# az_Cyrl/2015001.xml.gz
# cjk/2015001.xml.gz


(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="3"> Коррупсија ҝирдабында батан һөкумәт 3
(trg)="2"> Ulembe wa Yiyulo ya Kalimbalimba 3

(src)="4"> Аллаһын Падшаһлығы .
(src)="5"> Коррупсијасыз һөкумәт 4
(trg)="3"> Wanangana wa Zambi ​ — Chiyulo Chize Kuchishi Kalimbalimba 4

(src)="6"> Мүгәддәс Китаб һәјатлары дәјишир
(trg)="4"> Kumbululo lia Yihula ya Mbimbiliya 32
(trg)="5"> Sakwilenu Yehova Hanga Anuwahise

(src)="7"> Мүгәддәс Китаб һәгигәти сусузлуғуму јатыртды 8
(trg)="6"> Mutuhasa kupwa ni mbunge ya kusakwila nyi twapukuna ha yiwape yize Yehova akutwaha .

(src)="8"> Әрләр , јолдашынызла инҹә давранын 10
(trg)="11"> Muulumbununa , yika mbolo ni vinyu ya Chiwanyino yinalumbunuka ni chize mutu manyingika ngwenyi katamba kulia mbolo ni vinyu nyi ka .

(src)="9"> Билирсиниз ?
(src)="10"> 13
(trg)="14"> Echenu Yehova Akolese ni Kufunga Ulo Wenu

(src)="11"> Иса Мәсиһә дуа етмәк ҹаиздир ?
(trg)="15"> Akwa - kulimbata kanamono kapinda ni yeseko yinji .

(src)="12"> 14
(src)="13"> Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб 16
(trg)="16"> Chipwe chocho , ni ukwaso wa Yehova , ayo mahasa kukolesa ulo wo ni kupwa ni uwahililo .

(src)="14"> Мүгәддәс јазылара аид диҝәр суаллар
(trg)="18"> Mutwe wamuchiali muulumbununa chize chatamba kukolesa ulo ku spiritu .

(src)="15"> Мүгәддәс Јазыларда ејниҹинсли инсанларын никаһы барәдә нәсә дејилирми ?
(trg)="19"> Shina Chili Chashi Kupwa ni Zango Lize Kulishi Kuhwa ?
(trg)="20"> Zango liamwenemwene hakachi ka lunga ni pwo yika linalumbunuka ?
(trg)="21"> Kutala lunga ni pwo mahasa kulizanga mashimbu eswe nyi ?

(src)="16"> ( МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ > АИЛӘ бөлмәсинә дахил олун )
(trg)="22"> Kuchi mahasa kusolola zango liacho ?
(trg)="23"> Nyingikenu yize Mwaso wa Solomone unatulongesa hakutwala ku zango lize kulishi kuhwa .

# az_Cyrl/2015002.xml.gz
# cjk/2015002.xml.gz


(src)="1"> ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | КОРРУПСЫЈАСЫЗ ҺӨКУМӘТ
(trg)="1"> MITWE YA KULILONGESA | MUTWE WA HELU LIA KAPOSHI

(src)="2"> Коррупсија — вәзифәли шәхсләрин өз мәнфәәтләри үчүн сәлаһијјәтләриндән суи - истифадә етмәләридир .
(trg)="2"> Kalimbalimba wa yiyulo kakumulumbununa ngwo , kuzachisa chipi wata kuli akwa - kuyula hanga ayuke .

(src)="3"> Коррупсијанын тарихи та гәдимә ҝедиб чыхыр .
(trg)="3"> Yitanga yacho yaputukile kulu .

(src)="4"> Мисал үчүн , тәхминән 3500 ил бундан әввәл Төвратда јазылан ганунлардан бири һакимләрә рүшвәт алмағы гадаған едирди .
(trg)="4"> Chakutalilaho , Mbimbiliya yili ni shimbi yize yakanjisa kuliaha chijiko ha kusopa milonga , chekwamba ngwo yitanga ya kalimbalimba hi yalinga miaka 3,500 .

(src)="5"> Бу да ону ҝөстәрир ки , һәтта о дөврдә дә рүшвәт вар иди .
(trg)="5"> ( Kutuhuka 23 : 8 ) Chochene , kalimbalimba hi kutambula chijiko wika ko .

(src)="6"> Коррупсија дејилдикдә садәҹә рүшвәт алмаг нәзәрдә тутулмур .
(trg)="6"> Akwa - kukalakala akalimbalimba ha mashimbu akwo kakumbata yuma yambala ni kulinga yimwe milimo yize kuyaatambile hanga atambule ko yuma hanji kwiya mbongo jambala ja ku mulimo .

(src)="7"> Бәзи мәмурлар әмлакы мәнимсәјир , ихтијары чатмајан хидмәтләрдән јарарланыр вә ја дөвләт вәсаитини оғурлајырлар .
(trg)="7"> Ayo nawa kakuzachisa wata uze alinawo ku mulimo hanga akwase masepa ni asoko jo .

(src)="8"> Онлар һәмчинин өз сәлаһијјәтләриндән истифадә едәрәк гоһумбазлыг едирләр .
(trg)="8"> Chipwe ngwe kalimbalimba mahasa kupwa mu ululikiso weka wa atu , alioze wahiana naye kuli akwa - kuyula .

(src)="9"> Дүздүр , коррупсијаја истәнилән тәшкилатда раст ҝәлмәк олар , амма дөвләт органларында бу , даһа чох мүшаһидә олунур .
(trg)="9"> Mukanda umwe afwambwishile kuli akwa - chizavu cha Transparência Internacional , unambe ngwo , hashi heswe atu kakwamba ngwo ululikiso utano uze ukwete kalimbalimba munji uli yizavu ya mafwefwe , policia , akwa - kukalakala mu unguvulu , akwa - kulinga shimbi ni ngaji .

(src)="10"> Бејнәлхалг Шәффафлыг Тәшкилатынын ( « Transparency International » ) « Глобал Коррупсија Барометри » лајиһәсинин 2013 - ҹү ил һесабатына әсасән , дүнја үзрә коррупсија һалларына ән чох беш саһәдә раст ҝәлинир .
(trg)="10"> ( 2013 Barômetro Global da Corrupção ) Tutalenu jimwe sango jinasolola yuma yacho .

(src)="11"> Бунлар сијаси партијалар , полис , дөвләт ишчиләри , парламент вә мәһкәмә системидир .
(trg)="11"> AFRICA : Ha mwaka 2013 , akwa - kukalakala ku nguvulu 22,000 mu Africa do Sul , kanakafwetesa mbongo ha mukunda wa yitanga ya kalimbalimba .

(src)="14"> ҸӘНУБИ АМЕРИКА . 2012 - ҹи илдә Бразилијада 25 нәфәр дөвләт вәсаити һесабына сијаси дәстәк алмагда тәгсиркар билиниб .
(trg)="12"> AMERICA : Ha mwaka 2012 , mu Brazil miata 25 kanakasopesa ha mukunda wa kuzachisa mbongo ja nguvulu hanga atu asakule .

(src)="15"> Онларын арасында өлкәнин икинҹи нүфузлу адамы , сабиг президентин администрасија рәһбәри дә вар иди .
(trg)="13"> Hali waze asopesele , umwe te muhato wa mwata , mutu wamuchiali mu chifuchi .

(src)="16"> АСИЈА . 1995 - ҹи илдә Сеулда ( Ҹәнуби Кореја ) тиҹарәт мәркәзинин учмасы нәтиҹәсиндә 502 нәфәр һәјатыны итириб .
(trg)="14"> ASIA : Mu Seoul , Korea do Sul , kwafwile atu 502 muze zuwo liakulanjishila liapuzukile ha mwaka wa 1995 .

(src)="17"> Арашдырма нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки , подратчылар стандартлара ујғун олмајан бетондан истифадә етмәләринә вә тәһлүкәсизлик гајдаларыны позмаларына ҝөз јуммалары үчүн мәмурлара рүшвәт верибләр .
(src)="18"> АВРОПА .
(trg)="15"> Akwa - kuhengula yawana ngwo yilolo a mbonge katambwile mbongo hanga eche akwa - kutunga atunge chakuhona kukaula shimbi ja kutunga najo mazuwo .

(src)="19"> Дахили ишләр үзрә Авропа Комиссары Сесилиа Малмстрөм дејир ки , Авропада « бу проблем [ коррупсија ] дәһшәт дәрәҹәдә јајылыб » .
(trg)="16"> EUROPA : Mwata wa Comissão Europeia dos Assuntos Internos , Cecília Malmström , kambile ngwenyi : “ Kalimbalimba kanoko chinji mu europa . ”

(src)="20"> О әлавә едир : « Сијасәтчиләр коррупсијанын көкүнү кәсмәк үчүн үзәрләринә дүшән вәзифәни јеринә јетирмирләр » .
(trg)="17"> Iye yamba nawa ngwenyi : “ Chinakaliwa chinji manguvulu kuhwisa yitanga ya kalimbalimba . ”

(src)="21"> Ҝөрдүјүмүз кими , коррупсија дөвләтдә дәрин көк салыб .
(trg)="18"> Kalimbalimba wa unguvulu kali ni miji yikolo .

(src)="22"> Антикоррупсијаја даир мүтәхәссис , профессор Сјузан Рос - Акерманын сөзләринә ҝөрә , ислаһатлар үчүн « дөвләтин иш структурунда көклү дәјишикликләр апарылмалыдыр » .
(trg)="19"> Mutu walilongesa chinji , Suzana Rose - Ackeman , yoze wakuhengwojola yikuma ya kuhwisa kalimbalimba , yasoneka ngwenyi , kuhwisa kalimbalimba , “ ndo kwalumuna chize unguvulu wakukalakala .

(src)="23"> Дүздүр , вәзијјәт чыхылмаз ҝөрүнсә дә , Аллаһ вәд едир ки , бундан гат - гат бөјүк дәјишикликләр олаҹаг .
(trg)="20"> Chipwe yitanga yacho muyisoloka ngwe yikalu chinji , alioze Mbimbiliya yinasolola ngwo yuma yinji muyikalumuka pundu .

# az_Cyrl/2015003.xml.gz
# cjk/2015003.xml.gz


(src)="1"> ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | КОРРУПСЫЈАСЫЗ ҺӨКУМӘТ
(trg)="1"> MITWE YA KULILONGESA | MUTWE WA HELU LIA KAPOSHI

(src)="5"> Демәли , коррупсијасыз һөкумәт инсан ҹәмијјәтинә аид олмајан бир һөкумәт олмалыдыр .
(src)="6"> Мүгәддәс Китабда да мәһз белә бир һөкумәт — Аллаһын гурдуғу һөкумәт барәдә данышылыр .
(trg)="2"> Mwata wa akwa - kuhitulula mu mbongo ku Nicaragua yamba ngwenyi : “ Kalimbalimba kakusoloka chinji mumu ni waze akalakala ku nguvulu kali atu ngwe yetu , kashika nyi atu mu chifuchi mapwa akwa - kalimbalimba no nawa mapwa ni kalimbalimba . ”

(src)="7"> Иса пејғәмбәр давамчыларына онун ҝәлмәси барәдә дуа етмәји бујурмушду .
(trg)="3"> Yamba chocho ha kulumbununa yize unguvulu unahonena kuhwisa kalimbalimba .

(src)="8"> Аллаһын сәмави Падшаһлығы реал һөкумәтдир .
(trg)="4"> Amu atu eswe kali akwa - kalimbalimba kukushi unguvulu niumwe uze kuushi kalimbalimba .

(src)="9"> О , бүтүн инсан һөкумәтләрини әвәз едәҹәк .
(trg)="5"> Chekwamba ngwo , atu kechi kuhasa kuneha unguvulu uze kuushi kalimbalimba .

(src)="10"> Аллаһын Падшаһлығынын ҝөрәҹәји ишләрдән бири дә коррупсијанын мәһви олаҹаг .
(trg)="6"> Alioze , Mbimbiliya yakuvuluka unguvulu wacho ​ — we Wanangana wa Zambi , unguvulu uze Yesu alongesele tumbaji twenyi kulemba . ​ — Mateu 6 : 9 , 10 .

(src)="11"> Ҝәлин буну сүбут едән алты амили нәзәрдән кечирәк .
(trg)="7"> Wanangana wa Zambi uli unguvulu wamwenemwene uze unayulu mu malilu .

(src)="12"> ПРОБЛЕМ .
(trg)="8"> Muukasalakana unguvulu weswe wa atu .

(src)="13"> Бәшәр һөкумәтләри , әсас етибарилә , вәтәндашларындан јығдығы верҝиләр һесабына малијјәләшир .
(trg)="9"> ( Masamu 2 : 8 , 9 ; Usolwelo 16 : 14 ; 19 : 19 - 21 ) Wanangana wa Zambi muukanongesa unguvulu wa atu weswe wa kalimbalimba .

(src)="14"> Бу гәдәр пулу ҝөрән бәзи вәзифәли шәхсләр оғурлуг едир , диҝәрләри исә кимләринсә верҝиләрини вә ја өдәнишләрини азалтмаг үчүн рүшвәт алыр .
(trg)="10"> Tutalenu yuma yisambano yize Wanangana muukalinga .

(src)="16"> Бунун алтыны чәкән исә ҝүнаһсыз инсанлар олур .
(src)="17"> ҺӘЛЛИ .
(trg)="11"> KAPINDA : Unguvulu wa atu wakuzachisa mbongo jize atu jo akufweta , ja lijimu ni ja milimo yikwo yize nguvulu akulinga .

(src)="18"> Сәмави һөкумәт ҝүҹүнү Күлли - Ихтијар Јеһовадан * алыр .
(trg)="12"> Kashika akwa - kukalakala ku nguvulu kakwivwa kuzo ni kwiya mbongo jacho .

(src)="19"> Онун фәалијјәт ҝөстәрмәси үчүн верҝи јығылмасына еһтијаҹ јохдур .
(trg)="13"> Akwo kakulinga kalimbalimba ha kukolweza atu amwe afwete lijimu hanji kwafweta mbongo jize te atamba kufweta nguvulu .

(src)="20"> Әксинә , гүдрәтли вә сәхавәтли Аллаһ әмин едир ки , Онун һөкумәти бүтүн тәбәәләринин еһтијаҹларыны өдәјәҹәк .
(trg)="14"> Yitanga yacho yakulingisa unguvulu kwokesa fweto lia lijimu hanga awane mbongo , alioze achi chakwokesa nawa chinji kalimbalimba .

(src)="21"> ПРОБЛЕМ .
(trg)="15"> Ha chino atu a yitanga yipema mahasa kumona lamba .

(src)="24"> Һәтта етик гајдаларына риајәт едән ән јахшы рәһбәр белә , сәһвсиз дејил .
(trg)="16"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi wakutambula ndundo kuli Yehova , Zambi mukwa - ndundo - jeswe .

(src)="26"> Иса пејғәмбәр индијә кими тәклиф олунан ән бөјүк рүшвәтдән имтина етди
(trg)="17"> * ( Usolwelo 11 : 15 ) Wanangana wacho kuushi kufupa mbongo ja lijimu hanga ukalakale .

(src)="27"> ҺӘЛЛИ .
(src)="28"> Аллаһ Өз һөкумәтинә ҝүнаһсыз , пак рәһбәр — Иса Мәсиһи тәјин едиб .
(trg)="18"> Alioze Zambi , wa ‘ ndundo jinene ’ yoze nawa ukwete mbunge ya kuhana , kakuzachisa Wanangana ni kuhana atu jenyi yuma yinji . ​ — Izaia 40 : 26 ; Masamu 145 : 16 .

(src)="29"> Ҝүнаһа мејилли инсанлардан фәргли олараг , бу рәһбәр Аллаһын бәјәнмәдији ишләри ҝөрмәјә тамаһ салмыр .
(trg)="19"> KAPINDA : Susan Rose - Ackerman yoze twevwa ha chikuma chize chahwa , kambile nawa ngwenyi , “ chatamba kuteta chishina cha kalimbalimba ” mba kalimbalimba ahwe .

(src)="30"> Иса Мәсиһ буну ән бөјүк рүшвәтдән — дүнјанын бүтүн падшаһлыгларындан вә шан - шөһрәтиндән имтина етмәклә сүбут едиб .
(trg)="20"> Unguvulu unji keshi kuusa vumbi , nyi muweseka kuhwisa kalimbalimba mukachi ka ma policia ni kuli akwa - kukalakala akwo , alioze uneche yilolo alemu kupwa ni kalimbalimba .

(src)="31"> Бу дүнјанын һөкмдары Иблис Иса Мәсиһә сөз вермишди ки , бүтүн бунлары она баш әјмәјин гаршылығында верәҹәк .
(trg)="21"> Chikwo nawa , chipwe tuhu nguvulu mapwa mupema nihindu kali chihenge .

(src)="32"> Үстәлик , өлүм ајағында әзаб чәкәндә белә , Иса Мәсиһ паклығыны горумаг истәдији үчүн ујушдуруҹу маддәдән имтина етди .
(trg)="22"> Kashika Mbimbiliya yinambe ngwo : ‘ Pundu kuheshi mutu niumwe hano hashi yoze wakulinga chipema ni kuvulumuna ka . ’ ​ — Chilumbununyi 7 : 20 .

(src)="33"> Чүнки бу , она һиссләрини ајыг башла идарә етмәјә мане олаҹагды .
(trg)="23"> Wanangana wa Zambi uli chiyulo chamwenemwene chize chinayulu mu malilu

(src)="34"> Бәли , Аллаһын дәрҝаһына галдырылан Иса Мәсиһ сүбут етди ки , Падшаһлығы идарә етмәјә там јарарлыдыр .
(trg)="24"> KUHWA CHA KAPINDA : Yesu Kristu , yoze Zambi hanasakula hanga apwe Mwanangana mu Wanangana wenyi , kalisa ni atu akwa - uhenge , kashika niumwe mahasa kumweseka hanga alinge yuma ya kalimbalimba wakuhi .

(src)="35"> ПРОБЛЕМ .
(src)="36"> Әксәр өлкәләрдә мүнтәзәм олараг сечкиләр кечирилир .
(trg)="25"> Yesu kasolwele ngwo keshi kalimbalimba ha kulituna kutambula “ mawanangana eswe a hano hashi ni uhenya wo . ”

(src)="37"> Бунун мәгсәди халга коррупсионер мәмурлары вәзифәләриндән узаглашдырмаға имкан вермәкдән ибарәтдир .
(trg)="26"> Yesu yamulakenya kumwaha yuma yino nyi te mafukama ni kuwayila Ndiapu , mwanangana wa hano hashi .

(src)="38"> Амма инкишаф етмиш өлкәләрдә белә , сечкигабағы кампанијалар вә сечкиләрин өзү коррупсијаја зәмин јарадыр .
(trg)="27"> ( Mateu 4 : 8 - 10 ; Yoano 14 : 30 ) Ni muze te Yesu anamumwesa lamba shimbu kanda afwa , iye yalituna kunwa vinyu amuhele ngwo yitepulule yikola ni kumuzengewesa .

(src)="42"> ҺӘЛЛИ .
(src)="43"> Аллаһын Падшаһлығы сабит , әбәди һөкумәт олдуғу үчүн сечкигабағы кампанијалардан вә сәсләрин сахталашдырылмасындан сөз ҝедә билмәз .
(trg)="28"> ( Mateu 27 : 34 ) Muze amuhindwishile kuli Zambi ni kuya mu malilu , Yesu yasolola ngwenyi kajama kanawa kuyula Wanangana wa Zambi . ​ — A - Fwilipu 2 : 8 - 11 .

(src)="44"> Онун рәһбәрини Аллаһ сечдији үчүн бу һөкумәт сечкиләрдән асылы дејил .
(trg)="29"> KAPINDA : Mu yifuchi yinji kakuvotala mashimbu eswe ni kusakula tetekeli jo , chino chakulingisa atu asakule tetekeli akwa - kalimbalimba .

(src)="46"> Аллаһын гурдуғу сәмави һөкумәт ујдурма дејил
(trg)="30"> Alioze atu kakuzachisa chinji kalimbalimba hanga aasakule , chipwe ni mu yifuchi yize yikwete upite unji .

(src)="47"> ПРОБЛЕМ .
(trg)="31"> Pichi kakuzachisa mbongo ni yuma yikwo hanga atu aasakule .

(src)="48"> Илк бахышдан адама елә ҝәлә биләр ки , јени ганунларын гәбул едилмәси вәзијјәти јахшылашдыра биләр .
(trg)="32"> Ngaji wa chota chinene cha mu EUA , Justice John Paul Stevens , kasonekene ngwenyi yitanga yacho kuyishi kwenyeka wika “ ulite ni kuyula chipema cha manguvulu , alioze yakulingisa atu ahone kufuliela muli tetekeli jo . ”

(src)="49"> Лакин мүтәхәссисләр һесаб едирләр ки , ганунларын сајынын артмасы чох вахт коррупсија һалларынын артмасына шәраит јарадыр .
(trg)="33"> Hi kukomoka ko , ha kumona atu anji mamba ngwo yizavu ya mafwefwe ye yikwete kalimbalimba munji .

(src)="50"> Үстәлик , бу ганунларын тәтбиги үчүн күллү мигдарда пул лазымдыр , амма бу , јахшы нәтиҹәләр әлдә олунаҹағына зәманәт вермир .
(src)="51"> ҺӘЛЛИ .
(trg)="34"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi kuushi kufupiwa kulinga votu , mumu , uli unguvulu ungunu nawa wa mutolo .

(src)="52"> Аллаһын гурдуғу һөкумәтин ганунлары бәшәр һөкумәтләринин ганунларындан гат - гат үстүндүр .
(trg)="35"> ( Daniele 7 : 13 , 14 ) Amu Mwanangana wamo kali wakusakula kuli Zambi , kashika Wanangana wacho kuushi kufupiwa kulinga votu chipwe kuuchizaho .

(src)="53"> Мәсәлән , Иса Мәсиһ гајдалардан ибарәт узун сијаһы јох , Гызыл Ганун адланан ганун верди .
(trg)="36"> Ungunu wawo unahana ushindakenyo ngwo yuma yize wakulinga mashimbu eswe yipema hali atu jawo .
(trg)="37"> Wanangana wa Zambi uli unguvulu wamwenemwene uze unayulu mu malilu

(src)="54"> Орада дејилир : « Инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә , сиз дә онларла елә рәфтар един » .
(trg)="38"> KAPINDA : Kota mutuhasa kunyonga ngwetu kusa shimbi jaha muchihasa kupemesa yuma .

(src)="55"> Ән әсасы исә , бу һөкумәтин гајда - ганунлары инсанын һәм һәрәкәтинә , һәм дә нијјәтинә тәсир едир .
(trg)="39"> Alioze akwa - kuhengula yikuma ngwo , kwokesa shimbi chakwokesa nawa chinji kalimbalimba .

(src)="56"> Мисал үчүн , Иса Мәсиһ : « Гоншуну өзүн кими сев » , — дејиб .
(trg)="40"> Chikwo nawa , shimbi ja kutepulula kalimbalimba ja kufwika mbongo jinji , alioze kujishi kulinga nichimwe .

(src)="57"> Әлбәттә ки , белә ганунлара риајәт едиб - етмәмәјимиз үрәкләрә бәләд олан Аллаһын ҝөзүндән јајынмыр .
(src)="58"> ПРОБЛЕМ .
(trg)="41"> KUHWA CHA KAPINDA : Shimbi ja Wanangana wa Zambi jahiana chinji ja unguvulu wa atu .

(src)="59"> Инсанлары коррупсијаја тамаһкарлыг вә худбинлик кими хүсусијјәтләр сөвг едир .
(trg)="42"> Chakutalilaho , Yesu kakahanyine shimbi jinji alioze kahanyine wika yize akuvuluka ngwo Shimbi ya Oru .

(src)="60"> Мәмурларда да , сырави вәтәндашларда да бу кејфијјәтләри тез - тез ҝөрмәк олар .
(trg)="43"> Iye yamba ngwenyi : “ Yuma yeswe kashika nunazange atu alinge hali yenu , lingenu chizechene hali ayo . ”

(src)="62"> Чүнки онлар билирдиләр ки , бу , кејфијјәтли тикинти материаллары алмагдан вә тәһлүкәсизлик гајдаларына риајәт етмәкдән даһа уҹуз баша ҝәләҹәк .
(trg)="44"> ( Mateu 7 : 12 ) Chochene , shimbi ja Wanangana jakutondekeza ha mbunge ni yitanga ya mutu .

(src)="63"> Демәли , коррупсијанын көкүнү кәсмәк үчүн инсанлар дахилләриндәки худбинлији вә нәфси өлдүрмәлидирләр .
(trg)="45"> Yesu ngwenyi , “ Ukazange mwenyembo we ngwe wakulizanga yena mwene . ”

(src)="64"> Буну ашыламаг үчүн инсанлара тәлим програмлары кечирилмәлидир .
(trg)="46"> ( Mateu 22 : 39 ) Chochene , Zambi yoze wakuhasa kumona yize yili ku mbunge , mwe watamba kusa shimbi jacho . ​ — 1 Samuele 16 : 7

(src)="65"> Лакин һөкумәтин бу ҹүр програмлары тәшкил етмәјә нә истәји , нә дә баҹарығы вар .
(trg)="47"> KAPINDA : Kuzo ni chipululu ye yakuneha kalimbalimba .

(src)="66"> ҺӘЛЛИ .
(trg)="48"> Akwa - kuyula ni atu anji e akusolola yitanga yacho .