# ase/102009241.xml.gz
# ky/102009241.xml.gz


(src)="1"> Depression ​ — How Does It Feel ?
(trg)="1"> Депрессия болгондор өздөрүн кандай сезишет ?

(src)="2"> “ I WOKE up one morning when I was 12 years old , ” remembers James , * “ sat on the edge of my bed , and wondered , ‘ Is today the day I die ? ’ ”
(trg)="2"> « БИР жолу эртең менен туруп , керебетимдин четине отуруп алып : „ Өлүп эле алсамбы ? “ — деп ойлондум .
(trg)="3"> Анда мен 12 жашта элем » , — деп эскерет Жеймс * .

(src)="3"> James was in the grip of major depression .
(trg)="4"> Ал ошондо оор депрессиядан кыйналып жүргөн экен .

(src)="4"> “ Every day of my life , ” says James 30 years later , “ I have fought this emotional and mental illness . ”
(trg)="5"> Андан бери 30 жыл өтсө да : « Жан дүйнөмдү кыйнаган , мээмди чарчаткан бул дарт менен күнүгө күрөшүп келем » , — дейт Жеймс .

(src)="5"> James felt so worthless when he was young that he tore up his childhood photographs .
(trg)="7"> « Өзүм жөнүндө эстелик калтырууга да татыксызмын деп ойлогом » , — дейт ал .

(src)="6"> “ I didn’t even think that I was worth remembering , ” he recalls .
(trg)="8"> Баарыбыздын эле кез - кезде көңүлүбүз чөгөт .

(src)="7"> Because we all contend with feelings of sadness occasionally , we could conclude that we understand what depression is all about .
(trg)="9"> Ошондуктан депрессия деген эмне экенин жалпы жонунан билебиз деп ойлошубуз мүмкүн .

(src)="8"> But how does it feel to have clinical depression ?
(trg)="10"> Бирок депрессия менен ооругандар чынында өздөрүн кандай сезишет ?

(src)="9"> A Cruel Intruder
(trg)="11"> Ырайымсыз жоо

(src)="10"> More than just a spell of melancholy blues , clinical depression is a grave disturbance that often hinders a person from carrying out daily activities .
(trg)="13"> Депрессия — адамга күнүгө эле кылып жүргөн иштерин өзүнчө эле опол тоого айланткан олуттуу оору .

(src)="11"> For example , for more than 40 years , Álvaro has been afflicted with “ fear , mental confusion , anguish , and deep sorrow . ”
(trg)="14"> Альваро 40 жылдан бери « коркуу сезиминен , чар - жайыт ойлордон , кыжырдануудан , жанга баткан кайгыдан » кыйналып келет .

(src)="12"> He explains : “ My depression made it difficult for me to deal with the opinions of others .
(trg)="15"> Ал мындай дейт : « Депрессиянын айынан башкалардын сөздөрүн жүрөгүмө өтө жакын ала берем .

(src)="13"> I always felt responsible for everything that went wrong . ”
(trg)="16"> Туура эмес нерсенин баары эле менин айыман болуп жаткандай сезиле берет » .

(src)="14"> He describes depression as “ having a terrible pain without knowing where the pain is located , fear without knowing why and , worst of all , absolutely no desire to talk about it . ”
(trg)="17"> Альваро депрессияны мындайча сүрөттөйт : « Бир жериң сыздап жаткандай сезилет , бирок кайсы жериң экени белгисиз .

(src)="15"> Now , though , he has found some relief .
(src)="16"> He knows the cause of his symptoms .
(trg)="18"> Өзүнчө эле коркунуч баса берет , бирок эмне үчүн андай болуп жатканын түшүнбөйсүң .

(src)="17"> He says , “ Knowing that others have the same problem that I have has made me feel better . ”
(trg)="19"> Баарынан жаманы , андай сезимдериң тууралуу эч кимге айткың келбейт » .

(src)="18"> In Brazil , 49 - year - old Maria was afflicted with depression that caused insomnia , pain , irritability , and “ a seemingly unending feeling of sadness . ”
(trg)="22"> Бразилияда жашаган 49 жаштагы Мариянын депрессиянын айынан уйкусу качат , жан дүйнөсү сыздайт , кыжырданат .

(src)="19"> When her condition was first diagnosed , Maria was relieved to put a name to the cause of her suffering .
(trg)="23"> Ага « көңүлү эч качан көтөрүлбөчүдөй » сезилет .

(src)="20"> “ But then I became more anxious , ” she explains , “ because so few people understand depression and it carries a stigma . ”
(trg)="24"> Жан кейиткен азабынын аты бар экенин билгенде Мариянын көңүлү тынчый түшкөн .

(src)="21"> Nothing to Be Sad About ?
(trg)="26"> Себеп жок болсо деле . . .

(src)="22"> Although depression sometimes has an obvious trigger , it often intrudes on a person’s life without warning .
(trg)="27"> Кээде депрессия кандайдыр бир белгилүү себептерден улам өрчүйт .

(src)="23"> “ Your life is suddenly darkened by a cloud of sadness for no apparent reason , ” explains Richard from South Africa .
(trg)="28"> Бирок көп учурда ал адамдын жашоосуна эшик чертпей эле , капысынан кирип келет .

(src)="24"> “ Nobody you know has died , and nothing distressing has occurred .
(trg)="30"> Ал кара булут эч качан тарабачудай сезилет .

(src)="25"> Yet , you feel dejected and listless .
(src)="26"> And nothing will make the cloud go away .
(trg)="31"> Баарын таштап , качып кеткиң келет , бирок эмне үчүн экенин түшүнбөйсүң » .

(src)="27"> You are overwhelmed by feelings of despair , and you don’t know why . ”
(trg)="32"> Депрессия менен ооруган адамдын уялышына эч кандай деле себеп жок .

(src)="28"> Depression is nothing to be ashamed of .
(src)="29"> Yet , Ana in Brazil felt ashamed to be diagnosed with depression .
(trg)="33"> Бирок бразилиялык Анна өзүнүн депрессия менен ооруп жатканын билгенде аябай уялган .

(src)="30"> “ In fact , eight years later I still feel ashamed of myself , ” she admits .
(trg)="34"> « Сегиз жыл өтсө да , ооруман дагы деле уялып , кысынам » , — дейт ал .

(src)="31"> In particular , she finds it difficult to deal with her emotional anguish .
(trg)="35"> Көп учурда Анна көкүрөгүнө толуп , жан дүйнөсүн эзген сезимдерин башкара албай кыйналат .

(src)="32"> “ The suffering is sometimes so intense , ” she explains , “ that I feel physical pain .
(trg)="36"> Ал : « Кээде эркиме баш ийбеген ойлор ушунчалык күч алганда , тула боюм ымыр - чымыр болуп , сай - сөөгүм сыздагансыйт » , — деп бөлүшөт .

(src)="33"> All the muscles in my body hurt . ”
(src)="34"> At such times it is almost impossible to get out of bed .
(trg)="37"> Андай учурларда анын төшөктөн баш көтөрүүгө дарманы жетпей калат .

(src)="35"> And then there are the times when Ana cannot stop crying .
(trg)="38"> Кээде анын токтоно албай ыйлай берген учурлары да болот .

(src)="36"> “ I sob with such intensity and become so exhausted , ” she says , “ that it feels as though my blood has stopped circulating . ”
(trg)="39"> « Өксөп ыйлай берип , шайым ооп калат , ошондо денемде кан жүгүрбөй калгандай сезилет » , — дейт Анна .

(src)="37"> The Bible acknowledges that people can become dangerously low in spirit .
(trg)="40"> Ыйык Китепте көңүл чөгүүнүн кооптуу экени айтылат .

(src)="38"> For instance , the apostle Paul’s concern about one man was that he might be “ swallowed up by his being overly sad [ “ swallowed up in overwhelming depression , ” Jewish New Testament ] . ”
(trg)="41"> Муну билгендиктен элчи Пабыл бир кишиге тынчсызданып , « кайгыга чөгүп кетпеши үчүн » ага жардам көрсөтүлүшү керектигин айткан .

(src)="39"> Some depressed people become so distraught that they wish they could just fall asleep in death .
(trg)="42"> Айрымдар депрессиядан ушунчалык кыйналгандыктан , өлүмдү эле самап калышат .

(src)="40"> Many feel as did Jonah the prophet : “ My dying is better than my being alive . ” ​ — Jonah 4 : 3 .
(trg)="43"> Аларга Жунус пайгамбардыкындай : « Жашагандан көрө , өлгөнүм артык » , — деген сыяктуу ойлор келиши мүмкүн .

(src)="41"> What can depressed ones do to treat and cope with this distressing malady ?
(trg)="44"> Депрессия менен кантип күрөшүүгө болот ?

(src)="42"> [ Footnote ]
(trg)="45"> [ Шилтеме ]

(src)="43"> Names in this series of articles have been changed .
(trg)="46"> Бул катар макалаларда ысымдар өзгөртүлүп берилди .

(src)="44"> [ Blurb on page 3 ]
(trg)="47"> [ 3 - беттеги кыстырма ]

(src)="45"> “ Your life is suddenly darkened by a cloud of sadness for no apparent reason ”
(trg)="48"> « Эч кандай себепсиз эле кайгынын кара булуту каптап кирет »

# ase/102009242.xml.gz
# ky/102009242.xml.gz


(src)="1"> Depression ​ — How to Treat It
(trg)="1"> Депрессия менен кантип күрөшүүгө болот ?

(src)="2"> “ MY HUSBAND and I have sought out medical treatment , made lifestyle changes , and worked hard to develop a routine that I can cope with , ” says Ruth , who has suffered with depression for many years .
(trg)="2"> « ЖОЛДОШУМДУН жардамы менен дарылануунун ылайыктуу ыкмасын табууга , күндөлүк турмушумда өзгөрүүлөрдү жасоого аракет кылып , жашоом бир калыпта өтүшү үчүн туруктуу бир тартипке карманууга умтулам , — дейт көп жылдан бери депрессия менен күрөшүп келаткан Рут . — Кээде натыйжалуу дарылануу ыкмасын тапкандай болобуз , өзүмдү да жакшы сезип калгансыйм .

(src)="3"> “ We seem to have found an effective medication , and I am doing better .
(trg)="3"> Бирок убакыттын өтүшү менен эч нерсе жардам бербей жаткандай сезилет .

(src)="4"> But during the time when nothing else seemed to work , the constant love of my husband and friends helped me not to give up . ”
(trg)="4"> Андайда жолдошумдун жана досторумдун көрсөткөн туруктуу сүйүүсү мага багынбоого жардам берет » .

(src)="5"> As Ruth’s experience indicates , patients who suffer from clinical depression need all the support they can get , including whatever medical approach might be advisable .
(trg)="5"> Мындан көрүнүп тургандай , депрессия менен ооругандар ар тараптуу жардамга , анын ичинде тийиштүү түрдө дарыланууга муктаж .

(src)="6"> It can be risky to ignore depression because in some cases when left untreated it can be life - threatening .
(trg)="6"> Депрессияны этибарга албай коюу кооптуу ; ага маани берип дарыланбаса , өмүргө да коркунуч туулушу мүмкүн .

(src)="7"> About two thousand years ago , Jesus Christ acknowledged that those with medical experience could provide needed help , when he said that ‘ those who are ill need a physician . ’
(trg)="7"> Эки миң жылдай мурун Иса Машаяк : « Дарыгерге . . . оорулуулар муктаж » , — деп айтуу менен догдурлардын керектүү жардам бере алышарын белгилеген .

(src)="8"> The fact is that physicians can do much to alleviate the suffering of many depressed patients .
(trg)="8"> Чынында эле , догдурлар депрессиядан кыйналгандарга бир топ көмөк көрсөтө алышат * .

(src)="9"> *
(src)="10"> Some Helpful Options
(trg)="9"> Эмнелер жардам болот ?

(src)="11"> There are a number of treatments for depression , varying according to the symptoms and the severity of the illness .
(trg)="10"> Депрессияны дарылоонун бир нече түрү бар .

(src)="12"> ( See the box on page 5 , “ What Kind of Depression ? ” )
(trg)="11"> Кайсы түрү кимге ылайыктуу болору оорунун белгилеринен жана анын канчалык өрчүгөнүнөн көз каранды . ( 5 - беттеги « Депрессиянын түрлөрү » деген кутучаны кара . )

(src)="13"> Many people may be helped by their family physician , but some need more specialized treatment .
(trg)="12"> Көптөргө үй - бүлөлүк дарыгердин жардамы жетиштүү болушу мүмкүн , бирок айрымдарга атайын ошол тармакта иштеген адистердин жардамы керек .

(src)="14"> The doctor might prescribe antidepressant medication or recommend some other form of assistance .
(trg)="13"> Дарыгер антидепрессанттарды жазып бериши же жардам болорлук дагы башка нерселерди сунуш кылышы мүмкүн .

(src)="15"> Some people have experienced good results with herbal medications , dietary adjustments , or a controlled exercise program .
(trg)="14"> Кээ бирөөлөргө чөп - чардан жасалган дары - дармектер , мүнөз тамак же максаттуу түрдө жасалган дене тарбия көнүгүүлөрү жакшы жардам берет .

(src)="16"> Common Issues
(trg)="15"> Адаттагы көйгөйлөр

(src)="17"> Well - meaning friends with little or no medical training might try to tell you which method of treatment to accept and which to reject .
(trg)="16"> Чын ниеттен жардам бергиси келген достор .

(src)="18"> They might also have strong opinions about whether you should take herbal medicine , prescribed medication , or nothing at all .
(trg)="19"> Кеңеш : Кайсы бир кеңешти кабыл алардан мурун анын ишенимдүү булактан экенине ынан .

(src)="19"> Consider : Make sure that any advice you accept comes from a reliable source .
(trg)="20"> Баарын таразалап көрүп , акыркы чечимди өзүң чыгарышың керек .

(src)="20"> In the end , you are the one who must make an informed choice .
(trg)="21"> Ындыны суу .

(src)="21"> Discouragement may make patients discontinue their choice of treatment because they do not seem to be getting better or because of unpleasant side effects .
(trg)="22"> Дарылануудан эч кандай жылыш болбой жаткандай сезилгендиктен же дары - дармектердин кошумча жагымсыз таасирлеринен улам кээ бирөөлөр ындыны сууп , дарыланууну токтотуп коюшу мүмкүн .

(src)="22"> Consider : “ There is a frustrating of plans where there is no confidential talk , but in the multitude of counselors there is accomplishment . ”
(trg)="23"> Кеңеш : « Кеңешпей кылган иштер бузулат , кеңешчилер көп болсо , алар ишке ашат » , — делет Ыйык Китепте .

(src)="23"> A program of medical therapy is more likely to succeed if there is good communication between doctor and patient .
(trg)="24"> Дарылануу жакшы натыйжаларды бериши үчүн бейтап менен догдурдун ортосунда жакшы пикир алмашуу болушу керек .

(src)="24"> Frankly explain your concerns or describe your symptoms to your doctor , and ask whether you need to adjust the treatment or simply to persevere before you will begin to experience benefits .
(trg)="25"> Догдурга тынчсызданууларың тууралуу ачык айтып , өзүңдү кандай сезип жатканыңды түшүндүрүп бер .

(src)="25"> Overconfidence can make patients stop their medical remedy abruptly after a few weeks because they feel better .
(trg)="26"> Дарылануунун башка түрүн колдонуп көрүш керекпи же жакшы натыйжа болгуча чыдап , аны аягына чейин чыгарыш керекпи — баарын тактап сурап ал .

(src)="26"> They may forget how debilitating their symptoms were before they started their medication .
(trg)="27"> Шашылыш жыйынтык чыгаруу .

(src)="27"> Consider : Suddenly terminating medical treatment without consulting a doctor can have serious and even life - threatening consequences .
(trg)="29"> Алар , кыязы , дарылана электеги кыйналып жүргөн абалын унутуп калышат .

(src)="28"> Though the Bible is not a medical textbook , its Author , Jehovah God , is our Creator .
(trg)="30"> Кеңеш : Догдур менен кеңешпей туруп , дарыланууну токтотуп салуу кооптуу , атүгүл өмүргө коркунуч туудурат .

(src)="29"> The next article will examine the comfort and guidance God’s Word provides both for those who suffer from depression and for their caregivers .
(trg)="31"> Албетте , Ыйык Китеп медициналык эмгек эмес , бирок аны биздин Жаратканыбыз Жахаба Кудай жаздырган .

(src)="30"> [ Footnote ]
(trg)="33"> [ Шилтеме ]

(src)="31"> Awake !
(trg)="34"> « Ойгонгула ! »

(src)="32"> does not endorse any particular treatment .
(trg)="35"> журналы дарылануунун тигил же бул жолдорун жактабайт .

(src)="33"> Each individual should carefully evaluate his options before making a personal decision .
(trg)="36"> Ар бир адам дарылануунун кайсы бир түрүн тандаарда баарын таразалап көрүп , өз алдынча чечим чыгарышы абзел .

(src)="34"> [ Box on page 5 ]
(trg)="37"> [ 5 - беттеги кутуча ]

(src)="35"> WHAT KIND OF DEPRESSION ?
(trg)="38"> ДЕПРЕССИЯНЫН ТҮРЛӨРҮ

(src)="36"> The effectiveness of any particular medical approach depends on what type of depression a patient has .
(trg)="39"> Ооруган адамга дарылануунун кайсы ыкмасы жакшы натыйжа берерин билиш үчүн , анын депрессиянын кандай түрү менен ооруп жатканын аныктоо зарыл .

(src)="37"> ▪ Major depression has symptoms that are severe enough to last six months or longer if untreated and that impact on most aspects of a sufferer’s life .
(trg)="40"> ▪ Өтүшүп кеткен депрессия .
(trg)="41"> Көңүл чөгөттүк алты ай же андан көп убакытка созулса жана күнүмдүк иштерди аткарууга тоскоол болуп жатса , бул депрессиянын өтүшүп кеткен түрүнүн белгилери болушу мүмкүн .

(src)="38"> ▪ Bipolar disorder is also known as manic depression .
(trg)="42"> ▪ Биполярдык бузулуу .

(src)="39"> Sufferers may experience emotional extremes that careen between prolonged episodes of intense hyperactivity ( manias ) and devastating lows ( depressions ) . ​ — See the article “ Living With a Mood Disorder , ” in the January 8 , 2004 , issue of this magazine .
(trg)="45"> ( Кара : « Ойгонгула ! » , 2004 - жыл , 8 - январь , « Эмоциялык дарт менен күрөшүп жашоо » , ор . )
(trg)="46"> ▪ Дистимия .

(src)="40"> ▪ Dysthymia , although not as disabling as major depression , has depressive symptoms that make it difficult for the patient to function normally .
(trg)="48"> Өтүшүп кеткен депрессиядан жеңилирээк болсо да , адамдын жашоосунун бир калыпта өтүшүнө тоскоолдук кылат .

(src)="41"> Some may also experience intermittent periods of major depression .
(trg)="50"> ▪ Төрөттөн кийинки депрессия .

(src)="42"> ▪ Postpartum depression is a debilitating emotional condition that affects many mothers after they give birth . ​ — See the article “ Understanding Postpartum Depression , ” in the June 8 , 2003 , issue of this magazine .
(trg)="51"> Эмоциялык жактан алсыраткан депрессиянын бул түрү көптөгөн аялдарда төрөттөн кийин башталат .
(trg)="52"> ( Кара : « Ойгонгула ! » , 2003 - жыл , 8 - июнь , « Төрөттөн кийинки депрессия » , ор . )

(src)="43"> ▪ Seasonal affective disorder likely occurs as a result of a lack of sunlight during autumn and winter .
(trg)="53"> ▪ Белгилүү бир жыл мезгилдеринде кармоочу депрессия .

(src)="44"> It usually clears up during spring and summer .
(trg)="55"> Адатта , жаз же жай келгенде жоголуп кетет .

# ase/102009243.xml.gz
# ky/102009243.xml.gz


(src)="2"> KING DAVID was a man who experienced much anguish and many “ disquieting thoughts . ”
(trg)="1"> « Сооронучтун Кудайынан » жардам