# ati/2017612.xml.gz
# bbj/2017612.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈA - yɛ tsakö ˈla , - e ˈˈle ˈmiˈa bidzhu ˈvɛɛ ˈla .
(trg)="1"> “ Ka pe pe de pe da ’ ghôm ke shwe le ne ne koung mo ; pe pe koung mo tchye m ne mfa ’ gre nyenyô . ” ​ — 1 YHN .

(src)="2"> Man ˈa - kɔ sa - kale ˈla kë - ɛ ˈkun - a - le tsakö ˈla - yɛ - anumanhɔɛ ˈla . ’ ​ — 1 JAN 3 : 18 .
(trg)="2"> 3 : 18 .
(trg)="3"> Ya tchi koungne be ye gwye ?

(src)="3"> ˈLayɛ tshun ɲɔn ˈnun man ˈe - lëdzhën - sɛsɛ ?
(trg)="4"> “ Koungne te mfum ” be ke ?

(src)="4"> Tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn , ˈe ˈzɔ man - le ˈˈɲan ?
(trg)="5"> Pe fing ne re la te jye ge koungne yôkpe be kwa ’ ye nyenyô ?

(src)="5"> Kë man ˈa sɛ - le ˈkë - ɛ ˈkun - a tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn ?
(trg)="6"> Ya tchi koungne be ye gwye ?

(src)="6"> ˈLayɛ tshun ɲɔn ˈnun man ˈe - lëdzhën - sɛsɛ , nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn ?
(trg)="7"> Ke gre a pe po’o ?

(src)="7"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )

(src)="8"> 2 , 3 .
(trg)="9"> 2 , 3 .

(src)="9"> Kë man Joova - o - le ˈkë - ɛ ˈkun wɔ tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn ?
(trg)="10"> Jéovah be é le la’te ye koungne te pyap pé bi pômsoung m tchi ge ke ?

(src)="10"> ˈˈƝan - kɛ man yɛ ˈe ˈkë ˈkun - kɛsɛ - a - le - kaɲanɲanlesɔ , ˈa sɛ - yɛ tsabi ˈla - pia ˈfitaa nɛn ?
(trg)="11"> Ke da’te ge pô mving fing ne re ta ’ koungne te pyap pé ?

(src)="11"> Kë man ˈa sɛ - le ˈkë - ɛ ˈkun - a tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn ?
(trg)="12"> Pe fing ne re la te ne da’te kwa ’ koungne nyenyô ?

(src)="12"> 6 , 7 . ( a ) Tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn , ˈe ˈzɔ man - le ˈˈɲan ?
(trg)="13"> 6 , 7 . ( a ) “ Koungne te mfum ” be ke ?

(src)="13"> ( b ) Kë man tsabiɛ tën - ba - le - nɔn ˈmɛn nɛn - yɛ tsabi ˈla ?
(trg)="14"> ( b ) Ha mfo’te koungne mfum ?

(src)="14"> Kosa ɲɔn man ˈa sɛ bie tsakö ?
(trg)="15"> Pe gô hente mne môkpe ge ke ?

(src)="15"> A sɛ tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn , ˈˈɲan - kɛ man ˈe - vɛn tsa ˈze ˈa - le ?
(trg)="16"> Bé koungne nyenyô tsenye wôkpe ne re la ?

(src)="16"> Kë man ˈa - le ˈkë - ɛ ˈkun - a kɔfɛn tsabiɛ fë ho ?
(trg)="17"> Pe fing ne le dze ne ne ha mkou ’ bi pyeshe pô m ge ke ?

(src)="17"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man a sɛ tsabi ˈhɛn fun - yɛ , - e bie ˈkun ˈa - le - pia ˈfitaa nɛn ?
(trg)="18"> A tcheng ge pe pe ne ha mghôm kaktuô , a pe kwa ’ ye nyenyô .
(trg)="19"> Ne ke ?

(src)="18"> A sɛ tsabi - aposɛ nɔn , kë man ˈa - le ˈkë - ɛ ˈkun - a tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn ?
(trg)="20"> Tchwe yé pe we de mtridja a , pe fing ne la’te koungne nyenyô m ge ke ?

(src)="19"> ( a ) Tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba - le ˈba fofoe , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e bie ˈkun ˈa bokan ˈba - bɛtɛ nɛn ?
(trg)="21"> ( a ) A tcheng ge pe re ma ne pyap tchwe ke ?

(src)="20"> ( b ) Kë man ˈa sɛ - le bokan ˈba ˈwɛn ˈba - le ˈba fofoe ?
(trg)="22"> ( b ) Pe fing ne re la ne ne kwite pô pye wap poua a ?

(src)="21"> ˈˈƝan - kɛ man - e bie ˈkun ˈa - le ɲɔn tsa e nɛnsan e nɛnshɔ ama ˈa nɔn - kpë telɔfu ˈla ?
(trg)="23"> Pe gô khou ’ ne re la te ne pe a tchum byagne poua mfe pôkpe ?

(src)="22"> Kë man ˈa - le bɛn bɛn han - pia ˈfitaa nɛn ?
(trg)="24"> Pe fing ne la’te m ge ke ge tchwe yé pe tchousi mo a , a be kwa ’ tchousi nyenyô ?

(src)="23"> A sɛ nɔn - giman tsa - wɛn ko Joova ˈsɔn - ɛn nɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e lëdzhën - ze ˈkun ˈa - le ?
(trg)="25"> Pe gô pe yô ta ’ fa ’ yé pou tchouô ’ ha bi pe tchum bemte a m tchi ge ke ?

(src)="24"> A sɛ tsabi ˈla - yɛ - pia ˈfitaa nɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa - le ˈeyi - a sɛ - le - kaɲanɲan ?
(trg)="26"> A bé ta ’ kritè hô nwe ye a pôk tè ’ a , be koungne gô tsegne é ne re la ?

(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - le ˈe - kɔkɔɛ - ze ˈkun ˈa - yɛ tsakö ˈla - pia ˈfitaa ?
(trg)="27"> Nweke koungne nyenyô be ywe mtuôdeng tè ’ ?

# ati/2017613.xml.gz
# bbj/2017613.xml.gz


(src)="2"> ˈMɛn ˈˈnɔn telɔfu ˈˈbë , - kɛ ˈyi - mɛn - nɔn - bë man ˈe - le ya ˈbubuë . ’ ​ — MAT .
(trg)="1"> “ Ka po kwè ge ge sô ’ ne ha hwite demtcha’a , the sô ’ m ne ha hwite pe , ge sô ’ m ne ha nye . ” — MAT .

(src)="3"> 10 : 34 .
(trg)="2"> 10 : 34 .

(src)="4"> “ Ya bubu ” ˈyi Jesu - o - bo ˈmɛn Matie 10 : 24 ˈla , ˈe ˈzɔ man - le ˈˈɲan ?
(trg)="3"> Nye yé Yéso gôm nwe ne tchum Matio 10 : 34 be ke ?

(src)="5"> Bu - wosɔ ˈba , - ba sɛ bu - Zö bɛn - ɛn hɛn kɔ , kë man bu ˈpa - le - shi ˈmɛnkö Joova dzhi ?
(trg)="4"> O fing ne re la te be a dendeng bi Jéova ba tchwe yé toundye o we khô ge o ramte é a ?

(src)="6"> Bu - tsabi ˈnun - o sɛ - ɲɛn Joova nɛn , ˈˈɲan - kɛ man ˈe sɛ bokan bu ˈze ˈbu - shi ˈe bɛn ˈˈyɛ - akaan ?
(trg)="5"> Ke fing ne kwite o ne takte pwa tchwe yé ta ’ mo tchum you toundye tak ne ramte Jéova neng a ?

(src)="7"> 1 , 2 . ( a ) Telɔfu tshun ˈɲɔn man ˈa sɛ - kan - dɔ ˈˈyi ˈla ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Pe fing ne re ya hwite tyô’ô ?

(src)="8"> ( b ) ˈˈƝan - kɛ man ˈe - le - ze - a ˈˈman telɔfu ˈla nanma - ye nɛn ?
(trg)="7"> ( b ) Ke gre be pe ka fing ne tchwe tchum hwite ne goung mreng awè tchwelô ?

(src)="9"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )

(src)="10"> 3 , 4 . ( a ) - Ka ˈyi Jesu - o kë , ˈˈɲan - kɛ man - e - le tsabiɛ ˈba ?
(trg)="9"> 3 , 4 . ( a ) Mji’te mye Yéso le ha a , le gre la ne pômneng ?

(src)="11"> ( b ) Bɛn ɲɔn ˈnun ˈla man Jesu - nunmën - daa , ˈe sɛ ˈshu kɛ ˈze tsa ?
(trg)="10"> ( b ) A be a tchente tchuô ne ying pa ’ Yéso we gôm a tchweke ?

(src)="12"> Bɛn ɲɔn man Jesu ˈo - kɔasɔ ˈba , - ba - kɔ ˈla ?
(trg)="11"> Ke ywe le ŋwak ne pekhu Yéso ?

(src)="13"> Sa - wɔsɔ ˈba - ba sɛ ˈˈyɛ ˈla ˈkun ˈa ˈsɔn Joova , ˈˈɲan - kɛ man - e bie ˈkun ˈe - kpë sa hɛn ?
(trg)="12"> Pou pe tchum yôkpe toundye be tcheng ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova Si a , be a poung ge pe kamte ke ?

(src)="14"> ˈO ˈwɛn ˈo ki - aniin ˈo shi ˈnun - o sɛ ˈˈman Joova ˈsɔn , ˈˈɲan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun ˈo - le ?
(trg)="13"> Ta ’ kritè yé dze é ke djwi é le te gamte Jéova a pe gô re la ?

(src)="15"> Bu ki - aniin bu shi - o sɛ ˈˈyɛ ˈla ˈkun bu ko - Zö bɛn - ɛn hɛndzhi , kosa ɲɔn man bu sɛ bie bukö ?
(trg)="14"> Dze o ke djwi o le pe tcheng ne syapte you ne ramte Jéova be a poung ge o hente beng ne o ge ke ?

(src)="16"> Kë man Joova - Adanshɛshisɛ ˈkö , ˈo sɛ - le bokan ˈo ˈˈve ˈba ˈze ˈba ho ˈba hɛn - aniin ˈba nɛn ˈwɛn ˈo ˈˈman Joova ˈsɔn ?
(trg)="15"> Ta ’ kritè gô lanye po pye ne ha mkou ’ dze é ke djwi é le ye é te gamte Jéova a pe m tchi ge ke ?

(src)="17"> Bu e bu ki - aniin bu shi , ˈmun sɛ ˈˈman - zösɔn keke ˈla , kë man bu sɛ - le kë bu ˈˈve ˈba Biblë - ɛ ˈla bɛn ?
(trg)="16"> Tchum ta ’ toundye , mbè pou mdjwi fing ne tak te pe tchum ta ’ tchôsi .

(src)="18"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ - le ˈze sa - wosɔ ba ˈba ˈkö ˈkun ˈba kɔ sa - Zö bɛn hɛn ?
(trg)="17"> A pe po’o be ye mo yé be kritè a gô lanye mji’te nyenyô Bible bi po pye m tchi ge ke ?

(src)="19"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man sa - wosɔ ba sɛ kö ˈkun ˈba kɔ sa - Zö bɛn hɛn ?
(trg)="18"> Ke fing ne re shè tchetche pe poua pô pôkpe pyé wap te be mkwithè Jéova a ?

(src)="20"> Nanmɛ kë man ˈa - le tɛn ˈba ˈla ?
(trg)="19"> Ke gre be pô pôkpe fing ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova a ?

(src)="21"> Kë man ˈa - le dzhu bɛn ze sa - wosɔ ˈba ?
(trg)="20"> Pe fing ne re la te jye mkwègne map e ?

(src)="22"> ˈA sɛ - lɔbɛn tsakö - le , - kɛ gbɛgbɛ ˈɲɔn ˈe sɛ - le ?
(trg)="21"> Pe gô pe ghôm nwe m tchi ge ke bi pô pôkpe ?
(trg)="22"> A bé khweyieng o pe pepoung be o gô tsou ya pé ?

(src)="23"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa kɔfɛn - le ɲɔn bɛn ˈkɛ ˈyi ˈe sɛ nɔn hö bë , a ˈˈtö ˈe ˈla ?
(trg)="23"> Pe fing ne re la te ne khô ge she potse tsyé bé a ha shè a ke ŋwak e ?

(src)="24"> Tsa e sa - wosɔ ama - a sɛ ko ˈmɛn ˈpɛ , ˈˈɲan - kɛ man ˈe sɛ bokan tsa ˈze dzhɛn - yɛ ˈˈfuö tsa lɔ ?
(trg)="24"> O pe djou ’ tchwepoung ne takte ying pa ’ toundye o we gôm a be o fing ne re la ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="25"> 17 , 18 .

(src)="26"> Sa tsabi ˈnun - o sɛ - ɲɛn Joova nɛn , ˈˈɲan - kɛ man ˈe sɛ bokan tsa ˈze dzhɛn - yɛ ˈˈfuö tsa lɔ ?
(trg)="26"> Ke fing ne kwite o ne takte poua tchwe yé mo toundye o tak ne ramte Jéova neng a ?

(src)="27"> Kë man ˈa sɛ - le ˈkë - ɛ ˈkun te ˈyi Joova - wɔ tsabi gbuë , - a ˈe fɛn nɔn ?
(trg)="27"> O fing ne la’te ge o we ha mkou ’ ne pa ’ Jéova tchôkte mo a m ge ke ?

(src)="28"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa sɛ ˈye wo ?
(trg)="28"> Pe fing ne pe byap ke ?

(src)="29"> Bu e bu - wosɔ ˈba ama ˈmun sɛ ˈˈman ˈmunkö ˈla tɛn ˈkun - bɔ Jesu ho fɛnfɔ , ˈˈɲan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun bu - le ?
(trg)="29"> You tchi ne ying pa ’ Yéso we gôm a pe hapgne toundye o , be o gô re la ?

# ati/2017614.xml.gz
# bbj/2017614.xml.gz


(src)="2"> ˈakö ˈmɛn - bë ˈmun - shɔ - ye . ” ​ — ZEK .
(trg)="1"> “ Po pegne m na m , . . . te bing begne m ne po . ” ​ — ZÉK .

(src)="3"> 1 : 3 .
(trg)="2"> 1 : 3 .

(src)="4"> Kë man Joova - wɔ - le dzhi - i - hën ?
(trg)="3"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?

(src)="5"> - A - nɔn sakö - ze - Zö .
(src)="6"> Kë man ˈa sɛ - le - ka kɔ ˈe bɛn ˈˈyɛ nɛn lëfɛn ˈkpakpa ?
(trg)="4"> Pe fing ne tchente thôm ka’gne ye a be pe re bi Si a “ goung mtyè ’ awè ” tchi ge ke ?

(src)="7"> Kë man ˈa - le - le ɲɔn - kɛpuɛn - yɛ nɔn ˈˈwuën Joova ˈo - sɔn - ɛn ˈla ?
(trg)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne kô pa ’ tchwepoung gô ko tchum bemte Jéova ?

(src)="8"> 1 - 3 . ( a ) Zekaria - o - nɔn - bo ˈo - giman - wɛn , bɛn ˈɲɔn man ˈe hɔn Joova tsabiɛ ˈba fɛn ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Zékaria le ne to ’ ne ghôm mghôm gamdo ’ , temla ’ Jéova pe ge ke ?

(src)="9"> ( b ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man Joova - o - she ˈo tsabiɛ ˈba - nda ˈkun mmiɛ - wɔ ˈo - shɔ ˈpɛ ?
(trg)="7"> ( b ) Nweke Jéova le gôm bi temla ’ é ge wap pegne m ne é ?

(src)="10"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ man Zekaria - o - hën ˈo - miɛnhën ˈkɛmɔn fɛn - ɛn ˈla ?
(trg)="8"> Zékaria le yô ke tchum ye ne yô tchum jwégne nouba thôk e ?

(src)="11"> ( b ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - a lɛlɛ - ka latɔ - ɛ ˈebo ˈkɛmuën nɛn ?
(trg)="9"> Nweke a le be pou ve ywe ne m bak ŋwa’gne mjum buee ?

(src)="12"> ( - Tsɛ - foto 1 ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="10"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 1 . )

(src)="13"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="14"> Kë man Joova - wɔ - le dzhi - i - hën - kɛsɛ ˈkun - e - ba bɔbɔ ?
(trg)="12"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?

(src)="15"> Kë man ˈa - le - le ɲɔn Joova - wɔ nɔn bɛn ˈˈkan tsa ?
(trg)="13"> Pe fing ne khu ghôm do ye a be tchum pak ŋwa’gne a m tchi ge ke ?

(src)="16"> 8 - 10 . ( a ) Biblë - ɛ ˈla , ˈˈɲan - kɛ man - a ˈkpɛ sɛman ?
(trg)="14"> 8 - 10 . ( a ) Ta ’ ka’gne ne tso Si be ke ?

(src)="17"> ( b ) Sɛman tshu ɲɔn man hobi Tsikiya - o ˈˈho ?
(trg)="15"> ( b ) Tsidkiya late logne ya ka’gne é ?

(src)="18"> 11 , 12 . ( a ) Bɛn - kɔkɔɛ ˈɲɔn man ˈa sɛ - shi Joova - nda ?
(trg)="16"> 11 , 12 . ( a ) Pe fing ne re ya ka’gne m tuôdeng ?

(src)="19"> ( b ) - A - nɔn tsakö - ze Joova .
(src)="20"> Kë man ˈa sɛ - le - le - ka kɔ bɛn ˈˈyɛ nɛn ?
(trg)="17"> ( b ) Mtchi ge ke you tchi ne tchwe goung mtyè ’ awè gô pe ying ne ka’gne yé o re bi Si a ?

(src)="21"> ˈˈƝan - kɛ bɛn man Zekaria ˈo - miɛnhën ˈkɛmɔn fɛn - ɛn , - yɛ tsa kë ?
(trg)="18"> Ne yô m tchum jwégne nouba thôk e Zékaria , fing ne lagne wôkpe ke ?

(src)="22"> 14 , 15 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ man Zekaria - o - hën ˈo - miɛnhën - nso fɛn - ɛn ˈla ?
(trg)="19"> 14 , 15 . ( a ) Zékaria le yô ke tchum ye ne yô m tchum jwégne nouba sombue ?

(src)="23"> ( - Tsɛ - foto 2 ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . ) ( b ) ˈˈƝan - kɛ man - a - nɔn shimuɛn ˈwɛn ˈo hɔn - dasɛ ˈla ˈku nɛn ?
(trg)="20"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 2 . ) ( b ) Mdjwi yeng tchum sapgo be we ?

(src)="24"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - a - kan - dasɛ ˈmɛn - ko ˈo ?
(trg)="21"> Nweke angélé po djo ’ é tchum sapgo ?

(src)="25"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ man Zekaria - o - hën ˈpɛ ?
(trg)="22"> ( a ) Ke le tchyete ne “ tchwepoung ” tchum sapgo ?

(src)="26"> ( - Tsɛ - foto 3 ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . ) ( b ) ˈFo man shɔmuan ˈkɛmuën - an - ba - nɔn - dasɛ - ze - tsë lɔ ?
(trg)="23"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 3 . ) ( b ) Pedjwi poua mbap bewe de sapgo da m ha ?

(src)="27"> 17 , 18 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e lë ˈe nɛn ˈkun - kɛpuɛn ˈkɛ ˈe - kpë shinea ˈlö ?
(trg)="24"> 17 , 18 . ( a ) Nweke Shinéar be tsou ’ yé a khou’gne bi “ tchwepoung ” a ?

(src)="28"> ( b ) - Kɛpuɛn ˈkɛ dzhi bɛn - ye nɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun ˈa - le ?
(trg)="25"> ( b ) Sô ’ m ne tchwepoung , pe gô le kwa ’ ya khète ?

(src)="29"> Bɛn ˈɲɔn man Zekaria ˈo - miɛnhën ˈkɛ - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="26"> Msyagne potse tsyé Zékaria le yô m tchum jwégne a thoute ge ke bi pe tyô’ô ?

# ati/2017615.xml.gz
# bbj/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ ˈEyɛ ˈe ˈˈɲan - le . . .
(src)="2"> ˈeyi mɔn sɛ ˈmun - Zö Joova ˈmɛn bɛn - ɛn tɛn . ” ​ — ZEK .
(trg)="1"> “ Ya bô gô tchwe ŋwak — be yé po ka tak ne you ’ gi Jéova Si yô neng a . ” ​ — ZÉK .

(src)="3"> 6 : 15 .
(trg)="2"> 6 : 15 .

(src)="4"> Kë man Zekaria ˈo nɛnnɔn - miɛnhën - ɛn , - yɛ - le tsa sɛnhën dzhi ko ?
(trg)="3"> Ye jyôjum ne tse tsyé Zékaria le yô m tchum jwénye a ha ma mka’gne nyenyô bi temla ’ Jéova ?

(src)="5"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - kui fɔnfɔn ˈkɛmuën e - kuetobi ˈkɛ ama - miɛnhën - ɛn , - yɛ tsa sɛnhën dzhi ko ?
(trg)="4"> Mkhoung mebuee myé a be poua tuô ne nyap kwè pou a , ba mkelik , ha kaktuô bi pe m tchi ge ke ?

(src)="6"> Kë man - bɔ - le - Zö - giman - kaka ˈyi ˈyɛ - le nanma - ye nɛn - hën ?
(trg)="5"> O djou ’ ne o m tchi ge ke tchwe ye o we djô fa ’ ne khwe pe tyô’ô be a yôm a ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="8"> Zekaria ˈo - miɛnhën - nso fɛn - ɛn ˈelɔsɔn nɛn , bɛn ɲɔn man ˈe hɔn Juifë ˈba fɛn Jeruzalɛmën ˈlö ?
(trg)="7"> Ne yô m tchum jwénye nouba sombuee Zékaria le ne mi , ye ne pe pe Youdéa pye wap le Yérousalem a pe m ge ke ?

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="10"> Juifë ˈba , - ba - nɔn - bë ˈba - kɔɛ fɛn nɛnnɔn , bɛn ˈɲɔn man - ba - kɔ ˈla ?
(trg)="9"> Tchwe ye pe Youdéa le pegne we pou a , wap le re ma mketu ’ ?

(src)="11"> Kë man Joova - o - le bokan ˈo tsabiɛ ˈba - ze - ba dzhɔ - bo ˈba - giman wɛn ?
(trg)="10"> Jéova le kwite temla ’ é ne ping tho ’ fa ’ , tchi ge ke ?

(src)="12"> ( a ) Kë man Zekaria ˈo - miɛnhën - munkuɛ fɛn - ɛn - e - le - bo wɛn ?
(trg)="11"> ( a ) Ne yô m tchum jwégne nouba hôm Zékaria tho ’ ge ke ?

(src)="13"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . ) ( b ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - gbɔngɔ ˈba , ˈba kulë ˈkɛ - e - le ˈe - yemi ?
(trg)="12"> ( Lé foto ne tho ’ . ) ( b ) Nweke mléng te be kwitchi a ?

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ man - a - nɔn - kui fɔnfɔn ˈkɛmuën - ɛn ˈku nɛn ?
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mkhoung mebuee shou’gne ke ?

(src)="15"> ( b ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - kui fɔnfɔn ˈkɛmuën - ɛn dzho - kɛ ˈyi - a - nɔn - shikanɛn - le ˈnun ?
(trg)="14"> ( b ) Nweke mkhoung bô pe poua tuô ne nyap kwè pou ?

(src)="16"> ˈBa ˈɲɔn man ˈba - kuetobi ˈkɛ - da ?
(trg)="15"> Pe we bo feng mkelik ?

(src)="17"> Nanmɛ - giman tshun ˈɲɔn man - a - nɔn - ko ˈba - wɛn ?
(trg)="16"> Fa ’ tsyé pou ha bi pou a be ke ?

(src)="19"> ˈBu ˈyi ˈa butu Joova tsabiɛ ˈba , - e ˈˈman tsa - pɔɛdzhi ko .
(trg)="17"> So’o m ne ghôm gamdo ’ Zékaria ne mkelik poua pe feng ya , pe fing ne tchente jye ge ke ?

(src)="20"> ˈˈƝan - kɛ fɛn ?
(trg)="18"> Nweke a ka tcheng ge pe pouôk ne pa ’ pou gô tchwe kam temla ’ Jéova Si a ?