# as/2017412.xml.gz
# gcf/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> ‘ বিদেশীবিলাক , ’ নিজৰ ল’ৰা - ছোৱালীক সহায় কৰক
(trg)="2"> An - nou édé sé « étranjé » - la « sèvi Jéova èvè tchè - kontan »

(src)="4"> আপোনাৰ প্ৰেম চেঁচা পৰিবলৈ নিদিব
(trg)="3"> Ka nou pé fè pou édé timoun a sé « étranjé » - la

(src)="5"> “ তুমি এইবিলাকতকৈ মোক অধিক প্ৰেম কৰিছা নে ? ”
(trg)="4"> Pa lésé lanmou a - w rèfwadi
(trg)="5"> « Ès ou enmé - mwen plis ki sa ki la ?
(trg)="6"> »

# as/2017413.xml.gz
# gcf/2017413.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাই বিদেশীবিলাকক ৰক্ষা কৰে । ” — গীত .
(trg)="1"> « Jéova ka pwotéjé étranjé ki ka rété an péyi - la » ( SÒM .

(src)="2"> ১৪৬ : ৯ .
(trg)="2"> 146 : 9 ) .

(src)="3"> বহুতো শৰণাৰ্থীয়ে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ?
(trg)="3"> Ki difikilté onlo réfijyé jwenn ?

(src)="4"> আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বিষয় পূৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="4"> Kijan nou pé édé sé réfijyé - la ni sa ki pli enpòwtan ?

(src)="5"> শৰণাৰ্থীসকলক ঘোষণা কৰাৰ সময়ত আমি কি বিষয়বোৰ মনত ৰখা উচিত ?
(trg)="5"> Lè nou ka préché ba dé réfijyé , ka fò - nou sonjé ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(src)="7"> ( ক ) কিছুমান ভাই - ভনীয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) Ki difikilté sèwten frè é sè an nou ka jwenn ?

(src)="8"> ( খ ) ইয়াৰপৰা কি কি প্ৰশ্ন উদয় হয় ?
(trg)="7"> b ) Ki kèsyon nou pé pozé - nou ?

(src)="9"> যীচু আৰু তেওঁৰ বহুতো শিষ্যই কেনেকৈ শৰণাৰ্থী হৈ পৰিছিল ?
(trg)="8"> Kijan fè Jézi , é onlo disip a - y apré , touvé - yo ka viv antankè réfijyé ?

(src)="12"> ৬ , ৭ .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="13"> ( ক ) ‘ ঈশ্বৰৰ প্ৰেমে ’ আমাক কি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ?
(trg)="10"> Douvan ki danjé sé réfijyé - la ka touvé - yo a ) lè fò - yo kité la yo té ka rété la ?
(trg)="11"> b ) lè yo ka viv adan on kan èvè dòt réfijyé ?

(src)="14"> ( খ ) এটা উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="12"> 6 , 7 . a ) Ka « lanmou pou Bondyé » ka pousé - nou a fè pou frè an nou ?

(src)="15"> ৮ , ৯ .
(trg)="13"> b ) Bay on ègzanp .

(src)="16"> ( ক ) বেলেগ দেশত শৰণাৰ্থীসকলে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ?
(trg)="14"> 8 , 9 . a ) Palé dè déotwa difikilté sé réfijyé - la ka jwenn lè yo ka rivé adan on dòt péyi . b ) Poukwa fò - nou ni pasyans pou édé sé réfijyé - la ?

(src)="17"> ( খ ) আমি তেওঁলোকক সহায় কৰাটো কিয় প্ৰয়োজন ?
(trg)="15"> Kijan nou pé édé sé réfijyé - la rivé yo rivé ?

(src)="19"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="16"> ( ou pé sèvi èvè prèmyé foto a awtik - la ) .

(src)="20"> ( ক ) শৰণাৰ্থী ভাই - ভনীসকলক আৰম্ভণিতে কি বস্তুবোৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ?
(trg)="17"> a ) Ki prèmyé biten sé réfijyé - la bizwen ?
(trg)="18"> b ) Kijan sé réfijyé - la pé montré yo ni rèkonésans ?

(src)="21"> ( খ ) তেওঁলোকে কেনেকৈ কৃতজ্ঞতা দেখুৱাব পাৰে ?
(trg)="19"> 12 , 13 . a ) Kijan nou pé édé sé réfijyé - la on mannyè ki pratik ?

(src)="22"> ১২ , ১৩ .
(trg)="20"> b ) Bay on ègzanp .

(src)="24"> ( খ ) এটা উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="21"> a ) Kont ki tantasyon sé réfijyé - la ni a lité ?

(src)="26"> ( খ ) এটা উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="22"> b ) Bay on ègzanp .

(src)="27"> ১৫ , ১৬ .
(trg)="23"> 15 , 16 .

(src)="28"> ( ক ) আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="24"> Kijan nou pé a ) konsolidé fwa a frè é sè an nou ki réfijyé ?
(trg)="25"> b ) ba - yo on soutyen moral ?

(src)="30"> আমাৰ ঘোষণা কাৰ্য্যই শৰণাৰ্থীসকলক কেনেকৈ সকাহ দিয়ে ?
(trg)="26"> Lè nou ka préché ba sé réfijyé - la , ki soulajman sa ka prokiré - yo ?

(src)="31"> ১৮ , ১৯ .
(trg)="27"> 18 , 19 .

(src)="32"> শৰণাৰ্থীসকলক ঘোষণা কৰাৰ সময়ত আমি কেনেকৈ বুদ্ধিমতাৰে কাৰ্য্য কৰিব পাৰোঁ ?
(src)="33"> ২০ , ২১ .
(trg)="28"> Ki prékosyon nou pé pran lè nou ka préché ba moun ki réfijyé ?

(src)="34"> ( ক ) শৰণাৰ্থীসকলক আন্তৰিক প্ৰেম দেখুৱাৰ বাবে কি ভাল পৰিণাম লাভ কৰিব পাৰি ?
(trg)="29"> 20 , 21 . a ) Lè nou ka manifèsté on lanmou ki sensè ba sé réfijyé - la , ki bon rézilta sa ka bay ?

(src)="35"> ( খ ) পৰৱৰ্তী লেখত কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব ?
(trg)="30"> b ) Ka nou ké vwè adan pwochen awtik - la ?

# as/2017414.xml.gz
# gcf/2017414.xml.gz


(src)="2"> পিতৃ - মাতৃয়ে নিজৰ ল’ৰা - ছোৱালীৰ বাবে কেনেকৈ ভাল উদাহৰণ ৰাখিব পাৰে ?
(trg)="1"> « Pa ni ayen ki ka fè - mwen plis plézi ki lè an ka tann - di timoun an mwen ka kontinyé maché dan lavérité » ( 3 JAN 4 ) .

(src)="3"> পৰিয়ালে কি ভাষাৰ মণ্ডলীলৈ যাব , তাৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীয়ে কেনেকৈ নিৰ্ণয় ল’ব ?
(trg)="2"> Ki bon ègzanp sé paran - la pé ba timoun a yo ?

(src)="4"> নতুন দেশত থাকিবলৈ অহা পিতৃ - মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ ল’ৰা - ছোৱালীক ভাই - ভনীসকলে কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে ?
(trg)="3"> Ka ki pé édé chèf a fanmi - la désidé an ki lang yo ké pran réinyon a yo ?
(trg)="4"> Kijan nou pé édé sé imigré - la é timoun a yo ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(src)="6"> ( ক ) বিদেশত ল’ৰা - ছোৱালীয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Ki pwoblèm onlo timoun a imigré ka rankontré ?

(src)="7"> ( খ ) এই লেখত আমি কি কি প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম ?
(trg)="6"> b ) A ki kèsyon nou kay réponn adan awtik - lasa ?

(src)="8"> ৩ , ৪ .
(trg)="7"> 3 , 4 . a ) Ki bon ègzanp sé paran - la pé ba timoun a yo ?

(src)="9"> ( ক ) পিতৃ - মাতৃয়ে কেনেকৈ ল’ৰা - ছোৱালীৰ বাবে এটা ভাল উদাহৰণ ৰাখিব পাৰে ?
(trg)="8"> b ) Ka sé paran - la pa andwa atann dè timoun a yo ?

(src)="10"> ( খ ) তেওঁলোকে ল’ৰা - ছোৱালীৰপৰা কি আশা কৰা উচিত নহয় ?
(trg)="9"> Poukwa fò sé paran - la palé dè Jéova èvè timoun a yo ?

(src)="12"> আপোনাৰ ভাষা শিকাৰ বাবে ল’ৰা - ছোৱালীয়ে কেনেকৈ লাভৱান হ’ব পাৰিব ?
(trg)="10"> Poukwa , lè timoun a - w ka palé menm lang ki - w , sé on bon biten ?

(src)="13"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="11"> ( ou pé sèvi èvè prèmyé foto a awtik - la ) .

(src)="14"> যদি ল’ৰা - ছোৱালীয়ে আপোনাৰ ভাষা ক’ব নোৱাৰে , তেনেহ’লে আপুনি কি কৰা উচিত ?
(trg)="12"> Lè lang - la ka pozé pwoblèm an fanmi a - w , ka ou pé fè ?

(src)="16"> কিছুমান পিতৃ - মাতৃক ল’ৰা - ছোৱালীৰ বাবে কেনে পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় ?
(trg)="13"> Menmsi ou pa ka palé lang a péyi - la byen , ka ou pé fè pou édé timoun a - w ?

(src)="17"> ( ক ) পৰিয়ালে কি ভাষাৰ মণ্ডলীলৈ যাব , তাৰ বিষয়ে কোনে নিৰ্ণয় ল’ব ?
(trg)="14"> Si sa nésésè kè timoun a yo étidyé adan dé lang , ka sé paran - la pé fè pou édé - yo ?

(src)="18"> ( খ ) নিৰ্ণয় লোৱাৰ আগতে তেওঁ কি কৰা উচিত ?
(trg)="15"> a ) Kimoun ki ka désidé an ki lang fanmi - la ké pran réinyon a - y ?

(src)="19"> ১১ , ১২ .
(src)="20"> ( ক ) ল’ৰা - ছোৱালীয়ে সভাৰপৰা কিমান উপকৃত হ’ব , সেয়া ভাষাৰ ওপৰত কেনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰে ?
(trg)="16"> b ) Ka chèf a fanmi - la dwètèt fè avan i pran on désizyon ?

(src)="21"> ( খ ) কিছুমান ল’ৰা - ছোৱালীয়ে হয়তো নিজৰ মাতৃভাষা কিয় শিকিব নিবিচাৰে ?
(trg)="17"> 11 , 12 . a ) Pou on timoun pran gou a sa yo ka di an réinyon - la , ki wòl enpòwtan lang - la ka jouwé ?

(src)="22"> ১৩ , ১৪ .
(trg)="18"> b ) Poukwa ni dé timoun ki pa anvi aprann palé lang a fanmi a yo ?

(src)="23"> ( ক ) এটা পৰিয়ালে মণ্ডলী সলনি কৰাৰ নিৰ্ণয় কিয় লয় ?
(trg)="19"> 13 , 14 . a ) Poukwa dé paran désidé ay adan on kongrégasyon ki ka palé lang a péyi - la ?

(src)="24"> ( খ ) যিহোৱা ঈশ্বৰৰ লগত সন্বন্ধ দৃঢ় কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰে ?
(trg)="20"> b ) Kijan koup - lasa rivé gadé on lanmityé solid èvè Jéova ?

(src)="25"> ক্ৰিষ্টীনাই নতুন দেশৰ মণ্ডলীত সেৱা কৰিব পাৰিম বুলি কিয় ভাবিছিল ?
(trg)="21"> Poukwa Kristina santi kè fò i té adan on kongrégasyon ki ka palé lang a péyi - la ?

(src)="26"> বেলেগ ভাষা কোৱা মণ্ডলীলৈ নোযোৱাৰ বাবে নাডিয়াই কিয় আনন্দিত আছিল ?
(trg)="22"> Poukwa Nadia kontan i rété adan on kongrégasyon ki ka palé lang a fanmi a - y ?

(src)="27"> ( ক ) ল’ৰা - ছোৱালীক যত্ন লোৱাৰ দায়িত্ব ঈশ্বৰে কাৰ ওপৰত দিছে ?
(trg)="23"> a ) Kimoun Jéova mandé lévé sé timoun - la ?

(src)="28"> ( খ ) তেওঁলোকক সত্য শিকাবলৈ পিতৃ - মাতৃয়ে ক’ৰপৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে ?
(trg)="24"> b ) Ki pal sé paran - la pé mandé pou lévé timoun a yo ?

(src)="29"> ১৮ , ১৯ .
(trg)="25"> 18 , 19 . a ) Kijan dòt krétyen pé édé sé jenn - la ?

(src)="30"> ( ক ) কিশোৰ - কিশোৰীসকলক আনে কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে ?
(trg)="26"> b ) Ka pou sé paran - la kontinyé fè ?

(src)="31"> ( খ ) পিতৃ - মাতৃয়ে কি কৰা উচিত ?
(trg)="27"> Kijan sé paran - la pé édé timoun a yo sèvi Jéova fidèlman ?

# as/2017415.xml.gz
# gcf/2017415.xml.gz


(src)="1"> “ অধৰ্ম্ম অধিক হোৱাত , অনেকৰ প্ৰেম চেঁচা হৈ যাব । ” — মথি ২৪ : ১২ .
(trg)="1"> « Piskè moun ké ka méprizé lalwa dè plizanpli , lanmou a lamajorité ké rèfwadi » ( MATYÉ .
(trg)="2"> 24 : 12 ) .

(src)="2"> আমি যিহোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="3"> Ka nou pé fè pou lanmou an nou pou Jéova rété fò ?

(src)="3"> আমি বাইবেলৰ সত্যৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ গভীৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="4"> Ka nou pé fè pou nou enmé vérité - la ki an Bib - la plis ankò ?

(src)="4"> আমি ভাই - ভনীসকলক কিয় প্ৰেম কৰা প্ৰয়োজন ?
(trg)="5"> Poukwa sa enpòwtan dè ni onlo lanmou pou frè é sè an nou ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(src)="6"> ( ক ) মথি ২৪ : ১২ পদত উল্লেখ কৰা যীচুৰ এই বাক্যশাৰী প্ৰথমে কাৰ ওপৰত পূৰ হৈছিল ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) Sa Jézi di an Matyé 24 : 12 , sa té ka konsèwné kimoun an prèmyé ?

(src)="7"> ( খ ) পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম কিতাপে কেনেকৈ উনুকিয়াই দিয়ে যে প্ৰথম শতিকাৰ খ্ৰীষ্টানসকলে নিজৰ প্ৰেম চেঁচা পৰিবলৈ দিয়া নাছিল ?
(trg)="7"> b ) Adan Bib - la , an Akt , ka ki ka montré kè majorité a sé prèmyé krétyen - la toujou fè ansòt kè lanmou a yo rété fò ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( ou pé sèvi èvè prèmyé imaj a awtik - la ) .

(src)="9"> কিছুমান খ্ৰীষ্টানৰ প্ৰেম কিয় চেঁচা পৰি গৈছিল ?
(trg)="9"> Ka ki fè si déotwa krétyen lésé lanmou a yo rèfwadi ?

(src)="10"> ( ক ) বৰ্তমান সময়ৰ লোকসকলৰ প্ৰেম কেনেকৈ চেঁচা পৰিছে ?
(trg)="10"> a ) A épòk an nou , lanmou - la ka rèfwadi .
(trg)="11"> An ki sans ?

(src)="11"> ( খ ) আমি কি তিনিটা দিশত আমাৰ প্ৰেম দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="12"> b ) Fò lanmou an nou rété fò adan twa domenn .
(trg)="13"> Ki domenn é sa ?

(src)="12"> আমি যিহোৱা ঈশ্বৰক কিয় প্ৰেম কৰা উচিত ?
(trg)="14"> Poukwa fò - nou enmé Jéova fò ?

(src)="14"> বৰ্তমান সময়ত খ্ৰীষ্টানসকলে কেনেধৰণৰ চিন্তা - ধাৰাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ?
(trg)="15"> Ka ki ka rivé lè on moun pèd lanmou a - y pou Bondyé ?
(trg)="16"> Jòdila , ki lidé danjéré nou ka tann é ki pé rivé a ni on éfé si on krétyen ?

(src)="15"> ( ক ) যিহোৱা ঈশ্বৰৰ লোকসকলে কি কাৰণৰ বাবে নিৰাশ হ’ব পাৰে ?
(trg)="17"> a ) Ki sitiyasyon pé rivé a dékourajé on krétyen ?

(src)="16"> ( খ ) গীতমালা ১৩৬ - ৰপৰা আমি কি সান্ত্বনা লাভ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="18"> b ) Ki asirans nou ni lè nou ka li Sòm 136 ?

(src)="17"> ঈশ্বৰৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰেম দৃঢ় ৰাখিবলৈ কি কথাই পৌলক সহায় কৰিছিল ?
(trg)="19"> Ka Pòl fè pou lanmou a - y pou Jéova rété fò ?

(src)="18"> আমি যিহোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="20"> Ka nou pé fè pou lanmou an nou pou Jéova rété fò ?

(src)="19"> ১১ , ১২ .
(trg)="21"> 11 , 12 .

(src)="20"> আমি বাইবেলৰ সত্যৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ গভীৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="22"> Ka nou pé fè pou lanmou an nou pou vérité - la ki an Bib - la vin pli fò ?

(src)="21"> ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি ভাববাদী যিৰিমিয়াৰ কিয় প্ৰেম আছিল আৰু ইয়ে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিল ?
(trg)="23"> Ka ki édé Jérémi enmé Pawòl a Bondyé ?
(trg)="24"> b ) Ki éfé vérité - la té ni asi - y ?

(src)="22"> আমি আৰু কেনেকৈ বাইবেলৰ সত্যৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম গভীৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="25"> Ki dòt biten nou pé fè pou lanmou an nou pou vérité - la ki an Bib - la grandi ?

(src)="23"> ১৫ , ১৬ .
(trg)="26"> 15 , 16 . a ) Dapré Jan 13 : 34 é 35 , ki lòd Jézi ban - nou ?

(src)="24"> ( ক ) যোহন ১৩ : ৩৪ , ৩৫ পদৰ অনুসৰি যীচুৱে আমাক কি কৰিবলৈ আজ্ঞা দিছে ?
(trg)="27"> b ) Kijan lanmou nou ni pou frè é sè an nou , lanmou nou ni pou Jéova é pou vérité - la ki an Bib - la , lyanné yonn èvè lòt ?

(src)="26"> আমি ভাই - ভনীসকলক প্ৰেম কৰোঁ বুলি কি কি উপায়েৰে দেখুৱাব পাৰোঁ ?
(trg)="28"> Kijan nou pé montré lanmou an nou ?
(trg)="29"> Ka ki pé édé - nou réglé ti dézagréman nou pé ni èvè frè é sè an nou ?

# as/2017416.xml.gz
# gcf/2017416.xml.gz


(src)="1"> “ হে যোহনৰ পুতেক চিমোন , তুমি এইবিলাকতকৈ মোক অধিক প্ৰেম কৰিছা নে ? ” — যোহন ২১ : ১৫ .
(trg)="1"> « Simon gason a Jan , ès ou enmé - mwen plis ki sa ki la ?
(trg)="2"> » ( JAN 21 : 15 ) .

(src)="2"> আমি কেনেকৈ চাকৰিৰ প্ৰতি সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিব পাৰোঁ ?
(trg)="3"> Travay ?
(trg)="4"> Anmizman ?
(trg)="5"> Byen matéryèl ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> গোটেই ৰাতি মাছ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছত , পিতৰে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰিছিল ?
(trg)="7"> On joumaten , apré i pasé tout lannuit ka péché , ka Pyè fin pa konprann ?
(trg)="8"> A kibiten fò - nou fè atansyon ?

(src)="7"> খ্ৰীষ্টানসকলক কিয় সজাগ হৈ থকা উচিত ?
(trg)="9"> Ka ki ké édé - nou sav si lanmou an nou pou Jézi fò ?