# ase/102007361.xml.gz
# no/102007361.xml.gz


(src)="2"> HEATHER and Scott are a vivacious , happy couple , the parents of a bright , healthy three - year - old boy .
(trg)="1"> HEATHER og Scott , et livlig , lykkelig ektepar , er foreldre til en sunn og frisk tre år gammel gutt .

(src)="3"> * They take good care of their son .
(trg)="2"> * De tar godt vare på sønnen sin .

(src)="4"> In today’s world , that is no easy job .
(trg)="3"> I dagens verden er dette ingen enkel sak .

(src)="5"> It involves a wide array of worries and responsibilities .
(trg)="4"> Det medfører en rekke bekymringer og ansvarsoppgaver .

(src)="6"> There are so many things that children need to be taught !
(trg)="5"> Barn trenger å lære så utrolig mye !

(src)="7"> Heather and Scott feel strongly about one responsibility in particular : They want to protect their child from the dangers of sexual abuse .
(trg)="6"> Heather og Scott er sterkt opptatt av særlig ett ansvar : De vil beskytte sønnen sin mot seksuelle overgrep .

(src)="8"> Why ?
(trg)="7"> Hvorfor ?

(src)="9"> “ My father was a cold , angry drunk , ” Heather says .
(trg)="8"> « Faren min var en ufølsom , sint drukkenbolt , » sier Heather .

(src)="10"> “ He beat me terribly , and he molested me and my sisters . ”
(trg)="9"> « Han skamslo meg , og han misbrukte meg og søstrene mine seksuelt . »

(src)="11"> * It is widely agreed that such abuse can inflict deep emotional scars .
(trg)="10"> * Det er stor enighet om at slik mishandling kan etterlate dype følelsesmessige arr .

(src)="12"> No wonder Heather is determined to protect her son !
(trg)="11"> Det er ikke rart Heather er fast bestemt på å beskytte sønnen sin !

(src)="13"> Scott feels the same about protecting him .
(trg)="12"> Scott er også sterkt opptatt av å beskytte ham .

(src)="14"> Many parents are concerned about child abuse .
(trg)="13"> Mange foreldre er bekymret for at barna deres skal bli seksuelt misbrukt .

(src)="15"> Perhaps you are as well .
(trg)="14"> Kanskje du også er bekymret for dette .

(src)="16"> Unlike Scott and Heather , you may not have come face - to - face with abuse and its effects , but you have no doubt heard shocking reports about the prevalence of this disgusting practice .
(trg)="15"> I motsetning til Scott og Heather har du kanskje ikke selv hatt seksuelt misbruk og virkningene av det så tett innpå livet , men du har uten tvil hørt rystende meldinger om hvor utbredt det er .

(src)="17"> Around the world good parents are horrified to learn what is happening to children in their area .
(trg)="16"> Verden over blir omsorgsfulle foreldre sjokkert når de får høre om ting som skjer med barn i nærmiljøet .

(src)="18"> Not surprisingly , one researcher in the field of sexual abuse called the rates of child abuse “ one of the most discouraging discoveries of our era . ”
(trg)="17"> En som forsker på dette området , omtalte utbredelsen av overgrep mot barn som « en av vår tids mest nedslående oppdagelser » .

(src)="19"> That is certainly sad news , but are such developments surprising ?
(trg)="18"> Det er forferdelig trist å høre om slike ting , men er en slik utvikling egentlig overraskende ?

(src)="20"> Not to students of the Bible .
(trg)="19"> Ikke for dem som studerer Bibelen .

(src)="21"> God’s Word explains that we are living in a troubled period of time called “ the last days , ” a time marked by a prevalence of “ fierce ” behavior , when people would be “ lovers of themselves ” and would have “ no natural affection . ” ​ — 2 Timothy 3 : 1 - 5 .
(trg)="20"> Guds Ord forklarer at vi lever i en vanskelig tidsperiode som kalles « de siste dager » , en tid da mange mennesker skulle være « voldsomme » , « egenkjærlige » og « uten naturlig hengivenhet » . — 2 .
(trg)="21"> Timoteus 3 : 1 — 5 .

(src)="22"> Sexual abuse is a daunting issue .
(trg)="22"> Seksuelle overgrep er et skremmende problem .

(src)="23"> Indeed , some parents feel overwhelmed when they contemplate the sheer wickedness of the people who seek out children to abuse them sexually .
(trg)="23"> Noen foreldre føler seg fullstendig lamslått av den ondskap som preger dem som oppsøker barn for å misbruke dem seksuelt .

(src)="24"> However , is this problem too much for parents to handle ?
(trg)="24"> Men er dette problemet for stort til at foreldre kan ta hånd om det ?

(src)="25"> Or are there some practical steps that parents can take to keep their children safe ?
(trg)="25"> Eller er det visse praktiske ting foreldre kan gjøre for å beskytte barna sine ?

(src)="26"> The following articles will address these questions .
(trg)="26"> De neste artiklene tar for seg disse spørsmålene .

(src)="28"> Names in this series of articles have been changed .
(trg)="27"> Navnene i disse artiklene er blitt forandret .

(src)="29"> Sexual abuse of a child occurs when an adult uses a child to gratify his or her own sexual desires .
(trg)="28"> Seksuelt misbruk av et barn foreligger når noen benytter et barn for å tilfredsstille sine egne seksuelle lyster .

(src)="30"> It often involves what the Bible calls fornication , or por·neiʹa , which could include fondling of genitalia , sexual intercourse , and oral or anal sex .
(trg)="29"> Det dreier seg ofte om det Bibelen kaller utukt , eller porneia , som kan bestå i tukling med kjønnsorganer , samleie og oral eller anal sex .

(src)="31"> Some abusive acts ​ — such as the fondling of breasts , explicitly immoral proposals , showing pornography to a child , voyeurism , and indecent exposure — ​ may amount to what the Bible condemns as “ loose conduct ” or “ uncleanness . . . with greediness . ” ​ — Galatians 5 : 19 - 21 ; Ephesians 4 : 19 .
(trg)="30"> Noen former for misbruk — for eksempel å kjærtegne barnets bryster , komme med direkte umoralske forslag , vise et barn pornografi og opptre som kikker eller blotter — kommer inn under det Bibelen fordømmer som « løsaktig oppførsel » eller ’ urenhet med griskhet ’ . — Galaterne 5 : 19 — 21 ; Efeserne 4 : 19 .

# ase/102007362.xml.gz
# no/102007362.xml.gz


(src)="2"> FEW of us want to dwell on the subject of sexual abuse of children .
(src)="3"> Parents shudder at the very thought of it !
(trg)="1"> INGEN av oss liker å dvele ved temaet seksuelle overgrep mot barn , og foreldre grøsser bare ved tanken på det !

(src)="4"> Such abuse , however , is a frightening and unpleasant reality in today’s world , and its effects on children can be devastating .
(trg)="2"> Men slike overgrep er en skremmende og ubehagelig realitet i dagens verden , og følgene av dem kan være katastrofale for barna .

(src)="5"> Is the matter worth considering ?
(trg)="3"> Er det umaken verdt å drøfte et slikt tema ?

(src)="6"> Well , what would you be willing to give for the sake of your child’s safety ?
(trg)="4"> Tenk over dette : Hvor mye ville du ha betalt for at barnet ditt skulle føle seg trygg ?

(src)="7"> Learning about the unpleasant realities of abuse is surely a small price to pay .
(trg)="5"> Å lære noe om de ubehagelige følgene av seksuelle overgrep er utvilsomt en liten pris å betale .

(src)="8"> Such knowledge can really make a difference .
(src)="9"> Do not let the plague of abuse rob you of your courage .
(trg)="6"> Slik kunnskap kan være avgjørende for barnets sikkerhet .

(src)="10"> At the very least , you have power that your child does not have ​ — strengths that it will take years , even decades , for your child to gain .
(trg)="7"> La ikke det at seksuelle overgrep er så utbredt , ta motet fra deg .

(src)="11"> The passing years have brought you a fund of knowledge , experience , and wisdom .
(trg)="8"> Du har tross alt noe som barnet ditt ikke har , og som det vil ta mange år , ja kanskje flere tiår , før barnet får .

(src)="12"> The key is to enhance those strengths and put them to use in protecting your child .
(src)="13"> We will discuss three basic steps that every parent can take .
(trg)="9"> I årenes løp har du nemlig skaffet deg et forråd av kunnskap , erfaring og visdom , og nøkkelen til å lykkes ligger i å bruke av dette forrådet til å beskytte barnet ditt .

(src)="14"> They are as follows : ( 1 ) Become your child’s first line of defense against abuse , ( 2 ) give your child some needed background education , and ( 3 ) equip your child with some basic protective tools .
(src)="15"> Are You the First Line of Defense ?
(trg)="10"> Vi skal nå drøfte tre viktige skritt som alle foreldre kan ta : ( 1 ) Vær barnets fremste beskytter , ( 2 ) gi barnet tilstrekkelig seksualopplysning , og ( 3 ) lær barnet hva det kan gjøre for å beskytte seg selv .

(src)="16"> The primary responsibility for protecting children against abuse belongs to parents , not to children .
(trg)="11"> Ansvaret for å beskytte barn mot seksuelle overgrep påhviler i første rekke foreldrene , ikke barna .

(src)="17"> So educating parents comes before educating children .
(trg)="12"> For at foreldre skal kunne lære barna sine noe om seksuelle overgrep , må de derfor først selv skaffe seg kunnskap om dette .

(src)="18"> If you are a parent , there are a few things you need to know about child abuse .
(trg)="13"> Hvis du er en forelder , er det en del ting du bør vite om misbruk av barn .

(src)="19"> You need to know who abuse children and how they go about it .
(trg)="14"> Du bør vite noe om hvem som misbruker barn , og om hvordan de går fram .

(src)="20"> Parents often think of molesters as strangers who lurk in the shadows , seeking ways to kidnap and rape children .
(src)="21"> Such monsters certainly do exist .
(trg)="15"> Foreldre tenker ofte på overgripere som fremmede som i ly av mørket er ute etter å finne barn som de kan bortføre og voldta .

(src)="22"> The news media bring them to our attention very often .
(trg)="16"> Det er ingen tvil om at det finnes onde mennesker som gjør slikt , for det er noe vi ofte hører om i nyhetene .

(src)="23"> However , they are relatively rare .
(trg)="17"> Men det er relativt sjelden at overgriperen er en fremmed .

(src)="24"> In about 90 percent of the cases of sexual abuse of a child , the perpetrator is someone the child already knows and trusts .
(trg)="18"> I omkring 90 prosent av tilfellene av seksuelle overgrep mot barn er overgriperen en som barnet allerede kjenner og stoler på .

(src)="25"> Naturally , you do not want to believe that an affable neighbor , teacher , health - care worker , coach , or relative could lust after your child .
(trg)="19"> Du liker naturligvis ikke tanken på at en hyggelig nabo , lærer , helsearbeider , trener eller slektning kan ha et seksuelt begjær etter ditt barn .

(src)="26"> In truth , most people are not like that .
(trg)="20"> Og folk flest er heller ikke slik .

(src)="27"> There is no need to become suspicious of everybody around you .
(trg)="21"> Det er ingen grunn til å bli mistenksom overfor alle rundt deg .

(src)="28"> Still , you can protect your child by learning how the typical abuser operates . ​ — See the box on page 6 .
(trg)="22"> Men du kan likevel beskytte barnet ved å lære det noe om hvordan en typisk overgriper går fram . — Se rammen på side 6 .

(src)="29"> Knowing such tactics can make you , the parent , better prepared to act as the first line of defense .
(trg)="23"> Hvis du som forelder vet litt om hvordan en overgriper går fram , vil du være bedre forberedt på å opptre som ditt barns fremste beskytter .

(src)="30"> For instance , if someone who appears more interested in children than in adults singles out your child for special attention and gifts or offers free babysitting or private excursions with your child , what will you do ?
(trg)="24"> Hva vil du for eksempel gjøre hvis en som synes å være mer opptatt av barn enn av voksne , viser barnet ditt spesiell oppmerksomhet , gir det gaver , eller tilbyr seg å være barnevakt eller å ta det med på tur alene ?

(src)="31"> Decide that the person must be a molester ?
(trg)="25"> Bør du trekke den slutning at denne personen må være en overgriper ?

(src)="32"> No .
(trg)="26"> Nei .

(src)="33"> Do not be quick to jump to conclusions .
(trg)="27"> Trekk ikke forhastede slutninger !

(src)="34"> Such behavior may be quite innocent .
(trg)="28"> En slik oppførsel kan være helt uskyldig .

(src)="35"> Nonetheless , it can put you on the alert .
(trg)="29"> Men det kan få deg til å være på vakt .

(src)="36"> The Bible says : “ Anyone inexperienced puts faith in every word , but the shrewd one considers his steps . ” ​ — Proverbs 14 : 15 .
(trg)="30"> Bibelen sier : « Den uerfarne tror hvert ord , men den kloke gir akt på sine skritt . » — Ordspråkene 14 : 15 .

(src)="37"> Remember , any offer that sounds too good to be true may be just that .
(trg)="31"> Husk at ethvert tilbud som høres for godt ut til å være sant , kan være nettopp det .

(src)="38"> Carefully screen anyone who volunteers to spend time alone with your child .
(trg)="32"> Vær på vakt overfor enhver som tilbyr seg å tilbringe tid alene sammen med barnet ditt .

(src)="39"> Let such an individual know that you are likely to check on your child at any time .
(trg)="33"> La vedkommende få vite at du når som helst kan dukke opp og sjekke hvordan det går .

(src)="40"> Melissa and Brad , young parents of three boys , are cautious about leaving a child alone with an adult .
(trg)="34"> Melissa og Brad , et ungt foreldrepar som har tre sønner , er forsiktig med å la et barn være alene med en voksen .

(src)="41"> When one son had music lessons at home , Melissa told the instructor : “ I’ll be in and out of the room while you’re here . ”
(trg)="35"> Da en av sønnene fikk musikkundervisning hjemme , sa Melissa til læreren : « Jeg kommer til å gå inn og ut av rommet mens du er her . »

(src)="42"> Such vigilance may sound extreme , but these parents would rather be safe than sorry .
(trg)="36"> Slik årvåkenhet kan virke noe overdrevent , men dette foreldreparet ville heller være føre var enn etter snar .

(src)="43"> Be actively involved in your child’s activities , friendships , and schoolwork .
(trg)="37"> Engasjer deg i barnets gjøremål , venner og skolearbeid .

(src)="44"> Learn all the details about any planned excursion .
(trg)="38"> Gjør deg kjent med detaljene i forbindelse med planlagte skoleturer og lignende .

(src)="45"> One mental - health professional who spent 33 years working with cases of sexual abuse notes that he has seen countless cases that could have been prevented by simple vigilance on the parents ’ part .
(trg)="39"> En spesialist innen mental helse som gjennom 33 år har arbeidet med barn som er blitt seksuelt misbrukt , sier at han har sett utallige tilfeller som kunne ha vært forhindret hvis foreldrene bare hadde vært mer årvåkne .

(src)="46"> He quotes one convicted molester as saying : “ Parents literally give us their children . . . .
(trg)="40"> Han siterer en domfelt overgriper som skal ha sagt : « Foreldrene overlater rett og slett barna sine til oss . . . .

(src)="47"> They sure made it easy for me . ”
(trg)="41"> De gjorde det ganske lett for meg . »

(src)="48"> Remember , most molesters prefer easy targets .
(trg)="42"> Husk at de fleste overgripere foretrekker barn som er et lett bytte .

(src)="49"> Parents who are actively involved in their children’s lives make their children difficult targets .
(trg)="43"> Foreldre som engasjerer seg i barnas liv , gjør barna sine mindre utsatt for overgrep .

(src)="50"> Another way to act as your child’s first line of defense is to be a good listener .
(trg)="44"> Noe annet du kan gjøre for å være ditt barns fremste beskytter , er å være flink til å lytte .

(src)="51"> Children will rarely disclose abuse directly ; they are too ashamed and worried about the reaction .
(trg)="45"> Det er sjelden barn helt uten videre forteller at de er blitt seksuelt misbrukt — de er for skamfulle til å snakke om det og er engstelige for hvordan andre vil reagere .

(src)="52"> So listen carefully , even for subtle clues .
(trg)="46"> Lytt derfor til det barnet sier , også til små hentydninger som det måtte komme med .

(src)="53"> * If your child says something that concerns you , calmly use questions to draw him out .
(trg)="47"> * Hvis barnet sier noe som bekymrer deg , kan du på en rolig måte bruke spørsmål for å få det til å uttale seg .

(src)="54"> * If he says that he does not want a certain babysitter to come back , ask why .
(trg)="48"> Hvis det sier at det ikke vil at en bestemt barnevakt skal komme tilbake , så spør hvorfor .

(src)="55"> If he says that an adult plays funny games with him , ask him : “ What kind of game ?
(trg)="49"> Hvis barnet sier at det leker en rar lek med en voksen , så spør : « Hva slags lek er det ?

(src)="56"> What does he do ? ”
(trg)="50"> Hva er det han * gjør ? »

(src)="57"> If he complains that someone tickled him , ask him , “ Where did he tickle you ? ”
(trg)="51"> Hvis det beklager seg over at noen har kilt det , kan du spørre : « Hvor kilte han deg ? »

(src)="58"> Do not be quick to dismiss a child’s answers .
(trg)="52"> Vær ikke for snar til å bagatellisere de svarene barnet gir .

(src)="59"> Abusers tell a child that no one will believe him ; all too often , that is true .
(trg)="53"> Overgriperne forteller barna at det ikke er noen som vil tro på dem , og altfor ofte er det sant .

(src)="60"> And if a child has been abused , being believed and supported by a parent is a big step toward recovery .
(trg)="54"> Og hvis et barn er blitt seksuelt misbrukt , er det å bli trodd og få støtte hos en forelder et stort skritt i riktig retning .

(src)="61"> Give Your Child Background Education
(trg)="55"> Vær barnets fremste beskytter

(src)="62"> One reference work on the subject of child abuse quotes a convicted molester as saying : “ Give me a kid who knows nothing about sex , and you’ve given me my next victim . ”
(trg)="56"> Et oppslagsverk siterer en domfelt overgriper , som sier : « Gi meg et barn som ikke vet noe om sex , og du har gitt meg mitt neste offer . »

(src)="63"> Those chilling words are a useful reminder to parents .
(trg)="57"> Denne skremmende uttalelsen er en nyttig påminnelse for foreldre .

(src)="64"> Children who are ignorant about sex are much easier for molesters to fool .
(trg)="58"> Barn som er helt uvitende om sex , lar seg mye lettere lure av overgripere .

(src)="65"> The Bible says that knowledge and wisdom can deliver us “ from the man speaking perverse things . ”
(trg)="59"> Bibelen sier at kunnskap og visdom kan fri oss « fra den mann som taler fordervede ting » .

(src)="66"> Is that not what you want for your child ?
(trg)="60"> Er det ikke nettopp det du ønsker for barnet ditt ?

(src)="67"> Then , as your second basic step in protecting him , do not hold back from teaching him about this important subject .
(trg)="61"> Det andre viktige skrittet du kan ta for å beskytte det , innebærer altså at du underviser det i dette viktige emnet .

(src)="68"> How , though , do you go about it ?
(trg)="62"> Men hvordan skal du gå fram ?

(src)="69"> More than a few parents find the subject of sex a bit awkward to discuss with children .
(trg)="63"> Mange foreldre synes det er pinlig å snakke med barna sine om sex .

(src)="70"> Your child may find the subject even more awkward , and he is not likely to bring it up with you .
(trg)="64"> Barna synes kanskje det er enda mer pinlig å snakke om dette emnet , og det er lite trolig at de selv kommer til å bringe det på bane .

(src)="71"> So take the initiative .
(trg)="65"> Derfor er det du som bør ta initiativet .

(src)="72"> Melissa says : “ We started early , with naming the body parts .
(trg)="66"> Melissa sier : « Vi startet tidlig , og vi begynte med å fortelle hva de forskjellige kroppsdelene heter .

(src)="73"> We used real words , not baby words , to show them that there is nothing funny or shameful about any part of their body . ”
(trg)="67"> Vi brukte de riktige betegnelsene for å vise dem at det ikke er noe rart eller skammelig ved noen deler av kroppen deres . »

(src)="74"> Instruction about abuse follows naturally .
(trg)="68"> I den forbindelse faller det naturlig å snakke om seksuelt misbruk .