# az_Cyrl/102011250.xml.gz
# mg/102011250.xml.gz


(src)="1"> Ҝәнҹләрин Суаллары
(trg)="1"> Manontany ny Tanora Hoe . . .

(src)="2"> Сосиал шәбәкәләр барәдә нәји билмәлијәм ?
(src)="3"> I һиссә
(trg)="2"> Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Tranonkala Fifaneraserana ? — Fizarana 1

(src)="4"> [ 16 сәһифәдәки шәкил ]
(src)="5"> « Мәним башга өлкәләрдә достларым вар , онларла әлагә сахламағын ән јахшы јолу исә сосиал шәбәкәдә үнсијјәт етмәкдир .
(trg)="3"> “ Mana - namana any an - tany hafa aho , ary ny tranonkala fifaneraserana no fomba tsara indrindra ahafahako mifandray amin - dry zareo .

(src)="6"> Бир - биримиздән чох узаг олсаг да , данышмаг имканымызын олмасы хошума ҝәлир » ( Сју * , 17 јаш ) .
(trg)="4"> Tiako ny miresaka amin’izy ireo na dia any lavitra be any aza ry zareo . ” — Soatiana , 17 taona .
(trg)="5"> *

(src)="7"> « Мәнҹә , сосиал шәбәкәјә сәрф олунан вахт һәдәр ҝедир , бу , даһа чох тәнбәл адамларын үнсијјәт етдији бир васитәдир .
(trg)="6"> “ Mandany fotoana fotsiny izay mampiasa tranonkala fifaneraserana .
(trg)="7"> Ny kamo no mampiasa azy io .

(src)="8"> Достлуғу горумағын јеҝанә үсулу ҹанлы үнсијјәтдир » ( Грегори , 19 јаш ) .
(trg)="8"> Ny mihaona mivantana ihany no tena tsara raha te ho mpinamana foana . ” — Njaka , 19 taona .

(src)="9"> ЈУХАРЫДА ҝәтирилән фикирләрдән һансы сәнин нөгтеји - нәзәрини әкс етдирир ?
(trg)="9"> IZA amin’izy ireo no mitovitovy hevitra aminao ?

(src)="10"> Фикирләр мүхтәлиф олса да , бир факт данылмаздыр : сосиал шәбәкәләр чох ҝениш јајылыб * .
(trg)="10"> Na ahoana na ahoana ny hevitrao , dia tena lasa be mpitia ny tranonkala fifaneraserana .

(src)="11"> Бир дүшүн : радиодинләјиҹиләринин сајынын 50 милјона чатмасы үчүн 38 ил тәләб олунмушдур ; телевизија бу саја 13 илә , Интернет исә 4 илә наил олмушдур .
(trg)="11"> * Eritrereto hoe 38 taona vao feno 50 tapitrisa ny isan’ny olona nampiasa radio , 13 taona vao feno 50 tapitrisa ny isan’ny mpijery tele , ary 4 taona vao feno 50 tapitrisa ny mpampiasa Internet .

(src)="12"> Сосиал шәбәкә сајты олан « Фејсбук » ( Facebook ) истифадәчиләринин сајы исә ҹәми 1 ил әрзиндә 200 милјона чатмышдыр !
(trg)="12"> Herintaona monja anefa dia nahatratra 200 tapitrisa ny mpampiasa an’ilay tranonkala fifaneraserana atao hoe Facebook !

(src)="13"> Ашағыдакы фикирләрин дүз вә ја сәһв олдуғуну гејд ет :
(trg)="13"> Mariho hoe marina na diso ity :

(src)="14"> Сосиал шәбәкәләрин истифадәчиләринин бөјүк гисмини ҝәнҹләр тәшкил едир . ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="14"> Ny ankizy latsaka ny 20 taona no tena mpampiasa tranonkala fifaneraserana . ․ ․ ․ ․ ․

(src)="15"> Дүздүр ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="15"> Marina ․ ․ ․ ․ ․

(src)="16"> Сәһвдир
(trg)="16"> Diso

(src)="17"> Ҹаваб : Сәһвдир .
(trg)="17"> Valiny : Diso .

(src)="19"> Бунунла белә , сосиал шәбәкәләрдән милјонларла ҝәнҹләр дә истифадә едир вә онлардан чоху үнсијјәтин бу нөвүнә үстүнлүк верир .
(trg)="18"> Efa ho ny roa ampahatelon’ireo manana kaonty amin’ny tranonkala fifaneraserana be mpampiasa indrindra no 25 taona na mihoatra .

(src)="20"> Ҹессика адлы ҝәнҹ гыз дејир : « Мән өз сәһифәми бағладым , анҹаг бир мүддәтдән сонра јенидән ачдым , чүнки һеч ким мәни телефонла арајыб - ахтармырды .
(trg)="19"> Ireo 55 taona mahery no tena nahabetsaka ny mpampiasa azy ireny , tamin’ny 2009 .

(src)="21"> Адама елә ҝәлир , сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјәндә , һамы сәни јаддан чыхарыр ! »
(trg)="20"> Tanora an - tapitrisany no mampiasa tranonkala fifaneraserana , na izany aza .

(src)="22"> Сосиал шәбәкәләрин ҹәлбедиҹи ҹәһәти нәдәдир ?
(trg)="21"> Ireny tranonkala ireny aza no tena tian’ny sasany hampiasaina rehefa hifampiresaka amin’ny hafa .

(src)="23"> Ҹаваб чох садәдир : тәбии олараг инсанын дахилиндә үнсијјәт етмәк тәләбаты вар .
(trg)="22"> Hoy i Haingo : “ Novonoiko ny kaontiko nefa nosokafako indray , satria tsy nisy olona nifandray tamiko tamin’ny telefaonina mihitsy .

(src)="24"> Сосиал шәбәкәләр дә елә бунун үчүн нәзәрдә тутулуб .
(trg)="23"> Hoatran’ny hoe tsy misy miraharaha anao rehefa tsy ao amin’ny tranonkala fifaneraserana ianao . ”

(src)="25"> Ҝәлин ҝөрәк , нәјә ҝөрә чохларында бундан истифадә етмәк истәји јараныр .
(trg)="24"> Inona no itiavan’ny olona an’ireny tranonkala ireny ?
(trg)="25"> Tsotra ny valiny : Efa natao hifandray amin’ny hafa ny olombelona .

(src)="26"> Әлверишлидир .
(trg)="26"> Izany anefa no tena asan’ireny tranonkala ireny .

(src)="27"> « Достларла әлагә сахламаг чәтиндир , анҹаг онларын һамысынын бир сајтда олмасы буну асанлашдырыр » ( Лија , 20 јаш ) .
(trg)="29"> “ Mety ho sarotra ny mifandray foana amin’ny namana .
(trg)="30"> Mora anefa izany raha hita ao amin’ny tranonkala iray izy rehetra . ” — Sarah , 20 taona .

(src)="28"> « Мән коментаријаларымы јазырам , санки , онларын һамысына ејни вахтда е - маил ҝөндәрмиш олурам » ( Кристин , 20 јаш ) .
(trg)="31"> “ Hoatran’ny hoe mahazo e - mail avy atỳ amiko daholo ny namako rehefa mametraka fanamarihana ao aho . ” — Christine , 20 taona .
(trg)="32"> Taomin’ny namana .

(src)="29"> Һәмјашыдларын тәзјиги .
(trg)="33"> “ Be dia be no mangataka ahy hiditra ho anisan’ny lisitry ny namany .

(src)="30"> « Бәзиләри мәни өз достлары сијаһысына дахил етмәк истәјирләр , анҹаг сәһифәм олмадығындан бу , мүмкүн дејил » ( Натали , 22 јаш ) .
(trg)="34"> Tsy afaka anefa aho satria tsy manana kaonty akory . ” — Nanie , 22 taona .
(trg)="35"> “ Jerijeren’ny olona aho rehefa miteny hoe aleoko tsy manana kaonty .

(src)="31"> « Мән дејәндә ки , сәһифә ачмамаг гәрарына ҝәлмишәм , мәнә гәрибә бахырлар » ( Ева , 18 ) .
(trg)="36"> Hoatran’ny te hiteny ry zareo hoe ‘ Fa mba olona inona koa ity ? ’
(trg)="37"> ” — Evah , 18 taona .

(src)="32"> Күтләви - информасија васитәләринин тәзјиги .
(trg)="38"> Haino aman - jery .

(src)="33"> « Күтләви - информасија васитәләри инсанларын бејнинә јеридир ки , һәр ан , һәр јердә инсанларла әлагә сахламасан , һеч вахт достун олан дејил .
(trg)="39"> “ Ataon’ny haino aman - jery izay hinoanao hoe tsy hana - namana ianao raha tsy mampiasa fitaovana isan - karazany ahafahana mifandray aminao .

(src)="34"> Һәјатда достун јохдурса , онда онун нә мәнасы вар ? ! »
(trg)="40"> Hoatran’ny tsy olona anefa ianao raha tsy mana - namana .

(src)="35"> ( Катрина , 18 ) .
(trg)="41"> Tsy hisy dikany àry ianao raha tsy mampiasa tranonkala fifaneraserana . ” — Koly , 18 taona .

(src)="36"> Мәктәб .
(trg)="42"> Fianarana .

(src)="37"> « Мүәллимләримиз сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="43"> “ Mampiasa tranonkala fifaneraserana ny mpampianatra anay .

(src)="38"> Онлардан бәзиләри јохлама ишинин нә вахт олаҹағыны хәбәр вермәк үчүн коментаријаларыны јазырлар .
(trg)="44"> Mametraka fanamarihana ao ny sasany rehefa hisy laza adina .

(src)="39"> Мәсәлән , әҝәр мән ријазијјатдан нәјисә баша дүшмәјәндә ону мүәллимин сәһифәсинә јазырам , о да мәнә онлајн режиминдә мәсәләни һәлл етмәкдә көмәк едир » ( Марина , 17 јаш ) .
(trg)="45"> Raha misy tsy azoko koa , ohatra , amin’ny matematika , dia anoratako ilay mpampianatra ary valiany ao amin’ilay tranonkala aho . ” — Marina , 17 taona .

(src)="40"> Иш .
(trg)="46"> Asa .

(src)="41"> « Иш ахтаран инсанлар башгалары илә әлагә сахламаг үчүн сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="47"> “ Mampiasa tranonkala fifaneraserana ny olona mitady asa , mba hifandraisana amin’ny hafa .

(src)="42"> Һәрдән бу , онлара иш тапмагда көмәк едир » ( Еми , 20 јаш ) .
(trg)="48"> Izany no ahitan’ny sasany asa . ” — Anja , 20 taona .

(src)="43"> « Мән сосиал шәбәкәдән ишим үчүн истифадә едирәм .
(trg)="49"> “ Misy tranonkala fifaneraserana ampiasaiko amin’ny asako .

(src)="44"> Бунун сајәсиндә мүштәриләрим һал - һазырда һансы график дизајн лајиһәләри үзәриндә ишләдијими ҝөрүрләр » ( Дејвид , 21 јаш ) .
(trg)="50"> Azon’ny mpanjifa jerena ao izay tetikasa ataoko . ” — Rado , 21 taona .

(src)="45"> Сәнә сосиал шәбәкә сәһифәси ачмаг лазымдырмы ?
(trg)="51"> Tokony hampiasa tranonkala fifaneraserana ve ianao ?

(src)="46"> Валидејнләринлә јашајырсанса , бу гәрары онлар верир ( Сүлејманын мәсәләләри 6 : 20 ) * .
(trg)="52"> Miankina amin’ny ray aman - dreninao izany raha mbola mipetraka ao an - trano ianao .

(src)="47"> Әҝәр онлар сәнин сәһифә ачмағыны истәмирләрсә , онлара табе олмалысан .
(trg)="53"> * Tokony hankatò ny ray aman - dreninao ianao raha tsy mamela anao hanana kaonty izy ireo . — Efesianina 6 : 1 .

(src)="48"> Диҝәр тәрәфдән исә , бәзи валидејнләр сағлам дүшүнҹәли вә узагҝөрән өвладларына сосиал шәбәкә сајтларындан истифадә етмәјә иҹазә верирләр , анҹаг өзләри нәзарәт етмәк шәртилә .
(trg)="54"> Mamela ny zanany hampiasa tranonkala fifaneraserana kosa ny ray aman - dreny sasany , ary manara - maso azy .

(src)="49"> Әҝәр сәнин валидејнләрин дә белә едирсә , бу о демәкдирми ки , онлар сәнин шәхси һәјатына гарышырлар ?
(trg)="55"> Midikiditra amin’ny fiainany ve izy ireo amin’izany ?

(src)="50"> Гәтијјән јох !
(trg)="56"> Tsy izany mihitsy !

(src)="51"> Сосиал шәбәкәләр ҝүҹлү тәсирә маликдир , бу сәбәбдән , валидејнләринин сәнин онлардан неҹә истифадә етдијинә ҝөрә нараһат олмалары нормалдыр .
(trg)="57"> Rariny raha manahy izy ireo satria fitaovana tena mahery vaika ny tranonkala fifaneraserana .

(src)="52"> Әслиндә , неҹә ки , сосиал шәбәкәләрин , еләҹә дә үмумијјәтлә Интернетин тәһлүкәли јөнләри вар .
(trg)="58"> Izao mantsy : Mitovy amin’ny zavatra hafa ampiasana Internet ihany izy io ka mety hampidi - doza .

(src)="53"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сәһифә ачмаға иҹазә верирләрсә , сосиал шәбәкәнин тәһлүкәләриндән нечә гача биләрсән ?
(trg)="59"> Ahoana no hisorohanao an’izany loza izany , raha avelan’ny ray aman - dreninao hampiasa an’ireny tranonkala ireny ianao ?
(trg)="60"> Mitandrema !

(src)="54"> Диггәтли « сүр »
(trg)="61"> Azo lazaina hoe toy ny mitondra fiara ny olona mampiasa Internet .

(src)="55"> Интернетдән истифадә етмәји машын сүрмәклә мүгајисә етмәк олар .
(trg)="62"> Voamarikao angamba fa tsy hoe mpamily mitandrina tsara daholo izay manana fahazoan - dalana hitondra fiara .

(src)="56"> Гејд етмәк лазымдыр ки , сүрүҹүлүк вәсигәси олан һәр кәси јахшы сүрүҹү адландырмаг олмаз .
(trg)="63"> Olona maro aza no tratran’ny loza mahatsiravina satria tsy nitandrina na tsy niraharaha .

(src)="58"> Ејни шеј Интернет истифадәчиләри илә дә баш верир .
(trg)="64"> Toy izany koa ny olona mampiasa Internet .
(trg)="65"> Ao ny mitandrina ary ao ny tsy mivaky loha .

(src)="59"> Онлардан бәзиләрини мәсулијјәтли « сүрүҹү » , диҝәрләрини исә автохулиган адландырмаг олар .
(trg)="66"> Mety hampidi - doza ny tranonkala fifaneraserana , ka matoky anao ny ray aman - dreninao matoa ianao avelany hanana kaonty ao .

(src)="61"> Бәс сәнин һаггында нә демәк олар ?
(trg)="67"> Mitandrina tsara àry ve ianao ?

(src)="62"> Сән « сағлам шүура , дәрракәјә бағлан » ан « сүрүҹү » олдуғуну сүбут етмисәнми ? .
(trg)="68"> Asehonao ve fa ‘ hendry sy mahay misaina ’ ianao ? — Ohabolana 3 : 21 .
(trg)="69"> Misy zavatra maromaro mila tandremanao tsara .

(src)="63"> Бу мәгаләдә сосиал шәбәкәдән истифадә илә бағлы ҹидди јанашмалы олдуғун ики мәгам арашдырылаҹаг : 1 ) шәхси мәлумат , 2 ) вахт .
(trg)="70"> Hodinihintsika izao izay tokony hohazoninao ho tsiambaratelo sy ny fotoananao .

(src)="64"> Бу журналын нөвбәти сајынын « Ҝәнҹләрин суаллары » рубрикасында газандығын ад вә достларын мөвзусу мүзакирә олунаҹаг .
(trg)="71"> Horesahina ao amin’ny “ Manontany ny Tanora ” ao amin’ny laharana manaraka kosa ny momba ny lazanao sy ny namanao .

(src)="65"> ШӘХСИ МӘЛУМАТ
(trg)="72"> NY TSIAMBARATELONAO

(src)="66"> Сөһбәт сосиал шәбәкәдән ҝедәндә , јәгин , өзүн һаггында шәхси мәлумат вериб - вермәмәк чох вахт һеч ағлына да ҝәлмир .
(trg)="73"> Tsy mieritreritra ny hanafina ny momba anao mihitsy angamba ianao rehefa mampiasa tranonkala fifaneraserana .

(src)="67"> Мәҝәр сосиал шәбәкәләрин мәгсәди дә елә инсанлары бир - бирилә таныш етмәк дејил ? !
(trg)="74"> Tsy ny hifankahalalana amin’ny olona tokoa ve moa no tanjona ?

(src)="68"> Анҹаг һеч бир тәдбир ҝөрмәсән , асанлыгла тәләјә дүшә биләрсән .
(trg)="75"> Mety hidiran - doza anefa ianao raha tsy mitandrina .

(src)="69"> Буну нөвбәти нүмунәдән ҝөрмәк олар .
(trg)="76"> Eritrereto hoe misy vola be any aminao .

(src)="70"> Тәсәввүр ет ки , сәнин бөјүк мигдарда нәғд пулун вар .
(trg)="77"> Haderaderanao amin’ny olona eny an - dalana ve ilay izy rehefa miaraka amin’ny namanao ianao ?

(src)="72"> Әлбәттә , бу , ағылсызлыг оларды .
(trg)="78"> Ho hadalana izany satria toy ny miantso mpangalatra .

(src)="73"> Санки , сән өз дилинлә дејирсән : « Гарға , мәндә гоз вар ! »
(trg)="79"> Hafeninao tsara kosa ilay vola be raha hendry ianao .

(src)="74"> Ағыллы адам пулуну елә ҝизләдәр ки , һеч ким ҝөрмәсин .
(trg)="80"> Mitovy amin’izany vola be izany ny fanazavana momba anao .
(trg)="81"> Jereo àry ny lisitra eto ambany .

(src)="75"> Инди исә тәсәввүр ет ки , пулларын сәнин шәхси мәлуматларындыр .
(trg)="82"> Mariho eo izay fanazavana tsy tianao ho hitan’ny olona tsy fantatrao .

(src)="77"> ___ ев үнваным
(trg)="83"> ․ ․ ․ ․ ․ ny adiresin’ny tranonao

(src)="78"> ___ електрон үнваным
(trg)="84"> ․ ․ ․ ․ ․ ny adiresy e - mail - nao

(src)="79"> ___ охудуғум мәктәб
(trg)="85"> ․ ․ ․ ․ ․ ny sekoly ianaranao

(src)="80"> ___ адәтән , евдә олдуғум вахтлар
(trg)="86"> ․ ․ ․ ․ ․ ny fotoana ijanonanao ao an - trano

(src)="81"> ___ евдә һеч кимин олмадығы вахтлар
(trg)="87"> ․ ․ ․ ․ ․ ny fotoana tsy isian’ny olona ao an - tranonareo

(src)="82"> ___ шәкилләрим
(trg)="88"> ․ ․ ․ ․ ․ ny sarinao

(src)="83"> ___ фикирләрим
(trg)="89"> ․ ․ ․ ․ ․ ny hevitrao

(src)="84"> ___ хошладығым шејләр вә мараг даирәм
(trg)="90"> ․ ․ ․ ․ ․ ny zavatra tianao sy mahaliana anao

(src)="85"> Дүнјада ән үнсијјәтҹил адам олсан белә , јәгин разылашаҹагсан ки , јухарыда садаланан шәхси мәлуматлардан , ән азы , бәзиләрини кимә ҝәлди етибар етмәк олмаз .
(trg)="91"> Azo inoana fa tsy tianao ho fantatr’izao olona rehetra izao ny sasany amin’ireo voatanisa ireo , na dia faran’izay tia mifandray amin’ny olona aza ianao .

(src)="86"> Анҹаг бир чох ҝәнҹләр , һәтта бөјүкләр белә өзләри һагда бу кими мәлуматлары танымадыглары адамларла бөлүшмүшләр !
(trg)="92"> Tsy tandrintandrin’ny tanora sy olon - dehibe maro akory anefa fa nampahafantatra an’izany tamin’ny olona tsy fantany izy .

(src)="87"> Белә бир тәһлүкәдән өзүнү неҹә горуја биләрсән ?
(trg)="93"> Ahoana no azo isorohana an’izany ?

(src)="88"> Әҝәр валидејнләрин сосиал шәбәкәләрдән истифадә етмәјинә етираз етмирләрсә , шәхси мәлуматларла бағлы параметрләрлә јахшы - јахшы таныш олмалы вә онлардан истифадә етмәлисән .
(trg)="94"> Tokony ho hainao tsara ny momba an’ireo fiarovana ny tsiambaratelo ary hampiasainao , raha avelan’ny ray aman - dreninao hampiasa tranonkala fifaneraserana ianao .
(trg)="95"> Aza manantena hoe ilay tranonkala no hanao izany .

(src)="89"> Сосиал - сајтын сәнин шәхси мәлуматларыны горујаҹағына үмид етмә .
(trg)="96"> Mety ho betsaka tsy araka ny nieritreretanao azy no ho afaka hahita sy hanoratra eo amin’ny pejinao , raha tsy kitihinao ny firafitr’izy io .

(src)="90"> Әслиндә , илкин параметрләр сәнин сәһифәнә нәзәрдә тутдуғундан да чох адамын бахмасына вә өз коментаријаларыны јазмасына јол верир .
(trg)="97"> Izany no nahatonga an’i Alisoa hanova ny firafitry ny pejiny .
(trg)="98"> Izay tena namany ihany amin’izay no hahita ny fanamarihany .

(src)="91"> Мәһз буна ҝөрә дә , Елисон адлы гыз өз сәһифәсини елә низамламышдыр ки , онун јаздыгларыны јалныз јахын достлары охуја билсин .
(trg)="99"> Hoy izy : “ Nana - namana tsy fantatro akory ny namako sasany .
(trg)="100"> Tsy tiako hamaky ny mombamomba ahy ireny olona tsy fantatro ireny . ”

(src)="92"> О дејир : « Бәзи достларымын елә достлары вар ки , мән онлары танымырам вә танымадығым инсанларын мәним һаггымда охумаларыны истәмирәм » .
(trg)="101"> Mila mitandrina ianao na dia ny namanao akaiky ihany aza no ifampiresahanao .

(src)="93"> Һәтта јахын достларла јазышанда белә еһтијаты әлдән вермәк олмаз . 21 јашлы Коррин дејир : « Сән бу ҹүр үнсијјәтә алудә олараг өзүн һаггында лазымындан артыг мәлумат вермәјә башлаја биләрсән » .
(trg)="102"> Hoy i Ialy , 21 taona : “ Mety ho zatra mahazo fanamarihana avy amin’ny namanao ianao , ka lasa miresaka be loatra momba anao satria te hahazo fanamarihana foana . ”

(src)="94"> Унутма ки , Интернетдә шәхси мәлуматларын тамамилә горунмасы мүмкүн дејил .
(trg)="103"> Tadidio foana fa tsy miafina tanteraka ny zavatra ataonao amin’ny Internet .

(src)="95"> Нәјә ҝөрә ?
(trg)="104"> Nahoana ?

(src)="96"> Гвен Шургин О’Киффи өз китабында јазыр : « Бөјүк веб - сајтлар еһтијат үчүн өз мәлумат базаларынын сурәтини чыхарырлар .
(trg)="105"> Hoy i Gwenn O’Keeffe ao amin’ilay bokiny momba ny Internet : “ Mitahiry an’izay atao ao aminy ny tranonkala lehibe maro .

(src)="97"> Буна ҝөрә дә , һипермәкана јерләшдирдијимиз мәлуматлар һеч вахт тамамилә мәһв олунмур .
(trg)="106"> Tsy voafafa tanteraka izay nataontsika tao .
(trg)="107"> Tokony hotadidina foana hoe misy kopian’izany any ho any .

(src)="98"> Бир шејлә барышмалыјыг ки , Интернетә дахил етдијимиз мәлумат силинмир , һарадаса мүтләг онун сурәти галыр ; башга ҹүр фикирләшмәк ағылсызлыг оларды » ( « CyberSafe » ) .
(trg)="108"> Adala isika raha tsy mino an’izany . ”
(trg)="109"> NY FOTOANANAO
(trg)="110"> Tsy ny momba anao ihany no mitovy amin’ny vola be fa ny fotoananao koa .

(src)="99"> ВАХТ
(trg)="111"> Tokony hoeritreretinao àry ny fotoana holaninao .

(src)="100"> Шәхси мәлумат кими , вахты да бөјүк мәбләғдә пулла мүгајисә етмәк олар .
(trg)="112"> Iray amin’ireo olana lehibe rehefa mampiasa Internet izany .