# asf/2016040.xml.gz
# tr/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> 1 Be Determined to “ Let Your Brotherly Love Continue ” !
(trg)="2"> 3 Kendilerini Gönüllü Olarak Sundular : Okyanusya

(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(trg)="4"> 2016 yılının ayeti nedir ?

(src)="4"> What should we think of when we look at it throughout the year ?
(trg)="5"> Yıl boyunca bu ayete baktığımızda ne düşünmeliyiz ?

(src)="5"> This article will show us how to gain the most benefit from our yeartext .
(trg)="6"> Bu makale yılın ayetinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğimizi gösterecek .

(src)="6"> 2 Be Compelled by God’s “ Indescribable Free Gift ”
(trg)="7"> 12 Tanrı’nın Eşsiz Armağanı Sizi Nasıl Etkilemeli ?

(src)="7"> Jehovah has given us what the apostle Paul called God’s “ indescribable free gift . ”
(trg)="8"> Elçi Pavlus Tanrı’nın ‘ sözlerle anlatılamaz armağanından ’ söz eder .

(src)="8"> What is that gift ?
(trg)="9"> Bu armağan nedir ?

(src)="9"> How does it compel us to walk in the footsteps of Christ Jesus , to love our brothers , and to forgive others from the heart ?
(trg)="10"> Bizde Mesih İsa’nın adımlarını izlemek , kardeşlerimize sevgi göstermek ve başkalarını gönülden bağışlamak üzere nasıl istek uyandırır ?

(src)="10"> We will answer these questions and consider practical things we can do during the Memorial season .
(trg)="11"> Makalede bu soruların cevabını alacağız ve Anma Yemeği döneminde neler yapabileceğimizi göreceğiz .

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="12"> 17 Bizim Ruhumuzla Birlikte Ruh da Tanıklık Eder

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="13"> 22 “ Biz de Sizinle Gidelim ”

(src)="13"> These two articles will explain how someone knows that he or she has received the heavenly calling and what it means for that person to be one of the anointed .
(trg)="14"> Bu iki makalede gökte yaşama çağrısı alan birinin bunu nasıl anladığı ve meshedilmiş olmanın o kişi için ne anlama geldiği ele alınacak .

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="15"> Ayrıca şu soruların cevabını alacağız : Meshedilmişler kendileri hakkında nasıl bir görüşe sahip olmalı ?

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="16"> Sembollerden alanların sayısındaki herhangi bir artış bizi kaygılandırmalı mı ?

(src)="16"> From earliest times , Jehovah has invited others to work with him to accomplish his purpose .
(trg)="18"> Yehova en baştan beri amacının yerine gelmesi için başkalarını Kendisiyle birlikte çalışmaya davet etti .

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="19"> Yehova’nın amacı küresel bir şahitlik işinin yapılmasıdır ve O bizi bu işe katılmaya davet ediyor .

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="20"> Bu makale Yehova’nın iş arkadaşları olmanın getirdiği nimetleri ele alıyor .

(src)="19"> COVER IMAGE :
(trg)="21"> KAPAK RESMİ :

(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="22"> Bir öncü Baobab Ağacı Yolunda kağnı süren bir adama Kutsal Kitaptan bir kısım okuyor ( Morondava , Madagaskar )

(src)="21"> PUBLISHERS
(trg)="23"> MÜJDECİ SAYISI

(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="24"> KUTSAL KİTAP TETKİKİ

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="25"> ANMA YEMEĞİNE KATILANLAR

# asf/2016042.xml.gz
# tr/2016042.xml.gz


(src)="1"> “ Let your brotherly love continue . ” ​ — HEB .
(trg)="1"> “ Kardeş sevginiz hep sürsün ” .

(src)="2"> 13 : 1 .
(src)="3"> SONGS : 10 , 54
(trg)="2"> İLAHİLER : 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="3"> Kardeş sevgisi nedir ?

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="4"> Kardeş sevgisi göstermeyi sürdürmemiz neden çok önemlidir ?

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="5"> Kardeş sevgimizi nasıl gösterebiliriz ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="7"> Pavlus İbrani kardeşlerine neden mektup yazdı ?

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="8"> MİLATTAN SONRA 61 yılıydı .

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="9"> İsrail’in dört bir yanındaki cemaatler nispeten huzurlu bir dönemdeydi .

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="10"> Elçi Pavlus Roma’da hapiste olsa da yakında serbest bırakılmayı umuyordu .

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="11"> Hizmet arkadaşı Timoteos yeni serbest bırakılmıştı ve birlikte Yahudiye’deki kardeşleri ziyaret etmeyi planlıyorlardı .

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="12"> Fakat 5 yıl içinde , İsa’nın bildirdiği gibi “ ordugâh kurmuş ordular ” Yeruşalim’i kuşatacaktı .

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="13"> Yahudiye’deki Hıristiyanların , özellikle de Yeruşalim’dekilerin hemen harekete geçmesi gerekecekti .

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="14"> İsa onlara bu olayların gerçekleşmeye başladığını görür görmez kaçmalarını söylemişti .

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="15"> İsa’nın bu sözleri bildirmesinin üzerinden 28 yıl geçmişti .

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="16"> Bu süre içinde İsrail’de yaşayan Yahudi kökenli sadık Hıristiyanlar büyük bir muhalefete ve zulme dayanmıştı .

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="17"> Yine de Pavlus onların hayatlarındaki en büyük iman sınavlarından biriyle karşılaşmak üzere olduklarını biliyordu .

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="18"> Ne yaşayacak olurlarsa olsunlar buna hazırlıklı olmalarını istiyordu .

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="19"> O kardeşlerin olağanüstü bir tahammüle ve canlarının korunmasını sağlayacak kadar güçlü bir imana ihtiyaçları olacaktı ( İbraniler 10 : ​ 36 - 39 ’ u okuyun ) .

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="20"> Bu nedenle Pavlus onların ruhi ihtiyaçlarını karşılamak için Tanrı ilhamıyla bir mektup yazdı .

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="21"> Bu mektup günümüzde İbraniler kitabı olarak bilinir .

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="22"> İbraniler kitabı bizi neden ilgilendirmeli ?

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(trg)="23"> Pavlus’un birinci yüzyıldaki İbrani Hıristiyanlara yazdığı sözler bugün hepimizi ilgilendirmeli .

(src)="25"> Why ?
(trg)="24"> Neden ?

(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="25"> Çünkü biz de benzer bir durumdayız .

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="26"> Bu “ çetin ve bunalımlı ” dönemde her tür muhalefet ve zulümle karşılaşıyoruz .

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(trg)="27"> Sıkıntılar karşısında imanımızın ve Tanrı’ya bağlılığımızın güçlü olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyoruz .

(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="28"> Öte yandan birçoğumuz nispeten huzurlu bir ortamda yaşıyoruz ve doğrudan bir zulüm görmüyoruz .

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="29"> Ancak Pavlus’un zamanındaki Hıristiyanlar gibi hiçbirimiz şu önemli gerçeği gözden kaçırmamalıyız : Yakında hayatımızdaki en büyük iman sınavıyla karşılaşacağız !
(trg)="30"> ( Luka 21 : ​ 34 - 36 ’ yı okuyun ) .

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="31"> 2016 yılının ayeti nedir ?
(trg)="32"> Bu ayetin seçilmesi neden uygundur ?

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="33"> Hemen önümüzdeki olaylara nasıl hazırlanabiliriz ?

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="34"> Pavlus İbraniler kitabında imanımızı güçlendirmemize yardım edecek birçok şey sıralar .

(src)="34"> One essential thing is highlighted in the first verse of the last chapter of that letter .
(trg)="35"> Örneğin bu mektubun son bölümünün ilk ayetinde şu önemli noktaya değinir : “ Kardeş sevginiz hep sürsün ” .

(src)="35"> That verse has been selected to be the yeartext for 2016 .
(trg)="36"> Bu sözler 2016 yılının ayeti olarak seçildi .

(src)="37"> 13 : 1 .
(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="37"> 2016 yılının ayeti : “ Kardeş sevginiz hep sürsün ”

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="38"> Kardeş sevgisi nedir ?

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="39"> Kardeş sevgisi göstermemiz ne anlama gelir ?

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="40"> Pavlus’un burada kullandığı Yunanca philadelphia teriminin kelime anlamı “ erkek kardeşe duyulan sevgi ” dir .

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="41"> Kardeş sevgisi aile fertleri ya da yakın arkadaşlar arasındakine benzer güçlü , sıcak bir duygudur ve bağlılık içerir .

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="42"> Yehova’nın toplumundaki kişiler olarak birbirimize kardeşmişiz gibi davranmayız , biz gerçekten kardeşiz .

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(trg)="43"> Şu öğüt aramızdaki güçlü bağlılığı güzel bir şekilde anlatır : “ Kardeş sevginizi sıcak bir şefkatle gösterin .

(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="44"> Birbirinize saygı göstermekte siz önce davranın ” .

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="45"> Kardeş sevgisi ilkelere dayanan sevgiyle ( agape ) birleştiğinde aramızda yakın bir ilişki oluşur .

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="46"> Bir Hıristiyan kimleri kardeş olarak görmelidir ?

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="47"> Bir bilgine göre “ ‘ Kardeş sevgisi ’ terimi Hıristiyan edebiyatı dışında nadiren kullanılır . ”

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="48"> Yahudilikte “ kardeş ” kelimesinin anlamı , bazen akraba olmayanları da içermesine rağmen Yahudi milletinden kişilerle sınırlıydı ve diğer milletlerden olanları kapsamazdı .

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="49"> Ancak Hıristiyanlıkta milliyeti ne olursa olsun iman eden herkes kardeş olarak kabul edilir .

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="50"> Birbirimize kardeş sevgisi duymayı Yehova’dan öğrendik .

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="51"> Peki kardeş sevgimizi sürdürmemiz neden çok önemlidir ?

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="52"> ( a ) Kardeş sevgisi göstermemizin en önemli nedeni nedir ?

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="53"> ( b ) Başka hangi nedenle birbirimize olan sevgimizi güçlendirmemiz önemlidir ?

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="54"> Kardeş sevgisi göstermemizin en önemli nedeni bunu Yehova’nın talep etmesidir .

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="55"> Kardeşlerimizi sevmediğimiz sürece Tanrı’yı sevdiğimizi söyleyemeyiz .

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="56"> Ayrıca özellikle de sıkıntılı zamanlarda birbirimize ihtiyacımız var .

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="57"> Pavlus İbraniler mektubunda hitap ettiği Hıristiyanlardan bazılarının yakında evlerini ve mallarını bırakmak zorunda kalacağını biliyordu .

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="58"> İsa o dönemin ne kadar zor olacağından söz etmişti .

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(src)="62"> 12 : 9 .
(trg)="59"> Bu nedenle o Hıristiyanların birbirlerine olan sevgilerini güçlendirmeye her zamankinden çok ihtiyaçları vardı .

(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="60"> Büyük sıkıntı başlamadan önce , şimdiden ne yapmalıyız ?

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="61"> Yakında insanlık tarihindeki en büyük sıkıntının yıkıcı rüzgârları bırakılacak .

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(trg)="62"> O zaman şu öğüde uymamız gerekecek : “ Kalk ey halkım , iç odalarına gir , ardından kapıları kapat .

(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="63"> Gazap geçene kadar biraz gizlen ” .

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="64"> Bu “ iç odalar ” cemaatlerimize atfediyor olabilir .

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="65"> Gerçekten de , cemaat ibadetlerinde Yehova’ya tapınmak için kardeşlerimizle bir araya geliriz .

(src)="69"> But it is not enough for us to meet together regularly .
(trg)="66"> Fakat düzenli olarak bir araya gelmemiz yeterli değildir .

(src)="70"> Paul reminded the Hebrew Christians that they should use such occasions to incite one another “ to love and fine works . ”
(trg)="67"> Pavlus İbrani Hıristiyanlara bu fırsatlardan yararlanarak birbirlerini “ sevgi ve iyi işler için ” gayretlendirmeleri gerektiğini hatırlattı .

(src)="71"> We need to develop our brotherly love now , for it will help us during whatever tests and trials we may face in the future .
(trg)="68"> Bizim de kardeş sevgimizi şimdiden güçlendirmemiz gerekir , çünkü bu sevgi gelecekte karşılaşabileceğimiz her tür sınav ve zorlukla baş etmemize yardım edecek .

(src)="72"> ( a ) What opportunities do we have to show brotherly love today ?
(trg)="69"> ( a ) Bugün kardeş sevgimizi göstermek için hangi fırsatlara sahibiz ?

(src)="73"> ( b ) Give examples of how Jehovah’s people have shown brotherly love .
(trg)="70"> ( b ) Yehova’nın toplumunun nasıl kardeş sevgisi gösterdiğine dair örnekler verin .

(src)="74"> Even now , before the outbreak of the great tribulation , we have a strong need for brotherly love .
(trg)="71"> ( Dipnota da bakın . )
(trg)="72"> Kardeş sevgisine büyük sıkıntı başlamadan önce , bugün bile çok ihtiyacımız var .

(src)="75"> Many of our brothers have been adversely affected by earthquakes , floods , hurricanes , tsunamis , or other natural disasters .
(trg)="73"> Deprem , sel , kasırga ve tsunami gibi doğal afetler birçoğumuzu ciddi şekilde etkiliyor .

(src)="76"> Some brothers are suffering because of opposition and persecution .
(trg)="74"> Bazı kardeşler muhalefet ve zulüm nedeniyle sıkıntı çekiyor .

(src)="77"> Added to all of this are the economic woes we experience daily as a result of living in this corrupt system of things .
(trg)="75"> Tüm bunların yanında , bu yoz ortamda yaşadığımız için her gün ekonomik zorluklarla karşılaşıyoruz .

(src)="78"> As such problems increase , so do our opportunities to demonstrate the depth of our brotherly affection .
(trg)="76"> Böyle sorunlar arttıkça kardeş sevgimizin ne kadar derin olduğunu gösterme fırsatlarımız da artıyor .

(src)="79"> Even though “ the love of the greater number [ of people ] will grow cold , ” we need to prove that our brotherly love continues . ​ — Matt .
(trg)="77"> ‘ Çoğu insanın sevgisi soğusa ’ da biz kardeş sevgimizi göstermeye devam etmeliyiz .