# as/2017531.xml.gz
# zpa/2017531.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> আপুনি সহন কৰিবনে ?
(trg)="2"> ¿ Raniiny lóono cuésno né gapno paseins la ?

(src)="3"> “ সকলো বুদ্ধিতকৈ উত্তম . . .
(trg)="3"> « Paz xtuny Dios ni rony gan guirá pensary »

(src)="4"> ঈশ্বৰৰ শান্তি ”
(trg)="4"> Ximod guisianno mod gócno nírcu
(trg)="5"> « Colgac buñ copy »

# as/2017532.xml.gz
# zpa/2017532.xml.gz


(src)="1"> “ তোমালোকেও সহন কৰা । ” — যাকো .
(trg)="1"> « Lóoto láaca colgap paseins » ( SANT .

(src)="2"> ৫ : ৮ .
(trg)="2"> 5 : 8 ) .

(src)="3"> সহন কৰাত কি কি জড়িত আছে ?
(trg)="3"> ¿ Xí raduidy diitz gacno buñ paseins ?

(src)="4"> প্ৰাচীন সময়ৰ যিহোৱাৰ সেৱকসকলে কিয় সহন কৰাৰ বাবে সাজু আছিল ?
(trg)="4"> Tipnés buñ ni golés ló dzú ni see , ¿ xí gocné layibu par nabésyibu ñony cumplir Jehová xtiitz ?

(src)="5"> যিহোৱা আৰু যীচুৱে সহন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ এক উত্তম উদাহৰণ ৰাখিছে ?
(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="5"> ¿ Ximod raslooy Jehová né Jesús que napyibu paseins ?

(src)="7"> ( ক ) আমি হয়তো এইদৰে কিয় প্ৰশ্ন কৰোঁ : “ হে প্ৰভু , কিমান সময় ? ”
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Xí labúu ñony que nanabdiitzno Jehová xigony cayaclarabu ?

(src)="8"> ( খ ) অতীতৰ বিশ্বাসী সেৱকসকলৰ উদাহৰণে আমাক কেনেকৈ উৎসাহিত কৰে ?
(trg)="7"> b ) ¿ Xigony labúu gacné lóono ejemplo xtuny buñ ni bisob a Dios ló dzú ni see ?

(src)="9"> কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলৈ কি কথাই আমাক সহায় কৰিব পাৰে ?
(src)="10"> ৪ , ৫ .
(trg)="8"> ¿ Xí labúu gacné lóono órni cadudyno ló galnagan ?

(src)="11"> ( ক ) সহন কৰাত কি কি জড়িত আছে ?
(trg)="9"> 4 , 5 . a ) ¿ Xí láani ngú paseins , né ximod raslooyno láani ?

(src)="12"> ( খ ) যাকোবে সহন কৰাৰ বিষয়ে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা আগবঢ়ায় ?
(trg)="10"> b ) ¿ Ximod goniʼ Santiago que nac paseins ?

(src)="13"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="11"> ( Bibiʼ dibuj ni sieed ro rasaló tema reʼ ) .

(src)="14"> ভৱিষ্যতবক্তা মীখাৰ উদাহৰণৰপৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ ?
(trg)="12"> ¿ Xí rasuidyno de profeta Miqueas ?

(src)="15"> আমি কেনে মনোভাৱেৰে যিহোৱা ঈশ্বৰৰ দিনলৈ অপেক্ষা কৰিম আৰু কিয় ?
(trg)="13"> ¿ Xigony raquiin cuésno né guidopy xcalnabanyno que Jehová gony ni ma goniʼ ?

(src)="16"> প্ৰাচীন সময়ৰ বিশ্বাসী সেৱকসকলৰ উদাহৰণবোৰ ধ্যান কৰাৰ সময়ত আমি কি কথা মনত ৰাখিব পাৰোঁ ?
(trg)="14"> Laʼga casuidyno ximod tipnés buñguieeu né buñgonaʼ diti bisianyibu Jehová ló dzú ni see , ¿ xí non guisetnaladxno ?

(src)="17"> ৯ , ১০ .
(trg)="15"> 9 , 10 .

(src)="18"> অব্ৰাহাম আৰু চাৰাই কিমান সময় ধৰি যিহোৱা ঈশ্বৰৰ দিনলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল ?
(trg)="16"> ¿ Balac íz golés Abrahán né Sara par labúu bibiʼyibu ximod Jehová buny cumplir xtiitz ?

(src)="19"> অব্ৰাহামে অপেক্ষা কৰিবলৈ কিয় সাজু আছিল আৰু নতুন পৃথিৱীত তেওঁ কি আশীৰ্ব্বাদ লাভ কৰিব ?
(trg)="17"> ¿ Xigony Abrahán gosaguelbu nabésbu ?
(trg)="18"> b ) ¿ Xí galnasác sacaʼ Abrahán por ni gopbu paseins ?

(src)="20"> ১২ , ১৩ .
(trg)="19"> 12 , 13 . a ) ¿ Xigony biquiin José paseins ?

(src)="22"> ১৪ , ১৫ .
(trg)="20"> b ) ¿ Bidzuitz José laʼga golésbu la ?

(src)="23"> ( ক ) দায়ূদৰ সহনশীলতাৰ বিষয়ে মনকৰিবলগীয়া কথা কি ?
(trg)="21"> 14 , 15 . a ) ¿ Xigony radziguiaʼno mod gop David paseins ?

(src)="24"> ( খ ) সহন কৰি থাকিবলৈ দায়ূদক কিহে সহায় কৰিছিল ?
(trg)="22"> b ) ¿ Xí gocné David par labúu nabésbu né paseins ?

(src)="25"> ১৬ , ১৭ .
(trg)="23"> 16 , 17 .

(src)="26"> যিহোৱা আৰু যীচুৱে সহন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ এক উত্তম উদাহৰণ ৰাখিছে ?
(trg)="24"> ¿ Ximod raslooy Jehová né Jesús que napyibu paseins ?

(src)="27"> ১৮ , ১৯ .
(trg)="25"> 18 , 19 .

(src)="28"> সহনশীলতাৰে অপেক্ষা কৰি থাকিবলৈ কি কথাই আমাক সহায় কৰিব ?
(trg)="26"> ¿ Xí sacné lóono cuésno né paseins ?

(src)="29"> আমি কি কৰিবলৈ সংকল্প লোৱা উচিত ?
(trg)="27"> ¿ Xí raquiin coʼno guicno gonyno ?

# as/2017533.xml.gz
# zpa/2017533.xml.gz


(src)="1"> “ সকলো বুদ্ধিতকৈ উত্তম যি ঈশ্বৰৰ শান্তি , সেয়ে যীচু খ্ৰীষ্টত তোমালোকৰ হৃদয় আৰু মতিক পহৰা দিব । ” — ফিলি .
(trg)="1"> « Paz xtuny Dios ni rony gan guirá pensary san xcalnabanyto né xpensaryto por Cristo Jesús » ( FLP .

(src)="2"> ৪ : ৭ .
(trg)="2"> 4 : 7 ) .

(src)="3"> ফিলিপীত পাঁচনি পৌলৰ লগত হোৱা ঘটনাৰপৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ ?
(trg)="3"> ¿ Xí rasuidy lóono ni gosaclóo apóstol Pablo lainy gudx Filipos ?

(src)="4"> বাইবেলৰ কোনবোৰ উদাহৰণে দেখুৱায় যে যিহোৱা ঈশ্বৰে এনে কিছুমান কাম কৰে , যাৰ বিষয়ে কোনেও আশা কৰা নাছিল ?
(trg)="4"> ¿ Xí ejemplos ni sieed ló la Biblia raslooy que Jehová labúu gony cós ni diti ritzanló ló xpensaryno ?

(src)="5"> কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত আমি কেনেকৈ “ ঈশ্বৰৰ শান্তি ” লাভ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="5"> ¿ Xí raquiin gonyno par gapno confianz ló « paz xtuny Dios » ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> ফিলিপীত পৌল আৰু চীলৰ লগত কি হৈছিল ?
(trg)="7"> ¿ Xí gosaclóo Pablo né Silas lainy gudx Filipos ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( Bibiʼ dibuj ni sieed ro rasaló tema reʼ ) .

(src)="9"> পৌলে জেলত থকাৰ সময়ত তেওঁৰ মনলৈ কি প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল ?
(trg)="9"> a ) ¿ Xigony diti bieen Pablo xigony goyoʼbu lachquiip ?

(src)="11"> ৪ , ৫ .
(trg)="10"> b ) ¿ Xí bunybu ?

(src)="12"> ( ক ) আমাৰ পৰিস্থিতি পৌলৰ দৰে কেনেকৈ হ’ব পাৰে ?
(trg)="11"> 4 , 5 . a ) ¿ Ximod labúu sasaclono mod gosaclóo Pablo ?

(src)="13"> ( খ ) পৌলৰ পৰিস্থিতি হঠাতে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় ?
(trg)="12"> b ) Tisintiempsi , ¿ xí góc né láabu ?
(trg)="13"> ¿ Xí guisuidyno ló tema reʼ ?

(src)="14"> এই লেখত আমি কি কি বিষয় আলোচনা কৰিম ?
(trg)="14"> a ) ¿ Xí goniiny Pablo nasuidy herman de gudx Filipos ?

(src)="16"> ৮ , ৯ .
(trg)="15"> b ) ¿ Xí rasuidyni lóono ?

(src)="17"> ( ক ) ফিলিপীত পৌলে অন্যায়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সত্ত্বেও কি ভাল পৰিণাম দেখিবলৈ পায় ?
(trg)="16"> 8 , 9 . a ) Ná Pablo godudy ló galnagan lainy gudx Filipos , ¿ xí labúu góc por guirá galnagan ni godudybu ?

(src)="18"> ( খ ) সেই ঠাইৰ ভাইসকলে পৌলৰ কথা কিয় গভীৰভাৱে লৈছিল ?
(trg)="17"> b ) ¿ Xigony herman de gudx Filipos biluladxyibu ni bicaʼ Pablo ?

(src)="19"> ১০ , ১১ .
(trg)="18"> 10 , 11 .

(src)="21"> ( ক ) অচূৰীয়া ৰজা চন্‌হেৰীবে আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত ৰজা হিষ্কিয়াই কি কৰে ?
(trg)="19"> ¿ Xí non gonyno órni noʼno ló galrrasaʼ , né xí labúu cuésno gac ?

(src)="22"> ( খ ) যিহোৱা ঈশ্বৰে যেনেকৈ এই সমস্যাৰ সমাধান কৰে , তাৰপৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ ?
(trg)="20"> a ) ¿ Xí buny Ezequías órni rey asirio Senaquerib cualó xcudxbu ?

(src)="23"> ( ক ) যোচেফৰ লগত হোৱা ঘটনাৰপৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ ?
(trg)="21"> b ) ¿ Xí rasuidyno mod Jehová gocné layibu ?
(trg)="22"> a ) ¿ Xí rasuidy lóono ni gosaclóo José ?

(src)="24"> ( খ ) অব্ৰাহামৰ পত্নী চাৰাৰ লগত কি আচৰিত ঘটনা ঘটিছিল ?
(trg)="23"> b ) ¿ Xí cós diti bitzanló ló xpensary Sara ñac ?

(src)="25"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ ওপৰত আমি কিয় ভৰসা ৰাখিব পাৰোঁ ?
(trg)="24"> ¿ Xí confianz napno ni labúu gony Jehová por lóono ?

(src)="27"> ই কেনেকৈ সম্ভৱ ?
(trg)="25"> a ) ¿ Xí labúu gonyno par gapno « paz xtuny Dios » órni racalóno galnagan ?

(src)="28"> ‘ ঈশ্বৰৰ শান্তিয়ে ’ আমাক কি কৰিব পাৰে ?
(trg)="26"> b ) ¿ Xigony labúu radxin racno ximig Dios ?

(src)="29"> উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="27"> Golexa ximod « paz xtuny Dios » racné lóono .

(src)="30"> মহা - ক্লেশৰ সময়ত কি কথাই আমাক যিহোৱা ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিবলৈ সহায় কৰিব ?
(trg)="28"> ¿ Xí sacné lóono diti guidzuibyno ni gac ló dzú ni sietra ?

# as/2017534.xml.gz
# zpa/2017534.xml.gz


(src)="1"> “ তাৰ কৰ্ম্মে সৈতে পুৰাতন পুৰুষক ফটা বস্ত্ৰস্বৰূপে সোলোকাই পেলালা । ” — কল .
(trg)="1"> « Colguisian mod gócto nírcu né cós mal ni bunyto » ( COL .

(src)="2"> ৩ : ৯ .
(trg)="2"> 3 : 9 ) .

(src)="3"> বিশ্বজুৰি থকা আমাৰ ভাইসকলক কিহে অদ্বিতীয় কৰি ৰাখিছে ?
(trg)="3"> ¿ Xigony diti noʼ stoib gudx xomod xcudx Jehová ?
(trg)="4"> ¿ Xí cós mal raquiin guisianno ?

(src)="4"> এজন খ্ৰীষ্টানে কি কি বেয়া অভ্যাসৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ?
(trg)="5"> ¿ Xí láani sacné lóono par guisianno mod gócno nírcu ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> বিভিন্ন লোকসকলে যিহোৱাৰ সাক্ষীসকলৰ কি বিষয় লক্ষ্য কৰিছে ?
(trg)="7"> ¿ Xí raniʼ buñ de testigos xtuny Jehová ?

(src)="8"> বিশ্বজুৰি থকা আমাৰ ভাইসকলক কিহে অদ্বিতীয় কৰি ৰাখিছে ?
(trg)="8"> ¿ Xigony diti noʼ stoib gudx xomod xcudx Jehová ?

(src)="9"> এই লেখত আমি কি বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু কিয় ?
(trg)="9"> ¿ Xí láani guisuidyno ló tema reʼ , né xigony ?

(src)="10"> ( ক ) উদাহৰণ দি বুজাওক যে পুৰাতন পুৰুষক সোলোকাই পেলোৱাটো কিয় প্ৰয়োজন ।
(trg)="10"> a ) Golexa né toib ejemplo xigony raquiin guisianno nimaca mod gócno nírcu ( bibiʼ dibuj ni sieed ro rasaló tema reʼ ) . b ) ¿ Xí cós yox rasetlaa Colosenses 3 : 5 - 9 ?

(src)="11"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="11"> 6 , 7 . a ) Mod goniʼ Pablo , ¿ xí raquiin gonyno par guisianno mod gócno nírcu ?

(src)="12"> ( খ ) কলচীয়া ৩ : ৫ - ৯ পদৰ অনুসৰি , কি অভ্যাসবোৰক পুৰাতন পুৰুষৰ কাৰ্য্য বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ?
(trg)="12"> b ) ¿ Xí guirá cós mal buny Sakura , né xí gocné láabu natzaʼbu mod gócbu ?

(src)="16"> কেনেধৰণৰ অভ্যাসবোৰে আমাক ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অশুচি কৰিব পাৰে ?
(trg)="13"> ¿ Xí cós raquiin cueʼno tiplad par diti gac buidyno nisló Jehová ?

(src)="19"> অশ্লীল ছবিবোৰ চোৱাৰপৰা এজন ব্যক্তিয়ে কিয় আঁতৰি থকা উচিত ?
(trg)="14"> ¿ Xí sasaclono pal rabiʼno pornografía ?

(src)="20"> ক্ৰোধ আৰু কটুবাক্য নিজৰপৰা দূৰ কৰিবলৈ স্থিফেনক কি কথাই সহায় কৰে ?
(trg)="15"> ¿ Xí láani gocné Ribeiro par ma diti nabiʼbu pornografía ?

(src)="21"> ক্ৰোধ কৰাটো কিয় বিপদজনক হ’ব পাৰে ?
(trg)="16"> ¿ Xí raquiin gonyno guiráno par diti guibiʼno pornografía ?

(src)="22"> এই বিষয়ে বাইবেলে কি সতৰ্কবাণী দিছে ?
(trg)="17"> ¿ Xí gocné a Stephen par bisiambu xian né galrranidal ?

(src)="23"> এজন খঙাল ব্যক্তিয়ে নম্ৰ হোৱাটো সম্ভৱনে ?
(trg)="18"> a ) ¿ Xigony mal guidzuitzgoluʼno ?

(src)="24"> পুৰাতন পুৰুষৰ আৰু এটা অভ্যাস কি ?
(trg)="19"> b ) ¿ Xí láani ná la Biblia gonyno ?

(src)="25"> বাইবেলে ইয়াৰ বিষয়ে কি বৰ্ণনা কৰিছে ?
(trg)="20"> Toib buñ ni nadox , ¿ labúu gacbu toib buñ nadaʼa la ?

(src)="26"> আমি কেনেকৈ পুৰাতন পুৰুষক , তাৰ অভ্যাসসমূহৰ সৈতে সোলোকাই পেলাব পাৰোঁ ?
(trg)="21"> ¿ Xí rony xidal buñ , per xí ná la Biblia ?
(trg)="22"> ¿ Xí sacné lóono guisianno mod gócno nírcu ?

(src)="27"> পৰৱৰ্তী লেখত আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ?
(trg)="23"> ¿ Xí láani guisuidyno ló tema ni sieed ?

# as/2017535.xml.gz
# zpa/2017535.xml.gz


(src)="1"> ‘ যি নতুন পুৰুষ , তাক পিন্ধা । ’ — কল .
(trg)="1"> « Colgac buñ copy » ( COL .

(src)="2"> ৩ : ১০ .
(trg)="2"> 3 : 10 ) .

(src)="3"> আমাৰ মাজত একতা বজাই ৰখাত নতুন পুৰুষৰ অৱদান কি ?
(trg)="3"> ¿ Xí láani racné lóono guiguaʼno sacró né saʼno ?

(src)="4"> আমি কি কি উপায়েৰে দয়া আৰু কৃপা দেখুৱাব পাৰোঁ ?
(trg)="4"> ¿ Ximod labúu guislooyno galrronladx ?

(src)="5"> আমি নম্ৰতা আৰু মৃদুতা কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ ?
(trg)="5"> ¿ Ximod labúu guislooyno que nacno buñdxo né buñ nadaʼa ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Xigony nanno que labúu gacno buñ copy ?

(src)="7"> ( ক ) নতুন পুৰুষক পৰিধান কৰাটো কিয় কঠিন নহয় ?
(trg)="7"> b ) ¿ Xí raduidy diitz que buñ ma nac buñ copy xomod ná Colosenses 3 : 10 - 14 ?

(src)="9"> নতুন পুৰুষৰ এটা বৈশিষ্ট্য কি ?
(trg)="8"> ¿ Xí láani guiduidy diitz que ma nacno buñ copy ?

(src)="10"> ( ক ) যিহোৱা ঈশ্বৰৰ সেৱকসকলে আনৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ?
(trg)="9"> a ) ¿ Ximod non guidzakno saʼno ?