# bbc/2015241.xml.gz
# gil/2015241.xml.gz


(src)="1"> Daftar Isi
(trg)="1"> Kanoana

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="12"> Boasa Marsiajar Bibel ?
(trg)="3"> E Aera Ngkai E Raoiroi te Reirei n te Baibara ?

(src)="13"> 3
(trg)="4"> 3

(src)="14"> Ulaon Marsiajar Bibel tu Sude 4
(trg)="5"> Te Kaetieti Ibukin te Reirei n te Baibara 4

(src)="15"> Parningotan Ari Hamamate ni Jesus Boasa Ringkot Taulahon ?
(trg)="9"> Te Maroro ma te Aomata Temanna
(trg)="10"> Bukin Tera Ngkai Ti Riai ni Kauringa Maten Iesu ?
(trg)="11"> 12
(trg)="12"> Ko Ataia ?

(src)="16"> 29
(trg)="13"> 15

(src)="17"> Sungkunsungkun na Dialusi Bibel 32
(trg)="15"> Other Bible Questions Answered

# bbc/2015242.xml.gz
# gil/2015242.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | KO TANGIRIA N REIAKINA TE BAIBARA ?

(src)="2"> Aha do na tinuju ni ngolu on ?
(trg)="3"> Tera manenan te maiu aei ?

(src)="3"> Boasa marsitaonon jala mate jolma ?
(trg)="4"> Bukin tera ngkai a rawawata aomata ao ni mate ?

(src)="4"> Aha do panghirimon tu ari na naeng ro ?
(trg)="5"> Tera kanoan taai aika a na roko ?

(src)="5"> Disarihon Debata do hita ?
(trg)="6"> E tabeakinai te Atua ?

(src)="6"> Hea do tubu di rohamu sungkunkungkun sisongon on ?
(trg)="7"> Ko a tia n titirakiniko n titiraki n aron akanne ?

(src)="7"> Molo hea , ndang holan hamu na songon i .
(trg)="8"> Ngkana ko a tia ao tiaki tii ngkoe .

(src)="8"> Torop halak di liat portibi on mangarimangi sungkunsungkun na ringkot on .
(trg)="9"> A iaiangoi titiraki aika nano ibukin te maiu aomata ni kabutaa te aonnaba .

(src)="9"> Boi do tadapot alusna ?
(trg)="10"> Ko kona ni karekei kaekaaia ?

(src)="10"> Marjuta halak mandok , ” Boi ! ”
(trg)="11"> A kona ni kangai aomata aika mirion ma mirion mwaitiia : “ Eng ! ”

(src)="11"> Boasa ?
(trg)="12"> Bukin tera ?

(src)="12"> Alana nunga dapot nasida alus na pas tu sungkunsungkun na sian Bibel .
(trg)="13"> Ibukina bwa a a tia ni karekei kaekaan aia titiraki aika karaunano man te Baibara .

(src)="13"> Lomo do rohamu mamboto aha na didok ni Bibel ?
(trg)="14"> Ko kan ataia bwa tera ae e taekinaki n te Baibara ?

(src)="14"> Jala hamu pe boi mandapot laba sian parsiajaran Bibel na so manggarar na pinarade ni Sitindangi Ni Jahowa .
(trg)="15"> Ko kona ni kakabwaiaaki man reiakinan te Baibara ma Ana Tia Kakoaua Iehova n akea boona .

(src)="15"> *
(trg)="16"> *

(src)="16"> Tutu do , tingki mangalului alusna sian Bibel , deba mandok : ” Ndang adong tingkingku . ”
(trg)="17"> Ni koauana , ngkana e reke aia tai tabeman n reiakina te Baibara , a a manga taku : “ I rangi n tabetabe . ”

(src)="17"> ” Maol hian antusan . ”
(trg)="18"> “ E a rangi ni kangaanga te ota iai . ”

(src)="18"> Adong muse na mandok ” Annon sai ro hamu ! ”
(trg)="19"> “ E kangaanga maiuakinana . ”

(src)="19"> Alai na deba nai asing muse do pandapotna .
(trg)="20"> Ma e kaokoro aia iango tabeman iai .

(src)="20"> Dilehon nasida tingkina laho mangantusi aha na diajarhon ni Bibel .
(trg)="21"> A butimwaea reiakinan te Baibara .

(src)="21"> Taida ma pigapiga pangalaman :
(trg)="22"> Iangoi katoto tabeua aikai :

(src)="22"> ” Nunga lao ahu tu gareja Katolik dohot Protestan , Kuil ugamo Hindu , dohot Wihara ugamo Budha , jala marsingkola di singkola teologia .
(trg)="23"> “ I kakaaei taromauri n te Aro ni Katorika ao ni Boretetanti , te tembora ae te Sikh , aia tabo taiani Buddhist ao I reiakina naba taekan te Aro n te kuura n reirei ae rietata .

(src)="23"> Alai godang dope sungkunsungkunku taringot Debata na so taralusi .
(trg)="24"> Ma e ngae n anne , a bon tuai mani kaekaaki au titiraki aika bati ibukin te Atua .

(src)="24"> Dung i ro ma sahalak Sitindangi Ni Jahowa tu jabungku .
(trg)="25"> Imwina , e a roko irou temanna Ana Tia Kakoaua Iehova ni mwengau .

(src)="25"> Lomo rohangku manangihon alusna na sian Bibel , gabe olo ma ahu marsiajar Bibel . ” ​ — Gill , Inggris .
(trg)="26"> E anaaki nanou n ana kaeka aika boto man te Baibara , ngaia are I a butimwaea te reirei iai . ” — Gill , Engiran .

(src)="26"> ” Godang do sungkunsungkunku taringot hangoluan , alai pastor di gareja nami ndang mangalehon alus na pas .
(trg)="27"> “ A a bati au titiraki ibukin te maiu aei ma e aki rau nanou n ana kaeka mataniwin au Aro .

(src)="27"> Alai sahalak Sitindangi Ni Jahowa mangalusi sungkunsungkunhu mamangke Bibel .
(trg)="28"> E ngae n anne , e kaekai au titiraki temanna Ana Tia Kakoaua Iehova ni kamanenaan te Baibara .

(src)="28"> Tingki disungkun halak i tu ahu olo dope mangantusi na asing , las rohangku mangoloi . ” ​ — Koffi , Benin .
(trg)="29"> Ngke e titirakinai bwa I kan reiakina ae bati riki ao I butimwaeia ma te kukurei . ” — Koffi , Benin .

(src)="29"> ” Nunga leleng sungkunsungkun rohangku songon dia do panghilalaan ni halak naung mate .
(trg)="30"> “ E korakora nanou ni kan ataa taekan te mate .

(src)="30"> Porsea do ahu ndang adong be pardomuan ni na mate tu na mangolu , alai lomo rohangku mamboto songon dia alus ni Bibel .
(trg)="31"> I kan ataia bwa tera ae taekinaki n te Baibara ibukia bwa I kakoauaa ae a kona ni kammarakiia aomata aika maiu .

(src)="31"> Alani i , marsiajar Bibel ma ahu tu donganku sahalak Sitindangi . ” ​ — José , Brasil .
(trg)="32"> Ngaia are I a moana reiakinan te Baibara ma raoraou ae te tia Kakoaua . ” — José , Brazil .

(src)="32"> ” Sai hujahai Bibel alai ndang boi huantusi .
(trg)="33"> “ I kataia ni wareka te Baibara ma I a bon aki ota iai .

(src)="33"> Dung i ro ma Sitindangi Ni Jahowa jala tangkas ma dipatorang angka surirang ni Bibel .
(trg)="34"> Imwina , a a roko taani Kakoaua irou ao ni kabwarabwarai raoi taetae ni burabeti tabeua mai iai .

(src)="34"> Lomo dope rohangku laho mangantusi angka na asing . ” ​ — Dennize , Meksiko .
(trg)="35"> I tangiria n atai riki baika I kona n reiakini . ” — Denniz , Mexico .

(src)="35"> ” Sungkunsungkun do rohangku , disarihon Debata do ahu ?
(trg)="36"> “ I iangoia bwa e bon tabeakinai raoi te Atua ke e aki .

(src)="36"> Dung i martangiang ma ahu tu Debata na adong di Bibel .
(trg)="37"> Ngaia are I a motinnanoia bwa N na tataro nakon te Atua are e taekinaki n te Baibara .

(src)="37"> Marsogot nai dituktuk Sitindangi ma pintu ni jabungku jala huoloi ma marsiajar Bibel . ” ​ — Anju , Nepal .
(trg)="38"> N te bong are imwina , a a karebwerebwe taani Kakoaua n au mataroa ao I a butimwaea te reirei n te Baibara . ” — Anju , Nepal .

(src)="38"> Sude pangalaman on paingothon hita tu hata ni Jesus : ” Martua ma na umboto na pogos partondionna . ”
(trg)="39"> Ti a kauringaki n rongorongo akanne ana taeka Iesu are kangai : “ A a kukurei akana ataia bwa a kainnanoa te Atua . ”

(src)="39"> Tutu , nunga disuanhon hian di roha ni sude jolma asa manarihon na porlu tu partondion .
(trg)="40"> Eng , a boni karikaki aomata ma kainnanoan ataakin te Atua irouia .

(src)="40"> Holan Debata do na boi manggohi haporluon i , marhite hataNa , i ma Bibel .
(trg)="41"> Bon tii te Atua ae e kona ni karekea kainnanoia anne ao e karaoia rinanon ana Taeka ae te Baibara .

(src)="41"> Aha do na hombar tu marsiajar Bibel ?
(trg)="42"> Ngaia are tera ae e irekereke ma reiakinan te Baibara ?

(src)="42"> Aha do labana tu hita ?
(trg)="43"> Ko na kangaa ni kakabwaiaaki iai ?

(src)="43"> Dialusi ma sungkunsungkun on di artikel na mangihut .
(trg)="44"> A na kaekaaki titiraki akanne n te kaongora ae imwina .

(src)="44"> Jahowa i ma goar ni Debata songon na disurat di Bibel .
(trg)="45"> [ Kabwarabwara ae nano ]
(trg)="46"> Iehova bon aran te Atua ae kaotaki n te Baibara .

(src)="45"> GOARNA : Sian hata Junani bi·bliʹa , lapatanna ” punguan ni angka buku ”
(trg)="49"> ARANA : E nako man te taeka ni Kuriiti ae bi·bliʹa ae nanona “ booki aika uarereke ”

(src)="46"> ISINA : 39 buku di hata Heber ( na deba marhata Aram ) dohot 27 marhata Junani
(trg)="50"> KANOANA : 39 booki n te taetae n Ebera ( ma mwakorona tabeua n te taetae n Aramwaike ) ao 27 booki n te taetae ni Kuriiti

(src)="47"> PANURAT : Hirahira 40 halak manurat saleleng 1.600 taon , sian taon 1513 ASM sahat tu 98 DM *
(trg)="51"> KOREANA : E koreaki irouia aomata aika 40 mwaitiia n te maan ae 1,600 tabun te ririki man 1513 B.C.E . nakon tao 98 C.E .
(trg)="52"> *

(src)="48"> HATA : Nunga disalin deba manang sude tu lobi sian 2.500 hata
(trg)="53"> TAIAN TAETAE : E rairaki ni bwanin ke n tii te iterana n taetae aika raka i aon 2,500 mwaitiia

(src)="49"> DISARHON : Buku na gumodang tarsar di liat portibi on hirahira lima miliar Bibel
(trg)="54"> BUTANAKONA : E katautauaki bwa e nakon aua te birion mwaitini Baibara ike e a riki iai bwa te boki ae te kabanea ni butanako n te aonnaba

(src)="50"> ASM hata na dipajempek lapatanna ” Andorang So Masehi ” , dohot DM lapatanna ” Dunghon Masehi ”
(trg)="55"> [ Kabwarabwara ae nano ]
(trg)="56"> E tei B.C.E . ibukin “ Before the Common Era , ” ao C.E . ibukin “ Common Era . ”

# bbc/2015243.xml.gz
# gil/2015243.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | KO TANGIRIA N REIAKINA TE BAIBARA ?

(src)="2"> Sitindangi Ni Jahowa ditanda alani ulaon marbarita na uli .
(trg)="2"> Te Kaetieti Ibukin Te Reirei N Te Baibara Ma Aomata

(src)="3"> Alai diboto hamu do hami pe ditanda ala patupahon ulaon parsiajaran Bibel di liat portibi on ?
(trg)="4"> Ma kam ataia ae iai naba ara kaetieti ibukin te reirei n te Baibara ma aomata ni katobibia te aonnaba ?

(src)="4"> Di taon 2014 , lobi sian 8.000.000 Sitindangi di 240 Negara mambahen hirahira 9.500.000 parsiajaran Bibel ganup bulan .
(trg)="5"> N 2014 , a kairi reirei n te Baibara aika e kaania 9,500,000 ni katoa namwakaina Ana Tia Kakoaua Iehova aika e raka i aon 8,000,000 mwaitiia n aaba aika 240 .

(src)="5"> * Boi dohonon , godang ni halak na marsiajar Bibel dohot hami lobi sian bilangan ni pangisi ni 140 negara !
(trg)="6"> * Ni koauana , a mwaiti riki aomata aika reirei n te Baibara ma ngaira nakoni mwaitiia botannaomata n te aba teuana man aaba aika 140 tabun mwaitiia !

(src)="6"> Laho patupahon ulaon pangajarion on , ganup taon Sitindangi Ni Jahowa pabinsarhon hirahira sada satonga miliar Bibel , buku , majalah , dohot angka na asing na dipangke tu parsiajaran Bibel di bagasan 700 hata !
(trg)="7"> Ibukini waakinan te mwakuri n angareirei aei irouia Ana Tia Kakoaua Iehova ao a a boretii Baibara , booki , maekatin ao bwaai n ibuobuoki riki tabeua ibukin te reirei n te Baibara ni katoa ririki n te mwaiti ae kaania teuana ao te iterana te birion n taetae aika 700 tabun mwaitiia !

(src)="7"> Ndang adong be na boi tarpatudos tu ulaon marbarita on i ma manogihon halak marsiajar Bibel di hatana sandiri .
(trg)="8"> E a reke angaia aomata n reiakina te Baibara n oin aia taetae n te mwakuri ni boreeti ae akea kabotauana aei .

(src)="12"> Aha dope na hurang ! ” ​ — Eziquiel , Brasil .
(trg)="9"> E kangaa aroni waakinan te reirei ?

(src)="18"> Boi tapillit na laho taparsiajari jala tapareso ayat ni Bibel na hombar tu parsiajaran i .
(trg)="10"> Ti rinei reirei aika kakaokoro man te Baibara ao n neneri kiibu aika kaineti ma reirei akanne .

(src)="19"> Songon , Bibel mangalusi angka sungkunsungkun on : Ise do Debata ?
(trg)="11"> N te katoto , a kaekaaki titiraki n aron aikai man te Baibara : Antai te Atua ?

(src)="20"> Songon dia do hadirionNa ?
(trg)="12"> Tera aroarona ?
(trg)="13"> Iai arana ?

(src)="21"> Adong do goarNa ?
(trg)="14"> E memena ia ?

(src)="22"> Didia Ibana Maringanan ?
(trg)="15"> Ti kona ni kaaniaki riki ma ngaia ?

(src)="23"> Boi do jonok hita tu Ibana ?
(trg)="16"> Ma e kona ni kangaanga ataakin nneni kaekaaia n te Baibara .