# ase/102007361.xml.gz
# tr/102007361.xml.gz


(src)="1"> A Danger That Concerns Every Parent
(trg)="1"> Her Ana Babayı İlgilendiren Bir Tehlike

(src)="2"> HEATHER and Scott are a vivacious , happy couple , the parents of a bright , healthy three - year - old boy .
(trg)="2"> NEŞELİ ve mutlu bir karı koca olan Hale ve Serkan’ın üç yaşında sağlıklı ve akıllı bir oğulları var .

(src)="3"> * They take good care of their son .
(trg)="3"> * Onlar çocuklarına çok iyi bakıyorlar .

(src)="4"> In today’s world , that is no easy job .
(trg)="4"> Günümüz dünyasında çocuk büyütmek hiç de kolay bir iş değil .

(src)="5"> It involves a wide array of worries and responsibilities .
(trg)="5"> Beraberinde kaygı ve birçok sorumluluk da getiriyor .

(src)="6"> There are so many things that children need to be taught !
(trg)="6"> Çocuklara öğretilmesi gereken o kadar çok şey var ki !

(src)="7"> Heather and Scott feel strongly about one responsibility in particular : They want to protect their child from the dangers of sexual abuse .
(trg)="7"> Sorumluluklarından özellikle biri Hale ve Serkan’ı çok endişelendiriyor : Onlar çocuklarını cinsel istismar tehlikesinden korumak istiyorlar .

(src)="8"> Why ?
(trg)="8"> Peki bu konuda neden bu kadar kaygılılar ?

(src)="9"> “ My father was a cold , angry drunk , ” Heather says .
(trg)="9"> Hale “ babam içkici , duygusuz ve sinirli bir adamdı ” diyor .

(src)="10"> “ He beat me terribly , and he molested me and my sisters . ”
(trg)="10"> “ Beni feci halde döverdi , ayrıca beni ve kız kardeşlerimi cinsel yönden istismar ederdi . ”

(src)="11"> * It is widely agreed that such abuse can inflict deep emotional scars .
(trg)="11"> * Böyle bir istismarın derin duygusal yaralar açabildiği yaygın olarak kabul edilmektedir .

(src)="12"> No wonder Heather is determined to protect her son !
(trg)="12"> Bu yüzden Hale’nin , oğlunu korumaya kararlı olması hiç şaşırtıcı değil !

(src)="13"> Scott feels the same about protecting him .
(trg)="13"> Serkan da onunla hemfikir .

(src)="14"> Many parents are concerned about child abuse .
(trg)="14"> Çocuk istismarı birçok ana babayı endişelendiriyor .

(src)="15"> Perhaps you are as well .
(trg)="15"> Aynı endişeleri siz de taşıyor olabilirsiniz .

(src)="16"> Unlike Scott and Heather , you may not have come face - to - face with abuse and its effects , but you have no doubt heard shocking reports about the prevalence of this disgusting practice .
(trg)="16"> Serkan ve Hale gibi istismarı ve etkilerini birebir yaşamamış olabilirseniz de , bu çirkin davranışın ne kadar yaygın olduğu hakkındaki sarsıcı haberleri mutlaka duymuşsunuzdur .

(src)="17"> Around the world good parents are horrified to learn what is happening to children in their area .
(trg)="17"> Dünya çapında çocuklarıyla yakından ilgilenen ana babalar , çevrelerindeki ailelerin çocuklarına olanları duyunca dehşete kapılıyorlar .

(src)="18"> Not surprisingly , one researcher in the field of sexual abuse called the rates of child abuse “ one of the most discouraging discoveries of our era . ”
(trg)="18"> Cinsel istismar konusundaki bir araştırmacının , bu tür vakaların boyutunu “ çağımızın en korkutucu keşiflerinden biri ” olarak adlandırması şaşırtıcı değildir .

(src)="19"> That is certainly sad news , but are such developments surprising ?
(trg)="19"> Böyle gelişmeler kesinlikle üzücü , peki şaşırtıcı mı ?

(src)="20"> Not to students of the Bible .
(trg)="20"> Mukaddes Kitabı inceleyen kişiler için hiç şaşırtıcı değil .

(src)="21"> God’s Word explains that we are living in a troubled period of time called “ the last days , ” a time marked by a prevalence of “ fierce ” behavior , when people would be “ lovers of themselves ” and would have “ no natural affection . ” ​ — 2 Timothy 3 : 1 - 5 .
(trg)="21"> Çünkü Tanrı’nın Sözü , “ azgın ” davranışların yaygınlaştığı , insanların “ kendini seven ” ve “ insan sevgisinden yoksun ” kişiler olduğu “ son günler ” olarak adlandırılan sıkıntılı bir dönemde yaşadığımızı söylüyor .

(src)="22"> Sexual abuse is a daunting issue .
(trg)="22"> Cinsel istismar ürkütücü bir sorundur .

(src)="23"> Indeed , some parents feel overwhelmed when they contemplate the sheer wickedness of the people who seek out children to abuse them sexually .
(trg)="23"> Bazı ana babalar , cinsel yönden istismar edecek çocuklar arayan insanların ne kadar kötü olduğunu düşündüklerinde kendilerini çok çaresiz hissediyorlar .

(src)="24"> However , is this problem too much for parents to handle ?
(trg)="24"> Peki bu sorun ana babaların başa çıkamayacağı kadar büyük mü ?

(src)="25"> Or are there some practical steps that parents can take to keep their children safe ?
(trg)="25"> Ana babaların , çocuklarını korumak için atabilecekleri bazı pratik adımlar var mı ?

(src)="26"> The following articles will address these questions .
(trg)="26"> Sonraki makaleler bu soruları ele alacak .

(src)="27"> [ Footnotes ]
(trg)="27"> [ Dipnotlar ]

(src)="28"> Names in this series of articles have been changed .
(trg)="28"> Bu makale dizisindeki isimler değiştirilmiştir .

(src)="29"> Sexual abuse of a child occurs when an adult uses a child to gratify his or her own sexual desires .
(trg)="29"> Bir yetişkin kendi cinsel arzularını tatmin etmek için bir çocuğu kullandığında çocuk cinsel istismara uğramış olur .

(src)="30"> It often involves what the Bible calls fornication , or por·neiʹa , which could include fondling of genitalia , sexual intercourse , and oral or anal sex .
(trg)="30"> Bu çoğunlukla Mukaddes Kitabın cinsel ahlaksızlık ya da porneia olarak adlandırdığı suçun içine girer .
(trg)="31"> Bu , üreme organının okşanmasını , cinsel ilişkiye girilmesini ya da oral veya anal seksi içerir .

(src)="31"> Some abusive acts ​ — such as the fondling of breasts , explicitly immoral proposals , showing pornography to a child , voyeurism , and indecent exposure — ​ may amount to what the Bible condemns as “ loose conduct ” or “ uncleanness . . . with greediness . ” ​ — Galatians 5 : 19 - 21 ; Ephesians 4 : 19 .
(trg)="32"> Göğüslerin okşanması , açıkça ahlaksız tekliflerde bulunmak , bir çocuğa pornografik görüntüler göstermek , röntgencilik ve teşhircilik gibi bazı çirkin davranışlar Mukaddes Kitabın “ edepsiz davranışlar ” ya da ‘ doyumsuzca yapılan pislikler ’ olarak mahkûm ettiği şeyler kapsamına girebilir .

# ase/102007362.xml.gz
# tr/102007362.xml.gz


(src)="1"> How to Protect Your Children
(trg)="1"> Çocuklarınızı Nasıl Koruyabilirsiniz ?

(src)="2"> FEW of us want to dwell on the subject of sexual abuse of children .
(trg)="2"> ÇOCUKLARA yönelik cinsel istismar konusu hakkında konuşmayı pek istemeyiz .

(src)="3"> Parents shudder at the very thought of it !
(trg)="3"> Bunun düşüncesi bile ana babaların kanını dondurmaya yeter .

(src)="4"> Such abuse , however , is a frightening and unpleasant reality in today’s world , and its effects on children can be devastating .
(trg)="4"> Ancak çocuk istismarı günümüz dünyasının korkutucu ve tatsız gerçeklerinden biridir ve çocuklar üzerindeki etkileri oldukça yıkıcı olabilir .

(src)="5"> Is the matter worth considering ?
(trg)="5"> Peki bu konu üzerinde durmak gerekir mi ?

(src)="6"> Well , what would you be willing to give for the sake of your child’s safety ?
(trg)="6"> Bir düşünün , çocuğunuzun güvenliği için neler verirdiniz ?

(src)="7"> Learning about the unpleasant realities of abuse is surely a small price to pay .
(trg)="7"> Cinsel istismar hakkındaki tatsız gerçekleri öğrenmek kesinlikle çok küçük bir bedeldir .

(src)="8"> Such knowledge can really make a difference .
(trg)="8"> Edineceğiniz bu bilgi çocuklarınızın güvenliği için gerçekten büyük yarar sağlayabilir .

(src)="9"> Do not let the plague of abuse rob you of your courage .
(trg)="9"> İstismar salgınının , cesaretinizi kırmasına izin vermeyin .

(src)="10"> At the very least , you have power that your child does not have ​ — strengths that it will take years , even decades , for your child to gain .
(trg)="10"> Kendinizi yetersiz hissetseniz bile çocuğunuzun sahip olmadığı bir güce , onun kazanmasının yıllar , hatta onlarca yıl alacağı yetilere sahipsiniz .

(src)="11"> The passing years have brought you a fund of knowledge , experience , and wisdom .
(trg)="11"> Geçen yıllarda deneyim , hikmet ve bilgi birikimine sahip oldunuz .

(src)="12"> The key is to enhance those strengths and put them to use in protecting your child .
(trg)="12"> Başarıya ulaşmak için bu yetilerinizi geliştirmeniz ve onları çocuğunuzu korumak için kullanmanız önemlidir .

(src)="13"> We will discuss three basic steps that every parent can take .
(trg)="13"> Şimdi her ana babanın atabileceği üç temel adımı ele alalım .

(src)="14"> They are as follows : ( 1 ) Become your child’s first line of defense against abuse , ( 2 ) give your child some needed background education , and ( 3 ) equip your child with some basic protective tools .
(trg)="14"> ( 1 ) Çocuğunuzun cinsel istismara karşı ilk savunma hattı siz olun , ( 2 ) çocuğunuzu cinsellikle ilgili temel konularda ihtiyacı doğrultusunda eğitin ve ( 3 ) çocuğunuza kendisini koruması için bazı temel taktikler öğretin .

(src)="15"> Are You the First Line of Defense ?
(trg)="15"> Çocuğunuzun İlk Savunma Hattı Olun

(src)="16"> The primary responsibility for protecting children against abuse belongs to parents , not to children .
(trg)="16"> Çocukları istismara karşı korumak konusunda sorumluluk öncelikle çocuklara değil , ana babalara aittir .

(src)="17"> So educating parents comes before educating children .
(trg)="17"> Bu nedenle ana babaları eğitmek çocukları eğitmekten önce gelir .

(src)="18"> If you are a parent , there are a few things you need to know about child abuse .
(trg)="18"> Eğer bir anne ya da babaysanız çocuk istismarı konusunda bilmeniz gereken birkaç şey var .

(src)="19"> You need to know who abuse children and how they go about it .
(trg)="19"> Çocukları kimlerin istismar ettiğini ve buna nasıl teşebbüs ettiklerini bilmeniz gerek .

(src)="20"> Parents often think of molesters as strangers who lurk in the shadows , seeking ways to kidnap and rape children .
(trg)="20"> Ana babalar çoğunlukla çocuklara sarkıntılık eden kişilerin , karanlıkta dolaşarak çocukları kaçırmanın ve onlara tecavüz etmenin yollarını arayan yabancılar olduğunu düşünürler .

(src)="21"> Such monsters certainly do exist .
(trg)="21"> Böyle gözü dönmüş kişilerin olduğu doğrudur .

(src)="22"> The news media bring them to our attention very often .
(trg)="22"> Onlar hakkındaki haberlere sık sık rastlarız .

(src)="23"> However , they are relatively rare .
(trg)="23"> Ancak böyle kişiler nispeten azdır .

(src)="24"> In about 90 percent of the cases of sexual abuse of a child , the perpetrator is someone the child already knows and trusts .
(trg)="24"> Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının yaklaşık yüzde 90 ’ ında istismarda bulunan kişi çocuğun tanıdığı ve güvendiği biridir .

(src)="25"> Naturally , you do not want to believe that an affable neighbor , teacher , health - care worker , coach , or relative could lust after your child .
(trg)="25"> Dost canlısı bir komşunun , öğretmenin , sağlık çalışanının , antrenörün ya da akrabanın çocuğunuza cinsel yönden ilgi duyabileceğine inanmak istememeniz doğaldır .

(src)="26"> In truth , most people are not like that .
(trg)="26"> Aslında çoğu insan böyle değildir .

(src)="27"> There is no need to become suspicious of everybody around you .
(trg)="27"> Etrafınızdaki herkesten şüphelenmeniz gerekmez .

(src)="28"> Still , you can protect your child by learning how the typical abuser operates . ​ — See the box on page 6 .
(trg)="28"> Yine de çocukları istismar eden tipik birinin nasıl bir yol izlediğini öğrenerek çocuğunuzu koruyabilirsiniz .
(trg)="29"> ( 6 . sayfadaki çerçeveye bakın . )

(src)="29"> Knowing such tactics can make you , the parent , better prepared to act as the first line of defense .
(trg)="30"> Böyle taktiklerin farkında olmak sizi çocuğunuzun ilk savunma hattı olmak üzere daha hazırlıklı duruma getirebilir .

(src)="30"> For instance , if someone who appears more interested in children than in adults singles out your child for special attention and gifts or offers free babysitting or private excursions with your child , what will you do ?
(trg)="31"> Örneğin , yetişkinlerden çok çocuklarla ilgilenen biri çocuğunuzla özel olarak ilgilenirse ve ona hediyeler verirse ya da çocuğunuza ücretsiz olarak bakmayı veya çocuğunuzla baş başa dışarı çıkmayı teklif ederse ne yapacaksınız ?

(src)="31"> Decide that the person must be a molester ?
(trg)="32"> O kişinin çocuklara sarkıntılık eden biri olduğu sonucuna mı varacaksınız ?

(src)="32"> No .
(trg)="33"> Hayır .

(src)="33"> Do not be quick to jump to conclusions .
(trg)="34"> Hemen böyle bir sonuca varmayın .

(src)="34"> Such behavior may be quite innocent .
(trg)="35"> Bunlar oldukça masum davranışlar olabilir .

(src)="35"> Nonetheless , it can put you on the alert .
(trg)="36"> Yine de , böyle bir durumda tetikte olmanız gerekebilir .

(src)="36"> The Bible says : “ Anyone inexperienced puts faith in every word , but the shrewd one considers his steps . ” ​ — Proverbs 14 : 15 .
(trg)="37"> Mukaddes Kitap şöyle der : “ Bön [ Deneyimsiz ] adam her söze inanır ; fakat basiretli adam kendi gidişine dikkat eder ” .

(src)="37"> Remember , any offer that sounds too good to be true may be just that .
(trg)="38"> Unutmayın , gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler aslında aldatıcı olabilir .

(src)="38"> Carefully screen anyone who volunteers to spend time alone with your child .
(trg)="39"> Çocuğunuzla tek başına vakit geçirmek isteyen kişileri dikkatle inceleyin .

(src)="39"> Let such an individual know that you are likely to check on your child at any time .
(trg)="40"> Böyle bir kişinin , çocuğunuzun ne yaptığını her an kontrol edebileceğinizi bilmesini sağlayın .

(src)="40"> Melissa and Brad , young parents of three boys , are cautious about leaving a child alone with an adult .
(trg)="41"> Üç oğul sahibi genç bir çift olan Melisa ve Berk , çocuklarını bir yetişkinle yalnız bırakmak konusunda dikkatli davranıyor .

(src)="41"> When one son had music lessons at home , Melissa told the instructor : “ I’ll be in and out of the room while you’re here . ”
(trg)="42"> Oğullarından biri evde müzik dersi alacağı zaman Melisa öğretmene şöyle diyor : “ Siz buradayken odaya arada bir girip çıkacağım . ”

(src)="42"> Such vigilance may sound extreme , but these parents would rather be safe than sorry .
(trg)="43"> Bu şekilde tedbirli davranmak belki aşırı gelebilir , ama bu ana baba sonradan üzülmektense önceden önlem almayı tercih ediyor .

(src)="43"> Be actively involved in your child’s activities , friendships , and schoolwork .
(trg)="44"> Çocuğunuzun faaliyetleriyle , arkadaşlarıyla ve okul etkinlikleriyle yakından ilgilenin .

(src)="44"> Learn all the details about any planned excursion .
(src)="45"> One mental - health professional who spent 33 years working with cases of sexual abuse notes that he has seen countless cases that could have been prevented by simple vigilance on the parents ’ part .
(trg)="45"> Planladığı herhangi bir gezintinin tüm detaylarını öğrenin . 33 yıldır cinsel istismar vakaları üzerinde çalışan bir ruh sağlığı uzmanı , ana babaların sadece biraz tedbir almasıyla önlenebilecek sayısız vaka gördüğüne dikkat çekti .

(src)="46"> He quotes one convicted molester as saying : “ Parents literally give us their children . . . .
(trg)="46"> O , çocukları istismar eden bir hükümlünün şöyle dediğini söyledi : “ Ana babalar bize çocuklarını adeta kendi elleriyle veriyorlar . . . . .

(src)="47"> They sure made it easy for me . ”
(trg)="47"> İşimi kesinlikle kolaylaştırdılar . ”

(src)="48"> Remember , most molesters prefer easy targets .
(trg)="48"> Çocukları istismar eden çoğu kişinin kendine kolay hedefler seçtiğini unutmayın .

(src)="49"> Parents who are actively involved in their children’s lives make their children difficult targets .
(trg)="49"> Çocuklarının hayatında etkin şekilde yer alan ana babalar , çocuklarını zor hedefler haline getirirler .

(src)="50"> Another way to act as your child’s first line of defense is to be a good listener .
(trg)="50"> Çocuğunuzun ilk savunma hattı olmanın bir diğer yolu iyi bir dinleyici olmaktır .

(src)="51"> Children will rarely disclose abuse directly ; they are too ashamed and worried about the reaction .
(trg)="51"> Çocuklar çok utandıklarından ve verilecek tepkiden korktuklarından , istismar edildiklerini genellikle saklarlar .

(src)="52"> So listen carefully , even for subtle clues .
(trg)="52"> Bu nedenle , küçük belirtileri bile fark etmek için onları dikkatle dinleyin .

(src)="53"> * If your child says something that concerns you , calmly use questions to draw him out .
(trg)="53"> * Eğer çocuğunuz sizi endişelendiren bir şey söylerse sakince sorular sorarak onu konuşturun .

(src)="54"> * If he says that he does not want a certain babysitter to come back , ask why .
(trg)="54"> Eğer bir bakıcının tekrar gelmesini istemediğini söylerse nedenini sorun .

(src)="55"> If he says that an adult plays funny games with him , ask him : “ What kind of game ?
(trg)="55"> Eğer bir yetişkinin onunla garip oyunlar oynadığını söylerse , “ Ne tür bir oyun oynuyor ?

(src)="56"> What does he do ? ”
(trg)="56"> Oyunda neler yapıyor ? ”

(src)="57"> If he complains that someone tickled him , ask him , “ Where did he tickle you ? ”
(trg)="57"> diye sorun .
(trg)="58"> Eğer birisinin onu gıdıkladığını söylerse “ Nereni gıdıkladı ? ”
(trg)="59"> diye sorun .

(src)="58"> Do not be quick to dismiss a child’s answers .
(trg)="60"> Çocuğunuzun verdiği cevapların önemini hemen küçümsemeyin .

(src)="59"> Abusers tell a child that no one will believe him ; all too often , that is true .
(trg)="61"> İstismar eden kişiler , çocuğa hiç kimsenin ona inanmayacağını söylerler ; ne yazık ki çoğunlukla tam da böyle olur .

(src)="60"> And if a child has been abused , being believed and supported by a parent is a big step toward recovery .
(trg)="62"> Bir çocuk istismar edildiğinde ana babasının ona inanması ve onu desteklemesi , çocuğun toparlanması için çok önemlidir .

(src)="61"> Give Your Child Background Education
(trg)="63"> Çocuğunuzu Eğitin

(src)="62"> One reference work on the subject of child abuse quotes a convicted molester as saying : “ Give me a kid who knows nothing about sex , and you’ve given me my next victim . ”
(trg)="64"> Çocuk istismarı hakkındaki bir başvuru kaynağında , çocuk istismarından hüküm giymiş birinin şu sözleri alıntılandı : “ Cinsellik hakkında hiçbir şey bilmeyen bir çocuk rahatlıkla bir sonraki kurbanım olabilir . ”

(src)="63"> Those chilling words are a useful reminder to parents .
(trg)="65"> Bu ürkütücü sözler ana babalar için önemli bir uyarıdır .

(src)="64"> Children who are ignorant about sex are much easier for molesters to fool .
(trg)="66"> Cinsellik hakkında bilgisi olmayan çocukların bu konuda kandırılması çok daha kolaydır .

(src)="65"> The Bible says that knowledge and wisdom can deliver us “ from the man speaking perverse things . ”
(trg)="67"> Mukaddes Kitap , bilginin ve hikmetin bizi ‘ ahlaksızın sözlerinden kurtarabileceğini ’ söyler .

(src)="66"> Is that not what you want for your child ?
(trg)="68"> Çocuğunuz için istediğiniz şey bu değil mi ?

(src)="67"> Then , as your second basic step in protecting him , do not hold back from teaching him about this important subject .
(trg)="69"> Öyleyse , çocuğunuzu korumanın ikinci temel adımı olarak onu bu önemli konuda eğitmekten çekinmeyin .

(src)="68"> How , though , do you go about it ?
(trg)="70"> Peki bunu nasıl yapabilirsiniz ?

(src)="69"> More than a few parents find the subject of sex a bit awkward to discuss with children .
(trg)="71"> Birçok ana baba çocuğuyla cinsellik hakkında konuşmayı biraz utanç verici bulur .

(src)="70"> Your child may find the subject even more awkward , and he is not likely to bring it up with you .
(trg)="72"> Çocuğunuz bu konuyu çok daha utanç verici bulabilir ve muhtemelen bu konuyu açan taraf o olmayacaktır .