# az_Cyrl/2011603.xml.gz
# fse/2011603.xml.gz


(src)="1"> Аиләви ибадәт вә шәхси өјрәнмә үчүн тәклифләр
(trg)="1"> Ehdotuksia perheen palvontailtaa ja henkilökohtaista tutkimista varten

(src)="2"> ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИНИН јығынҹаг ҝөрүшләринин ҹәдвәлиндә 2009 - ҹу илин әввәлиндә дәјишиклик едилмишдир .
(trg)="2"> VUODEN 2009 alussa Jehovan todistajien seurakunnat kaikkialla maailmassa muuttivat kokousaikatauluaan .

(src)="3"> Һәфтәарасы ҝүнләрдә кечирилән ики ҝөрүш бирләшдирилиб бир ҝүндә кечирилмәјә башлады вә һамы јаранан бош вахты аиләви ибадәтә вә ја шәхси өјрәнмәјә һәср етмәјә тәшвиг олунду .
(trg)="3"> Kaksi arki - iltojen kokousta yhdistettiin , ja kaikkia kannustettiin omistamaan vapautunut ilta perheen yhteiseen palvontaan tai henkilökohtaiseen tutkimiseen .

(src)="4"> Бу јенилијә неҹә јанашырсан ?
(trg)="4"> Oletko käyttänyt hyväksesi tätä uutta järjestelyä ?

(src)="5"> Ондан там фајдаланырсанмы ?
(trg)="5"> Saatko siitä täyden hyödyn ?

(src)="6"> Бәзиләри аиләви ибадәт заманы мүзакирә едиләҹәк материалы сечмәкдә чәтинлик чәкирләр .
(trg)="6"> Jotkut ovat olleet epävarmoja siitä , mitä aineistoa heidän tulisi perheen palvontailtana tarkastella .

(src)="7"> Рәһбәрлик Шурасынын бүтүн аиләләр үчүн бир гајда тәсис етмәк фикри јохдур .
(trg)="7"> Hallintoelimen tarkoituksena ei ole saada kaikkia perheitä menettelemään samalla tavoin .

(src)="9"> Бәзиләри јығынҹаг ҝөрүшләринә һазырлашырлар , лакин аиләви ибадәти јалныз бу ҹүр кечирмәк шәрт дејил .
(trg)="8"> Koska olosuhteet vaihtelevat , kunkin perheenpään tai yksilön on sopivaa järjestää tämä viikoittainen tilaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla .

(src)="10"> Башгалары Мүгәддәс Китабы охујуб ону мүзакирә едир , балаҹа ушаглары олан аиләләр исә һәтта охудуглары парчалары сәһнәләшдирирләр .
(trg)="9"> Jotkut ovat perheen palvontailtana valmistautuneet seurakunnan kokouksiin , mutta silloin voidaan tehdä paljon muutakin .

(src)="11"> Аиләви ибадәти , јығынҹаг ҝөрүшләримиздә олдуғу кими , һәмишә суал - ҹаваб шәклиндә кечирмәјә еһтијаҹ јохдур , һәтта мәсләһәт дә дејил .
(trg)="10"> Toiset ovat lukeneet raamatullista aineistoa , keskustelleet siitä ja jopa esittäneet sitä näytelmän muodossa , mikä on hyödyttänyt varsinkin pieniä lapsia .

(src)="12"> Сәрбәст шәраит руһландырыҹы мүзакирә вә фикир мүбадиләси үчүн даһа мүнасибдир .
(trg)="11"> Aina ei ehkä ole tarpeellista eikä edes toivottavaa käyttää kysymys - vastaus - menetelmää , kuten seurakunnan kokouksissa .

(src)="13"> Бу ҹүр хош аб - һава јарадыҹылыг габилијјәтини ишә салмаг үчүн ҝөзәл шәраит јарадыр .
(trg)="12"> Rentoutunut ilmapiiri on usein otollisempi innostavalle keskustelulle ja ajatustenvaihdolle .

(src)="14"> Онда аиләви ибадәт һамы үчүн унудулмаз вә севиндириҹи кечәҹәк .
(trg)="13"> Se edistää luovaa ajattelua , joka voi tehdä tilaisuudesta muistettavan ja nautittavan kaikille perheenjäsenille .

(src)="15"> Үч ушаг атасы олан бир гардаш јазыр : « Чох вахт биз аиләви ибадәт заманы Мүгәддәс Китабы охујуруг .
(trg)="14"> Eräs kolmen lapsen isä kirjoittaa : ” Palvontailtamme perustuu pääasiassa viikon raamatunlukuaineistoon .

(src)="16"> Һәр биримиз охујаҹағымыз фәслә габагҹадан һазырлашырыг .
(trg)="15"> Kukin meistä lukee tuon jakson etukäteen .

(src)="18"> Оғлум Мајкл [ 7 јашы вар ] тез - тез шәкил чәкир вә ја абзаслары өз сөзләри илә јазыр .
(src)="19"> Девид вә Кетлин [ 13 вә 15 јашлары вар ] исә Мүгәддәс Китаб һекајәләрини мүшаһидәчинин нөгтеји - нәзәриндән јазырлар .
(trg)="16"> Lapset valitsevat jonkin piirteen tutkittavakseen ja esittelevät sitten , mitä ovat saaneet selville . [ 7 - vuotias ] Michael piirtää usein kuvan tai kirjoittaa lyhyen tekstin . [ 13 - vuotias ] David ja [ 15 - vuotias ] Kaitlyn saattavat kirjoittaa , miltä Raamatun tapahtumat ovat näyttäneet jonkun tarkkailijan silmin .

(src)="21"> Кетлин буну мүшаһидә едән дустағын нөгтеји - нәзәриндән инша јазмышды » .
(trg)="17"> Kun esimerkiksi luimme siitä , miten Joosef selitti faraon leipurin ja juomanlaskijan unet , Kaitlyn laati kirjoitelman noita vaiheita seuranneen vangin näkökulmasta . ”

(src)="22"> Артыг гејд олундуғу кими , шәраитләр фәргләнир вә бу тәбиидир .
(trg)="18"> Tilanteet tietenkin vaihtelevat .

(src)="23"> Бир аилә вә ја адам үчүн мүнасиб олан шејләр диҝәрләри үчүн мүнасиб олмаја биләр .
(trg)="19"> Se mikä soveltuu jollekin yksilölle tai perheelle , ei ehkä sovellu toiselle .

(src)="24"> Бурада ҝәтирилән чәрчивәдә шәхси өјрәнмә вә аиләви ибадәт үчүн бир чох тәклифләр вар .
(trg)="20"> Oheisessa tekstiruudussa on muutamia ehdotuksia , joita voidaan hyödyntää perheen palvontaillassa tai tutkittaessa henkilökohtaisesti .

(src)="25"> Үмидварыг ки , онларын чоху сизин үчүн јарарлы олаҹаг .
(trg)="21"> Mieleesi tulee todennäköisesti monia muitakin mahdollisuuksia .
(trg)="22"> [ Tekstiruutu / Kuva s .

(src)="26"> [ 6 вә 7 – ҹи сәһифәләрдәки чәрчивә / шәкил ]
(trg)="23"> 6 , 7 ]

(src)="27"> Јенијетмә ушаглары олан аиләләр үчүн :
(trg)="24"> Perheille , joilla on teini - ikäisiä lapsia :

(src)="28"> • « Ҝәнҹләрин суаллары .
(trg)="25"> • Lukekaa kirjaa Nuoret kysyvät – käytännöllisiä vastauksia ja keskustelkaa lukemastanne .

(src)="29"> Практики мәсләһәтләр » ( рус . ) китабыны охујун вә мүзакирә един .
(trg)="26"> • Kuvitelkaa , millaista on ollut elää Raamatun aikoina ( ks .

(src)="31"> ( « Ҝөзәтчи Гүлләси » нин 1996 - ҹы ил 15 мај сајынын 14 - ҹү сәһифәсиндәки 17 - ҹи вә 18 - ҹи абзаслара бахын , рус . )
(trg)="27"> Vartiotorni 15.5.1996 s . 14 kpl:t 17 , 18 ) .

(src)="32"> • Индики вә ҝәләҹәк мәгсәдләриниз барәдә данышын .
(trg)="28"> • Puhukaa lyhyen ja pitkän aikavälin hengellisistä tavoitteista .

(src)="33"> • Вахташыры олараг тәшкилатын видеофилмләринә бахын вә онлары мүзакирә един .
(trg)="29"> • Katsokaa silloin tällöin raamatullinen video ja keskustelkaa siitä .

(src)="34"> • « Ҝөзәтчи Гүлләси » ндәки « Ҝәнҹ охуҹуларымыз үчүн » рубрикасыны нәзәрдән кечирин .
(trg)="30"> • Tarkastelkaa Vartiotornissa julkaistavaa ” Nuorille lukijoille ” - palstaa .

(src)="35"> Ушаглары олмајан ҹүтлүкләр үчүн :
(trg)="31"> Aviopareille , joilla ei ole lapsia :

(src)="36"> • « Аилә хошбәхтлијинин сирри » китабындан 1 , 3 , 11 — 16 - ҹы фәсилләри мүзакирә един .
(trg)="32"> • Käsitelkää kirjan Perheonnen salaisuus lukuja 1 , 3 ja 11 – 16 .

(src)="37"> • Мүгәддәс Китабы охујаркән вә ја арашдырма заманы тапдығыныз фикирләри бир - биринизлә бөлүшүн .
(trg)="33"> • Kertokaa toisillenne , mitä olette saaneet selville tutkiessanne raamatunlukuaineistoa .

(src)="38"> • Јығынҹағын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә вә ја « Ҝөзәтчи Гүлләси » нә һазырлашын .
(trg)="34"> • Valmistautukaa seurakunnan raamatuntutkisteluun tai Vartiotornin tutkisteluun .

(src)="39"> • Бирҝә хидмәти неҹә ҝенишләндирә биләҹәјиниз һагда данышын .
(trg)="35"> • Keskustelkaa siitä , miten voisitte laajentaa palvelustanne avioparina .

(src)="40"> Субај баҹы вә гардашлар , еләҹә дә аилә үзвләри иманларына шәрик олмајанлар үчүн :
(trg)="36"> Naimattomille veljille ja sisarille tai niille , joiden puoliso ei ole uskova :

(src)="41"> • Вилајәт конгресиндә чыхан јени нәшрләри арашдыр .
(trg)="37"> • Tutkikaa piirikonventeissa saatuja uusia julkaisuja .

(src)="42"> • « Иллик мәҹмуә » ләрин јени вә көһнә бурахылышларыны оху .
(trg)="38"> • Lukekaa kuluvan vuoden ja edellisten vuosien Vuosikirjoja .

(src)="43"> • Сизин әразиниздә актуал олан суаллары арашдыр .
(trg)="39"> • Etsikää vastauksia kysymyksiin , joita alueellanne usein esitetään .

(src)="44"> • Тәблиғ хидмәти үчүн тәгдимәләр һазырла .
(trg)="40"> • Valmistakaa kenttäpalvelusesityksiä .

(src)="45"> Балаҹа ушаглары олан аиләләр үчүн :
(trg)="41"> Perheille , joilla on pieniä lapsia :

(src)="47"> • Јаддашы итиләмәјә көмәк едән ојунлар ојнајын .
(trg)="42"> • Näytelkää Raamatun tapahtumia .

(src)="48"> Мәсәлән , « Ојанын ! »
(src)="49"> журналынын 30 вә 31 - ҹи сәһифәләринә ( рус . ) бахмаг олар .
(trg)="43"> • Pelatkaa raamatullisia pelejä tai tehkää tehtäviä , joita on esimerkiksi Herätkää ! - lehden sivuilla 30 ja 31 .

(src)="50"> • Вахташыры ушагларын фантазијасыны инкишаф етдирән нә исә един .
(trg)="44"> • Päästäkää joskus mielikuvituksenne valloilleen ( ks .

(src)="51"> ( « Ојанын ! »
(trg)="45"> ” Tutkimme Raamattua eläintarhassa ! ” , Herätkää !

(src)="53"> адлы мәгаләјә бахын ( рус . ) ) .
(trg)="46"> 8.3.1996 s .
(trg)="47"> 16 – 19 ) .

(src)="54"> • « Ҝөзәтчи Гүлләси » ндәки « Ушагларынызы өјрәдин » рубрикасыны мүзакирә един .
(trg)="48"> • Tarkastelkaa Vartiotornin palstaa ” Opeta lapsiasi ” .

# az_Cyrl/2012009.xml.gz
# fse/2012009.xml.gz


(src)="1"> УШАГЛЫҒЫ фаҹиәли кечән бир ҝәнҹ гадын һәјатын мәнасыны неҹә тапды ?
(trg)="2"> MITEN nuori nainen , jolla oli traaginen lapsuus , löysi elämälleen todellisen tarkoituksen ?

(src)="2"> Гаты сијаси үсјанкары сүлһсевәр инсан олмаға нә тәшвиг етди ?
(trg)="3"> Miten yhteiskuntaa vastaan kapinoivasta väkivaltaisesta nuoresta tuli rauhaa rakastava hyvän uutisen saarnaaja ?

(src)="3"> Ҝәлин бу суалларын ҹавабыны өјрәнәк .
(trg)="4"> Saat vastaukset seuraavista kertomuksista .

(src)="4"> « Мәһәббәт вә меһрибанлыг ахтармагдан әлими үзмүшдүм » ( ИННА ЛЕЖНИНА ) .
(trg)="5"> ” Kaipasin kipeästi rakkautta ja lämpöä . ”
(trg)="6"> ( INNA LEŽNINA )

(src)="5"> АНАДАН ОЛДУҒУ ИЛ : 1981
(trg)="7"> SYNTYMÄVUOSI : 1981

(src)="6"> ӨЛКӘ : РУСИЈА
(trg)="8"> KOTIMAA : VENÄJÄ

(src)="7"> КЕЧМИШДӘ : УШАГЛЫҒЫ ФАҸИӘЛИ КЕЧИБ
(trg)="9"> TAUSTA : TRAAGINEN LAPSUUS

(src)="8"> АВТОБИОГРАФИЈА .
(trg)="10"> AIEMMAT ELÄMÄNVAIHEENI : Vanhempani ovat kuuroja , ja minäkin olen syntynyt kuurona .

(src)="9"> Анадан кар доғулмушам ; валидејнләрим дә кар иди .
(trg)="11"> Elämäni ensimmäiset kuusi vuotta olivat onnellisia , mutta sitten vanhempani erosivat .

(src)="10"> Һәјатымын илк алты или чох ҝөзәл кечиб .
(src)="11"> Сонра валидејнләрим бошандылар .
(trg)="12"> Vaikka olin tuolloin hyvin nuori , ymmärsin , mitä ero merkitsi , ja se koski minuun kovasti .

(src)="12"> Ушаг олсам да , бошанманын нә олдуғуну јахшы баша дүшүрдүм вә бу , мәни сарсыдырды .
(trg)="13"> Eron jälkeen isä ja isoveljeni jäivät asumaan Troitskiin , kun minä muutin äidin kanssa Tšeljabinskiin .

(src)="14"> Бир мүддәт сонра анам јенидән аилә гурду .
(trg)="14"> Aikanaan hän avioitui uudelleen .

(src)="15"> Өҝеј атам әјјаш иди вә анамы да , мәни дә тез - тез дөјүрдү .
(trg)="15"> Kasvatusisäni oli alkoholisti , ja hän pahoinpiteli usein sekä äitiä että minua .

(src)="16"> 1993 - ҹү илдә севимли бөјүк гардашым суда боғулуб өлдү .
(trg)="16"> Vuonna 1993 rakas isoveljeni hukkui .

(src)="17"> Бу һадисә аиләмиз үчүн бөјүк сарсынты иди .
(trg)="17"> Se oli perheellemme suuri järkytys .

(src)="18"> Анам ичкијә гуршанды вә өҝеј атам кими , мәнимлә пис давранмаға башлады .
(trg)="18"> Äiti alkoi juoda , ja kasvatusisäni tavoin hänkin ryhtyi pahoinpitelemään minua .

(src)="20"> Мәһәббәт вә меһрибанлыг ахтармагдан әлими үзмүшдүм .
(trg)="19"> Halusin parempaa elämää ja kaipasin kipeästi rakkautta ja lämpöä .

(src)="22"> МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ .
(trg)="20"> Kävin eri kirkoissa hakemassa lohtua , mutten saanut sitä .

(src)="23"> Мәним 13 јашым оланда Јеһованын Шаһиди олан синиф јолдашым Мүгәддәс Китабдан мәнә бәзи һекајәләр данышырды .
(trg)="21"> RAAMATTU MUUTTI ELÄMÄNI : Kun olin 13 - vuotias , muuan luokkatoverini , joka oli Jehovan todistaja , kertoi minulle Raamatun kertomuksia .

(src)="25"> Тезликлә Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә вә онларын јығынҹаг ҝөрүшүнә ҝетмәјә башладым .
(trg)="22"> Minusta oli mukava saada tietää sellaisista henkilöistä kuin Nooa ja Job , jotka palvelivat Jumalaa vaikeista olosuhteista huolimatta .

(src)="26"> Мүгәддәс Китабы өјрәндикҹә бир чох һәгигәтләрә ҝөзүм ачылырды .
(trg)="23"> Pian aloin tutkia Raamattua todistajien kanssa ja käydä heidän kokouksissaan .

(src)="27"> Аллаһын адыны билмәјим исә мәнә бөјүк тәсир бағышлады .
(trg)="24"> Raamatun tutkiminen avasi silmäni monille suurenmoisille totuuksille .

(src)="28"> Мүгәддәс Китабын јашадығымыз ахыр ҝүнләрин неҹә олаҹағыны габагҹадан дәгигликлә тәсвир етмәси мәни валеһ етди .
(trg)="25"> Oli koskettavaa saada tietää , että Jumalalla on nimi .

(src)="29"> Дирилмә үмиди исә үрәјими риггәтә ҝәтирди .
(trg)="26"> Minuun teki vaikutuksen se , miten täsmällisesti Raamatussa on ennustettu ” viimeisten päivien ” olosuhteet .

(src)="30"> Тәсәввүр един : гардашымы јенидән ҝөрәҹәјәм ! .
(trg)="27"> Lisäksi olin aivan ihastuksissani siitä , että on olemassa ylösnousemustoivo : saisin nähdä jälleen veljeni !

(src)="31"> Лакин мәним севинҹимә һеч дә һамы шәрик олмурду .
(trg)="28"> Kaikki eivät kuitenkaan jakaneet iloani .

(src)="32"> Анам вә өҝеј атам Јеһованын Шаһидләринә дүшмән кәсилмишди .
(trg)="29"> Äiti ja kasvatusisä suhtautuivat vihamielisesti Jehovan todistajiin .

(src)="33"> Онлар мәнә тәзјиг ҝөстәрмәјә чалышырдылар ки , Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә сон гојум .
(trg)="30"> He yrittivät painostaa minua lopettamaan Raamatun tutkimisen , mutta minä nautin kaikesta oppimastani eikä minulla ollut aikomustakaan lopettaa .

(src)="35"> Аиләмин тәгибләринә синә ҝәрмәк асан дејилди .
(trg)="31"> Perheen vastustusta ei ollut helppo kestää .

(src)="36"> Јашадығымыз диҝәр фаҹиә мәнимлә бәрабәр Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаг ҝөрүшүнә ҝедән кичик гардашымын да суда боғулуб өлмәси олду .
(trg)="32"> Lisäksi koimme jälleen järkytyksen , kun myös pikkuveljeni , joka oli käynyt kanssani todistajien kokouksissa , hukkui .

(src)="37"> Лакин Јеһованын Шаһидләри һәмишә јанымда идиләр .
(trg)="33"> Todistajat olivat kuitenkin aina tukenani .

(src)="38"> Һәјатым боју һәсрәтиндә олдуғум мәһәббәт вә меһрибанлығы онларын арасында тапдым .
(trg)="34"> Löysin heidän keskuudestaan sen rakkauden ja lämmön , jota olin kaivannut koko ikäni .

(src)="39"> Һәгигәти тапдығыма әмин идим . 1996 - ҹы илдә вәфтиз олараг Јеһованын Шаһиди олдум .
(src)="40"> МӘНӘ ФАЈДАСЫ .
(trg)="35"> Tiesin , että tämä oli oikea uskonto , ja minut kastettiin Jehovan todistajaksi vuonna 1996 .

(src)="42"> Биз Јеһованын Шаһидләринин Санкт - Петербургдакы филиалында хидмәт едирик .
(trg)="36"> SAAMANI HYÖTY : Viimeiset kuusi vuotta olen ollut naimisissa ihanan miehen , Dmitrin , kanssa , ja palvelemme yhdessä Jehovan todistajien haaratoimistossa Pietarissa .

(src)="43"> Валидејнләрим мәним әгидәмә әввәлки кими сәрт јанашмырлар .
(trg)="37"> Ajan mittaan vanhempieni suhtautuminen uskonkäsityksiini on pehmennyt .

(src)="45"> Она хидмәт һәјатымы мәналы едир .
(trg)="38"> Olen sydämestäni kiitollinen siitä , että tunnen Jehovan .

(src)="46"> « Бир чох суал мәнә раһатлыг вермирди » ( РАУДЕЛ РОДРИГЕС РОДРИГЕС ) .
(trg)="39"> Hänen palvelemisensa on antanut elämälleni todellisen tarkoituksen .