# bbj/2017612.xml.gz
# byv/2017612.xml.gz


(src)="1"> “ Ka pe pe de pe da ’ ghôm ke shwe le ne ne koung mo ; pe pe koung mo tchye m ne mfa ’ gre nyenyô . ” ​ — 1 YHN .
(src)="2"> 3 : 18 .
(trg)="1"> “ Kà bag a bin ghù nkôni à ntùm ntshobe mba num lém , là ntùm mfa ’ mba ntùm nenune . ” ​ — 1 YOHANÉ 3 : 18 .

(src)="3"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="2"> Nkôni ndùb be a ndùke ?

(src)="4"> “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="3"> “ Nkôni ke nkùnkù ” be a ndùke ?

(src)="5"> Pe fing ne re la te jye ge koungne yôkpe be kwa ’ ye nyenyô ?
(trg)="4"> Be la’de a ndùke mbe be ghù nkôni nenun a ?

(src)="6"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(src)="7"> Ke gre a pe po’o ?
(trg)="5"> Nkôni ndùb be a ndùke , numke ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="6"> ( Lôde netshañ netôde . )

(src)="9"> 2 , 3 .
(trg)="7"> 2 , 3 .

(src)="10"> Jéovah be é le la’te ye koungne te pyap pé bi pômsoung m tchi ge ke ?
(trg)="8"> Yaweh Nsi na ’ nkô benntùn ntù ntshu ’ a ndùke ?

(src)="11"> Ke da’te ge pô mving fing ne re ta ’ koungne te pyap pé ?
(trg)="9"> Ke z’a tshwèt la’de mbe benntùn ku’ni ne la’de nkôni nenun’a ?

(src)="12"> Pe fing ne re la te ne da’te kwa ’ koungne nyenyô ?
(trg)="10"> Mbe be la’de nkôni nenun’a ndùke ?

(src)="13"> 6 , 7 . ( a ) “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="11"> 6 , 7 . ( a ) “ Nkôni ke nkùnkù ” be a ndùke ?

(src)="14"> ( b ) Ha mfo’te koungne mfum ?
(trg)="12"> ( b ) Mfi ’ founi nkôni b’a tsil a ?

(src)="15"> Pe gô hente mne môkpe ge ke ?
(trg)="13"> Ke z’a bwô ne bette wud ben a ?

(src)="16"> Bé koungne nyenyô tsenye wôkpe ne re la ?
(trg)="14"> Nkôni nenune tènde ben neghù a ke ?

(src)="17"> Pe fing ne le dze ne ne ha mkou ’ bi pyeshe pô m ge ke ?
(trg)="15"> Be lo ’ mbwe ne ku’ni tsemo ’ a ndùke ?

(src)="18"> A tcheng ge pe pe ne ha mghôm kaktuô , a pe kwa ’ ye nyenyô .
(trg)="16"> Numke a bwô nenyamde a ntù ntshu ’ a ?

(src)="19"> Ne ke ?
(src)="20"> Tchwe yé pe we de mtridja a , pe fing ne la’te koungne nyenyô m ge ke ?
(trg)="17"> O la’de nkôni nenune ngelañ o tswhèt lo ’ ngùn a ndùke ?

(src)="21"> ( a ) A tcheng ge pe re ma ne pyap tchwe ke ?
(trg)="18"> ( a ) Ne ywimde tse bo bot là ke ’ fiag a numke ?

(src)="22"> ( b ) Pe fing ne re la ne ne kwite pô pye wap poua a ?
(trg)="19"> ( b ) Ke z’a bwô neghù a ?

(src)="23"> Pe gô khou ’ ne re la te ne pe a tchum byagne poua mfe pôkpe ?
(trg)="20"> Ke z’a bwô neghù kà tswe ntùm fide bo fetben a ?

(src)="24"> Pe fing ne la’te m ge ke ge tchwe yé pe tchousi mo a , a be kwa ’ tchousi nyenyô ?
(trg)="21"> Mbe o lagde ntù ntshù ’ a ndùke ?

(src)="25"> Pe gô pe yô ta ’ fa ’ yé pou tchouô ’ ha bi pe tchum bemte a m tchi ge ke ?
(trg)="22"> Be ke njen mfa ’ ndà Nsi mba ke ?

(src)="26"> A bé ta ’ kritè hô nwe ye a pôk tè ’ a , be koungne gô tsegne é ne re la ?
(trg)="23"> Nkôni nenune a ’ ywimde mèn z’a ghù ta ’ nukebwô ndùb neghù a ke ?

(src)="27"> Nweke koungne nyenyô be ywe mtuôdeng tè ’ ?
(trg)="24"> Numke nkôni nenune be a ta ’ ju tajoñ a ?

# bbj/2017613.xml.gz
# byv/2017613.xml.gz


(src)="1"> “ Ka po kwè ge ge sô ’ ne ha hwite demtcha’a , the sô ’ m ne ha hwite pe , ge sô ’ m ne ha nye . ” — MAT .
(trg)="1"> “ Ka bin kwade ndù me se ’ nema’à fide num tsha’a ; me ke ’ se ’ nema’à fide là me se’nema’à ñwi . ” ​ — MAT .

(src)="2"> 10 : 34 .
(trg)="2"> 10 : 34 .

(src)="3"> Nye yé Yéso gôm nwe ne tchum Matio 10 : 34 be ke ?
(trg)="3"> Ñwi Yésu se ’ ma ’ là b’a ke ?

(src)="4"> O fing ne re la te be a dendeng bi Jéova ba tchwe yé toundye o we khô ge o ramte é a ?
(trg)="4"> O la’de be o làt num Yaweh Nsi a ndùke ngelañ ghakeban tshô tum wu a ndà ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite o ne takte pwa tchwe yé ta ’ mo tchum you toundye tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="5"> Ke z’a ywimd’o ngelañ ta ’ mèn ntùm tunndà fañ Yaweh Nsi a ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Pe fing ne re ya hwite tyô’ô ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Zit fide be ghù ndonni a ?

(src)="7"> ( b ) Ke gre be pe ka fing ne tchwe tchum hwite ne goung mreng awè tchwelô ?
(trg)="7"> ( b ) Numke fide sèn ke ’ b’a ze ntùn a ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="8"> ( Lôde netshañ netô’de . )

(src)="9"> 3 , 4 . ( a ) Mji’te mye Yéso le ha a , le gre la ne pômneng ?
(trg)="9"> 3 , 4 . ( a ) Ntswide Yésu ywimd’a ndùke ?

(src)="10"> ( b ) A be a tchente tchuô ne ying pa ’ Yéso we gôm a tchweke ?
(trg)="10"> ( b ) Ne ntam njam Yésu ke ’ fiag a zit ngelañ ?

(src)="11"> Ke ywe le ŋwak ne pekhu Yéso ?
(trg)="11"> Ghazi’de nu Yésu na ’ ghù a tsit ngutni a ?

(src)="12"> Pou pe tchum yôkpe toundye be tcheng ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova Si a , be a poung ge pe kamte ke ?
(trg)="12"> Ke z’a bwô o kwimde ngelañ ta ’ mèn ntùm tunndà tshwèt ngutni o neghamde Yaweh Nsi a ?

(src)="13"> Ta ’ kritè yé dze é ke djwi é le te gamte Jéova a pe gô re la ?
(trg)="13"> O ghù a nduke be ze mo ’ bag wul o ke ’ be nghakwenta là ?

(src)="14"> Dze o ke djwi o le pe tcheng ne syapte you ne ramte Jéova be a poung ge o hente beng ne o ge ke ?
(trg)="14"> Tsit mbette a bwô o bunde ngelañ mo ’ bag wul o tshwèt ngutni o ?

(src)="15"> Ta ’ kritè gô lanye po pye ne ha mkou ’ dze é ke djwi é le ye é te gamte Jéova a pe m tchi ge ke ?
(trg)="15"> Ghakwenta ghù netswide bonke ’ ne ku ’ ni mo ’ bag wud yub a ndùke ?

(src)="17"> A pe po’o be ye mo yé be kritè a gô lanye mji’te nyenyô Bible bi po pye m tchi ge ke ?
(trg)="16"> O ghù netswide nenun bonke ’ a ndùke ngelañ mo ’ bag wul o ke ’ be nghakwenta là ?

(src)="18"> Ke fing ne re shè tchetche pe poua pô pôkpe pyé wap te be mkwithè Jéova a ?
(trg)="17"> Ngutni bo mèn z’a ke ’ be nghakwenta làfe a yà ?

(src)="19"> Ke gre be pô pôkpe fing ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova a ?
(trg)="18"> Numke bo ke gha nenune a , nda’ndù o la’de nkoni bo a ndùke ?

(src)="21"> Pe gô pe ghôm nwe m tchi ge ke bi pô pôkpe ?
(trg)="19"> O ghù ne bunde ghakebam Yaweh Nsi ndùke ?

(src)="22"> A bé khweyieng o pe pepoung be o gô tsou ya pé ?
(trg)="20"> Bin màt mebwô b’a tsil a ?

(src)="23"> Pe fing ne re la te ne khô ge she potse tsyé bé a ha shè a ke ŋwak e ?
(trg)="21"> Be ku’ni ne lo ’ mbwe num nge ’ a se ’ a ndùke ?

(src)="24"> O pe djou ’ tchwepoung ne takte ying pa ’ toundye o we gôm a be o fing ne re la ?
(trg)="22"> Mbe o ghù ndùke ngelañ tuswe tshwèt ngutni a ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="26"> Ke fing ne kwite o ne takte poua tchwe yé mo toundye o tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="24"> Ke z’a ywimd’o ngelañ ta ’ mèn ntùm tunndà fañ Yaweh Nsi a ?

(src)="27"> O fing ne la’te ge o we ha mkou ’ ne pa ’ Jéova tchôkte mo a m ge ke ?
(trg)="25"> O la’de mbe o nyamde tshua ’ Yaweh Nsi a ndùke ?

(src)="28"> Pe fing ne pe byap ke ?
(trg)="26"> Zit nywinde a bwô neghù a ?

(src)="29"> You tchi ne ying pa ’ Yéso we gôm a pe hapgne toundye o , be o gô re la ?
(trg)="27"> Ke z’a bwô neghù be ze tsemo’ntùm tunndà gha o nummbe o ntam njam Yésu a ?

# bbj/2017614.xml.gz
# byv/2017614.xml.gz


(src)="1"> “ Po pegne m na m , . . . te bing begne m ne po . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> “ Bèn njam nse ’ tel am , . . . ma ’ bèn njam se ’ ted zine . ” ​ — SAK .

(src)="2"> 1 : 3 .
(trg)="2"> 1 : 3 .

(src)="3"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="3"> Yaweh Nsi ke njen njoñ mat neyi a ndùke ?

(src)="4"> Pe fing ne tchente thôm ka’gne ye a be pe re bi Si a “ goung mtyè ’ awè ” tchi ge ke ?
(trg)="4"> Be dunde nka’ni be ghù Nsi njoñ le ’ fa a ndùke ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne kô pa ’ tchwepoung gô ko tchum bemte Jéova ?
(trg)="5"> Ke z’a bwô neghù mbe nukebwô tum ndà Yaweh Nsi a ?

(src)="6"> 1 - 3 . ( a ) Zékaria le ne to ’ ne ghôm mghôm gamdo ’ , temla ’ Jéova pe ge ke ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Ghafa ’ Yaweh Nsi na ’ be a ndùke ngelañ Sakaria ke ntshob ntshob ndamnjù a ?

(src)="7"> ( b ) Nweke Jéova le gôm bi temla ’ é ge wap pegne m ne é ?
(trg)="7"> ( b ) Numke Yaweh Nsi na ’ ntshob ben tse mbe ‘ bo bèn nse tel I a ?

(src)="8"> Zékaria le yô ke tchum ye ne yô tchum jwégne nouba thôk e ?
(src)="9"> Nweke a le be pou ve ywe ne m bak ŋwa’gne mjum buee ?
(trg)="8"> Ke ze Sakaria yen ntùm njem mbatte ntôge , yen a ke bagde a ke num ñwa’ni bo kide bag boho a ?

(src)="10"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 1 . )
(trg)="9"> ( Yen netshañ netô’de 1 . )

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="12"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="11"> Yaweh Nsi ke njen màt neyi a ndùke ?

(src)="13"> Pe fing ne khu ghôm do ye a be tchum pak ŋwa’gne a m tchi ge ke ?
(trg)="12"> Be kù nu z’a ntùm ñwa’ni a tshwèt mfùle a ndùke ?

(src)="14"> 8 - 10 . ( a ) Ta ’ ka’gne ne tso Si be ke ?
(trg)="13"> 8 - 10 . ( a ) Neghù ka’ni be a ke ?

(src)="15"> ( b ) Tsidkiya late logne ya ka’gne é ?
(trg)="14"> ( b ) Zit ka’ni mven Zedekia na ’ mbe ke dunde a ?

(src)="16"> 11 , 12 . ( a ) Pe fing ne re ya ka’gne m tuôdeng ?
(trg)="15"> 11 , 12 . ( a ) Zit ka’ni ndùb be ku’ni neghù a ?

(src)="17"> ( b ) Mtchi ge ke you tchi ne tchwe goung mtyè ’ awè gô pe ying ne ka’gne yé o re bi Si a ?
(trg)="16"> ( b ) Mbe o zin num yu ka’ni bin Yaweh Nsi a ndùke ?

(src)="18"> Ne yô m tchum jwégne nouba thôk e Zékaria , fing ne lagne wôkpe ke ?
(trg)="17"> Njem mbatte ntôge Sakaria ke ntswide ben a ke ?

(src)="19"> 14 , 15 . ( a ) Zékaria le yô ke tchum ye ne yô m tchum jwégne nouba sombue ?
(trg)="18"> 14 , 15 . ( a ) Ke ze Sakaria yèn ntùm njem mbatte sammboho ?

(src)="20"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 2 . ) ( b ) Mdjwi yeng tchum sapgo be we ?
(src)="21"> Nweke angélé po djo ’ é tchum sapgo ?
(trg)="19"> ( Yen netshañ netô’de 2 . ) ( b ) Mènnzwi netèt kesoñ ke bagde a ke , numke a làt mun kesoñ a ?

(src)="22"> ( a ) Ke le tchyete ne “ tchwepoung ” tchum sapgo ?
(trg)="20"> ( a ) Ke ze Sakaria mbèn njèn ntùm kesoñ a ?

(src)="23"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 3 . ) ( b ) Pedjwi poua mbap bewe de sapgo da m ha ?
(trg)="21"> ( Yen netshañ netô’de 3 . ) ( b ) Mènnzwi lo ’ kesoñ nèn yi a ya ?

(src)="24"> 17 , 18 . ( a ) Nweke Shinéar be tsou ’ yé a khou’gne bi “ tchwepoung ” a ?
(trg)="22"> 17 , 18 . ( a ) Numke shinear “ be a bwô du ’ ” num “ nukebwô ” a ?

(src)="25"> ( b ) Sô ’ m ne tchwepoung , pe gô le kwa ’ ya khète ?
(trg)="23"> ( b ) Be kwade neghù a ke mbwe nukebwô a ?

(src)="26"> Msyagne potse tsyé Zékaria le yô m tchum jwégne a thoute ge ke bi pe tyô’ô ?
(trg)="24"> Njem Sakaria ke ntswide ben a ke senni a ?

# bbj/2017615.xml.gz
# byv/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ Ya bô gô tchwe ŋwak — be yé po ka tak ne you ’ gi Jéova Si yô neng a . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> “ Yen nu là nsi bumde — a be ze bin ju ’ nze Yaweh Nsi zin nà . ” ​ — SAK .

(src)="2"> 6 : 15 .
(trg)="2"> 6 : 15

(src)="3"> Ye jyôjum ne tse tsyé Zékaria le yô m tchum jwénye a ha ma mka’gne nyenyô bi temla ’ Jéova ?
(trg)="3"> Miagde njem Sakaria ke ywimde ghafa ’ Nsi a ndùke ?

(src)="4"> Mkhoung mebuee myé a be poua tuô ne nyap kwè pou a , ba mkelik , ha kaktuô bi pe m tchi ge ke ?
(trg)="4"> Mbàt nto’nto ’ tse boho bo nkalig nke fa neta ben a ndùke ?

(src)="5"> O djou ’ ne o m tchi ge ke tchwe ye o we djô fa ’ ne khwe pe tyô’ô be a yôm a ?
(trg)="5"> O be tsiañde ngelañ fa ’ Yaweh Nsi be nèn mbwe ke ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Ne yô m tchum jwénye nouba sombuee Zékaria le ne mi , ye ne pe pe Youdéa pye wap le Yérousalem a pe m ge ke ?
(trg)="7"> Miagde njem Sakaria na ’ ghù a ke num ba Yuda bo be Yerusalem a ?

(src)="8"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="9"> Tchwe ye pe Youdéa le pegne we pou a , wap le re ma mketu ’ ?
(trg)="9"> Tsit ngutni na ’ ntùm ba yuda a ?

(src)="10"> Jéova le kwite temla ’ é ne ping tho ’ fa ’ , tchi ge ke ?
(trg)="10"> Yaweh Nsi na ’ ghù a ndùke ngelañ ben tse bot mbù a ?

(src)="11"> ( a ) Ne yô m tchum jwégne nouba hôm Zékaria tho ’ ge ke ?
(trg)="11"> ( a ) Njem mbatte fome Sakaria ke nto’de a ndùke ?

(src)="12"> ( Lé foto ne tho ’ . ) ( b ) Nweke mléng te be kwitchi a ?
(trg)="12"> ( Yen netshañ netô’de . ) ( b ) Numke wud mba nyàmdiañ nke bade a ?

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mkhoung mebuee shou’gne ke ?
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mbàt boho be a ke ?

(src)="14"> ( b ) Nweke mkhoung bô pe poua tuô ne nyap kwè pou ?
(trg)="14"> ( b ) Numke a ghù nto’nto ’ tse meba a ?

(src)="15"> Pe we bo feng mkelik ?
(src)="16"> Fa ’ tsyé pou ha bi pou a be ke ?
(trg)="15"> Ghako ’ nkalig be a mba wù , mfa ’ mub be ke ?

(src)="17"> So’o m ne ghôm gamdo ’ Zékaria ne mkelik poua pe feng ya , pe fing ne tchente jye ge ke ?
(trg)="16"> Ntshob Sakaria num nkalig bo ghako ’ ke fa , a zit neta ghafa ’ Nsi senni a ?

(src)="18"> Nweke a ka tcheng ge pe pouôk ne pa ’ pou gô tchwe kam temla ’ Jéova Si a ?
(trg)="17"> Be ke ’ ghù nebwôg ngelañ ghakeban lo nsi num ben a numke ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Pou ping gôm bi Zékaria tchwelô ge é re la ?
(trg)="18"> 12 , 13 . ( a ) Ke ze Sakaria bette be ghù a ?

(src)="20"> ( b ) Ke da’te ge mo ye pou le bo khéé ge gwya a le be Yéso Kristo ?
(trg)="19"> ( b ) Bagde mba lèn mén mèn na ’ b’a Yésu là .

(src)="21"> Pa ’ é be fo bing be gè noung pouô ’ gwye a , é bo gre la ?
(trg)="20"> Ke ze Yésu ghù b’a be mven ba ngale’de ?

(src)="22"> 15 , 16 . ( a ) Ne yôkpe wôdzou , pou bo gre tsa fa ’ ne bing nyapte ba ne sôk mving ?
(trg)="21"> 15 , 16 . ( a ) Zit fa ’ nelande ba netswite bèn be senni a , wu ke fa ’ a ?

(src)="23"> We bo gre ya ?
(src)="24"> ( b ) Tchwe ye ne wougne Yéso Kristo ne gou ’ sha’a gô sô ’ mi a , ke gô sô’pe si ?
(trg)="22"> ( b ) Ngelañ ze netô ngù’njù 1 000 Yésu mi là , ke ghù a ?

(src)="25"> Jéova le ha ya ka’gne bi pe Youdéa ?
(src)="26"> A le neng gre la ne pou ?
(trg)="23"> Ke ze Yaweh Nsi na ’ ntshob ba juda a , bo na ’ ju bin i a ndùke ?