# ay/2016840.xml.gz
# cse/2016840.xml.gz


(src)="2"> 4 “ Maynit maynikam sapüru chʼamachtʼasipjjam ”
(trg)="1"> 4 Nezapomínej na povzbuzení a pochvalu

(src)="3"> Jehová Diosata ukhamarak Jesusatwa yaqhanakar chʼamañchtʼañ yateqsna .
(trg)="2"> V tom , jak povzbuzovat druhé , jsou nejlepšími příklady Jehova a Ježíš .

(src)="4"> Apóstol Pablotakis mayninakar chʼamañchtʼañajj wali wakiskirïnwa .
(trg)="3"> I apoštol Pavel si uvědomoval , že povzbuzení je důležité .

(src)="5"> Jiwasatï jupanakat yateqasiñäni ukhajja , Tantachasiñ Utansa , familiasansa chʼamañchtʼata , mayninakamp munata ukhamaw jikjjatasiñäni .
(trg)="4"> Když budeme jejich příklad napodobovat , bude náš domov i sál Království místem , kde druzí najdou lásku a povzbuzení .

(src)="6"> 9 Diosan Arupar istʼasajja , Diosan markapajj mayachtʼatawa
(trg)="5"> 9 Jaký užitek máme z toho , že Jehova svůj lid organizuje

(src)="7"> 14 Diosan Arup wali askit uñjapjjañäni
(trg)="6"> 14 Jsi vděčný za Boží Slovo ?

(src)="8"> Aka pä yatichäwinjja , aka jisktʼanakaruw qhanañchaskañäni : ¿ Kunatsa Jehová Diosan servirinakapajj organistʼatäpjjañapa ?
(trg)="7"> V těchto článcích si odpovíme na otázky : Proč bychom měli očekávat , že Jehovovi služebníci budou organizovaní ?

(src)="9"> ¿ Kunjamsa Diosan Aruparjamajj organistʼata sarnaqsna ?
(trg)="8"> Jaký z toho máme užitek ?

(src)="10"> ¿ Kunjamsa Diosan markapar taqe chuyma yanaptʼatas uñachtʼaysna ?
(trg)="9"> A jak můžeme ukázat , že Jehovovu organizaci věrně podporujeme ?

(src)="12"> 21 Diosaw markapar chʼamakat irpsüna
(trg)="10"> 21 Ze tmy do světla

(src)="13"> 26 Kʼari religionat mistupjje
(trg)="11"> 26 Vymanili se z vlivu falešného náboženství

(src)="14"> Jehová Diosan markapajj kunapachas Jachʼa Babilonian munañapankañ qalltäna .
(src)="15"> Ukat 1800 maranakanjja , kunjamsa Bibliat Yatjjatirinakajj Diosan Arup amuytʼañatakejj chʼamachasipjjäna ukwa aka pä yatichäwinakan yatjjataskañäni .
(trg)="12"> Tyto články vysvětlují , kdy se Boží lid dostal do zajetí Velkého Babylonu a jak se pomazaní křesťané v druhé polovině 19 . století snažili správně porozumět Božímu Slovu .

(src)="16"> Ukatsti Bibliat Yatjjatirinakajj Jachʼa Babiloniat mistuñ munapjjatap kunjamsa uñachtʼayapjjäna , kuna maransa mistupjjäna ukwa yatjjatarakiñäni .
(src)="17"> 31 ¿ Kunanakas imatäski ?
(trg)="13"> Také se v nich dočteme o pevném postoji , který badatelé Bible zaujali k Velkému Babylonu , a dozvíme se , kdy babylonské zajetí skončilo .

# ay/2016843.xml.gz
# cse/2016843.xml.gz


(src)="1"> “ [ Diosaw ] jumanakarojj chʼamakat irpsusinjjapjjtam , suma muspharkañ qhanapar mantjjapjjañamataki ” .
(trg)="1"> „ [ Jehova ] vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla . “

(src)="2"> 116 , 102 QʼOCHUNAKA
(trg)="2"> PÍSNĚ : 43 , 28

(src)="3"> Taqe apostolonakajj jiwarjjapjjäna uka qhepatjja , ¿ kunjamatsa Diosan markapajj Jachʼa Babilonian katuntatäna ?
(trg)="3"> V jakém smyslu byl Boží lid od druhého století n . l . v babylonském zajetí ?

(src)="4"> Khä 1450 maranakanjja , kʼari religionajj aynachtʼaskänwa sasajja , ¿ kunatsa sistanjja ?
(trg)="4"> Co v polovině 15 . století přispělo k tomu , že falešné náboženství začalo ztrácet svůj vliv ?

(src)="5"> Diosan Arup sum amuyañatakejja , ¿ kunsa ajllit cristianonakajj 1870 maranakan lurapjjäna ?
(trg)="5"> Jaké úsilí vynaložili koncem 19 . století pomazaní křesťané , aby správně porozuměli Božímu Slovu ?

(src)="6"> Jerusalenajj tʼunjaskäna uka tiemponjja , ¿ kunas pasäna ?
(trg)="6"> K čemu došlo při zničení Jeruzaléma ?

(src)="7"> KHÄ 607 nayrïr pacha maranjja , Nabucodonosor II reyimpi ejercitopampiw Jerusalén marka qʼal tʼunjapjjäna .
(trg)="7"> V ROCE 607 př . n . l . zaútočila početná babylonská armáda pod vedením krále Nebukadnecara II . na Jeruzalém .

(src)="8"> Uka toqetjja , Bibliajj akham siwa : “ Templo pachparuwa waynanakarojja cuchillompi jiwarayäna , janiw khititsa khuyaptʼayaskänti waynanakatsa , tawaqonakatsa , awkinakatsa , cojonakatsa .
(trg)="8"> V Bibli se píše , že král zabíjel „ mladé muže mečem a nepociťoval soucit s mladým mužem ani pannou , starým nebo sešlým . . . .

(src)="9"> [ . . . ]
(src)="10"> Ukjjarusti Diosan templopjja phichhantapjjänwa , Jerusalenan perqanakapsa tinkjayapjjänwa , palacionakaparusa ninampiw phichhantapjjäna , ukatsti taqwa tukjapjjäna kunatejj wali jila alanïkänsa ukana [ ka ] ” sasa ( 2 Cró .
(src)="11"> 36 : 17 , 19 ) .
(trg)="9"> Spálil dům pravého Boha a strhl zeď Jeruzaléma ; a všechny jeho obytné věže spálili ohněm a také všechny jeho žádoucí předměty , takže způsobil zkázu . “

(src)="12"> ¿ Kunsa Diosajj nayratpach sisjjäna , ukat kunas judionakar pasäna ?
(trg)="10"> Na co Jehova upozorňoval svůj lid ?

(src)="13"> Jerusalenan tʼunjäwipat judionakajj nayratpachaw yatjjapjjäna .
(trg)="11"> Zničení Jeruzaléma nemělo být pro jeho obyvatele žádným překvapením .

(src)="14"> Walja maranak nayrajja , profetanakap toqew Diosajj jupanakaru akham sisjjäna : ‘ Jan istʼapjjetäta ukhajja , babilonionakaw tukjapjjätam ’ sasa .
(trg)="12"> Mnoho let dopředu Boží proroci upozorňovali Židy na to , že pokud budou dál ignorovat Boží zákon , padnou do rukou Babyloňanů .

(src)="15"> Qhepat ukhamapunïnwa , walja judionakaw jiwayata uñjasipjjäna , yaqhepasti Babiloniar apataw uñjasipjjarakïna ( Jer .
(trg)="13"> Hodně Židů zemře mečem a ti , kdo smrti uniknou , nejspíš stráví zbytek svého života v babylonském vyhnanství .

(src)="16"> 15 : 2 ) .
(trg)="14"> Jaký je tam čekal život ?

(src)="17"> ¿ Yaqha markan jakañajj kunjamänsa ?
(trg)="15"> Má toto vyhnanství nějakou paralelu v křesťanské éře ?

(src)="18"> ¿ Cristianonakajj ukhamanakan uñjasipjjpachänti ?
(trg)="16"> Pokud ano , jakou ?
(trg)="17"> Jak se život Židů v babylonském vyhnanství lišil od života Izraelitů v egyptském otroctví ?

(src)="19"> ¿ Kunapachas ukhaman uñjasipjjpachäna ?
(trg)="18"> To , co proroci předpověděli , se stalo .

(src)="20"> Egipto markat sipansa , ¿ kunjamsa israelitanakajj Babilonian jakasipjjäna ?
(trg)="19"> Jehova Židům řekl , že novou situaci mají přijmout a žít , jak nejlépe to půjde .

(src)="21"> Babilonia markar apata uñjasipjjäta ukhajja , ukar yatinoqtasin sum jakasiñatakiw chʼamachasipjjañama sasaw Diosajj judionakar säna .
(trg)="20"> Prostřednictvím Jeremjáše jim sdělil : „ Stavějte domy a obývejte je a sázejte zahrady a jezte jejich ovoce .

(src)="22"> Jeremías profeta toqejj akham sänwa : “ Utanaka utachasipjjam , sum chhijnoqtapjjarakim , frutanak achuri qoqanak ayrusipjjam , uka frutanakapa manqʼasipjjarakim .
(trg)="21"> Hledejte také pokoj města , do něhož jsem vás nechal jít do vyhnanství , a modlete se v jeho prospěch k Jehovovi , vždyť v jeho pokoji se prokáže být pokoj i pro vás . “

(src)="23"> Kawkïri markarutejj nayajj apayapksma uka markan askipataki irnaqapjjarakim , uka markatakisti nayat mayipjjarakita , uka markan sumankañapatwa jutarakini jumanakatakejj sumankañajja ” sasa ( Jer .
(src)="24"> 29 : 5 , 7 ) .
(trg)="22"> Židé , kteří se řídili Jehovovými pokyny , měli ve vyhnanství docela normální život .

(src)="25"> Khitinakatï uka arunakar istʼapkäna ukanakajja , sumakiw yaqha markan jakasipjjäna .
(trg)="23"> Babyloňané jim dovolili , aby si do určité míry spravovali svoje záležitosti sami .

(src)="26"> Babilonionakajja , munañaparjam sarnaqapjjañapatakiw judionakar jaytapjjäna .
(trg)="24"> Dokonce mohli i volně cestovat .

(src)="27"> Yaqha markarus jan jarkʼataw sarapjjäna .
(trg)="25"> V té době byl Babylon střediskem obchodu .

(src)="28"> Uka tiemponjja , walja cheqanakatwa alasirisa , aljasiris Babiloniar sarapjjerïna .
(trg)="26"> Starověké dokumenty ukazují , že mnoho Židů se ve vyhnanství naučilo kupovat a prodávat a stali se zručnými řemeslníky .

(src)="29"> Judionakajj negocionak lurañsa , cosasanak lurañsa yateqapjjänwa sasaw nayra qellqatanakajj qhanañchi .
(trg)="27"> Někteří si dokonce přišli na slušné peníze .

(src)="30"> Ukhamïpanjja , judionakajj wali utjirinïpjjänwa .
(trg)="28"> Život tam zdaleka nebyl tak těžký , jako byl pro Izraelity v egyptském otroctví stovky let předtím .

(src)="31"> Ukhamasti , israelitanakajj Babiloniar apatäsinjja , janiw Egipto markanjam tʼaqhesipkänti ( Éxodo 2 : 23 - 25 liytʼañataki ) .
(trg)="29"> ( Přečti 2 .
(trg)="30"> Mojžíšovu 2 : 23 – 25 . )

(src)="33"> Babiloniar apatäpkäna uka judionak taypinjja , Diosar taqe chuyma serviri judionakaw utjäna .
(trg)="31"> a ) Kdo musel ve vyhnanství trpět společně s nevěrnými Židy ?

(src)="34"> Jupanakajj janis kuna jan walsa lurapkchïnjja , mayninakamp chikaw tʼaqhesipjjäna .
(trg)="32"> b ) Proč nebylo možné ve vyhnanství uctívat Boha přijatelným způsobem ?

(src)="35"> Babilonianjja , janiw kunas jupanakar faltkänti , ukampis Diosar serviñatakejja janiw templosa , altaras utj - jjänti , sacerdotenakasa janiw lurañanakapjja nayrjam phoqjjapjjänti .
(trg)="33"> Hmotné potřeby Židů ve vyhnanství sice byly uspokojeny , ale co jejich duchovní potřeby ?

(src)="36"> Ukhamäkchïnsa , Diosan leyinakapar istʼañatakiw chʼamachasipjjäna .
(trg)="34"> Jehovův chrám s jeho oltářem byl zničený a kněží už nesloužili organizovaným způsobem .

(src)="37"> Amuytʼañataki , Daniel , Sadrac , Mesac , Abednego jupanakajja , janiw reyin manqʼapampisa ni vinopampis qʼañuchasipkänti .
(trg)="35"> Mezi vyhnanci byli věrní Boží služebníci , kteří si trest nezasloužili , ale museli trpět se zbytkem národa .

(src)="38"> Ukhamarusa ‘ Danielajj sapüruw Diosar mayisïna ’ sasaw Bibliajj qhanañchi ( Dan .
(trg)="36"> Přesto se ze všech sil snažili Boží Zákon poslouchat .

(src)="39"> 1 : 8 ; 6 : 10 ) .
(src)="40"> Ukampisa , Diosan servirinakapatakejj Diosan leyinakap phoqañajj chʼamakïnwa , ¿ kunatsa ?
(trg)="37"> Například Daniel a jeho tři přátelé , Šadrak , Mešak a Abednego , odmítali jíst jídlo , které měli Židé zakázáno .

(src)="41"> Yaqha diosanakar serviri markanwa jakapjjäna .
(trg)="38"> A víme , že Daniel se pravidelně modlil .

(src)="42"> ¿ Kamsänsa Diosajj markapatjja , ukat kunas uka arunakarjamajj pasäna ?
(trg)="39"> V prostředí , kde platil řád nastolený pohany , ale pro Boží služebníky stejně nebylo možné dělat všechno , co Zákon vyžadoval .

(src)="43"> Diosar nayrajj servipkäna ukhamjja , ¿ judionakajj wasitat servipjjaspänti ?
(trg)="40"> Jakou naději dal Jehova svému lidu a proč to bylo pozoruhodné ?

(src)="44"> Janiw Diosarojj ukham servisjjaniti sasin inas judionakajj amuyapjjchïna .
(trg)="41"> Budou moct Izraelité ještě někdy uctívat Boha v souladu se všemi jeho požadavky ?

(src)="45"> ¿ Kunatsa ?
(trg)="42"> V té době se to zdálo vyloučené .

(src)="46"> Uka tiemponjja , babilonionakajj janiw presonakapar antutapjjerïkänti .
(trg)="43"> Babyloňané svoje zajatce nikdy nepropouštěli .

(src)="47"> Ukampis Jehová Diosan arsutaparjamajja , markapajj wasitatwa Jerusalenar kuttʼañapäna .
(trg)="44"> To ale pro Jehovu nebylo žádnou překážkou .

(src)="48"> Tiempompejja , uka arunakajj ¡ phoqasipunïnwa !
(trg)="45"> Svému lidu slíbil , že ho vysvobodí , a také to nakonec udělal .

(src)="49"> Diosan arsutanakapajj phoqasipuniwa ( Isa .
(src)="50"> 55 : 11 ) .
(trg)="46"> Bůh svoje sliby vždycky plní .

(src)="51"> 6 , 7 .
(trg)="47"> , 7 .

(src)="52"> ¿ Kuna amuyus mayjtʼayasiwayi ?
(trg)="48"> Proč je namístě upravit vysvětlení toho , kdy se křesťané dostali do područí Velkého Babylonu ?

(src)="53"> Israelitanakajj Babiloniar apataw uñjasipjjäna , ¿ cristianonakajj ukhaman uñjasipjjarakpachänti ?
(trg)="49"> Dá se říct , že něco podobného babylonskému zajetí zažili později křesťané ?

(src)="54"> Yatiyañataki revistajja , cristianonakajj 1918 maransa Jachʼa Babilonian katuntata uñjasipkaspäna , ukat 1919 maransa Jachʼa Babiloniat qhespipkaspäna ukhamwa walja maranakajj qhanañchäna .
(trg)="50"> Tento časopis dlouhá léta vysvětloval , že Boží novodobí služebníci se dostali do babylonského zajetí v roce 1918 a že z něj byli vysvobozeni v roce 1919 .
(trg)="51"> V tomto a příštím článku si ale ukážeme , proč je nutné toto vysvětlení upravit .

(src)="55"> Ukampis aka yatichäwinsa , jutïr yatichäwinsa , kunatsa uka amuyu mayjtʼayañajj wakisi ukwa yatjjataskañäni .
(trg)="52"> Zamysli se nad tímhle : Velký Babylon představuje všechna falešná náboženství na světě .

(src)="56"> Ak amuytʼañäni : Jachʼa Babiloniajja , oraqpachankir kʼari religionanak apnaqeriwa . 1918 maranjja , janiw Diosan markapajj uka kʼari religionan apnaqatäkänti .
(trg)="53"> Pokud by se Boží lid dostal do jeho zajetí v roce 1918 , musel by jím tehdy být nějakým způsobem zotročen .

(src)="57"> Uka tiemponjja , ajllit cristianonakajj janiw kʼari religionanakamp jan waltʼayat uñjasipkänti , jan ukasti gobiernonakaw jilpach jan waltʼayapjjäna .
(trg)="54"> Skutečnosti ale ukazují , že během několika desítek let před první světovou válkou se Boží pomazaní služebníci z pout Velkého Babylonu vymaňovali .

(src)="58"> Nayrïr Jachʼa Chʼajjwäwejj janïr qalltkäna ukhajja , ajllit cristianonakajj kʼari religionat jukʼat jukʼatwa mistusipkäna .
(trg)="55"> Je sice pravda , že během první světové války byli pomazaní pronásledováni , ale těžkosti jim tehdy působily především vlády , ne Velký Babylon .

(src)="59"> Ukhamajja , ajllit cristianonakajj janiw 1918 maran Jachʼa Babilonian katuntata uñjasipkänti .
(trg)="56"> Nezdá se tedy , že by se Boží lid dostal do područí Velkého Babylonu v roce 1918 .

(src)="60"> Apostolonakajj jiwjjapjjäna uka qhepatjja , ¿ kunas pasäna ?
(trg)="57"> Co se stalo po smrti apoštolů ?

(src)="61"> ( 21 janankir dibujo uñjjattʼam ) .
(trg)="58"> ( Viz úvodní obrázek . )

(src)="62"> Pentecostés 33 maranjja , kimsa waranq jila cristianonakaw qollan ajayu katoqapjjäna .
(trg)="59"> O Letnicích roku 33 n . l . byly tisíce Židů a proselytů pomazány svatým duchem .

(src)="63"> Bibliajj jupanakat akham siwa : “ Ajllit jaqenakäpjjtawa , reyir serviri tukuyat sacerdotenakäpjjaraktawa ; mä qʼoma markäpjjtawa ; Diosan ajllisit markapäpjjaraktawa ” sasa ( 1 Pedro 2 : 9 , 10 liytʼañataki ) .
(trg)="60"> Z těchto nových křesťanů se stal „ vyvolený rod , královské kněžstvo , svatý národ , lid pro zvláštní vlastnictví “ .
(trg)="61"> ( Přečti 1 .
(trg)="62"> Petra 2 : 9 , 10 . )

(src)="64"> Apostolonakajj jakasipkäna ukhajja , sumwa jupanakajj tamanak uñjapjjäna .
(trg)="63"> Dokud žili apoštolové , starostlivě dohlíželi na sbory Božího lidu .

(src)="65"> Ukampis jiwjjapjjäna uka qhepatjja , tamankir yaqhep chachanakajj kʼarinakwa tamankirinakar yatichjjapjjäna , ukhamatwa cheqa yatichäwit mayninakar jitheqtayapjjäna .
(trg)="64"> Po jejich smrti ale někteří muži začali vyučovat falešné nauky , aby druhé odvedli od pravdy .

(src)="66"> Cheqa yatichäwinak yatichañat sipansa , Aristóteles , Platón sat chachanakan yatichäwinakapwa yatichjjapjjäna .
(trg)="65"> Mnozí z nich sloužili ve sborech jako dozorci a později jako biskupové .

(src)="67"> Kʼarinak yatichapkäna uka chachanakajja , wali uñtʼatäpjjänwa , jupanakaw tamanaksa sarayapjjarakïna .
(trg)="66"> Postupně se vytvořila privilegovaná skupina duchovních , přestože Ježíš svým následovníkům řekl : „ Vy všichni jste bratři . “

(src)="68"> “ Jumanakasti jilapuräpjjtawa ” sasinsa Jesusajj siskchïnjja , uka chachanakajj janiw ukar istʼapkänti , ukhamatwa kʼari religionajj qalltäna .
(trg)="67"> Muži v odpovědném postavení , kteří si zamilovali filozofické názory Aristotela a Platóna , začali vyučovat falešné nauky , které postupně nahradily čistou pravdu z Božího Slova .

(src)="69"> ¿ Kunjamsa kʼari religionajj gobiernompi mayachtʼasïna , ukat kunas pasäna ?
(trg)="68"> Jak začalo odpadlé křesťanství spolupracovat s římskou vládou a k čemu to vedlo ?

(src)="70"> Khä 313 maranjja , Constantino chachaw Roma marka apnaqäna , jupaw qalltkäna uka kʼari religionajj markpachan uñtʼatäñapatak chʼamañchäna .
(trg)="69"> V roce 313 n . l . vládl v Římské říši pohanský císař Konstantin a odpadlou formu křesťanství zlegalizoval .

(src)="71"> Ukatjja , uka religionampi gobiernompejj mayachtʼataw kunsa lurapjjäna .
(trg)="70"> Církev tehdy začala úzce spolupracovat s římskou vládou .

(src)="72"> Amuytʼañataki , Constantino chachajj kʼari religión pʼeqtʼirinakampiw tantachtʼasïna .
(src)="73"> Uka tantachäwejj Concilio de Nicea sasin uñtʼatänwa .
(trg)="71"> Konstantin například uspořádal setkání s církevními představiteli , které je známé jako nikajský koncil .

(src)="74"> Uka tantachäwi tukuyatatsti , ‘ Jesusajj Diosawa ’ sasin jan creyitap laykojja , Arrio sacerdoteruw castigapjjäna .
(trg)="72"> Po něm poslal do vyhnanství kněze Aria , protože odmítl přijmout názor , že Ježíš je Bůh .

(src)="75"> Qhepatsti , Teodosio I ( 379 - 395 ) chachaw Roma marka apnaqjjarakïna , jupaw Iglesia Catolicarojj markpachar uñtʼayjjäna .
(trg)="73"> Za vlády císaře Theodosia I . ( 379 – 395 n . l . ) se katolická církev – jak začalo být odpadlé křesťanství známo – stala v Římské říši oficiálním náboženstvím .

(src)="76"> Teodosio chachajj apnaqkäna ukhajja , Roma markankirinakajj taqenis cristianöpkaspa ukhamwa yatjjattʼatanakajj sapjje .
(trg)="74"> Historikové říkají , že pohanský Řím se během vlády tohoto císaře stal křesťanským .

(src)="77"> Uka tiemponjja , Diosat jitheqtir cristianonakajj kʼari religionan yatichäwinakaparjamaw sarnaqjjapjjäna , ukhamatwa Jachʼa Babiloniajj uñstäna .
(trg)="75"> Pravda je ale taková , že v té době už odpadlí křesťané přijali pohanské nauky , takže byli součástí Velkého Babylonu .

(src)="78"> Ukhamäkchïnsa , Diosar taqe chuyma serviri ajllit cristianonakat mä qawqhanejja utjaskänwa .
(trg)="76"> I tehdy ale žilo několik málo pomazaných křesťanů , o kterých Ježíš mluvil jako o pšenici .

(src)="79"> Jesusajj parlkäna uka trigor uñtasitäpjjänwa .
(src)="80"> Uka cristianonakajja , Diosat jan jitheqtas serviñatakiw chʼamachasipjjäna .
(trg)="77"> Ze všech sil se snažili Boha uctívat správným způsobem , ale nikdo jim nenaslouchal .

(src)="81"> Ukampis mä qawqhanikiw jupanakar istʼjjapjjäna ( Mateo 13 : 24 , 25 , 37 - 39 liytʼañataki ) .
(trg)="78"> ( Přečti Matouše 13 : 24 , 25 , 37 – 39 . )

(src)="82"> Ukhamatwa Jachʼa Babilonian katuntatäpkaspas ukhamänjja .
(trg)="79"> Byli v zajetí Velkého Babylonu !

(src)="84"> Jesusan jiwatapat pataka maranak qhepatjja , waljaniw griego aruta latín aruta Biblia liyisipkäna .
(trg)="80"> Díky čemu mohli někteří lidé během několika staletí po Kristu zpochybnit učení církve ?

(src)="85"> Ukhamajja , Bibliajj kamsisa , iglesianjj kamsasas yatichapjjaraki ukjja , sumwa amuytʼapjjäna .
(trg)="81"> Během několika staletí po Kristu mohli mnozí lidé číst Bibli buď v řečtině , nebo v latině .

(src)="86"> Ukhamatwa iglesian yatichäwipajj kʼarïtapa amuyapjjäna .
(trg)="82"> Měli tak možnost srovnat to , co učí Boží Slovo , s tím , co učí církev .

(src)="87"> Ukatjja , janiw uka kʼari yatichäwinakarjam sarnaqjjapjjänti .
(trg)="83"> Někteří pak církevní dogmata odmítli .

(src)="88"> Ukampis maynitï , amuyunakap yaqhanakaru parlaspäna ukhajja , jiwayataw uñjasispäna .
(trg)="84"> Nemohli ale svoje názory říkat nahlas , protože to bylo nebezpečné , a dokonce tím riskovali život .

(src)="89"> Diosat jan yatipjjañapatakejja , ¿ kunsa iglesiajj luräna ?
(trg)="85"> Jak církev bránila lidem číst Bibli ?

(src)="90"> Qhepatjja , mä jukʼanikiw griego arsa jan ukajj latín arsa yatjjapjjäna .
(trg)="86"> Časem ale řecky a latinsky mluvilo stále méně lidí .

(src)="91"> Ukhamïpanjja , kʼari religionan pʼeqtʼirinakapajj janiw yaqha arunakaru Biblia jaqokipayañ munapkänti .
(trg)="87"> Církevní představitelé bránili tomu , aby Boží Slovo bylo překládáno do běžně používaných jazyků .

(src)="92"> Iglesia pʼeqtʼirinakatsa , yatjjattʼatanakatsa yaqhepajj Biblia liyipjjarakïnwa .
(trg)="88"> Výsledkem bylo , že Bibli si mohli číst pouze duchovní – ačkoli ne všichni uměli dobře číst a psát – a někteří vzdělanci .