# ase/102007361.xml.gz
# fi/102007361.xml.gz


(src)="2"> HEATHER and Scott are a vivacious , happy couple , the parents of a bright , healthy three - year - old boy .
(trg)="1"> HEATHER ja Scott ovat vilkas , iloinen pariskunta , jolla on eloisa , terve kolmivuotias poika .

(src)="3"> * They take good care of their son .
(trg)="2"> * He pitävät lapsestaan hyvää huolta .

(src)="5"> It involves a wide array of worries and responsibilities .
(trg)="3"> Se ei nykymaailmassa ole mikään helppo tehtävä .

(src)="6"> There are so many things that children need to be taught !
(trg)="4"> Siihen sisältyy kaikenlaisia huolia ja velvollisuuksia ; lapsille on opetettava niin monia asioita !

(src)="7"> Heather and Scott feel strongly about one responsibility in particular : They want to protect their child from the dangers of sexual abuse .
(trg)="5"> Heather ja Scott pitävät erästä velvollisuutta erityisen tärkeänä : he haluavat suojella lastaan seksuaaliselta hyväksikäytöltä .

(src)="8"> Why ?
(src)="9"> “ My father was a cold , angry drunk , ” Heather says .
(trg)="6"> ” Isäni oli kylmä , vihainen juoppo ” , Heather kertoo .

(src)="10"> “ He beat me terribly , and he molested me and my sisters . ”
(trg)="7"> ” Hän pieksi minua pahasti ja käytti minua ja sisariani seksuaalisesti hyväkseen . ”

(src)="11"> * It is widely agreed that such abuse can inflict deep emotional scars .
(src)="12"> No wonder Heather is determined to protect her son !
(trg)="8"> * On yleisesti tunnustettua , että tällainen hyväksikäyttö voi vahingoittaa syvästi tunne - elämää .

(src)="13"> Scott feels the same about protecting him .
(trg)="9"> Ei ihme , että Heather on päättänyt suojella omaa poikaansa , ja Scott on samalla kannalla .

(src)="14"> Many parents are concerned about child abuse .
(trg)="10"> Monet vanhemmat ovat huolissaan lasten hyväksikäytöstä .

(src)="15"> Perhaps you are as well .
(trg)="11"> Ehkä sinäkin .

(src)="16"> Unlike Scott and Heather , you may not have come face - to - face with abuse and its effects , but you have no doubt heard shocking reports about the prevalence of this disgusting practice .
(trg)="12"> Toisin kuin Scott ja Heather et kenties henkilökohtaisesti ole joutunut kosketuksiin tämän vastenmielisen ilmiön ja sen seurausten kanssa , mutta olet epäilemättä kuullut järkyttäviä uutisia sen yleisyydestä .

(src)="17"> Around the world good parents are horrified to learn what is happening to children in their area .
(trg)="13"> Kunnolliset vanhemmat ovat kaikkialla maailmassa kauhuissaan siitä , mitä lapsille tehdään heidän kotiseudullaan .

(src)="18"> Not surprisingly , one researcher in the field of sexual abuse called the rates of child abuse “ one of the most discouraging discoveries of our era . ”
(trg)="14"> Eräs alan tutkija kuvaili lasten hyväksikäytöstä kertovia lukuja ” yhdeksi aikamme lannistavimmista paljastuksista ” .

(src)="19"> That is certainly sad news , but are such developments surprising ?
(trg)="15"> Suuntaus on varmasti epämiellyttävä , mutta onko se kovin yllättävä ?

(src)="20"> Not to students of the Bible .
(trg)="16"> Ei niille , jotka ovat tutkineet Raamattua .

(src)="21"> God’s Word explains that we are living in a troubled period of time called “ the last days , ” a time marked by a prevalence of “ fierce ” behavior , when people would be “ lovers of themselves ” and would have “ no natural affection . ” ​ — 2 Timothy 3 : 1 - 5 .
(trg)="17"> Jumalan sanassa selitetään , että elämme levottomia aikoja , ” viimeisiä päiviä ” , joille olisi ominaista ” raivoisa ” käytös , kun ihmiset olisivat ” itserakkaita ” ja ” vailla luonnollista kiintymystä ” .

(src)="22"> Sexual abuse is a daunting issue .
(trg)="18"> Seksuaalinen hyväksikäyttö on todella huolestuttava ongelma .

(src)="23"> Indeed , some parents feel overwhelmed when they contemplate the sheer wickedness of the people who seek out children to abuse them sexually .
(trg)="19"> Jotkut vanhemmat tuntevat voimattomuutta ajatellessaan niiden ihmisten turmeltuneisuutta , jotka vaanivat tässä tarkoituksessa lapsia .

(src)="24"> However , is this problem too much for parents to handle ?
(trg)="20"> Onko ongelma kuitenkaan vanhemmille ylivoimainen , vai voivatko he tehdä jotain suojellakseen lapsiaan ?

(src)="25"> Or are there some practical steps that parents can take to keep their children safe ?
(trg)="21"> Käsittelemme näitä kysymyksiä seuraavissa kirjoituksissa .

(src)="26"> The following articles will address these questions .
(trg)="22"> Jotkin nimet on näissä kirjoituksissa muutettu .

(src)="27"> [ Footnotes ]
(src)="28"> Names in this series of articles have been changed .
(trg)="23"> Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä aikuinen käyttää lasta omien sukupuolisten halujensa tyydyttämiseen .

(src)="29"> Sexual abuse of a child occurs when an adult uses a child to gratify his or her own sexual desires .
(trg)="24"> Usein on kyse toiminnasta , jota Raamatussa kutsutaan haureudeksi ( por·neiʹa ) .

(src)="30"> It often involves what the Bible calls fornication , or por·neiʹa , which could include fondling of genitalia , sexual intercourse , and oral or anal sex .
(trg)="25"> Siihen voi sisältyä sukupuolielinten hyväily , yhdyntä sekä anaalinen ja suuseksi .

(src)="31"> Some abusive acts ​ — such as the fondling of breasts , explicitly immoral proposals , showing pornography to a child , voyeurism , and indecent exposure — ​ may amount to what the Bible condemns as “ loose conduct ” or “ uncleanness . . . with greediness . ” ​ — Galatians 5 : 19 - 21 ; Ephesians 4 : 19 .
(trg)="26"> Jotkin ilmenemismuodot , kuten rintojen hyväily , avoimen moraalittomat ehdotukset , pornografian näyttäminen lapselle , tirkistely ja itsensä paljastaminen , voivat olla käytöstä , joka Raamatussa tuomitaan ” irstautena ” tai ” ahneena – – epäpuhtautena ” .

# ase/102007362.xml.gz
# fi/102007362.xml.gz


(src)="2"> FEW of us want to dwell on the subject of sexual abuse of children .
(trg)="1"> LASTEN hyväksikäyttö on aihe , jossa harva meistä haluaa viipyä kovin pitkään .

(src)="3"> Parents shudder at the very thought of it !
(trg)="2"> Vanhempia jo pelkkä ajatus puistattaa .

(src)="4"> Such abuse , however , is a frightening and unpleasant reality in today’s world , and its effects on children can be devastating .
(trg)="3"> Tuo ilmiö on kuitenkin nykypäivän pelottavaa ja epämiellyttävää todellisuutta , ja sillä voi olla tuhoisia vaikutuksia lapsiin .

(src)="5"> Is the matter worth considering ?
(src)="6"> Well , what would you be willing to give for the sake of your child’s safety ?
(trg)="4"> Saattaa tuntua vastenmieliseltä edes ajatella asiaa , mutta toisaalta mitä olisit valmis tekemään lapsesi turvallisuuden puolesta ?

(src)="7"> Learning about the unpleasant realities of abuse is surely a small price to pay .
(src)="8"> Such knowledge can really make a difference .
(trg)="5"> Tiedon hankkiminen hyväksikäyttöön liittyvistä ikävistä realiteeteista on varmastikin pieni hinta maksettavaksi , sillä tuolla tiedolla voi olla ratkaiseva merkitys .

(src)="9"> Do not let the plague of abuse rob you of your courage .
(trg)="6"> Älä anna tämän vitsauksen lannistaa .

(src)="10"> At the very least , you have power that your child does not have ​ — strengths that it will take years , even decades , for your child to gain .
(trg)="7"> Ainakin sinulla on voimaa , joka lapseltasi puuttuu – vahvuuksia , joiden saamiseen häneltä menee vuosia , ellei jopa vuosikymmeniä .

(src)="11"> The passing years have brought you a fund of knowledge , experience , and wisdom .
(trg)="8"> Vuosien aikana sinulle on karttunut tietoa , kokemusta ja viisautta .

(src)="12"> The key is to enhance those strengths and put them to use in protecting your child .
(trg)="9"> Olennaista on lujittaa noita vahvuuksia ja käyttää niitä lapsesi suojelemiseen .

(src)="13"> We will discuss three basic steps that every parent can take .
(src)="14"> They are as follows : ( 1 ) Become your child’s first line of defense against abuse , ( 2 ) give your child some needed background education , and ( 3 ) equip your child with some basic protective tools .
(src)="15"> Are You the First Line of Defense ?
(trg)="10"> Tarkastelemme nyt kolmea perusluonteista tehtävää , joista jokainen isä ja äiti voi huolehtia : 1 ) toimi lapsesi suojavallina hyväksikäyttöä vastaan , 2 ) anna lapsellesi tarpeelliset perustiedot sukupuoliasioista ja 3 ) opeta lastasi puolustautumaan .

(src)="16"> The primary responsibility for protecting children against abuse belongs to parents , not to children .
(trg)="11"> Päävastuu lasten suojelemisessa hyväksikäytöltä ei ole lapsilla vaan vanhemmilla .

(src)="17"> So educating parents comes before educating children .
(trg)="12"> Siksi vanhempia on valistettava ennen lapsia .

(src)="18"> If you are a parent , there are a few things you need to know about child abuse .
(trg)="13"> Jos olet isä tai äiti , sinun täytyy tietää siitä muutamia asioita .

(src)="19"> You need to know who abuse children and how they go about it .
(trg)="14"> Sinun täytyy tietää , millaiset ihmiset siihen syyllistyvät ja miten he pyrkivät päämääräänsä .

(src)="20"> Parents often think of molesters as strangers who lurk in the shadows , seeking ways to kidnap and rape children .
(src)="21"> Such monsters certainly do exist .
(trg)="15"> Vanhemmilla on usein sellainen käsitys , että hyväksikäyttäjät ovat pimeässä väijyviä vieraita miehiä , jotka yrittävät siepata ja raiskata lapsia .

(src)="22"> The news media bring them to our attention very often .
(src)="23"> However , they are relatively rare .
(trg)="16"> Tällaisiakin raakalaisia varmasti on , kuten uutisista tiedämme , mutta he ovat suhteellisen harvassa .

(src)="24"> In about 90 percent of the cases of sexual abuse of a child , the perpetrator is someone the child already knows and trusts .
(trg)="17"> Noin 90 prosentissa tapauksista hyväksikäyttäjä on joku , jonka lapsi tuntee ja johon hän luottaa .

(src)="25"> Naturally , you do not want to believe that an affable neighbor , teacher , health - care worker , coach , or relative could lust after your child .
(trg)="18"> Vanhemmat eivät luonnollisestikaan halua ajatella , että ystävällinen naapuri , opettaja , lääkäri , hoitaja , valmentaja tai sukulainen voisi himoita heidän lastaan .

(src)="26"> In truth , most people are not like that .
(trg)="19"> Valtaosa ihmisistä ei olekaan sellaisia .

(src)="27"> There is no need to become suspicious of everybody around you .
(trg)="20"> Ei ole tarpeen alkaa epäillä jokaista lähipiirin ihmistä .

(src)="28"> Still , you can protect your child by learning how the typical abuser operates . ​ — See the box on page 6 .
(trg)="21"> Lapsia voidaan kuitenkin suojella , kun tiedetään , millä tavoin tyypillinen hyväksikäyttäjä toimii ( ks . tekstiruutu s .
(trg)="22"> 6 ) .

(src)="29"> Knowing such tactics can make you , the parent , better prepared to act as the first line of defense .
(trg)="23"> Kun sinä isänä tai äitinä olet perillä noista taktiikoista , sinulla on paremmat mahdollisuudet toimia lapsesi suojavallina .

(src)="30"> For instance , if someone who appears more interested in children than in adults singles out your child for special attention and gifts or offers free babysitting or private excursions with your child , what will you do ?
(trg)="24"> Jos esimerkiksi joku , joka näyttää olevan kiinnostuneempi lapsista kuin aikuisista , kiinnittää erityishuomiota sinun lapseesi , antaa hänelle lahjoja , tarjoutuu usein lapsenvahdiksi tai pyytää häntä kahdenkeskisille retkille , miten suhtaudut siihen ?

(src)="31"> Decide that the person must be a molester ?
(trg)="25"> Ajatteletko , että kyseessä on ilmiselvä hyväksikäyttäjä ?

(src)="32"> No .
(trg)="26"> Se ei ole tarpeen .

(src)="33"> Do not be quick to jump to conclusions .
(trg)="27"> Älä tee hätäisiä johtopäätöksiä .

(src)="34"> Such behavior may be quite innocent .
(trg)="28"> Tällainen käytös voi olla aivan vilpitöntäkin .

(src)="35"> Nonetheless , it can put you on the alert .
(trg)="29"> Saattaa kuitenkin olla aihetta olla varuillaan .

(src)="36"> The Bible says : “ Anyone inexperienced puts faith in every word , but the shrewd one considers his steps . ” ​ — Proverbs 14 : 15 .
(trg)="30"> Raamatussa sanotaan : ” Kokematon uskoo joka sanan , mutta terävänäköinen harkitsee askeleitaan . ”

(src)="37"> Remember , any offer that sounds too good to be true may be just that .
(trg)="31"> Muista , että mikä tahansa tarjous , joka kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta , saattaa ollakin juuri sellainen .

(src)="38"> Carefully screen anyone who volunteers to spend time alone with your child .
(trg)="32"> Ota tarkoin selvää jokaisesta , joka tarjoutuu viettämään aikaa lapsesi kanssa kahdestaan .

(src)="39"> Let such an individual know that you are likely to check on your child at any time .
(trg)="33"> Tee selväksi , että saatat pistäytyä katsomassa lastasi tai soittaa hänelle milloin tahansa .

(src)="40"> Melissa and Brad , young parents of three boys , are cautious about leaving a child alone with an adult .
(trg)="34"> Kolmen pojan vanhemmat Melissa ja Brad miettivät tarkoin , ennen kuin jättävät lapsensa yksin aikuisen seuraan .

(src)="41"> When one son had music lessons at home , Melissa told the instructor : “ I’ll be in and out of the room while you’re here . ”
(trg)="35"> Kun yhdellä pojista oli soittotunteja kotona , Melissa sanoi opettajalle piipahtavansa huoneessa silloin tällöin soittotunnin aikana .

(src)="42"> Such vigilance may sound extreme , but these parents would rather be safe than sorry .
(trg)="36"> Tällainen valppaus saattaa kuulostaa liioitellulta , mutta nämä vanhemmat ajattelevat , että on parempi katsoa kuin katua .

(src)="43"> Be actively involved in your child’s activities , friendships , and schoolwork .
(trg)="37"> Ole kiinnostunut siitä , mitä lapsesi tekee , keitä hänellä on ystävinä ja mitä koulussa tapahtuu .

(src)="44"> Learn all the details about any planned excursion .
(trg)="38"> Ota yksityiskohtia myöten selvää kaikista suunnitelluista retkistä .

(src)="45"> One mental - health professional who spent 33 years working with cases of sexual abuse notes that he has seen countless cases that could have been prevented by simple vigilance on the parents ’ part .
(trg)="39"> Eräs mielenterveystyön ammattilainen , joka on 33 vuotta hoitanut seksuaalisen hyväksikäytön uhreja , sanoo nähneensä lukemattomia tapauksia , joissa pahin olisi voitu välttää , jos vanhemmat olisivat vain olleet valppaampia .

(src)="46"> He quotes one convicted molester as saying : “ Parents literally give us their children . . . .
(src)="47"> They sure made it easy for me . ”
(trg)="40"> Hän kertoo erään tuomitun hyväksikäyttäjän sanoneen : ” Vanhemmat kirjaimellisesti antavat meille lapsensa . – – He tekivät sen minulle todella helpoksi . ”

(src)="48"> Remember , most molesters prefer easy targets .
(trg)="41"> Useimmat hyväksikäyttäjät valitsevat mieluummin helpon uhrin .

(src)="49"> Parents who are actively involved in their children’s lives make their children difficult targets .
(trg)="42"> Jos vanhemmat ovat aktiivisesti mukana lastensa elämässä , näitä on vaikea käyttää hyväksi .

(src)="50"> Another way to act as your child’s first line of defense is to be a good listener .
(trg)="43"> Vanhemmat voivat toimia suojavallina myös olemalla hyviä kuuntelijoita .

(src)="51"> Children will rarely disclose abuse directly ; they are too ashamed and worried about the reaction .
(trg)="44"> Lapset harvoin kertovat hyväksikäytöstä suoraan , sillä he ovat siitä liian häpeissään tai he pelkäävät vanhempien reaktiota .

(src)="52"> So listen carefully , even for subtle clues .
(trg)="45"> Kuuntele siksi tarkasti ja kiinnitä huomiota hienovaraisiinkin vihjeisiin .

(src)="53"> * If your child says something that concerns you , calmly use questions to draw him out .
(trg)="46"> * Jos lapsi sanoo jotain huolestuttavaa , yritä rauhallisesti saada hänet avautumaan kysymysten avulla .

(src)="54"> * If he says that he does not want a certain babysitter to come back , ask why .
(trg)="47"> Jos hän sanoo , ettei halua enää jonkun lapsenvahdin tulevan uudelleen , kysy , miksi ei .

(src)="55"> If he says that an adult plays funny games with him , ask him : “ What kind of game ?
(src)="56"> What does he do ? ”
(trg)="48"> Jos hän sanoo , että joku aikuinen leikkii hänen kanssaan hassuja leikkejä , kysy , millaisia leikkejä ja mitä tuo aikuinen tekee .

(src)="57"> If he complains that someone tickled him , ask him , “ Where did he tickle you ? ”
(trg)="49"> Jos hän valittaa , että joku on kutitellut häntä , kysy , mistä kohtaa .

(src)="58"> Do not be quick to dismiss a child’s answers .
(trg)="50"> Älä sivuuta lapsen vastauksia olankohautuksella .

(src)="59"> Abusers tell a child that no one will believe him ; all too often , that is true .
(trg)="51"> Hyväksikäyttäjät sanovat lapselle , ettei kukaan usko häntä .

(src)="60"> And if a child has been abused , being believed and supported by a parent is a big step toward recovery .
(trg)="52"> Valitettavasti näin käykin hyvin usein .

(src)="61"> Give Your Child Background Education
(trg)="53"> Ja jos lasta on käytetty hyväksi , se että isä tai äiti uskoo häntä ja tukee häntä , on pitkä harppaus kohti toipumista .

(src)="62"> One reference work on the subject of child abuse quotes a convicted molester as saying : “ Give me a kid who knows nothing about sex , and you’ve given me my next victim . ”
(trg)="54"> Toimi lapsen suojavallina
(trg)="55"> Eräässä lasten hyväksikäyttöä käsittelevässä lähteessä kerrotaan tuomitun hyväksikäyttäjän sanoneen : ” Näyttäkää minulle lapsi , joka ei tiedä sukupuoliasioista mitään ; hän on seuraava uhrini . ”

(src)="63"> Those chilling words are a useful reminder to parents .
(trg)="56"> Nämä hyytävät sanat ovat hyvä muistutus vanhemmille .

(src)="64"> Children who are ignorant about sex are much easier for molesters to fool .
(trg)="57"> Hyväksikäyttäjien on hyvin helppo pettää lapsia , joilla ei ole tietoa sukupuoliasioista .

(src)="65"> The Bible says that knowledge and wisdom can deliver us “ from the man speaking perverse things . ”
(trg)="58"> Raamattu sanoo , että tieto ja viisaus voivat pelastaa ” turmeltuneita puhuvalta mieheltä ” .

(src)="66"> Is that not what you want for your child ?
(trg)="59"> Juuri näin haluat varmasti tapahtuvan .

(src)="67"> Then , as your second basic step in protecting him , do not hold back from teaching him about this important subject .
(trg)="60"> Toinen perusasia lasten suojelemisessa onkin se , että valistaa heitä tästä tärkeästä asiasta .

(src)="68"> How , though , do you go about it ?
(trg)="61"> Mutta miten ?

(src)="69"> More than a few parents find the subject of sex a bit awkward to discuss with children .
(trg)="62"> Monien vanhempien mielestä sukupuoliasioista on hiukan kiusallista keskustella lasten kassa .

(src)="70"> Your child may find the subject even more awkward , and he is not likely to bring it up with you .
(trg)="63"> Lapsista se voi olla vielä tukalampaa , eivätkä he todennäköisesti ota asiaa puheeksi .

(src)="71"> So take the initiative .
(trg)="64"> Siksi vanhempien on tehtävä aloite .

(src)="72"> Melissa says : “ We started early , with naming the body parts .
(trg)="65"> Melissa kertoo : ” Aloitimme jo varhain opettamalla pojille ruumiinosien nimet .

(src)="73"> We used real words , not baby words , to show them that there is nothing funny or shameful about any part of their body . ”
(trg)="66"> Emme puhuneet lastenkieltä vaan käytimme oikeita nimiä osoittaaksemme , ettei missään ruumiinosassa ole mitään huvittavaa tai häpeällistä . ”

(src)="74"> Instruction about abuse follows naturally .
(trg)="67"> Hyväksikäyttöä koskeva opetus seuraa luonnostaan .

(src)="75"> Many parents simply tell their children that the parts of their body that a bathing suit covers are private and special .
(trg)="68"> Monet vanhemmat sanovat lapsilleen , että ne ruumiinosat , jotka jäävät uimapuvun alle , ovat yksityisiä .

(src)="76"> Says Heather , mentioned in the preceding article : “ Scott and I told our son that his penis is private , personal , and not a toy .
(trg)="69"> Edellisessä kirjoituksessa mainittu Heather sanoo : ” Selitimme Scottin kanssa pojallemme , että penis on yksityinen , henkilökohtainen ruumiinosa eikä mikään lelu .

(src)="77"> It’s not for anyone to play with ​ — not for Mommy , not for Daddy , not even for a doctor .
(trg)="70"> Sillä ei saa leikkiä kukaan – ei äiti , ei isä eikä edes lääkäri .

(src)="78"> When we take him to the doctor , I explain that he’s only going to make sure everything is OK , and that’s why he may touch there . ”
(trg)="71"> Kun viemme hänet lääkäriin , kerron , että lääkäri vain varmistaa kaiken olevan kunnossa ja saattaa siksi koskettaa sitä . ”

(src)="79"> Both parents take part in these little talks from time to time , and they assure the child that he can always come to them and tell them if anyone touches him in a way that’s wrong or makes him feel uncomfortable .
(trg)="72"> Molemmat vanhemmat osallistuvat näihin keskustelutuokioihin , joita pidetään silloin tällöin , ja he muistuttavat lasta siitä , että tämä voi milloin tahansa tulla kertomaan , jos joku koskettelee häntä väärällä tai epämiellyttävällä tavalla .

(src)="80"> Experts in child care and abuse prevention recommend that all parents have similar talks with their children .
(trg)="73"> Lastenhoidon ja hyväksikäytön ehkäisyn asiantuntijat suosittelevat , että kaikki vanhemmat järjestäisivät tällaisia juttuhetkiä lastensa kanssa .