# bas/2016001.xml.gz
# koo/2016001.xml.gz


(src)="1"> Miño mi minkwel
(trg)="1"> Ebirimu

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Baa u nhoñol le ibale hiki mut a noñ litiñ lini , niñ y’a ba lelaa munu nkoñ isi ?
(trg)="3"> Mbwino ekihugho kyanganuwana thwamaghendera okwa musingyi we Biblia owali ahikwa oyu ?

(src)="4"> “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="4"> “ Erikolha ebibuya omwa myatsi yosi . ” ​ — Abaebrania 13 : 18 .

(src)="5"> I Nkum Ntat nunu a ntoñol lelaa i ba maliga i ntihba hiki pes i niñ yés .
(trg)="5"> Egazeti y’Akaleberyo ey’okwezi kuno yikasoborera eribya mw’okwenene nga likahamba lithi okwa ngebe yethu .

(src)="6"> Baa i ba maliga i ntagbe ngéda ?
(trg)="6"> Eribya mw’Okwenene Likinatholere ?

(src)="7"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="8"> Lelaa ngitelepsép i ntihba we 4
(trg)="8"> Ngoku Erithendibya mw’Okwenene Likakuhambako 4

(src)="9"> Inyuki i ba maliga i gwé mahee 5
(trg)="9"> Omughaso w’Eribya mw’Okwenene 5

(src)="10"> 7 Yoña makidik le ni ‘ téñba ni gwéha lisañ li bôt . ’
(trg)="10"> “ Mwanzane Ebiro Byosi ng’Abalikyethu ” !

(src)="11"> 12 ‘ Likébla li Djob li mbuma ñañ ’ li nyégsa bés
(trg)="11"> Kanganaya ku Wukasima Ekihembo kya Nyamuhanga eky’Obughuli

(src)="12"> 17 Mbuu womede u mbok nlélém mbôgi kiki mimbuu nwés
(trg)="12"> Omulimu wa Nyamuhanga Akathulira Ekirimu Kyethu

(src)="13"> 22 “ Bés ni bé di kenek ”
(trg)="13"> “ Wuleke Thughende Nawu ”

(src)="14"> 28 Di ngwel nson lôñ yada ni Nyambe — Hala a nti bés maséé
(trg)="14"> Erikolha Haghuma na Nyamuhanga ​ — Likathulethera Etseme

# bas/2016002.xml.gz
# koo/2016002.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> OMWATSI W’OKWA KIDIPA | IBYA MW’OKWENENE !

(src)="2"> Hitoshi a bé sal kiki nsoñgol moni i homa ba nyiñil bôt bape bôlô i Yapan .
(trg)="2"> Hitoshi abya akakolha okwa by’embaririra omwa kithongole kirebe omwa Japan .

(src)="3"> Ngéda a bé a ntiimba béñge lipep li nsoñgi u moni ni nwet wé bôlô , ba bi kal Hitoshi le a tembee mu lipep li nsoñgi .
(trg)="3"> Babere bakakania okwa by’embaririra n’omwimaniri w’omubiiri wabu , mubabugha bathi Hitoshi ahire omwa ripoti y’eby’embaririra mw’amabehi .

(src)="4"> Hitoshi a bi toñle bo le kiñ yé ñem i nla bé nwas nye le a boñ ngitelepsép i homa bôlô .
(trg)="4"> Hitoshi mwabasoborera athi obunya muthima - thima bwiwe sibwanga mulighira erikolha ekithe mw’okwenene ng’ekyo .

(src)="5"> Inyu hala , nwet bôlô a bi béhe Hitoshi le a ga héa nye i bôlô .
(trg)="5"> Omw’imaniri wa Hitoshi mwamuhayira athi akendi bingwa , kandi kwenene mwabingwa .

(src)="6"> I mbus , Hitoshi a bi sôk a nimis bôlô yé .
(trg)="6"> Emyezi eyakwamako , Hitoshi mwahwa amani n’eriyibulha - bulha ng’anemwendi syabana owundi mubiiri .

(src)="7"> I sôñ i bé noñ ha , Hitoshi a bé badba too a ga léba bôlô ipe , hala a siidaga nye ñem .
(src)="8"> Kel yada , ngéda ba bé bat nye mambadga inyu ti nye bôlô ipe , Hitoshi a bi toñol le a nla bé tembee mu bôlô yé .
(trg)="7"> Ng’eky’erileberyako , abere akabulibwa bakanza erimuha omubiiri mulebe , Hitoshi mwabugha athi syanga kolha omubiiri owali mw’eribugha amabehi .

(src)="9"> Mbat mambadga a timbhe nye le : “ Mahoñol moñ ma nhélhana ! ”
(trg)="8"> Oyuwabya akamubulya mwamusubirya athi , “ Ni bake abanga bugha ekya wamabugha ekyo ! ”

(src)="10"> Lihaa li Hitoshi ni mawanda mé ba ti nye makénd le a ban ñem mu makidik mé i ba maliga .
(src)="11"> Ndi to hala , a bi bôdôl bana ndék pééna mu ñem wé .
(trg)="9"> Ab’oku Hitoshi n’abanywani biwe nomubanabya ibanemumubwira bathi alholhaye embere eribya mw’okwenene , mwatsuka eryasa mw’erithika - thika .

(src)="12"> Kii héga , a bi kal le : “ Me bé badba too hala a bé loñge jam le me noñ sômbôl yem i ba maliga inoñnaga ni hémle yem . ”
(trg)="10"> Ng’eky’erileberyako , mwabugha athi , “ Munabulha nga kinatholere eribya mw’okwenene busana n’erikirirya lyaghe . ”

(src)="13"> Hala a yé ngoo , ndi jam Hitoshi a bi kôhna i niñ yé , i nhôñlaha bés le hiki mut bé nyen a ndiihe i ba maliga .
(trg)="11"> Ekyabya oku Hitoshi kikakanganaya ngoku si b’abandu abosi indi bangatsemera ekindu ky’eribya mw’okwenene .

(src)="14"> Mangéda mape , ngandak bôt i ntehe hala kiki soso bomb , tôbôtôbô i bahoma ba bôlô .
(trg)="12"> Nibya n’abandi bakanathwalha eribugha okwenene ng’iherya , kutsibu - tsibu omwa by’esuburu .

(src)="15"> Muda nu a nsal i loñ Afrika i Nwel mbok a bi kal le : “ Bôt ba ngitelepsép ba nkéña me , jon ngim mangéda , ngôñ i boñ kiki bôt bobasôna i yé ngui . ”
(trg)="13"> Omukali mughuma omwa South Africa mwabugha athi : “ Ngasiba omwa bandu abathe mw’okwenene , endambi yikanahika ibanza erinyiretha mw’omuthima oyo . ”

(src)="16"> Ntén u ngitelepsép wada u nai téntén i len ini , won u yé i pot bitembee .
(trg)="14"> Omubere w’eribugha amabehi akanyirire munabwire .

(src)="17"> Hala a yé ndék ñwii len ini le , mut njôôñ yi le Robert S .
(trg)="15"> Oyusomire eby’emibere y’abandu , iya Robert S .

(src)="18"> Feldman , nu a nsal i suklu keñi i Amérika le Massachusetts Amherst , a bi léba le i ngéda jôm li minhôôlak mi bôt li nkwel , bôt basamal ikété yap ba nla bé nwas le jôm li manut li tagbe ibabé le ba tembee to ngélé yada i bititigi gwobisôna .
(trg)="16"> Feldman , ow’okwa Yunivasite eye Massachusetts Amherst , omw’isekulya liwe mwabana abandu bakulhu - bakulhu 60 okwa buli 100 ibakabya ibabiribugha amabehi hakiri ngendo nguma bamakania habw’esyodakika ikumi .

(src)="19"> Feldman a nkal le : “ Jam lini li bi suk bés ngandak .
(trg)="17"> Feldman akabugha athi : “ Eki mukyaswekya kutsibu .

(src)="20"> Di bak bé le di yénak , di hoñol le hala nyen bôt ba mbéna tembee i niñ yap . ”
(trg)="18"> Sithwabya thukaminya thuthi amabehi akanabughawa okwa lhulengo ng’olhu . ”

(src)="21"> Baa hala a ta bé hélha jam le , libim li bôt li ñunup ngéda bôt ba ntembene bo , ki le ngandak ikété yap i gwé lem i tembee ?
(trg)="19"> Kikaswekaya eribya abandu ibakapona owundi akabatheba , aliwe ibbwa kandi ibo ibakanatheba abandi !

(src)="22"> Inyuki bitembee , wip , ni mintén mi ngitelepsép mimpe mi ntôl i len ini ?
(trg)="20"> Busana naki amabehi , obwibi , n’eyindi mibere y’erithendibya mw’okwenene yikanyirire munabwire ?

(src)="23"> Lelaa ngitelepsép i ntihba nkoñ isi wonsôna ?
(trg)="21"> Emibere eyi yikahamba yithi okwa bandu ?

(src)="24"> Ndi , mbadga i nlôôha ba nseñ i yé le : Lelaa di nla tjél kwo ikété mana maboñog ma ngitelepsép ?
(trg)="22"> Kandi ekikulhu , thwanga yitheya thuthi okwa mibere mibi eyi ?

# bas/2016003.xml.gz
# koo/2016003.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> OMWATSI W’OKWA KIDIPA | IBYA MW’OKWENENE !

(src)="2"> “ Ibale di yé ikété mandutu , ndi di gwélél to ndék ngitelepsép , di nla pamba . ” ​ — Samanta , nu loñ Afrika i Nwel mbok .
(trg)="2"> “ Mughulhu wosi hakabya ihane ebitsibu ebikayithagha eribugha amabehi make imubyahwaho . ” ​ — Samantha , owe South Africa athya .

(src)="3"> Baa u nkémhe ni i jam nunu muda a nkal ?
(trg)="3"> Wukanalighirana n’ekya Samantha abugha eki ?

(src)="4"> Kiki Samanta , bés bobasôna di mboma mandutu ngim mangéda .
(trg)="4"> Ng’iyo , obuli mundu abiriyisanga omwa mibere eyikalire .

(src)="5"> Mam di mboñ ma ga yelel ibale di yé bôt ba ngitelepsép , tole ma ga pémés toi i mam di ndiihe i mbamba .
(trg)="5"> Ekya thwanga thwamu erikolha hamabanika ekyangaleka ithwanza eribugha amabehi , ikikendi kangania nga ni kyahi ekya thwanzire .

(src)="6"> Kiki héga , ibale i keñgle wonyu i yé jam li bisu i niñ yés , i nla pam le di tehe ngitelepsép kiki njel ipe i yônôs njômbi yés .
(trg)="6"> Ng’eky’erileberyako , thwamabya n’omubere w’erisagha erihemuka , ithwangana yisanga ithwabirikolesya amabehi thukanza eriyilhusya kw’ekihemu .

(src)="7"> Ngéda bôt ba ga yi maliga , b’a ke yi le di ngwés ngitelepsép , hala a ga lona bés bikuu bibe .
(trg)="7"> Aliwe okwenene kukabya kukaminywa , amabehi awathulhawa akalhua mw’ebitsibu .

(src)="8"> Wan le ndék mam i noñ ha .
(trg)="8"> Thalengekania oku bino .

(src)="9"> Libôdôl bôt ñem jon li nlédés maada .
(trg)="9"> Obunywani bukabya ihali eriyisighangana .

(src)="10"> Ngéda bôt iba ba mbôdôl wada ni nuu ñem , ba nkon ha bé woñi .
(trg)="10"> Abandu babiri bakabya bamayisighangana , bakayowa buholho n’erithendi yilhalikirirana .

(src)="11"> Ndi , libôdôl mut ñem li ngwéé bé kunda yada .
(trg)="11"> Aliwe obuyisiwa sibuly’asira kiro kighuma .

(src)="12"> Bôt ba mbôdôl bôdôl bape ñem mbus ba ma tégbaha ngandak ngéda ni bo , ba kwelek ni maliga , ba tôñôk ki bo .
(trg)="12"> Obuyisiwa bukasa abandu bakabya ibanemusiba haghuma , eribwirana okwenene , n’eritsomanangana .

(src)="13"> Ndi , liboñog jada li ngitelepsép li nla mélés maada malam .
(trg)="13"> Aliwe n’ekindu kighuma kisa ekithe mw’okwenene kyangan’itha obuyisiwa obo .

(src)="14"> Ngéda hala a mbôña , i nla ba ndutu ngandak i témb bana maada malam ma .
(trg)="14"> Kandi bamabirikw’iha mw’obuyisiwa , kikayithagha kaghalha kanene erithasyakuyisigha .

(src)="15"> Baa liwanda joñ li ñem nyuu li ma tembene we ?
(trg)="15"> Wune wathathebwa n’omundu oyo wulhue wasi ng’omunywani wawu kutsibu ?

(src)="16"> Ibale hala , kii u bi nôgda ?
(trg)="16"> Kyamabya ikyana kubereko , muwayowa wuthi ?

(src)="17"> Bebeg le hala a bi unbaha we , u tehe wengoñle a nlibana we .
(trg)="17"> Obundu muwapona n’eriyowa iwamakolhwa nabi .

(src)="18"> Hala a nôôga .
(trg)="18"> Kandi ikwa byanganabya bithya .

(src)="19"> Ibabé pééna , ngitelepsép i ñôbôs hikuu hi maada malam .
(trg)="19"> Ahathe erithika - thika erithendibya mw’okwenene likatsandaya obunywani obuwene .

(src)="20"> Yigil i malét wada le Robert Innes , nu a niiga i suklu keñi i Kalifornia ( Amérika ) i ñunda le “ ngitelepsép i yé yaga kiki kon u nlôôhana . ”
(trg)="20"> Profesa w’eby’esuburu okwa Yunivasite ye California , iya Robert Innes , akabugha athi “ erithendibya mw’okwenene ni mutse owakasighalira . ”

(src)="21"> Jon , ngitelepsép i yé kiki nsoñ u matjél .
(src)="22"> Hala nkobla le , ntel u gwé maada ma tôbôtôbô ni mut nu a ngwés ngitelepsép , yak wemede u nsôk u “ bana nlélém kon , ” u kahal gwés ngitelepsép .
(trg)="21"> Kwesi erithendibya mw’okwenene lyangana linganisibwa n’akahuka k’obulhwere ​ — wamabya wukasiba n’oyuthe mw’okwenene ikikendyolhoba iyo “ erikusighalirya ” omutse mubi oyu .

(src)="23"> Lelaa u nla keñgle i kwo ikété hiandi hi ngitelepsép ?
(trg)="22"> Wangayitheya wuthi okwa kithegho ky’erithendibya mw’okwenene ?

(src)="24"> Bibel i nla hôla we .
(trg)="23"> E Biblia y’eyanga kuwathikya .

(src)="25"> Soho wan ini ndék matiñ Bibel i nti .
(trg)="24"> Thuthalebya emisingyi mike eyiri omwa Biblia .

# bas/2016004.xml.gz
# koo/2016004.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> OMWATSI W’OKWA KIDIPA | IBYA MW’OKWENENE !

(src)="2"> “ Di nyimbe le kiññem yés i yé loñge , lakii di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” ​ — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="2"> ‘ Thunasi ku thuwithe obunyamuthima - thima obuwene , thwanzire erikolha ebibuya omo myatsi yosi . ’ ​ — Abaebrania 13 : 18 .

(src)="3"> Ikété Bibel , ni hop Grikia , bini bibuk le “ i ba maliga ” bi nkobla le “ ngim jam i yé loñge kiyaga . ”
(src)="4"> Bi nla ki kobla le ngim lem i yé ilam , ni le bôt ba ngwés ba ntehe yo .
(trg)="3"> Omwa Biblia , ekinywe ky’Ekigiriki ekyahindulhawa mwa “ erikolha ebibuya ” ly’eribya mw’okwenene , ekikamanyisaya “ erilhuyirirana ndeke . ”

(src)="5"> Bikristen bi nlôôha yaga diihe bibañga bi ñôma Paul nu a bi kal le : “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="4"> Abakristayo batsomene kutsibu ebinywe ebya Mukwenda Paulo abugha bino , athi : ‘ Thwanzire erikolha ebibuya omo myatsi yosi . ’

(src)="6"> Baa hala a nkobla le kii ?
(trg)="5"> Ekyo mwamuliki ?

(src)="7"> Hiki kegla , ngandak bôt i mbéñgba i léman nwaa le ba mpam .
(trg)="6"> Abangyi bakanatsuka eriyileberya omwa ndeberwamu bathe baghenda omwa bandu .

(src)="8"> Inyuki ?
(trg)="7"> Habwaki ?

(src)="9"> Inyule ba nsômbôl nene loñge .
(trg)="8"> Kundi bakanza ibalhangirika ndeke .

(src)="10"> Ndi , jam lipe li yé mahee iloo liend miño tole lihaba mambot malam .
(trg)="9"> Aliwe hane eky’eritsomana kutsibu kwilhaba emikolere mirebe ey’esyonzwiri kutse omulembe mulebe ow’esyongyimba .

(src)="11"> Maliga ma yé le , ntén mut di yé ikété yés ñem , u nla kônde bés bilama bi nyuu tole hôyôs gwo .
(trg)="10"> Ekikulhu , y’emibere yethu , kundi yangana leka obubuya bwethu ibwakanibwako ndeke kutse nabi .

(src)="12"> Bañga i Djob i nyis yaga bés ni maliga le di yé bebee i boñ béba .
(trg)="11"> Ekinywe kya Nyamuhanga kikakanganaya ndeke - ndeke ngoku amalengekania wethu ahengemere okw’ikolha ekibi .

(src)="13"> Kaat Bibôdle 8 : 21 i nkal le : “ Hégda i ñem mut i yé béba ibôdôl nye mañge wanda . ”
(trg)="12"> Enzuko 8 : 21 hakabugha hathi : “ Amalengekania w’omuthima w’omundu ni mabi eritsuka omwa bulhwana . ”

(src)="14"> Jon , inyu ba maliga , di nlama jôs libak jés li kwéha i boñ mam mabe .
(trg)="13"> Neryo kwesi eribya mw’okwenene thutholere ithwarwanisya omubere w’erianza erikolha ekibi owa thukabuthawa nagho .

(src)="15"> Ñôma Paul a bi tibil toñol sañ a bé jôs béba , jon a bi kal le : “ Inyule mbén Nyambe i nlémél me kingéda mut kété , ndi me ntehe ya ndôñ mbén ipe ikété bijô gwem , yon i njôs yaga mbén i nlôl mahoñol mem , i ngwel ki me nkôm , le me ba isi mbén béba i i yii ikété bijô gwem . ” ​ — Rôma 7 : 22 , 23 .
(trg)="14"> Omukwenda Paulo mwakania ndeke okwa kaghalha kiwe k’erirwanisya ekibi , akabugha athi : “ Ngaligha n’obutseme omughambo wa Nyamuhanga omw’isi w’omuthima waghe , nikwa ngabana owundi mughambo ow’akakolha omwa mubiri waghe ow’akalhwa n’omughambo w’obulengekania bwaghe kandi ngayirawa mwa mundu w’omuliki w’ebibi ebikere omwa bitsuko byaghe . ” ​ — Abanya Roma 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Kii héga , ngéda ñem wés u ntinde bés i boñ béba jam , di ban - ga ki soso ngôñ i boñ mam ma ngitelepsép , di ta bé nyégsaga i nôgôl ngôñ i .
(trg)="15"> Ng’eky’erileberyako , omuthima wethu amathubwira athi thukole ekibi kandi iniane muthuhathikana erithendibya mw’okwenene , sibugha ambu thutholere ithwalighiragho .

(src)="17"> Di ngi gwé pôla i yoñ makidik mape .
(trg)="16"> Thwangana thwamu erikolha ekihikire .

(src)="18"> Ngéda di mpohol i tjél nôgôl mahoñol més mabe , di nla yén maliga to ibale ngitelepsép i nkéña bés .
(trg)="17"> Thwamathwamu erighana amalengekania mabi , ithukendibya mw’okwenene nomwakine indi thuthimbirweko n’abathe mw’okwenene .

(src)="19"> Inyu ba maliga , di nlama bana matiñ ma ngui ma ma ñéga bés .
(trg)="18"> Eribya n’omuthima w’erikolha okwenene , thutholere ithwakwama - kwamania emibere y’esyongeso eyitholere .

(src)="20"> Hala a yé ngoo , ndi libim li bôt li ntégbaha ngandak ngéda i pohol ‘ mambot ba nhaba ’ iloo kiki ba ntégbaha ngéda inyu noñ matiñ ma nlama éga maboñog map .
(trg)="19"> Eky’obulighe , abangyi bakaghunza buthuku bunene bakathwamu okwa by’eryambalha kwilhaba erilengekania okwa mibere yabu .

(src)="21"> Jon , ba ntehe bé kii i yé béba i boñ mam ma ngitelepsép ntel ma yé ngi pam i likala li nene béba i mis map .
(trg)="20"> Neryo ekyo kikaleka ibathalhangira erithendibya mw’okwenene nga kitsibu , lyamabya irikendibaghasira .

(src)="22"> Kaat ni hop Ngisi ba nsébél le The ( Honest ) Truth About Dishonesty ( Maliga inyu ngitelepsép ) i ntoñol le : “ Libim li bôt li ngwés ngitelepsép , ndi ba nlel bé ngim minwaa bomede ba ntéé , inyu boñ le bôt ba tehge bo kiki bôt ba maliga . ”
(trg)="21"> Okwa mwatsi oyu , ekitabu The ( Honest ) Truth About Dishonesty mukyabugha kithi : “ Kutsibu - tsibu , thukanakolha ebithe mw’okwenene erihika okwa lhulengo olhwangaleka ithwabya ithukinalhangirwe ng’abandu abali mw’okwenene . ”

(src)="23"> Ndi baa di gwé matiñ di nla bôdôl ñem , ma ma nla hôla bés inyu kit ikepam limbe likala di nla neebe ngitelepsép ?
(trg)="22"> Mbwino hane ekyanga thuwathikya eriminya nga kinatholere erithendibya mw’okwenene okwa lhulengo lhulebe ?

(src)="24"> Di yé kimasoda i bana matiñ mu jam li .
(trg)="23"> Ee , kineho .

(src)="25"> Didun di bôt i nkoñ isi wonsôna di nléba le Bibel i ntibil yaga yônôs njômbi i .
(trg)="24"> Esyomiliyoni sy’abandu omwa kihugho babiriminya ngoku e Biblia yikawathikaya ndeke okw’ekyo .

(src)="26"> Kaat ipe i nti bé matiñ kiki Bibel inyu éga maboñog més .
(trg)="25"> E Biblia yiri mw’ebihano by’esyongeso ebirengire ebindi byosi .

(src)="27"> ( Tjémbi 19 : 8 ) Bibel i ñéga yaga bés loñge inyu mam kiki bo niñ ikété ndap lihaa , jam li bôlô , bihiumul , ni maada més ni Djob .
(trg)="26"> ( Esyonyimbo 19 : 7 ) Yikaha obusondoli obw’eriyikethera , ng’okwa myatsi y’eby’amaka , eby’emibiiri , eby’esyongeso , n’ebihambire oku Nyamuhanga .

(src)="28"> Bibel i ñunda le i yé mahee inyu mangéda momasôna .
(trg)="27"> Yabirisondolha abandu habw’emyaka mingyi .

(src)="29"> Mambén mé ni matiñ mé ma yé mahee inyu biloñ gwobisôna , matén momasôna , ni bôt ba dilémb tjodisôna .
(trg)="28"> Ebihano byayu bikaghasira abandu b’emisindo yosi , n’ebihanda byosi .

(src)="30"> Ibale di ntibil añ Bibel , di yoñog ngéda i nok yo , di gwélak ki maéba mé , hala a ga hôla bés i ba maliga ni boñ mam ma téé sép .
(trg)="29"> Thwamasoma e Biblia , thukaghanirya okwa bya yikabugha , n’erighendera okwa busondoli bwayu , ithukendi kangirirya omuthima wethu eribya mw’okwenene .

(src)="31"> Ndi , jam lipe li nlee i jôs ngitelepsép , jon li yé le di nigil bañga pék Bibel i nti .
(trg)="30"> Eryongera okw’iminya ekwenene eyiri omwa Biblia , hane n’ekindi ekyanga thuwathikya eriyitheya okw’ithendibya mw’okwenene .

(src)="32"> Kiki di niñil ikété nkoñ isi u u nai ni béba , u ntinde bés i neebe maboñog mabe .
(trg)="31"> Nibya thuli omwa kihugho ekiri mw’esyongeso mbi ekikabya ikinemuthuthebererya erikwama ebihano byakyo .

(src)="33"> Inyu hala nyen di nlama soohe Djob le a hôla bés , a nit ki bés .
(trg)="32"> Neryo busana n’ekyo , thutholere ithwasaba Nyamuhanga y’obuwathikya .

(src)="34"> ( Filipi 4 : 6 , 7 , 13 ) Kiki di mboñ hala , ha nyen di ga bana makénd i nit telepsép ni ba maliga ikété mam momasôna .
(trg)="33"> ( Abanya Filipi 4 : 6 , 7 , 13 ) Erikolha ekyo irikendi thuwathikya eribya n’obuthubaha bw’er’imanira okwa kihikire n’eribya b’okwenene omwa myatsi yosi .

(src)="35"> Hitoshi , nu di nsima i bibôdle , a bi kôhna bisai inyule a bééna jôl lilam i homa wé bôlô le a yé mut maliga .
(trg)="34"> Hitoshi , oyukanibweko omwa mwatsi owakatsuka , mwaghasirwa busana n’eriminywa ng’omukoli oyuli mw’okwenene .

(src)="36"> I len ini , a nsal ni nwet bôlô nu a ndiihe libak jé li maliga .
(trg)="35"> Lino oyo akakolerako ni mundu oyukatsemera omubere wiwe w’eribya mw’okwenene .

(src)="37"> Hitoshi a nkal le : “ Me yé maséé , inyule me nla léba bôlô i nhôla me i tééda kiñ yem ñem mapubi . ”
(trg)="36"> Hitoshi akabugha athi , “ Ngasima kutsibu eribya inabiribana omubiiri owakaleka inabya ingane n’obunyamuthima - thima obuhenirye . ”

(src)="38"> Yak bôt bape ba nléba le hala a yé maliga .
(trg)="37"> N’abandi babirighasirwa omwa nzira ng’eyo .

(src)="39"> Béñge ndék dihéga di ñunda lelaa bôt bape ba bi kôhna bisai , inyule ba bi noñ lini litiñ li Bibel li nkal le di “ hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="38"> Thuthalebya abandi ababirighasirwa omw’ighendera okwa musingyi we Biblia ow’eribya mw’okwenene omo myatsi yosi .

(src)="40"> “ Me bi téé suklu ngéda me bééna 13 ñwii , me bôdôl sal ni bôt ba wip .
(trg)="39"> “ Munalhua omwa sukuru ingane w’emyaka 13 , nam’ingira omwa kigurupu ky’abibi .

(src)="41"> Hala a bi boñ le , bebee le nsaa wem wonsôna me bé kôhna , me bé kôhna wo ni njel mandon .
(trg)="40"> Busana n’ekyo , hakuhi obuli kindu ekyo nabya ngwithe kyabya ky’obwibi .