# az/102011250.xml.gz
# kvk/102011250.xml.gz


(src)="1"> Gənclərin Sualları
(trg)="1"> 청소년 ​ 은 묻는다

(src)="2"> Sosial şəbəkələr barədə nəyi bilməliyəm ?
(src)="3"> I hissə
(src)="4"> [ 16 səhifədəki şəkil ]
(trg)="2"> 소셜 네트워크 ​ 에 대해 무엇 ​ 을 알고 있어야 할까 ? — 제 ​ 1 ​ 부

(src)="5"> « Mənim başqa ölkələrdə dostlarım var , onlarla əlaqə saxlamağın ən yaxşı yolu isə sosial şəbəkədə ünsiyyət etməkdir .
(trg)="3"> “ 외국 ​ 에 사는 친구 ​ 들 ​ 과 연락 ​ 을 주고받는 데 ​ 는 소셜 네트워크 ​ 가 최고 ​ 예요 .

(src)="6"> Bir - birimizdən çox uzaq olsaq da , danışmaq imkanımızın olması xoşuma gəlir » ( Syu * , 17 yaş ) .
(trg)="4"> 아주 먼 곳 ​ 에 사는 애 ​ 들 ​ 하고도 얘기 ​ 할 수 있어서 정말 좋아요 . ” — 수 , 17 ​ 세 .
(trg)="5"> *

(src)="7"> « Məncə , sosial şəbəkəyə sərf olunan vaxt hədər gedir , bu , daha çox tənbəl adamların ünsiyyət etdiyi bir vasitədir .
(trg)="6"> “ 소셜 네트워크 ​ 를 하는 건 시간 낭비 ​ 인 것 같아요 .
(trg)="7"> 게으른 사람 ​ 들 ​ 이 인간관계 ​ 를 유지 ​ 하려고 사용 ​ 하는 수단 ​ 이죠 .

(src)="8"> Dostluğu qorumağın yeganə üsulu canlı ünsiyyətdir » ( Qreqori , 19 yaş ) .
(trg)="8"> 친구 ​ 들 ​ 과 계속 사이 ​ 좋게 지내려면 뭐니 뭐니 해도 직접 만나서 대화 ​ 를 나눠야 하지요 . ” — 그레고리 , 19 ​ 세 .

(src)="9"> YUXARIDA gətirilən fikirlərdən hansı sənin nöqteyi - nəzərini əks etdirir ?
(trg)="9"> 두 청소년 ​ 의 말 중 ​ 에 어느 쪽 ​ 에 더 공감 ​ 이 갑니까 ?

(src)="10"> Fikirlər müxtəlif olsa da , bir fakt danılmazdır : sosial şəbəkələr çox geniş yayılıb * .
(trg)="11"> * 다음 ​ 과 같은 점 ​ 을 고려 ​ 해 보십시오 .

(src)="11"> Bir düşün : radiodinləyicilərinin sayının 50 milyona çatması üçün 38 il tələb olunmuşdur ; televiziya bu saya 13 ilə , İnternet isə 4 ilə nail olmuşdur .
(trg)="12"> 라디오 ​ 의 경우 사용자 ​ 가 5000 만 명 ​ 이 되는 데 38 ​ 년 ​ 이 걸렸고 , 텔레비전 ​ 의 경우 ​ 는 13 ​ 년 , 인터넷 ​ 은 4 ​ 년 ​ 이 걸렸습니다 .

(src)="12"> Sosial şəbəkə saytı olan « Feysbuk » ( Facebook ) istifadəçilərinin sayı isə cəmi 1 il ərzində 200 milyona çatmışdır !
(trg)="13"> 하지만 소셜 네트워크 사이트 ​ 인 페이스북 ​ 에는 최근 1 ​ 년 동안 무려 2 억 명 ​ 이 가입 ​ 했습니다 !

(src)="13"> Aşağıdakı fikirlərin düz və ya səhv olduğunu qeyd et :
(trg)="14"> 다음 ​ 의 내용 ​ 이 맞는지 틀리는지 표시 ​ 해 보십시오 .

(src)="14"> Sosial şəbəkələrin istifadəçilərinin böyük qismini gənclər təşkil edir . ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="15"> 소셜 네트워크 이용자 가운데 ​ 는 십 대 청소년 ​ 의 비율 ​ 이 가장 높다 . ․ ․ ․ ․ ․

(src)="15"> Düzdür ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="16"> 맞다 ․ ․ ․ ․ ․

(src)="16"> Səhvdir
(trg)="17"> 틀리다

(src)="17"> Cavab : Səhvdir .
(trg)="18"> 답 : 틀리다 .

(src)="18"> Ən geniş yayılmış sosial şəbəkə istifadəçilərinin təxminən üçdə ikisini 25 və ya ondan yuxarı yaşda olanlar təşkil edir . 2009 - cu ildə istifadəçilərin sayı əsasən 55 yaşında olanların sayəsində artdı !
(trg)="19"> 가장 인기 있는 한 소셜 네트워크 사이트 ​ 의 경우 , 25 ​ 세 이상 ​ 의 이용자 ​ 가 전체 ​ 의 3 ​ 분 ​ 의 2 ​ 를 차지 ​ 합니다 .

(src)="19"> Bununla belə , sosial şəbəkələrdən milyonlarla gənclər də istifadə edir və onlardan çoxu ünsiyyətin bu növünə üstünlük verir .
(trg)="20"> 또한 2009 ​ 년 ​ 에 새로운 가입자 ​ 의 수 ​ 가 가장 큰 비율 ​ 로 증가 ​ 한 연령대 ​ 는 55 ​ 세 이상 ​ 이었습니다 !

(src)="20"> Cessika adlı gənc qız deyir : « Mən öz səhifəmi bağladım , ancaq bir müddətdən sonra yenidən açdım , çünki heç kim məni telefonla arayıb - axtarmırdı .
(trg)="21"> 하지만 소셜 네트워크 ​ 를 사용 ​ 하는 청소년 ​ 이 매우 많은 것 ​ 도 사실 ​ 입니다 .

(src)="21"> Adama elə gəlir , sosial şəbəkədən istifadə etməyəndə , hamı səni yaddan çıxarır ! »
(trg)="22"> 일부 청소년 ​ 들 사이 ​ 에서는 연락 ​ 을 주고받는 데 그런 사이트 ​ 가 자주 사용 ​ 됩니다 .

(src)="22"> Sosial şəbəkələrin cəlbedici cəhəti nədədir ?
(trg)="23"> 십 대 소녀 ​ 인 제시카 ​ 는 이렇게 말 ​ 합니다 .

(src)="23"> Cavab çox sadədir : təbii olaraq insanın daxilində ünsiyyət etmək tələbatı var .
(trg)="24"> “ 나 ​ 는 사이트 ​ 의 계정 ​ 을 중지 ​ 시킨 적 ​ 이 있었는데 얼마 후 ​ 에 다시 살리지 않을 수 없었어요 .

(src)="24"> Sosial şəbəkələr də elə bunun üçün nəzərdə tutulub .
(trg)="25"> 아무 ​ 도 전화 ​ 로는 연락 ​ 을 하려고 하지 않았거든요 .

(src)="25"> Gəlin görək , nəyə görə çoxlarında bundan istifadə etmək istəyi yaranır .
(trg)="27"> 사람 ​ 들 ​ 이 소셜 네트워크 ​ 에 열광 ​ 하는 까닭 ​ 은 무엇 ​ 입니까 ?

(src)="26"> Əlverişlidir .
(trg)="31"> 편리 ​ 하기 때문 ​ 에

(src)="27"> « Dostlarla əlaqə saxlamaq çətindir , ancaq onların hamısının bir saytda olması bunu asanlaşdırır » ( Liya , 20 yaş ) .
(trg)="33"> 하지만 모두 같은 사이트 ​ 를 사용 ​ 하면 그러기가 훨씬 쉬워요 ! ” — 리아 , 20 ​ 세 .

(src)="28"> « Mən komentariyalarımı yazıram , sanki , onların hamısına eyni vaxtda e - mail göndərmiş oluram » ( Kristin , 20 yaş ) .
(trg)="35"> 마치 모든 친구 ​ 한테 동시 ​ 에 이메일 ​ 을 보내는 것 같아요 . ” — 크리스틴 , 20 ​ 세 .

(src)="29"> Həmyaşıdların təzyiqi .
(trg)="36"> 친구 ​ 들 ​ 의 압력 때문 ​ 에

(src)="30"> « Bəziləri məni öz dostları siyahısına daxil etmək istəyirlər , ancaq səhifəm olmadığından bu , mümkün deyil » ( Natali , 22 yaş ) .
(trg)="37"> “ 다른 애 ​ 들 ​ 이 자꾸 친구 ​ 를 맺자고 신청 ​ 해 와요 .
(trg)="38"> 근데 난 계정 ​ 이 없으니까 친구 ​ 를 맺을 수 ​ 가 없지요 . ” — 내털리 , 22 ​ 세 .

(src)="31"> « Mən deyəndə ki , səhifə açmamaq qərarına gəlmişəm , mənə qəribə baxırlar » ( Eva , 18 ) .
(trg)="39"> “ 내 ​ 가 소셜 네트워크 사이트 ​ 에 가입 ​ 하지 않을 거라고 말 ​ 하면 다들 이상 ​ 하다는 듯이 쳐다봐요 . ” — 이브 , 18 ​ 세 .

(src)="32"> Kütləvi - informasiya vasitələrinin təzyiqi .
(trg)="40"> 대중 매체 ​ 의 영향 때문 ​ 에

(src)="33"> « Kütləvi - informasiya vasitələri insanların beyninə yeridir ki , hər an , hər yerdə insanlarla əlaqə saxlamasan , heç vaxt dostun olan deyil .
(trg)="41"> “ 대중 매체 ​ 에서는 인터넷 ​ 에 수시 ​ 로 접속 ​ 해서 다른 사람 ​ 과 연락 ​ 하지 않으면 외톨이 ​ 가 될 거라는 생각 ​ 을 조장 ​ 하죠 .

(src)="34"> Həyatda dostun yoxdursa , onda onun nə mənası var ? ! »
(trg)="42"> 친구 ​ 가 없다는 건 정말 끔찍 ​ 한 일 ​ 이에요 .

(src)="35"> ( Katrina , 18 ) .
(trg)="43"> 그러니까 다들 소셜 네트워크 ​ 를 하지 않을 수 없는 거죠 . ” — 카트리나 , 18 ​ 세 .

(src)="36"> Məktəb .
(trg)="44"> 학업 때문 ​ 에

(src)="37"> « Müəllimlərimiz sosial şəbəkədən istifadə edirlər .
(trg)="45"> “ 우리 학교 선생님 ​ 들 ​ 은 소셜 네트워크 ​ 를 사용 ​ 하세요 .

(src)="38"> Onlardan bəziləri yoxlama işinin nə vaxt olacağını xəbər vermək üçün komentariyalarını yazırlar .
(trg)="46"> 사이트 ​ 를 통해 쪽지 시험 날짜 ​ 를 공지 ​ 하는 분 ​ 들 ​ 도 계시죠 .

(src)="39"> Məsələn , əgər mən riyaziyyatdan nəyisə başa düşməyəndə onu müəllimin səhifəsinə yazıram , o da mənə onlayn rejimində məsələni həll etməkdə kömək edir » ( Marina , 17 yaş ) .
(trg)="47"> 학생 ​ 들 ​ 은 수학 공부 ​ 를 하다가 이해 ​ 가 안 되는 부분 ​ 이 있으면 수학 선생님 ​ 의 게시판 ​ 에 질문 ​ 을 적어 놓지요 .
(trg)="48"> 그러면 선생님 ​ 이 인터넷 ​ 으로 설명 ​ 해 주시거든요 . ” — 마리나 , 17 ​ 세 .

(src)="40"> İş .
(trg)="49"> 직업 때문 ​ 에

(src)="41"> « İş axtaran insanlar başqaları ilə əlaqə saxlamaq üçün sosial şəbəkədən istifadə edirlər .
(trg)="50"> “ 일자리 ​ 를 찾는 사람 ​ 들 ​ 은 소셜 네트워크 사이트 ​ 에서 정보 ​ 를 공유 ​ 해요 .

(src)="42"> Hərdən bu , onlara iş tapmaqda kömək edir » ( Emi , 20 yaş ) .
(trg)="51"> 그러다 보면 일자리 ​ 를 구하게 될 수 ​ 도 있거든요 . ” — 에이미 , 20 ​ 세 .

(src)="43"> « Mən sosial şəbəkədən işim üçün istifadə edirəm .
(trg)="52"> “ 저 ​ 는 일 때문 ​ 에 소셜 네트워크 ​ 를 사용 ​ 합니다 .

(src)="44"> Bunun sayəsində müştərilərim hal - hazırda hansı qrafik dizayn layihələri üzərində işlədiyimi görürlər » ( Deyvid , 21 yaş ) .
(trg)="53"> 고객 ​ 들 ​ 이 볼 수 있게 현재 작업 중 ​ 인 그래픽 디자인 ​ 을 사이트 ​ 에 올려 놓지요 . ” — 데이비드 , 21 ​ 세 .

(src)="45"> Sənə sosial şəbəkə səhifəsi açmaq lazımdırmı ?
(trg)="54"> 그러면 당신 ​ 도 소셜 네트워크 사이트 ​ 에 가입 ​ 해야 합니까 ?

(src)="46"> Valideynlərinlə yaşayırsansa , bu qərarı onlar verir ( Süleymanın məsələləri 6 : 20 ) * .
(trg)="55"> 부모 ​ 와 함께 살고 있다면 그 ​ 에 대한 결정권 ​ 은 부모 ​ 에게 있습니다 .

(src)="47"> Əgər onlar sənin səhifə açmağını istəmirlərsə , onlara tabe olmalısan .
(trg)="56"> * 부모 ​ 가 당신 ​ 이 가입 ​ 하는 것 ​ 을 원하지 않는다면 부모 ​ 의 의견 ​ 을 따라야 합니다 . — 에베소 6 : 1 .

(src)="48"> Digər tərəfdən isə , bəzi valideynlər sağlam düşüncəli və uzaqgörən övladlarına sosial şəbəkə saytlarından istifadə etməyə icazə verirlər , ancaq özləri nəzarət etmək şərtilə .
(trg)="57"> 어떤 부모 ​ 들 ​ 은 분별력 있는 자녀 ​ 에게 소셜 네트워크 사이트 ​ 에 가입 ​ 하는 것 ​ 을 허락 ​ 하면서 그 ​ 들 ​ 이 어떻게 사용 ​ 하는지를 감독 ​ 합니다 .

(src)="49"> Əgər sənin valideynlərin də belə edirsə , bu o deməkdirmi ki , onlar sənin şəxsi həyatına qarışırlar ?
(trg)="58"> 부모 ​ 가 그렇게 하는 것 ​ 은 자녀 ​ 의 사생활 ​ 을 침해 ​ 하는 것 ​ 입니까 ?

(src)="50"> Qətiyyən yox !
(trg)="59"> 결코 그렇지 않습니다 !

(src)="51"> Sosial şəbəkələr güclü təsirə malikdir , bu səbəbdən , valideynlərinin sənin onlardan necə istifadə etdiyinə görə narahat olmaları normaldır .
(trg)="60"> 소셜 네트워크 ​ 가 강력 ​ 한 도구 ​ 이므로 자녀 ​ 가 그것 ​ 을 어떻게 사용 ​ 하는지 부모 ​ 가 염려 ​ 하는 것 ​ 은 당연 ​ 한 일 ​ 입니다 .

(src)="52"> Əslində , necə ki , sosial şəbəkələrin , eləcə də ümumiyyətlə İnternetin təhlükəli yönləri var .
(trg)="61"> 사실 , 거의 모든 인터넷 사용 ​ 과 마찬가지 ​ 로 소셜 네트워크 ​ 에도 위험 ​ 이 도사리고 있습니다 .

(src)="53"> Əgər valideynlərin sənə səhifə açmağa icazə verirlərsə , sosial şəbəkənin təhlükələrindən neçə qaça bilərsən ?
(trg)="62"> 소셜 네트워크 ​ 를 사용 ​ 해도 된다고 부모 ​ 가 허락 ​ 했다면 , 위험 요인 ​ 들 ​ 을 피하기 위해 어떻게 할 수 있습니까 ?

(src)="54"> Diqqətli « sür »
(trg)="63"> 안전 “ 운전 ”

(src)="55"> İnternetdən istifadə etməyi maşın sürməklə müqayisə etmək olar .
(trg)="64"> 인터넷 ​ 을 사용 ​ 하는 것 ​ 은 자동차 운전 ​ 과 비슷 ​ 한 면 ​ 이 있습니다 .

(src)="56"> Qeyd etmək lazımdır ki , sürücülük vəsiqəsi olan hər kəsi yaxşı sürücü adlandırmaq olmaz .
(trg)="65"> 알다시피 , 운전면허 ​ 가 있다고 해서 모두 ​ 가 책임감 있게 운전 ​ 을 하는 것 ​ 은 아닙니다 .

(src)="57"> Təəssüf ki , bir çoxları öz diqqətsizlikləri və etinasızlıqları ucbatından dəhşətli qəzaya uğramışlar .
(trg)="66"> 사실 , 많은 사람 ​ 이 부주의 ​ 나 태만 ​ 으로 인해 끔찍 ​ 한 사고 ​ 를 당합니다 .

(src)="58"> Eyni şey İnternet istifadəçiləri ilə də baş verir .
(trg)="67"> 인터넷 사용자 ​ 들 ​ 도 마찬가지 ​ 입니다 .

(src)="59"> Onlardan bəzilərini məsuliyyətli « sürücü » , digərlərini isə avtoxuliqan adlandırmaq olar .
(trg)="68"> 책임감 있게 “ 운전 ” 하는 사람 ​ 이 있는가 하면 난폭 “ 운전 ” 을 하는 사람 ​ 도 있습니다 .

(src)="60"> Əgər valideynlərin sənə sosial şəbəkədən istifadə etməyə icazə verirlərsə , deməli , onlar sənin hiperməkanın xüsusilə təhlükəli olan sahələrindən baş çıxaracağına etibar edirlər .
(trg)="69"> 부모 ​ 가 많은 위험 요인 ​ 이 있는 소셜 네트워크 ​ 의 사용 ​ 을 허락 ​ 했다는 것 ​ 은 당신 ​ 을 그만큼 신뢰 ​ 한다는 의미 ​ 입니다 .

(src)="61"> Bəs sənin haqqında nə demək olar ?
(trg)="70"> 당신 ​ 은 어떤 “ 운전자 ” 에 해당 ​ 합니까 ?

(src)="62"> Sən « sağlam şüura , dərrakəyə bağlan » an « sürücü » olduğunu sübut etmisənmi ? .
(trg)="71"> “ 실용적 ​ 인 지혜 ​ 와 사고력 ​ 을 잘 지킨다 ” 는 것 ​ 을 나타내 왔습니까 ? — 잠언 3 : 21 .

(src)="63"> Bu məqalədə sosial şəbəkədən istifadə ilə bağlı ciddi yanaşmalı olduğun iki məqam araşdırılacaq : 1 ) şəxsi məlumat , 2 ) vaxt .
(trg)="72"> 이 기사 ​ 에서는 소셜 네트워크 ​ 를 사용 ​ 할 때 진지 ​ 하게 고려 ​ 해야 할 두 가지 부면 즉 사생활 ​ 과 시간 ​ 에 관해 살펴볼 것 ​ 입니다 .

(src)="64"> Bu jurnalın növbəti sayının « Gənclərin sualları » rubrikasında qazandığın ad və dostların mövzusu müzakirə olunacaq .
(trg)="73"> 다음 호 ​ 의 “ 청소년 ​ 은 묻는다 ” 기사 ​ 에서는 평판 ​ 과 친구 관계 ​ 에 대해 다룰 것 ​ 입니다 .

(src)="65"> ŞƏXSİ MƏLUMAT
(trg)="74"> 사생활

(src)="66"> Söhbət sosial şəbəkədən gedəndə , yəqin , özün haqqında şəxsi məlumat verib - verməmək çox vaxt heç ağlına da gəlmir .
(trg)="75"> 사람 ​ 들 ​ 은 소셜 네트워크 ​ 를 사용 ​ 하면서 사생활 ​ 을 보호 ​ 하는 문제 ​ 에 대해 별로 신경 쓰지 않을지 모릅니다 .

(src)="67"> Məgər sosial şəbəkələrin məqsədi də elə insanları bir - birilə tanış etmək deyil ? !
(trg)="76"> 사실 , 소셜 네트워크 ​ 의 목적 ​ 은 인간관계 ​ 를 넓히는 것 ​ 이 아닙니까 ?

(src)="68"> Ancaq heç bir tədbir görməsən , asanlıqla tələyə düşə bilərsən .
(trg)="77"> 그러나 주의 ​ 하지 않는다면 심각 ​ 한 위험 ​ 에 처하게 될 수 있습니다 .

(src)="69"> Bunu növbəti nümunədən görmək olar .
(src)="70"> Təsəvvür et ki , sənin böyük miqdarda nəğd pulun var .
(trg)="78"> 예 ​ 를 들어 , 당신 ​ 이 많은 액수 ​ 의 현금 ​ 을 갖고 있다고 가정 ​ 해 보십시오 .

(src)="71"> Dostlarınla adamların çox olduğu küçə ilə gedərkən pulları hamının görməsi üçün əlində tutarsanmı ?
(trg)="79"> 현금 ​ 을 누구나 볼 수 있게 들고서 친구 ​ 들 ​ 과 함께 사람 ​ 이 많은 거리 ​ 를 다니겠습니까 ?

(src)="72"> Əlbəttə , bu , ağılsızlıq olardı .
(trg)="80"> 그렇게 하는 것 ​ 은 화 ​ 를 자초 ​ 하는 어리석은 행동 ​ 입니다 !

(src)="73"> Sanki , sən öz dilinlə deyirsən : « Qarğa , məndə qoz var ! »
(src)="74"> Ağıllı adam pulunu elə gizlədər ki , heç kim görməsin .
(trg)="81"> 현명 ​ 한 사람 ​ 이라면 돈 ​ 을 보이지 않는 곳 ​ 에 보관 ​ 할 것 ​ 입니다 .

(src)="75"> İndi isə təsəvvür et ki , pulların sənin şəxsi məlumatlarındır .
(trg)="82"> 자신 ​ 의 개인 정보 ​ 를 돈 ​ 이라고 생각 ​ 해 보십시오 .

(src)="76"> Bunu nəzərə alaraq , aşağıda gətirilən siyahını nəzərdən keçir və hansı məlumatı ilk qarşına çıxan adama açıb - tökmək istəmədiyini qeyd et :
(trg)="83"> 이제 , 아래 항목 중 ​ 에서 낯선 사람 ​ 에게 보여 주고 싶지 않은 것 ​ 들 ​ 에 체크 표시 ​ 를 하십시오 .

(src)="77"> ___ ev ünvanım
(trg)="84"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="78"> ___ elektron ünvanım
(trg)="85"> 집 주소
(trg)="86"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="79"> ___ oxuduğum məktəb
(trg)="87"> 이메일 주소
(trg)="88"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="80"> ___ adətən , evdə olduğum vaxtlar
(trg)="89"> 다니는 학교
(trg)="90"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="81"> ___ evdə heç kimin olmadığı vaxtlar
(trg)="91"> 내 ​ 가 집 ​ 에 있는 시간
(trg)="92"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="82"> ___ şəkillərim
(trg)="94"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="83"> ___ fikirlərim
(trg)="96"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="84"> ___ xoşladığım şeylər və maraq dairəm
(trg)="97"> 나 ​ 의 생각
(trg)="98"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="85"> Dünyada ən ünsiyyətcil adam olsan belə , yəqin razılaşacaqsan ki , yuxarıda sadalanan şəxsi məlumatlardan , ən azı , bəzilərini kimə gəldi etibar etmək olmaz .
(trg)="99"> 내 ​ 가 좋아하는 것 ​ 과 관심사
(trg)="100"> 아무리 외향적 ​ 인 사람 ​ 이라도 위 ​ 에 나오는 항목 중 ​ 에서 아무 ​ 한테나 공개 ​ 하고 싶지 않은 것 ​ 이 몇 가지 ​ 는 있을 것 ​ 입니다 .

(src)="86"> Ancaq bir çox gənclər , hətta böyüklər belə özləri haqda bu kimi məlumatları tanımadıqları adamlarla bölüşmüşlər !
(trg)="101"> 그런데 상당수 ​ 의 청소년 ​ 과 성인 ​ 들 ​ 이 무심결 ​ 에 그런 정보 ​ 를 낯선 사람 ​ 에게 공개 ​ 했습니다 !

(src)="87"> Belə bir təhlükədən özünü necə qoruya bilərsən ?
(trg)="102"> 자신 ​ 의 사생활 ​ 을 보호 ​ 하려면 어떻게 해야 합니까 ?

(src)="88"> Əgər valideynlərin sosial şəbəkələrdən istifadə etməyinə etiraz etmirlərsə , şəxsi məlumatlarla bağlı parametrlərlə yaxşı - yaxşı tanış olmalı və onlardan istifadə etməlisən .
(trg)="103"> 부모 ​ 가 소셜 네트워크 ​ 의 사용 ​ 을 허락 ​ 했다면 , 사이트 ​ 의 개인 정보 공개 ​ 에 대한 설정 ​ 을 잘 숙지 ​ 하고 그것 ​ 을 사용 ​ 하십시오 .

(src)="89"> Sosial - saytın sənin şəxsi məlumatlarını qoruyacağına ümid etmə .
(trg)="104"> 네트워크 사이트 ​ 에서 사생활 ​ 을 보호 ​ 해 줄 것 ​ 으로 기대 ​ 해서는 안 됩니다 .

(src)="90"> Əslində , ilkin parametrlər sənin səhifənə nəzərdə tutduğundan da çox adamın baxmasına və öz komentariyalarını yazmasına yol verir .
(trg)="105"> 기본 설정 ​ 을 그대로 두면 의외 ​ 로 많은 사람 ​ 이 당신 ​ 의 사이트 ​ 를 보고 글 ​ 을 남기게 될 가능성 ​ 이 있습니다 .

(src)="91"> Məhz buna görə də , Elison adlı qız öz səhifəsini elə nizamlamışdır ki , onun yazdıqlarını yalnız yaxın dostları oxuya bilsin .
(trg)="106"> 그래서 앨리슨 ​ 이라는 소녀 ​ 는 절친 ​ 한 친구 ​ 들 ​ 만 자신 ​ 의 사이트 ​ 를 볼 수 있게 설정 ​ 을 변경 ​ 해 두었습니다 .

(src)="92"> O deyir : « Bəzi dostlarımın elə dostları var ki , mən onları tanımıram və tanımadığım insanların mənim haqqımda oxumalarını istəmirəm » .
(trg)="107"> 그 ​ 는 이렇게 말 ​ 합니다 .
(trg)="108"> “ 내 ​ 가 친구 ​ 의 친구 ​ 들 ​ 까지 다 아는 건 아니었죠 .
(trg)="109"> 그런 사람 ​ 들 ​ 이 나 ​ 에 관한 내용 ​ 을 읽게 하고 싶지는 않았어요 . ”

(src)="93"> Hətta yaxın dostlarla yazışanda belə ehtiyatı əldən vermək olmaz . 21 yaşlı Korrin deyir : « Sən bu cür ünsiyyətə aludə olaraq özün haqqında lazımından artıq məlumat verməyə başlaya bilərsən » .
(trg)="110"> 사이트 ​ 에서 가까운 친구 ​ 들 ​ 과만 이야기 ​ 를 주고받는다고 해도 조심 ​ 할 필요 ​ 가 있습니다 .
(trg)="111"> 스물한 살인 코린 ​ 의 말 ​ 을 들어 보십시오 .

(src)="94"> Unutma ki , İnternetdə şəxsi məlumatların tamamilə qorunması mümkün deyil .
(trg)="113"> 반드시 기억 ​ 해야 할 점 ​ 은 인터넷 ​ 상 ​ 에서 자신 ​ 의 “ 사생활 ” 을 완벽 ​ 하게 보호 ​ 하기 ​ 란 불가능 ​ 하다는 것 ​ 입니다 .

(src)="95"> Nəyə görə ?
(trg)="114"> 이유 ​ 가 무엇 ​ 입니까 ?