# bas/402016042.xml.gz
# tiv/402016042.xml.gz


(src)="1"> “ Téñbana ni gwéha lisañ li bôt . ” ​ — LÔK HÉBER 13 : 1 .
(trg)="1"> “ Dooshima u anmgbianev ve doo ayol a ve la a̱ lu her . ” ​ — MBAHEBERU 13 : 1 .

(src)="2"> TJÉMBI : 72 , 119
(trg)="2"> ATSAM A A GBER YÔ , KA : 72 , 119

(src)="3"> Kii i yé gwéha lisañ li bôt ?
(trg)="3"> Ka nyi i lu dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="4"> Inyuki i yé mahee i ke ni bisu i unda gwéha lisañ li bôt ?
(trg)="4"> Er nan i lu hange hange u se za hemen u tesen dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="5"> Lelaa di nla unda gwéha yés lisañ li bôt ?
(trg)="5"> Se tese dooshima u anmgbianev la nena ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Inyuki Paul a bi tilna bikristen bi Lôk Héber kaat ?
(trg)="7"> Paulu yange nger Mbaheberu mba ve lu Mbakristu la washika sha ci u nyi ?

(src)="8"> I ÑWII 61 , makoda ma bééne i loñ Israél ma bé niñ ikété nsañ .
(trg)="8"> KEN inyom i 61 la , bem wa gban ken atôônanongo a ken Iserael cii .

(src)="9"> To hala kii ñôma Paul a bé ndap mok i Rôma , a bé hémle le ndék ngéda a ’ pam .
(trg)="9"> Er shighe ne apostoli Paulu lu ken purusu ken Roma nahan kpa , lu veren ishima ér ica a gba tsô a pase un .

(src)="10"> Timôtéô , nu a bé kiha lôñni nye , a bi tip pam i ndap mok .
(src)="11"> Jon , boba ba bééna botñem le ba ga lo yuuga bilôk bikéé bi Yudéa .
(trg)="10"> I sember dughun ikyartom na Timoteu ken purusu , nahan ve lu veren ishima ér vea za sôr anmgbianev mba ken Yudia .

(src)="12"> ( Lôk Héber 13 : 23 ) Ndi i ñwii mitan mi bé lama lo , bikristen bi pes loñ Yudéa , tôbôtôbô i bet ba bé niñik i tison Yérusalem ba bé lama ba nkôôbaga .
(trg)="11"> ( Mbaheberu 13 : 23 ) Nahan kpa , lu u ken atô u anyom ataan nahan Mbakristu mba ken Yudia , hemban je yô , mba ken Yerusalem , vea er kwagh fefa .

(src)="13"> Inyuki ?
(trg)="12"> Sha ci u nyi ?

(src)="14"> Inyule Yésu a bi bôk kal banigil bé le ngéda ba ga tehe le Yérusalem a yé nkéñék ni mintôñ mi gwét , ba nlama ke ngwéé . ​ — Lukas 21 : 20 - 24 .
(trg)="13"> Sha ci u cii man shighe ne yô , Yesu vande kaan a mbadondon un ér zum u vea nenge ushoja vea kase Yerusalem a wa atô yô , ve yevese ve due . ​ — Luka 21 : ​ 20 - 24 .

(src)="15"> Hala a yé nano 28 ñwii le Yésu a bi béhe banigil bé .
(trg)="14"> Yesu yange ta mbadondon un icin ne anyom kar kuma 28 .

(src)="16"> Ha ngéda i , bikristen bi loñ Israél bi bi téñbe ni Djob , to hala kii ba bé boma ngolba keñi ni ngandak mandutu .
(trg)="15"> Hen shighe la , er Mbakristu mba ken Iserael lu tagher a atsan kua ameen kpishi nahan kpa , ve za hemen u tilen sha mimi .

(src)="17"> ( Lôk Héber 10 : 32 - 34 ) Ndi , Paul a bé yéñ kôôba bo inyu mam ma bé lama lo .
(trg)="16"> ( Mbaheberu 10 : ​ 32 - 34 ) Nahan kpa , Paulu soo u wan ve agoyol sha kwagh u una va er ken hemen la .

(src)="18"> Ndék ngéda , bikristen bi bé lama kôhna manoodana ma ngui inyu hémle yap .
(trg)="17"> Lu u ica a gba ga tsô vea tagher a akaa a vesen a karen jighjigh ve .

(src)="19"> ( Matéô 24 : 20 , 21 ; Lôk Héber 12 : 4 ) Ba bééna ngôñ i bana hônba yak ni hémle , iloo kii ngéda bisu , inyu nôgôl Yésu ni i ôt ngwéé .
(trg)="18"> ( Mateu 24 : ​ 20 , 21 ; Mbaheberu 12 : 4 ) Yange gba u vea lu a ishimawan man jighjigh u nan a hemba ave a tse , sha er vea ungwa kwagh u Yesu wa ve ér ve yevese ve undu Yerusalem la yô .

(src)="20"> Ba bé lama boñ hala inyu sôñ biniñ gwap .
(trg)="19"> Lu u vea er nahan keng ve vea war ye .

(src)="21"> ( Añ Lôk Héber 10 : 36 - 39 . )
(trg)="20"> ( Ôr Mbaheberu 10 : ​ 36 - 39 . )

(src)="22"> Jon Yéhôva a bi tinde Paul i tilna lôk kéé i bôlôm ni i bôda .
(trg)="21"> Nahan jijingi u Yehova mgbegha Paulu nger anmgbianev mba nomso man mba kasev mbara washika .

(src)="23"> I kaat i yon di nsébél le Kaat Lôk Héber .
(src)="24"> I bi tilbana inyu lédés bikristen inyu mam ma bé lama lo .
(trg)="22"> Hegen mba yer washika u Paulu nger sha u taver ve ishima sha kwagh u una va er ken hemen la ér , takerada u Mbaheberu .

(src)="25"> Inyuki di nlama tôñ ni jam li yé ntilbaga i kaat Lôk Héber ?
(trg)="23"> Takerada u Mbaheberu la ngu se a inja sha ci u nyi ?

(src)="26"> Mu kii di yé litén li Djob i len ini , di nlama tôñ ni jam li mpôda ikété kaat Lôk Héber .
(trg)="24"> Er nyian se lu ior mba Aôndo yô , takerada u Mbaheberu ne ngu se a inja .

(src)="27"> Inyuki ?
(trg)="25"> Sha ci u nyi ?

(src)="28"> Inyule mangéda més ma yé nlélém kiki ma bikristen bi Yudéa .
(trg)="26"> Sha ci u kwagh wase ngu kwagh môm a u Mbakristu mba ken Yudia la .

(src)="29"> Di niñil i ‘ dilo di nsôk het ngéda y’a ba nledek kiyaga . ’
(src)="30"> Ngandak i nhônba ndééñga ni mandutu makeñi .
(trg)="27"> Se mba ken “ ashighe a ican , ” shi se mbagenev se tagher a mtev u sha ican shin ameen a vihin tsung , kpa se tile sha mimi her .

(src)="31"> ( 2 Timôtéô 3 : 1 , 12 ) Ndi libim ikété yés li yé maséé i gwélél Yéhôva ikété nsañ , ngi ngolba yo ki yo i mbombom .
(trg)="28"> ( 2 Timoteu 3 : ​ 1 , 12 ) Nahan kpa , se kpishi se mba civir Aôndo ken bem shi mba tôvon se a ican tsung ga .

(src)="32"> Jon , kiki bikristen bi ngéda ñôma Paul , di nlama yén péé .
(trg)="29"> Sha nahan yô , gba u se lu per , er Mbakristu mba sha ayange a Paulu la nahan .

(src)="33"> Inyuki ?
(trg)="30"> Sha ci u nyi ?

(src)="34"> Inyule ndék ngéda , di ga boma ndééñga i nlôôha keñi inyu hémle yés ! ​ — Añ Lukas 21 : 34 - 36 .
(trg)="31"> Sha ci u ica a gba ga tsô se tagher ishigh a kwagh u una kar jighjigh wase u nan sha gbenda u vesen yô ! ​ — Ôr Luka 21 : ​ 34 - 36 .

(src)="35"> Kii i yé pes kaat inyu ñwii 2016 , ni inyuki hala a yé loñge ?
(trg)="32"> Ka hanma ivur i lu ivur i sha inyom i 2016 ne , man i tsua ivur la nahan , ka sha inja sha ci u nyi ?

(src)="36"> Kii i ga hôla bés i kôôba inyu jam li nlo ?
(trg)="33"> Ka nyi ia wase se u wan agoyol sha kwagh u a lu van ken hemen laa ?

(src)="37"> Ikété kaat Lôk Héber , ñôma Paul a bi sima gwom bi nla hôla bés i lédés hémle yés .
(trg)="34"> Ken takerada u Mbaheberu la , Paulu pase akaa kpishi a a wase se se taver jighjigh u nan wase yô .

(src)="38"> Ikété mam a mbigdaha bés , jam jada li li nlôôha ba nseñ li yé ikété kaat Lôk Héber 13 : 1 .
(trg)="35"> A umbur se kwagh u hange hange ugen ken Mbaheberu 13 : 1 .

(src)="39"> I nti bés makénd le : “ Téñbana ni gwéha lisañ li bôt . ”
(trg)="36"> A taver se ishima hen ijiir la ér : “ Dooshima u anmgbianev ve doo ayol a ve la a̱ lu her . ”

(src)="40"> Nlôñ kaat u won u mpohlana kiki pes kaat inyu ñwii 2016 .
(trg)="37"> Ka ivur ne i tsough ér i lu ivur i sha inyom i 2016 ne ye .

(src)="41"> Pes kaat yés inyu ñwii 2016 : “ Téñbana ni gwéha lisañ li bôt . ” ​ — Lôk Héber 13 : 1
(trg)="38"> Ivur yase i sha inyom i 2016 : “ Dooshima u anmgbianev ve doo ayol a ve la a̱ lu her . ” ​ — Mbaheberu 13 : 1

(src)="42"> Kii i yé gwéha lisañ li bôt ?
(trg)="39"> Ka nyi i lu dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="43"> Kii i yé gwéha lisañ li bôt ?
(trg)="40"> Ka nyi i lu dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="44"> I buk Grikia Paul a ngwélél hana i nkobla le “ gwéha inyu mankéé . ”
(trg)="41"> Inja i ishember i ken zwa Grika i Paulu ter shighe u lu ôron kwagh u dooshima ne la , ér “ u soon anngôu tsung . ”

(src)="45"> Gwéha lisañ li bôt i yé manôgla ma tôbôtôbô , ma ma nlédés maada ipôla bôt ba lihaa , tole mawanda makeñi .
(trg)="42"> Ka dooshima u azende a ishima ishima shin u mba hen tsombor ka ve tesen ayol a ve tsung la .

(src)="46"> ( Yôhanes 11 : 36 ) Di nkadba bé ngéda di nkal le di yé bilôk bikéé bi bôlôm ni bi bôda .
(trg)="43"> ( Yohane 11 : 36 ) Se mba anmgbianev mba nomso man mba kasev sha zwa tsô ga .

(src)="47"> Ndi di yé toi bilôk bikéé bi bôlôm ni bi bôda .
(trg)="44"> Ka se tese sha mimi ser se mba anmgbianev mba nomso man mba kasev .

(src)="48"> ( Matéô 23 : 8 ) Paul a nkal le : “ Gwéha nan bé ni bé kikii lisañ li bôt i ba yaga gwéha ñem nyuu ; wada a bôgôk ti numpe lipém . ”
(trg)="45"> ( Mateu 23 : 8 ) Paulu kaa ér : “ Doo nen ayol a en tsung sha dooshima , hemen nen sha u nan ior icivir . ”

(src)="49"> ( Rôma 12 : 10 ) Bibañga bi , bi ñunda lelaa gwéha di gwéne lôk kéé yés i nlama bana ngui .
(trg)="46"> ( Mbaromanu 12 : 10 ) Mkaanem mara tese er anmgbianev asev ve doo se ishima tsung yô .

(src)="50"> Gwéha lisañ li bôt , ni gwéha i niñne i ngii matiñ ma Bibel , i nhôla bôt ba yé ikété litén li Djob i ba mawanda ma tôbôtôbô , ni i bana adna ipôla yap .
(trg)="47"> Dooshima u azende shin u mba hen tsombor ne , kua u Mbakristu la , ngu a wase ior mba Aôndo ve hingir azende a kôôsôô shi ve eren kwagh ken mzough .

(src)="51"> Lelaa bañga bikristen i nok bini bibañga le “ gwéha lisañ li bôt ” ?
(trg)="48"> Mbakristu mba mimi vea tese ér ve kav inja i dooshima u anmgbianev la nena ?

(src)="52"> Bini bibañga le “ gwéha lisañ li bôt ” bi nlébna tôbôtôbô i bikaat bi bikristen .
(trg)="49"> I hemba teren ishember i “ dooshima u anmgbianev ” la ken ityakerada i Mbakristu .

(src)="53"> Inyu Lôk Yuda i kôba , ini buk le “ mankéé ” i bé gwélana inyu mut lihaa tole ngim mangéda inyu mut nu a ta bé ikété lihaa .
(trg)="50"> Ashighe kpishi Mbayuda yange vea ter ishember i “ anmgbian ” la yô , ve ôron kwagh u anngô ve , kpa ashighe agen yô , i lu or u nan lu ngô môm a ve ga yô .

(src)="54"> Ndi kekikel , i bé gwélana bé inyu mut nu a ta bé mut Lôk Yuda .
(trg)="51"> Kpa mayange ve teren ishember ne shighe u ve lu ôron kwagh u or u nan lu Oryuda ga la ze .

(src)="55"> Inyu bés ba di yé bikristen , “ mankéé ” wés a yé nu ni nu a yé bañga kristen , ibabé béñge loñ het a nlôl .
(trg)="52"> Nahan kpa , se Mbakristu mba mimi yô , hanma Orkristu u nan civir Aôndo sha mimi cii , se mba nengen nan ser ka “ anmgbian ” wase , aluer nan due han han je kpaa .

(src)="56"> ( Rôma 10 : 12 ) Yéhôva a bi niiga bés i gwéhna kiki lisañ li bôt .
(trg)="53"> ( Mbaromanu 10 : 12 ) Yehova tese se ér se doo ayol ase er anmgbianev nahan .

(src)="57"> ( 1 Tésalônika 4 : 9 ) Ndi inyuki i yé nseñ le di kônde unda le di yé lisañ li bôt ?
(trg)="54"> ( 1 Mbatesalonika 4 : 9 ) Kpa er nan ve i lu hange hange u se za hemen u tesen dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="58"> ( a ) Kii i yé njom bisu di gwé i unda gwéha lisañ li bôt ?
(trg)="55"> ( a ) Ka ityôkyaa i vesen i nyi i ne ve i gbe u se za hemen u tesen dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="59"> ( b ) Ti njom ipe inyu toñol inyuki i yé nseñ le di lédés gwéha di gwé inyu wada ni nuu ?
(trg)="56"> ( b ) Pase ityôkyaa igen i i ne ve i lu hange hange u se seer doon ayol ase yô .

(src)="60"> Njom bisu di gwé i unda gwéha lisañ li bôt i yé le , Yéhôva a mbat bés le di boñ hala .
(trg)="57"> Ityôkyaa i vesen i se lu a mi i tesen dooshima u anmgbianev la yô , ka sha ci u Yehova kaa ér se er nahan .

(src)="61"> Di nla bé toi gwés Yéhôva ibale di ntjél gwés bilôk bikéé gwés .
(trg)="58"> Aluer anmgbianev asev doo se ishima ga yô , Yehova una fatyô u doon se ishima sha mimi ga .

(src)="62"> ( 1 Yôhanes 4 : 7 , 20 , 21 ) Njom ipe i yé le , di gwé ngôñ wada ni nuu , téntén i ngéda mandutu .
(trg)="59"> ( 1 Yohane 4 : ​ 7 , 20 , 21 ) Ityôkyaa igen yô , gba u se wasen ayol ase , hemban je yô , sha ashighe a se tagher a mbamtaver la .

(src)="63"> Ngéda Paul a bi tilna bikristen bi Lôk Héber kaat , a bé a nyi le ndék ngéda ba bé lama tjôô mandap map ni masañgô map .
(trg)="60"> Shighe u Paulu nger Mbaheberu mba ve lu Mbakristu washika la , a kav er ica a gba ga tsô mbagenev vea undu uya vev kua akaa a ve yô .

(src)="64"> Yésu a bi toñol lelaa mangéda ma , ma bé lama ba nledek .
(trg)="61"> Yesu yange vande pasen er shighe la ior vea ya ican tsung yô .

(src)="65"> ( Markô 13 : 14 - 18 ; Lukas 21 : 21 - 23 ) Nwaa le ngéda i i nkola , bikristen bi , bi ga bana ngôñ i lédés gwéha yap inyu wada ni nuu . ​ — Rôma 12 : 9 .
(trg)="62"> ( Marku 13 : ​ 14 - 18 ; Luka 21 : ​ 21 - 23 ) Sha nahan yô , cii man shighe la yô , gba u Mbakristu mbara vea seer doon ayol a ve . ​ — Mbaromanu 12 : 9 .

(src)="66"> Kii di nlama boñ hanano ilole njiiha keñi i mbôdôl ?
(trg)="64"> Ka nyi i gbe u se er hegen cii ve zegecan la una hii ?

(src)="67"> Ndék ngéda , njiiha keñi nkoñ isi u mah bé bana , i nlo .
(trg)="65"> Ica a gba ga tsô zegecan u hemban vihin cii la una tser uumace .

(src)="68"> ( Markô 13 : 19 ; Masoola 7 : 1 - 3 ) I ga ba bés nseñ le di nôgôl maéba mana : “ A bôt bem , ken - gana , ni jôp bituñ binan , ni hémp manwemel , ni solop ndék ngéñ letee liyot li li mal . ”
(trg)="66"> ( Marku 13 : 19 ; Mpase 7 : ​ 1 - 3 ) Hen shighe la , a gba u se dondo kwaghwan ne .
(trg)="67"> A kaa ér : “ Va nen , ior Av , nyôr nen ken ayou a en , wuhe nen ihinda kera cii , yer nen kpeghee , zan zan iyugh i̱ kar kera . ”

(src)="69"> ( Yésaya 26 : 20 ) “ Bituñ binan ” hana , bi yé le bi ba makoda .
(trg)="68"> ( Yesaia 26 : 20 ) “ Ayou ” a i er kwagh u a heen ne , a fatyô u lun atôônanongo a ase .

(src)="70"> Mu nyen di ngwélél Yéhôva ni bilôk bikéé gwés bi bôlôm ni bi bôda .
(trg)="69"> Ka ken atôônanongo ne se civir Yehova vea anmgbianev asev mba nomso man mba kasev ye .

(src)="71"> Ndi , di nlama boñ iloo i bomna hiki ngéda .
(trg)="70"> Kpa gba u se er kwagh a hemba di u kohol imôngo vea anmgbianev asev hanma shighe tsô la .

(src)="72"> Paul a bi hôñlaha bikristen bi Lôk Héber le ba nlama tina makénd , ba undgaga gwéha , ba bôñlaga ki wada ni nuu loñge .
(trg)="71"> Paulu yange umbur Mbaheberu mba ve lu Mbakristu la ér ve taver ayol a ve asema u lun a dooshima man aeren a dedoo .

(src)="73"> ( Lôk Héber 10 : 24 , 25 ) Di nlama lédés gwéha yés lisañ li bôt nano , inyule i ga hôla bés i hônba to mambe mandutu di ga bana i dilo di nlo .
(trg)="72"> ( Mbaheberu 10 : ​ 24 , 25 ) Gba u se taver dooshima wase u anmgbianev la hegen , sha ci u una wase se u wan ishima a atsan a alaghga se va tagher a mi la .

(src)="74"> ( a ) Mambe manjel di gwé i unda gwéha lisañ li bôt i len ini ?
(trg)="73"> ( a ) Ka aan a nyi nahan se lu a mi nyian a tesen dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="75"> ( b ) Ti dihéga di ntoñol lelaa litén li Yéhôva li bi unda gwéha lisañ li bôt .
(trg)="74"> ( b ) Ôr akaa a ior mba Yehova ve er u tesen ér mba a dooshima u anmgbianev la yô .

(src)="76"> Di gwé ngandak manjel inyu unda gwéha lisañ li bôt i len ini , ilole njiiha keñi i mbôdôl .
(trg)="75"> Hegen je kpa , se mba a aan kpishi a tesen dooshima u anmgbianev la , cii ve zegecan la una hii ye .

(src)="77"> Ngandak bilôk bikéé i nok ndutu inyu bikuu kii bo nyeñg disi , ntida malép , mbuk mbebi , malép ma mbet ma hô mandap , tole bikuu bipe .
(trg)="76"> Anmgbianev asev kpishi ka ve ya ican shighe u tar u tenger shin mngerem ma sar avenge shin ijeverahumbe i va , gayô ma aahe ugen a er yô .

(src)="78"> Bilôk bikéé bipe bi nhônba ndééñga .
(trg)="77"> Anmgbianev mbagenev di mba wan ishima a mtev u sha ican .

(src)="79"> ( Matéô 24 : 6 - 9 ) Kiki di niñ munu nkoñ isi , u u yé nyonok ni ngitelepsép , jon di nôgda ngandak mandutu inyu jam li moni .
(trg)="78"> ( Mateu 24 : ​ 6 - 9 ) Shi er se lu ken tar u ior ve we anyighe ne yô , se mba tagher a ican i inyar ayange ayange .

(src)="80"> ( Masoola 6 : 5 , 6 ) Ndi , ngéda mandutu ma nkeña bilôk bikéé , ha nyen di nlama lôôha unda le di ngwés bo .
(trg)="79"> ( Mpase 6 : ​ 5 , 6 ) Nahan kpa , er anmgbianev asev ve lu tagher a mbamzeyol seer a seer la , se kpa ka se seer zuan a aan a tesen er ve doo se ishima tsung yô .

(src)="81"> To hala kii gwéha i ta bé i nkoñ isi i len ini , di nlama kônde unda gwéha lisañ li bôt .
(trg)="80"> Gba u se za hemen u tesen dooshima u anmgbianev la , shin er se lu ken tar u ban a dooshima nahan kpaa .

(src)="82"> ( Matéô 24 : 12 ) ​ — Béñge bibuk i mamélél ma yigil .
(trg)="81"> ( Mateu 24 : 12 ) ​ — Nenge ngeren u shin kpe la .

(src)="83"> Kii di ga wan nano ?
(trg)="82"> Se lu timen sha nyi hegene ?

(src)="84"> To hala kii di mboma mandutu , lelaa di nla ba nkwoog nkaa le di ntéñba ni gwéha lisañ li bôt ?
(trg)="83"> Er se lu a mbamzeyol nahan kpa , se er nan ve se za hemen u tesen dooshima u anmgbianev laa ?

(src)="85"> Lelaa di nla toi unda le di gwé ntén gwéha u inyu bilôk bikéé ?
(trg)="84"> Se tese ser se mba a imba dooshima ne sha anmgbianev asev nena ?

(src)="86"> Mbus a bi mal kal le “ téñbana ni gwéha lisañ li bôt , ” ñôma Paul a bi sima ngandak manjel bikristen bi nla gwélél inyu boñ hala .
(trg)="85"> Apostoli Paulu kaan ér “ dooshima u anmgbianev ve doo ayol a ve la a̱ lu her ” been yô , a ter igbenda kpishi i Mbakristu vea fatyô u eren kwagh ne yô .

(src)="87"> Di wan ni nano manjel masamal mu .
(trg)="86"> De se time nen hegen sha igbenda ne ataratar .

(src)="88"> 11 , 12 .
(trg)="87"> 11 , 12 .

(src)="89"> Kii i leege bakén i nkobla ?
(trg)="88"> Ka nyi i lu u eren a mbavannya doo doo ?

(src)="90"> ( Béñge titii i bibôdle bi yigil . )
(trg)="89"> ( Nenge foto u a lu sha mhii u ngeren ne la . )

(src)="91"> “ Ni hôya bañ i leege bakén . ”
(trg)="90"> “ De hundu nen ishima u eren dedoo a mbavannya ga . ”

(src)="92"> ( Añ Lôk Héber 13 : 2 . )
(trg)="91"> ( Ôr Mbaheberu 13 : 2 . )

(src)="93"> Bini bibuk le “ leege bakén ” bi nkobla le kii ?
(trg)="92"> Inja i ishember i “ u eren dedoo a mbavannya ” la ér nyi ?

(src)="94"> Bibuk Paul a bi gwélél bi nkobla le “ unda bakén loñgeñem . ”
(trg)="93"> Ishember i Paulu ter heen ne , inja i i kpôô kpôô yô , ka u “ eren erdoo a mba u fe ve ga yô . ”

(src)="95"> Bebeg le bibuk bini bi nhôñlaha we Abraham bona Lôt .
(trg)="94"> Alaghga tsô ishember ne ia umbur se kwagh u Aberaham man Loti .

(src)="96"> I bôt bana boba ba bi unda bakén , ba ba bé yi bé , loñge yap ñem .
(trg)="95"> Iorov mba uhar mban yange ve er a mbavannya mba ve fa ve ga yô doo doo .

(src)="97"> I nla ba le , Abraham bo Lôt ba bi sôk yi le bakén ba , ba bé biañgel .
(trg)="96"> Ken masejime yô , Aberaham man Loti va kav er mbavannya mbara lu mbatyomov yô .

(src)="98"> ( Bibôdle 18 : 2 - 5 ; 19 : 1 - 3 ) Dihéga dini di bi ti bikristen bi Lôk Héber makénd i unda gwéha lisañ li bôt ni njel i leege bakén ni loñgeñem .
(trg)="97"> ( Genese 18 : ​ 2 - 5 ; 19 : ​ 1 - 3 ) Kwagh ne taver Mbaheberu mba ve lu Mbakristu la ishima u tesen dooshima u anmgbianev la , sha u eren a mbavannya doo doo .

(src)="99"> Lelaa di nla unda le di nleege bôt bape ?
(trg)="98"> Se er a mbagenev doo doo nena ?

(src)="100"> Di nla naña bilôk bikéé bi bôlôm ni bi bôda i mambai més inyu kabna ndék bijek , ni tina makénd .
(trg)="99"> Se fatyô u lôhôn anmgbianev asev mba nomso man mba kasev iwer hen ya wase shin se kaa a ve ser ve va hen ya wase sha u se taver ve ishima yô .

(src)="101"> To ibale di nyi bé ngwélél makiiña ni nwaa wé loñge , di nla naña bo ngéda ba yé yuuga likoda jés .
(trg)="100"> Aluer se fa ortamen u sôron atôônanongo man kwase na tsembelee ga je kpa , se fatyô u lôhôn ve hen ya wase , shighe u ve ve tiônnongo wase inya yô .

(src)="102"> ( 3 Yôhanes 5 - 8 ) Di ta bé nyégsaga i lamb ngandak bijek , to i pémés ngandak moni .
(trg)="101"> ( 3 Yohane 5 - 8 ) Gba u se yem eren zege iwer shin vihin inyaregh kpishi ga .