# bbc/2015248.xml.gz
# fa/2015248.xml.gz


(src)="1"> Songon dia do hamatean ni jesus boi mambahen jolma asa masihaholongan ?
(trg)="1"> مرگ عیسی چگونه امکان به وجود آمدن جامعه‌ای را فراهم می‌سازد که مردم به فکر همنوع خود باشند ؟‏

(src)="2"> Godang do hamajuon di parbinotoan na binahen ni jolma saonari on .
(trg)="2"> بدون شک انسان‌ها همچنان در زمینهٔ علم پیشرفت خواهند کرد .‏

(src)="3"> Alai boi do nasida mambahen jolma asa marsihaholongan ?
(trg)="3"> اما آیا روزی قادر خواهند بود که جامعه‌ای به وجود آورند که هر کس واقعاً به فکر همنوع خود باشد ؟‏

(src)="4"> Daong .
(trg)="4"> خیر .‏

(src)="5"> Saonari on , portibi on dirajai angka jolma na holan manghaholongi dirina jala pangahut .
(trg)="5"> امروزه انسان‌ها خودمحور و طمّاع هستند .‏

(src)="6"> Alai disuriranghon Debata do ari na naeng ro na dumenggan tu sude jolma . ​ — Jaha 2 Petrus 3 : 13 .
(trg)="6"> البته خدا جامعه‌ای بهتر برای بشر در نظر دارد .‏ —‏ ۲پِطرُس ۳ :‏ ۱۳ خوانده شود .‏

(src)="7"> Disuriranghon Bibel do na laho masihaholongan ma sude jolma di ari na naeng ro .
(trg)="8"> در آن زمان ،‏ انسان‌ها در امنیت به سر خواهند برد و کسی وجود نخواهد داشت که به آنان صدمه زند .‏ —‏ میکاه ۴ :‏ ۳ ،‏ ۴ خوانده شود .‏

(src)="8"> Dame ma hilalaon ni sude angka jolma disi jala ndang adong be halak na laho parohon jea tu nasida . ​ — Jaha Mika 4 : 3 , 4 .
(trg)="9"> در ابتدا ،‏ خدا انسان‌هایی آفرید که فاقد هر گونه صفت خودخواهی بودند .‏

(src)="9"> Tingki ditompa Debata jolma ndang adong dope parange na manghaholongi dirina sandiri .
(trg)="10"> اما چون آدم عمداً ضدّ خدا عصیان کرد ،‏ کاملیت خود را از دست داد .‏

(src)="10"> Alai ala ndang mangoloi Debata gabe ndang tipak be jolma na parjolo i , parange on ma na tatean sian nasida .
(trg)="11"> ما نیز خودخواهی را از او به ارث برده‌ایم .‏

(src)="11"> Alai ujungna bahenon ni Debata ma muse tipak jolma marhitehite Jesus . ​ — Jaha Rom 7 : 21 , 24 , 25 .
(trg)="12"> ولی خدا کاملیت را از طریق عیسی به بشر برخواهد گرداند .‏ —‏ رومیان ۷ :‏ ۲۱ ،‏ ۲۴ ،‏ ۲۵ خوانده شود .‏

(src)="12"> Hombar tu lomo ni roha ni Debata , dilehon Jesus do dirina gabe tobusan na laho manesa panghorhon ni dosa jolma na parjolo .
(trg)="13"> بنا بر خواست خدا ،‏ عیسی جان خود را فدا کرد و پیامد نافرمانی آدم را خنثی ساخت .‏

(src)="13"> Marhite songon i ma Jesus mambahen saut sangkap ni Debata i ma hangoluan na so adong be parange na manghaholongi dirina sandiri . ​ — Jaha Psalmen 37 : 9 - 11 .
(trg)="14"> (‏ رومیان ۵ :‏ ۱۹‏ )‏ به این ترتیب ،‏ عیسی این امکان را به انسان‌ها داد تا از آینده‌ای فوق‌العاده برخوردار شوند ؛‏ زمانی که مردم از شرّ خودخواهی و تمایل به گناه خلاص خواهند شد .‏ —‏ مزمور ۳۷ :‏ ۹ -‏ ۱۱ خوانده شود .‏

(src)="14"> Laho mandapot gumodang hatorangan i da ma parsiajaran 5 sian buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan ? , na dipabinsar ni Sitindangi Ni Jahowa
(trg)="15"> برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل ۵ این کتاب ،‏ آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس‏ ،‏ مراجعه کنید .‏

(src)="15"> Rade do di www.jw.org / id
(trg)="17"> این نشریه را از www.jw.org / fa دانلود کنید .‏

# bbc/2015281.xml.gz
# fa/2015281.xml.gz


(src)="1"> ” Martingki be do luhutna na tinompa . ” ​ — PARJAMITA 3 : 1 .
(trg)="1"> ‏ « برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است .‏ » —‏ جا ۳ :‏ ۱ .‏

(src)="2"> Sadia ringkot do laho mangurupi angka donganta baoa , jala boasa ?
(trg)="2"> آموزش برادران در جماعت از چه اولویتی برخوردار است و چرا ؟‏

(src)="3"> Aha do laba na dapot ni huria molo angka donganta baoa diurupi ?
(trg)="3"> پیران با آموزش برادران چه نفعی به جماعت می‌رسانند ؟‏

(src)="4"> Tingki laho mangurupi angka donganta baoa , songon dia do angka sintua boi mangihuthon sitiruon songon na dibahen si Samuel ?
(trg)="4"> از چه جهت پیران می‌توانند در آموزش برادران ،‏ سموئیل را سرمشق قرار دهند ؟‏

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> ۱ ،‏ ۲ .‏

(src)="6"> Aha do na pinaboa ni angka Sintua kaliling asa diulahon di huria ?
(trg)="6"> سرپرستان حوزه در بسیاری از جماعات به چه امری پی برده‌اند ؟‏

(src)="7"> DI HARORO ni sintua kaliling marrapot ma nasida dohot angka sintua na adong di huria , huhut diida sintua kaliling i ma sude dongan sintua na adong disi .
(trg)="7"> جلسهٔ سرپرست حوزه با هیئت پیران رو به اتمام بود .‏

(src)="8"> Las rohana mangida angka sintua na ringgas mangula di huria i .
(src)="9"> Deba sian nasida nunga matua , nunga dos songon natuatuana .
(trg)="8"> او به چهرهٔ آن شبانان سختکوش نگاه کرد و در دلش محبتی عمیق به آنان حس کرد .‏

(src)="10"> Alai adong dope na ringkot na laho sihatahononna .
(trg)="9"> برخی از آنان بسیار مسن‌تر از او ،‏ همچون پدر او بودند .‏

(src)="11"> Disungkun ibana , ” Brur , aha do naung dibahen hamu mangurupi angka donganta baoa asa adong tanggung jawabna di huria ? ”
(trg)="10"> اما باید موضوعی را با آنان مطرح می‌کرد ،‏ پس گفت :‏ « برادران ،‏ برای آموزش آنانی که بتوانند مسئولیت بیشتری در جماعت بپذیرند ،‏ چه کرده‌اید ؟‏ »

(src)="12"> Songon naung diboto nasida , tingki di haroro ni sintua kaliling na parpudi nunga dijujui nasida asa mangurupi angka donganta baoa .
(trg)="11"> آنان به‌خوبی به یاد داشتند که سرپرست حوزه در ملاقات پیشینش از جماعت ،‏ از آنان خواسته بود که برادرانی را برای این منظور آموزش دهند .‏

(src)="13"> Ujungna , sahalak sian sintua i mangalusi , ” saotik dope na boi diulahon hami . ”
(trg)="12"> یکی از پیران سرانجام گفت :‏ « واقعیت این است که در این خصوص کار زیادی نکرده‌ایم .‏ »

(src)="14"> Satolop do sude angka sintua i di hata i .
(trg)="13"> بقیهٔ پیران جماعت نیز به نشان تأیید ،‏ سرشان را تکان می‌دهند .‏

(src)="15"> Molo hamu sahalak sintua , hea do ra dihilala hamu songon i .
(trg)="14"> احتمالاً شما پیران مسیحی نیز پاسخی مشابه به این پرسش می‌دادید .‏

(src)="16"> Angka sintua kaliling mangida porlu angka sintua mangarohahon angka donganta baoa na poso nang na matua asa boi dipangke gogona laho manarihon na porlu di huria .
(trg)="15"> سرپرستان حوزه در سراسر دنیا متوجه شده‌اند که در بسیاری از جماعات برای آموزش برادران باید تلاش بیشتری شود .‏

(src)="17"> Alai , sipata ndang mura laho mangulahon songon on .
(trg)="16"> برادران چه پیر و چه جوان ،‏ باید آموزش ببینند تا بتوانند از گلهٔ خدا حفاظت کنند .‏

(src)="18"> Boasa ?
(trg)="17"> اما چرا این کار آسان نیست ؟‏

(src)="19"> ( a ) Songon dia do Bibel paboahon na ringkot do mangajarajari donganta baoa , jala boasa hita sude porlu mangarohahon on ?
(trg)="18"> ‏ الف )‏ کتاب مقدّس چگونه ضرورت آموزش به دیگران را برجسته ساخته است و چرا این امر برای همهٔ ما اهمیت دارد ؟‏

(src)="20"> ( Ida surat na di toru . ) ( b ) Boasa deba sintua sipata maol laho mangajarajari angka donganta baoa na asing ?
(trg)="19"> (‏ پاورقی ملاحظه شود .‏ )‏

(src)="21"> Songon sahalak sintua , diboto hamu ringkot do mangajarajari angka donganta baoa na asing .
(trg)="20"> ب )‏ چرا برای برخی پیران جماعت ،‏ آموزش به دیگران دشوار است ؟‏

(src)="22"> * Diboto hamu do diharingkothon huria do angka baoa , laho mangaradoti huria asa tongtong togu jala boi mangurupi huria na jongjong di pudian ni ari .
(trg)="22"> * می‌دانید که برای استوار ساختن جماعت‌ها و پایه‌گذاری جماعت‌های جدید به برادران تعلیم‌دیدهٔ بیشتری نیاز است .‏ ‏

(src)="23"> ( Jaha Jesaya 60 : 22 . )
(trg)="23"> (‏ اِشَعْیا ۶۰ :‏ ۲۲ خوانده شود .‏ )‏

(src)="24"> Bibel mandok hamu ingkon ” mangajari na asing . ”
(src)="25"> ( Jaha 2 Timoteus 2 : 2 . )
(trg)="24"> شما به‌خوبی از وظیفهٔ « تعلیم دادن به دیگران » که کلام خدا بر عهده‌تان گذاشته است ،‏ آگاهید .‏ ‏

(src)="26"> Ndang sai mura mangulahon on , hamu ingkon manarihon na porlu di parsaripeon , di parkarejoan .
(trg)="25"> (‏ ۲تیموتائوس ۲ :‏ ۲ خوانده شود .‏ )‏

(src)="27"> Sarihononmu muse ulaon di huria dohot ulaon na asing na ringkot .
(trg)="26"> با این حال شاید همچون پیران جماعتی که در مقدّمه به آنان اشاره شد ،‏ این کار برایتان دشوار باشد .‏

(src)="28"> Saonari boi ma taulas boasa tutu ringkot mangarohahon angka donganta baoa di huria jala mangajarajari nasida .
(trg)="27"> با توجه به وظایفی که بر عهده دارید ،‏ رسیدگی به نیازهای خانواده ،‏ امرار معاش ،‏ مسئولیت‌های جماعت و دیگر امور مهم زندگی ،‏ به نظر می‌رسد که دیگر زمانی برای آموزش دادن به دیگران باقی نمی‌ماند .‏

(src)="29"> Boasa sipata dipalelengleng angka sintua mangajari donganta baoa na asing ?
(trg)="28"> اگر چنین است ،‏ تأمّل بر ضرورت آموزش برادران بسیار اهمیت دارد .‏

(src)="30"> Boasa songon na maol laho mangajarajari donganta baoa na asing ?
(trg)="29"> در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم .‏

(src)="31"> Ninna roha ni na deba : ’ Adong dope ulaon na rumingkot di huria , molo parpudi pe mangajarajari donganta baoa ndang pola lola ulaon di huria . ’
(trg)="30"> ‏ یک دلیلِ به تعویق افتادن آموزش برادران چیست ؟‏
(trg)="31"> برای برخی پیران اختصاص دادن زمانی برای آموزش برادران مشکل است .‏

(src)="32"> Toho do i ?
(src)="33"> Tutu do adong ulaon na ingkon jalo diulahon , alai molo dipalelengleleng hamu do laho mangajarajari donganta baoa , huria do na gabe susa .
(trg)="33"> بی‌گمان به برخی امور در جماعت باید سریعاً رسیدگی شود ،‏ با این همه به تأخیر انداختن آموزش برادران نیز به سلامت روحانی جماعت آسیب می‌رساند .‏

(src)="34"> 5 , 6 .
(trg)="34"> ۵ ،‏ ۶ .‏

(src)="35"> Aha do na boi taparsiajari sian sahalak supir ?
(trg)="35"> از مثال راننده و رسیدگی به موتور ماشین چه می‌آموزیم ؟‏

(src)="36"> Songon dia do boi on tapatudos tu pangajarajarion di huria ?
(trg)="36"> این مثال را از چه جهت می‌توان با آموزش برادران مقایسه کرد ؟‏

(src)="37"> Songon tudosan .
(trg)="37"> مثالی می‌زنیم .‏

(src)="38"> Ingkon paresoon ni supir do miak dohot oli ni motorna asa boi mardalan .
(trg)="38"> یک راننده می‌داند که باید روغن ماشین را مرتباً تعویض کند .‏

(src)="39"> Alai olo do rumingkot di rohana mangisi miak sian mangganti oli .
(trg)="39"> با این حال ،‏ شاید بر این عقیده باشد که اهمیت تعویض روغن به اندازهٔ زدن بنزین نیست .‏

(src)="40"> Alai molo torus diboan motor on , sada tingki gabe sega ma motor i .
(trg)="40"> چون اگر بنزین نزند ماشین از حرکت می‌ایستد .‏

(src)="41"> Ujungna lola ma ibana , habis ma tingki dohot hepengna padengganhon motor i .
(trg)="41"> شاید با خود فکر کند :‏ ‹ اگر وقت ندارم روغن ماشین را عوض کنم ،‏ هنوز ماشین برای مدتی حرکت می‌کند .‏ ›

(src)="42"> Aha do parsiajaranna ?
(trg)="42"> اما چه خطری وجود دارد ؟‏

(src)="43"> Ingkon sarihonon ni sintua aha na ringkot di huria .
(trg)="44"> در این صورت باید وقت و هزینهٔ کلانی صرف تعمیر ماشین کند .‏

(src)="44"> Molo so i , susa do huria i .
(trg)="45"> چه درسی از این مثال می‌گیریم ؟‏

(src)="45"> Songon supir na ingkon mangisi miak , angka sintua ingkon ” manangkasi na rumingkot ” .
(trg)="47"> همان طور که در مثال بالا راننده باید اطمینان حاصل کند که به ماشین بنزین زده است ،‏ پیران جماعت نیز باید ‹ تشخیص دهند چه چیزهایی پراهمیت‌تر است .‏ ›

(src)="46"> Deba sintua godang ulaonna gabe ndang sanga be nasida mangajarajari donganta baoa na asing , sarupa ma i songon supir na lalap gabe lupa molo oli ni motor ndang diganti .
(trg)="48"> (‏ فیلیپ ۱ :‏ ۱۰‏ )‏ با این همه ،‏ برخی پیران چنان خود را درگیر این امور پراهمیت می‌کنند که دیگر زمانی برای آموزش به برادران نمی‌ماند یا به اصطلاح فرصتی برای رسیدگی به موتور ماشین نمی‌ماند .‏

(src)="47"> Molo ndang gira sintua mangajarajari donganta baoa di huria , ndang pola sadia leleng nai ndang adong be baoa na malo laho mangulahon ulaon na adong di huria .
(trg)="49"> اگر پیران این آموزش ضروری را مرتباً به تعویق بیندازند ،‏ دیر یا زود جماعت صدمه خواهد دید ،‏ چون در جماعت برای رسیدگی به تمامی امور به تعداد کافی برادر واجد شرایط نیست .‏

(src)="48"> Songon dia do panghilalaanta mangida angka sintua na rade mangajarajari ?
(trg)="50"> ‏ نسبت به پیرانی که برای آموزش برادران وقت می‌گذارند ،‏ چه دیدی باید داشته باشیم ؟‏

(src)="49"> Jadi unang dirimpu hamu pangajarajarion i ndang pola porlu .
(trg)="51"> پس نباید تصوّر کرد که آموزش برادران برای قبول مسئولیت از اهمیت کمی برخوردار است .‏

(src)="50"> Sintua na manarihon huria asa tongtong denggan jala na mangajarajarai angka donganta baoa , i do sintua na marbisuk na arga di sude donganta na di huria .
(trg)="52"> پیرانی که به آیندهٔ جماعت فکر می‌کنند و برای آموزش برادرانی که تجربهٔ کمتری دارند وقت می‌گذارند ،‏ حکیمانه عمل می‌کنند .‏

(src)="51"> ( Jaha 1 Petrus 4 : 10 . )
(trg)="54"> (‏ ۱پِطرُس ۴ :‏ ۱۰ خوانده شود .‏ )‏

(src)="52"> Boha do huria asa mandapot laba ?
(trg)="55"> جماعت از این زحمات آنان چه بهره‌ای می‌برد ؟‏

(src)="53"> ( a ) Boasa ingkon diajarajari sintua sude donganta baoa na asing ?
(trg)="56"> ‏ الف )‏ چه خصوصیات و نگرشی پیران را بر آن می‌دارد که برادران را آموزش دهند ؟‏

(src)="54"> ( b ) Angka sintua mangaradoti angka na ringkot di huria , alai aha dope na ringkot na ingkon ulahonon ni nasida ?
(trg)="57"> ب )‏ پیرانی که در مناطقی که نیاز بیشتر به مبشّر است خدمت می‌کنند ،‏ چه وظیفه‌ای دارند ؟‏

(src)="55"> ( Ida ma kotak ” Ulaon na Rumingkot ” . )
(trg)="58"> (‏ کادر «‏ مأموریتی ضروری‏ » ملاحظه شود .‏ )‏

(src)="56"> Nang pe naung leleng gabe sintua , ingkon tongtong do serep marroha jala porlu ingotonna molo lam matua ndang boi be bahenonna sogot songon sisaonari .
(trg)="60"> (‏ میکا ۶ :‏ ۸ )‏ همچنین باید واقع‌بین بوده در نظر داشته باشند که هیچ کس از فردای خود باخبر نیست .‏

(src)="57"> ( Mika 6 : 8 ) Jala , porlu botoon nasida , molo ” tingki dohot parsorion ” so panagaman boi gabe mambahen sintua ndang boi be mangaradoti ulaon di huria .
(trg)="61"> اتفاق و حادثه می‌تواند تغییراتی ناگهانی در زندگی آنان به وجود آورد و ممکن است آنان نتوانند به مسئولیت‌هایشان در جماعت رسیدگی کنند .‏

(src)="58"> ( Parjamita 9 : 11 , 12 ; Jakobus 4 : 13 , 14 ) Jadi molo dihaholongi jala disarihon sintua do sude ruas ni Jahowa , ingkon marsitutu do nasida asa mangajarajari angka donganta baoa na poso , sude naung pinarsiajaran ni nasida hian .
(trg)="62"> (‏ جا ۹ :‏ ۱۱ ،‏ ۱۲ ؛‏ یعقو ۴ :‏ ۱۳ ،‏ ۱۴‏ )‏ از این رو پیران دلسوز و دوراندیش به فکر جماعت خدا هستند و تجربیاتی را که طی سال‌ها خدمت وفادارانه کسب کرده‌اند ،‏ در اختیار برادران جوان می‌گذارند .‏ —‏ مزمور ۷۱ :‏ ۱۷ ،‏ ۱۸ خوانده شود .‏

(src)="59"> Aha do na masa na laho ro na mambahen pangajarajarion mansai ringkot ?
(trg)="63"> ‏ با توجه به رویدادی که در پیش است ،‏ چرا آموزش برادران اهمیت دارد ؟‏

(src)="60"> Arga do tutu angka sintua na rade mangajarajari angka donganta baoa ala on sude mangkorhon na denggan jala boi lam patoguhon huria .
(trg)="64"> پیرانی که به آموزش برادران توجه می‌کنند از جهت دیگری نیز برکتی برای جماعت هستند .‏

(src)="61"> Dung i muse pangajarajarion on mambahen godang donganta baoa boi mangurupi huria marsada ni roha jala asa sai marsihohot tu Debata .
(trg)="65"> این تلاش آنان به استحکام جماعت کمک می‌کند .‏
(trg)="66"> چگونه ؟‏

(src)="62"> Nasida tahaporluhon tarlumobi ala mangolu hita di ariari parpudi , nasida pe tongtong dihaporluhon tingki haporsuhon bolon haduan .
(trg)="68"> جماعت‌ها نه فقط اکنون ،‏ بلکه به خصوص در زمان‌های سخت ،‏ طی مصیبت عظیم نیاز به چنین برادرانی دارند .‏

(src)="63"> ( Hesekiel 38 : 10 - 12 ; Mika 5 : 5 , 6 ) Di bahen i angka sintua na hinaholongan , parhaseang hamu ma tingki laho mangajarajari angka donganta baoa sian saonari .
(trg)="69"> (‏ حز ۳۸ :‏ ۱۰ -‏ ۱۲ ؛‏ میکا ۵ :‏ ۵ ،‏ ۶ )‏ از این رو ،‏ ای پیران عزیز ،‏ اکنون در برنامهٔ خدمت خود زمانی را به آموزش برادران اختصاص دهید .‏

(src)="64"> Asa adong tingki mangajarajari donganta baoa , aha do na porlu bahenon ni angka sintua ?
(trg)="70"> ‏ پیران جماعت چگونه می‌توانند زمانی را به آموزش برادران اختصاص دهند ؟‏

(src)="65"> Huboto hami do , tontu godang do ulaonmu ala ingkon mangaradoti ulaon na ringkot di huria .
(trg)="71"> البته ما کاملاً از این امر آگاهیم که رسیدگی به امور ضروری جماعت ،‏ برای شما پیران ،‏ احتمالاً اکنون نیز زمانی باقی نمی‌گذارد .‏

(src)="66"> Alani i , pangke hamu ma deba tingki muna laho mangaradoti ulaon di huria huhut mangajarajari .
(trg)="72"> پس لازم است بخشی از زمانی را که صرف امور ضروری جماعت می‌کنید ،‏ به آموزش برادران اختصاص دهید .‏

(src)="67"> ( Parjamita 3 : 1 ) Denggan ma molo songon i diulahon hamu jala manghorhon na denggan do i tu huria tu joloan ni ari .
(trg)="73"> (‏ جا ۳ :‏ ۱ )‏ چنین دوراندیشی و بصیرتی ،‏ فواید بسیاری برای آیندهٔ جماعت به همراه خواهد داشت .‏

(src)="68"> ( a ) Aha do na denggan taida sian pandapot ni angka sintua na mambahen pangajarajarion di angka inganan di luat na marasingasing ?
(trg)="74"> ‏ الف )‏ چه نکته‌ای در خصوص پیشنهادهای پیران از کشورهای مختلف ،‏ در مورد آموزش برادران ،‏ جالب توجه است ؟‏

(src)="69"> ( b ) Songon na didok di Poda 15 : 22 , boasa porlu mangulas angka pandapot ni sintua na asing ?
(trg)="75"> ب )‏ بر مبنای امثال ۱۵ :‏ ۲۲ ،‏ چرا توجه به پیشنهادهای دیگر پیران مفید است ؟‏

(src)="70"> Ndang leleng dope , angka sintua na marhasil disungkun : Songon dia dibahen nasida boi denggan mangajarajari .
(trg)="76"> اخیراً از برخی پیران که در آموزش و کمک به برادران برای پذیرش مسئولیت در جماعت ،‏ موفق بوده‌اند ،‏ سؤال شد که چگونه عمل کرده‌اند .‏

(src)="71"> * Dos do sude alus na pinaboa ni nasida nang pe asingasing be situasina .
(trg)="77"> * با این که شرایط این پیران با یکدیگر بسیار متفاوت است ،‏ پیشنهادهایشان مشابه بود .‏

(src)="72"> Aha do na boi taida sian on ?
(trg)="78"> این به چه معنی است ؟‏

(src)="73"> On patuduhon molo pangajarion marhite Bibel marlapatan tu sude angka na diajarajari ” Di nasa Huria . ”
(trg)="79"> همچون زمان پولُس رسول ،‏ آموزش بر مبنای کتاب مقدّس « در همه جا و در هر جماعتی » قابل اجراست .‏

(src)="74"> Parsiajaran on dohot parsiajaran na mangihut , mangulas poda ni angka sintua on ( Poda 15 : 22 ) Didok ma na mangajarajari i guru , na diajarajari i parsiajar .
(trg)="80"> (‏ ۱قر ۴ :‏ ۱۷‏ )‏ از این رو ،‏ در این مقاله و مقالهٔ بعد به برخی از پیشنهادهای این پیران می‌پردازیم .‏ —‏ امث ۱۵ :‏ ۲۲ .‏

(src)="75"> Aha do na porlu siparadeon ni sahalak guru , jala boasa songon i ?
(trg)="81"> ‏ برای آموزش چه امری اهمیت دارد و چرا ؟‏

(src)="76"> Parjolo , sahalak guru porlu mangida tingki na pas .
(trg)="82"> برای آموزش باید شرایطی مساعد برای شخص فراهم کرد .‏

(src)="77"> Boasa songon i ?
(src)="78"> Doshon songon sahalak pangula , parjolo ingkon paradeonna tano inganan panuanan , dung i pe asa disuan boni .
(trg)="83"> همان گونه که باغبان باید پیش از کاشت بذر ،‏ زمین را شخم زده آماده سازد ،‏ پیش از آموزشِ مهارتی جدید نیز باید دل شاگرد را آماده ساخت .‏

(src)="79"> Suang songon i do sahalak guru porlu paradeonna parjolo roha ni halak siajaranna , dung i pe asa diajarhon parbinotoan laho mangajarajari ulaon na baru .
(trg)="84"> پس پیران چگونه می‌توانند شرایط و فضایی مساعد برای آموزش ایجاد کنند ؟‏

(src)="80"> Boha do bahenon ni sintua mangida tingki na pas laho mangajarajari ?
(trg)="85"> آنان می‌توانند همچون یکی از پیامبران باستان عمل کنند .‏