# az_Cyrl/102011250.xml.gz
# ro/102011250.xml.gz


(src)="1"> Ҝәнҹләрин Суаллары
(trg)="1"> Tinerii se întreabă

(src)="2"> Сосиал шәбәкәләр барәдә нәји билмәлијәм ?
(trg)="2"> Ce ar trebui să ştiu despre reţelele sociale ? — Partea I

(src)="3"> I һиссә
(src)="4"> [ 16 сәһифәдәки шәкил ]
(trg)="3"> „ Am prieteni şi în alte ţări , iar cea mai bună modalitate de a ţine legătura cu ei sunt reţelele sociale .

(src)="5"> « Мәним башга өлкәләрдә достларым вар , онларла әлагә сахламағын ән јахшы јолу исә сосиал шәбәкәдә үнсијјәт етмәкдир .
(trg)="4"> Mă bucur că putem comunica , deşi ne despart distanţe atât de mari . “

(src)="6"> Бир - биримиздән чох узаг олсаг да , данышмаг имканымызын олмасы хошума ҝәлир » ( Сју * , 17 јаш ) .
(trg)="5"> ( Sue , 17 ani ) *

(src)="7"> « Мәнҹә , сосиал шәбәкәјә сәрф олунан вахт һәдәр ҝедир , бу , даһа чох тәнбәл адамларын үнсијјәт етдији бир васитәдир .
(trg)="6"> „ Personal consider că socializarea online este o pierdere de vreme ; e viaţa socială a unei persoane leneşe .
(trg)="7"> Comunicarea directă este singura modalitate de a - ţi păstra prietenii . “

(src)="8"> Достлуғу горумағын јеҝанә үсулу ҹанлы үнсијјәтдир » ( Грегори , 19 јаш ) .
(trg)="8"> ( Gregory , 19 ani )

(src)="9"> ЈУХАРЫДА ҝәтирилән фикирләрдән һансы сәнин нөгтеји - нәзәрини әкс етдирир ?
(trg)="9"> CARE dintre cele două declaraţii de mai sus reflectă cel mai bine punctul tău de vedere ?

(src)="10"> Фикирләр мүхтәлиф олса да , бир факт данылмаздыр : сосиал шәбәкәләр чох ҝениш јајылыб * .
(trg)="10"> Indiferent ce vei răspunde , un lucru e sigur : reţelele sociale au devenit extrem de populare .

(src)="11"> Бир дүшүн : радиодинләјиҹиләринин сајынын 50 милјона чатмасы үчүн 38 ил тәләб олунмушдур ; телевизија бу саја 13 илә , Интернет исә 4 илә наил олмушдур .
(trg)="11"> * Gândeşte - te : radioul a ajuns la 50 de milioane de oameni în 38 de ani , televizorul , în 13 ani , iar internetul , în doar 4 ani .

(src)="12"> Сосиал шәбәкә сајты олан « Фејсбук » ( Facebook ) истифадәчиләринин сајы исә ҹәми 1 ил әрзиндә 200 милјона чатмышдыр !
(trg)="12"> Pe parcursul unui an recent , reţeaua de socializare Facebook a câştigat nici mai mult , nici mai puţin de 200 de milioane de utilizatori !

(src)="13"> Ашағыдакы фикирләрин дүз вә ја сәһв олдуғуну гејд ет :
(trg)="13"> Notează cu adevărat sau fals următoarea afirmaţie :

(src)="14"> Сосиал шәбәкәләрин истифадәчиләринин бөјүк гисмини ҝәнҹләр тәшкил едир . ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="14"> Adolescenţii reprezintă cel mai numeros segment de utilizatori ai reţelelor sociale . ․ ․ ․ ․ ․

(src)="15"> Дүздүр ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="15"> Adevărat ․ ․ ․ ․ ․

(src)="16"> Сәһвдир
(trg)="16"> Fals

(src)="17"> Ҹаваб : Сәһвдир .
(trg)="17"> Răspunsul : Fals .

(src)="18"> Ән ҝениш јајылмыш сосиал шәбәкә истифадәчиләринин тәхминән үчдә икисини 25 вә ја ондан јухары јашда оланлар тәшкил едир . 2009 - ҹу илдә истифадәчиләрин сајы әсасән 55 јашында оланларын сајәсиндә артды !
(trg)="18"> Aproape două treimi dintre utilizatorii celui mai popular site de socializare au peste 25 de ani .

(src)="19"> Бунунла белә , сосиал шәбәкәләрдән милјонларла ҝәнҹләр дә истифадә едир вә онлардан чоху үнсијјәтин бу нөвүнә үстүнлүк верир .
(trg)="19"> În 2009 , cel mai mare procent de creştere s - a înregistrat în categoria utilizatorilor cu vârsta de peste 55 de ani !
(trg)="20"> Totuşi , milioane de tineri folosesc reţelele sociale , iar pentru unii ele au devenit mijlocul preferat de comunicare .

(src)="20"> Ҹессика адлы ҝәнҹ гыз дејир : « Мән өз сәһифәми бағладым , анҹаг бир мүддәтдән сонра јенидән ачдым , чүнки һеч ким мәни телефонла арајыб - ахтармырды .
(trg)="21"> O adolescentă pe nume Jessica mărturiseşte : „ Mi - am dezactivat contul , dar când am văzut că nimeni nu mă căuta la telefon l - am reactivat .

(src)="21"> Адама елә ҝәлир , сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјәндә , һамы сәни јаддан чыхарыр ! »
(trg)="22"> Oamenii parcă uită de tine dacă nu eşti într - o reţea socială ! “ .

(src)="22"> Сосиал шәбәкәләрин ҹәлбедиҹи ҹәһәти нәдәдир ?
(trg)="23"> Dar de ce au aceste reţele o putere de atracţie atât de mare ?

(src)="23"> Ҹаваб чох садәдир : тәбии олараг инсанын дахилиндә үнсијјәт етмәк тәләбаты вар .
(trg)="24"> Răspunsul e simplu : oamenii simt nevoia firească de a interacţiona unii cu alţii .

(src)="24"> Сосиал шәбәкәләр дә елә бунун үчүн нәзәрдә тутулуб .
(trg)="25"> Iar reţelele de socializare satisfac exact această nevoie .

(src)="25"> Ҝәлин ҝөрәк , нәјә ҝөрә чохларында бундан истифадә етмәк истәји јараныр .
(trg)="26"> Să vedem însă de ce mulţi se simt tentaţi să intre în astfel de reţele .

(src)="26"> Әлверишлидир .
(trg)="27"> Avantajele .

(src)="27"> « Достларла әлагә сахламаг чәтиндир , анҹаг онларын һамысынын бир сајтда олмасы буну асанлашдырыр » ( Лија , 20 јаш ) .
(trg)="28"> „ E greu să ţii legătura cu prietenii , dar , când toţi se află pe un singur site , totul devine foarte uşor . “
(trg)="29"> ( Leah , 20 de ani )

(src)="28"> « Мән коментаријаларымы јазырам , санки , онларын һамысына ејни вахтда е - маил ҝөндәрмиш олурам » ( Кристин , 20 јаш ) .
(trg)="30"> „ Când postez un comentariu pe site e ca şi cum le - aş trimite un e - mail tuturor prietenilor în acelaşi timp . “
(trg)="31"> ( Kristine , 20 de ani )

(src)="29"> Һәмјашыдларын тәзјиги .
(trg)="32"> Influenţa anturajului .

(src)="30"> « Бәзиләри мәни өз достлары сијаһысына дахил етмәк истәјирләр , анҹаг сәһифәм олмадығындан бу , мүмкүн дејил » ( Натали , 22 јаш ) .
(trg)="33"> „ Primesc mereu invitaţii să mă alătur listei de prieteni ai cuiva , dar , pentru că nu am cont , nu pot să fac asta . “
(trg)="34"> ( Natalie , 22 de ani )

(src)="31"> « Мән дејәндә ки , сәһифә ачмамаг гәрарына ҝәлмишәм , мәнә гәрибә бахырлар » ( Ева , 18 ) .
(trg)="35"> „ Când le spun altora că am decis să nu - mi fac cont , mă privesc de parcă ar fi ceva în neregulă cu mine . “
(trg)="36"> ( Eve , 18 ani )

(src)="32"> Күтләви - информасија васитәләринин тәзјиги .
(trg)="37"> Influenţa mass - mediei .

(src)="33"> « Күтләви - информасија васитәләри инсанларын бејнинә јеридир ки , һәр ан , һәр јердә инсанларла әлагә сахламасан , һеч вахт достун олан дејил .
(trg)="38"> „ Există concepţia alimentată de media că , dacă nu eşti « superconectat » , n - o să ai prieteni .
(trg)="39"> Iar , dacă n - ai prieteni , trăieşti degeaba .

(src)="34"> Һәјатда достун јохдурса , онда онун нә мәнасы вар ? ! »
(trg)="40"> Aşa că , dacă n - ai intrat într - o reţea de socializare , eşti un nimeni . “

(src)="35"> ( Катрина , 18 ) .
(trg)="41"> ( Katrina , 18 ani )

(src)="36"> Мәктәб .
(trg)="42"> Şcoala .

(src)="37"> « Мүәллимләримиз сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="43"> „ Profesorii mei folosesc o reţea socială .
(trg)="44"> Unii postează mesaje prin care ne anunţă când vom avea următorul test .

(src)="38"> Онлардан бәзиләри јохлама ишинин нә вахт олаҹағыны хәбәр вермәк үчүн коментаријаларыны јазырлар .
(trg)="45"> Sau , de exemplu , dacă n - am înţeles ceva la mate , pot posta un mesaj pe wallul profesorului , iar el mă ajută online să rezolv problema . “

(src)="39"> Мәсәлән , әҝәр мән ријазијјатдан нәјисә баша дүшмәјәндә ону мүәллимин сәһифәсинә јазырам , о да мәнә онлајн режиминдә мәсәләни һәлл етмәкдә көмәк едир » ( Марина , 17 јаш ) .
(trg)="46"> ( Marina , 17 ani )

(src)="40"> Иш .
(trg)="47"> Munca .

(src)="41"> « Иш ахтаран инсанлар башгалары илә әлагә сахламаг үчүн сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="48"> „ Cei ce caută un loc de muncă apelează la o reţea de socializare ca să ia legătura cu alte persoane .

(src)="42"> Һәрдән бу , онлара иш тапмагда көмәк едир » ( Еми , 20 јаш ) .
(trg)="49"> Uneori e util . “
(trg)="50"> ( Amy , 20 de ani )

(src)="43"> « Мән сосиал шәбәкәдән ишим үчүн истифадә едирәм .
(trg)="51"> „ În munca mea folosesc un site de socializare , care îmi permite să - i ţin la curent pe clienţi cu proiectele de design grafic la care lucrez . “

(src)="44"> Бунун сајәсиндә мүштәриләрим һал - һазырда һансы график дизајн лајиһәләри үзәриндә ишләдијими ҝөрүрләр » ( Дејвид , 21 јаш ) .
(trg)="52"> ( David , 21 de ani )

(src)="45"> Сәнә сосиал шәбәкә сәһифәси ачмаг лазымдырмы ?
(trg)="53"> Ar trebui să - ţi faci şi tu un cont pe o reţea socială ?

(src)="46"> Валидејнләринлә јашајырсанса , бу гәрары онлар верир ( Сүлејманын мәсәләләри 6 : 20 ) * .
(trg)="54"> Dacă locuieşti cu părinţii , ei vor decide acest lucru .

(src)="47"> Әҝәр онлар сәнин сәһифә ачмағыны истәмирләрсә , онлара табе олмалысан .
(trg)="55"> * Dacă părinţii tăi nu vor să ai cont pe o astfel de reţea , ar fi bine să le respecţi dorinţa .

(src)="48"> Диҝәр тәрәфдән исә , бәзи валидејнләр сағлам дүшүнҹәли вә узагҝөрән өвладларына сосиал шәбәкә сајтларындан истифадә етмәјә иҹазә верирләр , анҹаг өзләри нәзарәт етмәк шәртилә .
(trg)="56"> Unii părinţii însă le permit copiilor lor care dau dovadă de maturitate să folosească un site de socializare — iar asta sub supravegherea lor .

(src)="49"> Әҝәр сәнин валидејнләрин дә белә едирсә , бу о демәкдирми ки , онлар сәнин шәхси һәјатына гарышырлар ?
(trg)="57"> Dacă la fel stau lucrurile şi în cazul tău , înseamnă oare că părinţii îţi violează intimitatea ?

(src)="50"> Гәтијјән јох !
(trg)="58"> În niciun caz !

(src)="51"> Сосиал шәбәкәләр ҝүҹлү тәсирә маликдир , бу сәбәбдән , валидејнләринин сәнин онлардан неҹә истифадә етдијинә ҝөрә нараһат олмалары нормалдыр .
(trg)="59"> O reţea socială este un instrument pe cât de util , pe atât de periculos , iar părinţii sunt pe bună dreptate preocupaţi de modul în care îl foloseşti .

(src)="52"> Әслиндә , неҹә ки , сосиал шәбәкәләрин , еләҹә дә үмумијјәтлә Интернетин тәһлүкәли јөнләри вар .
(trg)="60"> Socializarea pe net , ca de altfel toate întrebuinţările netului , prezintă unele pericole .

(src)="53"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сәһифә ачмаға иҹазә верирләрсә , сосиал шәбәкәнин тәһлүкәләриндән нечә гача биләрсән ?
(trg)="61"> Cum le poţi evita în cazul în care părinţii ţi - au permis să ai cont pe un site de socializare ?

(src)="54"> Диггәтли « сүр »
(trg)="62"> Cum „ să conduci “ preventiv

(src)="55"> Интернетдән истифадә етмәји машын сүрмәклә мүгајисә етмәк олар .
(trg)="63"> În unele privinţe , folosirea internetului poate fi comparată cu conducerea unui automobil .

(src)="56"> Гејд етмәк лазымдыр ки , сүрүҹүлүк вәсигәси олан һәр кәси јахшы сүрүҹү адландырмаг олмаз .
(trg)="64"> Aşa cum probabil ştii , nu toţi cei ce au carnet sunt şoferi responsabili .

(src)="57"> Тәәссүф ки , бир чохлары өз диггәтсизликләри вә етинасызлыглары уҹбатындан дәһшәтли гәзаја уғрамышлар .
(trg)="65"> De fapt , mulţi provoacă accidente grave tocmai din cauza imprudenţei ori a neglijenţei .

(src)="58"> Ејни шеј Интернет истифадәчиләри илә дә баш верир .
(trg)="66"> La fel e şi cu cei ce folosesc internetul .
(trg)="67"> Unii „ conduc “ responsabil , alţii , imprudent .

(src)="59"> Онлардан бәзиләрини мәсулијјәтли « сүрүҹү » , диҝәрләрини исә автохулиган адландырмаг олар .
(trg)="68"> Dacă părinţii ţi - au permis să - ţi faci cont pe o reţea socială , înseamnă că au încredere că vei ştii să navighezi în această zonă oarecum periculoasă a ciberspaţiului .

(src)="61"> Бәс сәнин һаггында нә демәк олар ?
(trg)="69"> Aşadar , ce fel de „ şofer “ te - ai dovedit până acum ?

(src)="62"> Сән « сағлам шүура , дәрракәјә бағлан » ан « сүрүҹү » олдуғуну сүбут етмисәнми ? .
(trg)="70"> Ai demonstrat că ‘ păzeşti înţelepciunea practică şi capacitatea de gândire ’ ?

(src)="63"> Бу мәгаләдә сосиал шәбәкәдән истифадә илә бағлы ҹидди јанашмалы олдуғун ики мәгам арашдырылаҹаг : 1 ) шәхси мәлумат , 2 ) вахт .
(trg)="71"> În acest articol vom examina două aspecte legate de subiectul în discuţie , cărora merită să le acorzi o atenţie deosebită : viaţa ta privată şi timpul tău .

(src)="64"> Бу журналын нөвбәти сајынын « Ҝәнҹләрин суаллары » рубрикасында газандығын ад вә достларын мөвзусу мүзакирә олунаҹаг .
(trg)="72"> Articolul ce va apărea în numărul viitor la rubrica „ Tinerii se întreabă “ va analiza alte două aspecte : reputaţia ta şi prieteniile tale .

(src)="65"> ШӘХСИ МӘЛУМАТ
(trg)="73"> VIAŢA TA PRIVATĂ

(src)="66"> Сөһбәт сосиал шәбәкәдән ҝедәндә , јәгин , өзүн һаггында шәхси мәлумат вериб - вермәмәк чох вахт һеч ағлына да ҝәлмир .
(trg)="74"> Viaţa privată ar putea fi ultimul lucru la care te gândeşti când vine vorba de o reţea de socializare .

(src)="67"> Мәҝәр сосиал шәбәкәләрин мәгсәди дә елә инсанлары бир - бирилә таныш етмәк дејил ? !
(trg)="75"> Dar oare scopul unei reţele sociale nu este tocmai acela de a te ajuta să comunici cu cât mai mulţi oameni ?

(src)="68"> Анҹаг һеч бир тәдбир ҝөрмәсән , асанлыгла тәләјә дүшә биләрсән .
(trg)="76"> Cu toate acestea , dacă nu iei măsuri de precauţie , poţi avea probleme .

(src)="69"> Буну нөвбәти нүмунәдән ҝөрмәк олар .
(trg)="77"> Să ilustrăm acest lucru : Să presupunem că ai asupra ta o sumă mare de bani în numerar .

(src)="70"> Тәсәввүр ет ки , сәнин бөјүк мигдарда нәғд пулун вар .
(trg)="78"> I - ai ţine la vedere în timp ce te plimbi cu prietenii pe stradă ?

(src)="72"> Әлбәттә , бу , ағылсызлыг оларды .
(trg)="79"> Ar fi o prostie !
(trg)="80"> E ca şi cum i - ai invita pe hoţi să ţi - i fure !

(src)="73"> Санки , сән өз дилинлә дејирсән : « Гарға , мәндә гоз вар ! »
(trg)="81"> Dacă eşti inteligent , vei ascunde banii ca să nu ţi - i vadă nimeni .

(src)="74"> Ағыллы адам пулуну елә ҝизләдәр ки , һеч ким ҝөрмәсин .
(trg)="82"> Consideră informaţiile personale drept suma respectivă de bani .

(src)="75"> Инди исә тәсәввүр ет ки , пулларын сәнин шәхси мәлуматларындыр .
(trg)="83"> Cu această idee în minte , priveşte lista de mai jos şi bifează în dreptul informaţiilor pe care nu ai vrea să le împărtăşeşti unui străin .

(src)="77"> ___ ев үнваным
(trg)="84"> ․ ․ ․ ․ ․ adresa de acasă

(src)="78"> ___ електрон үнваным
(trg)="85"> ․ ․ ․ ․ ․ adresa de e - mail

(src)="79"> ___ охудуғум мәктәб
(trg)="86"> ․ ․ ․ ․ ․ la ce şcoală mergi

(src)="80"> ___ адәтән , евдә олдуғум вахтлар
(trg)="87"> ․ ․ ․ ․ ․ orele la care eşti acasă

(src)="81"> ___ евдә һеч кимин олмадығы вахтлар
(trg)="88"> ․ ․ ․ ․ ․ orele când nimeni nu este acasă

(src)="82"> ___ шәкилләрим
(trg)="89"> ․ ․ ․ ․ ․ fotografiile tale

(src)="83"> ___ фикирләрим
(trg)="90"> ․ ․ ․ ․ ․ opiniile tale

(src)="84"> ___ хошладығым шејләр вә мараг даирәм
(trg)="91"> ․ ․ ․ ․ ․ ce - ţi place şi ce te interesează

(src)="85"> Дүнјада ән үнсијјәтҹил адам олсан белә , јәгин разылашаҹагсан ки , јухарыда садаланан шәхси мәлуматлардан , ән азы , бәзиләрини кимә ҝәлди етибар етмәк олмаз .
(trg)="92"> Chiar dacă ai fi cea mai sociabilă persoană din lume , probabil eşti de acord că unele lucruri din lista de mai sus nu trebuie dezvăluite oricui .

(src)="86"> Анҹаг бир чох ҝәнҹләр , һәтта бөјүкләр белә өзләри һагда бу кими мәлуматлары танымадыглары адамларла бөлүшмүшләр !
(trg)="93"> Însă , fără să - şi dea seama , mulţi tineri , dar şi adulţi au dezvăluit astfel de informaţii unor necunoscuţi .

(src)="87"> Белә бир тәһлүкәдән өзүнү неҹә горуја биләрсән ?
(trg)="94"> Cum poţi evita o asemenea capcană ?

(src)="88"> Әҝәр валидејнләрин сосиал шәбәкәләрдән истифадә етмәјинә етираз етмирләрсә , шәхси мәлуматларла бағлы параметрләрлә јахшы - јахшы таныш олмалы вә онлардан истифадә етмәлисән .
(trg)="95"> În cazul în care părinţii ţi - au permis să intri într - o reţea de socializare , trebuie să fii familiarizat cu setările de confidenţialitate şi să le foloseşti .

(src)="89"> Сосиал - сајтын сәнин шәхси мәлуматларыны горујаҹағына үмид етмә .
(trg)="96"> Nu lăsa în seama site - ului protecţia informaţiilor tale personale .

(src)="90"> Әслиндә , илкин параметрләр сәнин сәһифәнә нәзәрдә тутдуғундан да чох адамын бахмасына вә өз коментаријаларыны јазмасына јол верир .
(trg)="97"> Realitatea este că setările standard puse la dispoziţie de site le permit mult mai multor oameni decât crezi tu să vadă conţinutul paginii tale şi să - l comenteze .

(src)="91"> Мәһз буна ҝөрә дә , Елисон адлы гыз өз сәһифәсини елә низамламышдыр ки , онун јаздыгларыны јалныз јахын достлары охуја билсин .
(trg)="98"> Tocmai de aceea , o tânără pe nume Allison şi - a modificat setările astfel încât doar prietenii ei apropiaţi să poată vedea ce postează ea .

(src)="92"> О дејир : « Бәзи достларымын елә достлары вар ки , мән онлары танымырам вә танымадығым инсанларын мәним һаггымда охумаларыны истәмирәм » .
(trg)="99"> „ Unii dintre prietenii mei aveau la rândul lor prieteni pe care eu nu - i cunoşteam şi nu voiam ca acei necunoscuţi să citească informaţii despre mine “ , a spus Allison .
(trg)="100"> Deşi tu poate comunici doar cu prieteni apropiaţi , trebuie să fii foarte atent .

(src)="93"> Һәтта јахын достларла јазышанда белә еһтијаты әлдән вермәк олмаз . 21 јашлы Коррин дејир : « Сән бу ҹүр үнсијјәтә алудә олараг өзүн һаггында лазымындан артыг мәлумат вермәјә башлаја биләрсән » .
(trg)="101"> Iată ce spune Corrine , de 21 de ani : „ Poţi ajunge dependent de comentariile prietenilor tăi şi de aceea te apuci să dai mai multe informaţii despre tine decât ar trebui “ .

(src)="94"> Унутма ки , Интернетдә шәхси мәлуматларын тамамилә горунмасы мүмкүн дејил .
(trg)="102"> Nu uita însă că , atunci când vine vorba de internet , „ confidenţialitatea “ este o chestiune relativă .

(src)="95"> Нәјә ҝөрә ?
(trg)="103"> De ce ?

(src)="96"> Гвен Шургин О’Киффи өз китабында јазыр : « Бөјүк веб - сајтлар еһтијат үчүн өз мәлумат базаларынын сурәтини чыхарырлар .
(trg)="104"> „ Marile site - uri au backupuri ale bazelor lor de date “ , atrage atenţia Gwenn Schurgin O’Keeffe în cartea ei CyberSafe .

(src)="97"> Буна ҝөрә дә , һипермәкана јерләшдирдијимиз мәлуматлар һеч вахт тамамилә мәһв олунмур .
(trg)="105"> Ea adaugă : „ Ceea ce punem în ciberspaţiu nu se pierde niciodată .

(src)="98"> Бир шејлә барышмалыјыг ки , Интернетә дахил етдијимиз мәлумат силинмир , һарадаса мүтләг онун сурәти галыр ; башга ҹүр фикирләшмәк ағылсызлыг оларды » ( « CyberSafe » ) .
(trg)="106"> Trebuie să considerăm că acele date sunt permanente , deoarece aproape sigur există o copie undeva ; e o nesăbuinţă să crezi contrariul “ .

(src)="99"> ВАХТ
(trg)="107"> TIMPUL TĂU

(src)="100"> Шәхси мәлумат кими , вахты да бөјүк мәбләғдә пулла мүгајисә етмәк олар .
(trg)="108"> Nu doar viaţa privată poate fi comparată cu o sumă mare de bani , ci şi timpul .
(trg)="109"> De aceea , trebuie să ţi - l administrezi cu înţelepciune .

(src)="101"> Буна ҝөрә дә сәнә мүәјјән мәнада вахтынын бүдҹәсини тәртиб етмәк лазымдыр .
(trg)="110"> Iar asta este una dintre cele mai mari dificultăţi legate de folosirea internetului , inclusiv a reţelelor sociale .