# asf/2016040.xml.gz
# az/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> 1 Be Determined to “ Let Your Brotherly Love Continue ” !
(trg)="3"> Okeaniyada
(trg)="4"> 7 Qoy « aranızda daim qardaşlıq məhəbbəti olsun » !

(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(trg)="5"> 2016 - cı ilin ayəsi nədir ?

(src)="4"> What should we think of when we look at it throughout the year ?
(trg)="6"> İl boyu ayəyə baxanda nə haqda düşünməliyik ?

(src)="5"> This article will show us how to gain the most benefit from our yeartext .
(trg)="7"> Bu məqalədən öyrənəcəyik ki , illik ayədən faydalanmaq üçün nə etməliyik .

(src)="6"> 2 Be Compelled by God’s “ Indescribable Free Gift ”
(trg)="8"> 12 Qoy Allahın füsunkar ənamı bəhrəsiz qalmasın !

(src)="7"> Jehovah has given us what the apostle Paul called God’s “ indescribable free gift . ”
(trg)="9"> Həvari Bulusun dili ilə desək , Yehova bizə « füsunkar ənam » verib .

(src)="8"> What is that gift ?
(trg)="10"> Bu ənam nədir ?

(src)="9"> How does it compel us to walk in the footsteps of Christ Jesus , to love our brothers , and to forgive others from the heart ?
(trg)="11"> Bu , bizi İsa Məsihin izləri ilə getməyə , qardaşlarımızı sevməyə və başqalarını ürəkdən bağışlamağa necə təşviq edir ?

(src)="10"> We will answer these questions and consider practical things we can do during the Memorial season .
(trg)="12"> Biz bu suallara cavab verəcək və nəzərdən keçirəcəyik ki , anma mərasimi vaxtında nələr edə bilərik .

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="13"> 17 Ruh bizə təlqin edir

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="14"> 22 « Biz də səninlə gedirik »

(src)="13"> These two articles will explain how someone knows that he or she has received the heavenly calling and what it means for that person to be one of the anointed .
(trg)="15"> Bu iki məqalədə izah olunur ki , məsihi göylər dəvəti alıb - almadığını necə müəyyən edə bilər , həmçinin məsh olunmaq nə deməkdir .

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="16"> Bundan başqa araşdıracağıq ki , məsh olunmuşlar özləri haqda hansı fikirdə olmalıdırlar və simvollardan qəbul edənlərin sayının artmasına biz necə yanaşmalıyıq .

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="17"> 28 Allahla birlikdə çalışmaq böyük sevincdir

(src)="16"> From earliest times , Jehovah has invited others to work with him to accomplish his purpose .
(trg)="18"> Ta əzəldən Yehova niyyətinin həyata keçməsi üçün insanları onunla birgə çalışmağa dəvət edir .

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="19"> Onun niyyəti odur ki , bütün dünyada şahidlik edilsin və O , bizi bu işdə iştirak etməyə səsləyir .

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="20"> Bu məqalədə Allahla əməkdaşlıq etməyin gətirdiyi faydalardan danışacağıq .

(src)="19"> COVER IMAGE :
(trg)="21"> ÜZ QABIĞINDAKI ŞƏKİL :

(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="22"> Öncül Madaqaskarın Murundova şəhərində Baobab küçəsində öküz arabası sürən adama Müqəddəs Kitabdan ayə oxuyur

(src)="21"> PUBLISHERS
(trg)="23"> TƏBLİĞÇİLƏR

(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="24"> MÜQƏDDƏS KİTABI ÖYRƏNƏNLƏR

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="25"> ANMA MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDƏNLƏR

# asf/2016042.xml.gz
# az/2016042.xml.gz


(src)="1"> “ Let your brotherly love continue . ” ​ — HEB .
(trg)="1"> « Aranızda daim qardaşlıq məhəbbəti olsun » .

(src)="2"> 13 : 1 .
(src)="3"> SONGS : 10 , 54
(trg)="2"> NƏĞMƏ : 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="3"> Qardaşlıq məhəbbəti nədir ?

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="4"> Nəyə görə daim qardaşlıq məhəbbəti göstərmək vacibdir ?

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="5"> Qardaşlıq məhəbbətini necə göstərməliyik ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="7"> Nəyə görə həvari Bulus ibrani məsihilərə məktub yazmışdı ?

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="8"> ERAMIZIN 61 - ci ili idi .

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="9"> İsraildə olan məsihi yığıncaqları nisbi sülh şəraitində yaşayırdılar .

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="10"> Həvari Bulus Romada dustaq idi .

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="11"> Ancaq tezliklə azadlığa çıxacağına ümid edirdi .
(trg)="12"> Onun əməkdaşı Timuti yenicə azadlığa buraxılmışdı .

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="14"> Ancaq İsanın peyğəmbərlik etdiyi kimi , beş ildən sonra qoşunlar Yerusəlimi mühasirəyə alacaqdı .

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="15"> Yəhudiyyədə , xüsusən də , Yerusəlimdə yaşayan məsihilər yubanmadan hərəkətə keçməli idilər .

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="16"> İsa tapşırmışdı ki , bu hadisələrin baş verdiyini görəndə dərhal şəhərdən qaçsınlar .

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="17"> İsa Məsihin bu peyğəmbərliyi deməsinin üstündən 28 il keçmişdi .
(trg)="18"> Bu müddət ərzində İsraildə yaşayan məsihilər artıq çoxlu təqiblərə , sınaqlara mətanətlə sinə gərmişdilər .

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="19"> Lakin həvari Bulus bilirdi ki , qarşıda onları son dərəcə ağır iman sınağı gözləyir .

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="20"> Həvari onları bu sınağa hazırlamaq istəyirdi .

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="21"> Bu məsihilərə son dərəcə böyük dözüm və iman gərək olacaqdı .
(trg)="22"> Onların imanından həyatları asılı idi .

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="23"> ( İbranilərə 10 : 36 — 39 ayələrini oxuyun . )

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="24"> Ona görə də Yehovanın ruhunun təsiri ilə həvari Bulus sevimli bacı - qardaşlarına məktub yazdı .

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="25"> İndi « İbranilərə məktub » adı ilə tanınan bu məktubla Bulus onları gələcəkdəki hadisələrə hazırlamaq istəyirdi .

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="26"> Nə üçün « İbranilərə məktub » bizi maraqlandırmalıdır ?

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(trg)="27"> Bulusun ibrani məsihilərə yazdığı məktub hər birimizi maraqlandırmalıdır .

(src)="25"> Why ?
(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="28"> Çünki biz də demək olar ki , onların vəziyyətindəyik .

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="29"> Bu gün son dərəcə çətin bir vaxtdır .
(trg)="30"> Yehovanın xalqı cürbəcür təqiblərlə , sınaqlarla üzləşir .

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(trg)="31"> Biz artıq imanımızın möhkəm olduğunu , Allaha sadiq olduğumuzu sübuta yetirmişik .

(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="32"> Lakin hazırda çoxlarımız nisbətən dinc şəraitdə yaşayırıq , şiddətli təqiblərə məruz qalmırıq .

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="33"> Buna baxmayaraq , Bulusun dövründəki məsihilər kimi , hər birimiz mühüm bir məqamı yadda saxlamalıyıq : tezliklə biz ən böyük iman sınağı ilə qarşı - qarşıya duracağıq !
(trg)="34"> ( Luka 21 : 34 — 36 ayələrini oxuyun . )

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="35"> 2016 - cı ilin ayəsi nədir və bu ayə nəyə görə münasibdir ?

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="36"> Bizi qarşıda gözləyən hadisələrə necə hazır ola bilərik ?

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="37"> « İbranilərə məktub » da həvari Bulus imanımızı möhkəmləndirməyə kömək edən bir çox amilləri vurğulamışdı .

(src)="34"> One essential thing is highlighted in the first verse of the last chapter of that letter .
(trg)="38"> Onlardan biri , çox vacib bir amil həmin məktubun axırıncı fəslinin birinci ayəsində yazılıb .

(src)="35"> That verse has been selected to be the yeartext for 2016 .
(trg)="39"> Həmin ayə 2016 - cı ilin ayəsidir .

(src)="36"> It admonishes us : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Heb .
(src)="37"> 13 : 1 .
(trg)="40"> Bu ayə bizə nəsihət edir : « Aranızda daim qardaşlıq məhəbbəti olsun » .

(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="41"> 2016 - cı ilin ayəsi : « Aranızda daim qardaşlıq məhəbbəti olsun » .

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="42"> Qardaşlıq məhəbbəti nədir ?

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="43"> Qardaşlıq məhəbbəti göstərmək nə deməkdir ?

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="44"> Bulusun yunan dilində işlətdiyi « filadelfia » sözü hərfən « qardaşa məhəbbət » deməkdir .

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="45"> Qardaşlıq məhəbbəti ailə üzvləri , yaxud yaxın dostlar arasında olan möhkəm , səmimi bağlılıq hissidir .

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="46"> Biz özümüzü yalandan bacı - qardaş kimi aparmırıq , biz sözün əsil mənasında bacı - qardaşıq .

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(trg)="47"> Həvari Bulus yazmışdı : « Bir - birinizə nəvazişlə qardaşlıq məhəbbəti bəsləyin .

(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="48"> Hörmət göstərməkdə bir - birinizi qabaqlayın » .

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="49"> Bu sözlər bizim aramızdakı məhəbbəti çox gözəl əks etdirir .

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="51"> Məsihilər kimlərə qardaş deyirlər ?

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="52"> Bir alimin sözlərinə görə , « qeyri - məsihi ədəbiyyatlarında “ qardaşlıq məhəbbəti ” ifadəsinə çox az - az rast gəlinir » .

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="53"> İudaizmdə « qardaş » sözü bəzi hallarda qohum olmayan kəslərə aid işlənirdi .
(trg)="54"> Bununla belə , bu sözün mənası yalnız yəhudi xalqı ilə məhdudlaşırdı və heç vaxt digər xalqlardan olan adamlara şamil olunmurdu .

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="55"> Lakin məsihilikdə milliyyətindən asılı olmayaraq , bütün həqiqi məsihilər bir - birinə qardaşdırlar .

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="56"> Yehova Allah bizə qardaş kimi bir - birimizi sevməyi öyrədir .

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="57"> Bəs nəyə görə aramızda daim qardaşlıq məhəbbətinin olması labüddür ?

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="58"> a ) Biz ən əsası nəyə görə qardaşlarımızı sevməliyik ?

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="59"> b ) Bir - birimizə məhəbbətimizi daha nəyə görə gücləndirməliyik ?

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="60"> Qısa desək , bir - birimizə qardaşlıq məhəbbəti göstərməyimizi bizdən Yehova Allah tələb edir .

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="61"> Biz qardaşlarımızı sevməyə - sevməyə Allahı sevdiyimizi deyə bilmərik .

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(trg)="62"> Bundan başqa , biz bir - birimizə lazımıq .

(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="63"> Bu , xüsusilə dar məqamlarda özünü göstərir .

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="64"> Həvari Bulus ibrani məsihilərə məktub yazanda bilirdi ki , onlardan bəziləri tezliklə evlərindən didərgin düşəcək , əmlaklarını itirəcək .

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="65"> Məsih həmin vaxtın son dərəcə çətin olacağını demişdi .

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(src)="62"> 12 : 9 .
(trg)="66"> Buna görə də nə qədər ki həmin vaxt gəlməmişdi , o məsihilərə bir - birilərinə olan məhəbbəti gücləndirmək lazım idi .

(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="67"> Nə qədər ki böyük müsibət başlamayıb biz nə etməliyik ?

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="68"> Tezliklə bəşər tarixində görülməmiş müsibət olacaq — böyük müsibətin küləkləri dünyanı viran qoyacaq .

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(trg)="69"> O vaxt gərək biz Müqəddəs Kitabda yazılan bu məsləhətə əməl edək : « Ey xalqım , içəri otaqlarınıza girin , arxanızca qapıları bağlayın .

(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="70"> Qəzəb keçənəcən , qısa müddətə gizlənin » .

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="71"> Ola bilsin , « içəri otaqlar » yığıncaqları təmsil edir .

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="72"> Məhz burada biz bacı - qardaşlarla birlikdə Yehova Allaha ibadət edirik .

(src)="69"> But it is not enough for us to meet together regularly .
(trg)="73"> Ancaq təkcə müntəzəm yığışmaq kifayət etmir .

(src)="70"> Paul reminded the Hebrew Christians that they should use such occasions to incite one another “ to love and fine works . ”
(trg)="74"> Bulus ibrani məsihilərə xatırladırdı ki , onlar bir yerə yığışanda bir - birini « məhəbbətə və yaxşı işlərə » təşviq etməlidirlər .
(trg)="75"> Biz indidən qardaşlıq məhəbbətini gücləndirməliyik .

(src)="71"> We need to develop our brotherly love now , for it will help us during whatever tests and trials we may face in the future .
(trg)="76"> Çünki gələcəkdə qarşılaşacağımız çətinliklər və sınaqlar vaxtı bunun bizə köməyi dəyəcək .

(src)="72"> ( a ) What opportunities do we have to show brotherly love today ?
(trg)="77"> a ) Dindaşlarımızı sevdiyimizi nə zaman göstərə bilərik ?

(src)="73"> ( b ) Give examples of how Jehovah’s people have shown brotherly love .
(trg)="78"> b ) Yehovanın xalqı arasında məhəbbətin olduğunu göstərən nümunə çəkin .

(src)="74"> Even now , before the outbreak of the great tribulation , we have a strong need for brotherly love .
(trg)="79"> Hətta böyük müsibət başlamamış bizim qardaşlıq məhəbbətinə böyük ehtiyacımız var .

(src)="75"> Many of our brothers have been adversely affected by earthquakes , floods , hurricanes , tsunamis , or other natural disasters .
(trg)="80"> Bir çox dindaşımız zəlzələlərdən , daşqınlardan , qasırğalardan , sunamilərdən və başqa təbii fəlakətlərdən zərər çəkir .

(src)="76"> Some brothers are suffering because of opposition and persecution .
(trg)="81"> Digərləri zülm - sitəmə , təqiblərə məruz qalır .

(src)="77"> Added to all of this are the economic woes we experience daily as a result of living in this corrupt system of things .
(trg)="82"> Bundan əlavə , bu şər dünyada yaşayan bizlər hər gün maddi çətinliklərlə üzləşirik .

(src)="78"> As such problems increase , so do our opportunities to demonstrate the depth of our brotherly affection .
(trg)="83"> Lakin bu çətinliklər qardaşlarımızı nə dərəcə çox sevdiyimizi göstərmək üçün fürsət yaradır .