# az/2018240.xml.gz
# tsz/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 Xidmətə hazır könüllülər .
(trg)="1"> 3 Tsípikua jingonksï aiatspekuarhesti para marhuani jini Madagascar

(src)="2"> Madaqaskarda
(src)="3"> 7 Yehova yorğunlara güc verir
(trg)="2"> 7 “ Íntskusïndi uinhapikua imani enga kuataratini jaka ”

(src)="4"> Gündəlik qayğılar bizə güc gələndə haradan kömək tapa bilərik ?
(trg)="3"> ¿ Ambechi uá úni engachi no sési pʼikuarherani jauaka problemecha jimbo ?

(src)="5"> Məqalədə bu suala cavab verilir .
(src)="6"> Burada 2018 - ci il üçün illik ayə müzakirə olunur .
(src)="7"> Orada göstərilir ki , Yehova Allah xidmətçilərini necə gücləndirir və Ondan güc almaq üçün nə etməliyik .
(trg)="4"> I artikulu , 2018 anapu textueri ambe uandasïndi ka explikarisïndi andichisï jatsi para jurajkuni eskajtsïni Jeoba uinhaperantaaka ka néna uá ísï úni .

(src)="8"> 12 Anma mərasimi və birliyimiz
(trg)="5"> 12 Konmemorasioni úsïndi eska Jeobaeri ireta májku kʼéri jauaka

(src)="9"> 2018 - ci ildə İsa Məsihin ölümünü anma mərasimi martın 31 - i qeyd ediləcək .
(trg)="6"> I uéxurhini , Tata Jesukristueri uarhikueri miántskua , 31 de marsuni de 2018 úkuarhiati .

(src)="10"> Bu əlamətdar mərasimə indidən necə hazırlaşa bilərik ?
(trg)="7"> ¿ Nénachi uá prepararikuarhini para Konmemorasioni ka ambechi uá jorhenguarhini ?

(src)="11"> Bu mərasimdə iştirak etmək hər birimizə hansı faydanı gətirəcək ?
(src)="12"> Anma mərasimi Allahın xalqını necə birləşdirir ?
(trg)="8"> Ka ¿ néna jarhuajpisïni Konmemorasioni para Tata Diosïri ireta májku kʼéri jarhani interu parhakpini ?

(src)="13"> Məqalədə bu suallara cavab verilir .
(trg)="9"> Mókuntskuechaksï ini artikulurhu jarhasti .

(src)="14"> 17 Hər şeyin Sahibinə nə verə bilərik ?
(trg)="10"> 17 ¿ Ambechi uá íntskuni Imani enga iámu ambe jatsikia ?

(src)="15"> Ruzimizin mənbəyi Yehovadır .
(trg)="11"> Iámu ambe engachi jatsika , Jeobani jimboesti .

(src)="16"> Bununla belə , Yehova istəyir ki , bu ruzidən Onun təşkilatını dəstəkləmək üçün istifadə edək .
(trg)="12"> Peru ima erokuarhisïndi eskachi jucha úraaka juchari jatsikuarhikua ambe parachi apoiarini ambe enga imeri kúnguarhikua úni jaka iásï .

(src)="17"> Bu məqalədə Yehovanı maddi imkanlarımızla şərəfləndirməyin bizim özümüzə necə fayda verdiyi araşdırılır .
(trg)="13"> I artikulujtsïni exerasïndi nénajtsïni marhuachisïni úrani juchari jatsikuarhikua ambe para Jeobani kʼéri ambe arhini .

(src)="18"> 22 Saxta və gerçək xoşbəxtlik
(trg)="14"> 22 ¿ Na jásï uékperakuajtsïni jarhuataa meru felisiini ?

(src)="19"> 27 Saleh adamla şər adam arasındakı fərq
(trg)="15"> 27 ¿ Andiksïsï no májkueni Jeobaeri marhuaricha imecha jingoni engaksï no marhuakujka ?

(src)="20"> Birinci məqalədə gerçək xoşbəxtliyin mənbəyinin Allah sevgisi olduğu göstərilir .
(src)="21"> Hərçənd axırzaman cəmiyyəti meylini başqa şeylərə salmaqla xoşbəxtliyi bu şeylərdə tapmağa çalışır .
(trg)="16"> Primeru ini tsimani artikuluecheri , arhisïndi eskachi uáka meru felisiini engachi uékaska Tata Diosïni ka no engachi imani jásï uékperakua xarhataska enga ini “ últimu jurhiatikuechani ” xáni jaka ( 2 Tim .

(src)="22"> İkinci məqalədə axırzaman cəmiyyətini səciyyələndirən xüsusiyyətlərlə Allahın xalqının göstərdiyi xüsusiyyətlər arasında nə qədər böyük uçurum olduğu araşdırılır .
(trg)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="18"> Ka segundu , arhisïndi andiksïsï Tata Diosïri marhuaricha no májkueni eska máteru kʼuiripuecha .

(src)="23"> 32 Bilirsiniz ?
(trg)="19"> 32 ¿ Mítispijtsï ?

# az/2018241.xml.gz
# tsz/2018241.xml.gz


(src)="1"> « ÖNCÜLLƏRƏ ehtiyac olan ərazidə xidmət edən dostlarım başlarına gələn maraqlı hadisələri danışanda məndə də bu cür ərazidə xidmət etmək istəyi yaranırdı .
(trg)="1"> SYLVIANA , prekursora ma enga 25 ísï jatirika , uandantasïndi : “ Engaksï juchiti amiguecha uandantenga na engaksï xáni tsípenga jima marhuani engaksï sánderu prekursoricha uétarhenga , jíjtuni uékasïrenga májkueni pʼikuarherani ” .

(src)="2"> Amma qorxurdum ki , buna gücüm çatmaz » .
(src)="3"> Bu sözləri 27 yaşlı Silviana adında öncül bacı deyir .
(trg)="2"> Ka ístu uandasïndi : “ Peruni ísï pʼikuarherasïrenga enajkini no úpirini máteru nanisï marhuani ” .

(src)="4"> Ola bilsin , Silviananın keçirdiyi hisslər sizə tanışdır .
(trg)="3"> ¿ Ménisïjtsï ísï pʼikuarheraski eska Sylviana ?

(src)="5"> Bəlkə , siz də təbliğçilərə ehtiyac olan ərazidə xidmət etmək istəyirsiniz , amma buna əlçatmaz arzu kimi baxırsınız .
(trg)="4"> ¿ Uékapirintsï nirani eianhpini nani enga uétarhini jaka , perujtsï kurhamarhikuarhisïni sintsï uá ísï úni ?

(src)="6"> Odur ki , təslim olmayın !
(trg)="5"> Enga ísïka , ¡ asï desanimarikuarhi je !

(src)="7"> Çünki minlərlə bacı - qardaşımız Yehovanın köməyi ilə xidmətlərini genişləndirməyə əngəl olan maneələri müvəffəqiyyətlə aşıblar .
(trg)="6"> Jeoba uánikua erachichani jarhuataastia orhepani uérakuani ójkutakuechani engaksï no jurajkuauenga paraksï sánderu marhuakuni .

(src)="8"> Gəlin , Yehovanın onlara necə kömək etdiyini öyrənmək üçün Madaqaskara , böyüklüyünə görə dünyada dördüncü yer tutan adaya qısa səyahət edək .
(trg)="7"> Peru ¿ néna jarhuataaski ?

(src)="9"> Madaqaskarın əhalisi Müqəddəs Kitaba böyük hörmətlə yanaşır .
(trg)="8"> Ju je exeani máru ejempluechani jini Madagascar , kuarta isla enga sánderu kʼéka .

(src)="10"> Son 10 il ərzində 11 ölkədən * 70 - dən çox təbliğçi və öncül buraya təbliğ etməyə gəlmişdir .
(trg)="9"> Últimu diesi uéxurhini jimbo , jukari 70 prekursoricha ka publikadoricha 11 paisicheri , * mótsistiksï África , territoriurhu ma enga kʼuiripu uéjka jorhenguarhini Bibliaeri ambe ka enga respetarijka .

(src)="11"> Yerli təbliğçilərdən bəziləri də müjdəni bu böyük adanın hər yanına yaymaq üçün təşəbbüs göstərib öz evlərindən uzağa köçüblər .
(trg)="10"> Ístu , uánikua publikadoricha i paisiri , mótsistiksï máteru lugaricharhu paraksï jorhentpini Bibliaeri ambe ini xáni kʼéri territoriurhu enga islarhu jaka .

(src)="12"> Gəlin bu bacı - qardaşlardan bir neçəsi ilə tanış olaq .
(trg)="11"> ¿ Uékapirintsï mítiani máru erachichani ?

(src)="13"> Perin və Luiz
(trg)="12"> Perrine ka Louis

(src)="14"> Otuzdan yuxarı yaşları olan Luiz və Perin cütlüyü Fransadan Madaqaskara köçüb .
(trg)="13"> Louis ka Perrine , temungurhiri máesti engaksï jukari 30 jatirika ka Francia uératinksï Madagascar mótsisti .

(src)="15"> Buraya köçməzdən əvvəl onlar başqa ölkədə xidmət etmək barədə bir neçə il fikirləşiblər .
(trg)="14"> Iónksï eratsesptia máteru paisirhu nirani eianhpini , peru Perrine no xáni segura jarhaspti .

(src)="16"> Amma Perinin qorxuları onları saxlayırdı .
(src)="17"> Perin deyir : « Mən yad yerə köçməyə çox qorxurdum .
(trg)="15"> Ima uandasïndi : “ Chésïrenga imani ambe úni engani no méni úpka .

(src)="18"> Qohumları , yığıncağı , evimizi , yaşadığımız ərazini və öyrəşdiyimiz həyat ritmini qoyub getmək fikri məni təlaşa salırdı .
(trg)="16"> Uandanhiasïrenga jurajkuni familiani , kúnguarhikuani , kʼumanchikuani , juchari irekuani ka imani ambe engachi pʼindepkia úni .

(src)="19"> Yolumuzu kəsən ən böyük maneə mənim bu qorxularım idi » .
(trg)="17"> Ísïsti , ambe engarini sánderu pʼínguenga , jindespti eskani chésïrenga imani ambe jimbo engani no mítipka ” .

(src)="20"> Nəhayət , Perin cəsarətini toplayıb irəli getmək qərarına gəldi və 2012 - ci ildə onlar Madaqaskara köçdülər .
(trg)="18"> Peru 2012 jimbo , Perrine balori úkuarhintaspti ka temungurhirinksï mótsispti .
(trg)="19"> ¿ Néna pʼikuarherasïnia iásï ?

(src)="21"> Görək verdiyi qərarla bağlı Perin nə deyir : « Bu qərarı verməklə biz Yehovanın əlini öz üzərimizdə hiss etdik , imanımız möhkəmləndi » .
(trg)="20"> Perrine uandasïndi : “ Engani eratsijka ambe engachi xáni nitamakia , úsïnga uandani eska juchiti jakajkukua sánderu uinhapiska exeparini na engajtsïni Jeoba jarhuatajka ” .

(src)="22"> Luiz əlavə edir : « Təsəvvür edirsiniz , Madaqaskarda iştirak etdiyimiz ilk anma mərasiminə Müqəddəs Kitab dərsi keçdiyimiz şagirdlərdən 10 - u gəlmişdi » .
(trg)="21"> Ka Louis uandasïndi : “ Primeru Konmemorasionirhu engachi Madagascar japka , kánikuachi sési ambe nitamaspka jimbokaksï jurhaspka diesi estudianticha engachi Bibliaeri ambe jorhendaajka ” .

(src)="23"> Bəs problemlər baş qaldıranda bu cütlüyə xidmətlərini davam etdirməyə nə kömək etmişdi ?
(trg)="22"> ¿ Ambeksï úspi paraksï uinhapikua jatsini ka seguirinksï imecheri asignasionirhu engaksï uandanhiatechani jatsiapka ?

(src)="24"> Onlar Yehovaya yalvarıb dözmək üçün güc istəyirdilər .
(trg)="23"> Kómarhisptiksï Jeobani ka kurhakusptiksï eska íntsaapiringa uinhapikua paraksï úni aguantarini .

(src)="25"> Luiz deyir : « Biz Yehovanın dualarımızı eşitdiyini , bizə Öz sülhünü verdiyini hiss edirdik .
(trg)="24"> Louis uandasïndi : “ Exespkachi eska Jeoba mókuantaasïrenga juchari kómarhikuechani ka eskajtsïni íntskusïrenga imeri pínandikua .

(src)="26"> Onun köməyi ilə diqqətimizi xidmətin gətirdiyi sevincə cəmləyə bilirdik .
(trg)="25"> Ka exespkachi na engajtsïni xáni sési pʼikuastenga eianhpini .

(src)="27"> Fransadakı dostlarımız da məktublar , mesajlar göndərib bizi təslim olmamağa təşviq edirdilər » .
(trg)="26"> Ka ístu , Francia anapu amiguechajtsïni axachiaspti korreu elektronikuechani ka kartechani engajtsïni jarhuatapka no kuatantani ” ( Filip .
(trg)="27"> 4 : 6 , 7 ; 2 Kor .

(src)="28"> Yehova Luizlə Perinə göstərdikləri dözümün əvəzində gözəl mükafat verdi .
(trg)="28"> 4 : 7 ) .
(trg)="29"> Louis ka Perrine , aguantarisptiksï , jimbosï Jeoba íntsaapti kóntperatechani .

(src)="29"> Luiz deyir : « Biz 2014 - cü ilin oktyabr ayında “ Ər - arvadlar üçün Müqəddəs Kitab Məktəbi ” nə * dəvət aldıq .
(trg)="30"> Louis uandasïndi : “ Oktubrini de 2014 , niraspkachi Escuela Bíblica para Matrimonios Cristianos jini Francia .

(src)="30"> Bu məktəb Yehovanın bizə əvəzsiz hədiyyəsi idi » .
(trg)="31"> * Nirani imani eskuelarhu , Jeobaeri regalu máesti engachi no méni mirikurhiaka ” .

(src)="31"> Məktəbdən sonra Luiz və Perin Madaqaskara təyinat aldı .
(trg)="32"> I temungurhiri kánikua tsípispti engaksï eskuela kʼamaratini ménderu Madagascar axanhantapka .

(src)="32"> Nadin və Didya
(trg)="33"> Nadine ka Didier

(src)="33"> Didya və Nadin cütlüyü 2010 - cu ildə Fransadan Madaqaskara köçəndə yaşları 50 - ni haqlamışdı .
(trg)="34"> Didier ka Nadine , Francia anapu temungurhiri ma , jukariksï 50 jatirisptia engaksï Madagascar mótsipka 2010 jimbo .

(src)="34"> Didya deyir : « Cavan olanda biz öncül kimi xidmət edirdik , sonra üç uşaq böyütdük .
(trg)="35"> Didier uandantasïndi : “ Engachi sapirhatku japka , prekursorispkachi ka tátsekuachi tanimu sapiichani kaaspka .

(src)="35"> Uşaqlarımız həddi - büluğa çatandan sonra fikirləşdik ki , xidmət etmək üçün başqa ölkəyə köçək » .
(trg)="36"> Engaksï kʼérapkia , eratsispkachi eskachi úpiringa máteru paisi nirani marhuani ” .

(src)="36"> Nadin deyir : « Etiraf edim ki , övladlarımdan ayrı düşəcəyimi təsəvvür edəndə bu fikirdən vaz keçmək istəyirdim .
(src)="37"> Amma bir dəfə uşaqlar bizə dedi : “ Təbliğçilərə ehtiyac olan ölkəyə könüllü kimi köçsəniz , sizinlə fəxr edərik ! ”
(trg)="37"> Nadine uandasïndi : “ Ambe engarini pʼínguenga , jindespti eratsini eskani iauani japiringa juchiti sapiicheri , peru imajtsïni arhispti : ‘ Engajtsï máteru paisirhu mótsiska para aianhpini , ¡ kánikuachi sési pʼikuarheraaka chánksïni jimbo ! ’ .

(src)="38"> Onların bu sözləri bizə qol - qanad verdi və biz buraya köçdük .
(trg)="38"> Imecheri uandakuechajtsïni jarhuataspti parachi ísï úni .

(src)="39"> Hazırda uşaqlarımızdan uzaqda yaşasaq da , sevinirik ki , onlarla tez - tez danışmaq imkanımız var » .
(trg)="39"> Nájkirukachi iauani jaka , sésijtsïni pʼikuastasïndi seguidu uandontskuarhini imecha jingoni ” .

(src)="40"> Bu ər - arvad üçün malaqasi dilini öyrənmək çətin idi .
(trg)="40"> Para Didier ka Nadine , no fásilispti malgache jorhenguarhini .

(src)="41"> Nadin gülümsəyərək deyir : « Axı bizim o yaşımız deyil , biz daha 20 yaşındakı Didya və Nadin deyilik » .
(trg)="41"> Nadine tsípiparini uandasïndi : “ Nóteruchi 20 jatiriskia ” .

(src)="42"> Bəs onlar bu çətinliyi necə aşdılar ?
(trg)="42"> Peru ¿ ambeksï úspi paraksï úni jorhenguarhini ?

(src)="43"> Əvvəl - əvvəl onlar fransızdilli yığıncağa gedirdilər .
(trg)="43"> Orhetaksï kúnguarhikuarhu ma niraspti enga francés jimboepka .

(src)="44"> Amma özlərini yerli dili öyrənməyə hazır hiss edəndə malaqasidilli yığıncağa keçdilər .
(trg)="44"> Ka engaksï listu japkia , mótsisptiksï kúnguarhikuarhu ma enga malgache uandanhenga .

(src)="45"> Nadin deyir : « Təbliğdə rastlaşdığımız insanların çoxu Müqəddəs Kitabı öyrənməyə həvəslidir .
(trg)="45"> Nadine uandasïndi : “ Eianhpikuarhuchi uánikua kʼuiripuni exentasïnga enga tsitijka Bibliaeri ambe jorhenguarhini ka engajtsïni agradeserichejka engachi pʼorhembiajka .

(src)="46"> Onlara baş çəkdiyimiz üçün çox vaxt bizə minnətdarlıqlarını bildirirlər .
(trg)="46"> Uénani jámani ísï pʼikuarherasïrenga enajkini tsánharhini japi .

(src)="47"> Təzə - təzə mənə elə gəlirdi ki , yuxu görürəm .
(trg)="47"> Sési pʼikuarherasïnga prekursoreni ini territoriurhu .

(src)="48"> Burada öncül kimi xidmət etmək mənə böyük sevinc yaşadır .
(trg)="48"> Engani jauarajka , eratsisïnga : ‘ ¡ Xáni sési , iásï uéraaka eianhpini ! ’ ” .

(src)="49"> Səhər yuxudan oyananda öz - özümə deyirəm : “ Nə gözəl , bu gün təbliğə gedirəm ! ” »
(trg)="49"> Didier méntkisï tsípisïndi enga miántajka ima tiempuni enga uénapka malgache jorhenguarhini .

(src)="50"> Didya gülümsəyərək malaqasi dilini təzə öyrəndikləri vaxtı yadına salır : « Bir dəfə görüşü mən aparırdım , amma bacı - qardaşların verdiyi cavabları başa düşmürdüm .
(trg)="50"> Ima uandantasïndi : “ Ma xanhari , tánguarhikuani kondusirixapka ka no ma komentariu kurhangusïrenga .

(src)="51"> Cavabdan sonra ancaq “ çox sağ ol ” deyə bilirdim .
(trg)="51"> Solu diosmeiamukua arhiasïrenga .

(src)="52"> Bir bacıya cavabına görə minnətdarlığımı bildirəndən sonra onun arxasında oturanlar mənə işarə etdilər ki , cavab düz deyil .
(trg)="52"> Tátsekua , pirenchi ma komentarispti ka ji diosmeiamukua arhispka , peru ima engaksï imeri tátsepani japka , uénasptijtsïni seniasi úcheni .

(src)="53"> Mən düzgün cavabı almaq üçün dərhal başqa qardaşa söz verdim .
(trg)="53"> Uékasïrendijtsïni eianguni eska imeri komentariu no sési jarhaspka .

(src)="54"> Ümid edirəm o , doğru cavab vermişdi » .
(trg)="55"> Buenu , erokuarhisïnga eska ísïipka ” .

(src)="55"> 2005 - ci ildə keçirilən toplantıda göstərilən « Allahı izzətləndirən məqsədlərə can atın » adlı tamaşa Terri və həyat yoldaşı Nadyaya güclü təsir bağışlamışdı .
(trg)="56"> Kʼéri tánguarhikuarhu ma 2005 jimbo , Thierry ka imeri témba Nadia , exesptiksï dramani Vayamos tras metas que honran a Dios , enga Timoteueri ambe uandantenga .

(src)="56"> Timuti barədə olan bu tamaşa onların tələbat olan ərazidə xidmət etmək arzusunu daha da alovlandırmışdı .
(trg)="58"> Thierry uandantasïndi : “ Enga drama kʼamarapkia ka engachi pasajkuni japka , arhispka Nadiani : ‘ ¿ Ka juchachi nani niuaia ? ’ .

(src)="57"> Terri deyir : « Tamaşa bitib alqışlar səslənəndə yoldaşıma tərəf əyilib dedim “ Biz hara gedirik ? ”
(trg)="59"> Ka imarini arhispti eska imajtu májkueni eratsexapka ” .

(src)="58"> Sən demə , həmin an Nadya da bu barədə düşünürmüş » .
(trg)="60"> Ísï no ióndani , uénasptiksï úni ambe enga uétarhienga paraksï úni ísï úni .

(src)="59"> Toplantıdan sonra onlar qarşılarına qoyduqları məqsədə çatmaq üçün konkret addımlar atmağa başladılar .
(trg)="61"> Nadia uandasïndi : “ Sánhani arhispkachi nóteru xáni uánikua ambe jatsinia .

(src)="60"> Nadya deyir : « Yavaş - yavaş əşyalarımızı azaltdıq , axırda cəmi dörd çamadan əşyamız qaldı » .
(trg)="62"> ¡ Tátsekua , úsïrengachia iámu ambe tʼámu maletarhuterku jatsirania ! ” .

(src)="61"> Nadya və Mari - Madlen ( solda ) ; Terri ( sağda )
(trg)="63"> Iskierdarhu : Nadia ka Marie - Madeleine : Derecharhu : Thierry

(src)="62"> Beləcə , onlar 2006 - cı ildə Madaqaskara köçdülər .
(src)="63"> Burada xidmət etmək elə ilk gündən onların xoşuna gəldi .
(trg)="64"> Ka 2006 jimbo , nirasptiksï Madagascar ka desdekaksï niárapka , kánikuaksï sési pʼikuarheraspti eianhpini .

(src)="64"> Nadya təəssüratlarını bölüşür : « Buradakı insanlar bizə çoxlu sevinc bəxş edir » .
(trg)="65"> Nadia uandasïndi : “ Sésijtsïni pʼikuastasïndi exeni na enga kʼuiripu jiókuarhijka Jeobaeri ambe ” .

(src)="65"> Amma altı ildən sonra bu cütlük çətin bir vəziyyətlə qarşılaşdı .
(trg)="66"> Peru seisi uéxurhini tátsekua , i temungurhiri niáraspti kʼéri ma uandanhiata jatsini .

(src)="66"> Nadyanın anası Mari - Madlen yıxılıb ayağını sındırdı və başından zədə aldı .
(trg)="67"> Nadiaueri amamba , Marie - Madeleine , enga Francia irekapka , kuarhatsespti , éjpurhu atakuarhispti ka kuarhajkuni .

(src)="67"> Nadya ilə əri həkimlə məsləhətləşəndən sonra ona Fransadan onların yanına köçməyi təklif etdilər .
(trg)="68"> Engaksï uandontskuarhipkia doktori jingoni , Thierry ka Nadia kurhamarhisptiksï amambani sini uékasïreni imechani jingoni nirani irekani Madagascar .

(src)="68"> Həmin vaxt 80 yaşında olmasına baxmayaraq , Mari - Madlen bacı təklifi sevə - sevə qəbul etdi .
(trg)="69"> Nájtuka 80 jatiripkia , tsípikua jingoni jiókuarhispti .
(trg)="70"> ¿ Néna exesïni Marie - Madeleine máteru paisirhu irekani ?

(src)="69"> Buradakı həyatı ilə bağlı o deyir : « Hərdən uyğunlaşmaq çətin olur , amma məhdud imkanlarıma baxmayaraq , yığıncaqda özümü çox lazımlı hiss edirəm .
(trg)="71"> Ima uandasïndi : “ Úkua jukanchasïnga máru ambe , peru exesïnga eskani kánikua jarhuajpisïnga kúnguarhikuarhu nájkirukani uánikua ambe no újka úni .

(src)="70"> Madaqaskara köçməyimdə məni ən çox sevindirən isə övladlarımın buradakı xidmətlərini davam etdirməsidir » .
(trg)="72"> Ka ambe engarini sánderu sési pʼikuastajka , jindesti eska juchiti nanaka ka imeri uámba , úxakaksï seguirini aianhpini i lugarirhu enga uánikua kʼuiripu jiókuarhijka Jeobaeri ambe ” .

(src)="71"> Rin qardaş tandroy dilində məruzə söyləyir
(trg)="73"> Riana diskursu ma nitamataraxati tandroy jimbo

(src)="72"> 22 yaşlı Rin qardaş Madaqaskarın şərqində yerləşən barlı - bəhərli Alaotra - Manqoro bölgəsində böyüyüb .
(trg)="74"> Riana , erachi máesti enga jukari 20 jatirika .

(src)="73"> Məktəbdə yaxşı oxuduğu üçün o , ali təhsil almaq istəyirdi .
(trg)="75"> Alaotra Mangoro tʼarhexesti , lugari ma enga uánikua ambe jukajka ka Madagascariri esterhisï jarhasti .

(src)="74"> Amma Müqəddəs Kitabı öyrənəndən sonra fikrini dəyişdi .
(trg)="76"> Rianani sési nikusïrendi eskuela , jimbosï uékendi karrera ma estudiarini .

(src)="75"> Rin deyir : « Orta məktəbi daha tez qurtarmaq üçün var gücümlə çalışırdım .
(trg)="77"> Peru enga Bibliaeri ambe jorhenguarhipka , nóteru májkueni eratsisptia .

(src)="76"> Yehovaya söz vermişdim ki , yekun imtahandan keçsəm , öncül xidmətinə başlayacağam » .
(trg)="78"> Ima mísmu uandasïndi : “ Eratsispka sóntku kʼamarani sekundariani ka aiakuspka Jeobani : ‘ Engani úska pasarini últimu exameni , prekursori úkuarhiaka ’ ” .

(src)="77"> Məktəbi qurtarandan sonra Rin verdiyi sözü tutdu .
(trg)="79"> Enga graduarikuarhipkia , Riana úspti ambe enga uandapka .

(src)="78"> O , bir öncül qardaşın yanına köçdü , yarımgünlük iş tapdı və öncül xidmətinə başladı .
(trg)="80"> Prekursori ma jingoni niraspti irekani , ánchikuarhita ma jirinhaspti enga no kánikua tiempu euenga ka prekursori úkuarhispti .

(src)="79"> O deyir : « Bu , həyatımda verdiyim ən doğru qərardır » .
(trg)="81"> Ima uandasïndi : “ Í jindesti sánderu ambakiti ambe engani erakuka úni ” .

(src)="80"> Amma Rin qardaşın qohum - əqrəbası onun bu qərarını , yəni nəyə görə təhsilini davam etdirmədiyini başa düşə bilmirdi .
(trg)="82"> Peru imeri familia no kurhangusïrendi andisï nóteru uékapia estudiarini .

(src)="81"> O deyir : « Atam , əmim , ata nənəmin bacısı təkid edirdilər ki , ali təhsil alım .
(trg)="83"> Riana uandasïndi : “ Juchiti táti , juchiti tíu ka juchiti abueleri jingonikua , uékasïrendiksï eskani nipiringa unibersidadirhu .

(src)="82"> Amma nəyinsə məni öncül xidmətindən saxlamasını istəmirdim » .
(trg)="84"> Peru ji no ma ambe jimbo jurajkupiringa prekursoraduni ” .

(src)="83"> Bundan qısa müddət sonra Rin tələbat olan əraziyə köçmək istəyir .
(trg)="85"> Ísï no ióni jimbo , Riana mótsispti nani engaksï uétarhini japka eianhpiricha .

(src)="84"> Bu istəyin yaranmasına nə səbəb olmuşdu ?
(trg)="86"> ¿ Ambe úspi eska uékapiringa ísï úni ?