# as/2017495.xml.gz
# daf/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> যথাৰ্থ ধন বিচাৰক
(trg)="2"> - Kwa ꞊ nɔɔn ꞊ dede mɛɛnˈˈ

(src)="4"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা ” কিয় কৰা উচিত ?
(trg)="3"> “ - Ka ˈˈgbʋ bɔ mɛ ˈwo ˈˈgbʋ bɔ sië - - nu ˈˈpiʋ̈ . ”

(src)="5"> “ তেওঁ . . .
(trg)="4"> ˈMën - kë ˈkwa - dho “ Ya ˈtɔ bhɔ ? ”

(src)="6"> আপোনাৰ সকলো আলচ সিদ্ধ কৰক ”
(trg)="5"> “ Kö - Zlan - ya kë kö ü - zopiʋ̈wɔn ˈˈpɛpɛ dhi ü - gɔ bhë , ˈaa - yö kë ! ”

# as/2017496.xml.gz
# daf/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ অযথাৰ্থ ধনেৰে নিজলৈ বন্ধু লাভ কৰা । ” — লূক ১৬ : ৯ .
(trg)="1"> “ - Ka ˈbhadhɛ ˈkun ꞊ bhɔɔpë - nu ˈwo ˈkpongtaa zö - an ˈka ” — LUKÖ 16 : 9 .

(src)="2"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব দৃঢ় কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ ধন - সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="2"> Kwa - dho kwaa - Zlan kwa - bha ˈˈtɔŋdhɛ - gɛn - gban kwa - bha ꞊ nɔɔn - nu ˈka - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="3"> বাণিজ্যিক জগতৰ দাসত্বৰপৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ ?
(trg)="3"> Kwa - dho - a kë ꞊ dhɛ kö ˈkwa - dho kë ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa ꞊ nɔɔn - bha ꞊ dhuëŋ ˈka ?

(src)="4"> আধ্যাত্মিক বিষয়বোৰত ধনৱান হ’বলৈ আপুনি কিয় সংকল্প কৰিছে ?
(trg)="4"> ˈMën - kë ˈü ˈˈdhiʋ̈ luuˈˈ - sü ˈka - a - bha kö ˈü - Zlan - bha ˈdhuëë - - nu mɛɛnˈˈ ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> চয়তানৰ এই জগতত কিয় দৰিদ্ৰতা থাকিব ?
(trg)="6"> ˈMën - kë ˈö ˈˈfleemɛn - nu ˈwi - dho ɲën ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa yö ꞊ dɛɛ ?

(src)="7"> আমি কি কি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ?
(trg)="7"> Dhɛɛˈˈ - nu - mɛɛn ˈö kwa dho - an - yɔ mɛɛnˈˈ ?

(src)="8"> ৪ , ৫ .
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="9"> ( ক ) যীচু খ্ৰীষ্টৰ দৃষ্টান্তত বৰ্ণনা কৰা ঘৰগিৰীজনৰ কি হৈছিল ( খ ) যীচু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যসকলক কি উপদেশ দিছিল ?
(trg)="9"> ( 1 ) ꞊ Nɔɔn - gɔdhhiʋ̈mɛn ˈö Yesu - ya - wɔn ꞊ blɛɛ bhë , - mën - wɔn ˈö - ꞊ slɔɔ ?
(trg)="10"> ( 2 ) - Dhioo - mɛɛn ˈö Yesu - ya dɔ ö - bha gwëëˈˈ - nu - ta ?

(src)="10"> ঈশ্বৰৰ কি উদ্দেশ্য নাছিল ?
(trg)="11"> Kwa - ˈwɔn - dɔ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ ꞊ nɔɔn - wɔn ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa ꞊ dɛɛ , ˈyaa - Zlan zuʋ̈piʋ̈wɔn ˈka ?

(src)="11"> লূক ১৬ : ১০ - ১৩ পদত যীচুৱে কি পৰামৰ্শ দিছে ?
(trg)="12"> - Dhioo - mɛɛn ˈwo - dɔ kwa - ta Dhukö 16 : 10 - 13 ˈgü ?

(src)="12"> ৮ , ৯ .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="13"> কিছুমান ভাই - ভনীয়ে কেনেকৈ নিজৰ ধন - সম্পত্তি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে , তাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰক ।
(trg)="14"> Kwa ꞊ dhegblü - nu - wo - Zlan - dhɔkë wo - bha “ ꞊ flü - naɔ ” ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa yo - a ˈka . - A ˈwɔnzuan - nu - zɔn .

(src)="14"> উদাৰতাৰে দান কৰিলে আমি কি কি আশীৰ্ব্বাদ লাভ কৰিম ?
(trg)="15"> Kwa ˈˈgblü ꞊ ya kë - së , ˈdhuëë - - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - ꞊ slɔɔ ?

(src)="15"> ( ক ) ‘ বুদ্ধিমানেৰে ’ কাম কৰাৰ আৰু এটা উপায় কি ?
(trg)="16"> ( 1 ) Kwa - bha - gbɔɔ zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu ˈka - sü , - ya - zɔn ꞊ dhɛ kwa “ - dɔ ˈwɔn kë - dhɛ ˈka ” - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="16"> ( খ ) বৰ্তমান সময়ত ঈশ্বৰৰ লোকসকলৰ মাজত কি কাৰ্য্যবোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ?
(trg)="17"> ( 2 ) Kwa ꞊ dhegblü - nu wo ˈko - takun ꞊ nɔɔn - wɔn ˈgü ꞊ dɛɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="17"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="18"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="18"> ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে বুলি অব্ৰাহামে কেনেকৈ দেখুৱাইছিল ?
(trg)="19"> Ablaamö - ya - zɔn ꞊ dhɛ ˈö ö - zo - yö Zoova - dhɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="19"> ( ক ) পৌলে তীমথিয়ক কি উপদেশ দিছিল ?
(trg)="20"> ( 1 ) - Dhioo - mɛɛn ˈö Pɔdhö - ya dɔ Timote - ta ?

(src)="20"> ( খ ) বৰ্তমান সময়ত আমি পৌলৰ উপদেশ কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="21"> ( 2 ) - Dhioo ˈö Pɔdhö - ya dɔ bhë , kwa - dho - a ꞊ ya ꞊ bhlëë ˈgü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="21"> আমি কি কৰিবলৈ সংকল্প লোৱা উচিত ?
(trg)="22"> ˈMën ˈö kwa dua ˈdhö - mü ˈkwa - kë ? - A ˈwɔnzuan - nu - zɔn .

(src)="23"> কেনেধৰণৰ ধন - সম্পত্তিৰপৰা প্ৰকৃত আনন্দ লাভ কৰিব পৰা যায় ?
(trg)="23"> ꞊ Nɔɔn - mɛɛn ˈö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü - dhi ꞊ dedewo ?

(src)="24"> ( ক ) অতি সোনকালে এই জগতৰ বাণিজ্যিক ব্যৱস্থাৰ কি হ’ব ?
(trg)="24"> ( 1 ) ˈMën - dho kë ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa - nɔɔn - nu ˈka ?

(src)="25"> ( খ ) এই কথা মনত ৰাখি আমি ধন - সম্পত্তিৰ প্ৰতি কেনে দৃষ্টিভংগী ৰখা উচিত ?
(trg)="25"> ( 2 ) ˈDhɛ ˈö - kë ꞊ dhɛ ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa - nɔɔn ˈgü - dho shiʋ̈ˈˈ bhë , kwa - dho - a ˈsü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="26"> ১৭ , ১৮ .
(trg)="26"> 17 , 18 .

(src)="27"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বন্ধুসকলৰ বাবে কি আশীৰ্ব্বাদ অপেক্ষা কৰি আছে ?
(trg)="27"> ˈMën ˈö - Zlan - ya ˈˈplüün bho ö ˈbhamɛn - nu - dhɛ ?

# as/2017497.xml.gz
# daf/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ পৰস্পৰে প্ৰবোধ দি থাকা , আৰু ইজনে সিজনক ধৰ্ম্মত বৃদ্ধি কৰা । ” — ১ থিচ .
(trg)="1"> “ - Ka ka ˈko - nu - zʋ - gban , kö ˈka ka ˈko - nu faan dɔ yi ꞊ gban ˈka . ” — 1 TES .

(src)="2"> ৫ : ১১ .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিয়ে ?
(trg)="3"> Zoova - yö kwa - zo - gban - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="4"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলে কোনবোৰ শাস্ত্ৰ পদৰপৰা শান্ত্বনা লাভ কৰিব পাৰে ?
(trg)="4"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , Biblö ˈˈɲan - mɛɛn ˈwo ꞊ mɔn - a - bha ˈwo - - zo - gban ?

(src)="5"> ভাই - ভনীসকলে কেনেকৈ তেওঁলোকক শান্ত্বনা দিব পাৰে ?
(trg)="5"> Mɛn - nu ˈö ga ꞊ ya bhɔ - an - bha , - zlanwokɔdhigümɛn - nu - dho - an - zo - gban - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> এই লেখত আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু কিয় ?
(trg)="7"> ˈMën - kë ˈö - së kö mɛn - nu ˈö ga ꞊ ya bhɔ - an - bha , ˈkwa - an - zo - gban - kɔ - wɔn blɛɛˈˈ ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="9"> ৩ , ৪ .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ দুখ আৰু বেদনা বুজি পায় ?
(trg)="10"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , Zoova - ya ˈwɔn - dɔ ꞊ dhɛ - a - bhawɔn - yö - zogbandhe - bha .
(trg)="11"> Kwa - ˈwɔn - dɔ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="11"> ৫ , ৬ .
(trg)="12"> 5 , 6 .

(src)="12"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিয়ে ?
(trg)="13"> ˈMën ˈkwa - dho - a kë kö Zoova - yö kwa - zo - gban ?

(src)="13"> ৭ , ৮ .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="14"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যীচুৱে আমাক শান্ত্বনা দিব পাৰিব ?
(trg)="15"> ˈMën ˈö - - zɔn kwa - dhɛ ꞊ dhɛ Yesu - dho kwa - zo - gban ?

(src)="15"> লাজাৰৰ মৃত্যুত যীচুৱে কেনেকৈ সহানুভূতি দেখুৱাইছিল ?
(trg)="16"> ˈDhɛ Dhazaa - wɔn - kë , Yesu - ya - zɔn - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ - yö - mën ö ˈka ?

(src)="16"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যীচুৱে বৰ্তমান সময়তো আমাৰ দুখ আৰু বেদনা বুজি পায় ?
(trg)="17"> Kwa - ˈwɔn - dɔ ꞊ dhɛ kwa - wëë - yö Yesu - kë ˈpö ꞊ dɛɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="17"> আপুনি বিশেষকৈ কোনবোৰ শাস্ত্ৰ পদৰপৰা শান্ত্বনা লাভ কৰে ?
(trg)="18"> Biblö ˈˈɲan - mɛɛn ˈü - yö ꞊ dhɛ - yö ü - zo - gban ?

(src)="18"> আমি আনক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিব পাৰোঁ ?
(trg)="19"> ˈWɔn ꞊ bhlëësü - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - kë kö ˈkwa mɛn - nu - zo - gban ?

(src)="19"> আমি কি কথা মনত ৰখা উচিত ?
(trg)="20"> ˈMën ˈö kwa - zo ˈyii - dho bhɔ - a ˈka ˈö - gban ga - ya wo - sü - bha ?

(src)="20"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলক আমি কি ক’ব পাৰোঁ ?
(trg)="21"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , ˈmën ˈü - dho - a pö - a - dhɛ kö ˈü - - zo - gban ?

(src)="21"> যেতিয়া আপোনাক কিবা ক’বলৈ অসুবিধা হয় , তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে ?
(trg)="22"> ꞊ Ya kë ꞊ dhɛ ˈmɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha - a zuʋ̈ˈˈ dhuaaˈˈ - sü - yö ü - gɔ ˈˈgbɩɩ - , ˈmën ˈü ꞊ mɔn - a - bha ˈü - - kë ?

(src)="22"> ( “ শান্ত্বনাৰ বাক্য ” নামৰ বক্সটো চাওক । )
(trg)="23"> ( Kpɔɔˈˈ ˈpö ˈkɔnën “ Mɛn zuʋ̈ˈˈ dhuaaˈˈ - wo - nu ” - bha . )

(src)="23"> আনক শান্ত্বনা দিয়াৰ এক উত্তম উপায় কি হয় ?
(trg)="24"> ˈMën ˈö ꞊ mɔn - a - bha ˈö mɛn ˈˈwɛɛ - nu - zo - gban ꞊ dedewo ?

(src)="24"> ১৭ - ১৯ .
(trg)="25"> 17 - 19 .

(src)="25"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলক আমি কিয় শান্ত্বনা দি থকা উচিত ?
(trg)="26"> ˈMën - kë ˈö kwa dua ˈdhö - mü kö ˈkwa mɛn - nu - zo - gban ˈkwa ˈdho - ˈka ?

(src)="26"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰৰপৰা আমি কিয় প্ৰকৃত শান্ত্বনা লাভ কৰোঁ ?
(trg)="27"> - Mën ˈö Zoova - ya ˈˈplüün bho ˈö mɛn - zo - gban ꞊ dedewo ?

# as/2017498.xml.gz
# daf/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা কৰা ; . . .
(trg)="1"> “ - Ka Zoova ˈtɔ bhɔ , [ . . . ]

(src)="2"> সেয়ে সন্তোষজনক , প্ৰশংসাৰ উপযুক্ত । ” — গীত .
(trg)="2"> ˈyö - tɔ - a - kë ˈˈdhʋ̈ - sü - yö - së . - A - dhɛ - mü kö - a ˈtɔ - yö bhɔ ” — PS .

(src)="3"> ১৪৭ : ১ .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে ?
(trg)="4"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dhɛ ü - dhɔ - yö Zoova - kë ?

(src)="5"> যিহোৱা ঈশ্বৰে নিশ্চয় আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিব ?
(trg)="5"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dedewo ꞊ dhɛ Zoova - dho ü - takun ?

(src)="6"> যিহোৱা ঈশ্বৰে নিজৰ বাক্যৰ যোগেদি লোকসকলক সহায় কৰে ?
(trg)="6"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dhɛ Zoova - yö - bɔ ö ˈˈDhiwo - ta ˈyö ö - dhɔkëmɛn - nu - takun ?

(src)="7"> ১ - ৩ .
(trg)="7"> 1 - 3 .

(src)="8"> ( ক ) গীতমালা ১৪৭ সম্ভৱতঃ কেতিয়া লিখা হৈছিল ?
(trg)="8"> ( 1 ) ˈˈTʋ̈ŋ - mɛɛn ˈö ˈwo Psaume 147 - bɛn zë - a ˈka ?

(src)="9"> ( খ ) গীতমালা ১৪৭ অধ্যয়ন কৰিলে আমি কি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="9"> ( 2 ) - Mën ˈö ˈkwa - dho - a yö Psaume 147 ˈgü ?

(src)="10"> কোৰচ ৰজাই ইস্ৰায়েলীসকলক বন্দী অৱস্থাৰপৰা মুকলি কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে কেনে অনুভৱ কৰিছিল আৰু কিয় ?
(trg)="10"> ˈDhɛ - Gblüdë Sidhisö - yö Izraɛdhö - mɛn - nu bho ˈˈgan ˈgü , - wo - kë wo - de ˈgü ꞊ dhɛ ?
(trg)="11"> ˈYö ˈmën - kë ?

(src)="11"> গীতৰচকে যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বিষয়ে কি কৈছিল ?
(trg)="12"> Psaume - bɛnzëmɛn - ya - zɔn - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ Zoova - yö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈwaannu ?

(src)="12"> গীতমালা ১৪৭ : ৪ পদত লিখা কথাই কিয় আপোনাৰ হৃদয়ক স্পৰ্ষ কৰে ?
(trg)="13"> - Gleŋ - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - sü Psaume 147 : 4 ˈgü ?

(src)="13"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="14"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="14"> ৭ , ৮ .
(trg)="15"> 7 , 8 .

(src)="15"> ( ক ) যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ বিষয়ে কি জানে ?
(trg)="16"> ( 1 ) Zoova ꞊ ya - pö ˈö nu ö - dhɔkëmɛn - dhɛ , ˈmën ˈö - - zo - yö - bo - a ˈka ?

(src)="16"> ( খ ) উদাহৰণ দি বৰ্ণনা কৰক যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ লগত প্ৰেমেৰে কেনেকৈ আচৰণ কৰে ।
(trg)="17"> ( 2 ) ˈWɔn ˈö kwa - ta , Zoova - ya ˈgüman kwa - gɔ . - A ˈwɔnzuan - zɔn .

(src)="17"> ৯ , ১০ .
(trg)="18"> 9 , 10 .

(src)="18"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে ?
(trg)="19"> Zoova ꞊ yaa - pö ˈö kwa - takun , ˈmën ˈö - nu kwa - dhɛ - blɛɛsü ? - A ˈwɔnzuan do - zɔn .

(src)="20"> ঈশ্বৰৰপৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ আমি কি কৰা উচিত ?
(trg)="20"> Kwa - dho Zoova - bha mɛn - takun - faan ꞊ trɔɔn yö - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="21"> ১২ , ১৩ .
(trg)="21"> 12 , 13 .

(src)="22"> ( ক ) ঈশ্বৰৰপৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ হ’লে আমি কি বিষয়বোৰৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ?
(trg)="22"> ( 1 ) ˈKwa - pö Zoova - yö kwa - takun , ˈmën ˈkwa - dho ˈˈkan - - bha ?

(src)="23"> ( খ ) যিহোৱা ঈশ্বৰে কেনে লোকসকলৰ বাবে আনন্দিত হয় ?
(trg)="23"> ( 2 ) De - nu ˈwo Zoova zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü - dhi ?

(src)="24"> কি বিষয়ৰ ওপৰত গীতৰচকৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল ?
(trg)="24"> - Mën - wɔn ˈö Psaume - bɛnzëmɛn zuʋ̈ˈˈ - ke - saa ?

(src)="25"> ১৫ - ১৭ .
(trg)="25"> 15 - 17 .

(src)="27"> কিন্তু যিহোৱা ঈশ্বৰে নিজৰ বাক্যৰ যোগেদি আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে ?
(trg)="26"> ( 1 ) Kwa bɔ - ni ˈgü ˈwɔn ˈˈgbɩɩ - - nu ˈgü , kwa - kë kwa - de ˈgü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ? - Zlan - yö - bɔ ö - Wo - ta ˈö kwa - takun - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="28"> ( খ ) উদাহৰণ দি বুজাওক যে ঈশ্বৰৰ বাক্যই “ অতি শীঘ্ৰে ” আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে ?
(trg)="27"> ( 2 ) - Kɔ ˈö ‘ - Zlan - Wo - yö - bia - lö - a ˈka , ’ - a ˈwɔnzuan - zɔn .

(src)="29"> যিহোৱা ঈশ্বৰ আপোনাৰ কাষত আছে বুলি আপুনি কিয় অনুভৱ কৰে ?
(trg)="28"> Ü - bhaa ˈgü , ˈˈgblü - së - mɛɛn ˈö - Zlan ꞊ yaa - kë ü ˈka ?

(src)="30"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা ” কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত কি কাৰণ আছে ?
(trg)="29"> ˈMën ˈö - kë ˈü - dho - a pö “ Ya ˈtɔ bhɔ ” ?

# as/2017499.xml.gz
# daf/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাত হৰ্ষ কৰা ; তাতে তেওঁ তোমাৰ মনৰ বাঞ্চা পূৰ কৰিব । ” — গীত .
(trg)="1"> “ - Bhö zuʋ̈gblüdhi kë Zoova - dhɔkë - sü ˈgü , - yö - dho pë - nu ˈö ü zuʋ̈ˈˈ dɔ - an - bha , - an kë ü - dhɛ . ” — PS .

(src)="2"> ৩৭ : ৪ .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনাই আপোনাৰ ভৱিষ্যত আনন্দিত কৰিব ?
(trg)="3"> - Mën - wɔn ˈö ˈbha - ꞊ ya ü zuʋˈˈ ˈˈpiʋ̈ ˈö dho ü - bha - dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ kë - së ?

(src)="4"> কিশোৰ অৱস্থাত পূৰ্ণ - সময়ৰ সেৱা কৰিলে আপুনি কি শিকিব পাৰিব ?
(trg)="4"> ˈMën ˈö - kë - yödhiʋ̈ ˈka - sü - ya - zɔn wluuˈˈ - nën - nu - dhɛ ?

(src)="5"> অগ্ৰগামী সেৱা কৰিলে , আগলৈ আৰু কি কি লাভ কৰাৰ সুযোগ আছে ?
(trg)="5"> Kö ˈü ü - bha - tosɛta kë - yödhiʋ̈dhɛ ˈgü , ˈmën ˈü - dho - a ꞊ slɔɔ ?

(src)="6"> এজন ডেকাই কি নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰয়োজন ?
(trg)="6"> ˈMën wluuˈˈ - nën dua ˈdhö - mü kö - yö ö - zota - a ˈgü ˈö - gban - a - bha - dhɛkpaɔ dhiaˈˈ - bha ?

(src)="7"> তেওঁ চিন্তা কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজন নাই ?
(trg)="7"> ˈMën - kë ˈö suʋ̈ˈˈ dua ˈyaa - mü kö - ya kë ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="9"> আপুনি কেনেকৈ জানিব পাৰে যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ ভৱিষ্যত আনন্দিত হোৱাটো বিচাৰে ?
(trg)="9"> ˈMën ˈö - - zɔn ü - dhɛ ꞊ dhɛ Zoova - ya ˈˈpiʋ̈ ˈü ˈwɔn - nu ˈö ˈwo dho zuʋ̈gblüdhi nu ü - dhɛ , - an ꞊ ya ü zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ ?

(src)="10"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ বাবে কি বিচাৰে ?
(trg)="10"> ˈMën Zoova ˈdhö - a ˈˈpiʋ̈ ˈü - kë ?

(src)="11"> ৪ , ৫ .
(trg)="11"> 4 , 5 .