# ase/102007361.xml.gz
# sv/102007361.xml.gz


(src)="2"> HEATHER and Scott are a vivacious , happy couple , the parents of a bright , healthy three - year - old boy .
(trg)="1"> PETER och Maria är stolta föräldrar till en pigg och nyfiken liten pojke på tre år .

(src)="3"> * They take good care of their son .
(src)="4"> In today’s world , that is no easy job .
(trg)="2"> * De tar god hand om sin son – en uppgift som inte är alldeles lätt i dagens värld .

(src)="5"> It involves a wide array of worries and responsibilities .
(trg)="3"> Det innebär mycket oro och ansvar .

(src)="6"> There are so many things that children need to be taught !
(trg)="4"> Tänk så mycket det är som barn måste få lära sig !

(src)="7"> Heather and Scott feel strongly about one responsibility in particular : They want to protect their child from the dangers of sexual abuse .
(trg)="5"> Peter och Maria känner särskilt stort ansvar i ett avseende : De vill skydda sin son från att bli sexuellt utnyttjad .

(src)="8"> Why ?
(trg)="6"> Varför känner de så ?

(src)="9"> “ My father was a cold , angry drunk , ” Heather says .
(trg)="7"> ” Pappa var en känslokall och vresig alkoholist .

(src)="10"> “ He beat me terribly , and he molested me and my sisters . ”
(trg)="8"> Han misshandlade mig och förgrep sig på mig och mina systrar ” , säger Maria .

(src)="11"> * It is widely agreed that such abuse can inflict deep emotional scars .
(trg)="9"> * Sådana erfarenheter kan naturligtvis ge djupa känslomässiga sår .

(src)="12"> No wonder Heather is determined to protect her son !
(src)="13"> Scott feels the same about protecting him .
(trg)="10"> Det är inte att undra på att Maria vill skydda sin son , och Peter känner likadant .

(src)="14"> Many parents are concerned about child abuse .
(trg)="11"> Många föräldrar är mycket oroade över att barn utsätts för övergrepp .

(src)="15"> Perhaps you are as well .
(trg)="12"> Det kanske är något som bekymrar dig också .

(src)="16"> Unlike Scott and Heather , you may not have come face - to - face with abuse and its effects , but you have no doubt heard shocking reports about the prevalence of this disgusting practice .
(trg)="13"> Det är inte säkert att du som Peter och Maria har egna erfarenheter av att bli utsatt för övergrepp och att leva med följderna av det , men du har säkert hört chockerande rapporter som visar hur vanligt det har blivit att barn behandlas förnedrande .

(src)="17"> Around the world good parents are horrified to learn what is happening to children in their area .
(trg)="14"> Föräldrar över hela världen är förfärade över vad barn i deras närområde utsätts för .

(src)="18"> Not surprisingly , one researcher in the field of sexual abuse called the rates of child abuse “ one of the most discouraging discoveries of our era . ”
(trg)="15"> En forskare inom området kallar inte oväntat omfattningen av barnövergrepp ” en av de mest tragiska realiteterna i vår tid ” .

(src)="19"> That is certainly sad news , but are such developments surprising ?
(trg)="16"> Detta är verkligen nedslående fakta , men är den här utvecklingen förvånande ?

(src)="20"> Not to students of the Bible .
(trg)="17"> Inte för dem som undersöker Bibeln .

(src)="21"> God’s Word explains that we are living in a troubled period of time called “ the last days , ” a time marked by a prevalence of “ fierce ” behavior , when people would be “ lovers of themselves ” and would have “ no natural affection . ” ​ — 2 Timothy 3 : 1 - 5 .
(trg)="18"> Guds ord visar att vi lever i en tid som kallas ” de sista dagarna ” , en tid som kännetecknas av att människor skulle vara ” vildsinta ” , skulle ” älska sig själva ” och skulle vara ” utan naturlig tillgivenhet ” .

(src)="22"> Sexual abuse is a daunting issue .
(trg)="19"> Sexuella övergrepp är ett alarmerande problem .

(src)="23"> Indeed , some parents feel overwhelmed when they contemplate the sheer wickedness of the people who seek out children to abuse them sexually .
(trg)="20"> Många föräldrar känner sig helt maktlösa inför den ondska som människor ger prov på när de utnyttjar barn sexuellt .

(src)="24"> However , is this problem too much for parents to handle ?
(trg)="21"> Är det här problemet övermäktigt , eller kan föräldrar göra något rent praktiskt för att skydda sina barn mot övergrepp ?

(src)="25"> Or are there some practical steps that parents can take to keep their children safe ?
(trg)="22"> Följande artiklar behandlar de här frågorna .

(src)="26"> The following articles will address these questions .
(trg)="23"> En del av namnen i den här artikeln är utbytta .

(src)="27"> [ Footnotes ]
(src)="28"> Names in this series of articles have been changed .
(trg)="24"> Sexuella övergrepp mot barn innebär att vuxna utnyttjar barn för att tillfredsställa sina egna sexuella begär .

(src)="29"> Sexual abuse of a child occurs when an adult uses a child to gratify his or her own sexual desires .
(trg)="25"> Det innefattar ofta det som Bibeln kallar otukt , porneia .

(src)="30"> It often involves what the Bible calls fornication , or por·neiʹa , which could include fondling of genitalia , sexual intercourse , and oral or anal sex .
(trg)="26"> Det kan innebära beröring av könsorganen , samlag , oralsex eller analsex .

(src)="31"> Some abusive acts ​ — such as the fondling of breasts , explicitly immoral proposals , showing pornography to a child , voyeurism , and indecent exposure — ​ may amount to what the Bible condemns as “ loose conduct ” or “ uncleanness . . . with greediness . ” ​ — Galatians 5 : 19 - 21 ; Ephesians 4 : 19 .
(trg)="27"> Andra former av övergrepp , som att röra vid någon annans bröst , komma med oanständiga förslag , visa någon pornografiskt material , titta på andra i smyg för att tillfredsställa sig sexuellt ( voyeurism ) eller blotta sig , kan räknas till det som Bibeln fördömer som ” tygellöshet ” eller att ” i girighet bedriva . . . orenhet ” .

# ase/102007362.xml.gz
# sv/102007362.xml.gz


(src)="2"> FEW of us want to dwell on the subject of sexual abuse of children .
(src)="3"> Parents shudder at the very thought of it !
(trg)="1"> DE FLESTA känner spontant avsky när ämnet sexuella övergrepp kommer upp , och föräldrar ryser bara de tänker på att något sådant skulle kunna hända deras barn .

(src)="4"> Such abuse , however , is a frightening and unpleasant reality in today’s world , and its effects on children can be devastating .
(trg)="2"> Övergrepp mot barn har blivit en skrämmande och otäck realitet i dagens värld , och barn som blivit utsatta kan bli märkta för livet .

(src)="5"> Is the matter worth considering ?
(trg)="3"> Är det här ämnet värt att ta upp ?

(src)="6"> Well , what would you be willing to give for the sake of your child’s safety ?
(trg)="4"> Ja , absolut , eftersom du säkert vill göra allt du kan för att skydda dina barn .

(src)="7"> Learning about the unpleasant realities of abuse is surely a small price to pay .
(trg)="5"> Det är av stort värde att skaffa sig mer kunskap om det här ämnet .

(src)="8"> Such knowledge can really make a difference .
(trg)="6"> Det är kunskap som kan visa sig vara avgörande .

(src)="9"> Do not let the plague of abuse rob you of your courage .
(trg)="7"> Det är ett smärtsamt ämne , men låt dig inte avskräckas .

(src)="10"> At the very least , you have power that your child does not have ​ — strengths that it will take years , even decades , for your child to gain .
(trg)="8"> Du har trots allt en inre styrka som ditt barn inte har – en tillgång som det kan ta många år eller rentav årtionden för ditt barn att skaffa sig .

(src)="11"> The passing years have brought you a fund of knowledge , experience , and wisdom .
(trg)="9"> Under årens lopp har du samlat på dig kunskap , erfarenhet och livsvisdom .

(src)="12"> The key is to enhance those strengths and put them to use in protecting your child .
(trg)="10"> Det viktiga är att utnyttja de här resurserna till hjälp och skydd för dina barn .

(src)="13"> We will discuss three basic steps that every parent can take .
(trg)="11"> Vi skall nu ta upp tre grundläggande steg som alla föräldrar kan ta .

(src)="14"> They are as follows : ( 1 ) Become your child’s first line of defense against abuse , ( 2 ) give your child some needed background education , and ( 3 ) equip your child with some basic protective tools .
(trg)="12"> Det är : 1 ) Var uppmärksam och engagerad , 2 ) ge ditt barn nödvändig information och 3 ) lär ditt barn att försvara sig .

(src)="15"> Are You the First Line of Defense ?
(trg)="13"> Det är föräldrarna som har ansvaret att se till att barnen är skyddade mot övergrepp .

(src)="16"> The primary responsibility for protecting children against abuse belongs to parents , not to children .
(trg)="14"> Man kan inte lägga det ansvaret på barnen själva .

(src)="17"> So educating parents comes before educating children .
(trg)="15"> Därför är det föräldrarna som i första hand måste bli informerade , inte barnen .

(src)="18"> If you are a parent , there are a few things you need to know about child abuse .
(trg)="16"> Om du är förälder är det några fakta du bör känna till om övergrepp mot barn .

(src)="19"> You need to know who abuse children and how they go about it .
(trg)="17"> Du behöver veta vilka som oftast begår övergreppen och hur de gör det .

(src)="20"> Parents often think of molesters as strangers who lurk in the shadows , seeking ways to kidnap and rape children .
(trg)="18"> Många tänker sig att sådana som begår sexuella övergrepp är okända människor som dyker upp från ingenstans och försöker röva bort och våldta deras barn .

(src)="21"> Such monsters certainly do exist .
(src)="22"> The news media bring them to our attention very often .
(trg)="19"> Sådana personer existerar visserligen , och de får stort utrymme i massmedia .

(src)="23"> However , they are relatively rare .
(trg)="20"> Men de är ändå förhållandevis få .

(src)="24"> In about 90 percent of the cases of sexual abuse of a child , the perpetrator is someone the child already knows and trusts .
(trg)="21"> I omkring 90 procent av fallen är förövaren någon som barnet redan känner och litar på .

(src)="25"> Naturally , you do not want to believe that an affable neighbor , teacher , health - care worker , coach , or relative could lust after your child .
(trg)="22"> Du vill naturligtvis inte tro att en vänlig granne , lärare , tränare eller släkting kan utgöra en risk för ditt barn .

(src)="26"> In truth , most people are not like that .
(trg)="23"> Och de flesta människor har inte en tanke på att utnyttja barn sexuellt .

(src)="27"> There is no need to become suspicious of everybody around you .
(trg)="24"> Det finns ingen anledning att börja misstänka alla i familjens närhet .

(src)="28"> Still , you can protect your child by learning how the typical abuser operates . ​ — See the box on page 6 .
(trg)="25"> Men det är till stor hjälp för dig som förälder att vara medveten om hur en förövare kan gå till väga .
(trg)="26"> ( Se spalten på sidan 6 . )

(src)="29"> Knowing such tactics can make you , the parent , better prepared to act as the first line of defense .
(trg)="27"> Om du känner till de här metoderna kan du bättre skydda dina barn .

(src)="30"> For instance , if someone who appears more interested in children than in adults singles out your child for special attention and gifts or offers free babysitting or private excursions with your child , what will you do ?
(trg)="28"> Någon som verkar vara mer intresserad av barn än av vuxna kanske börjar visa din son eller dotter särskild uppmärksamhet .
(trg)="29"> Han kanske ger ditt barn presenter , erbjuder sig att sitta barnvakt eller ta med barnet på utflykter på tumanhand .
(trg)="30"> Vad gör du då ?

(src)="31"> Decide that the person must be a molester ?
(src)="32"> No .
(trg)="31"> Drar du slutsatsen att den här personen måste vara en sexförbrytare ?

(src)="33"> Do not be quick to jump to conclusions .
(trg)="32"> Nej , dra inga förhastade slutsatser .

(src)="34"> Such behavior may be quite innocent .
(trg)="33"> Det kan vara högst oskyldigt menat .

(src)="35"> Nonetheless , it can put you on the alert .
(trg)="34"> Men det kan ändå vara en anledning för dig att bli mer uppmärksam .

(src)="36"> The Bible says : “ Anyone inexperienced puts faith in every word , but the shrewd one considers his steps . ” ​ — Proverbs 14 : 15 .
(trg)="35"> Bibeln säger : ” Den oerfarne tror varje ord , men den kloke aktar på sina steg . ”

(src)="37"> Remember , any offer that sounds too good to be true may be just that .
(trg)="36"> Kom ihåg att ett erbjudande som låter för bra för att vara sant kanske är just det .

(src)="38"> Carefully screen anyone who volunteers to spend time alone with your child .
(trg)="37"> Visa stor urskillning när det gäller vilka som får vara ensamma med ditt barn .

(src)="39"> Let such an individual know that you are likely to check on your child at any time .
(trg)="38"> Och tala om för dem att du när som helst kan komma förbi och titta till ditt barn .

(src)="40"> Melissa and Brad , young parents of three boys , are cautious about leaving a child alone with an adult .
(trg)="39"> Melissa och Brad har tre pojkar , och de vill inte gärna lämna någon av pojkarna ensam med en vuxen .

(src)="41"> When one son had music lessons at home , Melissa told the instructor : “ I’ll be in and out of the room while you’re here . ”
(trg)="40"> När en av pojkarna fick musiklektioner hemma sade Melissa till läraren : ” Jag kommer och tittar till er lite då och då under lektionen . ”

(src)="42"> Such vigilance may sound extreme , but these parents would rather be safe than sorry .
(trg)="41"> Det kanske låter överdrivet försiktigt , men Melissa och Brad väljer att ta det säkra före det osäkra .

(src)="43"> Be actively involved in your child’s activities , friendships , and schoolwork .
(trg)="42"> Engagera dig i dina barns aktiviteter , intressera dig för vilka vänner de har och håll dig informerad om deras skolarbete .

(src)="44"> Learn all the details about any planned excursion .
(trg)="43"> Ta reda på alla detaljer kring utflykter som planeras .

(src)="45"> One mental - health professional who spent 33 years working with cases of sexual abuse notes that he has seen countless cases that could have been prevented by simple vigilance on the parents ’ part .
(trg)="44"> En specialist på psykiska sjukdomar , som i 33 år har anlitats som sakkunnig i samband med sexualbrott , påpekade att han har sett oräkneliga fall som hade kunnat förhindras om föräldrarna bara hade varit lite mer uppmärksamma .

(src)="46"> He quotes one convicted molester as saying : “ Parents literally give us their children . . . .
(trg)="45"> Han citerar en man som dömdes för övergrepp mot barn och som sade : ” Föräldrarna formligen ger oss barnen . . . .

(src)="47"> They sure made it easy for me . ”
(trg)="46"> De gör det verkligen enkelt för mig . ”

(src)="48"> Remember , most molesters prefer easy targets .
(trg)="47"> Tänk på att de flesta som förbryter sig mot barn föredrar lätta offer .

(src)="49"> Parents who are actively involved in their children’s lives make their children difficult targets .
(trg)="48"> Föräldrar som är aktivt engagerade i sina barns liv gör barnen till svårare måltavlor .

(src)="50"> Another way to act as your child’s first line of defense is to be a good listener .
(trg)="49"> Ett annat sätt att skydda sina barn är att vara en god lyssnare .

(src)="51"> Children will rarely disclose abuse directly ; they are too ashamed and worried about the reaction .
(trg)="50"> Barn kommer sällan och berättar direkt att de har blivit utsatta för övergrepp , eftersom de har skuld - och skamkänslor och är rädda för reaktionen .

(src)="52"> So listen carefully , even for subtle clues .
(trg)="51"> Lyssna därför noga , och var även uppmärksam på sådant som barnet uttrycker indirekt .

(src)="53"> * If your child says something that concerns you , calmly use questions to draw him out .
(trg)="52"> * Om din son säger något som oroar dig – håll dig lugn och ställ frågor för att hjälpa honom att öppna sig .

(src)="54"> * If he says that he does not want a certain babysitter to come back , ask why .
(trg)="53"> * Om han inte vill att en viss barnvakt skall komma tillbaka , fråga då varför .

(src)="55"> If he says that an adult plays funny games with him , ask him : “ What kind of game ?
(trg)="54"> Om han säger att en vuxen leker konstiga lekar med honom , fråga : ” Vad är det för lekar ?

(src)="56"> What does he do ? ”
(trg)="55"> Vad är det som är konstigt ? ”

(src)="57"> If he complains that someone tickled him , ask him , “ Where did he tickle you ? ”
(trg)="56"> Och om han klagar över att någon brukar kittlas , fråga : ” Var blir du kittlad någonstans ? ”

(src)="58"> Do not be quick to dismiss a child’s answers .
(trg)="57"> Var inte snabb med att avfärda ditt barn .

(src)="59"> Abusers tell a child that no one will believe him ; all too often , that is true .
(trg)="58"> Den som antastar barn säger till dem att ingen kommer att tro dem om de berättar något , och alltför ofta stämmer det .

(src)="60"> And if a child has been abused , being believed and supported by a parent is a big step toward recovery .
(trg)="59"> Föräldrar kan göra mycket för att hjälpa sitt barn att återhämta sig efter ett eventuellt övergrepp om de visar att de tror på sitt barn och ger det sitt fulla stöd .

(src)="61"> Give Your Child Background Education
(trg)="60"> Var uppmärksam och engagerad

(src)="62"> One reference work on the subject of child abuse quotes a convicted molester as saying : “ Give me a kid who knows nothing about sex , and you’ve given me my next victim . ”
(trg)="61"> En undersökande journalist som har gjort intervjuer med många förövare citerade en dömd pedofil : ” Ge mig ett barn som inte vet något om sex , och du har gett mig mitt nästa offer . ”

(src)="63"> Those chilling words are a useful reminder to parents .
(trg)="62"> De här skrämmande orden är en viktig påminnelse för alla föräldrar .

(src)="64"> Children who are ignorant about sex are much easier for molesters to fool .
(trg)="63"> Det är mycket lättare för förövare att lura barn som inte vet något om sex .

(src)="65"> The Bible says that knowledge and wisdom can deliver us “ from the man speaking perverse things . ”
(trg)="64"> Bibeln säger att kunskap och vishet kan skydda oss ” från den man som förvränger sanningen ” .

(src)="66"> Is that not what you want for your child ?
(trg)="65"> Du önskar säkert att dina barn skall vara skyddade .

(src)="67"> Then , as your second basic step in protecting him , do not hold back from teaching him about this important subject .
(trg)="66"> I det andra steget ingår därför att du som förälder tar upp det här viktiga ämnet med dem .

(src)="68"> How , though , do you go about it ?
(trg)="67"> Men pratar man med sina barn om sex ?

(src)="69"> More than a few parents find the subject of sex a bit awkward to discuss with children .
(trg)="68"> Du kanske tycker att det känns svårt , och du är inte ensam om att känna så .

(src)="70"> Your child may find the subject even more awkward , and he is not likely to bring it up with you .
(trg)="69"> Ibland kan barnen rentav tycka att det känns ännu mer pinsamt , och de kommer förmodligen aldrig att själva ta upp det med dig .

(src)="71"> So take the initiative .
(trg)="70"> Så ta initiativet !

(src)="72"> Melissa says : “ We started early , with naming the body parts .
(trg)="72"> Vi använde de riktiga orden och inte något barnspråk .

(src)="73"> We used real words , not baby words , to show them that there is nothing funny or shameful about any part of their body . ”
(trg)="73"> Vi ville att de skulle förstå att det inte är något konstigt med någon del av kroppen eller att den är något att skämmas för . ”

(src)="74"> Instruction about abuse follows naturally .
(trg)="74"> Det kan kännas naturligt att i det här sammanhanget också berätta om övergrepp .