# bbc/2015241.xml.gz
# mco/2015241.xml.gz


(src)="1"> Daftar Isi
(trg)="1"> Tijaty myëmiimpy

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="12"> Boasa Marsiajar Bibel ?
(trg)="3"> ¿ Tiko xyˈëxpëkëdë Biiblyë ?

(src)="13"> 3
(trg)="4"> 3

(src)="14"> Ulaon Marsiajar Bibel tu Sude 4
(trg)="5"> Mbäät niˈamukë jäˈäy tˈëxpëktë Biiblyë 4

(src)="15"> Parningotan Ari Hamamate ni Jesus Boasa Ringkot Taulahon ?
(trg)="7"> ¿ Tiko mbäät njamyajtsëm jëmëjt jëmëjtë Jesusë yˈoˈkën xëë ?

(src)="16"> 29
(trg)="8"> 8

(src)="17"> Sungkunsungkun na Dialusi Bibel 32
(trg)="13"> ¿ Pënë wyinmäˈäny ijtp kujayë mä Biiblyë ?

# bbc/2015242.xml.gz
# mco/2015242.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> DIˈIB MIIMP MÄ NYIˈAK : ¡ NNIJAWË TI TUKNIˈˈIJXËBË BIIBLYË !

(src)="2"> Aha do na tinuju ni ngolu on ?
(trg)="2"> ¿ Tiko të nmiˈinëm yä Naxwiiny ?

(src)="3"> Boasa marsitaonon jala mate jolma ?
(trg)="3"> ¿ Tiko nˈayoˈowëm ets nˈoˈkëm ?

(src)="4"> Aha do panghirimon tu ari na naeng ro ?
(trg)="4"> ¿ Ti xytyukmiˈin xytyukkëdakëm bom jëxtëjm ?

(src)="5"> Disarihon Debata do hita ?
(trg)="5"> ¿ Xykyuentëpëjtakëmë Dios ?

(src)="6"> Hea do tubu di rohamu sungkunkungkun sisongon on ?
(trg)="6"> ¿ Të duˈun mnayajtëyëty ?

(src)="7"> Molo hea , ndang holan hamu na songon i .
(trg)="7"> Pën të , nan të mayë jäˈäy duˈun nyayajtëwëdë .

(src)="8"> Torop halak di liat portibi on mangarimangi sungkunsungkun na ringkot on .
(trg)="8"> Abëtsemy nyaxwinyëdë tnijawëyäˈändë wiˈix yaˈˈatsoojëmbity .

(src)="9"> Boi do tadapot alusna ?
(trg)="9"> Per ¿ mbäät nnijäˈäwëm wiˈix yaˈˈatsoojëmbity ?

(src)="10"> Marjuta halak mandok , ” Boi ! ”
(trg)="10"> Miyonkˈamë jäˈäy jyënäˈändë ko mbäät .

(src)="11"> Boasa ?
(trg)="11"> ¿ Tiko ?

(src)="12"> Alana nunga dapot nasida alus na pas tu sungkunsungkun na sian Bibel .
(trg)="12"> Yëˈko të tnijawëdë mä Biiblyë wiˈix yaˈˈatsoojëmbity .

(src)="13"> Lomo do rohamu mamboto aha na didok ni Bibel ?
(trg)="13"> ¿ Mnijawëyaampy wiˈixë Biiblyë jyënaˈany ?

(src)="14"> Jala hamu pe boi mandapot laba sian parsiajaran Bibel na so manggarar na pinarade ni Sitindangi Ni Jahowa .
(trg)="14"> Pën duˈun , waˈan xytsyojkënyëˈaty xyˈëxpëkäˈänyë Biiblyë namayˈäjtën mëdë Jyobaa tyestiigëty .

(src)="15"> *
(trg)="15"> *

(src)="16"> Tutu do , tingki mangalului alusna sian Bibel , deba mandok : ” Ndang adong tingkingku . ”
(trg)="16"> Mayë jäˈäy naa atsëˈkëdëp ko yaˈˈanëëmëdë ets tˈëxpëktëdë Biiblyë .

(src)="18"> Adong muse na mandok ” Annon sai ro hamu ! ”
(src)="19"> Alai na deba nai asing muse do pandapotna .
(src)="20"> Dilehon nasida tingkina laho mangantusi aha na diajarhon ni Bibel .
(trg)="17"> Ta diˈib jënandëp ko kyaj yˈawäätsëdë parë tˈëxpëktëdë Biiblyë , ko tsip yajjaygyukë o ko kyaj kompromisë ttunäˈändë .

(src)="21"> Taida ma pigapiga pangalaman :
(trg)="18"> Per okˈix wiˈix näägë jäˈäy jyënäˈändë diˈib të tˈëxpëktë Biiblyë .

(src)="22"> ” Nunga lao ahu tu gareja Katolik dohot Protestan , Kuil ugamo Hindu , dohot Wihara ugamo Budha , jala marsingkola di singkola teologia .
(trg)="19"> Gill diˈib Inglaterra , jyënaˈany : “ Ojtsëts mä tsyäjptëjkë katolikëtëjk etsë protestantëty , mä tuˈugë templë sij , mä yˈittë teety etsë määdrë diˈib budista ets axtë niˈëxpëjkëts mä unibersidad mä yajmaytyaˈagyë Dios .

(src)="23"> Alai godang dope sungkunsungkunku taringot Debata na so taralusi .
(trg)="20"> Per kyaj yaˈˈatsoowëmbijtääy tijatyëtsë nety nayajtëëwëp .

(src)="24"> Dung i ro ma sahalak Sitindangi Ni Jahowa tu jabungku .
(trg)="21"> Ta tuˈugë Jyobaa tyestiigë myiny mäjëtsë ndëjk .

(src)="25"> Lomo rohangku manangihon alusna na sian Bibel , gabe olo ma ahu marsiajar Bibel . ” ​ — Gill , Inggris .
(trg)="22"> Mëjˈixy mëjmëdoyëts njäˈäwë ko tˈatsoowëmbijtääy mëdë Biiblyë , tajëts ngupëjky nˈëxpëkäˈäny ” .

(src)="26"> ” Godang do sungkunsungkunku taringot hangoluan , alai pastor di gareja nami ndang mangalehon alus na pas .
(trg)="23"> Koffi diˈib Benín , jyënaˈany : “ Kanäk pëkyë nety diˈibëts nmëmääy nmëdajpy mä jukyˈäjtën , per kyajts yajxon njaygyujkë extëmëts xyjatukmëtmaytyaky ja pastoor diˈib tuump mä tsäjptëjk .

(src)="27"> Alai sahalak Sitindangi Ni Jahowa mangalusi sungkunsungkunhu mamangke Bibel .
(trg)="24"> Per ta tuˈugë Jyobaa tyestiigë xytyukjaygyujkëts yajxon tijatyëtsë nety nmëmääy nmëdajpy ets yëˈëyë yajtuunë Biiblyë .

(src)="28"> Tingki disungkun halak i tu ahu olo dope mangantusi na asing , las rohangku mangoloi . ” ​ — Koffi , Benin .
(trg)="25"> Kojëts xyajtëëy pën nˈaknijawëyaambyëts niˈigyë , tajëts nˈanmääy ko oy ” .

(src)="29"> ” Nunga leleng sungkunsungkun rohangku songon dia do panghilalaan ni halak naung mate .
(trg)="26"> José diˈib Brasil , jyënaˈany : “ Yëˈëtsë nety nnijawëyaampy wiˈix yajpäättë oˈkpë .

(src)="30"> Porsea do ahu ndang adong be pardomuan ni na mate tu na mangolu , alai lomo rohangku mamboto songon dia alus ni Bibel .
(trg)="27"> Duˈunëtsë nety nwinmay ko mbäädëts xyˈaxëktuny etsëts nnayajtëyëty wiˈixëdaa Biiblyë jyënaˈany .

(src)="31"> Alani i , marsiajar Bibel ma ahu tu donganku sahalak Sitindangi . ” ​ — José , Brasil .
(trg)="28"> Tajëts nˈëxpëjktsondaky mët tuˈugë Jyobaa tyestiigë diˈibëts mëët naymyayëty ” .

(src)="32"> ” Sai hujahai Bibel alai ndang boi huantusi .
(trg)="29"> Dennize diˈib Nëwinm , jyënaˈany : “ Ngäjpxtsondakëtsë Biiblyë , per nitiijëts ngajaygyujkë .

(src)="33"> Dung i ro ma Sitindangi Ni Jahowa jala tangkas ma dipatorang angka surirang ni Bibel .
(trg)="30"> Ta tëgok myiindë Jyobaa tyestiigëty mäjëtsë ndëjk etsëts xytyukmëtmaytyaktë kanäk pëky wiˈix nyikejy tijaty miimp mä Biiblyë .

(src)="34"> Lomo dope rohangku laho mangantusi angka na asing . ” ​ — Dennize , Meksiko .
(trg)="31"> Tajëts niˈigyë nˈaknijawëyany ” .

(src)="35"> ” Sungkunsungkun do rohangku , disarihon Debata do ahu ?
(trg)="32"> Anju diˈib Nepal , jyënaˈany : “ Nnayajtëwëbëtsë nety pënë Dios xykyuentëpëjtakpëts .

(src)="36"> Dung i martangiang ma ahu tu Debata na adong di Bibel .
(trg)="33"> Tajëts nmënuˈkxtakyë Dios diˈibë Biiblyë yajjääyë .

(src)="37"> Marsogot nai dituktuk Sitindangi ma pintu ni jabungku jala huoloi ma marsiajar Bibel . ” ​ — Anju , Nepal .
(trg)="34"> Jakumbom , tajëts xynyimiindë Jyobaa tyestiigëty ets tajëts nˈëxpëjktsondakyë Biiblyë mët yëˈëjëty ” .

(src)="38"> Sude pangalaman on paingothon hita tu hata ni Jesus : ” Martua ma na umboto na pogos partondionna . ”
(trg)="35"> Extëm jyënäˈändë tyäˈädë jäˈäyëty , yëˈë yajtëyˈäjtëndëjkëbë Jesusë yˈayuk : “ Jotkujk yajpäättë pënaty jyäˈäwëdëp ko yajtëgoyˈäjttëbë Dios ” ( Mateo 5 : 3 , Traducción del Nuevo Mundo ) .

(src)="39"> Tutu , nunga disuanhon hian di roha ni sude jolma asa manarihon na porlu tu partondion .
(trg)="36"> Niˈamukë njotkujkˈatäˈänëm ets yëˈëyë Dios diˈib mbäät xytyuˈumoˈoyëm parë nbatëmë jotkujkˈäjtën .

(src)="40"> Holan Debata do na boi manggohi haporluon i , marhite hataNa , i ma Bibel .
(trg)="37"> ¿ Wiˈix ?
(trg)="38"> Mët yëˈëgyëjxmë Biiblyë diˈib yˈAyukˈäjtypy .

(src)="41"> Aha do na hombar tu marsiajar Bibel ?
(trg)="39"> ¿ Wiˈix mbäät xynyijawë ti Biiblyë myaytyakypy ?

(src)="42"> Aha do labana tu hita ?
(trg)="40"> ¿ Wiˈix mbäät mbudëkëty ?

(src)="43"> Dialusi ma sungkunsungkun on di artikel na mangihut .
(trg)="41"> Min nˈokˈijxëm .

(src)="44"> Jahowa i ma goar ni Debata songon na disurat di Bibel .
(trg)="42"> Biiblyë jyënaˈany ko Dios txëˈaty Jyobaa .
(trg)="43"> XYËË .

(src)="45"> GOARNA : Sian hata Junani bi·bliʹa , lapatanna ” punguan ni angka buku ”
(trg)="44"> Tyäˈädë ayuk Biiblyë tsyoony mä ayuk grieegë biblía ets yëˈë yˈandijpy kanäägë “ liibruˈunk ” .

(src)="46"> ISINA : 39 buku di hata Heber ( na deba marhata Aram ) dohot 27 marhata Junani
(trg)="45"> TI MYËMIIMPY .
(trg)="46"> Ja tmëminy 39 liibrë diˈib yajjääy ebreo ( tuk pëky majtsk pëky yajjääy arameo ) ets 27 diˈib yajjääy grieegë .

(src)="47"> PANURAT : Hirahira 40 halak manurat saleleng 1.600 taon , sian taon 1513 ASM sahat tu 98 DM *
(trg)="47"> PËNATY JYAAYTYË .
(trg)="48"> Ja 40 jäˈäy tjääytyë , ets ja tiempë nyajxy 1,600 jëmëjt parë yajjääytyaay , ( yajjääytsyoˈony 1513 mä kyajnëm myinyë Jesus ets yajjääytyaay mä jëmëjt 98 mä Jesus të myiny ) .

(src)="48"> HATA : Nunga disalin deba manang sude tu lobi sian 2.500 hata
(trg)="49"> KANÄK AYUK .

(src)="49"> DISARHON : Buku na gumodang tarsar di liat portibi on hirahira lima miliar Bibel
(trg)="50"> Ja të yajkäjpx 2,500 ayuk naxy , kaˈpxy o jeˈeyë tuk pëky .
(trg)="51"> WYAˈKXY .

(src)="50"> ASM hata na dipajempek lapatanna ” Andorang So Masehi ” , dohot DM lapatanna ” Dunghon Masehi ”
(trg)="52"> Ja wyaˈkxy naa mëgoxk mil miyongë Biiblyë abëtsemy nyaxwinyëdë .

# bbc/2015243.xml.gz
# mco/2015243.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> DIˈIB MIIMP MÄ NYIˈAK : ¡ NNIJAWË TI TUKNIˈˈIJXËBË BIIBLYË !

(src)="2"> Sitindangi Ni Jahowa ditanda alani ulaon marbarita na uli .
(trg)="2"> Ëëtsëty , Jyobaa tyestiigëty yëˈëjëts yajtukˈëxkäjptëp kojëts nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxtë .

(src)="3"> Alai diboto hamu do hami pe ditanda ala patupahon ulaon parsiajaran Bibel di liat portibi on ?
(trg)="3"> Per ¿ mnijäˈäwëbë nety ko oy mä pën tsyoonët nbudëjkëdëbëts parë tjaygyukëdë Biiblyë ?

(src)="4"> Di taon 2014 , lobi sian 8.000.000 Sitindangi di 240 Negara mambahen hirahira 9.500.000 parsiajaran Bibel ganup bulan .
(trg)="4"> Mä jëmëjt 2014 , ja tuktujk miyonk naxyë Jyobaa tyestiigëty të dyaˈëxpëktë naa taxtujk miyonk ja kujkmë jäˈäy mä 240 paˈis etsë yˈit lyugäär .

(src)="5"> * Boi dohonon , godang ni halak na marsiajar Bibel dohot hami lobi sian bilangan ni pangisi ni 140 negara !
(trg)="5"> * Jantsy nimayë jäˈäy diˈib yˈëxpëjktëbë Biiblyë abëtsemy nyaxwinyëdë .

(src)="6"> Laho patupahon ulaon pangajarion on , ganup taon Sitindangi Ni Jahowa pabinsarhon hirahira sada satonga miliar Bibel , buku , majalah , dohot angka na asing na dipangke tu parsiajaran Bibel di bagasan 700 hata !
(trg)="6"> Parëts duˈunë jäˈäy nyaˈëxpëktë , jats nyajkojtë 1,500 miyongë ëxpëjkpajn jëmëjt jëmëjt , extëmë Biiblyë , liibrë , rebistë etsë foyetë naa 700 ayuk .

(src)="7"> Ndang adong be na boi tarpatudos tu ulaon marbarita on i ma manogihon halak marsiajar Bibel di hatana sandiri .
(trg)="7"> Duˈuntsoo mbäädë jäˈäy ttukˈoyˈattë ko tˈëxpëktëdë Biiblyë mä ja ayuk diˈib tsyojkënyëˈajtypy .

(src)="8"> ” Ndang hea lomo rohangku marsiajar di singkola , alai parsiajaran on tabo .
(trg)="8"> “ Ninuˈunëts ijty ngatsojkënyëˈaty nˈëxpëkäˈäny , per tyam oyëts të nnayjawëty .

(src)="9"> Jala sude na huparsiajari palashon rohangku ! ” ​ — Katlego , Afrika Selatan .
(trg)="9"> Mëjwiin kajaajëts të xypyudëkë diˈibëts të njaty . ”
(trg)="10"> ( Katlego diˈib Sudáfrica )

(src)="10"> ” Parsiajaran on mangalusi sude sungkunsungkunku jala godang na i dope . ” ​ — Bertha , Meksiko .
(trg)="11"> “ Kojëts nˈëxpëjky , yaˈˈatsoowëmbijtääy tijatyëts nyajtëëw ets mëjwiin kajaats tijaty njäjty . ”
(trg)="12"> ( Berta diˈib Nëwinm )

(src)="11"> ” Marsiajar Bibel dibahen di jabungku di tingki na pas di ahu .
(trg)="13"> “ Nˈëxpëjkyëts mäjëtsë ndëjk ets näˈäts ndimjënany .

(src)="12"> Aha dope na hurang ! ” ​ — Eziquiel , Brasil .
(trg)="14"> ¡ Kyaj nety ti diˈibëts mbäät nˈakˈamdoy ! ”
(trg)="15"> ( Eziquiel diˈib Brasil )

(src)="13"> ” Sipata 15 sahat 30 minut hami marsiajar — manang umleleng sian i ​ — dia ma na pas tu tingkingku . ” ​ — Viniana , Australia .
(trg)="16"> “ Jats ijty nˈëxpëky 15 minutë axtë kujkm oorë , ets näˈäty mas jeky .

(src)="14"> ” Ndang margarar parsiajaran i ​ — longang do roha mangida ! ” ​ — Aime , Benin .
(trg)="17"> Këˈëmëtsë nety njënäˈäny nuˈunëts nˈëxpëkäˈäny . ”

(src)="15"> ” Na mangajarhon Bibel tu ahu burju jala lambok .
(trg)="18"> ( Viniana diˈib Australia )

(src)="16"> Gabe maraleale ma hami . ” ​ — Karen , Irlandia Utara .
(trg)="19"> “ ¡ Kyajts nmëbëkany pën namayˈäjtën ja ëxpëjkën ! ”

(src)="17"> ” Godang na marsiajar Bibel ndang na ingkon gabe Sitindangi Ni Jahowa . ” ​ — Denton , Inggris .
(trg)="20"> ( Aimé diˈib Benín )
(trg)="21"> “ Diˈibëts xyaˈëxpëjk mëkëts xymyëmaˈkxtujky ets yˈijty jantsy oyjyaˈay . . .

(src)="18"> Boi tapillit na laho taparsiajari jala tapareso ayat ni Bibel na hombar tu parsiajaran i .
(trg)="22"> Naymyaaybyëjkëts mëët . ”
(trg)="23"> ( Karen diˈib Irlanda del Norte )

(src)="19"> Songon , Bibel mangalusi angka sungkunsungkun on : Ise do Debata ?
(trg)="24"> “ Mayë jäˈäy tˈëxpëktë Biiblyë , per kyaj jyäˈttë Jyobaa tyestiigë . ”

(src)="20"> Songon dia do hadirionNa ?
(trg)="25"> ( Denton diˈib Inglaterra )

(src)="21"> Adong do goarNa ?
(src)="22"> Didia Ibana Maringanan ?
(src)="23"> Boi do jonok hita tu Ibana ?
(trg)="26"> Yëˈë yaˈëxpëjkp tijaty myaytyakypyë Biiblyë .

(src)="24"> Sungkunsungkun on manogihon hita asa mangalului alusna di Bibel .
(trg)="28"> Pënaty ëxpëjktëp , yajtukniˈˈijxëdëp mä tyäˈädë yaˈˈatsoojëmbity mä Biiblyë ets tijaty aknayajtëëwëdëp .

(src)="25"> Laho mangurupi halak mangalului alusna , somalna hita mamangke buku si 224 alaman i ma buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan ?
(trg)="29"> Yëˈëjëts nyajtuundëbë liibrë extëm ¿ Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈijxëbë Biiblyë ?

(src)="26"> * Buku on denggan dipatupa tarlumobi laho mangurupi halak laho mangantusi aha na sasintongna diajarhon Bibel .
(trg)="30"> * Tyäˈädë liibrë pyëtsëëmy parë jäˈäy tjaygyukët ja tëyˈäjtën diˈib wingëjxy myaytyakypyë Biiblyë .

(src)="27"> Dohot ma i parsiajaran taringot Debata , Jesus Kristus , hasusaan ni jolma , haheheon , tangiang , dohot angka na asing dope .
(trg)="31"> Myëmiimbyë kapitulo diˈib myaytyakypyë Dios , Jesukristë , tiko jyaˈˈatyë ayoˈon jotmay , oˈk tëgoˈoyën , wiˈix nuˈkxtakëm ets kanäk pëky tijaty tmaytyaˈaky .

(src)="28"> Parsiajaran on boi diulahon di tingki dohot inganan na pas di hamu .
(trg)="32"> Mijts mnigäjpxëp näˈä ets mä mˈëxpëkäˈäny .

(src)="29"> Na deba mangalehon tingkina sajom manang lobi ganup minggu marsiajar Bibel .
(trg)="33"> Nuˈun mmadaˈaky , duˈunëtsë jäˈäy nyaˈëxpëktë nuˈun myadaˈaky .