# ase/2017240.xml.gz
# rms/2017240.xml.gz


(src)="1"> 1 “ Trust in Jehovah and Do What Is Good ”
(trg)="1"> 1 „ Încrede - te în Iehova și fă binele ”

(src)="2"> This article discusses how our yeartext for 2017 encourages us to look to Jehovah for help when faced with challenges .
(trg)="2"> Acest articol arată cum ne încurajează textul anului 2017 să ne îndreptăm spre Iehova pentru ajutor când trecem prin încercări .

(src)="3"> Using faithful examples from the past , we will examine how we can trust in Jehovah to support us while taking whatever action we can to solve problems and help others .
(trg)="3"> Analizând exemplul unor slujitori fideli din trecut , vom înțelege cum putem să ne punem încrederea în Iehova și , totodată , să facem tot ce depinde de noi pentru a rezolva problemele și a - i ajuta pe alții .

(src)="4"> 2 Treasure Your Gift of Free Will
(trg)="4"> 2 Să prețuim darul liberului - arbitru

(src)="5"> In this article , we will learn how to treasure God’s gift of free will by using it in a way that pleases the Giver of that gift .
(trg)="5"> În acest articol vom înțelege cum ne putem arăta recunoștința față de darul liberului - arbitru și cum putem să - l folosim într - un mod plăcut Celui ce ni l - a dat .

(src)="6"> It will also help us to see how we can respect the way that others exercise their gift of free will .
(trg)="6"> De asemenea , vom înțelege cum putem manifesta respect față de modul în care își folosesc alții acest dar .

(src)="7"> 3 Why Modesty Still Matters
(trg)="7"> 3 De ce trebuie să fim modești ?

(src)="8"> 4 You Can Remain Modest Under Test
(trg)="8"> 4 Putem rămâne modești chiar și atunci când lucrul acesta nu este ușor

(src)="9"> These articles will help us to understand better the desirable quality of modesty .
(trg)="9"> Din aceste articole vom afla ce este modestia .

(src)="10"> The first article explains what modesty is and what it is not .
(trg)="10"> Primul articol explică ce este și ce nu este modestia .

(src)="11"> The second article teaches us how to remain modest even when we are under test .
(trg)="11"> Al doilea articol arată cum putem manifesta modestie chiar și atunci când lucrul acesta nu este ușor .

(src)="12"> 5 “ These Things Entrust to Faithful Men ”
(trg)="12"> 5 „ Aceste lucruri să le încredințezi unor oameni fideli ”

(src)="13"> As one generation replaces another , younger ones take on the work of older ones .
(trg)="13"> Pe măsură ce o generație ia locul alteia , frații mai tineri preiau responsabilitățile fraților mai în vârstă .

(src)="14"> This article discusses how both young and old can successfully make the transition .
(trg)="14"> Acest articol arată cum pot frații mai în vârstă să colaboreze cu frații mai tineri pentru ca această schimbare să aibă loc cu succes .

# ase/2017242.xml.gz
# rms/2017242.xml.gz


(src)="1"> “ Trust in Jehovah and do what is good . . . and act with faithfulness . ” ​ — PS .
(trg)="1"> „ Încrede - te în Iehova și fă binele . . . și poartă - te cu fidelitate . ”

(src)="2"> 37 : 3 .
(src)="3"> SONGS : 133 , 63
(trg)="2"> CÂNTĂRILE : 133 , 63

(src)="4"> Noah ?
(trg)="3"> Noe ?

(src)="5"> David ?
(trg)="4"> David ?

(src)="6"> other faithful servants of Jehovah ?
(trg)="5"> alți slujitori fideli ai săi ?

(src)="7"> Jehovah created humans with what remarkable abilities ?
(trg)="6"> Cu ce capacități remarcabile i - a înzestrat Iehova pe oameni ?

(src)="8"> JEHOVAH created humans with remarkable abilities .
(trg)="7"> IEHOVA ne - a creat cu capacități remarcabile .

(src)="9"> He gave us thinking ability to solve problems and plan for the future .
(trg)="8"> El ne - a înzestrat cu capacitatea de a gândi , astfel că putem să rezolvăm probleme și să ne facem planuri de viitor .

(src)="10"> He gave us power to carry out our plans , enabling us to work toward proper goals .
(trg)="9"> El ne - a dat puterea de a ne duce la îndeplinire planurile și de a ne atinge obiectivele .

(src)="11"> He also created us with a conscience ​ — an inborn sense of right and wrong — ​ that can help us avoid wrongdoing and correct our mistakes when we fall short . ​ — Rom .
(src)="12"> 2 : 15 .
(trg)="10"> De asemenea , ne - a înzestrat cu conștiință – un simț înnăscut al binelui și al răului – , care ne poate ajuta să evităm greșelile și să ne corectăm când păcătuim .

(src)="13"> How does Jehovah expect us to use our abilities ?
(trg)="11"> Cum dorește Iehova să ne folosim capacitățile ?

(src)="14"> Jehovah expects us to put our abilities to good use .
(trg)="12"> Iehova dorește să ne folosim capacitățile ca să facem ce este bine .

(src)="15"> Why ?
(trg)="13"> De ce ?

(src)="16"> Because he loves us , and he knows that it brings us satisfaction when we employ these gifts .
(trg)="14"> Deoarece ne iubește și știe că , atunci când ne folosim aceste daruri , avem satisfacții .

(src)="17"> Through his Word , Jehovah repeatedly admonishes us to use our abilities for good .
(trg)="15"> Prin intermediul Cuvântului său , Iehova ne îndeamnă de repetate ori să ne folosim capacitățile pentru a face binele .

(src)="18"> For example , in the Hebrew Scriptures , we read : “ The plans of the diligent surely lead to success ” ; and “ whatever your hand finds to do , do with all your might . ”
(trg)="16"> De exemplu , în Scripturile ebraice citim : „ Planurile celui harnic îi aduc cu siguranță folos ” și „ tot ce găsește mâna ta să facă fă cu toată puterea ta ” .

(src)="19"> In the Christian Greek Scriptures , we are told : “ As long as we have the opportunity , let us work what is good toward all ” ; and “ to the extent that each one has received a gift , use it in ministering to one another . ”
(trg)="17"> Iar în Scripturile grecești creștine ni se spune : „ Cât avem timp favorabil , să facem ce este bine față de toți ” și „ în măsura în care fiecare a primit un dar , folosiți - l , slujindu - vă unii altora ” .

(src)="20"> Clearly , Jehovah wants us to do what we can to benefit ourselves and others .
(trg)="18"> Evident , Iehova dorește să ne străduim să acționăm în folosul nostru și al altora .

(src)="21"> What limitations do humans have ?
(trg)="19"> Ce limite au oamenii ?

(src)="22"> At the same time , Jehovah knows that humans have limitations .
(trg)="20"> În același timp , Iehova știe că avem limite .

(src)="23"> On our own , we can never eliminate imperfection , sin , and death ; neither can we control other people , for all have free will .
(trg)="21"> De exemplu , nu vom putea niciodată să eliminăm singuri imperfecțiunea , păcatul și moartea .

(src)="24"> And no matter how much knowledge or experience we gain , we will always be like children in comparison with Jehovah . ​ — Isa .
(src)="25"> 55 : 9 .
(trg)="22"> De asemenea , nu putem lua decizii în locul altora și nu putem hotărî cum să - și trăiască alții viața deoarece fiecare om are liber - arbitru .

(src)="26"> When dealing with problems , “ trust in Jehovah and do what is good ”
(trg)="24"> Când ne confruntăm cu probleme , ‘ să ne încredem în Iehova și să facem binele ’

(src)="27"> What will we consider in this article ?
(trg)="25"> Ce vom analiza în acest articol ?

(src)="28"> In all circumstances , we need to lean on Jehovah for guidance , trusting in him to support us and do for us what we cannot do for ourselves .
(trg)="26"> În orice împrejurare a vieții , trebuie să ne lăsăm îndrumați de Iehova , să avem încredere că ne va sprijini și că va face pentru noi ceea ce noi nu putem .

(src)="29"> At the same time , we should do what we can , taking appropriate action to solve problems and help others .
(trg)="27"> Totodată , și noi trebuie să facem ceea ce depinde de noi pentru a rezolva o problemă sau pentru a - i ajuta pe alții .

(src)="30"> ( Read Psalm 37 : 3 . )
(trg)="28"> ( Citește Psalmul 37 : 3 . )

(src)="31"> In short , we need both ‘ to trust in Jehovah and to do what is good ’ ; we need ‘ to act with faithfulness . ’
(trg)="29"> Așadar , este necesar atât ‘ să ne încredem în Iehova ’ , cât și ‘ să facem binele ’ ; trebuie ‘ să ne purtăm cu fidelitate ’ .

(src)="32"> In this regard , let us consider what we can learn from the examples of Noah , David , and other faithful servants of God who relied on Jehovah and took appropriate action .
(trg)="30"> Să vedem ce putem învăța din exemplul lui Noe , al lui David , precum și al altor slujitori fideli ai lui Dumnezeu , care s - au bazat pe El și au făcut tot ce a depins de ei .

(src)="33"> As we will see , this involved distinguishing between what they could not do and what they could do and then acting accordingly .
(trg)="31"> Vom vedea că , deși au existat lucruri pe care nu le - au putut face , ei s - au concentrat asupra lucrurilor pe care le - au putut face .

(src)="34"> Describe the situation that Noah faced .
(trg)="32"> Descrieți lumea în care a trăit Noe .

(src)="35"> Noah lived in a world that was “ filled with violence ” and immorality .
(trg)="33"> Noe a trăit într - o lume plină de violență și imoralitate .

(src)="36"> He knew that Jehovah would eventually bring an end to that wicked world .
(trg)="34"> El știa că , în cele din urmă , Iehova va pune capăt acelei lumi rele .

(src)="37"> Even so , Noah must have been distressed by such ungodly conditions .
(trg)="35"> Cu toate acestea , Noe a fost , cu siguranță , tulburat de conduita decăzută a oamenilor în mijlocul cărora trăia .

(src)="38"> In that situation , Noah recognized that there were some things he could not do but other things he could do .
(trg)="36"> În acea situație , Noe a înțeles că erau lucruri pe care nu le putea face , dar și lucruri pe care le putea face .

(src)="39"> Opposition to our preaching ( See paragraphs 6 - 9 )
(trg)="37"> Împotrivire față de lucrarea noastră ( Vezi paragrafele 6 - 9 )

(src)="40"> 6 , 7 . ( a ) What could Noah not do ?
(trg)="38"> Ce nu putea face Noe ?

(src)="41"> ( b ) How are we in a situation similar to Noah’s ?
(src)="42"> What Noah could not do : Although Noah faithfully preached Jehovah’s warning message , he could not force wicked people around him to accept that message , nor could he make the Flood come any sooner .
(trg)="39"> Ce nu putea face Noe : Deși Noe a predicat cu fidelitate mesajul de avertizare din partea lui Iehova , el nu îi putea obliga pe oamenii răi din timpul său să accepte acel mesaj și nici nu putea grăbi venirea Potopului .

(src)="43"> Noah had to trust that Jehovah would keep His promise to end wickedness , believing that God would do so at just the right time . ​ — Gen .
(src)="44"> 6 : 17 .
(trg)="40"> Noe trebuia să aibă încredere că Iehova avea să - și respecte promisiunea de a pune capăt răutății și că avea să facă lucrul acesta la momentul potrivit .

(src)="45"> We too live in a world filled with wickedness , which we know Jehovah has promised to destroy .
(trg)="41"> În ce fel se aseamănă situația noastră cu situația lui Noe ?

(src)="46"> In the meantime , we cannot force people to accept the “ good news of the Kingdom . ”
(trg)="42"> Și noi trăim într - o lume plină de răutate , pe care Iehova a promis că o va distruge .

(src)="47"> And we cannot do anything to speed up the start of the “ great tribulation . ”
(trg)="43"> Nici noi nu putem să - i obligăm pe oameni să accepte ‘ vestea bună despre regat ’ și nici să grăbim începerea ‘ necazului celui mare ’ .

(src)="48"> Like Noah , we need strong faith , trusting that God will soon intervene .
(trg)="44"> Asemenea lui Noe , trebuie să avem o credință puternică și să fim siguri că Dumnezeu va interveni în curând .

(src)="49"> We are convinced that Jehovah will not allow this wicked world to continue for even one day longer than his purpose requires . ​ — Hab .
(trg)="45"> Suntem convinși că Iehova nu va permite ca acest sistem rău să existe nici măcar o zi în plus față de momentul fixat pentru distrugerea lui .

(src)="50"> 2 : 3 .
(trg)="47"> Explicați .

(src)="51"> How did Noah focus on what he could do ?
(src)="52"> ( See opening picture . )
(trg)="48"> ( Vezi imaginea de la începutul articolului . )

(src)="53"> What Noah could do : Instead of giving up because of what he could not do , Noah focused on what he could do .
(trg)="49"> Ce putea face Noe : Noe nu s - a descurajat pentru că nu putea face anumite lucruri , ci s - a concentrat asupra lucrurilor pe care le putea face .

(src)="54"> As “ a preacher of righteousness , ” Noah faithfully proclaimed the warning message he had been given .
(trg)="50"> Ca „ predicator al dreptății ” , el a proclamat cu fidelitate mesajul avertizator ce - i fusese încredințat .

(src)="55"> No doubt , doing so helped Noah keep his faith strong .
(trg)="51"> Fără îndoială , acest lucru l - a ajutat să - și păstreze credința puternică .

(src)="56"> In addition to preaching , he also used his physical and mental abilities to accomplish the God - assigned work of building an ark . ​ — Read Hebrews 11 : 7 .
(trg)="52"> De asemenea , Noe și - a folosit capacitățile mintale și fizice pentru a duce la bun sfârșit o altă lucrare încredințată de Dumnezeu , și anume construirea unei arce .

(src)="57"> How can we imitate Noah’s example ?
(trg)="53"> Cum putem urma exemplul lui Noe ?

(src)="58"> Like Noah , we strive to have “ plenty to do in the work of the Lord . ”
(trg)="54"> La fel ca Noe , și noi ne străduim să avem „ multe de făcut în lucrarea Domnului ” .

(src)="59"> Such work may include the construction and maintenance of facilities for worship , volunteering to assist at assemblies and conventions , or caring for assignments at a branch office or a remote translation office .
(trg)="55"> De exemplu , participăm la construirea și întreținerea clădirilor folosite pentru închinare , ne oferim ajutorul la congrese sau lucrăm la o filială ori într - un birou de traducere la distanță .

(src)="60"> Above all , we stay busy in the preaching work , knowing that this work strengthens our hope for the future .
(trg)="56"> Mai presus de toate însă , participăm intens la lucrarea de predicare , știind că această lucrare ne păstrează vie speranța .

(src)="61"> One faithful sister put it this way : “ When you talk to others about the blessings of God’s Kingdom , you realize that your listeners have absolutely no hope and that they see their problems as permanent . ”
(trg)="57"> O soră fidelă a spus : „ Când le vorbești altora despre binecuvântările Regatului lui Dumnezeu , constați că aceștia n - au nicio speranță și că , din punctul lor de vedere , problemele nu se vor sfârși niciodată ” .

(src)="62"> Indeed , sharing in the preaching work fortifies our positive view of the future and our resolve not to give up in the race for life . ​ — 1 Cor .
(src)="63"> 9 : 24 .
(trg)="58"> Într - adevăr , când le predicăm altora , speranța noastră devine mai reală și suntem mai hotărâți să nu renunțăm la cursa pentru viață .

(src)="64"> Describe the situation that David faced .
(trg)="59"> Descrieți situația în care s - a aflat David .

(src)="65"> Jehovah described King David as “ a man agreeable to [ his ] heart . ”
(trg)="60"> Iehova l - a considerat pe regele David ‘ un om după inima sa ’ .

(src)="66"> Overall , David’s life course was one of faithfulness .
(trg)="61"> În general , David a dat dovadă de fidelitate pe parcursul vieții sale .

(src)="67"> Even so , on occasion he fell into serious sin .
(trg)="62"> Totuși , au existat situații când a păcătuit grav .

(src)="68"> He committed adultery with Bath - sheba .
(src)="69"> To make matters worse , he tried to hide the sin by arranging for her husband , Uriah , to be killed in battle .
(trg)="63"> A comis adulter cu Bat - Șeba și , mai mult decât atât , a încercat să - și ascundă păcatul făcând în așa fel încât Urie , soțul ei , să moară în luptă .

(src)="70"> David even sent what amounted to Uriah’s death sentence by means of the man’s own hand !
(trg)="64"> În plus , David a trimis chiar prin Urie scrisoarea ce conținea condamnarea lui la moarte .

(src)="71"> Inevitably , David’s sins came to light .
(trg)="65"> Desigur , păcatele lui David au ieșit la iveală .

(src)="72"> When that happened , how did David react ?
(trg)="66"> Cum a reacționat David atunci ?

(src)="73"> Past sins ( See paragraphs 11 - 14 )
(trg)="67"> Păcate din trecut ( Vezi paragrafele 11 - 14 )

(src)="74"> 11 , 12 . ( a ) After he sinned , what could David not do ?
(trg)="68"> Ce nu a putut face David după ce a păcătuit ?

(src)="75"> ( b ) If we repent after making serious mistakes , we can trust that Jehovah will do what for us ?
(src)="76"> What David could not do : David could not undo what he had done .
(trg)="69"> Ce nu putea face David : David nu putea să repare răul făcut și nici să scape de consecințele greșelilor sale .

(src)="78"> In fact , some of those consequences would stay with David for the rest of his life .
(trg)="70"> De fapt , el avea să sufere tot restul vieții din cauza unora dintre acele consecințe .

(src)="79"> Thus , he needed faith .
(trg)="71"> Prin urmare , David avea nevoie de credință .

(src)="80"> He had to trust that when he truly repented , Jehovah would forgive him and help him endure the consequences of his actions .
(trg)="72"> El trebuia să aibă încredere că , întrucât se căise cu adevărat , Iehova avea să - l ierte și să - l ajute să suporte consecințele acțiunilor sale .

(src)="81"> Being imperfect , all of us sin .
(trg)="74"> Fiind imperfecți , toți păcătuim .

(src)="82"> Some mistakes are more serious than others .
(trg)="75"> Totuși , unele greșeli sunt mai grave decât altele , iar uneori nu putem repara greșelile comise .

(src)="83"> In some cases , we may not be able to undo our mistakes .
(trg)="76"> Și noi am putea suferi din cauza consecințelor acțiunilor noastre .

(src)="84"> We may simply have to live with the consequences .
(trg)="77"> Dar avem încredere în promisiunea lui Dumnezeu că , dacă ne căim , el ne va susține în situații dificile , chiar și în acele situații în care am ajuns din vina noastră .

(src)="85"> But we take God at his word , trusting that if we are repentant , Jehovah will support us through difficult times ​ — even when those difficulties are of our own making . ​ — Read Isaiah 1 : 18 , 19 ; Acts 3 : 19 .
(trg)="78"> ( Citește Isaia 1 : 18 ; Faptele 3 : 19 . )

(src)="86"> How did David recover spiritually ?
(trg)="79"> Cum s - a restabilit David din punct de vedere spiritual ?

(src)="87"> What David could do : David allowed Jehovah to help him recover spiritually .
(trg)="80"> Ce putea face David : David i - a permis lui Iehova să - l ajute să se restabilească din punct de vedere spiritual .

(src)="88"> One way he did that was by accepting correction from Jehovah’s representative , the prophet Nathan .
(trg)="81"> De exemplu , el a acceptat corectarea din partea profetului Natan , reprezentantul lui Iehova .

(src)="89"> David also prayed to Jehovah , confessing his sins and expressing a sincere desire to be restored to Jehovah’s favor .
(trg)="82"> De asemenea , s - a rugat lui Iehova , și - a mărturisit păcatele și și - a exprimat dorința sinceră de a primi din nou favoare divină .

(src)="90"> Instead of being paralyzed by guilt , David learned from his mistakes .
(trg)="83"> În loc să se lase copleșit de vină , David a învățat din greșelile lui .

(src)="91"> Indeed , he never repeated those serious sins .
(trg)="84"> El n - a repetat niciodată acele păcate grave .

(src)="92"> Years later , he died faithful , his record of integrity firmly sealed in Jehovah’s memory . ​ — Heb .
(src)="93"> 11 : 32 - 34 .
(trg)="85"> Ani mai târziu , David a murit fidel , iar fidelitatea lui a rămas adânc întipărită în memoria lui Iehova .