# as/2017611.xml.gz
# ewo/2017611.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> “ কৰ্ম্ম আৰু সত্যেৰে প্ৰেম কৰোঁহঁক ”
(trg)="2"> “ Éding . . . a mimboen ai a bebela ”

(src)="3"> সত্যই “ শান্তি দিবলৈ নহয় , কিন্তু তৰোৱাল ” চলাবলৈ আহে
(trg)="3"> Bebela a zu “ ki ai mvòè , he fa nsòng ”

(src)="4"> জখৰিয়াৰ দৰ্শনে আপোনাক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰে ?
(trg)="4"> Dzé Minyenen mi Zakarias — mia yegele wò ?

(src)="5"> ৰথ আৰু কিৰীটিয়ে আপোনাক সুৰক্ষিত কৰিব
(trg)="5"> Bikelik ai ékari nkukuma bia baala wò

# as/2017612.xml.gz
# ewo/2017612.xml.gz


(src)="1"> “ আমি কেৱল বাক্যেৰে বা জিবাৰে নহয় , কৰ্ম্ম আৰু সত্যেৰে প্ৰেম কৰোঁহঁক । ” — ১ যোহ ৩ : ১৮ .
(trg)="1"> “ Bi be ding ai bibuk ai oyem ve ai minboen ai bebela . ” ​ — 1 YOHANNES 3 : 18 .

(src)="2"> সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰেম কি ?
(trg)="2"> Éding éfé ya dang biding bise bivòk ?

(src)="3"> “ অকপট প্ৰেম ” বুলিলে কি বুজায় ?
(trg)="3"> Dzé é ne “ éding é ne tegè ai medugen ” ?

(src)="5"> সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰেম কি ?
(trg)="4"> Akia afé bi ne dzam yem na éding dzaan é ne nfang éding ?

(src)="6"> ইয়াত কি কি জড়িত আছে ?
(trg)="5"> Kan éding fé ya yeane bò dia a zang dzaan , ai asu dzé ?

(src)="7"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="6"> ( Bebege evegele ya mekè me ayegè . )

(src)="8"> ২ , ৩ .
(trg)="7"> 2 , 3 .

(src)="9"> যিহোৱা ঈশ্বৰে মানৱজাতিৰ প্ৰতি নিজৰ অকপট প্ৰেম কেনেকৈ দেখুৱায় ?
(trg)="8"> Akia afé Yéhova a nga lere bot éding é ne tegè metang ?

(src)="11"> আমাৰ প্ৰেম সত্য হয় বুলি আমি কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ ?
(trg)="9"> Akia afé bia yem na bebò minsem be ne dzam lere éding é ne tegè metang ?

(src)="12"> ৬ , ৭ .
(trg)="10"> Akia afé bi ne lere nfang éding ?

(src)="13"> ( ক ) “ অকপট প্ৰেম ” বুলিলে কি বুজায় ?
(trg)="11"> 6 , 7 . ( a ) Dzé é ne “ éding é ne tegè medugen ” ?

(src)="14"> ( খ ) মিছা প্ৰেমৰ কিছুমান উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="12"> ( b ) lerege memvulna ya nvunvol éding ?

(src)="15"> আমি নিজকে কি প্ৰশ্ন সোধা উচিত ?
(trg)="13"> Nsili mbé bi ne dzam sili biabeben ?

(src)="16"> সত্য প্ৰেমে কি কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে ?
(trg)="14"> Dzé nfang éding wa tindi bia ne bi bò ?

(src)="17"> আমি আনক কেনেকৈ সন্মান দেখুৱাব পাৰোঁ ?
(trg)="15"> Akia afé bi ne dzam bò mot osu ya a ve ba bevòk olugu ?

(src)="18"> আমি অন্তৰৰপৰা লোকসকলক কেনেকৈ প্ৰসংশা কৰা উচিত ?
(trg)="16"> Asu dzé metamen maan ma yeane bi sò a nnem éteré ?

(src)="19"> অতিথি - সৎকাৰ কৰাৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ প্ৰেম সত্য হয় ?
(trg)="17"> Akia afé bi ne lere nfang éding éyong bi ne afang ai babedzang ?

(src)="20"> ( ক ) আমাক কিয় ধৈৰ্য্য ধৰা উচিত ?
(trg)="18"> ( a ) Éyong bia suk é ba be ne ntegen , asu dzé bia yeane bi odzibi ?

(src)="21"> ( খ ) আমি আধ্যাত্মিকভাৱে দুৰ্ব্বল ভাইসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="19"> ( b ) Kara akia afé bi ne suk é ba be ne ntegen ?

(src)="22"> ভাইসকলৰ লগত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আমি কি কৰা উচিত ?
(trg)="20"> Akelkui nnyé mbé bia yeane ve mengul asu mvòè ai babedzang ?

(src)="23"> আমি অন্তৰৰপৰা ক্ষমা কৰিছোঁ বুলি কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ ?
(trg)="21"> Akia afé bi ne lere ne bidzuga biaan bia sò a nnem waan éteré ?

(src)="24"> যিহোৱাৰ সেৱাত কিবা দায়িত্ব লাভ কৰিলে , আপুনি কি কৰা উচিত ?
(trg)="22"> Akia afé bia yeane nong mimbege miaan ya ésié Yéhova ?
(trg)="23"> Nge a bele nfang éding , é kristen a ku a nsem a yeane bò dzé ?

(src)="26"> সত্য প্ৰেম কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
(trg)="24"> Nfi ya nfang éding o ne mbé ?

# as/2017613.xml.gz
# ewo/2017613.xml.gz


(src)="2"> যীচুৱে “ তৰোৱাল ” দিবলৈ আহিলোঁ বুলি কোৱাৰ অৰ্থ কি ?
(trg)="1"> “ Te mina heg na me nga zu ve mvòè a si mu ; ma ndzi ki sò ve mvòè , he fa nsòng . ” ​ — MAT .

(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="2"> 10 : 34 .

(src)="6"> ( ক ) বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মাজত কেনেধৰণৰ শান্তি দেখিবলৈ পোৱা যায় ?
(trg)="3"> É “ fa nsòng ” Yésus a nga dzo é ne dzé ?
(trg)="4"> Akia afé o ne dzam tòbo baaba ai Yéhova nge nda bot dzoé ya lumen ai wò asu nyebe woé ?

(src)="7"> ( খ ) কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে শান্তি লাভ কৰাৰ বাবে আমি কিয় আশা কৰিব নোৱাৰোঁ ?
(trg)="5"> Dzé é ne wò dzam vòli a zombo mintié éyong évuvumen dzoé ya lum Yéhova mvus ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Kan mvòè fé bi ne bi éyong dzi ?
(trg)="7"> ( b ) Dzé é ne dzam ndegele mvòè dzaan é melu ma ?

(src)="9"> ৩ , ৪ .
(trg)="8"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè . )

(src)="10"> ( ক ) যীচুৰ শিক্ষাৰ কি প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ?
(trg)="9"> 3 , 4 . ( a ) Yésus a nga dzo na minyegelen mié mia yi sò ai dzé ?

(src)="11"> ( খ ) কেনে পৰিস্থিতিত যীচুক অনুকৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে ?
(trg)="10"> ( b ) Dzé é ne bi bò ayié ne bi tong Yésus ?

(src)="12"> যীচুৰ শিষ্যসকলে কেনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল ?
(trg)="11"> Dzé beyegè be Yésus be nga toben ai dzò ?
(trg)="12"> Dzé bia yeane ki vuèn nge bivuvumen biaan bia lumen ai bia asu nyebe waan ?

(src)="13"> যেতিয়া সম্বন্ধীয় লোকসকলে যিহোৱা ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰাত বাধা জন্মায় , তেতিয়া আমি কি কথা মনত ৰখা উচিত ?
(trg)="13"> Akia afé bekristen be ne nlugen ai é bot be seki Beboala be Yéhova ba yeane yen étié dzaba ?

(src)="15"> যেতিয়া আপোনাৰ সংগীয়ে আপোনাৰ উপাসনাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে , তেতিয়া আপুনি নিজকে কি কি প্ৰশ্ন সোধা উচিত ?
(trg)="14"> Minsili mifé o ne dzam sili wòmen nge é mot mina ai nyè mi ne nlugen a dzoge ki ne u sié Yéhova akia da sili ?

(src)="18"> কিহৰ বাবে আপোনাৰ আৰু সত্যত নথকা সম্বন্ধীয় লোকসকলৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ?
(trg)="15"> Akia afé bekristen be ne dzam yegele bòn baba ne be semé mbondé waba ya seki Mboala ?

(src)="19"> সত্যত নথকা সম্বন্ধীয় লোকসকলে হয়তো আমাক কিহৰ বাবে বিৰোধ কৰিব পাৰে , কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="16"> Akia afé mbondé a ne Mboala Yéhova a ne dzam yegele bòn boé bebebela ya Bibel éyong é nyò mbòk a kili nyé ?

(src)="20"> আমি সত্যত নথকা সম্বন্ধীয় লোকসকলৰ লগত কেনেদৰে কথা - বতৰা হোৱা উচিত ?
(trg)="17"> Dzé é ne dzam sò ai medzo a zang dzoe ai bivuvumen bué ya bi seki Beboala be Yéhova ?

(src)="21"> ভাল আচাৰ - ব্যৱহাৰৰ বাবে কি পৰিণাম লাভ কৰিব পাৰি ?
(trg)="18"> Asu dzé bivuvumen biaan bi ne dzam lumen ai bia , ai akia afé bi ne dzam lere na bia wog asu dzé ba bò dò ?

(src)="22"> বিবাদ উদ্ভৱ হ’ব পৰা পৰিস্থিতিৰপৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আমি আগতিয়াকৈ কি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="19"> Akia afé bia yeane kòbo ai bivuvumen biaan ya bi seki Beboala be Yéhova ?
(trg)="20"> Asu dzé é ne mbeng na bi baala mbembe akol dulu ?

(src)="23"> যেতিয়া সম্বন্ধীয় লোকসকলে অসন্তুষ্ট হৈ পৰে , তেতিয়া আপুনি কি কৰা উচিত ?
(trg)="21"> Ngomezen fé bi ne dzam bò asu yi na bi saala medzo ?
(trg)="22"> Dzé é ne wò dzam vòli na te wò ve wòmen bidzo nge wò wogen ki ai nda bot dzoé ?

(src)="24"> ১৭ , ১৮ .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="26"> যিহোৱা ঈশ্বৰে অনুশাসনৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰিছে , তাক আপুনি কেনেকৈ সন্মান দেখুৱাব পাৰে ?
(trg)="24"> Nge évuvumen dzoé ya lum Yéhova mvus , dzé é ne wò vòli na o zombo mintié mité ?

(src)="27"> আমি কি আশা ৰাখিব পাৰোঁ ?
(trg)="25"> Akia afé bi ne dzam suk ntaan mam Yéhova asu é evuvemen dzoé be he tele a feng ?

(src)="28"> যীচুক অনুকৰণ কৰাৰ বাবে যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত বিভাজনৰ সৃষ্টি হয় , তেনেহ’লে আপুনি কি কৰা উচিত ?
(trg)="26"> Afiri afé bi ne dzam bi asu é mot woe be he tele a feng ?
(trg)="27"> Dzé o ne dzam bò nge nda bot dzoé ya kaène ai wò mbol wò tong Yésus ?

# as/2017614.xml.gz
# ewo/2017614.xml.gz


(src)="1"> “ তোমালোকে মোলৈ ঘূৰা , . . .
(trg)="1"> “ Dugenʼni abe ma , . . . ndò fe ma yi dugen abe mina . ” ​ — ZAK .

(src)="3"> ১ : ৩ .
(trg)="2"> 1 : 3 .

(src)="4"> যিকোনো চুৰি কাৰ্য্যক যিহোৱা ঈশ্বৰে কেনে দৃষ্টিৰে চায় ?
(trg)="3"> Akia afé Yéhova a yen kan wub ose ?
(trg)="4"> “ Amos ya amos ose ” Dzé é ne bia vòli ne bi nying baaba ai ating bi nga bò Zamba ne bia yi nyè sié ?

(src)="6"> যিহোৱাৰ সংগঠনত শুদ্ধতা বজাই ৰখাত আমাৰ ভূমিকা কি ?
(trg)="5"> Nfa waan dzé bi ne dzam bò asu yi na te abé da nyin akonda Yéhova ?

(src)="7"> ১ - ৩ .
(src)="8"> ( ক ) জখৰিয়াই ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ সময়ত লোকসকলে কেনে পৰিস্থিতিত আছিল ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Ayong Yéhova a nga be a tele étié éfé éyong Zakarias a nga kè ne a kuli mam ?

(src)="9"> ( খ ) যিহোৱা ঈশ্বৰে নিজৰ লোকসকলক ‘ তেওঁলৈ ঘূৰি ’ যাবলৈ কিয় কৈছিল ?
(trg)="7"> ( b ) Asu dzé Yéhova a nga dzo ayong dzié na a ‘ dugen abe nyè ’ ?

(src)="10"> জখৰিয়াই ষষ্ঠ দৰ্শনত কি দেখিছিল আৰু নুৰাখনৰ দুয়োফালে কিয় লিখা হৈছিল ?
(trg)="8"> Nyenen samena woé dzé Zakarias a nga yen , ai mvulen kalara o ne ntilen minfa mibè wa tilen ya ?

(src)="11"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ১নং ছবিখন চাওক । )
(trg)="9"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè 1 . )

(src)="12"> ৫ , ৬ .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="14"> নুৰাখনৰ অভিশাপৰপৰা আমি কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰোঁ ?
(trg)="11"> Akia afé Yéhova a yen kan wub ose ?
(trg)="12"> Akia afé bi ne saala ntsigen o ne a mvulen kalara té ?

(src)="15"> ৮ - ১০ .
(trg)="13"> 8 - 10 . ( a ) Ating a ne dzé ?

(src)="16"> ( ক ) শপত বুলিলে কি বুজায় ?
(trg)="14"> ( b ) Ating afé nkukuma Sédékias a ndziki dzali ?

(src)="17"> ( খ ) চিদিকিয়াই কি শপত ৰাখিব নোৱাৰিলে ?
(trg)="15"> 11 , 12 . ( a ) A meting bia bò , afé da dang nfi abui ?

(src)="18"> ১১ , ১২ .
(src)="19"> ( ক ) আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শপত কি ?
(trg)="16"> ( b ) Mveen o nga ve wòmen wa yené ya énying dzoé ?

(src)="21"> জখৰিয়াই দেখা ষষ্ঠ দৰ্শনৰপৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ ?
(trg)="17"> Ayegele afé bi ne nong a nyenen samena zakarias a nga yen ?

(src)="22"> ১৪ , ১৫ .
(trg)="18"> 14 , 15 . ( a ) A nyenen zamgbala woé , dzé Zakarias a nga yen ?

(src)="23"> ( ক ) সপ্তম দৰ্শনত জখৰিয়াই কি দেখা পাইছিল ?
(trg)="19"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè 2 . ) ( b ) É mininga a ne a nkoé été a tilen ya , ai amu dzé ba ban nyè a nnem été ?

(src)="24"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ২নং ছবিখন চাওক । )
(trg)="20"> ( a ) Dzé é nga toben ai nkoé ya Zakarias a yen ?

(src)="26"> ( ক ) জখৰিয়াই দৰ্শনত দেখা ঐফা - পাত্ৰটোৰ কি হ’ল ?
(trg)="21"> ( Bebege évegele ya mekè me ayegè 3 . ) ( b ) É bininga be bele mefap ba ke ai nkoé avé ?

(src)="27"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ৩নং ছবিখন চাওক । )
(trg)="22"> 17 , 18 . ( a ) Asu dzé Shinéar a ne “ étòbega ya yeane ” asu “ abé ” ?

(src)="31"> ( খ ) আপুনি কি কৰিবলৈ সংকল্প লৈছে ?
(trg)="23"> ( b ) Ntsigen mbé bia nong nfa ya mbòen abé ?

(src)="32"> বৰ্তমান সময়ত জখৰিয়াৰ দৰ্শনে আমাৰ বাবে কি অৰ্থ ৰাখে ?
(trg)="24"> Dzé bidima bi mam Zakarias a nga yen bi ne bi dzam yegele melu ma ?

# as/2017615.xml.gz
# ewo/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ তোমালোকে যত্নেৰে তোমালোকৰ ঈশ্বৰ যিহোৱাৰ বাক্য পালন কৰিলে , এয়ে সিদ্ধ হব । ” — জখ .
(trg)="1"> “ É dzam di da yi bòben — nge mia yi bò mban ya wok king Yéhova Zamba waan . ” ​ — ZAK .

(src)="2"> ৬ : ১৫ .
(trg)="2"> 6 : 15 .

(src)="3"> জখৰিয়াৰ অন্তিম দৰ্শনে যিহোৱাৰ লোকসকলক কেনেকৈ আশ্বাস দিয়ে ?
(trg)="3"> Ndi fé nyenen mvua Zakarias wa ve bia ?
(trg)="4"> Akia afé minyenen minkol mibè mi ne nyòl mvòt ai bikelik mia ve bia ngul ?

(src)="4"> দুখন তামৰ পৰ্ব্বত আৰু ৰথে কেনেকৈ আমাক উৎসাহিত কৰে ?
(trg)="5"> Dzé wa woren a nnem éyong wa yen ngul ésié melong é ne mbòen melu ma ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> জখৰিয়াই দেখা সপ্তম দৰ্শনৰ সমাপ্তিৰ সময়ত , যিৰূচালেমৰ পৰিস্থিতি কেনে আছিল ?
(trg)="7"> A memana me nyenen zamgbala me Zakarias Yuden ya Yérusalem be nga be be tele étié éfé ?

(src)="8"> ৩ , ৪ .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="10"> যিহোৱা ঈশ্বৰে নিজৰ লোকসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিছিল ?
(trg)="9"> Mindzug mifé Yuden be nga bi éyong be nga dugen a nnam waba ?

(src)="11"> ( ক ) জখৰিয়াই অষ্টম দৰ্শনত কি দেখিছিল ?
(trg)="10"> Akia afé Yéhova a nga ve ayong dié ngul éyong be nga telé ésié ?

(src)="12"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="11"> ( a ) Nyenen muomo Zakarias wa kèè ya ?