# asf/2017400.xml.gz
# gss/2017400.xml.gz


(src)="1"> 3 Helping “ Foreign Residents ” to “ Serve Jehovah With Rejoicing ”
(trg)="5"> 3 Μην Αφήσετε την Αγάπη σας να Ψυχρανθεί

(src)="2"> 8 Helping the Children of “ Foreign Residents ”
(trg)="6"> 4 « Με Αγαπάς Περισσότερο από Αυτά ; »

(src)="3"> The first of these articles discusses the difficult situation of our brothers and sisters who have become refugees , and it provides practical suggestions on how we can best help them .
(trg)="7"> Η ζωή σε αυτό το σύστημα πραγμάτων δεν είναι εύκολη για κανέναν υπηρέτη του Ιεχωβά .

(src)="4"> The second article considers how applying Bible principles will help immigrant parents to make decisions that will benefit their children .
(src)="5"> 17 Do Not Let Your Love Grow Cold
(src)="6"> 22 “ Do You Love Me More Than These ? ”
(trg)="8"> Αυτά τα άρθρα δείχνουν πώς μπορούμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στο ιδιοτελές πνεύμα του κόσμου διατηρώντας την αγάπη μας για τον Ιεχωβά , τη Γραφική αλήθεια και τους αδελφούς μας .

(src)="7"> Living in this system of things is not easy for any of Jehovah’s servants .
(src)="8"> These articles show how we can fight against the selfish spirit of the world by preserving our love for Jehovah , for Bible truth , and for our brothers .
(trg)="9"> Τα άρθρα εξετάζουν επίσης πώς μπορούμε να νιώθουμε στοργή για τον Χριστό παρά για τα πράγματα αυτού του κόσμου .

(src)="9"> The articles also discuss how we can have affection for Christ rather than for the things of this world .
(trg)="10"> 5 Βιογραφία — Αν και Κουφός , Τίποτα Δεν με Εμπόδισε να Διδάσκω Άλλους

# asf/2017401.xml.gz
# gss/2017401.xml.gz


(src)="1"> “ Jehovah is protecting the foreign residents . ” ​ — PS .
(trg)="1"> « Ο Ιεχωβά προστατεύει τους ξένους κατοίκους » . ​ — ΨΑΛΜ .

(src)="2"> 146 : 9 .
(trg)="2"> 146 : 9 , ΜΝΚ ( ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ) .

(src)="3"> SONGS : 17 , 25
(trg)="3"> ΥΜΝΟΙ : 84 , 73

(src)="4"> What trials have many refugees experienced ?
(trg)="4"> Ποιες δοκιμασίες έχουν περάσει πολλοί πρόσφυγες ;

(src)="5"> How can we help to fill the greatest needs of refugees ?
(trg)="5"> Πώς μπορούμε να καλύψουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες των προσφύγων ;

(src)="6"> What should we keep in mind when preaching to refugees ?
(trg)="6"> Τι πρέπει να θυμόμαστε όταν κηρύττουμε στους πρόσφυγες ;

(src)="7"> 1 , 2 . ( a ) What trials do some of our brothers and sisters face ?
(src)="8"> ( b ) What questions arise ?
(trg)="7"> 1 , 2 . ( α ) Ποιες δοκιμασίες αντιμετωπίζουν μερικοί αδελφοί και αδελφές μας ; ( β ) Ποια ερωτήματα δημιουργούνται ;

(src)="9"> “ WHEN civil war started in Burundi , our family was at an assembly , ” relates a brother named Lije .
(src)="10"> “ We could see people running , shooting .
(trg)="8"> « ΟΤΑΝ ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στο Μπουρούντι , βρισκόμασταν οικογενειακώς σε μια συνέλευση » , αφηγείται ένας αδελφός που λέγεται Λίτζι .

(src)="11"> My parents and 11 of us siblings fled for our lives with only the clothes on our backs .
(trg)="9"> « Βλέπαμε ανθρώπους να τρέχουν , να πυροβολούν .

(src)="12"> Some of my family finally made it to a refugee camp in Malawi , a journey of over 1,000 miles ( 1,600 km ) .
(trg)="10"> Οι γονείς μου , εγώ και τα 10 αδέλφια μου φύγαμε για να σωθούμε μόνο με τα ρούχα που φορούσαμε .

(src)="13"> The rest of us were scattered . ”
(trg)="12"> Οι υπόλοιποι διασκορπιστήκαμε » .

(src)="14"> Worldwide , refugees who have fled their homes because of war or persecution now number over 65,000,000 ​ — the highest ever recorded .
(trg)="13"> Παγκόσμια , οι πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω πολέμου ή διωγμού ξεπερνούν τώρα τα 65.000.000 ​ — ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ .

(src)="15"> * Among these are thousands of Jehovah’s Witnesses .
(trg)="14"> * Ανάμεσά τους είναι και χιλιάδες Μάρτυρες του Ιεχωβά .

(src)="16"> Many have lost loved ones and nearly all their possessions .
(trg)="15"> Πολλοί έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους .

(src)="17"> What further challenges have some faced ?
(src)="18"> How can we help these brothers and sisters to “ serve Jehovah with rejoicing ” despite their trials ?
(trg)="16"> Ποιες επιπλέον δυσκολίες έχουν αντιμετωπίσει μερικοί ; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους αδελφούς και τις αδελφές να “ υπηρετούν τον Ιεχωβά με χαρά ” παρά τις δοκιμασίες τους ; Και πώς μπορούμε να μεταδίδουμε αποτελεσματικά τα καλά νέα στους πρόσφυγες που δεν γνωρίζουν ακόμα τον Ιεχωβά ;

(src)="19"> And how can we effectively share the good news with refugees who do not yet know Jehovah ?
(trg)="17"> Πώς έγιναν πρόσφυγες ο Ιησούς και πολλοί μαθητές του ;

(src)="20"> How did Jesus and many of his disciples become refugees ?
(src)="21"> After Jehovah’s angel warned Joseph that King Herod intended to kill Jesus , young Jesus and his parents became refugees in Egypt .
(trg)="18"> Όταν ο άγγελος του Ιεχωβά προειδοποίησε τον Ιωσήφ ότι ο βασιλιάς Ηρώδης σκόπευε να θανατώσει τον Ιησού , ο μικρός Ιησούς και οι γονείς του έγιναν πρόσφυγες στην Αίγυπτο .

(src)="22"> They remained there until Herod died .
(trg)="19"> Έμειναν εκεί μέχρι τον θάνατο του Ηρώδη .

(src)="23"> Decades later , Jesus ’ early disciples “ were scattered throughout the regions of Judea and Samaria ” because of persecution .
(trg)="21"> Ο Ιησούς είχε προβλέψει ότι πολλοί ακόλουθοί του θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους .

(src)="24"> Jesus had foreseen that many of his followers would be forced from their homes .
(trg)="22"> Εκείνος είπε : « Όταν σας διώκουν σε μια πόλη , να φεύγετε σε άλλη » .

(src)="25"> He said : “ When they persecute you in one city , flee to another . ”
(src)="26"> Fleeing for any reason is seldom easy .
(trg)="23"> Το να αναγκάζεται κάποιος να φύγει για οποιονδήποτε λόγο σπάνια είναι κάτι εύκολο .

(src)="27"> 4 , 5 .
(trg)="24"> 4 , 5 .

(src)="28"> What dangers exist when refugees ( a ) are fleeing ?
(src)="29"> ( b ) are living in a camp ?
(trg)="25"> Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν όταν οι πρόσφυγες ( α ) φεύγουν για να γλιτώσουν ; ( β ) ζουν σε κάποιο στρατόπεδο ;

(src)="30"> Refugees may face danger when fleeing or when living in a refugee camp .
(trg)="26"> Οι πρόσφυγες μπορεί να αντιμετωπίσουν κινδύνους όταν φεύγουν για να γλιτώσουν ή όταν ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων .

(src)="31"> “ We walked for weeks , passing hundreds of dead bodies , ” recalls Gad , Lije’s younger brother .
(trg)="27"> « Περπατούσαμε εβδομάδες ολόκληρες , περνώντας δίπλα από εκατοντάδες πτώματα » , θυμάται ο Γκαδ , ο μικρότερος αδελφός του Λίτζι .

(src)="32"> “ I was 12 years old .
(trg)="28"> « Ήμουν 12 χρονών .

(src)="33"> My feet were so swollen that I told my family to go on without me .
(trg)="29"> Τα πόδια μου ήταν τόσο πρησμένα ώστε είπα στην οικογένειά μου να συνεχίσει χωρίς εμένα .

(src)="34"> My father ​ — not about to abandon me to the rebel forces — ​ carried me .
(trg)="30"> Ο πατέρας μου όμως δεν ήταν διατεθειμένος να με εγκαταλείψει στις δυνάμεις των ανταρτών και με κουβάλησε .

(src)="35"> We survived day by day , praying to Jehovah and trusting in him , sometimes eating only mangoes that were growing along the way . ” ​ — Phil .
(trg)="31"> Επιβιώναμε μέρα με τη μέρα , προσευχόμασταν και εμπιστευόμασταν στον Ιεχωβά , μερικές φορές τρώγοντας μόνο κάποια μάνγκο που βρίσκαμε καθ ’ οδόν » . ​ — Φιλιπ .

(src)="36"> 4 : 12 , 13 .
(trg)="32"> 4 : 12 , 13 .

(src)="37"> Most of Lije’s family eventually spent years in United Nations refugee camps .
(trg)="33"> Οι περισσότεροι από την οικογένεια του Λίτζι έζησαν τελικά αρκετά χρόνια στα στρατόπεδα προσφύγων του ΟΗΕ .

(src)="38"> Yet , they were not safe there .
(trg)="34"> Αλλά ούτε και εκεί ήταν ασφαλείς .

(src)="39"> Lije , now a circuit overseer , comments : “ Most people had no work .
(trg)="35"> Ο Λίτζι , που είναι σήμερα επίσκοπος περιοχής , σχολιάζει : « Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν δουλειά .

(src)="40"> They gossiped , drank , gambled , stole , and were immoral . ”
(trg)="36"> Κουτσομπόλευαν , μεθούσαν , έπαιζαν τυχερά παιχνίδια , έκλεβαν και ζούσαν ανήθικα » .

(src)="41"> To resist the bad influences , Witnesses in the camps needed to stay fully involved in congregation activities .
(trg)="37"> Για να αντισταθούν στις κακές επιρροές , οι Μάρτυρες στα στρατόπεδα έπρεπε να είναι πλήρως απασχολημένοι με τις εκκλησιαστικές δραστηριότητες .

(src)="42"> To stay spiritually healthy , they used their time productively , many by pioneering .
(trg)="38"> Προκειμένου να παραμείνουν πνευματικά υγιείς , χρησιμοποιούσαν τον χρόνο τους παραγωγικά , πολλοί από αυτούς κάνοντας σκαπανικό .

(src)="43"> They kept a positive attitude by recalling that , like Israel’s trek in the wilderness , their stay in the camp would eventually come to an end . ​ — 2 Cor .
(trg)="39"> Διατηρούσαν θετική στάση καθώς θυμούνταν ότι , όπως τελείωσε η οδοιπορία του Ισραήλ στην έρημο , έτσι θα τελείωνε κάποια στιγμή και η δική τους παραμονή στο στρατόπεδο . ​ — 2 Κορ .

(src)="44"> 4 : 18 .
(trg)="40"> 4 : 18 .

(src)="45"> 6 , 7 . ( a ) How does “ the love of God ” move Christians to act toward brothers in need ?
(trg)="41"> 6 , 7 . ( α ) Πώς υποκινεί « η αγάπη του Θεού » τους Χριστιανούς να φέρονται στους αδελφούς που έχουν ανάγκη ; ( β ) Αναφέρετε ένα παράδειγμα .

(src)="46"> ( b ) Cite an example .
(src)="47"> “ The love of God ” compels us to show love to one another , especially in dire situations .
(trg)="42"> « Η αγάπη του Θεού » μάς αναγκάζει να δείχνουμε αγάπη ο ένας στον άλλον , ιδιαίτερα σε τρομερά δύσκολες καταστάσεις .

(src)="48"> ( Read 1 John 3 : 17 , 18 . )
(trg)="43"> ( Διαβάστε 1 Ιωάννη 3 : 17 , 18 ) Όταν οι Ιουδαίοι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα απειλήθηκαν από την πείνα , η εκκλησία οργάνωσε την παροχή βοήθειας σε αυτούς .

(src)="49"> When famine threatened Judean Christians in the first century , the congregation organized help for them .
(src)="50"> The apostles Paul and Peter also exhorted Christians to be hospitable to one another .
(trg)="44"> Επίσης , οι απόστολοι Παύλος και Πέτρος πρότρεψαν τους Χριστιανούς να είναι φιλόξενοι ο ένας προς τον άλλον .

(src)="51"> If Christians are to welcome visiting brothers , how much more should they welcome fellow believers whose lives are in danger or who have been persecuted for their faith ! ​ — Read Proverbs 3 : 27 .
(trg)="45"> Αν οι Χριστιανοί πρέπει να καλωσορίζουν τους αδελφούς που τους επισκέπτονται , πόσο περισσότερο πρέπει να καλωσορίζουν τους ομοπίστους τους που κινδυνεύει η ζωή τους ή έχουν υποστεί διωγμό λόγω της πίστης τους ! ​ — Διαβάστε Παροιμίες 3 : 27 .

(src)="52"> *
(trg)="46"> *

(src)="53"> Recently , thousands of Jehovah’s Witnesses ​ — men , women , and children — ​ had to flee conflict and persecution in eastern Ukraine .
(trg)="47"> Πρόσφατα , χιλιάδες Μάρτυρες του Ιεχωβά ​ — άντρες , γυναίκες και παιδιά — ​ αναγκάστηκαν να φύγουν για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις και τον διωγμό στην ανατολική Ουκρανία .

(src)="54"> Tragically , some were killed .
(trg)="48"> Δυστυχώς , μερικοί σκοτώθηκαν .

(src)="55"> But most of them were taken in by their spiritual brothers elsewhere in Ukraine , and many others were accommodated by fellow Witnesses in Russia .
(trg)="49"> Αλλά τους περισσότερους τους καλοδέχτηκαν οι πνευματικοί αδελφοί τους σε άλλα μέρη της Ουκρανίας , ενώ πολλούς άλλους τους φιλοξένησαν ομόπιστοί τους στη Ρωσία .

(src)="56"> In both countries , they remain politically neutral , being “ no part of the world , ” and continue zealously “ declaring the good news of the word . ” ​ — John 15 : 19 ; Acts 8 : 4 .
(trg)="50"> Και στις δύο χώρες , οι αδελφοί παραμένουν πολιτικά ουδέτεροι , έτσι ώστε να “ μην είναι μέρος του κόσμου ” , και συνεχίζουν να διακηρύττουν με ζήλο « τα καλά νέα του λόγου » . ​ — Ιωάν .
(trg)="51"> 15 : 19 · Πράξ .
(trg)="52"> 8 : 4 .

(src)="57"> 8 , 9 . ( a ) What challenges may refugees face in a new land ?
(trg)="53"> 8 , 9 . ( α ) Ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες σε μια καινούρια χώρα ; ( β ) Γιατί χρειάζονται την υπομονετική μας βοήθεια ;

(src)="58"> ( b ) Why do they need our patient help ?
(src)="59"> While some people are displaced within their own country , many others are thrust into a totally unfamiliar environment in a new land .
(trg)="54"> Ενώ μερικοί άνθρωποι εκτοπίζονται μέσα στην ίδια τους τη χώρα , πολλοί βρίσκονται ξαφνικά σε ένα εντελώς άγνωστο περιβάλλον σε μια καινούρια χώρα .

(src)="60"> Governments may provide some food , clothing , and shelter , but familiar foods may be unavailable .
(trg)="55"> Οι κυβερνήσεις μπορεί να παρέχουν τροφή , ρούχα και στέγη , αλλά ίσως να μην υπάρχουν φαγητά που να τους είναι οικεία .

(src)="61"> Refugees from warm lands may encounter cold weather for the first time and may not know how to dress for it .
(trg)="56"> Οι πρόσφυγες από ζεστές χώρες μπορεί να νιώσουν κρύο για πρώτη φορά στη ζωή τους και να μην ξέρουν πώς να ντυθούν .

(src)="62"> If they come from a rural area , they may be at a loss about how to use modern household appliances .
(trg)="57"> Αν έρχονται από μια αγροτική περιοχή , μπορεί να σαστίσουν και να μην ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες οικιακές συσκευές .

(src)="63"> Some governments have programs to help refugees adjust to their new circumstances .
(trg)="58"> Κάποιες κυβερνήσεις έχουν προγράμματα για να βοηθούν τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν στις καινούριες τους περιστάσεις .

(src)="64"> However , often within months , refugees may be expected to support themselves .
(trg)="59"> Αλλά μέσα σε λίγους μήνες συνήθως , ίσως αναμένεται από τους πρόσφυγες να συντηρούν τον εαυτό τους .

(src)="65"> The transition can be overwhelming .
(trg)="60"> Αυτή η μετάβαση μπορεί να τους φανεί βουνό .

(src)="66"> Imagine trying to learn a new language and to adapt to new laws and expectations regarding manners , punctuality , taxes , bill paying , school attendance , and child discipline ​ — all at once !
(trg)="61"> Φανταστείτε να προσπαθείτε να μάθετε μια καινούρια γλώσσα και να προσαρμοστείτε σε καινούριους νόμους και απαιτήσεις σχετικά με τους τρόπους συμπεριφοράς , τη συνέπεια , τους φόρους , την πληρωμή λογαριασμών , το σχολείο και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ​ — και όλα αυτά μαζί !

(src)="67"> Can you patiently and respectfully help brothers and sisters who face such challenges ? ​ — Phil .
(trg)="62"> Μπορείτε να βοηθήσετε με υπομονή και σεβασμό τους αδελφούς και τις αδελφές που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες ; ​ — Φιλιπ .

(src)="68"> 2 : 3 , 4 .
(trg)="63"> 2 : 3 , 4 .

(src)="69"> How can we strengthen the faith of arriving refugees ?
(src)="70"> ( See opening picture . )
(trg)="64"> Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την πίστη των προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας ; ( Βλέπε εικόνα στην αρχή του άρθρου . )

(src)="71"> Further , authorities have at times made it difficult for our brothers who are refugees to contact the congregation .
(trg)="66"> Μερικές υπηρεσίες έχουν απειλήσει τους αδελφούς μας ότι θα διακόψουν κάθε βοήθεια ή θα αρνηθούν να τους χορηγήσουν άσυλο αν απορρίψουν μια συγκεκριμένη εργασία που θα τους αναγκάζει όμως να χάνουν συναθροίσεις .

(src)="72"> Some agencies have threatened to cut off assistance or deny our brothers asylum if they refuse to accept employment that requires them to miss meetings .
(trg)="67"> Νιώθοντας τρομοκρατημένοι και ευάλωτοι , κάποιοι λίγοι έχουν υποχωρήσει σε αυτές τις πιέσεις .

(src)="73"> Frightened and vulnerable , a few brothers have given in to such pressures .
(trg)="68"> Άρα λοιπόν , όταν οι πρόσφυγες αδελφοί μας φτάνουν στη χώρα μας , είναι επιτακτικό να τους συναντούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται .

(src)="74"> Therefore , it is urgent to meet our refugee brothers as soon as possible after their arrival .
(trg)="69"> Έχουν ανάγκη να δουν ότι νοιαζόμαστε για αυτούς .

(src)="75"> They need to see that we care about them .
(src)="76"> Our compassion and practical help can strengthen their faith . ​ — Prov .
(trg)="70"> Η συμπόνια μας και η πρακτική μας βοήθεια μπορούν να ενισχύσουν την πίστη τους . ​ — Παρ .

(src)="77"> 12 : 25 ; 17 : 17 .
(trg)="71"> 12 : 25 · 17 : 17 .

(src)="78"> ( a ) What do refugees initially need ?
(src)="79"> ( b ) How can refugees show gratitude ?
(trg)="72"> ( α ) Τι χρειάζονται στην αρχή οι πρόσφυγες ; ( β ) Πώς μπορούν οι πρόσφυγες να δείχνουν ευγνωμοσύνη ;

(src)="80"> At first , we may need to supplement our brothers ’ food , clothing , or other basic needs .
(trg)="73"> Στην αρχή , μπορεί να χρειάζεται να προσφέρουμε κάποια βοήθεια όσον αφορά την τροφή , τα ρούχα ή άλλες βασικές ανάγκες των αδελφών μας .

(src)="81"> * Even small gestures , like giving a brother a necktie , mean a lot .
(trg)="74"> * Ακόμα και μικρές χειρονομίες , όπως το να δώσουμε σε κάποιον αδελφό μια γραβάτα , έχουν μεγάλη αξία .

(src)="82"> And when refugees show gratitude , never demanding anything , they help their hosts to experience the joy of giving .
(trg)="75"> Και όταν οι πρόσφυγες δείχνουν ευγνωμοσύνη , χωρίς να απαιτούν ποτέ κάτι , βοηθούν τους ντόπιους αδελφούς να γευτούν τη χαρά που νιώθουν όσοι δίνουν .

(src)="83"> Granted , living indefinitely on others ’ generosity may erode the self - respect of the refugees and may damage their relationships with other brothers .
(trg)="76"> Ασφαλώς , αν κάποιοι πρόσφυγες ζουν επ ’ αόριστον από τη γενναιοδωρία των άλλων , αυτό μπορεί να διαβρώσει τον αυτοσεβασμό τους και να βλάψει τις σχέσεις τους με άλλους αδελφούς .

(src)="84"> But they do need practical help .
(trg)="77"> Ωστόσο , το θέμα είναι ότι όντως χρειάζονται πρακτική βοήθεια .

(src)="85"> How can we help our brothers and sisters who are refugees ?
(src)="86"> ( See paragraphs 11 - 13 )
(trg)="78"> Πώς μπορούμε να βοηθάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που είναι πρόσφυγες ; ( Βλέπε παραγράφους 11 - 13 )

(src)="87"> 12 , 13 . ( a ) How can we give refugees practical help ?
(src)="88"> ( b ) Cite an example .
(trg)="79"> 12 , 13 . ( α ) Πώς μπορούμε να προσφέρουμε πρακτική βοήθεια στους πρόσφυγες ; ( β ) Αναφέρετε ένα παράδειγμα .

(src)="89"> Giving refugees practical help requires , not a lot of money , but mainly our time and concern .
(trg)="80"> Για να προσφέρουμε πρακτική βοήθεια στους πρόσφυγες , χρειάζεται να δώσουμε , όχι πολλά χρήματα , αλλά κυρίως τον χρόνο και το ενδιαφέρον μας .

(src)="90"> It may be as simple as showing them how to use public transportation , how to shop for healthful but inexpensive foods , or how to obtain tools or equipment ​ — such as a sewing machine or a lawn mower — ​ in order to earn some income .
(trg)="82"> Το σημαντικότερο είναι ότι μπορείτε να τους βοηθήσετε να γίνουν ένα με την καινούρια τους εκκλησία .

(src)="91"> More important , you can help them to become fully involved in their new congregation .
(src)="92"> If possible , offer them rides to meetings .
(trg)="83"> Αν είναι δυνατόν , προσφερθείτε να τους μεταφέρετε στις συναθροίσεις .

(src)="93"> Also explain how they might approach people with the Kingdom message in your territory .
(trg)="84"> Επίσης , εξηγήστε τους πώς μπορούν να πλησιάζουν τους ανθρώπους με το άγγελμα της Βασιλείας στον τομέα σας .

(src)="94"> Take the refugee brothers and sisters along with you in the ministry .
(trg)="85"> Πάρτε τους πρόσφυγες αδελφούς και αδελφές μαζί σας στη διακονία .

(src)="95"> When four adolescent refugees arrived in one congregation , various elders taught them to drive , type , and write résumés , as well as to schedule their time to serve Jehovah fully .
(trg)="86"> Σε κάποια χώρα , όταν τέσσερις έφηβοι πρόσφυγες έφτασαν σε μια εκκλησία , διάφοροι πρεσβύτεροι τους έμαθαν να οδηγούν , να δακτυλογραφούν και να γράφουν το βιογραφικό τους σημείωμα , καθώς και να προγραμματίζουν τον χρόνο τους ώστε να υπηρετούν τον Ιεχωβά πλήρως .

(src)="96"> Soon , all four became pioneers .
(trg)="87"> Σύντομα , έγιναν και οι τέσσερις σκαπανείς .

(src)="97"> That guidance , along with their own efforts to pursue spiritual goals , helped them to blossom and to avoid being swallowed up by Satan’s system .
(trg)="88"> Αυτή η καθοδήγηση , σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ίδιοι ώστε να επιδιώξουν πνευματικούς στόχους , τους βοήθησε να προοδεύσουν και να μην τους καταπιεί το σύστημα του Σατανά .

(src)="98"> ( a ) What temptation do refugees need to resist ?
(src)="99"> ( b ) Cite an example .
(trg)="89"> ( α ) Σε ποιον πειρασμό χρειάζεται να αντιστέκονται οι πρόσφυγες ; ( β ) Αναφέρετε ένα παράδειγμα .

(src)="100"> Like all other Christians , refugees need to resist the temptation and pressure to compromise their relationship with Jehovah in order to obtain material things .
(trg)="90"> Όπως όλοι οι άλλοι Χριστιανοί , έτσι και οι πρόσφυγες χρειάζεται να αντιστέκονται στον πειρασμό και στην πίεση να συμβιβάσουν τη σχέση τους με τον Ιεχωβά προκειμένου να αποκτήσουν υλικά πράγματα .

(src)="101"> * Lije , quoted earlier , and his siblings remember the lessons of faith their father taught them even as they were fleeing .
(src)="102"> “ One by one , he threw away the few nonessential belongings we carried .
(trg)="91"> * Ο Λίτζι , που αναφέρθηκε νωρίτερα , και τα αδέλφια του θυμούνται τα μαθήματα πίστης που τους δίδαξε ο πατέρας τους ακόμα και καθώς έφευγαν για να γλιτώσουν .

(src)="103"> Finally , he held up the empty bag and said with a smile : ‘ You see ?
(trg)="92"> « Ένα ένα , πέταξε τα λίγα περιττά υπάρχοντα που είχαμε μαζί μας .

(src)="104"> This is all you need ! ’ ” ​ — Read 1 Timothy 6 : 8 .
(trg)="93"> Τελικά , σήκωσε το άδειο σακίδιο και είπε χαμογελώντας : “ Βλέπετε ; Μόνο αυτό χρειάζεται ! ” » ​ — Διαβάστε 1 Τιμόθεο 6 : 8 .

(src)="105"> 15 , 16 .
(trg)="94"> 15 , 16 .

(src)="106"> How can we support refugees ( a ) spiritually ?
(src)="107"> ( b ) emotionally ?
(trg)="95"> Πώς μπορούμε να υποστηρίζουμε τους πρόσφυγες ( α ) πνευματικά ; ( β ) συναισθηματικά ;