# bbj/2017612.xml.gz
# gcr/2017612.xml.gz


(src)="1"> “ Ka pe pe de pe da ’ ghôm ke shwe le ne ne koung mo ; pe pe koung mo tchye m ne mfa ’ gre nyenyô . ” ​ — 1 YHN .
(src)="2"> 3 : 18 .
(trg)="1"> « A pou nou gen lanmou , pa lanmou ké paròl an bouch , mé a pou nou aksyon montré ki nou gen vré lanmou - a » ( 1 JEAN 3 : 18 ) .

(src)="3"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="2"> Ki kalité lanmou ki pi bèl ?

(src)="4"> “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="3"> A kisa ki « lanmou ki pa ipokrit » ?

(src)="5"> Pe fing ne re la te jye ge koungne yôkpe be kwa ’ ye nyenyô ?
(trg)="4"> Kouman nou pouvé montré vré lanmou - a ?

(src)="6"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="5"> Ki kalité lanmou ki pi bèl , é poukisa ?

(src)="7"> Ke gre a pe po’o ?
(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="6"> ( gadé zimaj - a o koumansman artik - a ) .

(src)="9"> 2 , 3 .
(trg)="7"> 2 , 3 .

(src)="10"> Jéovah be é le la’te ye koungne te pyap pé bi pômsoung m tchi ge ke ?
(trg)="8"> Ki fason Jéova montré imen - yan so lanmou dézentérésé ?

(src)="11"> Ke da’te ge pô mving fing ne re ta ’ koungne te pyap pé ?
(trg)="9"> Kouman nou savé ki nou pouvé montré roun lanmou dézentérésé menm si nou enparfè ?

(src)="12"> Pe fing ne re la te ne da’te kwa ’ koungne nyenyô ?
(trg)="10"> Kouman nou pouvé montré roun vré lanmou ?

(src)="13"> 6 , 7 . ( a ) “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="11"> 6 , 7 . a ) A kisa ki lanmou « ki pa ipokrit » ?

(src)="14"> ( b ) Ha mfo’te koungne mfum ?
(trg)="12"> b ) Bay èkzanp lanmou ki pa vré .

(src)="15"> Pe gô hente mne môkpe ge ke ?
(trg)="13"> Ki késyon nou divèt pozé nou kò ?

(src)="16"> Bé koungne nyenyô tsenye wôkpe ne re la ?
(trg)="14"> Si nou gen vré lanmou - a , kisa nou ké anvi fè ?

(src)="17"> Pe fing ne le dze ne ne ha mkou ’ bi pyeshe pô m ge ke ?
(trg)="15"> Kouman nou pouvé pran douvan pou onoré ròt moun ?

(src)="18"> A tcheng ge pe pe ne ha mghôm kaktuô , a pe kwa ’ ye nyenyô .
(trg)="16"> Poukisa lò nou ka félisité moun a pou nou sensèr ?

(src)="19"> Ne ke ?
(src)="20"> Tchwe yé pe we de mtridja a , pe fing ne la’te koungne nyenyô m ge ke ?
(trg)="17"> Kouman nou pouvé montré vré lanmou - a lò nou ka bay lòspitalité ?

(src)="21"> ( a ) A tcheng ge pe re ma ne pyap tchwe ke ?
(trg)="18"> a ) Poukisa parfwa fo nou pasyan lò nou ka idé sa ki fèb - ya ?

(src)="22"> ( b ) Pe fing ne re la ne ne kwite pô pye wap poua a ?
(trg)="19"> b ) Di kouman nou pouvé idé sa ki fèb - ya .

(src)="23"> Pe gô khou ’ ne re la te ne pe a tchum byagne poua mfe pôkpe ?
(trg)="20"> Kisa nou divèt paré pou fè pou nou rété an pè ké nou frè ké sò ?

(src)="24"> Pe fing ne la’te m ge ke ge tchwe yé pe tchousi mo a , a be kwa ’ tchousi nyenyô ?
(trg)="21"> Kouman nou pouvé montré ki nou sensèr lò nou ka pardonnen ?

(src)="25"> Pe gô pe yô ta ’ fa ’ yé pou tchouô ’ ha bi pe tchum bemte a m tchi ge ke ?
(trg)="22"> Kouman nou divèt wè rèsponsabilité yé ka bay nou annan nou sèrvis pou Jéova ?

(src)="26"> A bé ta ’ kritè hô nwe ye a pôk tè ’ a , be koungne gô tsegne é ne re la ?
(trg)="23"> Si roun krétyen fè roun péché grav , kisa i ké fè si i gen vré lanmou - a ?

(src)="27"> Nweke koungne nyenyô be ywe mtuôdeng tè ’ ?
(trg)="24"> Ki enportans vré lanmou - a gen ?

# bbj/2017613.xml.gz
# gcr/2017613.xml.gz


(src)="1"> “ Ka po kwè ge ge sô ’ ne ha hwite demtcha’a , the sô ’ m ne ha hwite pe , ge sô ’ m ne ha nye . ” — MAT .
(trg)="1"> « Pa pansé ki mo vini mété lapè asou latè - a ; mo pa vini mété lapè mé zépé » ( MAT .

(src)="2"> 10 : 34 .
(trg)="2"> 10 : 34 ) .

(src)="3"> Nye yé Yéso gôm nwe ne tchum Matio 10 : 34 be ke ?
(trg)="3"> Di ki « zépé » Jézi ka palé annan Matthieu 10 : 34 ?

(src)="4"> O fing ne re la te be a dendeng bi Jéova ba tchwe yé toundye o we khô ge o ramte é a ?
(trg)="4"> Si to fanmi ka opozé so kò pou vré ladorasyon - an , kouman to pouvé limité problèm - ya toupannan to ka rété fidèl douvan Jéova ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite o ne takte pwa tchwe yé ta ’ mo tchum you toundye tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="5"> Si roun moun annan to fanmi ka lésé Jéova , kisa ki pouvé idé to sipòrté to doulèr ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Pe fing ne re ya hwite tyô’ô ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) Ki lapè nou pouvé gen dépi jòdla ?

(src)="7"> ( b ) Ke gre be pe ka fing ne tchwe tchum hwite ne goung mreng awè tchwelô ?
(trg)="7"> b ) Kisa ki ka anpéché nou gen vré lapè - a aprézan ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="8"> ( gadé zimaj - a o koumansman artik - a ) .

(src)="9"> 3 , 4 . ( a ) Mji’te mye Yéso le ha a , le gre la ne pômneng ?
(trg)="9"> 3 , 4 . a ) Kouman anséyman Jézi ka aji anlè moun ?

(src)="10"> ( b ) A be a tchente tchuô ne ying pa ’ Yéso we gôm a tchweke ?
(trg)="10"> b ) Annan ki sitiyasyon i èspésyalman difisil swiv Jézi ?

(src)="11"> Ke ywe le ŋwak ne pekhu Yéso ?
(trg)="11"> Ki sitiyasyon disip Jézi viv ?

(src)="12"> Pou pe tchum yôkpe toundye be tcheng ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova Si a , be a poung ge pe kamte ke ?
(trg)="12"> Si nou gen moun annan nou fanmi ki pa dakòr pou nou adoré Jéova , kisa nou divèt sonjé ?

(src)="13"> Ta ’ kritè yé dze é ke djwi é le te gamte Jéova a pe gô re la ?
(trg)="13"> Si roun krétyen so konjwen pa Témwen , kouman i divèt wè so sitiyasyon ?

(src)="14"> Dze o ke djwi o le pe tcheng ne syapte you ne ramte Jéova be a poung ge o hente beng ne o ge ke ?
(trg)="14"> Si to konjwen ka éséyé anpéché to byen pratiké to rélijyon , ki késyon to pouvé pozé to kò ?

(src)="15"> Ta ’ kritè gô lanye po pye ne ha mkou ’ dze é ke djwi é le ye é te gamte Jéova a pe m tchi ge ke ?
(trg)="15"> Kouman roun Témwen Jéova pouvé anprann so timoun rèspèkté so paran ki pa Témwen ?

(src)="17"> A pe po’o be ye mo yé be kritè a gô lanye mji’te nyenyô Bible bi po pye m tchi ge ke ?
(src)="18"> Ke fing ne re shè tchetche pe poua pô pôkpe pyé wap te be mkwithè Jéova a ?
(trg)="16"> Kouman roun paran ki Témwen pouvé idé so pitit anprann lavérité Labib - a menm si so konjwen pa gen menm rélijyon ké li ?

(src)="19"> Ke gre be pô pôkpe fing ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova a ?
(trg)="17"> Kisa ki pouvé mennen problèm ké moun di nou fanmi ki pa Témwen ?

(src)="20"> Pe fing ne re la te jye mkwègne map e ?
(trg)="18"> Poukisa moun di nou fanmi pouvé pitèt opozé kont nou , é kouman nou pouvé éséyé konprann yé ?

(src)="21"> Pe gô pe ghôm nwe m tchi ge ke bi pô pôkpe ?
(trg)="19"> Ki fason nou divèt palé pou moun di nou fanmi ?

(src)="22"> A bé khweyieng o pe pepoung be o gô tsou ya pé ?
(trg)="20"> Ki bon rézilta nou ké gen si nou gen roun bon konpòrtman ?

(src)="23"> Pe fing ne re la te ne khô ge she potse tsyé bé a ha shè a ke ŋwak e ?
(trg)="21"> Si nou ka wè ki roun sitiyasyon pouvé lévé roun blo , kouman nou pouvé pran douvan pou évité sa ?

(src)="24"> O pe djou ’ tchwepoung ne takte ying pa ’ toundye o we gôm a be o fing ne re la ?
(trg)="22"> Kisa to pouvé fè si to ka santi to kò koupab paské to pa ka fè to fanmi plézi ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="26"> Ke fing ne kwite o ne takte poua tchwe yé mo toundye o tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="24"> Si roun moun annan to fanmi ka lésé Jéova , kisa ki pouvé idé to sipòrté to doulèr ?

(src)="27"> O fing ne la’te ge o we ha mkou ’ ne pa ’ Jéova tchôkte mo a m ge ke ?
(trg)="25"> Kouman to pouvé montré ki to ka rèspèkté korèksyon Jéova ka bay ?

(src)="28"> Pe fing ne pe byap ke ?
(trg)="26"> Ki èspwar nou pouvé gen ?

(src)="29"> You tchi ne ying pa ’ Yéso we gôm a pe hapgne toundye o , be o gô re la ?
(trg)="27"> Kisa to divèt fè si to fanmi divizé paské to ka obéyi Jézi ?

# bbj/2017614.xml.gz
# gcr/2017614.xml.gz


(src)="1"> “ Po pegne m na m , . . . te bing begne m ne po . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> « Rouvini ké mo [ . . . ] é mo ké rouvini ké zòt » ( ZEK .

(src)="2"> 1 : 3 .
(trg)="2"> 1 : 3 ) .

(src)="3"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="3"> Kisa Jéova ka pansé di tout kalité vòlò ?

(src)="4"> Pe fing ne tchente thôm ka’gne ye a be pe re bi Si a “ goung mtyè ’ awè ” tchi ge ke ?
(trg)="4"> Kisa ki ké idé nou rété fidèl « jou apré jou » ké vé nou fè pou sèrvi Jéova ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne kô pa ’ tchwepoung gô ko tchum bemte Jéova ?
(trg)="5"> Kisa nou pouvé fè pou anpéché méchansté antré annan òrganizasyon Jéova ?

(src)="6"> 1 - 3 . ( a ) Zékaria le ne to ’ ne ghôm mghôm gamdo ’ , temla ’ Jéova pe ge ke ?
(trg)="6"> 1 - 3 . a ) Lò Zékarya koumansé profétizé , annan ki sitiyasyon sèrvitèr Jéova - ya té fika ?

(src)="7"> ( b ) Nweke Jéova le gôm bi temla ’ é ge wap pegne m ne é ?
(trg)="7"> b ) Poukisa Jéova doumandé so sèrvitèr « rouvini ké li » ?

(src)="8"> Zékaria le yô ke tchum ye ne yô tchum jwégne nouba thôk e ?
(trg)="8"> a ) Kisa Zékarya wè annan sizyèm vizyon - an ?

(src)="9"> Nweke a le be pou ve ywe ne m bak ŋwa’gne mjum buee ?
(trg)="9"> b ) Poukisa mésaj - a té ka plen douvan ké dèyè roulo - a ?

(src)="10"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 1 . )
(trg)="10"> ( gadé zimaj 1 o koumansman artik - a ) .

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="12"> Kisa Jéova ka pansé di tout kalité vòlò ?

(src)="13"> Pe fing ne khu ghôm do ye a be tchum pak ŋwa’gne a m tchi ge ke ?
(trg)="13"> Kisa nou divèt fè pou malédiksyon roulo - a pa vini anlè nou ?

(src)="14"> 8 - 10 . ( a ) Ta ’ ka’gne ne tso Si be ke ?
(trg)="14"> 8 - 10 . a ) A kisa ki roun sèrman ?

(src)="15"> ( b ) Tsidkiya late logne ya ka’gne é ?
(trg)="15"> b ) Ki sèrman rwa Sidkiya pa rèspèkté ?

(src)="16"> 11 , 12 . ( a ) Pe fing ne re ya ka’gne m tuôdeng ?
(trg)="16"> 11 , 12 . a ) Kilès vé ki pi enpòrtan nou pouvé fè ?

(src)="17"> ( b ) Mtchi ge ke you tchi ne tchwe goung mtyè ’ awè gô pe ying ne ka’gne yé o re bi Si a ?
(trg)="17"> b ) Kouman vé to fè pou sèrvi Jéova divèt enfliyansé to lavi ?

(src)="18"> Ne yô m tchum jwégne nouba thôk e Zékaria , fing ne lagne wôkpe ke ?
(trg)="18"> Kisa sizyèm vizyon Zékarya - a ka anprann nou ?

(src)="19"> 14 , 15 . ( a ) Zékaria le yô ke tchum ye ne yô m tchum jwégne nouba sombue ?
(trg)="19"> 14 , 15 . a ) Kisa Zékarya ka wè annan so sétyèm vizyon ?

(src)="20"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 2 . ) ( b ) Mdjwi yeng tchum sapgo be we ?
(trg)="20"> ( gadé zimaj 2 o koumansman artik - a ) . b ) Kisa fanm - an ki annan résipyan - an ka réprézanté ?

(src)="21"> Nweke angélé po djo ’ é tchum sapgo ?
(trg)="21"> Poukisa yé ka byen fronmen l ’ ?

(src)="22"> ( a ) Ke le tchyete ne “ tchwepoung ” tchum sapgo ?
(trg)="22"> a ) Kisa ka pasé apré ké résipyan ki gen « Méchansté » annan l ’ ?

(src)="23"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 3 . ) ( b ) Pedjwi poua mbap bewe de sapgo da m ha ?
(trg)="23"> ( gadé zimaj 3 o koumansman artik - a ) . b ) Koté dé fanm - yan ki gen zèl ka mennen résipyan - an ?

(src)="24"> 17 , 18 . ( a ) Nweke Shinéar be tsou ’ yé a khou’gne bi “ tchwepoung ” a ?
(trg)="24"> 17 , 18 . a ) Poukisa Chinéar sa roun bon koté pou « Méchansté » rété ?

(src)="25"> ( b ) Sô ’ m ne tchwepoung , pe gô le kwa ’ ya khète ?
(trg)="25"> b ) Pou zafè méchansté - a , kisa nou divèt byen désidé fè ?

(src)="26"> Msyagne potse tsyé Zékaria le yô m tchum jwégne a thoute ge ke bi pe tyô’ô ?
(trg)="26"> Ki sans vizyon èstraòdinèr Zékarya divèt gen pou nou ?

# bbj/2017615.xml.gz
# gcr/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ Ya bô gô tchwe ŋwak — be yé po ka tak ne you ’ gi Jéova Si yô neng a . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> « Sa ké rivé — si vréman zòt ka kouté vwa Jéova zòt Bondjé » ( ZEK .

(src)="2"> 6 : 15 .
(trg)="2"> 6 : 15 ) .

(src)="3"> Ye jyôjum ne tse tsyé Zékaria le yô m tchum jwénye a ha ma mka’gne nyenyô bi temla ’ Jéova ?
(trg)="3"> Ki asirans dèrnyé vizyon Zékarya - a ka bay nou ?

(src)="4"> Mkhoung mebuee myé a be poua tuô ne nyap kwè pou a , ba mkelik , ha kaktuô bi pe m tchi ge ke ?
(trg)="4"> Poukisa vizyon dé montangn kwiv - ya ké char - ya ka ankourajé nou ?

(src)="5"> O djou ’ ne o m tchi ge ke tchwe ye o we djô fa ’ ne khwe pe tyô’ô be a yôm a ?
(trg)="5"> Kisa sa ka fè to lò to ka wè gran travay konstriksyon ki ka fèt jòdla ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Ne yô m tchum jwénye nouba sombuee Zékaria le ne mi , ye ne pe pe Youdéa pye wap le Yérousalem a pe m ge ke ?
(trg)="7"> Lò sétyèm vizyon Zékarya - a fini , annan ki sitiyasyon Jwif - ya ki té Jérizalèm té fika ?

(src)="8"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="9"> Tchwe ye pe Youdéa le pegne we pou a , wap le re ma mketu ’ ?
(trg)="9"> Lò Jwif - ya viré annan yé péyi , ki òbstak yé jwenn ?

(src)="10"> Jéova le kwite temla ’ é ne ping tho ’ fa ’ , tchi ge ke ?
(trg)="10"> Kouman Jéova ankourajé so sèrvitèr roupran travay - a ?

(src)="11"> ( a ) Ne yô m tchum jwégne nouba hôm Zékaria tho ’ ge ke ?
(trg)="11"> a ) Kouman wityèm vizyon Zékarya - a ka koumansé ?

(src)="12"> ( Lé foto ne tho ’ . ) ( b ) Nweke mléng te be kwitchi a ?
(trg)="12"> ( gadé zimaj - a o koumansman artik - a ) . b ) Poukisa chouval - ya gen diféran koulèr ?

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mkhoung mebuee shou’gne ke ?
(trg)="13"> 7 , 8 . a ) Kisa dé montangn - yan ka réprézanté ?

(src)="14"> ( b ) Nweke mkhoung bô pe poua tuô ne nyap kwè pou ?
(trg)="14"> b ) Poukisa dé montangn - yan an kwiv ?

(src)="15"> Pe we bo feng mkelik ?
(trg)="15"> Kimoun ka kondwi char - ya , é ki misyon yé gen ?

(src)="16"> Fa ’ tsyé pou ha bi pou a be ke ?
(src)="17"> So’o m ne ghôm gamdo ’ Zékaria ne mkelik poua pe feng ya , pe fing ne tchente jye ge ke ?
(trg)="16"> Di kisa nou sèrten gras a profési asou char - ya ké sa - ya ki ka kondwi yé ?

(src)="18"> Nweke a ka tcheng ge pe pouôk ne pa ’ pou gô tchwe kam temla ’ Jéova Si a ?
(trg)="17"> Titalò yé ké ataké pèp Jéova , mé poukisa sa pa divèt fé nou pé ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Pou ping gôm bi Zékaria tchwelô ge é re la ?
(trg)="18"> 12 , 13 . a ) Ki lòrd Zékarya rousouwvè ?

(src)="20"> ( b ) Ke da’te ge mo ye pou le bo khéé ge gwya a le be Yéso Kristo ?
(trg)="19"> b ) Kouman nou savé ki a Jézi Kris ki sa sa - la yé ka aplé « Jèrm » ?

(src)="21"> Pa ’ é be fo bing be gè noung pouô ’ gwye a , é bo gre la ?
(trg)="20"> Kisa Jézi ka fè annan so rol Rwa ké Gran Prèt ?

(src)="22"> 15 , 16 . ( a ) Ne yôkpe wôdzou , pou bo gre tsa fa ’ ne bing nyapte ba ne sôk mving ?
(src)="23"> We bo gre ya ?
(trg)="21"> 15 , 16 . a ) Ki travay konstriksyon ké ki amélyorasyon ka fèt annan tanp Jéova annan nou lépòk , é kimoun ka fè l ’ ?

(src)="24"> ( b ) Tchwe ye ne wougne Yéso Kristo ne gou ’ sha’a gô sô ’ mi a , ke gô sô’pe si ?
(trg)="22"> b ) Ki sitiyasyon ké èkzisté lò dominasyon Jézi ké fini ?