# as/2017495.xml.gz
# gxx/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> যথাৰ্থ ধন বিচাৰক
(trg)="2"> A bɔn ghwlii jɛɩn dhi

(src)="3"> “ যিবিলাকে ক্ৰন্দন কৰে ; তেওঁবিলাকে সৈতে ক্ৰন্দন কৰা ”
(trg)="3"> “ Aʋ nɩn ɲʋn an vɩan vɩn ”

(src)="4"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা ” কিয় কৰা উচিত ?
(trg)="4"> “ Dhɛɛdɩ a ye ‘ Zoova ɩbhɛɛ ’ ?

(src)="5"> “ তেওঁ . . .
(src)="6"> আপোনাৰ সকলো আলচ সিদ্ধ কৰক ”
(trg)="5"> ‘ Dhɩ a klɛɛ yea nʋn ɛn . . . ɔɔ mʋɩn niman po ’

# as/2017496.xml.gz
# gxx/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ অযথাৰ্থ ধনেৰে নিজলৈ বন্ধু লাভ কৰা । ” — লূক ১৬ : ৯ .
(trg)="1"> ‘ Ghwlii sea ɩsrɛ ɛ , aʋ jhii dhi aʋ ye dhai we jhe . ’ — LUKƖ 16 : 9 .

(src)="2"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব দৃঢ় কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ ধন - সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="2"> Ka a ye nʋn wɛe ghwlii a bhlea ye jhbhɛɛ nɩan bho abʋ e Ɲɔnsoa ɲnɩn ikuu ɛ ?

(src)="3"> বাণিজ্যিক জগতৰ দাসত্বৰপৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ ?
(trg)="3"> Ka a ye nʋn wɛe a se kmʋn nʋn an dhɔɔpoʋn an kʋɔn kpa i ɛ ?

(src)="4"> আধ্যাত্মিক বিষয়বোৰত ধনৱান হ’বলৈ আপুনি কিয় সংকল্প কৰিছে ?
(trg)="4"> Dhɛɛdɩ aʋ ye ghwlii nɩan dhe ɲɔnsoadhɛ dhi ɩan ibɔan ɲan kpa a ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> চয়তানৰ এই জগতত কিয় দৰিদ্ৰতা থাকিব ?
(trg)="6"> Nɔn kmʋn saʋn nʋn dhi ɛ , sedhɛbhleʋn an muɛn ɔn nɩn jheejhee , dhɛɛdɩ ɛ ?

(src)="7"> আমি কি কি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ?
(trg)="7"> Ideedɩ wɛ a ye iŋwɔn nɔn cɩaandhɛ nɛn dhi ɛ ?

(src)="8"> ৪ , ৫ .
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="9"> ( ক ) যীচু খ্ৰীষ্টৰ দৃষ্টান্তত বৰ্ণনা কৰা ঘৰগিৰীজনৰ কি হৈছিল ( খ ) যীচু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যসকলক কি উপদেশ দিছিল ?
(trg)="9"> ( 1 ) Dhe Zezi ɔ ɩpoodɩ nɩn dhi ɛ , dɩ wɛ dhbhonʋin kpa e dhi ɛ ?
(trg)="10"> ( 2 ) Srɩn wɛ Zezi du ɔɔ dhɛcɩaʋn ɛn ?

(src)="10"> ঈশ্বৰৰ কি উদ্দেশ্য নাছিল ?
(trg)="11"> Dhɔɔpoʋn nɩan zɩan an , ka ʋʋ nɩn Ɲɔnsoa a glʋdɩ a kpa je dhue ɛ , ka nʋn ɩan jhibho sʋn ɛn ?

(src)="11"> লূক ১৬ : ১০ - ১৩ পদত যীচুৱে কি পৰামৰ্শ দিছে ?
(trg)="12"> Srɩn wɛ aa jhe dhe Lukɩ 16 : 10 - 13 dhi ɛ ?

(src)="12"> ৮ , ৯ .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="13"> কিছুমান ভাই - ভনীয়ে কেনেকৈ নিজৰ ধন - সম্পত্তি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে , তাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰক ।
(trg)="14"> Kletiɛn we nʋʋn ʋa nʋʋan aʋ ghwlii dhbho dhe ɩsrɛ dhi ɛ , tmʋn ʋa dɩ .

(src)="14"> উদাৰতাৰে দান কৰিলে আমি কি কি আশীৰ্ব্বাদ লাভ কৰিম ?
(trg)="15"> Bho aa sa ɲʋn baan dhrui nʋn ɛn , jɛɛn wɛ aa jhee bho ɛ ?

(src)="15"> ( ক ) ‘ বুদ্ধিমানেৰে ’ কাম কৰাৰ আৰু এটা উপায় কি ?
(trg)="16"> ( a ) Dhɛɛdɩ dhɛkwaiza nɩn “ tɔ dhi nɩɛn ɛn ” ?

(src)="16"> ( খ ) বৰ্তমান সময়ত ঈশ্বৰৰ লোকসকলৰ মাজত কি কাৰ্য্যবোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ?
(trg)="17"> ( b ) Dhbho wɛ ghwɛi a nʋn dhe Ɲɔnsoa a cɛ ɛ glibha dhi ɛ ?

(src)="17"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="18"> ( Aʋ ŋmʋn foto nɩan bho deenan jha . )

(src)="18"> ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে বুলি অব্ৰাহামে কেনেকৈ দেখুৱাইছিল ?
(trg)="19"> Ka Ablaamʋn dea Ɲɔnsoa gwlɩ ɛ , kɔ nʋn ɛn to sʋn ɛn ?

(src)="19"> ( ক ) পৌলে তীমথিয়ক কি উপদেশ দিছিল ?
(trg)="20"> ( 1 ) Srɩn wɛ Pɔʋ du Timotee ɛ ?

(src)="20"> ( খ ) বৰ্তমান সময়ত আমি পৌলৰ উপদেশ কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="21"> ( 2 ) Ka a ye Pɔʋ ɔ srɩn jhriɛ du sʋn nʋn zɩan an ?

(src)="21"> আমি কি কৰিবলৈ সংকল্প লোৱা উচিত ?
(trg)="22"> Dhɛwɛ kɔndɩ a ye o za a ye nʋn ɛn ?

(src)="22"> কেইটামান উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="23"> Dɩ ɩan toɛ aʋ tmʋn ɩan dɩ .

(src)="23"> কেনেধৰণৰ ধন - সম্পত্তিৰপৰা প্ৰকৃত আনন্দ লাভ কৰিব পৰা যায় ?
(trg)="24"> Ghwlii wɛ ɩan ɲɩn ɲʋn pɛɛ ɛ bhlua a ?

(src)="24"> ( ক ) অতি সোনকালে এই জগতৰ বাণিজ্যিক ব্যৱস্থাৰ কি হ’ব ?
(trg)="25"> ( 1 ) Dɩ wɛ ɩan mun dhɔɔpoʋn jhe dhe ɲan an ?

(src)="25"> ( খ ) এই কথা মনত ৰাখি আমি ধন - সম্পত্তিৰ প্ৰতি কেনে দৃষ্টিভংগী ৰখা উচিত ?
(trg)="26"> ( 2 ) Bho a jhibho dɩ nɩn ɛn , mɛn ka ghwlii ibɔɛn ɛn dɩ ye pɛn bho a gwlɩ ɛ ?

(src)="26"> ১৭ , ১৮ .
(trg)="27"> 17 , 18 .

(src)="27"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বন্ধুসকলৰ বাবে কি আশীৰ্ব্বাদ অপেক্ষা কৰি আছে ?
(trg)="28"> Dhɩwɛ Ɲɔnsoa a jhbhɛɛʋn an mun jhe ɛ ?

# as/2017497.xml.gz
# gxx/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ পৰস্পৰে প্ৰবোধ দি থাকা , আৰু ইজনে সিজনক ধৰ্ম্মত বৃদ্ধি কৰা । ” — ১ থিচ .
(trg)="1"> ‘ Aʋ kuu bha i dhue dhue . ’ — 1 TES .

(src)="2"> ৫ : ১১ .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিয়ে ?
(trg)="3"> Ka Zoova a nʋn aʋ dɩgwlɩidu sʋn ɛn ?

(src)="4"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলে কোনবোৰ শাস্ত্ৰ পদৰপৰা শান্ত্বনা লাভ কৰিব পাৰে ?
(trg)="4"> Biiblʋ a jhri wɛ ɩn bhɛɛ ɩn ye ɲʋn dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="5"> ভাই - ভনীসকলে কেনেকৈ তেওঁলোকক শান্ত্বনা দিব পাৰে ?
(trg)="5"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , kawɛ ɲɔnsoagbu a nʋbʋ dɩgwlɩidu sʋn ɛn ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> এই লেখত আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু কিয় ?
(trg)="7"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , dhɛɛdɩ a ye ʋa dɩ gwlɩi duɛ cɩan an ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho deenan jha . )

(src)="9"> ৩ , ৪ .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ দুখ আৰু বেদনা বুজি পায় ?
(trg)="10"> Ka ɲʋn yea ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ , Zoova jhibhi .
(trg)="11"> Dhɛɛdɩ ɛ ?

(src)="11"> ৫ , ৬ .
(trg)="12"> 5 , 6 .

(src)="12"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিয়ে ?
(trg)="13"> Bho Zoova ye aʋ dɩgwlɩidu ɛ , ka a ye nʋn ɛn ?

(src)="13"> ৭ , ৮ .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="15"> লাজাৰৰ মৃত্যুত যীচুৱে কেনেকৈ সহানুভূতি দেখুৱাইছিল ?
(trg)="15"> Ka Zezi ɔ bɔan ɔ ye aʋ dɩgwlɩidu ɛ , ka a nʋn ɛn jhibho sʋn ɛn ?

(src)="16"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যীচুৱে বৰ্তমান সময়তো আমাৰ দুখ আৰু বেদনা বুজি পায় ?
(trg)="16"> Ka Zezi nɩan ghwɛe dhi ɛ , ka ɔ nʋn ɛn to sʋn bho Lazaa a mɛan an ?
(trg)="17"> Ka Zezi ɔ ɲʋn an ghwɛe jheɛ sea ɩzian an , dhɛɛdɩ a yeɛ gwlɩ de ɛ ?

(src)="17"> আপুনি বিশেষকৈ কোনবোৰ শাস্ত্ৰ পদৰপৰা শান্ত্বনা লাভ কৰে ?
(trg)="18"> Biiblʋ a jhri wɛ jhibho ɩn bhɛɛ ɩn ye ɲʋn dɩ gwlɩi du ɛ ?

(src)="18"> আমি আনক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিব পাৰোঁ ?
(trg)="19"> Ka a ye nʋn wɛe a ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="19"> আমি কি কথা মনত ৰখা উচিত ?
(trg)="20"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , dhɛwɛ a ye jhibho dhe aʋ dɩ dhi ɛ ?

(src)="20"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলক আমি কি ক’ব পাৰোঁ ?
(trg)="21"> Dhɛwɛ bhɛɛ ye tmʋn wɛe ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="21"> যেতিয়া আপোনাক কিবা ক’বলৈ অসুবিধা হয় , তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে ?
(trg)="22"> Bho mun ɲɔn dɩgwlɩidu a wɛe se dhɛ yea tmʋn jhibho ɛ , dhɛ dhee nɛɛn wɛ bhɛɛ ye nʋn ɛn ?

(src)="22"> ( “ শান্ত্বনাৰ বাক্য ” নামৰ বক্সটো চাওক । )
(trg)="23"> ( Aʋ ŋmʋn dhe tɛʋn “ Des paroles consolantes ” Dhi . )

(src)="23"> আনক শান্ত্বনা দিয়াৰ এক উত্তম উপায় কি হয় ?
(trg)="24"> Bho aa sa ɲɔn dɩgwlɩidu ɛ , dhɛɛdɩ a nɩn ɔn ye bhae ɛ ?

(src)="24"> ১৭ - ১৯ .
(trg)="25"> 17 - 19 .

(src)="25"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলক আমি কিয় শান্ত্বনা দি থকা উচিত ?
(trg)="26"> Dhɛɛdɩ a ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan an dɩgwlɩiduɛ ɲan kpa a ?

(src)="26"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰৰপৰা আমি কিয় প্ৰকৃত শান্ত্বনা লাভ কৰোঁ ?
(trg)="27"> Dhɛwɛ Zoova ye nʋn ɛ ye aʋ dɩ gwlɩi du kajɔɔnka a ?

# as/2017498.xml.gz
# gxx/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা কৰা ; . . .
(trg)="1"> “ Aʋ bhɛɛ Zoova a ! . . .

(src)="2"> সেয়ে সন্তোষজনক , প্ৰশংসাৰ উপযুক্ত । ” — গীত .
(trg)="2"> Ɔɔ ɩbheɛ nɩɛn mʋnan dɩ dhe ɔ nɩɛn ɛɛ ka ! ” — PS .

(src)="3"> ১৪৭ : ১ .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে ?
(trg)="4"> ka Zoova a dua man dɩ yeɛ iŋwɔn ɔn ?

(src)="5"> যিহোৱা ঈশ্বৰে নিশ্চয় আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিব ?
(trg)="5"> ka Zoova a muan ʋn sʋn bho po yeɛ gwlɩ de ɛ ?

(src)="6"> যিহোৱা ঈশ্বৰে নিজৰ বাক্যৰ যোগেদি লোকসকলক সহায় কৰে ?
(trg)="6"> ka Zoova a ghlu bhɛa ʋn yea ʋn sʋn bho po yɩ jhibho ɛ ?

(src)="7"> ১ - ৩ .
(trg)="7"> 1 - 3 .

(src)="8"> ( ক ) গীতমালা ১৪৭ সম্ভৱতঃ কেতিয়া লিখা হৈছিল ?
(trg)="8"> ( 1 ) Dhe nɔn wɛ dhi Psaume 147 creɛ ɛ ?

(src)="9"> ( খ ) গীতমালা ১৪৭ অধ্যয়ন কৰিলে আমি কি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="9"> ( 2 ) Dhɛwɛ Psaume 147 po aʋ kpɩ a ye nʋn ɛn ?

(src)="11"> গীতৰচকে যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বিষয়ে কি কৈছিল ?
(trg)="10"> Bheɔ Sirisi zeia Israɛkɔʋn dhe ɛ , dhɛɛdɩ ɛ dubʋ dɩ gwlɩi ɛ ?

(src)="12"> গীতমালা ১৪৭ : ৪ পদত লিখা কথাই কিয় আপোনাৰ হৃদয়ক স্পৰ্ষ কৰে ?
(trg)="11"> Dhɛ bhlei dhue tmʋn dhe Zoova a ɲʋnpʋʋɛ ɛ dɩ dhi ɛ ?
(trg)="12"> Dhɛwɛ Psaume 147 : 4 ɛn tɔɔn abʋ ɛ ?

(src)="13"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="13"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho cɩaandhɛ ɛ deenan jha . )

(src)="14"> ৭ , ৮ .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="15"> ( ক ) যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ বিষয়ে কি জানে ?
(trg)="15"> ( 1 ) Bho Zoova ye ɔɔ cɛ zeie ɛ , dhɛwɛ ɔɔ ŋmʋn jha a ?

(src)="16"> ( খ ) উদাহৰণ দি বৰ্ণনা কৰক যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ লগত প্ৰেমেৰে কেনেকৈ আচৰণ কৰে ।
(trg)="16"> ( 2 ) Ka Zoova a jhea ɲʋn an ghwɛe ɛ , bo wɛ ɛ toɛ ɛ ?

(src)="17"> ৯ , ১০ .
(trg)="17"> 9 , 10 .

(src)="18"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে ?
(trg)="18"> Bho Zoova a sa aʋ sʋn bho po ɛ , dhɛwɛ ɔɔ kɔɔn ɲan ɔɔ nʋn ɛn ?
(trg)="19"> Ɛɛ toɛ ?

(src)="19"> বৰ্ণনা কৰক ।
(trg)="20"> Ka a ye nʋn wɛe a ye Zoova a ɩkmansʋn jhe ɛ ?

(src)="21"> ১২ , ১৩ .
(trg)="21"> 12 , 13 .

(src)="22"> ( ক ) ঈশ্বৰৰপৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ হ’লে আমি কি বিষয়বোৰৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ?
(trg)="22"> ( 1 ) Bho Ɲɔnsoa ye aʋ sʋn bho po ɛ , dhɛwɛ a se nʋn in ɛn ?

(src)="23"> ( খ ) যিহোৱা ঈশ্বৰে কেনে লোকসকলৰ বাবে আনন্দিত হয় ?
(trg)="23"> ( 2 ) Ɲɔnwɛ ɛ nʋn Zoova tʋn ɛn ?

(src)="24"> কি বিষয়ৰ ওপৰত গীতৰচকৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল ?
(trg)="24"> Dhɛwɛ bhlei degwlɩ ɛɛ kuuɔ i dhe ɛ ?

(src)="25"> ১৫ - ১৭ .
(trg)="25"> 15 - 17 .

(src)="26"> ( ক ) কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি আমাৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে কেনে অনুভৱ কৰোঁ ?
(trg)="26"> ( 1 ) Bho kledɩ a sa aʋ jhe ɛ , ka aa nɩn zɔn dhee nɔɔn ɔn ?

(src)="28"> ( খ ) উদাহৰণ দি বুজাওক যে ঈশ্বৰৰ বাক্যই “ অতি শীঘ্ৰে ” আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে ?
(trg)="27"> Dhe ka Zoova a ghlu a nʋn aʋ sʋn bho po sʋn ɛn ?
(trg)="28"> ( 2 ) Ka ‘ Ɲɔnsoa a ghlu a plea ’ , dhɩ a toɛ , tmʋn ɩan dɩ . ’

(src)="29"> যিহোৱা ঈশ্বৰ আপোনাৰ কাষত আছে বুলি আপুনি কিয় অনুভৱ কৰে ?
(trg)="29"> Bho gwlɩ ɛ , dhɛɛdɩ dhe Zoova jhri dhe nɩn ɲʋn an klɛɛ se goɔ ɛ ?

(src)="30"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা ” কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত কি কাৰণ আছে ?
(trg)="30"> Dhɛɛdɩ ye ka nʋn “ aʋ bhɛɛ Zoova a ! ”
(trg)="31"> a ?

# as/2017499.xml.gz
# gxx/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাত হৰ্ষ কৰা ; তাতে তেওঁ তোমাৰ মনৰ বাঞ্চা পূৰ কৰিব । ” — গীত .
(trg)="1"> “ Nʋn mʋnan dhe Zoova a ɲnɩn mʋn , ɔɔ muɛn ʋn man pɛɛ bɔɔn dhɩ ɲɩn . ” — PS .

(src)="2"> ৩৭ : ৪ .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনাই আপোনাৰ ভৱিষ্যত আনন্দিত কৰিব ?
(trg)="3"> Dhɛwɛ ye o za ye nʋn ɛ ye ʋn bɔya ɲɩn dhe ɲan an ?

(src)="4"> কিশোৰ অৱস্থাত পূৰ্ণ - সময়ৰ সেৱা কৰিলে আপুনি কি শিকিব পাৰিব ?
(trg)="4"> Dhɛwɛ jezadhbho ɔ tɔɔn ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲɩmai mɩɩn ɛn ?

(src)="5"> অগ্ৰগামী সেৱা কৰিলে , আগলৈ আৰু কি কি লাভ কৰাৰ সুযোগ আছে ?
(trg)="5"> Bho a kpa jezai ɛ , dhɩ dhee nɩɩn wɛ a bhɛɛ a ye nʋn dhe ɲɔnsoadhbho dhi ɛ ?

(src)="6"> এজন ডেকাই কি নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰয়োজন ?
(trg)="6"> Dhɛwɛ ɛ dɩ nɩn dhe ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn kwa a ?

(src)="7"> তেওঁ চিন্তা কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজন নাই ?
(trg)="7"> Dhe dhɛɛdɩ ɛɛ nʋan se ʋa faʋn bhle i ɛ ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho cɩaandhɛ ɛ deenan jha . )

(src)="10"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ বাবে কি বিচাৰে ?
(trg)="9"> Ka Zoova a bɔan yea dhɛ yea ʋn bɔya ɲɩn bho za , jhibhi ?
(trg)="10"> Dhɛwɛ Zoova a bɔn ye nʋn ɛn ?

(src)="11"> ৪ , ৫ .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="12"> কি কথাই যীচু খ্ৰীষ্টক আনন্দিত কৰি তুলিছিল ?
(trg)="12"> Dhɛwɛ ɛ po Zezi mʋnan dhi dhe ɛ ?