# bas/102018042.xml.gz
# cy/102018042.xml.gz


(src)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> I kaat ini i ta bé inyu nyuñga .
(trg)="2"> Ni chodir tâl am y cyhoeddiad hwn .

(src)="3"> I yé njel yada inyu tjam biniigana bi Bibel ni nkoñ isi woñsôna ; nson unu , u mbôña ni njel makébla ma njômbi ñem .
(trg)="3"> Fe’i darperir fel rhan o waith addysgol Beiblaidd byd - eang a gefnogir gan gyfraniadau gwirfoddol .

(src)="4"> Inyu ti likébla , soho yuuga bés i www.jw.org .
(trg)="4"> Gallwch chi gyfrannu drwy fynd i www.jw.org / cy .

(src)="6"> Ndi ibale u ntehe MN , yi le bipes bi , bi nyôña ikété Les saintes écritures ​ — Traduction du monde nouveau .
(trg)="5"> Oni nodir yn wahanol , daw dyfyniadau Ysgrythurol o beibl.net .

# bas/102018043.xml.gz
# cy/102018043.xml.gz


(src)="1"> Di mbéna nok bibéba bi mam bi bi ñôbôs mahaa .
(trg)="1"> Rydyn ni’n clywed cryn dipyn am y problemau sy’n gallu chwalu teuluoedd .

(src)="2"> Ndi mambe mam ma nla hôla mahaa le ma ba ikété maséé ?
(trg)="2"> Ond beth am y pethau sy’n gwneud i deuluoedd lwyddo ?

(src)="3"> Ipôla nwii 1990 ni 2016 i loñ Amérika , nsoñgi u mabii ma ma mbos hiki nwii u bi bet ngélé iba inyu bôt ba nloo 50 nwii , ndi inyu bôt ba nloo 65 nwii , u bi bet ngélé iaa .
(trg)="3"> Rhwng 1990 a 2015 , mae cyfradd ysgariad yn yr Unol Daleithiau wedi dyblu yn achos pobl sydd yn eu pum degau ac wedi treblu yn achos y rhai sydd dros chwe deg pum mlwydd oed .

(src)="4"> Bagwal ba yé nhelek : Bayimam bape ba nkal le bagwal ba nlama bégés bon bap hiki ngéda , ndi bape ki ba nkal le bagwal ba nlama bop bon bap .
(trg)="4"> Mae rhieni wedi drysu’n lân : Mae rhai arbenigwyr yn argymell y dylid canmol plant drwy’r amser tra bo eraill yn ffafrio ‘ cariad cadarn . ’

(src)="5"> Boñge ba wanda ba yé ba nañ bo ngi bana yi i i nhôla bo i tjek mam map ma niñ .
(trg)="5"> Mae pobl ifanc yn dod i oed heb wybod y sgiliau angenrheidiol ar gyfer llwyddo mewn bywyd .

(src)="6"> Ndi , maliga ma yé le . . .
(trg)="6"> Er hynny , y ffaith yw . . .

(src)="7"> Libii li yé ngim likébla li li yé le li nlama bé mal .
(trg)="7"> Gall priodas fod yn gwlwm cryf sy’n rhoi boddhad .

(src)="8"> Bagwal ba nlama nigil i kodol bon bap ni gwéha .
(trg)="8"> Gall rhieni ddysgu sut i ddisgyblu eu plant mewn ffordd gariadus .

(src)="9"> Boñge ba wanda ba nla nigil i hôlôs makeñge ma ma ga bane bo nseñ ngéda ba ga nañ .
(trg)="9"> Gall pobl ifanc ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer bod yn oedolion .

(src)="10"> Lelaa ?
(trg)="10"> Sut ?

(src)="11"> I Tode ‘ ilo !
(trg)="11"> Bydd y rhifyn hwn o Deffrwch !

(src)="12"> nunu a ga toñol 12 maéba tole diliba di di nla hôla mahaa i ba maséé .
(trg)="12"> yn trafod 12 cyfrinach teuluoedd llwyddiannus .

# bas/102018044.xml.gz
# cy/102018044.xml.gz


(src)="1"> Maéba 1 Mayegna
(trg)="1"> Cyfrinach 1 Ymrwymiad

(src)="2"> Maéba 2 I boñ mam ntôñ
(trg)="2"> Cyfrinach 2 Gwaith Tîm

(src)="3"> Maéba 3 I tina lipém
(trg)="3"> Cyfrinach 3 Parch

(src)="4"> Maéba 4 Nwéhél
(trg)="4"> Cyfrinach 4 Maddeuant

(src)="5"> Maéba 5 I kwel ntôñ
(trg)="5"> Cyfrinach 5 Cyfathrebu

(src)="6"> Maéba 6 Bikodlene
(trg)="6"> Cyfrinach 6 Disgyblaeth

(src)="7"> Maéba 7 mam ma yé mahee
(trg)="7"> Cyfrinach 7 Gwerthoedd

(src)="8"> Maéba 8 Ndémbél
(trg)="8"> Cyfrinach 8 Esiampl

(src)="9"> Maéba 9 Libak
(trg)="9"> Cyfrinach 9 Hunaniaeth

(src)="10"> Maéba 10 Telepsép
(trg)="10"> Cyfrinach 10 Natur Ddibynadwy

(src)="11"> Maéba 11 I ba mut bôlô
(trg)="11"> Cyfrinach 11 Gweithgarwch

(src)="12"> Maéba 12 Njômbi
(trg)="12"> Cyfrinach 12 Amcanion

# bas/102018045.xml.gz
# cy/102018045.xml.gz


(src)="1"> Yegna inan i yé kiki hikoba hi hi nit libii linan le li ndeñk bañ ngéda mandutu ma mpémél bé
(trg)="1"> Mae ymrwymiad fel angor sy’n cadw eich priodas yn gadarn yn ystod cyfnodau stormus

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> AR GYFER CYPLAU

(src)="3"> Ibale nwaa bo nlôm ba ndiihe libii jap , ba ga hoñol bé i bagla kel yada , ndi hiki wada a nôgda le sobiina wé a yéne nye loñge lisolbene .
(trg)="3"> Mae gwŷr a gwragedd sy’n cymryd eu priodas o ddifri yn ei hystyried yn rhwymyn parhaol , ac mae hynny’n gwneud iddyn deimlo’n saff .

(src)="4"> Hala a mboñ le hiki sobiina a yé nkwook nkaa le ba ga ti libii jap lipém , to ibale mandutu ma mpémél bo .
(trg)="4"> Mae gan bob cymar hyder yn ei gilydd i anrhydeddu’r briodas , hyd yn oed pan fydd hynny’n anodd .

(src)="5"> Mam ma moni tole mahaa mape ma nla nyégsa ngim babiina i yén ntôñ .
(trg)="5"> Mae rhai cyplau yn teimlo bod rhaid iddyn nhw aros gyda’i gilydd oherwydd pwysau o’r gymuned neu’r teulu .

(src)="6"> Ndi i yé loñge le bo iba ba ba ñômôk ikété gwéha , hiki wada a tinak nuu lipém .
(trg)="6"> Ond , gwell byth ydy ymrwymiad sydd wedi ei seilio ar gariad a pharch .

(src)="7"> LITIÑ LI BIBEL : “ Munlôm a nlama bé bagla ni nwaa wé . ” ​ — 1 Korintô 7 : 11 , MN .
(trg)="7"> EGWYDDOR FEIBLAIDD : “ Ddylai dyn ddim ysgaru ei wraig . ” — 1 Corinthiaid 7 : 11 .

(src)="8"> “ Ibale u ndiihe libii joñ , u nla neebe i nimis ngim mam .
(trg)="8"> “ Os ydych chi’n cymryd eich priodas o ddifri , ni fyddwch chi’n digio’n sydyn .

(src)="9"> U yé bebee i nwéhél dihôha , ni i hôya tjo .
(trg)="9"> Rydych chi’n gyflym i faddau ac i ymddiheuro .

(src)="10"> U nlama bé tehe mindañ kiki manjom inyu mabos , ndi kiki jam li li nhôla bé i tibil yina . ” ​ — Mika .
(trg)="10"> Rydych chi’n gweld problemau fel rhwystrau i ddod drostyn nhw , ac nid fel pethau sydd am chwalu’r briodas . ” — Micah .

(src)="11"> Ngéda ba mboma mandutu , ngim babiina i i ndiihe bé yegna yap ( hala wee mbônga wap ) i nhoo ndik kit le : ‘ Me ntehe le me ni we di nla bé niñ ntôñ , ’ ba mpala ki yéñ le ba bos libii jap .
(trg)="11"> Wrth wynebu problemau , mae cyplau sydd ddim yn cymryd eu priodas o ddifri yn fwy tebygol o ddweud , ‘ Dydyn ni ddim yn gweithio fel cwpl ’ ac yna’n edrych am ffyrdd i adael eu priodas .

(src)="12"> “ Ngandak bôt i mbiiba ni mahoñol mana le , ibale mam ma nke bé loñge , ba mbos .
(trg)="12"> “ Mae llawer yn priodi gan wybod bod ganddyn nhw opsiwn arall wrth gefn — ysgariad .

(src)="13"> Ngéda bôt ba mbiiba ni mahoñol le ba ga bos , wee ibôdôl bibôdle nyen yegna yap i bi sedep . ” ​ — Yôhanes .
(trg)="13"> Pan fydd pobl yn priodi yn meddwl am ysgariad fel posibilrwydd , mae eu hymrwymiad yn wan o’r dechrau . ” — Jean .

(src)="14"> TIBIL WANBA
(trg)="14"> PROFWCH EICH HUN

(src)="15"> Ngéda jomol li mpam . . .
(trg)="15"> Pan ydych chi yng nghanol ffrae . . .

(src)="16"> Baa u ntam inyuki u bi biiba ni nlô woñ tole nwaa woñ ?
(trg)="16"> A ydych chi’n dechrau difaru eich bod chi wedi priodi eich cymar ?

(src)="17"> Baa u nhoñol le , ki i bé nseñ le u biiba ni mut numpe ?
(trg)="17"> A ydych chi’n breuddwydio am fod gyda rhywun arall ?

(src)="18"> Baa u yé u mpot bibuk kiki bo le “ m’a tjôô we ” tole “ m’a ke yak mut numpe nu a ndiihe me ” ?
(trg)="18"> A ydych chi’n dweud pethau fel “ Dw i’n dy adael di ” neu “ Dw i am ddod o hyd i rywun sy’n fy ngwerthfawrogi ” ?

(src)="19"> Ibale u bi timbhe le ñ , to ndik inyu mbadga yada mu mambadga ma , wee yoñ bitelbene ibôdôl nano inyu lédés yegna yoñ .
(trg)="19"> Os oeddech chi’n ateb ‘ ydw ’ i un neu fwy o’r cwestiynau hynny , nawr ydy’r amser ichi gryfhau eich perthynas .

(src)="20"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="20"> TRAFODWCH Â’CH GILYDD

(src)="21"> Baa yegna yés libii i nhoi ?
(trg)="21"> Ydy ymrwymiad ein priodas wedi llacio ?

(src)="22"> Ibale ñ , inyuki ?
(trg)="22"> Os felly , pam ?

(src)="23"> Kii di nlama boñ ibôdôl nano inyu lédés yegna yés ?
(trg)="23"> Pa gamau gallwn ni eu cymryd i dynhau rhwymau ein priodas ?

(src)="24"> NDÉK MAÉBA
(trg)="24"> AWGRYMIADAU

(src)="25"> Tilna nlô woñ tole nwaa woñ bibañga bi gwéha
(trg)="25"> O bryd i’w gilydd , ysgrifennwch nodyn sy’n dweud wrth eich cymar gymaint rydych chi’n ei garu

(src)="26"> Unda le u ndiihe yegna yoñ ngéda u mbambal bifôtô bi nwaa woñ tole nlô woñ i homa woñ bôlô
(trg)="26"> Dangoswch eich bod chi’n cymryd eich priodas o ddifri drwy roi lluniau o’ch cymar ar eich desg yn y gweithle

(src)="27"> Sébél nlô woñ tole nwaa woñ i téléfôn hiki kel ngéda u yé i homa woñ bôlô
(trg)="27"> Ffoniwch eich cymar bob dydd pan ydych chi yn y gweithle neu ar wahân i’ch gilydd

(src)="28"> LITIÑ LI BIBEL : “ Jam Nyambe a ñat , mut a bagal bañ jo . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="28"> EGWYDDOR FEIBLAIDD : “ Ddylai neb wahanu beth mae Duw wedi’i uno . ” — Mathew 19 : 6 .

# bas/102018046.xml.gz
# cy/102018046.xml.gz


(src)="1"> I boñ mam ntôñ i nkobla le nwaa bo nlôm ba yé kiki nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap
(trg)="1"> Mae gwaith tîm yn golygu eich bod chi’n beilot ac yn gyd - beilot yn dilyn yr un cynllun hedfan

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> AR GYFER CYPLAU

(src)="3"> Ibale ikété ndap libii , nwaa bo nlôm ba mboñ mam ntôñ , ba mpôôna nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap .
(trg)="3"> Pan fydd cwpl priod yn gweithio fel tîm , mae’r gŵr a’r wraig fel peilot a chyd - beilot yn dilyn yr un cynllun hedfan .

(src)="4"> To ngéda mandutu ma mpémél bo , hiki sobiina a nhoñol le bo “ iba ” bon ba nlama jôs mo he “ wada ” nyetama bé .
(trg)="4"> Hyd yn oed pan fydd anawsterau yn codi , mae’r ddau gymar yn meddwl yn nhermau “ ni ” yn hytrach na “ fi . ”

(src)="5"> LITIÑ LI BIBEL : “ Ba ta ha bé iba , ndik nsôn wada . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="5"> EGWYDDOR FEIBLAIDD : “ Dim dau berson ar wahân ydyn nhw wedyn , ond uned . ” — Mathew 19 : 6 .

(src)="6"> “ Woo wada u nkañ bé jomb .
(trg)="6"> “ Mae’n rhaid i ŵr a gwraig weithio gyda’i gilydd er mwyn i’w priodas lwyddo . ” — Christopher .

(src)="7"> Nwaa bo nlôm ba nlama boñ mam ntôñ inyu boñ le libii jap li ke loñge . ” ​ — Kristôfer .
(trg)="7"> Pan fydd ffrae yn codi , bydd gŵr a gwraig sydd ddim yn gweithio fel tîm yn tueddu i ymosod ar ei gilydd yn hytrach na cheisio datrys y broblem .

(src)="8"> Ngéda ngimanôgla i mpam , babiina ba ba mbéna bé boñ mam ntôñ ba mbôdôl ômna minsohi iloole ba tibil wan i yom i nke bé .
(trg)="8"> Bydd problemau bach yn troi’n rhwystrau mawr .

(src)="9"> “ Li boñ mam ntôñ li yé nseñ ngandak inyu libii .
(trg)="9"> “ Gwaith tîm ydy sylfaen priodas .

(src)="10"> Ibale me ni nlô wem di salak bé ntôñ , ki di yé ndik kiki bo gwañga bi bôt bi bi niñ ikété tuñ yada , ha kiki nwaa bo nlôm bé ​ — hala wee bôt iba ba ba niñ ntôñ ndi ba gwé bé hoñol yada ngéda i mpam le ba yoñ makidik . ” ​ — Aléksandra .
(trg)="10"> Os nad oedd fy ngŵr a minnau’n gweithio fel tîm , bydden ni’n fwy fel dau berson sy’n rhannu ystafell yn hytrach na bod yn gwpl priod — dau berson sy’n byw gyda’i gilydd ond sydd ddim yn gwneud penderfyniadau pwysig gyda’i gilydd . ” — Alexandra .

(src)="11"> TIBIL WANBA
(trg)="11"> PROFWCH EICH HUN

(src)="12"> Baa me ntehe le moni me nkôs mi yé ndik inyu “ yem metama ” ?
(trg)="12"> A ydw i’n ystyried yr arian rydw i’n ei ennill yn arian i mi yn unig ?

(src)="13"> Baa inyu boñ le me tégbaha loñge ngéda , me nlama ndik ba haa ni sobiina wem ?
(trg)="13"> Er mwyn ymlacio’n llwyr , oes rhaid imi fod i ffwrdd o fy nghymar ?

(src)="14"> Baa me nlama keñgle lihaa li sobiina wem to ibale a gwé manôgla malam ni jo ?
(trg)="14"> Ydw i’n osgoi perthnasau fy nghymar , er iddo ef neu iddi hi fod yn agos atyn nhw ?

(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="15"> TRAFODWCH Â’CH GILYDD

(src)="16"> Baa mambe mam ikété libii jés di mboñ loñge ngéda di yé ntôñ ?
(trg)="16"> Ym mha agwedd ( au ) o’n priodas rydyn ni’n gweithio’n dda fel tîm ?

(src)="17"> Bimbe bilem hiki wada wés a nlama hôlôs ?
(trg)="17"> Ym mha agwedd ( au ) o’n priodas y gallwn ni wella ?

(src)="18"> Bimbe bitelbene di nla yoñ inyu boñ le di sal loñge ni nsañ wonsôna ?
(trg)="18"> Pa gamau gallwn ni eu cymryd i weithio’n well fel tîm ?

(src)="19"> NDÉK MAÉBA
(trg)="19"> AWGRYMIADAU

(src)="20"> Hégda le ni yé tuk bol , hiki wada nan a bak hié hikip .
(trg)="20"> Dychmygwch eich bod chi’n chwarae tennis gyda’r ddau ohonoch chi ar ochr wahanol i’r rhwyd .

(src)="21"> Iloole ni ba dikip diba , bimbe bitelbene ni nla yoñ inyu boñ le we ni sobiina woñ ni ba hikip hiada ?
(trg)="21"> Yn hytrach , pa gamau ymarferol gallwch chi eu cymryd i ymuno â’ch cymar fel eich bod chi ar yr un tîm ?

(src)="22"> Iloole u badba le : ‘ Lelaa me nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="22"> Yn hytrach na meddwl ‘ Sut galla ’ i ennill ? ’

(src)="23"> Badba le : ‘ Lelaa di nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="23"> meddyliwch ‘ Sut gall y ddau ohonon ni ennill ? ’

(src)="24"> “ I ta bé nseñ i yéñ yi njee a gwé njom .
(trg)="24"> “ Anghofiwch am bwy sy’n gywir a phwy sy’n anghywir .

(src)="25"> Ndi , nsañ ni adna gwon bi yé nseñ ngandak ikété ndap libii . ” ​ — Étan .
(trg)="25"> Dydy hynny ddim mor bwysig â chadw heddwch ac undod yn eich priodas . ” — Ethan .

(src)="26"> LITIÑ LI BIBEL : “ Mut nye ki nye a tôñ bañndigi inyu yé nyetama , ndi a tôñ inyu bôt bape . ” ​ — Filipi 2 : 3 , 4 .
(trg)="26"> EGWYDDOR FEIBLAIDD : “ Meddyliwch am bobl eraill gyntaf , yn lle dim ond meddwl amdanoch chi’ch hunain . ” — Philipiaid 2 : 3 , 4 .

# bas/102018047.xml.gz
# cy/102018047.xml.gz


(src)="1"> Litina lipém li yé jam li nlôôha ba nseñ inyu lédés maada ma ndap libii
(trg)="1"> Siarad yn barchus ydy’r morter sy’n dal priodas wrth ei gilydd

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> AR GYFER CYPLAU

(src)="3"> Babiina ba ba ntina lipém ba ntôñna bo ni bo , to ibale ngimanôgla i mpam .
(trg)="3"> Mae cyplau priod sy’n parchu ei gilydd yn caru ei gilydd , hyd yn oed pan fyddan nhw’n anghytuno .

(src)="4"> Kaat ni hop Ngisi le Ten Lessons to Transform Your Marriage , i nkal le : “ Hiki sobiina , a nlama ndigi bé yééne i makidik mé motama ; maselna ni hala , bo iba ba nlama yoñ ngéda inyu kwélél i mam ma nlona bo ngimanôgla .
(trg)="4"> “ Dydy’r cyplau hynny ddim yn bengaled nac yn gwrthod cyfaddawdu , ” dywed y llyfr Ten Lessons to Transform Your Marriage .
(trg)="5"> “ Yn hytrach , maen nhw’n parhau i siarad â’i gilydd am yr anghytundebau sydd rhyngddyn nhw .

(src)="5"> Hiki sobiina a nlama diihe mahoñol ma nuu numpe , ni yoñ makidik ma ma ntinde bo iba i nôgla . ”
(trg)="6"> Maen nhw’n gwrando’n ofalus ar safbwynt eu cymar ac yn dod o hyd i atebion sy’n gweithio i’r ddau ohonyn nhw . ”

(src)="6"> LITIÑ LI BIBEL : “ Gwéha . . . i nyiñil bé ndigi yomede . ” ​ — 1 Korintô 13 : 4 , 5 .
(trg)="7"> EGWYDDOR FEIBLAIDD : “ Dydy cariad ddim yn . . . mynnu ei ffordd ei hun . ” — 1 Corinthiaid 13 : 4 , 5 .

(src)="7"> “ Ibale me nti nwaa wem lipém , hala a nkobla le me nyi le a gwé mahee , ni le me nlama bé boñ yom yo ki yo y’a unbaha nye , ndi to ôbôs libii jés . ” ​ — Mika .
(trg)="8"> “ Mae parchu fy ngwraig yn golygu fy mod i’n deall pa mor werthfawr ydy hi a dydw i ddim eisiau gwneud unrhyw beth fyddai’n peri niwed iddi hi neu i’n priodas . ” — Micah .

(src)="8"> Ibale babiina ba ntina bé lipém bo ni bo , ba mba ba nyahlana , ba solnaga , ba mba ki ba nyana bo ni bo ​ — ngandak bayimam i nkal le bilem bibe bi , bi nla tinde bôt i bos libii jap .
(trg)="9"> Heb barch , gall sgyrsiau rhwng cyplau droi’n feirniadol , yn sarcastig , neu hyd yn oed yn gas — tueddiadau mae ymchwilwyr yn eu galw’n arwyddion cynnar o ysgariad .

(src)="9"> “ Bipôdôl bibe , i bébe nwaa woñ jam , ni minjôha mimbe , bi nla boñ le a nôgda le a gwé ha bé nseñ wo ki wo , yak botñem yé inyu yoñ i ga mal , hala a ga ôbôs libii linan . ” ​ — Brian .
(trg)="10"> “ Bydd sylwadau dilornus , ensyniadau , neu jôcs am eich gwraig yn chwalu ei hyder personol a’i hyder ynoch chithau , ac yn niweidio’ch priodas . ” — Brian .

(src)="10"> TIBIL WANBA
(trg)="11"> PROFWCH EICH HUN

(src)="11"> Tibil wan bipôdôl ni maboñok moñ ikété ngim sonde .
(trg)="12"> Talwch sylw i’ch sgyrsiau a’ch gweithredoedd am wythnos .

(src)="12"> Mbus badba le :
(trg)="13"> Yna gofynnwch i chi’ch hun :

(src)="13"> ‘ Me nsol sobiina wem , tole me nti nye bibégés ngélé yañen inyu ngim kel ? ’
(trg)="14"> ‘ Pa mor aml rydw i’n beirniadu fy nghymar , a pha mor aml rydw i’n ei chanmol ? ’

(src)="14"> ‘ Bimbe bilem bilam bi sobiina wem bi ntinde me i ti nye lipém ? ’
(trg)="15"> ‘ Ym mha ffyrdd rydw i’n dangos fy mod i’n parchu fy nghymar ? ’

(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="16"> TRAFODWCH Â’CH GILYDD

(src)="16"> Mambe maboñok tole bipôdôl bi nla boñ le u nôgda le sobiina woñ a nti we lipém ?
(trg)="17"> Pa weithredoedd a geiriau a fyddai’n helpu’r ddau ohonoch chi i deimlo bod y llall yn eich parchu ?