# asf/2016040.xml.gz
# no/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> 1 Be Determined to “ Let Your Brotherly Love Continue ” !
(trg)="3"> 7 Vær fast bestemt på å fortsette å vise broderkjærlighet !

(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(trg)="4"> Hva er årsteksten for 2016 ?

(src)="4"> What should we think of when we look at it throughout the year ?
(trg)="5"> Hva bør den minne oss om når vi ser på den i løpet av året ?

(src)="5"> This article will show us how to gain the most benefit from our yeartext .
(trg)="6"> Denne artikkelen viser oss hvordan vi kan ha mest mulig nytte av årsteksten .

(src)="6"> 2 Be Compelled by God’s “ Indescribable Free Gift ”
(trg)="7"> 12 La deg motivere av Guds « ubeskrivelige frie gave »

(src)="7"> Jehovah has given us what the apostle Paul called God’s “ indescribable free gift . ”
(trg)="8"> Jehova har gitt oss det som apostelen Paulus kalte Guds « ubeskrivelige frie gave » .

(src)="8"> What is that gift ?
(trg)="9"> Hva er denne gaven ?

(src)="9"> How does it compel us to walk in the footsteps of Christ Jesus , to love our brothers , and to forgive others from the heart ?
(trg)="10"> Hvordan får den oss til å gå i Jesu fotspor , til å elske våre brødre og søstre og til å tilgi andre av hjertet ?

(src)="10"> We will answer these questions and consider practical things we can do during the Memorial season .
(trg)="11"> I tillegg til å svare på disse spørsmålene skal vi se på noen praktiske ting vi kan gjøre i tiden rundt minnehøytiden .

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="12"> 17 Ånden vitner sammen med vår ånd

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="13"> 22 « Vi vil gå med dere »

(src)="13"> These two articles will explain how someone knows that he or she has received the heavenly calling and what it means for that person to be one of the anointed .
(trg)="14"> Disse to artiklene forklarer hvordan en person vet at han eller hun har fått et himmelsk kall , og hva det betyr for den personen å være en av de salvede .

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="15"> Vi skal også drøfte hvordan de salvede bør se på seg selv , og hvordan vi bør reagere hvis tallet på dem som forsyner seg av symbolene på minnehøytiden , øker .

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="16"> 28 Å samarbeide med Gud gir glede

(src)="16"> From earliest times , Jehovah has invited others to work with him to accomplish his purpose .
(trg)="17"> Fra de tidligste tider har Jehova latt andre få samarbeide med ham om å gjennomføre hans hensikt .

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="18"> Det er hans hensikt at det skal forkynnes over hele jorden , og han lar oss få delta i dette arbeidet .

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="19"> Denne artikkelen drøfter hvorfor det gir oss glede å være Guds medarbeidere .

(src)="19"> COVER IMAGE :
(trg)="20"> FORSIDEBILDE :

(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="21"> En pioner leser et vers i Bibelen for en mann som kjører en oksekjerre , ved Alley of the Baobabs i Morondava på Madagaskar

(src)="21"> PUBLISHERS
(trg)="22"> FORKYNNERE

(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="23"> BIBELSTUDIER

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="24"> TIL STEDE PÅ MINNEHØYTIDEN

# asf/2016042.xml.gz
# no/2016042.xml.gz


(src)="2"> 13 : 1 .
(trg)="1"> « La deres broderkjærlighet vare ved . » – HEBR 13 : 1 .

(src)="3"> SONGS : 10 , 54
(trg)="2"> SANGER : 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="3"> Hva er broderkjærlighet ?

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="4"> Hvorfor er det så viktig å fortsette å vise broderkjærlighet ?

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="5"> Hvordan kan vi vise broderkjærlighet ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="7"> Hvorfor skrev Paulus et brev til de kristne hebreerne ?

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="8"> ÅRET var 61 evt .

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="9"> De kristne menighetene rundt om i Israel opplevde en forholdsvis fredelig periode .

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="10"> Apostelen Paulus var i fangenskap i Roma , men han håpet at han snart kom til å bli sluppet fri .

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="11"> Hans reisepartner Timoteus hadde nettopp blitt løslatt , og de planla å besøke sine kristne brødre i Judea .

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="12"> Men omkring fem år senere ville Jerusalem komme til å bli « omringet av hærer » , akkurat som Jesus hadde forutsagt .

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="13"> De kristne i Judea , spesielt de som bodde i Jerusalem , ville bli nødt til å handle besluttsomt .

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="14"> Jesus hadde advart dem om at de måtte flykte med en gang de så at Jerusalem ble beleiret . – Luk 21 : 20 – 24 .

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="15"> Det hadde gått 28 år siden Jesus kom med den profetien .

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="16"> De trofaste jødekristne som bodde i Israel , hadde allerede klart å utholde mye motstand og forfølgelse .

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="18"> Han ønsket at de skulle være forberedt på det som enn måtte komme .

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="19"> De ville trenge utholdenhet og tro som aldri før – en tro som var sterk nok til at de kunne berge livet .

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="20"> ( Les Hebreerne 10 : 36 – 39 . )

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="21"> Så Paulus ble drevet av Jehovas ånd til å skrive et brev til disse kjære brødrene og søstrene .

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="22"> Dette brevet , som skulle dekke deres spesielle behov , er nå kjent som Hebreerbrevet .

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="23"> Hvorfor bør vi være interessert i Hebreerbrevet ?

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(trg)="24"> Vi bør alle være interessert i det Paulus skrev til de kristne hebreerne i det første århundre .

(src)="25"> Why ?
(trg)="25"> Hvorfor ?

(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="26"> Fordi vi befinner oss i en lignende situasjon .

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="27"> I disse « kritiske tider » som er « vanskelige å mestre » , har Jehovas folk måttet takle alle former for motstand og forfølgelse .

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(trg)="28"> Vi har bevist at vår tro og lojalitet er sterk .

(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="29"> Mange av oss opplever nå en forholdsvis fredelig tid , uten direkte forfølgelse .

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="30"> Men i likhet med de kristne på Paulus ’ tid bør vi ikke glemme dette viktige faktum : Vi vil om kort tid stå overfor den aller største prøven på vår tro ! – Les Lukas 21 : 34 – 36 .

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="31"> Hva er årsteksten for 2016 , og hvorfor passer den godt ?

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="32"> Hva vil hjelpe oss til å forberede oss på det som ligger like foran oss ?

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="33"> I Hebreerbrevet nevner Paulus mange ting som vil hjelpe oss til å styrke troen vår .

(src)="34"> One essential thing is highlighted in the first verse of the last chapter of that letter .
(trg)="34"> Én viktig ting er det som sies i det første verset i det siste kapitlet i brevet .

(src)="35"> That verse has been selected to be the yeartext for 2016 .
(trg)="35"> Dette verset har blitt valgt som årstekst for 2016 .

(src)="36"> It admonishes us : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Heb .
(src)="37"> 13 : 1 .
(trg)="36"> Det formaner oss : « La deres broderkjærlighet vare ved . » – Hebr 13 : 1 .

(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="37"> Årsteksten for 2016 : « La deres broderkjærlighet vare ved . » – Hebreerne 13 : 1

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="38"> Hva er broderkjærlighet ?

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="39"> Hva er broderkjærlighet ?

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="40"> Det greske ordet Paulus brukte , filadelfịa , betyr bokstavelig « hengivenhet for en bror » .

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="41"> Broderkjærlighet er den slags sterke , varme følelse en har for et familiemedlem eller en nær venn .

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="42"> Vi later ikke som om vi er brødre og søstre – vi er brødre og søstre .

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(trg)="43"> De sterke , varme følelsene vi har for hverandre , viser at vi har merket oss Paulus ’ ord : « Ha i broderkjærlighet inderlig hengivenhet for hverandre .

(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="44"> Ta ledelsen i å vise hverandre ære . »

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="45"> Broderkjærlighet kombinert med kjærlighet basert på prinsipper ( agạpe ) bidrar til at Guds folk er nær knyttet til hverandre .

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="46"> Hvem er det de sanne kristne betrakter som sin bror ?

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="47"> Ifølge en bibelkommentator er broderkjærlighet « et relativt uvanlig begrep andre steder enn i kristen litteratur » .

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="48"> Blant jødene ble ordet « bror » noen ganger brukt om noen man ikke var i slekt med , men bare om jøder , aldri om ikke - jøder .

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="49"> De sanne kristne derimot ser på enhver sann kristen som sin « bror » , uansett folkegruppe eller nasjonalitet .

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="50"> Jehova har lært oss å elske hverandre som brødre .

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="51"> Men hvorfor er det så viktig at vi fortsetter å vise hverandre broderkjærlighet ?

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="52"> ( a ) Hva er den viktigste grunnen til at vi må vise broderkjærlighet ?

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="53"> ( b ) Nevn en annen grunn til at vi må styrke vår hengivenhet for hverandre .

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="54"> Den viktigste grunnen til at vi må vise hverandre broderkjærlighet , er at Jehova krever det .

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="55"> Vi kan ikke si at vi elsker Gud , og samtidig la være å elske våre brødre .

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="56"> En annen grunn er at vi trenger hverandre , spesielt i vanskelige tider .

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="57"> Paulus visste at noen av de kristne hebreerne han skrev til , snart ville bli nødt til å forlate hjemmene sine og det de eide .

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="58"> Jesus hadde beskrevet hvor vanskelig den tiden ville bli .

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(src)="62"> 12 : 9 .
(trg)="59"> Disse kristne trengte derfor mer enn noen gang å styrke kjærligheten til hverandre . – Rom 12 : 9 .

(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="60"> Hva må vi gjøre nå før den store trengsel begynner ?

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="61"> Snart vil den store trengsels ødeleggende vinder bli sluppet løs .

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(trg)="62"> Da må vi følge denne inspirerte veiledningen : « Gå , mitt folk , gå inn i dine indre rom , og lukk dine dører bak deg .

(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="63"> Gjem deg bare et øyeblikk , inntil fordømmelsen går over . »

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="64"> Disse ‘ indre rommene ’ kan være menighetene .

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="65"> Det er der vi regelmessig tilber Jehova sammen med våre brødre og søstre .

(src)="69"> But it is not enough for us to meet together regularly .
(trg)="66"> Men det er ikke nok bare å komme sammen .

(src)="70"> Paul reminded the Hebrew Christians that they should use such occasions to incite one another “ to love and fine works . ”
(trg)="67"> Paulus minnet de kristne hebreerne om at de skulle bruke slike anledninger til å « oppgløde [ hverandre ] til kjærlighet og gode gjerninger » .

(src)="71"> We need to develop our brotherly love now , for it will help us during whatever tests and trials we may face in the future .
(trg)="68"> Vi må utvikle vår broderkjærlighet nå , for det vil være til hjelp for oss under en hvilken som helst prøvelse vi måtte bli utsatt for i framtiden .

(src)="72"> ( a ) What opportunities do we have to show brotherly love today ?
(trg)="69"> ( a ) Hvilke muligheter har vi til å vise broderkjærlighet i dag ?

(src)="73"> ( b ) Give examples of how Jehovah’s people have shown brotherly love .
(trg)="70"> ( b ) Nevn noen eksempler på hvordan Jehovas folk har vist broderkjærlighet .

(src)="74"> Even now , before the outbreak of the great tribulation , we have a strong need for brotherly love .
(trg)="71"> Også nå , før den store trengsel begynner , har vi stort behov for broderkjærlighet .

(src)="75"> Many of our brothers have been adversely affected by earthquakes , floods , hurricanes , tsunamis , or other natural disasters .
(trg)="72"> Mange av våre brødre og søstre har blitt hardt rammet av jordskjelv , oversvømmelser , orkaner , tsunamier eller andre naturkatastrofer .

(src)="76"> Some brothers are suffering because of opposition and persecution .
(trg)="73"> Noen har det vanskelig på grunn av motstand og forfølgelse .

(src)="78"> As such problems increase , so do our opportunities to demonstrate the depth of our brotherly affection .
(trg)="74"> I tillegg til alt dette kommer de daglige økonomiske utfordringene som skyldes at vi lever i en korrupt verden .