# as/2000640.xml.gz
# mos/2000640.xml.gz


(src)="1"> অপেক্ষা কেনেকৈ কৰিব লাগে তাক আপুনি জানেনে ?
(trg)="2"> YÃMB tõe n mamsa sẽk ning nebã sẽn dɩkd yʋʋmd fãa n gũudẽ wã bal bɩ ?

(src)="2"> আপুনি জানেনে যে প্ৰত্যেক বছৰে অপেক্ষা কৰি লোকসকলে কিমান সময় ব্যয় কৰে ?
(trg)="3"> B tongda taab n gũud te - koosg rotẽ bɩ esãensã ningr zĩisẽ .
(trg)="4"> B gũuda b rɩɩbo , rɩɩb koosg zĩisẽ .
(trg)="5"> B gũuda logtor yiri .

(src)="3"> লোকসকলে দোকান বা পেট্ৰল পাম্প , ৰেষ্টোৰেন্ট , ডাক্টৰক দেখা কৰাৰ সময়ত , বাচ বা ট্ৰেইনৰ বাবে অধিক সময়লৈকে অপেক্ষা কৰি বহু সময় ব্যয় কৰে ।
(trg)="6"> B gũuda bis rãmbã la tẽr dãmbã .

(src)="4"> কোনো কাৰ্য্য সম্পন্ন নোহোৱালৈকে লোকসকলে নিজৰ জীৱনত বহু সময় অপেক্ষাৰ বাবে ব্যয় কৰে ।
(trg)="7"> N - yẽe , ned vɩɩmã pʋgẽ , a rɩkda sẽk wʋsg n gũudẽ tɩ bũmb maane .

(src)="5"> এক তথ্যৰ অনুসৰি , এবছৰত মাত্ৰ যান - বাহনৰ দ্বাৰা পথৰোধত জাৰ্মানীৰ লোকসকলে ৪৭০ কোটি ঘন্টা ব্যয় কৰে ।
(trg)="8"> Sã n yaa ne vaees - n - gɛsg a yembre , Alemayn nebã bal dɩkda lɛɛr dãmb milyaar a 4,7 yʋʋmd fãa n gũud soayã zut mobilã sẽn yaa wʋsgã yĩnga !

(src)="6"> কিছুমান ব্যক্তিয়ে গণনা কৰি পাইছে যে এই সময় প্ৰায় ৭ , ০০০ জন ব্যক্তিৰ জীৱন কালৰ সমান ।
(trg)="9"> Ned n mag n ges tɩ rẽ zema neb 7 000 vɩɩm kaoosg tõre .
(trg)="10"> Gũub tõe n sãama sũur wʋsgo .

(src)="7"> কেতিয়াবা অপেক্ষা নিৰাশজনক হৈ পৰে ।
(trg)="11"> Rũndã - rũndã , wõnda sẽkã zɩ n sek sẽn na yɩl n maan bũmbã fãa ye , la d sã n tags bõn - kãens a taabã d sẽn segd n maana yelle , tõe n kɩtame tɩ gũubã sɩd yaa toogo .

(src)="9"> আলেকজেণ্ডাৰ ৰ’জ নামৰ এজন লেখকে এইদৰে কৈছিল : “ জীৱনৰ আধাভাগ কাল অপেক্ষাৰ বাবে ব্যয় হয় । ”
(trg)="12"> Gʋlsd a Alexander Rose yeela woto vugri : “ Vɩɩmã yel - tood pʋɩ - sʋk yaa gũubã . ”

(src)="10"> বেঞ্জামিন ফ্ৰেঙ্কলিন নামৰ এজন আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিজ্ঞই ২৫০ বছৰৰ আগতে কৈছিল যে অপেক্ষা কৰাটো লাভজনকো হ’ব পাৰে ।
(trg)="13"> Amerik tẽng taoor soab a Benjamin Franklin sak n deegame tɩ gũub tõe n waa ne ligd bõn me .

(src)="11"> তেওঁ এইদৰেও কৈছিল : “ সময়ে হৈছে ধন । ”
(trg)="14"> Sẽn yɩɩd yʋʋm 250 sẽn looge , a yeelame : “ Sẽk yaa ligdi . ”

(src)="12"> সেইবাবে ব্যৱসায়ীসকলে কাম চলি থকাৰ সময়ত অদৰকাৰীৰূপে সময় ব্যয় কৰাৰ পৰা আতঁৰি থাকিব বিচাৰে ।
(trg)="15"> Yaa rẽ la sẽn kɩt tɩ ligdã baoob pʋgẽ nebã baood soay n na n lak b mens ne sẽk sãoong zaalem tʋʋmã wakate .

(src)="13"> তেওঁলোকে জানে যে যদি কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত ভাল উৎপাদন কৰিব পাৰি তেনেহ’লে অধিক লাভ আছে ।
(trg)="16"> B sã n tõog n yiis te - koosdem wakat bilf pʋgẽ , a tõe n waa ne ligd nafa wʋsg n paase .

(src)="15"> আমাৰ জীৱনৰ কালছোৱাত বহু সময় অদৰকাৰীৰূপে ব্যয় হয়
(trg)="17"> Sosiete nins sẽn koosd b tʋʋm zãma wã mengã modgdame n na n kãab tʋʋm b sẽn maand tao - tao : rɩɩb raab zĩig pʋgẽ , reeg ligd bãnkẽ n pa yi f mobill pʋgẽ ye la yɛl sẽn wõnd woto , bala b miime tɩ b sã n dat tɩ raadensã sũy yɩ noogo , yaa b sẽn na n maan tɩ gũubã wakat ra kaoos ye .

(src)="16"> উন্নৈশ শতিকাৰ ৰাল্ফ ৱ’লড্‌ ইমাৰচন নামৰ এজন আমেৰিকাৰ কবিয়ে এইদৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল : “ মানুহে জীৱনৰ অধিক সময় অপেক্ষাৰ বাবে ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় ! ”
(trg)="18"> Tõnd vɩɩmã sẽk sãoongo
(trg)="19"> Amerik gʋls - mit a Ralph Waldo Emerson sẽn vɩɩmd yʋʋm kob - gĩnd piig la a wɛ soabã yẽgma woto vugri : “ Ninsaal rɩkda sẽk wʋsg a vɩɩmã pʋgẽ n sãamd gũub pʋgẽ ! ”

(src)="17"> অলপতে লাঞ্চ মাৰৌ নামৰ এজন লেখকে অপেক্ষা কৰি শাৰীৰিক অস্বস্তিতা আৰু আমনি লগা সমন্ধে দুখ প্ৰকাশ কৰে ।
(trg)="20"> Sẽn pa kaoos pʋgẽ , seb - gʋlsd a Lance Morrow yẽgma gũub sẽn wat ne yam - yiisg la yĩng namsg ningã yĩnga .

(src)="18"> তথাপি তেওঁ কয় যে “ অপেক্ষা হৈছে গুপ্ত যাতনা । ”
(trg)="21"> La rẽ poore , a goma “ gũub sẽn sɩlem n wat ne ninbãaneg ningã ” yelle .

(src)="19"> ইয়াৰ অৰ্থ কি ?
(trg)="22"> Yaa bõe ?

(src)="20"> ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে “ প্ৰত্যেক চেকেণ্ড , প্ৰত্যেক মিনিটত আমাৰ জীৱন শেষ হৈ গৈছে , যি সময় আমি আকৌ কেতিয়াও ঘুৰাই নাপাওঁ । ”
(trg)="23"> “ Yaa f sẽn mi tɩ bũmb nins f sẽn tar tɩ be yõod n yɩɩdã a yembre , sẽkã , f vɩɩmã babg a yembrã tara sãoongo , n menemdẽ tɩ f ye pa tõe n paam - a wã yĩnga . ”
(trg)="24"> La zu - bʋko yaa sɩda .
(trg)="25"> Sẽk ning sẽn menemd gũub pʋgẽ wã menemda wakat fãa yĩnga .

(src)="21"> সচাঁকৈ ই এটা দুখৰ বিষয় কিন্তু ই সত্য ।
(trg)="26"> Yaa sɩd tɩ vɩɩmã sã n da pa koɛɛg woto , gũubã ra pa na n yɩẽ yel - pakr woto ye .

(src)="22"> নিঃসন্দেহ , যদি আমাৰ জীৱন চুটি নোহোৱা হ’লে , অপেক্ষা বিষয়ে বিবেচনা কৰাটো কোনো কাৰণ নাথাকিলেহেঁতেন ।
(trg)="27"> La vɩɩmã yaa koɛɛga .
(trg)="28"> Yʋʋm tusa sẽn looge , Biiblã yɩɩl - gʋlsd goma woto : “ Tõnd yʋʋma tõnd vɩɩm wakat yaa yʋʋm pis - yopoe , la yĩns keelem sã n beẽ , b tõe n taa pis - nii .

(src)="23"> কিন্তু আমাৰ জীৱন একেবাৰে চুটি ।
(trg)="29"> La baa bãmb sõor woglem sẽn yaa woto wã , yaa toog ne sũ - sãoong bala ; tɩ bõe , bãmb loogda tao - tao , tõnd loogdame . ”

(src)="25"> ( গীতমালা ৯০ : ​ ১০ ) আমি য’তেই নাথাকো বা যিয়েই নকৰো কিয় আমাৰ জীৱন অৰ্থাৎ আমি জন্ম লোৱা দিনাৰ পৰাই আমাৰ আগত থকা দিন , ঘন্টা , মিনিট এই সকলোবোৰ হৈছে সীমিত ।
(trg)="30"> ( Yɩɩl Sõamyã 90 : 10 ) Tõnd sẽn vɩ zĩig ning fãa la d sẽn ya a soab fãa , tõnd vɩɩmã : rayã , lɛɛr dãmbã , minit rãmb nins sẽn be tõnd taoorã tõnd sẽn dog tɛkã , tara koaka .

(src)="26"> তথাপি কোনো ঘটনা বা লোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ আমাক জোৰ কৰা হয় আৰু এই পৰিস্থিতিক আমি অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰো ।
(trg)="31"> La d pa tõe n gil yɛl sẽn na n modg - d tɩ d sãam sẽk kãngã sẽn tar yõod wʋsgã babg a yembr n gũ yɛl bɩ neb ye .
(trg)="32"> D zãms gũubu

(src)="27"> অপেক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাক শিকক
(trg)="33"> Tõnd wʋsg sẽn yɩɩd zoe n kẽe mobill pʋgẽ ne sʋfɛɛr sẽn baood wakat fãa n na n loog lor ning sẽn be a taoorã .

(src)="28"> আমাৰ কিছুমানে হয়তো দেখিছে যে এনে বহুতো গাড়ী চালকে অন্য গাড়ীক অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সদায়ে চেষ্টা কৰে ।
(trg)="34"> Naoor wʋsgo , kẽnda pa yãgb ye , sʋfɛɛrã pa tar kẽn - yãgdem ye .
(trg)="35"> Ne rẽ fãa , a pa rat tɩ sʋfɛɛr a to modg - a t’a yãk a kẽndã tʋʋlem ye .
(trg)="36"> A sẽn pa tar maag - m - mengã wilgdame t’a pa zãms gũub ye .
(trg)="37"> N zãms gũubu ?
(trg)="38"> N - yẽe , bãng gũub yaa bũmb f sẽn tog n zãmse .

(src)="29"> এনে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যদিও তেনে চালকসকলৰ কোনো আৱশ্যকীয় কাম বা নিযুক্তি নাথাকে তথাপিও তেওঁ আন চালকক আগত যাবলৈ অনুমতি নিদিয়ে ।
(trg)="39"> Ned ba a ye pa rog ne - a ye .
(trg)="40"> Kom - peelsã rata tɩ b ges b yell zĩig pʋgẽ , kom sã n tar - b bɩ b sũy sã n pa noomẽ .
(trg)="41"> Yaa b sẽn na n wa bɩ n paas bal la b bãngd tɩ wakat ninga , b segd n gũume n yaool n paam b sẽn datã .

(src)="30"> ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে তেওঁলোকে অধৈৰ্য্যশীল হোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ নিশিকিলে ।
(trg)="42"> Sɩda , sẽn mik tɩ gũub yaa bũmb d sẽn pa tõe n gil vɩɩmã pʋgẽ wã , d sã n mi gũub ne maag - m - menga , sã n yaa tɩlae , wilgdame tɩ d yaa ned sẽn bɩ .

(src)="31"> অপেক্ষা কৰিবলৈ শিকাটো আৱশ্যকনে ?
(trg)="43"> Yaa sɩd tɩ yel - yãgdem n be n kɩt tɩ d tõe n bãng ned sẽn yãgdã võore .

(src)="32"> হয় , অপেক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাকো শিকাৰ আৱশ্যক ।
(trg)="44"> Pʋg - sɩd sẽn yaa bi - bɩɩg sẽn yãgd n na n tall a pag n kẽng logtor yiri , b bipɛɛlgã sẽn dat n dogã yĩng kɩtame t’a be bʋʋm n tõe n yɩ yãg - yãg n da kaoos ye .

(src)="33"> কিয়নো জন্মৰ পৰাই কোনেও ইয়াক শিকি নাহে ।
(trg)="45"> Malɛgs nins sẽn da sagend a Lot t’a yi Sodomã ra pa rat n gũ a Lot sẽn da kaoosdã sasa ye .

(src)="35"> কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ডাঙৰ হয় তেতিয়াহে বুজি পায় যে যিটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
(trg)="46"> Sãoongã ra ta n saame , t’a Lot ne a zakã rãmb yõy ra bee yell pʋgẽ .
(trg)="47"> ( Sɩngre 19 : 15 , 16 ) La zĩis wʋsg sẽn yɩɩd pʋsẽ , yõy pa be yell pʋgẽ , sã n wa yaa tɩlae ne nebã tɩ b gũ ye .

(src)="36"> যিহেতু অপেক্ষা কৰাটো হৈছে জীৱনৰ এটা অনিবাৰ্য্য ভাগ ।
(trg)="48"> Zĩ - kãensa sasa , yɛlã tõe n talla yamleoog wʋsg n yɩɩge , ned fãa sã n zãms maag - m - menga , baa sã n yaa ned a to sẽn pa tʋmd sõma bɩ a toog - kaeyã n wa ne gũubã .

(src)="38"> বাস্তৱতে , কেতিয়াবা এনে কিছুমান জৰুৰী পৰিস্থিতি আহি পৰে যাৰবাবে অধৈৰ্য্য হোৱাটো স্বাভাৱিক ।
(trg)="49"> Sẽn paase , yɩtẽ - la nana n paas ne nebã fãa tɩ b yɩ maag - m - mens rãmba , ned kam fãa sã n da rɩkdẽ - la gũubã wakat n tʋmdẽ tɩ nafd - a .

(src)="41"> কিয়নো ধ্বংস একেবাৰে ওচৰত আছিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ জীৱন বিপদগ্ৰস্ত হৈ আছিল ।
(trg)="50"> Zĩ - gũbrã sẽn be seb - neng a 5 wã tara sagls a wãn sẽn kɩtd tɩ gũubã ra yɩ toog wʋsgo , la a tall nafre .

(src)="45"> ৫ পৃষ্ঠাত থকা বক্সত অপেক্ষা মাত্ৰ ধৈৰ্য্যশীলেই নহয় কিন্তু লাভৱানো কৰে তাৰ বিষয়ে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
(trg)="51"> D ra yĩm tɩ yãg - yãg yam tõe n pukda wuk - m - meng manesem , sẽn yaa tagsg ned sẽn tar n tẽed t’a tara yõod wʋsg hal n kɩt tɩ b pa segd n kɩt t’a gũ wã ye .

(src)="47"> তেনে মনোবৃত্তি থকা ব্যক্তিয়ে বাইবেলৰ এই বাক্যক বিবেচনা কৰা উচিত : “ অহঙ্কাৰী মনৰ লোকতকৈ ধীৰ মনৰ লোক ভাল । ”
(trg)="52"> Neb nins fãa sẽn tar manesem a woto buudu , Biiblã gom - kãensã sẽn pʋgdã zemsa ne b vaeesgo : “ La sũ - mar soaba n são tɩta neda . ”

(src)="48"> ( উপদেশক ৭ :⁠ ৮ ) অভিমান আৰু অহঙ্কাৰ হৈছে ব্যক্তিত্বৰ এক গম্ভীৰ খুঁত আৰু বাইবেলৰ প্ৰবচনে এইদৰে কৈছে : “ অহঙ্কাৰী মনৰ প্ৰত্যেক লোক যিহোৱাৰ ঘিণলগীয়া । ”
(trg)="53"> ( Koɛɛg Soaba 7 : 8 ) Zẽk - m - mengã bɩ wuk - m - mengã yaa zʋg - wẽng sẽn pa reem yelle , la Biiblã yel - bũnd yeta woto : “ Zusoaba ka nong tɩta ned ye . ”

(src)="49"> ( হিতোপদেশ ১৬ :⁠ ৫ ) সেইবাবে ধৈৰ্য্য ধৰিবলৈ বা অপেক্ষা কৰিবলৈ শিকাৰ বাবে আমি নিজকে আৰু আমাৰ চাৰিওফালে থকা লোকসকলৰ সৈতে আমাৰ সমন্ধক গভীৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা ।
(trg)="54"> ( Yelbũna 16 : 5 ) La maag - m - menga , gũub zãmsgo , tõe n baoodame tɩ d vaees d mengã neere la d moorã sẽn yaa to - to ne neb nins sẽn gũbg tõndã .
(trg)="55"> Maag - m - meng na n paama keoobo

(src)="50"> যিজনে ধৈৰ্য্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব
(trg)="56"> Naoor wʋsgo , d getame tɩ gũub yaa nana n yɩɩda , d sã n kɩsa sɩd tɩ sekame tɩ d gũ , la d kɩs sɩd tɩ tar - n - tarẽ na n wa yɩɩ woto .

(src)="51"> যেতিয়া আমাক কোনো আশা দিয়া হয় যে যাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ , যদিও ইয়াৰ পলম হয় তথাপি ই সচাঁকৈ পূৰ্ণ হ’ব ।
(trg)="57"> Rẽ wɛɛngẽ wã , yaa sõma tɩ d tags tɩ Wẽnnaam balemdb nins fãa sẽn tar pʋ - peelmã gũuda a kãab kãsemsã sẽn be Biiblẽ wã pidsgu .

(src)="52"> এয়ে আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ সহজ কৰি তোলে ।
(trg)="58"> Wala makre yɩɩll vʋʋsem sõngã sẽn vẽneg tɩ b gʋls yeta tõnd woto : “ Nin - tɩrs na n sooga dũniyã la bãmb na n zĩnda a zug wakat sẽn ka sɛta . ”

(src)="55"> এই প্ৰতিজ্ঞাৰ বিষয়ক পুনৰ উল্লেখ কৰি পাঁচনি যোহনেও কৈছিল : “ যি জনে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰে , তেওঁ চিৰকাললৈকে থাকে । ”
(trg)="59"> Tʋm - tʋmd a Zã lebs n togsa kãabg kãngã a sẽn wa n yeel tɩ : “ Ned ninga sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn ka sɛta . ”

(src)="56"> ( গীতমালা ৩৭ :⁠ ২৯ ; ১ যোহন ২ :⁠ ১৭ ) আচলতে , যদি আমি চিৰকালৰ বাবে জীয়াই থকাহ’লে অপেক্ষা কৰাটো কঠিন কাৰ্য্য নহ’লহেঁতেন ।
(trg)="60"> ( Yɩɩl Sõamyã 37 : 29 ; 1 Zã 2 : 17 ) Vẽenega , d sã n da tõe n vɩɩmd wakat sẽn ka sɛta , gũubã ra pa na n yɩẽ toog wʋsg ye .

(src)="57"> কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ জীৱনৰ কাল একেবাৰে কম ।
(trg)="61"> La tõnd nan pa vɩ wakat sẽn pa sat masã ye .
(trg)="62"> La pʋd n yaa bũmb sẽn zems tɩ d gom vɩɩm sẽn pa sat yell bɩ ?

(src)="58"> তেনেহ’লে অনন্ত জীৱনৰ কথা বিবেচনা কৰাটো এক বাস্তৱিক বিষয় হ’বনে ?
(trg)="63"> Nand tɩ d leoke , bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam naana tõnd pipi roagdbã ne vɩɩm sẽn pa sat saagre .

(src)="59"> এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জনাৰ আগতে , আহঁক আমি ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা প্ৰথম পিতৃ - মাতৃৰ বাবে ৰখা চিৰকালৰ জীৱনৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰোঁ ।
(trg)="64"> Yaa b sẽn maan yel - wẽndã yĩng bal la b kong saag - kãngã , bãmb mens yĩng la b kambã yĩnga , tõnd sẽn naage .

(src)="62"> কিয়নো তেওঁলোকৰ অৱজ্ঞাকাৰীতাৰ পৰিণামস্বৰূপে সকলোলৈ পাপ আৰু মৃত্যু বিয়পি পৰিল ।
(trg)="65"> La b yel - wẽndã poor bala , Wẽnnaam togsa raab ning a sẽn yãk n na n yiis b kɩɩsgã biisã .

(src)="63"> সেই কাৰণে যিহোৱা ঈশ্বৰে এটা “ বংশৰ ” বিষয়ে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে আৰু সেই বংশ আছিল যীচু খ্ৰীষ্ট । ​ —⁠ আদিপুস্তক ৩ :⁠ ১৫ ; ৰোমীয়া ৫ :⁠ ১৮ .
(trg)="66"> A kãabame tɩ “ yageng ” n wate .
(trg)="67"> Yagengã yɩɩ a Zezi Kirista . — Sɩngre 3 : 15 ; Rom dãmba 5 : 18 .

(src)="64"> তেওঁৰ সেই প্ৰতিজ্ঞাৰ পূৰ্ণতাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ’বলৈ আমি ব্যক্তিগতৰূপে নিজে সিদ্ধান্ত লব লাগিব ।
(trg)="68"> Bee ne tõnd yembr - yembr tɩ d rɩk sard n dɩ a kãabsã pidsg nafa .
(trg)="69"> Sẽn na yɩl n maan woto , rẽndame tɩ d tall maag - m - menga .

(src)="65"> সেইদৰে কৰিবলৈ হ’লে আমি ধৈৰ্য্যশীল হোৱা উচিত ।
(trg)="70"> Sẽn na yɩl n sõng tɩ d zãms maag - m - meng kãng buudu , Biiblã sagenda tõnd tɩ d tags koaad makr yelle .

(src)="66"> এনেধৰণৰ ধৈৰ্য্য ধৰাৰ বাবে শিকিবলৈ বাইবেলে আমাক এজন খেতিয়কৰ উদাহৰণৰ ওপৰত ধ্যান দিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।
(trg)="71"> A bʋta a bõn - buudã , la a pa tar a sẽn na maaneg tɩ sã n pa a gũ ne maag - m - menga , n maand a sẽn tõe n kogend a pʋʋgã , hal tɩ tigisgã wakat ta ye .

(src)="67"> উদাহৰণস্বৰূপে , এজন ব্যক্তিয়ে পথাৰত শস্য সিঁচিছে , কিন্তু ইয়াৰ ফল পাবলৈ শস্যবোৰক সুৰক্ষা দি , ইয়াক দোৱাৰ সময়ৰ লৈকে ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব ।
(trg)="72"> Rẽ poore , a maag - m - mengã paamda rolbo , t’a yã a tʋʋmdã biisi .
(trg)="73"> ( Zak 5 : 7 ) Tʋm - tʋmd a Poll gomda maag - m - meng makr a to yelle .

(src)="68"> তেতিয়াহে তেওঁ ধৈৰ্য্যৰ ফল পাব অৰ্থাৎ তেওঁ যি শস্য সিঁচিছিল তাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ।
(trg)="74"> A tẽegda tõnd pĩnd wẽndẽ doap la pagb sẽn tall kɩs - sɩd yelle .
(trg)="75"> B ra gẽegda Wẽnnaam daabã pidsgu , la b ra segd n gũu wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã .

(src)="69"> ( যাকোব ৫ :⁠ ৭ ) পাঁচনি পৌলে ধৈৰ্য্যৰ বিষয়ে অন্য এটা উদাহৰণ উল্লেখ কৰিছে ।
(trg)="76"> A Poll yeta tõnd tɩ d rɩk nin - kãensã togs - n - taare , “ sẽn paam kãabgo tẽeb ne sũ - mar yĩnga . ” — Hebre dãmba 6 : 11 , 12 .

(src)="70"> তেওঁ আমাক বিশ্বাসী পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীৰসকলৰ বিষয়ে সোৱঁৰাই দিয়ে ।
(trg)="77"> N - yẽe , gũub yaa bũmb d sẽn pa tõe n gil vɩɩmã pʋgẽ .

(src)="73"> অপেক্ষা হৈছে জীৱনৰ এনে এক অপৰিহাৰ্য্য কাৰ্য্য যাক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে ।
(trg)="78"> La a pa tɩlae t’a nams - d wakat fãa ye .
(trg)="79"> A tõe n kõo neb nins sẽn gũud Wẽnnaam daabã pidsgã sũ - noogo .

(src)="74"> কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ই এক বেদনাৰ উৎস ।
(trg)="80"> B tõe n dɩka gũubã wakat n bao zems - n - taar sẽn tar pãng ne Wẽnnaam la b maan tʋʋm sẽn wilgd b tẽebo .

(src)="75"> কিয়নো যিসকলে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ পূৰ্ণতাৰ বাবে অপেক্ষা কৰে , তেওঁলোকৰ বাবে সেয়া হৈছে আনন্দৰ উৎস ।
(trg)="81"> La ne pʋʋsgo , zãmsg la bʋgsgo , b tõe n bɩɩsa bas - yard sẽn pa vigsd sẽn wilgd tɩ bũmb ning fãa Wẽnnaam sẽn kãabã na n pidsa a wakate .

(src)="78"> [ ৫ পৃষ্ঠাৰ বক্স / ছবিসমূহ ]
(trg)="82"> [ Zĩ - gũbri / Foto , seb - ​ neng a 5 ]

(src)="79"> অপেক্ষাই আমাক আনন্দিত কৰে !
(trg)="83"> BOOG - Y GŨUBÃ TOOM !
(trg)="84"> Reng - y n geele !

(src)="80"> আগৰে পৰা আচঁনি তৈয়াৰ কৰক ।
(trg)="85"> Y sã n miẽ tɩ y na n wa gũume , bɩ y segl n karem , n gʋlse , n wʋge , bɩ n kẽes y meng tʋʋmd a to sẽn tar yõod pʋgẽ .

(src)="81"> যদি আপুনি জানে যে আপোনাক অপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই সময়ক পঢ়া , লিখা , চুৱেটাৰ গোঁঠা , কুৰ্চাৰ কাম বা অন্য উপযুক্ত কাৰ্য্যবোৰত নিজকে ব্যস্ত ৰাখক ।
(trg)="86"> Rɩk - y sẽkã n bʋgse , tɩ woto yaa bũmb sẽn lebgd toog n paasdẽ tõnd dũniyã yɛl sẽn kẽngd taoor tʋʋll - tʋʋllã pʋgẽ .

(src)="82"> বাইবেল বা বাইবেল আধাৰিত কিতাপসমূহৰ পৰা আপুনি যি পঢ়ে বা অধ্যয়ন কৰে সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি সময়ক ব্যৱহাৰ কৰক ।
(trg)="87"> Tall - y sɛb y sẽn tõe n karem tɩ pẽ telefõnã , tɩ y tõe n karem , sõsgã sã n wa yals bilfu .

(src)="83"> আপোনাৰ ঘৰত থকা টেলিফোনৰ ওচৰত কিছুমান কিতাপ ৰাখক ।
(trg)="88"> Minit a nu bɩ piig pʋgẽ y tõe n karma seb - nens a wãna .

(src)="86"> আকস্মিক অপেক্ষাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিজৰ গাড়ীত আপুনি নোটপেদ বা যিকোনো পঢ়া কিতাপ ৰাখিব পাৰে ।
(trg)="89"> Y sã n gũud sull pʋgẽ , sã n tõe , bɩ y tũnug ne sorã sẽn kõ wã n sɩng sõsg ne neb a taabã n togs - b tagsa sẽn kengd raoodo .

(src)="87"> নিজৰ চকু বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে বা প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে ।
(trg)="90"> Tall - y karne bɩ sɛb y sẽn tõe n karem y mobillẽ wã tɩ y pa mi wa yɩ tɩlae tɩ y gũ ye .

(src)="88"> পৰিকল্পিত আচঁনি আৰু ভাল মনোবৃত্তিয়ে অপেক্ষা কৰা সময়খিনি আনন্দদায়ক কৰি তোলে ।
(trg)="91"> Mum - y y nin n vʋʋse , bɩ n pʋʋse .
(trg)="92"> SẼN YƖƖD FÃA , GŨUB SÕMA BEE NE F MANESMÃ LA F SẼN DENG N SEGL TO - TO RẼ YĨNGÃ .

# as/2000641.xml.gz
# mos/2000641.xml.gz


(src)="1"> যীচু খ্ৰীষ্টৰ দৰে একে মনোভাব প্ৰতিফলতি কৰক !
(trg)="1"> Tall - y Kirist tagsgã manesem buudu

(src)="2"> “ তাৰ নিমিত্তে ধৈৰ্য্য আৰু শান্ত্বনাৰ ঈশ্বৰে তোমালোকৰ পৰস্পৰৰ ভাব খ্ৰীষ্ট্‌ যীচুৰ দৰে একে হবলৈ দিয়ক । ” ​ —⁠ ৰোমীয়া ১৫ :⁠ ৬ .
(trg)="2"> “ Bɩ Wẽnnaam ning sẽn kõt tõog - toog la belsgã kɩt tɩ yãmb sʋkã bɩ y tall tagsg manesem buud ning Kirist Zezi sẽn da tallã . ” — ROM DÃMBA 15 : 5 , NW .

(src)="3"> মনোভাবে জীৱনলৈ প্ৰভেদতা আনে ।
(trg)="3"> Wãn - wãn la ned manesem tõe n toeem a vɩɩmã ?
(trg)="4"> MANESMÃ tõe n toeema yɛl wʋsg vɩɩmã pʋgẽ .

(src)="5"> যদি এজন ব্যক্তিৰ সঠিক মনোভাব থাকে তেওঁ কঠিন পৰিস্থিতিসমূহতো আনন্দিত হ’ব পাৰে ।
(trg)="5"> Toog kae bɩ yẽesem manesem , manesem sõng bɩ wẽnga , zabr manesem bɩ lagem - n - tʋm manesem , yẽgeng bɩ mi - beoog manesem tõe n talla pãn - tusdg kãseng ned zugu , a sẽn maand to - to yɛlã taoor la neb a taabã sẽn na n tall manesem ning ne - a wã taoore .

(src)="6"> আৰু যদি এজন ব্যক্তিৰ বেয়া মনোভাব থাকে তেন্তে তেওঁ ভাল পৰিস্থিসমূহতো আনন্দিত নহ’ব ।
(trg)="6"> Ne manesem sõngo , ned tõe n talla sũ - noogo , baa yel - tood pʋsẽ .
(trg)="7"> Ned ning sẽn tar manesem wẽng getame tɩ baa fɩ pa zems ye , baa vɩɩmã sã n sɩd yaa sõma .

(src)="7"> ভাল বা বেয়া ​ —⁠ মনোভাব ​ —⁠ শিকিব পৰা যায় ।
(trg)="8"> Wãn - wãn la ned zãmsd manesem toɛ - toɛ tallgo ?
(trg)="9"> Manesem sẽn yaa sõma bɩ wẽng yaa bũmb b sẽn segd n zãmse .

(src)="8"> আচলতে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ মনোভাব এজন ব্যক্তিৰ শিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
(trg)="10"> Sɩda b zãmsd - b lame .
(trg)="11"> A Collier’s Encyclopedia yeta woto bipɛɛlg wɛɛngẽ : “ A sẽn wat n baas n tall manesem ninsã a segd n wa paam - b lame , bɩ a zãms - ba , wala a sẽn segd n paam n bãng bɩ a zãms goama bɩ bũmb a to fãa wã . ”

(src)="10"> আমি কেনেকৈ মনোভাবৰ বিষয়ে শিকোঁ ?
(trg)="12"> Yaa wãn - wãn la d zãmsd manesem ?

(src)="11"> যদিও আন আন বস্তুৱে মনোভাবৰ বিষয়ে শিকাত অৱদান আগবঢ়াই , কিন্তু ঘাইকৈ পৰিবেশ আৰু সঙ্গতিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বৃহতভাবে প্ৰভাৱ পেলায় ।
(trg)="13"> Baa yɛl wʋsg sẽn sõngd n wat ne manesem ning ned sẽn tarã , f sẽn vɩ zĩig ningã la f tũud - n - taarã tara pãng wʋsg rẽ wɛɛngẽ .