# az/2018320.xml.gz
# ncs/2018320.xml.gz


(src)="1"> 3 Vəftiz — məsihi üçün tələb
(trg)="1"> 3 El bautismo es un requisito para los cristianos

(src)="2"> 8 Övladınızı vəftiz olmağa təşviq edin
(trg)="2"> 8 Padres , ¿ están ayudando a sus hijos a progresar y bautizarse ?

(src)="3"> İnsanlara Müqəddəs Kitab dərsi keçəndə məqsədimiz nə olmalıdır ?
(trg)="3"> ¿ Qué objetivo debemos ponernos al conducir un curso bíblico ?

(src)="4"> Vəftizi təxirə salmaq nə üçün yanlış addımdır ?
(trg)="4"> ¿ Por qué sería un error retrasar el bautismo ?

(src)="5"> Nəyə görə bəzi valideynlər övladlarını vəftizdən saxlayırlar ?
(trg)="5"> ¿ Por qué les han dicho algunos cristianos a sus hijos que no se bauticen todavía ?

(src)="6"> Bu iki məqalədə bu və digər suallara cavab tapa bilərsiniz .
(trg)="6"> Estas son algunas de las preguntas que se analizarán en estos dos artículos .

(src)="7"> 13 Oxucuların sualları
(trg)="7"> 13 Preguntas de los lectores

(src)="8"> 14 Gəlin qonaqpərvər olaq !
(trg)="8"> 14 Por qué es tan importante que seamos hospitalarios

(src)="9"> Həvari Butrus birinci əsrdəki məsihiləri bir - birilərinə qonaqpərvərlik göstərməyə təşviq etmişdi .
(trg)="9"> El apóstol Pedro les dio este consejo a los cristianos del siglo primero : “ Sean hospitalarios unos para con otros ” .
(trg)="10"> ¿ Por qué es tan importante hoy ?

(src)="10"> Məqalədə bu məsləhətin nəyə görə bizim dövrdə də keçərli olduğu qeyd olunur .
(trg)="11"> ¿ De qué maneras podemos mostrar hospitalidad ?
(trg)="12"> Y ¿ cómo podemos ser buenos invitados ?

(src)="11"> Həmçinin qonaq çağırmaq və qonaq getməklə bağlı praktiki məsləhətlər verilir .
(trg)="13"> Este artículo responderá estas preguntas .

(src)="12"> 19 Bioqrafiya .
(src)="13"> Yehova məni heç vaxt tək qoymayıb !
(trg)="14"> 19 Biografía : Jehová nunca me ha fallado

(src)="14"> 23 Allah sevdiyi bəndəsini tərbiyə edir
(trg)="15"> 23 La disciplina es una muestra del amor de Dios

(src)="15"> 28 « Tərbiyəyə qulaq asın , ağıllı olun »
(trg)="16"> 28 “ Escuchen la disciplina y háganse sabios ”

(src)="16"> Yehova məhəbbətdən irəli gələrək bir ata kimi bizi tərbiyə edir .
(trg)="17"> Estos dos artículos nos ayudarán a entender mejor que la disciplina es una muestra del profundo amor que nos tiene nuestro Padre celestial .

(src)="17"> Bu iki məqalə bizə bu məhəbbətin nə qədər dərin olduğunu görməyə kömək edəcək .
(trg)="18"> Responderemos estas preguntas : ¿ Cómo nos disciplina Jehová ?

(src)="18"> Həmçinin buradan Yehovanın bizi necə tərbiyə etdiyini , bu tərbiyəyə necə yanaşmalı olduğumuzu , özünü tərbiyə bacarığını necə inkişaf etdirə biləcəyimizi öyrənəcəyik .
(trg)="19"> ¿ Cómo debemos reaccionar cuando nos disciplina ?
(trg)="20"> Y ¿ qué nos ayudará a cultivar autodisciplina ?

# az/2018321.xml.gz
# ncs/2018321.xml.gz


(src)="1"> « Nə gözləyirsən ?
(trg)="1"> “ ¿ Por qué te demoras ?

(src)="2"> Dur , vəftiz ol » .
(trg)="2"> Levántate , bautízate ” .

(src)="3"> NƏĞMƏ : 51 , 135
(trg)="3"> CANCIONES : 7 , 11

(src)="4"> Koloslulara 1 : 9 , 10
(trg)="4"> Colosenses 1 : 9 , 10

(src)="5"> Vaiz 12 : 1
(trg)="5"> Eclesiastés 12 : 1

(src)="6"> Yaqub 4 : 17
(trg)="6"> Santiago 4 : 17

(src)="7"> Məsihi valideynlər uşaqları vəftiz olmazdan öncə nəyə əmin olmağa çalışırlar ?
(trg)="7"> ¿ De qué quieren estar seguros los padres cristianos antes de que sus hijos se bauticen ?

(src)="8"> « MƏN vəftiz olmaq istəyirdim .
(src)="9"> Bir neçə ay gedib - gəlib bu istəyimi valideynlərimə bildirirdim .
(trg)="8"> “ DURANTE varios meses repetía a mis padres que tenía el deseo de bautizarme , y ellos hablaron conmigo al respecto muchas veces .

(src)="10"> Onlar tez - tez mənimlə bu haqda söhbət edir , bu qərarın nə qədər ciddi olduğunu başa düşüb - düşmədiyimə əmin olmaq istəyirdilər .
(trg)="9"> Querían estar seguros de que entendía la seriedad de mi decisión .

(src)="11"> Nəhayət ki , 1934 - cü il dekabr ayının 31 - i bu əlamətdar an yetişdi : mən vəftiz oldum » .
(trg)="10"> Por fin llegó el día de aquel acontecimiento trascendental de mi vida : el 31 de diciembre de 1934 ” .

(src)="12"> Blossom Brant bacı vəftiz olmağa qərar verəndə baş verənləri bu cür təsvir etmişdi .
(trg)="11"> Así cuenta una hermana llamada Blossom Brandt lo que ocurrió cuando decidió bautizarse .

(src)="13"> Bu gün də məsihi valideynlər övladlarına bu sahədə düzgün qərar verməyə kömək edir .
(trg)="12"> Hoy día , los padres cristianos también quieren ayudar a sus hijos a tomar buenas decisiones .

(src)="14"> Vəftizi səbəbsiz yerə təxirə salmaq və ya gecikdirmək ruhani cəhətdən problemlərə səbəb ola bilər .
(trg)="13"> Retrasar sin necesidad el bautismo de sus hijos puede provocar problemas espirituales .

(src)="15"> Hikmətli valideyn , eyni zamanda , övladı vəftiz olmazdan əvvəl əmin olmağa çalışır ki , o , Məsihin şagirdi olmaq məsuliyyətini üzərinə götürməyə hazırdır ya yox .
(trg)="14"> Pero , como es lógico , los padres quieren estar seguros de que , antes de que sus hijos se bauticen , estén preparados para asumir la responsabilidad de ser discípulos de Cristo .

(src)="16"> a ) Rayon nəzarətçiləri nə ilə bağlı narahatlıqlarını bildirirlər ?
(trg)="15"> a ) ¿ Qué problema han visto algunos superintendentes de circuito ?

(src)="17"> b ) Bu məqalədə hansı mövzu müzakirə olunacaq ?
(trg)="16"> b ) ¿ Qué veremos en este artículo ?

(src)="19"> Bu narahatlığa səbəb həmin gənclərin məsihi ailəsində böyüməsinə , yeniyetmə yaşda , hətta 20 — 25 yaşlarında olmasına baxmayaraq , hələ də vəftiz olmamasıdır .
(trg)="17"> Algunos superintendentes de circuito están preocupados porque conocen a jóvenes de unos 20 años criados en familias de Testigos y que todavía no se han bautizado .

(src)="20"> Bu gənclərin çoxu ibadət görüşlərinə gəlir , təbliğ edir , hətta özlərini Yehovanın Şahidi hesab edirlər .
(trg)="18"> La mayoría van a las reuniones , salen a predicar y se consideran testigos de Jehová .

(src)="21"> Amma nəyə görəsə həyatlarını Yehovaya həsr edib vəftiz olmağa tərəddüd edirlər .
(trg)="19"> Sin embargo , por algún motivo , no se deciden a dedicar su vida a Jehová y bautizarse .

(src)="22"> Görəsən , səbəb nədir ?
(trg)="20"> ¿ Cuál puede ser la razón ?

(src)="23"> Bəzən səbəb övladını vəftizi sonraya saxlamağa təhrik edən valideynlər olur .
(trg)="21"> En algunos casos , son los padres quienes les han dicho que esperen .

(src)="24"> Məqalədə bu valideynləri uşaqlarını vəftizə həvəsləndirməkdən saxlayan dörd səbəb araşdırılacaq .
(trg)="22"> ¿ Qué motiva a algunos padres Testigos a retrasar el progreso y el bautismo de sus hijos ?
(trg)="23"> En este artículo , veremos cuatro cosas que pueden preocuparles .

(src)="25"> Blossom bacının valideynlərini narahat edən nə idi ?
(trg)="24"> ¿ Qué les preocupaba a los padres de Blossom ?

(src)="26"> Blossom bacının valideynlərini narahat edən yaş məsələsi idi : qızları vəftizin mahiyyətini və bu qərarın ciddiliyini başa düşəcək yaşdadırmı ?
(trg)="25"> Es comprensible que a los padres de Blossom les preocupara si su hija tenía suficiente edad para entender lo que significa el bautismo y por qué es tan importante .

(src)="27"> Gəlin görək valideynlər necə müəyyən edə bilər uşaqları vəftiz olmağa hazırdır ya yox .
(trg)="26"> ¿ Cómo pueden saber los padres si su hijo está preparado para dedicar su vida a Jehová ?

(src)="28"> İsa Məsihin Mətta 28 : 19 , 20 ayələrində yazılmış əmri valideynlərə necə kömək edə bilər ?
(trg)="27"> ¿ Cómo ayuda a los padres el mandato de Jesús de Mateo 28 : 19 , 20 ?

(src)="29"> Mətta 28 : 19 , 20 ayələrini oxuyun .
(trg)="28"> ( Lea Mateo 28 : 19 , 20 ) .

(src)="30"> Əvvəlki məqalədə qeyd olunduğu kimi , vəftiz olmaq istəyənlər üçün Müqəddəs Kitabda konkret yaş tələbi yoxdur .
(trg)="29"> Como vimos en el artículo anterior , la Biblia no fija una edad a la que bautizarse .

(src)="31"> Amma şagird hazırlamaq işinin mənası barədə düşünməyin valideynlərə böyük köməyi edə bilər .
(trg)="30"> Aun así , los padres hacen bien en meditar en lo que significa hacer discípulos .

(src)="32"> Mətta 28 : 19 ayəsindəki « şagird hazırlayın » ifadəsi yunan dilində kimisə Məsihin davamçısı kimi yetişdirmək məqsədilə öyrətmək mənasını daşıyır .
(trg)="31"> La palabra griega que en Mateo 28 : 19 se traduce “ hagan discípulos ” tiene el sentido de enseñar a las personas con el propósito de que lleguen a ser seguidoras de alguien .

(src)="33"> Şagird İsanın təlimlərini öyrənən , mənasına varan və onlara uyğun yaşamağa qərarlı olan insana deyilir .
(trg)="32"> El discípulo de Jesús es el que aprende y entiende sus enseñanzas , y está decidido a obedecerlas .

(src)="34"> Belə nəticəyə gəlirik ki , bütün məsihi valideynlər ta körpəlikdən uşaqlarını Məsihin vəftiz olunmuş davamçısı kimi yetişdirmək məqsədilə onlara təlim verməlidirlər .
(trg)="33"> Por tanto , la meta de los padres Testigos debe ser enseñar a sus hijos desde bebés para ayudarlos a bautizarse y ser discípulos de Cristo .
(trg)="34"> Por supuesto , un bebé no cumple los requisitos para bautizarse .

(src)="35"> Düzdür , körpə uşaq vəftizə yararlı sayılmır , amma kiçik yaşda belə , uşaq Müqəddəs Kitab həqiqətlərini dərk edə və sevə bilər .
(trg)="35"> Pero la Biblia indica que incluso niños muy pequeños pueden llegar a entender y valorar las verdades de la Biblia .

(src)="36"> 5 , 6 . a ) Müqəddəs Kitabda Timuti barədə yazılan məlumat onun vəftizi haqqında nəyi açıqlayır ?
(trg)="36"> 5 , 6 . a ) Al ver lo que dice la Biblia sobre Timoteo , ¿ a qué conclusión llegamos respecto a su bautismo ?

(src)="37"> b ) Uzaqgörən valideyn övladına kömək edəndə nəyi nəzərə alacaq ?
(trg)="37"> b ) ¿ Cuál es la mejor manera que tienen los padres de ayudar a sus hijos ?

(src)="38"> Timuti həqiqəti gənc yaşlarından mənimsəyən şagirdlərdən olub .
(trg)="38"> El discípulo Timoteo decidió servir a Jehová cuando aún era joven .

(src)="39"> Həvari Bulus Timutinin Müqəddəs Yazıları körpəlikdən bildiyini qeyd etmişdi .
(trg)="39"> El apóstol Pablo dijo que Timoteo conocía las enseñanzas de las Escrituras “ desde la infancia ” , es decir , desde que era un bebé .

(src)="40"> Timutinin atası Yehovaya ibadət etməsə də , anası ilə nənəsi ona Allahın Kəlamına məhəbbət aşılamışdılar .
(trg)="40"> Fueron su madre y su abuela , que eran judías , quienes le inculcaron amor por las Escrituras , pues su padre no servía a Jehová .

(src)="41"> Bunun sayəsində Timuti möhkəm iman sahibi olmuşdu .
(trg)="41"> Como consecuencia , cultivó una fe muy sólida .

(src)="42"> Artıq 20 yaşlarında o , yığıncaqda xüsusi tapşırıqlar yerinə yetirməyə yararlı bir şagird idi .
(trg)="42"> Para cuando tenía unos 20 años , ya llenaba los requisitos para recibir responsabilidades especiales en la congregación .

(src)="43"> Hər uşaq özünəməxsus olduğu üçün uşaqların hamısında yetkinləşmə prosesi eyni sürətlə getmir .
(trg)="43"> Por supuesto , no hay dos niños iguales .

(src)="45"> Bəzilərinə isə bu addımı atmaq üçün bir az böyümək lazım gəlir .
(trg)="44"> Cada uno madura a una edad diferente .

(src)="46"> Uzaqgörən valideyn bu məqamları nəzərə alıb uşağına vəftiz olmaq üçün təzyiq göstərməyəcək .
(trg)="45"> Algunos son todavía pequeños cuando alcanzan cierta madurez mental y emocional , y dicen que quieren bautizarse .

(src)="47"> Əksinə , köməklik göstərəcək ki , hər uşaq öz inkişaf prosesinə uyğun ruhani addımlar atsın .
(trg)="46"> Otros tardan un poco más en estar preparados para dar este paso .

(src)="48"> Sözsüz ki , valideyn uşağının ağılla davrandığını görəndə çox sevinir .
(trg)="47"> Los padres que comprenden esto no presionan a sus hijos para que se bauticen , sino que los ayudan a progresar a su ritmo .

(src)="49"> ( Məsəllər 27 : 11 ayəsini oxuyun . )
(trg)="48"> Sienten una gran alegría cuando ellos se toman en serio las palabras de Proverbios 27 : 11 ( léalo ) .

(src)="50"> Eyni zamanda valideyn əsas məqsədi nəzərdən qaçırmamalıdır : məqsəd uşağı Məsihin davamçısı kimi yetişdirməkdir .
(trg)="49"> Sin embargo , nunca deben olvidar que su meta es que sus hijos sean discípulos de Cristo .

(src)="51"> İndi isə gəlin məsihi valideynlərdə yaranan başqa bir sualın üzərində dayanaq : « Uşağımın biliyi həyatını Yehovaya həsr edəcək və vəftiz olacaq dərəcədədirmi ? »
(trg)="50"> Con esto presente , hacen bien en preguntarse : “ ¿ Tiene mi hijo el conocimiento necesario para dedicarse a Dios y bautizarse ? ” .

(src)="52"> Vəftiz olmaq üçün insan Müqəddəs Kitabdakı təlimləri xırdalığına kimi bilməlidirmi ?
(trg)="51"> ¿ Es necesario conocer hasta el más mínimo detalle de la Biblia para poder bautizarse ?

(src)="53"> İzah edin .
(trg)="52"> Explique .

(src)="54"> Təbii ki , övladının Müqəddəs Kitab müəllimi olan valideyn onun möhkəm biliyə yiyələnməsini istəyir .
(trg)="53"> Como es lógico , los padres les enseñan la verdad a sus hijos con el deseo de que la conozcan bien .

(src)="55"> Çünki bu bilik uşağı həyatını Yehovaya həsr etməyə təşviq edə bilər .
(trg)="54"> Es ese conocimiento el que hará que sus hijos deseen dedicar su vida a Jehová .

(src)="56"> Amma bu o demək deyil ki , vəftiz olmaq üçün uşaq Müqəddəs Kitabdakı təlimləri xırdalığına kimi bilməlidir .
(trg)="55"> ¿ Significa esto que tienen que conocer hasta el más mínimo detalle de cada una de las enseñanzas de la Biblia antes de poder dedicarse y bautizarse ?

(src)="57"> Əslində , Məsihin bütün davamçıları vəftiz olandan sonra da dəqiq bilik almağa davam etməlidirlər .
(trg)="56"> Claro que no .

(src)="58"> ( Koloslulara 1 : 9 , 10 ayələrini oxuyun . )
(trg)="57"> De hecho , toda persona que se bautiza debe seguir adquiriendo conocimiento exacto ( lea Colosenses 1 : 9 , 10 ) .

(src)="59"> Onda gəlin görək vəftizə qədər insanın biliyi nə qədər olmalıdır .
(trg)="58"> Entonces , ¿ cuánto conocimiento hay que tener antes de bautizarse ?

(src)="60"> 8 , 9 .
(trg)="59"> 8 , 9 .

(src)="61"> Həvari Bulusla dustaqxana gözətçisinin əhvalatından nə öyrənirik ?
(trg)="60"> ¿ Qué aprendemos del relato sobre Pablo y el carcelero ?

(src)="62"> Birinci əsrdə bir ailədə baş vermiş hadisənin məsihi valideynlərə köməyi dəyə bilər .
(trg)="61"> Nos ayudará a responder esta pregunta el caso de una familia del siglo primero .

(src)="63"> Həvari Bulus eramızın təxminən 50 - ci ilində Filippiyə təbliğ səyahətinə gedəndə orada onu və onun təbliğ əməkdaşı Silanı saxta ittihamlar əsasında həbs etdilər .
(trg)="62"> Hacia el año 50 , Pablo visitó la ciudad de Filipos durante su segundo viaje misionero .

(src)="64"> Gecəyarısı güclü zəlzələ başladı .
(trg)="63"> Él y su compañero Silas fueron detenidos y encarcelados bajo acusaciones falsas .

(src)="65"> Zəlzələdən həbsxananın bünövrəsi titrədi və bütün qapılar taybatay açıldı .
(trg)="64"> Esa noche , un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y se abrieron todas las puertas .

(src)="66"> Həbsxana gözətçisi dustaqların qaçdığını zənn edib özünə qəsd etmək istəyirdi .
(trg)="65"> El carcelero , temiendo que los prisioneros se habían escapado , estaba a punto de suicidarse .

(src)="67"> Bu dəm həvari Bulus gözətçini səsləyib ona mane oldu .
(trg)="66"> Pero Pablo no lo dejó hacerlo .

(src)="68"> Sonra Bulusla Sila bu kişiyə və onun ailəsinə ətraflı şəhadət verdilər .
(trg)="67"> Él y Silas les predicaron al carcelero y a su familia .

(src)="69"> Gözətçi və ailəsi İsa Məsih haqqında öyrəndikləri biliyin dəyərini dərk edərək dərhal vəftiz oldular .
(trg)="68"> Estos llegaron a valorar tanto lo que aprendieron sobre Jesús que se bautizaron sin demora .

(src)="70"> Bu hadisə bizə nə öyrədir ?
(trg)="69"> ¿ Qué nos enseña este relato ?

(src)="71"> Ehtimal ki , dustaqxana gözətçisi istefada olan Roma zabiti idi və Müqəddəs Yazılarla tanış deyildi .
(trg)="70"> Es posible que el carcelero fuera un soldado romano retirado , y no conocía las Escrituras .

(src)="72"> Odur ki , ona Müqəddəs Kitabdan təməl bilikləri öyrənmək , Yehovanın Öz xidmətçilərindən nə tələb etdiyini bilmək və Məsihin təlimlərinə itaət etmək lazım idi .
(trg)="71"> De modo que , para hacerse cristiano , necesitaba aprender las verdades fundamentales de la Palabra de Dios , entender lo que significa ser un siervo de Jehová y estar resuelto a obedecer las enseñanzas de Jesús .

(src)="73"> Qısa müddət ərzində öyrəndiyi əsas biliklər onu vəftiz olmağa təşviq etdi .
(trg)="72"> En poco tiempo , logró tener un conocimiento básico y un aprecio por la verdad que lo motivó a bautizarse .

(src)="74"> Sözsüz ki , o , vəftiz olandan sonra da bilik almağa davam etmişdi .
(trg)="73"> Como es lógico , tuvo que seguir aprendiendo después del bautismo .

(src)="75"> Övladınız sizə Yehovaya sevgidən və Ona itaət etmək istəyindən irəli gələrək vəftiz olmaq istədiyini bildirəndə bu hadisədən nəticə çıxararaq necə davranacaqsınız ?
(trg)="74"> Entonces , ¿ qué pueden hacer los padres si un hijo les dice que quiere bautizarse porque ama a Jehová y desea obedecerle ?

(src)="76"> Ola bilsin , uşağa ağsaqqallara yaxınlaşmağı məsləhət görəcəksiniz ki , övladınızın vəftizə yararlı olub - olmadığını onlar müəyyən etsin * .
(trg)="75"> Pueden decirle que hable con los ancianos de la congregación para que estos vean si llena los requisitos para el bautismo .

(src)="77"> Təbii ki , vəftizdən sonra bütün vəftiz olmuş məsihilər kimi , o da bütün ömrü boyu , hətta əbədiyyən Yehova Allah haqqında bilik almağa davam edəcək .
(trg)="76"> * Igual que los demás discípulos que se bautizan , él continuará aprendiendo del propósito de Dios por toda la eternidad .

(src)="78"> 10 , 11 . a ) Bəzi valideynlər uşaqlarının gələcəyi ilə bağlı hansı nəticəyə gəlir ?
(trg)="77"> 10 , 11 . a ) ¿ Qué creen algunos padres ?

(src)="79"> b ) Valideyn əvvəlcə nəyi nəzərə almalıdır ?
(trg)="78"> b ) ¿ Cuál debería ser la primera prioridad de un padre ?

(src)="80"> Bəzi valideynlər düşünür ki , uşağı ali təhsil alıb karyera qurandan sonra vəftiz olsa , daha yaxşı olar .
(trg)="79"> Algunos padres creen que lo mejor para su hijo es que , antes de bautizarse , estudie una carrera y busque un buen empleo .

(src)="81"> Bu valideynlər uşaqlarının yaxşılığını fikirləşdikləri üçün belə nəticəyə gəlirlər .
(trg)="80"> Y es posible que sus intenciones sean buenas .

(src)="82"> Amma demək olarmı ki , bu cür məqsədlər onların övladına həyatda əsl uğuru qazanmağa kömək edəcək ?
(trg)="81"> Pero ¿ ayudan así a sus hijos a ser felices de verdad ?

(src)="83"> Ən əsası , bu məqsədlər Müqəddəs Kitabda yazılanlarla üst - üstə düşürmü ?
(trg)="82"> Y , sobre todo , ¿ es eso lo que enseña la Biblia ?

(src)="84"> Allahın Kəlamı bu məsələ ilə bağlı nə məsləhət görür ?
(trg)="83"> ¿ Qué quiere Jehová que hagamos con nuestra vida ?