# bas/2016001.xml.gz
# gil/2016001.xml.gz


(src)="1"> Miño mi minkwel
(trg)="1"> Kanoana

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Baa u nhoñol le ibale hiki mut a noñ litiñ lini , niñ y’a ba lelaa munu nkoñ isi ?
(trg)="3"> E kona n nakoraoi riki maekanakin te aonnaba ngkana arona bwa a maiuakina te boto n reirei man te Baibara aei aomata nako ?

(src)="4"> “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="4"> “ Ti kani bwaina te kakaonimaki ni bwaai ni kabane . ” ​ — Ebera 13 : 18 .

(src)="5"> I Nkum Ntat nunu a ntoñol lelaa i ba maliga i ntihba hiki pes i niñ yés .
(trg)="5"> E maroroakinaki n te kaongora n Te Taua - n - Tantani aei aron rotakin maiura n te kakaonimaki .

(src)="6"> Baa i ba maliga i ntagbe ngéda ?
(trg)="6"> E Aikoa Bwabwainaki te Kakaonimaki ?

(src)="7"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="8"> Lelaa ngitelepsép i ntihba we 4
(trg)="8"> Aron Rotakim n te Babakanikawai 4

(src)="9"> Inyuki i ba maliga i gwé mahee 5
(trg)="9"> Te Kakabwaia Man te Kakaonimaki 6

(src)="10"> 7 Yoña makidik le ni ‘ téñba ni gwéha lisañ li bôt . ’
(trg)="11"> Anganai Tii Teuana te Ririki ae N na Rau Iai ao ni Kukurei 8

(src)="11"> 12 ‘ Likébla li Djob li mbuma ñañ ’ li nyégsa bés
(trg)="12"> Ko Ataia ?
(trg)="13"> 10
(trg)="14"> Arora n Tokanikai i Aon te Tabeaianga 11

(src)="12"> 17 Mbuu womede u mbok nlélém mbôgi kiki mimbuu nwés
(trg)="15"> Te Wanawana Rimoa ae Manena ni Boong Aikai
(trg)="16"> Tai Raraoma 15

(src)="13"> 22 “ Bés ni bé di kenek ”
(trg)="17"> Tera ae Taekinaki n te Baibara ?

(src)="14"> 28 Di ngwel nson lôñ yada ni Nyambe — Hala a nti bés maséé
(trg)="21"> ( Nakon BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED )

# bas/2016002.xml.gz
# gil/2016002.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | E AERA BWA TI RIAI NI KAKAONIMAKI ?

(src)="2"> Hitoshi a bé sal kiki nsoñgol moni i homa ba nyiñil bôt bape bôlô i Yapan .
(trg)="2"> E mwakuri ma te mwane Hitoshi n te kambwana teuana i Tiaban .

(src)="3"> Ngéda a bé a ntiimba béñge lipep li nsoñgi u moni ni nwet wé bôlô , ba bi kal Hitoshi le a tembee mu lipep li nsoñgi .
(trg)="3"> N ana tai n tuoa te mwane ma ana bwaoti , ao e a tuangaki bwa e na korea te ribooti ae kewe .

(src)="4"> Hitoshi a bi toñle bo le kiñ yé ñem i nla bé nwas nye le a boñ ngitelepsép i homa bôlô .
(trg)="4"> E kabwarabwaraa Hitoshi bwa e aki kukurei mataniwin nanona ni karaoa te mwakuri ni babakanikawai anne .

(src)="5"> Inyu hala , nwet bôlô a bi béhe Hitoshi le a ga héa nye i bôlô .
(src)="6"> I mbus , Hitoshi a bi sôk a nimis bôlô yé .
(trg)="5"> Ngaia are e a kakamaakaki Hitoshi iroun ana bwaoti bwa e na kabaneaki ao n tokina e a bua ana mwakuri .

(src)="7"> I sôñ i bé noñ ha , Hitoshi a bé badba too a ga léba bôlô ipe , hala a siidaga nye ñem .
(trg)="6"> N namwakaina ake imwina , e a nanokawaki Hitoshi ibukini baike a na riki nakon ana mwakuri .

(src)="8"> Kel yada , ngéda ba bé bat nye mambadga inyu ti nye bôlô ipe , Hitoshi a bi toñol le a nla bé tembee mu bôlô yé .
(trg)="7"> N te katoto , n te taina ngke e maroro te aba ma ngaia ibukin te mwakuri ao e taekinna Hitoshi bwa e aki kona ni karaoa te mwakuri ni babakanikawai .

(src)="9"> Mbat mambadga a timbhe nye le : “ Mahoñol moñ ma nhélhana ! ”
(trg)="8"> E taku te tia kaira te maroro , “ Moan te kamimi am iango anne ! ”

(src)="10"> Lihaa li Hitoshi ni mawanda mé ba ti nye makénd le a ban ñem mu makidik mé i ba maliga .
(trg)="9"> E kaungaaki Hitoshi irouia ana utu ma raoraona bwa e na teimatoa ni kakaonimaki , ma e a moanna n raraoma teuaei .

(src)="11"> Ndi to hala , a bi bôdôl bana ndék pééna mu ñem wé .
(trg)="10"> N te katoto , e taku , “ I a aki koaua raoi bwa e raoiroi te kakaonimaki ni kaineti ma au onimaki ke e aki . ”

(src)="12"> Kii héga , a bi kal le : “ Me bé badba too hala a bé loñge jam le me noñ sômbôl yem i ba maliga inoñnaga ni hémle yem . ”
(trg)="11"> E riki te bwai ae e aitara ma ngaia Hitoshi bwa te kauring ae katabeaiangaia aomata , ngkai e a aki kakawaki te kakaonimaki irouia aomata ni kabane .

(src)="13"> Hala a yé ngoo , ndi jam Hitoshi a bi kôhna i niñ yé , i nhôñlaha bés le hiki mut bé nyen a ndiihe i ba maliga .
(trg)="12"> A boni kona n iangoia tabemwaang bwa anne bukin rikini kangaanga , ai moarara riki n te waaki ni bitineti .

(src)="15"> Muda nu a nsal i loñ Afrika i Nwel mbok a bi kal le : “ Bôt ba ngitelepsép ba nkéña me , jon ngim mangéda , ngôñ i boñ kiki bôt bobasôna i yé ngui . ”
(trg)="13"> E taku te aine ae mwakuri i Aberika Maiaki : “ I a boni mena i buakoia aomata aika babakanikawai , ao n tabetai e a rangi ni kangaanga maiuakinan te kakaonimaki . ”

(src)="16"> Ntén u ngitelepsép wada u nai téntén i len ini , won u yé i pot bitembee .
(trg)="14"> Te aeka ni babakanikawai ae e a rangi n taabangaki ni boong aikai bon te bobokewe .

(src)="17"> Hala a yé ndék ñwii len ini le , mut njôôñ yi le Robert S .
(trg)="15"> Tabeua te ririki n nako , ao e noraki imwin ana ukeuke Robert S .

(src)="18"> Feldman , nu a nsal i suklu keñi i Amérika le Massachusetts Amherst , a bi léba le i ngéda jôm li minhôôlak mi bôt li nkwel , bôt basamal ikété yap ba nla bé nwas le jôm li manut li tagbe ibabé le ba tembee to ngélé yada i bititigi gwobisôna .
(trg)="16"> Feldman ae te tia rabakau i aon te iango n te Kuura ae Rietata i Massachusetts Amherst bwa a kona ni kewe 60 te katebubua aomata aika ikawai te taina n te maroro ae maanna tebwina te miniti .

(src)="19"> Feldman a nkal le : “ Jam lini li bi suk bés ngandak .
(trg)="17"> E taku Feldman : “ E rangi ni kamimi mwin te kakaae aei .

(src)="20"> Di bak bé le di yénak , di hoñol le hala nyen bôt ba mbéna tembee i niñ yap . ”
(trg)="18"> Ti aki kantaningaia bwa e na riki te kewe bwa te anua ae taabangaki . ”

(src)="21"> Baa hala a ta bé hélha jam le , libim li bôt li ñunup ngéda bôt ba ntembene bo , ki le ngandak ikété yap i gwé lem i tembee ?
(trg)="19"> E aki ngkanne kamimi ngkai angiina a ribaa kewenakia , ma bon iai naba aroaro tabeua aika rangi ni bwabwainaki riki nakon te kewe ?

(src)="22"> Inyuki bitembee , wip , ni mintén mi ngitelepsép mimpe mi ntôl i len ini ?
(trg)="20"> E aera ngkai e rangi n taabangaki ni boong aikai bwainan te kewe , te kimoa , ao aanga ni babakanikawai riki tabeua ?

(src)="23"> Lelaa ngitelepsép i ntihba nkoñ isi wonsôna ?
(trg)="21"> Tera aron rotakin te botannaomata ni kabane n te babakanikawai ?

(src)="24"> Ndi , mbadga i nlôôha ba nseñ i yé le : Lelaa di nla tjél kwo ikété mana maboñog ma ngitelepsép ?
(trg)="22"> Ao ae kakawaki riki , ti na kangaa n rarawa n iraraang n aaro ni babakanikawai aikai ?

# bas/2016003.xml.gz
# gil/2016003.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | E AERA BWA TI RIAI NI KAKAONIMAKI ?

(src)="2"> “ Ibale di yé ikété mandutu , ndi di gwélél to ndék ngitelepsép , di nla pamba . ” ​ — Samanta , nu loñ Afrika i Nwel mbok .
(trg)="2"> “ Iai kangaanga aika kanakoraoaki n angiin te tai rinanon te babakanikawai ae tii teutana . ” ​ — Samantha , mai Aberika Maiaki .

(src)="3"> Baa u nkémhe ni i jam nunu muda a nkal ?
(trg)="3"> Ko inanoi ma taeka akanne ?

(src)="4"> Kiki Samanta , bés bobasôna di mboma mandutu ngim mangéda .
(trg)="4"> Titeboo ngaira ni kabane ma Samantha , bwa ti a tia n aitara ma kangaanga n te tai teuana ma teuana .

(src)="5"> Mam di mboñ ma ga yelel ibale di yé bôt ba ngitelepsép , tole ma ga pémés toi i mam di ndiihe i mbamba .
(trg)="5"> Arora ni kaitaraa kaririara nakon te babakanikawai , e kona ni kaota te bwai ae rangi ni kakawaki riki iroura .

(src)="6"> Kiki héga , ibale i keñgle wonyu i yé jam li bisu i niñ yés , i nla pam le di tehe ngitelepsép kiki njel ipe i yônôs njômbi yés .
(trg)="6"> N te katoto , ngkana e kakawaki riki iroura kamanoara mani kamaamaeara , ti a kona ngkanne n iangoia bwa e riai te babakanikawai .

(src)="7"> Ngéda bôt ba ga yi maliga , b’a ke yi le di ngwés ngitelepsép , hala a ga lona bés bikuu bibe .
(trg)="7"> Ma ngkana e a ataaki te koaua , n angiin te tai te babakanikawai e bae ni karekea mwina aika bubuaka .

(src)="8"> Wan le ndék mam i noñ ha .
(trg)="8"> Iangoi baikai .

(src)="9"> Libôdôl bôt ñem jon li nlédés maada .
(trg)="12"> E rikirake onimakinan temanna ngkana ko kabanea am tai ma ngaia , te uaia ni mamaroro ma te kakaonimaki ao tabeakinaia aomata .

(src)="10"> Ngéda bôt iba ba mbôdôl wada ni nuu ñem , ba nkon ha bé woñi .
(trg)="16"> Ngkana ko a tia , tera am namakin iai ?
(trg)="17"> Ko boni bae ni maraki kaanga aron ae ko kamwaruaaki .

(src)="11"> Ndi , libôdôl mut ñem li ngwéé bé kunda yada .
(trg)="18"> E bon ataaki anne .

(src)="12"> Bôt ba mbôdôl bôdôl bape ñem mbus ba ma tégbaha ngandak ngéda ni bo , ba kwelek ni maliga , ba tôñôk ki bo .
(trg)="19"> Iai te nanououa teutana bwa e kona te babakanikawai n urua te iraorao ae kakawaki .

(src)="13"> Ndi , liboñog jada li ngitelepsép li nla mélés maada malam .
(trg)="20"> E kuneaki n ana kakaae Robert Innes , ae te tia rabakau ibukini kaubwain te aba n te Kuura ae Rietata i California , bwa “ e rangi n ewewe te babakanikawai . ”

(src)="14"> Ngéda hala a mbôña , i nla ba ndutu ngandak i témb bana maada malam ma .
(trg)="21"> Ngaia are e kona ni kabotauaki te babakanikawai ma te mannaoraki .

(src)="15"> Baa liwanda joñ li ñem nyuu li ma tembene we ?
(trg)="23"> Ko na kangaa n totokoa mwanem n te bwai ni kamwane ae te babakanikawai ?

(src)="16"> Ibale hala , kii u bi nôgda ?
(trg)="24"> E kona ni buokiko te Baibara .

(src)="17"> Bebeg le hala a bi unbaha we , u tehe wengoñle a nlibana we .
(trg)="25"> Taiaoka ma iangoi booto n reirei tabeua man te Baibara .

(src)="18"> Hala a nôôga .
(trg)="26"> TERA TE KEWE ?

(src)="19"> Ibabé pééna , ngitelepsép i ñôbôs hikuu hi maada malam .
(trg)="27"> Bon taekinan te bwai teuana ae kewe nakon temanna ae riai n ataa te koaua .

(src)="20"> Yigil i malét wada le Robert Innes , nu a niiga i suklu keñi i Kalifornia ( Amérika ) i ñunda le “ ngitelepsép i yé yaga kiki kon u nlôôhana . ”
(trg)="29"> ANA TAEKA TE BAIBARA : “ Ba te bwai ae bati n ribaki iroun Iehova te aomata ae rarawa [ ke “ mwamwanaa te aba , ” NW ] : Ma e mena ana bwai ae raba irouia akana a eti aroia . ”

(src)="21"> Jon , ngitelepsép i yé kiki nsoñ u matjél .
(trg)="33"> ANA TAEKA TE BAIBARA : “ E karika te un te tia ua - taeka , ao e karaureia aika i raorao te tia winanti . ”

(src)="22"> Hala nkobla le , ntel u gwé maada ma tôbôtôbô ni mut nu a ngwés ngitelepsép , yak wemede u nsôk u “ bana nlélém kon , ” u kahal gwés ngitelepsép .
(trg)="34"> “ Ngkana e a bane te aia , ao e mate naba te ai : Ao ngkana akea te tia ua - taeka , ao e toki te un . ” ​ — Taeka N Rabakau 26 : 20 , BG .

(src)="23"> Lelaa u nla keñgle i kwo ikété hiandi hi ngitelepsép ?
(trg)="35"> TERA TE AONIKAI ?
(trg)="36"> Kewenakin te aomata bwa e aonga n aki reke ana mwane ke ana bwai .

(src)="24"> Bibel i nla hôla we .
(trg)="39"> TERA TE KIMOA ?

(src)="25"> Soho wan ini ndék matiñ Bibel i nti .
(trg)="40"> Bon anaakin ana bwai te aomata n akea ana kariaia .

# bas/2016004.xml.gz
# gil/2016004.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | E AERA BWA TI RIAI NI KAKAONIMAKI ?

(src)="2"> “ Di nyimbe le kiññem yés i yé loñge , lakii di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” ​ — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="2"> “ Ti onimakinna bwa a bon itiaki mataniwin nanora , ngkai ti kani bwaina te kakaonimaki ni bwaai ni kabane . ” ​ — Ebera 13 : 18 .

(src)="3"> Ikété Bibel , ni hop Grikia , bini bibuk le “ i ba maliga ” bi nkobla le “ ngim jam i yé loñge kiyaga . ”
(trg)="3"> N te Baibara , ao te moan taetae ni Kuriiti ae rairaki n tabetai bwa “ bwaina te kakaonimaki ” bon nanona raoi te bwai ae rangi n tamaroa .

(src)="4"> Bi nla ki kobla le ngim lem i yé ilam , ni le bôt ba ngwés ba ntehe yo .
(trg)="4"> E kona naba n nanonaki iai te bwai ae tikiraoi ni kaineti ma te aroaro ni maiu ae riai .

(src)="5"> Bikristen bi nlôôha yaga diihe bibañga bi ñôma Paul nu a bi kal le : “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="5"> A mutiakina raoi ana taeka te abotoro Bauro Kristian ae kangai : “ Ti kani bwaina te kakaonimaki ni bwaai ni kabane . ”

(src)="6"> Baa hala a nkobla le kii ?
(trg)="6"> Tera ae irekereke ma anne ?

(src)="7"> Hiki kegla , ngandak bôt i mbéñgba i léman nwaa le ba mpam .
(trg)="7"> Angia aomata a tiroia n te kiraati ni katoa ingabong imwain rokoia i mataia aomata .

(src)="8"> Inyuki ?
(trg)="8"> Bukin tera ?

(src)="9"> Inyule ba nsômbôl nene loñge .
(trg)="9"> Ibukina bwa a tangiria bwa a na tiki aia kai .

(src)="10"> Ndi , jam lipe li yé mahee iloo liend miño tole lihaba mambot malam .
(trg)="10"> Ma iai te bwai ae kakawaki riki nakon tein irara ae kan ke kunnikaira ae boou .

(src)="11"> Maliga ma yé le , ntén mut di yé ikété yés ñem , u nla kônde bés bilama bi nyuu tole hôyôs gwo .
(trg)="11"> E boni kona ni kanakoraoaki riki nanora ke n rotakibuaka man taraakin tinanikura .

(src)="12"> Bañga i Djob i nyis yaga bés ni maliga le di yé bebee i boñ béba .
(trg)="12"> E kamatataaki n ana Taeka te Atua bwa ti kani kakaraoa ae buakaka .

(src)="13"> Kaat Bibôdle 8 : 21 i nkal le : “ Hégda i ñem mut i yé béba ibôdôl nye mañge wanda . ”
(trg)="13"> E taekinaki ae kangai ni Karikani Bwaai 8 : 21 , ( BG ) : “ E buakaka iangoan nanon te aomata , man ana bong n ataei . ”

(src)="14"> Jon , inyu ba maliga , di nlama jôs libak jés li kwéha i boñ mam mabe .
(trg)="14"> Ngaia are ngkana ti kani bwaina te kakaonimaki , ti riai ni buakan arora ni bubure .

(src)="15"> Ñôma Paul a bi tibil toñol sañ a bé jôs béba , jon a bi kal le : “ Inyule mbén Nyambe i nlémél me kingéda mut kété , ndi me ntehe ya ndôñ mbén ipe ikété bijô gwem , yon i njôs yaga mbén i nlôl mahoñol mem , i ngwel ki me nkôm , le me ba isi mbén béba i i yii ikété bijô gwem . ” ​ — Rôma 7 : 22 , 23 .
(trg)="15"> E anga ana kabwarabwara ae mataata te abotoro Bauro ni kaineti ma arona ni buakana te bure , ni kangai : “ E rangi ni kimwareirei nanou n ana tua te Atua , ma I noria bwa iai riki te tua teuana ae mwamwakuri i rabwatau ae buakana te tua ae n au iango , ao e kairai bwa te taenikai nakon ana tua te bure ae mena i rabwatau . ” ​ — I - Rom 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Kii héga , ngéda ñem wés u ntinde bés i boñ béba jam , di ban - ga ki soso ngôñ i boñ mam ma ngitelepsép , di ta bé nyégsaga i nôgôl ngôñ i .
(trg)="16"> N te katoto , ngkana e kaumakira nanora bwa ti na karaoa ae buakaka ao e korakora nanora ni kani babakanikawai , ma tiaki nanona bwa ti na kairiraki n ana kairoro nanora .

(src)="17"> Di ngi gwé pôla i yoñ makidik mape .
(trg)="17"> Bon iai ara motinnano ni kaineti ma anne .

(src)="18"> Ngéda di mpohol i tjél nôgôl mahoñol més mabe , di nla yén maliga to ibale ngitelepsép i nkéña bés .
(trg)="18"> Ngkana ti rineia bwa ti na ribaa te iango ae buakaka , ti kona n teimatoa ni bwaina te kakaonimaki n aki ongea menara i buakoia aomata aika babakanikawai .

(src)="19"> Inyu ba maliga , di nlama bana matiñ ma ngui ma ma ñéga bés .
(trg)="19"> Ni bwainan te kakaonimaki , ti kainnanoa te kaetieti ae matoatoa ibukin aroaroni maiura ae riai .

(src)="20"> Hala a yé ngoo , ndi libim li bôt li ntégbaha ngandak ngéda i pohol ‘ mambot ba nhaba ’ iloo kiki ba ntégbaha ngéda inyu noñ matiñ ma nlama éga maboñog map .
(trg)="20"> Ma e kananokawaki bwa a bati aomata aika kabanei riki aia tai n iangoa aroia ni kunnikainia nakon riki ae a na iaiangoi kaetieti ibukin aroaroni maiuia .

(src)="21"> Jon , ba ntehe bé kii i yé béba i boñ mam ma ngitelepsép ntel ma yé ngi pam i likala li nene béba i mis map .
(trg)="21"> N tokina , a a kariaia te babakanikawai bwa e na kanakoraoa aia kangaanga .