# ase/102016082.xml.gz
# cat/102016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> This publication is not for sale .
(trg)="2"> No es permet la venda d’aquesta publicació .

(src)="3"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="3"> Forma part d’una obra mundial d’educació bíblica que se sosté mitjançant donacions voluntàries .

(src)="4"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="4"> Si vols fer una donació , visita www.jw.org / cat .

(src)="5"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="5"> Llevat que s’indiqui el contrari , les cites bíbliques corresponen a La Santa Bíblia , Trinitarian Bible Society .

# ase/102016088.xml.gz
# cat/102016088.xml.gz


(src)="1"> HELP FOR THE FAMILY | MARRIAGE
(trg)="1"> CONSELLS PER A LA FAMÍLIA | MATRIMONIS

(src)="2"> When you and your spouse discuss a problem , do you seem to end up further apart than when you started the conversation ?
(trg)="2"> Quan tu i la teva parella parleu dels problemes , ¿ et sembla que acabeu pitjor que abans de parlar - ne ?

(src)="3"> If so , you can improve the situation .
(trg)="3"> Si aquest és el teu cas , pots posar - hi remei .

(src)="4"> First , though , there are a few things you should know about the different communication styles of men and women .
(trg)="4"> Abans de res , és bo que coneguis les diferències que hi ha entre els homes i les dones a l’hora de comunicar - se .

(src)="5"> *
(trg)="5"> *

(src)="6"> Women usually prefer to talk out a problem before hearing a solution .
(trg)="6"> Les dones sovint necessiten parlar del tema abans d’escoltar una possible solució .

(src)="7"> In fact , sometimes talking is the solution .
(trg)="7"> En molts casos , parlar és realment la solució .

(src)="8"> “ I feel better when I have expressed my feelings and know that my husband understands me .
(trg)="8"> « Em sento més tranquil·la després d’expressar els meus sentiments i veure que el meu marit m’entén .

(src)="9"> After I talk about it , I’m over it ​ — usually within just minutes after the conversation . ” ​ — Sirppa .
(trg)="9"> Quan parlem del que m’amoïna , me n’oblido en qüestió de minuts . »

(src)="10"> *
(trg)="10"> ( Lisa ) *

(src)="11"> “ I can’t move on if I don’t have a chance to explain to my husband exactly how I feel .
(trg)="11"> « No em puc treure el problema del cap si no li explico al meu marit com em sento .

(src)="12"> Talking it out is a form of closure for me . ” ​ — Ae - Jin .
(trg)="12"> Parlar de la situació m’ajuda a tancar el tema . »
(trg)="13"> ( Jin )

(src)="13"> “ It’s like detective work .
(src)="14"> As I talk , I’m analyzing each step of the problem and trying to get to the root of it . ” ​ — Lurdes .
(trg)="14"> « A mesura que parlem , em sento una detectiu : analitzo el problema i intento arribar a l’arrel del conflicte . »
(trg)="15"> ( Lurdes )

(src)="15"> Men tend to think in terms of solutions .
(trg)="16"> Els homes tendeixen a pensar en solucions .

(src)="16"> That is understandable because fixing things makes a man feel useful .
(trg)="17"> És lògic , perquè solucionar problemes fa que els homes se sentin útils .

(src)="17"> Offering solutions is his way of showing his wife that she can rely on him for help .
(trg)="18"> Quan proporcionen ajuda pràctica estan demostrant que són una font de suport per a la seva esposa .

(src)="18"> So husbands are baffled when their solutions are not readily accepted .
(trg)="19"> És per això que , de vegades , els marits no comprenen que no s’accepti la seva ajuda de seguida .

(src)="19"> “ I can’t understand why you would talk about a problem if you didn’t want a solution ! ”
(src)="20"> says a husband named Kirk .
(trg)="20"> « No entenc que algú vulgui parlar d’un problema si no és per trobar - hi una solució ! » , diu en Quim , que és casat .

(src)="21"> But “ understanding must precede advice , ” warns the book The Seven Principles for Making Marriage Work .
(trg)="21"> Però « la comprensió ha d’anar abans que el consell » , diu el llibre The Seven Principles for Making Marriage Work ( « Set principis per fer que el matrimoni funcioni » ) .

(src)="22"> “ You have to let your partner know that you fully understand and empathize with the dilemma before you suggest a solution .
(trg)="22"> « Abans d’oferir cap solució , has de deixar - li clar a la teva parella que et poses en el seu lloc i que entens el problema .

(src)="23"> Oftentimes your spouse isn’t asking you to come up with a solution at all ​ — just to be a good listener . ”
(trg)="23"> En molts casos , però , la teva dona no espera que li solucionis res , només que l’escoltis amb atenció . »

(src)="24"> For husbands : Practice empathetic listening .
(trg)="24"> Marit : mostra empatia quan l’escoltis .

(src)="25"> A husband named Tomás says : “ Sometimes after listening I think to myself , ‘ That didn’t accomplish anything . ’
(trg)="25"> En Tomàs explica : « En ocasions , després d’escoltar la meva dona , penso : “ Això no ens portarà enlloc ” .

(src)="26"> But often that’s all my wife needs ​ — a listening ear . ”
(trg)="26"> Però sovint m’adono que tot el que necessita és que l’escolti » .

(src)="27"> A husband named Stephen would agree .
(trg)="27"> L’Esteve també pensa el mateix : « Trobo que és millor deixar que la meva dona s’expressi sense interrompre - la .

(src)="28"> “ I find it best to let my wife express herself without interrupting , ” he says .
(trg)="28"> La majoria de vegades em diu que se sent molt millor després de parlar » .

(src)="29"> “ More often than not , she finishes and tells me she feels a lot better . ”
(trg)="29"> Intenta això : la propera vegada que parlis d’un problema amb la teva esposa , resisteix l’impuls de donar consell si no te’l demana .

(src)="30"> Try this : The next time you discuss a problem with your wife , resist the urge to give unsolicited advice .
(trg)="30"> Mira - la als ulls i concentra’t en el que t’està dient .

(src)="31"> Make eye contact , and focus on what she is saying .
(trg)="31"> Demostra que l’estàs escoltant .

(src)="32"> Nod in agreement .
(trg)="32"> Explica - li el que has entès perquè vegi que l’estàs seguint .

(src)="33"> Repeat the gist of what she says to show that you get the point .
(trg)="33"> « De vegades , la meva dona només necessita saber que l’entenc i que estic al seu costat » , diu en Carles .

(src)="34"> “ Sometimes my wife just needs to know that I understand her and that I’m on her side , ” says a husband named Charles . ​ — Bible principle : James 1 : 19 .
(trg)="34"> ( Principi bíblic : Jaume 1 : 19 , BCI . )

(src)="35"> For wives : Say what you need .
(trg)="35"> Esposa : expressa els teus sentiments .

(src)="36"> “ We might expect our spouse to know just what we need , ” says a wife named Eleni , “ but sometimes we do have to spell it out . ”
(trg)="36"> L’Eleni diu : « Potser tenim la idea que el nostre marit sap en tot moment què necessitem , però hi ha vegades que l’hi hem de fer saber » .

(src)="37"> A wife named Ynez suggests this approach : “ I could say , ‘ Something is bothering me , and I would like you to hear me out .
(trg)="37"> L’Inès ha pensat què podria dir - li al seu marit : « Estic preocupada per una cosa i m’agradaria que m’escoltessis .

(src)="38"> I don’t need you to fix it , but I would like you to understand how I feel . ’ ”
(trg)="38"> No cal que busquis una solució , simplement vull que sàpigues com em sento » .

(src)="39"> Try this : If your husband prematurely offers solutions , do not conclude that he is being insensitive .
(trg)="39"> Intenta això : si el teu marit s’afanya a donar - te una solució , no pensis que no té en compte els teus sentiments .

(src)="40"> Likely he is trying to lighten your load .
(trg)="40"> El més segur és que t’estigui intentant ajudar .

(src)="41"> “ Instead of getting annoyed , ” says a wife named Ester , “ I try to realize that my husband does care and wants to listen but that he also just wants to help . ” ​ — Bible principle : Romans 12 : 10 .
(trg)="41"> L’Ester diu : « En comptes d’ofendre’m , m’esforço per recordar que el meu marit em té en compte i em vol escoltar , però també mira de trobar una solució » .
(trg)="42"> ( Principi bíblic : Romans 12 : 10 , BCI . )

(src)="42"> For both : We tend to treat others the way we want to be treated .
(trg)="43"> Tots dos : normalment tractem els altres de la manera com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres .

(src)="43"> However , to discuss problems effectively , you need to consider how your spouse would like to be treated .
(trg)="44"> Amb tot , si voleu parlar dels problemes amb èxit , heu de pensar com li agradaria a la vostra parella que la tractéssiu .

(src)="44"> A husband named Miguel puts it this way : “ If you are a husband , be willing to listen .
(trg)="45"> En Miguel ho resumeix de la següent manera : « Si ets un marit , escolta .

(src)="45"> If you are a wife , be willing to hear solutions once in a while .
(trg)="47"> Quan tots dos cediu , tothom en surt guanyant » .

(src)="46"> When you meet in the middle , both spouses benefit . ” ​ — Bible principle : 1 Peter 3 : 8 .
(trg)="48"> ( Principi bíblic : 1 Pere 3 : 8 , BEC . )

(src)="47"> The characteristics we will describe may not apply to every husband and wife .
(trg)="49"> És possible que les descripcions que fa aquest article sobre els marits i les esposes variïn segons la persona .

(src)="48"> Nevertheless , the principles discussed in this article can help any married person understand and communicate better with his or her spouse .
(trg)="50"> No obstant , els principis que es tracten poden ajudar tots els casats a entendre’s i comunicar - se millor amb la seva parella .

(src)="49"> Names in this article have been changed .
(trg)="51"> S’han canviat els noms .

(src)="50"> “ Be quick to listen , slow to speak . ” ​ — James 1 : 19 .
(trg)="52"> « Heu de ser promptes a escoltar i lents a parlar »

(src)="51"> “ In showing honor to one another , take the lead . ” ​ — Romans 12 : 10 .
(trg)="53"> « Avanceu - vos a honorar - vos els uns als altres »

(src)="52"> “ Have unity of mind , fellow feeling . ” ​ — 1 Peter 3 : 8 .
(trg)="54"> « Tingueu tots els mateixos sentiments , sigueu compassius »

(src)="53"> The Bible says : “ A word spoken at the right time ​ — how good it is ! ”
(trg)="55"> La Bíblia diu : « Una paraula al seu temps , que n’és de bona ! »
(trg)="56"> ( Proverbis 15 : 23 ) .

(src)="54"> Of course , the opposite is also true .
(trg)="57"> De la mateixa manera , una paraula inoportuna pot fer molt de mal .

(src)="55"> “ There is a direct link between bad timing and bad conversations . ” ​ — Sirppa .
(trg)="58"> « És millor no intentar conversar si no és un bon moment .

(src)="56"> “ Hungry and tired are two big no - no’s for serious discussions . ” ​ — Julia .
(trg)="59"> Segur que acaba tornant - se en una discussió . »
(trg)="60"> ( Lisa )

(src)="57"> “ One time I started to vent as soon as my husband came home .
(trg)="61"> « Intentar parlar quan tens gana o estàs cansat és el pitjor que pots fer . »

(src)="58"> Then I stopped myself mid - sentence and realized how annoying and exhausting I must have been !
(trg)="62"> ( Júlia )
(trg)="63"> « Una vegada vaig començar a xerrar a tort i dret tan bon punt el meu marit va entrar per la porta .

(src)="59"> I told my husband that I would finish after we ate dinner .
(trg)="64"> Aleshores em vaig aturar i em vaig adonar que estava sent molt molesta i pesada .

(src)="60"> He thanked me , and by the time we continued our conversation , we were both more reasonable and calm . ” ​ — Lurdes .
(trg)="65"> Vaig dir - li que acabaria d’explicar - li el problema després de sopar i em va donar les gràcies .

# ase/102017202.xml.gz
# cat/102017202.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> This publication is not for sale .
(trg)="2"> No es permet la venda d’aquesta publicació .

(src)="3"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="3"> Forma part d’una obra mundial d’educació bíblica que se sosté mitjançant donacions voluntàries .

(src)="4"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="4"> Si vols fer una donació , visita www.jw.org .

(src)="5"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="8"> En algunes cites bíbliques s’ha utilitzat la cursiva per emfatitzar - ne alguna expressió .

# ase/102017203.xml.gz
# cat/102017203.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Índex

(src)="2"> Is the World out of Control or Not ?
(trg)="2"> Està el món fora de control o no ?

(src)="3"> Searching for Answers
(trg)="3"> Necessitem una resposta

(src)="4"> What Does the Bible Say ?
(trg)="4"> Què diu la Bíblia ?

# ase/102017204.xml.gz
# cat/102017204.xml.gz


(src)="1"> Why does the world seem to be spinning out of control ?
(trg)="1"> Per què sembla que el món està fora de control ?

(src)="2"> The Bible says : “ It does not belong to man who is walking even to direct his step . ” ​ — Jeremiah 10 : 23 .
(trg)="2"> La Bíblia diu : « L’home no té el poder de caminar ni de dirigir els seus passos » ( Jeremies 10 : 23 ) .

(src)="3"> This issue of Awake !
(trg)="3"> Aquest número de la Desperta’t !

(src)="4"> explains why many believe in a better future for our world .
(trg)="4"> explica per què moltes persones creuen en un futur millor .

# ase/102017205.xml.gz
# cat/102017205.xml.gz


(src)="1"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="1"> PORTADA | ESTÀ EL MÓN FORA DE CONTROL ?

(src)="2"> THE year 2017 began with a dismal proclamation by the scientific community .
(trg)="2"> EL 2017 la comunitat científica va començar l’any amb una afirmació força esfereïdora sobre el futur .

(src)="3"> In January a group of scientists declared that the world just got closer to the worst catastrophe ever .
(trg)="3"> El mes de gener , un grup de científics va declarar que el món estava més a prop de patir la pitjor catàstrofe de la història .

(src)="4"> Using the symbolic Doomsday Clock to illustrate mankind’s proximity to a global disaster , scientists moved the clock’s minute hand forward by 30 seconds .
(trg)="4"> Utilitzant el simbòlic Doomsday Clock — ‘ Rellotge de la fi del món ’ — per iŀlustrar la proximitat d’un desastre global , es van avançar les manetes del rellotge 30 segons .

(src)="5"> The Doomsday Clock is now set at merely two and a half minutes to midnight ​ — nearer to a global catastrophe than at any time in over 60 years !
(trg)="5"> El ‘ Rellotge de la fi del món ’ es troba a tan sols dos minuts i mig de mitjanit , el més a prop que hem estat d’una catàstrofe global des de fa més de 60 anys !

(src)="6"> In 2018 , scientists plan to evaluate again how close we are to the end of the world as we know it .
(trg)="6"> L’any 2018 els científics tornaran a calcular els minuts que queden per a la fi del món .

(src)="7"> Will the Doomsday Clock still signal an impending and unprecedented catastrophe ?
(trg)="7"> Assenyalarà el rellotge que una catàstrofe sense precedents és imminent ?