# arn/2017002.xml.gz
# vi/2017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Wülngeal tüfachi papel yeniey kiñe küdaw Biblia ñi kimeltun , femkeel kom Mapu mu , fey kulliwtukey mañum yewün mu müten .
(trg)="2"> Ấn phẩm này không dùng để bán , nhưng được phát hành nhằm đẩy mạnh công việc dạy dỗ Kinh Thánh trên khắp thế giới .

(src)="3"> Fendengekelay .
(trg)="3"> Công việc này được tài trợ do sự đóng góp tình nguyện .

(src)="4"> Ayülmi wülal plata , amunge ta www.jw.org .
(trg)="4"> Để đóng góp , xin truy cập www.jw.org / vi .

(src)="5"> Feypingenole ka dungu , tati Biblia dungu mülelu tüfachi papil mew , müley Ebrew Wirintukun mu ( Antiguo Testamento ) , entungey Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( Edición 2013 , en inglés ) pingelu , gringudungun rulpangey mapudungun mew .
(trg)="5"> Trừ khi được ghi rõ , các câu Kinh Thánh trong ấn phẩm này được trích dẫn từ Bản Truyền thống của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội ( Sáng - thế Ký đến Ma - la - chi ) và Kinh Thánh — Bản dịch Thế Giới Mới ( Ma - thi - ơ đến Khải huyền ) .

(src)="6"> Welu Génesis , Rut ka Jona entungey Génesis , Rut y Jonás en mapudungun , Sociedad Bíblica Chilena , 1994 .
(trg)="6"> NW là chữ viết tắt của New World Translation of the Holy Scriptures ( Kinh Thánh — Bản dịch Thế Giới Mới ) trong ngôn ngữ hiện đại .
(trg)="7"> Chúng tôi in nghiêng trong một số câu Kinh Thánh .

(src)="7"> Tati Biblia müley Griegu Wirintukun mu ( Nuevo Testamento ) , entungey Ngünechen ñi küme Dungu , Sociedades Bíblicas Unidas , 1997 , mapudungun mew .
(trg)="8"> Mục đích của tạp chí Tháp Canh là tôn vinh Giê - hô - va Đức Chúa Trời , Đấng Tối Cao trong vũ trụ .

(src)="8"> TÜFACHI CHILLKA , Ti Werken , püramyekefi ta Chaw Ngünechen Jewba , tati kom Ngünenielu .
(trg)="9"> Tạp chí này rao tin mừng về Nước của Đức Chúa Trời để an ủi người ta .

(src)="9"> Kimeltukey Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mülelu , pichiñma mu apümafi kom ti wedake dungu ka kiñe küme mülewe elkünutuafi ti Mapu , feymu yafültukukefi tati pu che .
(trg)="10"> Không lâu nữa , Nước này sẽ loại bỏ mọi điều ác và biến trái đất thành địa đàng .

(src)="10"> Ka kellukefi ñi feyentual ta Jesukristo mu , kidu larkelu am taiñ nieal afnoachi mongen , ka fewla Longko Ülmenküley Chaw Ngünechen ñi Ngünenien mu .
(trg)="11"> Tạp chí khuyến khích người ta đặt đức tin nơi Chúa Giê - su Ki - tô , đấng đã hy sinh mạng sống để chúng ta có thể nhận được sự sống vĩnh cửu , và ngài hiện đang cai trị với tư cách là Vua Nước Trời .

(src)="11"> Tüfachi chillka amuley ñi entungeel 1879 tripantu mu .
(trg)="12"> Tạp chí Tháp Canh được xuất bản liên tục từ năm 1879 .

(src)="12"> Koneltukelay politiko dungu mew .
(src)="13"> Yamniekefi ti Biblia ñi doykülen .
(trg)="13"> Tạp chí này đứng ngoài vòng chính trị và theo sát thẩm quyền của Kinh Thánh .

# arn/2017003.xml.gz
# vi/2017003.xml.gz


(src)="1"> Chew ñi mülen trokiñke dungu
(trg)="1"> Mục lục

(src)="2"> 3 ¿ Kümeafuy tañi papeltuafiel ti Biblia ?
(trg)="2"> 3 Tại sao nên đọc Kinh Thánh ?

(src)="3"> 4 ¿ Chumngechi eluwküleafun ?
(trg)="3"> 4 Tôi có thể bắt đầu như thế nào ?

(src)="4"> 5 ¿ Chumngechi doy ayüwmayafiñ ?
(trg)="4"> 5 Điều gì sẽ giúp việc đọc Kinh Thánh trở nên thú vị ?

(src)="5"> 6 Tati Biblia , ¿ chumngechi kümelkayaenew tañi mongen mu ?
(trg)="5"> 6 Kinh Thánh có thể giúp đời sống tôi tốt hơn ra sao ?

(src)="6"> 8 TI BIBLIA KÜME ELKÜNUTUEYEW ÑI MONGEN
(trg)="6"> 8 KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

(src)="7"> ¡ Ayülafun ñi layal !
(trg)="7"> Tôi không muốn chết !

(src)="8"> 10 INAYENTUÑMAYAFIYIÑ ÑI MUPILTUN | ENOK
(trg)="8"> 10 HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ | HÊ - NÓC

(src)="9"> “ Enok tuterkefi ta Ngünechen ”
(trg)="9"> ‘ Ông đã làm vui lòng Đức Chúa Trời ’

(src)="10"> 14 ¿ FALIN - NGEPEY MAY ÑI WELURAKIDUAMKEN ?
(trg)="10"> 14 PHẢI CHĂNG CHỈ LÀ MỘT SỰ HIỂU LẦM NHỎ ?

(src)="11"> 16 ¿ CHEM KIMELTUKEY TI BIBLIA ?
(trg)="11"> 16 KINH THÁNH NÓI GÌ ?

# arn/2017004.xml.gz
# vi/2017004.xml.gz


(src)="2"> Kam ¿ petu falintufalngey ?
(trg)="1"> Kinh Thánh đã lỗi thời hay vẫn có giá trị ?

(src)="3"> Biblia feypi : “ Kom tati wirikonkülechi dungu ti Wirin Chillka mew wiringey Ngünechen tañi adkünuel ka ñi piel mew , feymew rume kümey ” ( 2 Timotew 3 : 16 , 17 ) .
(trg)="2"> Chính Kinh Thánh nói : ‘ Cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và hữu ích ’ . — 2 Ti - mô - thê 3 : 16 , 17 .

(src)="4"> Tüfachi chillka Ti Werken feypi kiñeke dungu pengelkelu Biblia ñi kimün taiñ kellukeetew , ka feypi chumngechi doy kümelkayafeiñmu taiñ papeltufiel Biblia .
(trg)="3"> Số Tháp Canh này nêu bật những ví dụ cho thấy sự khôn ngoan thiết thực của Kinh Thánh , và đưa ra những gợi ý về cách nhận được lợi ích tối đa từ việc đọc Kinh Thánh .

# arn/2017005.xml.gz
# vi/2017005.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> BÀI TRANG BÌA | LÀM SAO NHẬN ĐƯỢC LỢI ÍCH KHI ĐỌC KINH THÁNH ?

(src)="2"> “ Küdawngelu ñi adümngeal tati Biblia trokifiñ ” ( Jovy ) .
(trg)="2"> “ Tôi từng nghĩ Kinh Thánh rất khó hiểu ” . — Chị Jovy

(src)="3"> “ Rakiduamkefun ñi afeluwün - ngen ” ( Queennie ) .
(trg)="3"> “ Trước đây , tôi nghĩ việc đọc Kinh Thánh sẽ nhàm chán ” . — Chị Queennie

(src)="4"> “ Ngüneduamlu ñi fenterupan ti Biblia , duamwelan ñi papeltuafiel ” ( Esekiel ) .
(trg)="4"> “ Khi thấy độ dày của cuốn Kinh Thánh , tôi không muốn đọc chút nào ” . — Anh Ezekiel

(src)="5"> Küpa papeltufuymi chi tati Biblia , welu tami rakiduamken mu tüfachi che reke , duamwelaymi chi tami femal .
(trg)="5"> Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc đọc Kinh Thánh nhưng ngần ngại vì có cảm giác tương tự chưa ?

(src)="6"> Fentren che afeluwün - ngelu trokikefingün ñi papeltufiel Biblia .
(trg)="6"> Đối với nhiều người , việc đọc Kinh Thánh dường như là một thử thách .

(src)="7"> Welu , ¿ ngüneduamfulmi kay tati Biblia tami kelluaetew ñi nieal kiñe ayüfal mongen tami ayüwküleal ?
(trg)="7"> Nhưng nói sao nếu bạn biết Kinh Thánh có thể giúp bạn có đời sống hạnh phúc và thỏa nguyện hơn ?

(src)="8"> Ka ¿ kimürpulmi kay chumngechi papeltuafiel tami afeluwnoaetew ?
(trg)="8"> Nói sao nếu bạn biết một vài cách giúp việc đọc Kinh Thánh trở nên thú vị hơn ?

(src)="9"> ¿ Doy eluwpeafuymi may tami ngüneduamafiel Biblia ñi feypiel ?
(trg)="9"> Bạn sẽ sẵn lòng tìm hiểu về những lợi ích mà Kinh Thánh có thể mang lại cho bạn không ?

(src)="10"> Fentren che eluwlu ñi papeltuafiel tati Biblia , rume ayüfingün .
(src)="11"> Inaduamnge kiñeke ñi feypiel .
(trg)="10"> Hãy xem vài lời nhận xét từ những người đã thấy mình được lợi ích khi bắt đầu đọc Kinh Thánh .

(src)="12"> Esekiel nielu 20 tripantu püle , feypi : “ Kuyfi , iñche felekefun kiñe che reke amulniefilu kiñe auto , welu rakiduamkenolu chew tañi amual .
(trg)="11"> Một thanh niên hơn 20 tuổi tên là Ezekiel nói : “ Trước đây , tôi giống như một người đang lái xe mà không biết phải đi đâu .

(src)="13"> Welu ñi papeltufiel Biblia kellukeenew ñi nieal kiñe ayüfal mongen .
(trg)="12"> Nhưng việc đọc Kinh Thánh đã giúp tôi có một đời sống ý nghĩa .

(src)="14"> Ti Biblia niey falinke ngülam ñi inayafiel fill antü ” .
(trg)="13"> Sách này chứa đựng những lời khuyên thực tế mà tôi có thể áp dụng mỗi ngày ” .

(src)="15"> Kiñe üllcha domo nielu 20 tripantu püle , Frida pingelu , feypi : “ Iñche lladküfemkefun .
(trg)="14"> Frieda , một cô gái ở độ tuổi 20 chia sẻ : “ Tôi từng là người dễ nổi nóng .

(src)="16"> Welu ñi papeltufiel Biblia kelluenew ñi ngünewal .
(trg)="15"> Nhưng nhờ đọc Kinh Thánh , tôi biết cách kiềm chế bản thân .

(src)="17"> Femngechi doy küme yewkülen kakelu che engu , feymu fewla nien doy weni ” .
(trg)="16"> Tôi đã trở nên dễ chịu hơn , và giờ đây tôi có thêm những người bạn ” .

(src)="18"> Ti papay Eunice 50 tripantu nielu , feypi ti Biblia mew : “ Kellunieenew ñi doy küme chengeal , tañi elkünual ñi wedake wimtun ” .
(trg)="17"> Một phụ nữ tên Eunice , hơn 50 tuổi , nói về Kinh Thánh như sau : “ Sách này giúp tôi từ bỏ những thói quen xấu và trở thành một người tốt hơn ” .

(src)="19"> Tüfachi pu che ka rume fentren che reke , tami papeltufiel Biblia kelluafeymu tami nieal doy ayüwün - ngechi mongen ( Isaías 48 : 17 , 18 ) .
(trg)="18"> Những độc giả này cùng hàng triệu người khác nhận thấy việc đọc Kinh Thánh sẽ giúp một người có đời sống hạnh phúc hơn .

(src)="20"> Fillke dungu mu kelluafeymu ta Biblia , kiñeke tüfa : 1 ) küme dullial tami chumal , 2 ) tami nieal kümeke weni , 3 ) tami chaftuafiel ti afeluwün - ngechi dungu , ka 4 ) tami kimürpuafiel ti rüf dungu Chaw Ngünechen mu , tüfa tati doy falin - ngelu .
(trg)="19"> Việc đọc Kinh Thánh có thể giúp bạn ( 1 ) đưa ra những quyết định khôn ngoan , ( 2 ) tìm được những người bạn đích thực , ( 3 ) đối phó với sự căng thẳng và ( 4 ) học sự thật về Đức Chúa Trời , là điều quan trọng hơn hết .

(src)="21"> Biblia tañi ngülam Chaw Ngünechen mu küpay ka kidu turpu wülkelay wedake ngülam , feymu refalta inalayafimi .
(trg)="20"> Vì những lời khuyên trong Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời nên nếu làm theo , bạn sẽ luôn được lợi ích .

(src)="22"> Rume fali tami eluwal ñi papeltufiel .
(trg)="22"> Điều quan trọng là bạn phải bắt đầu .

(src)="23"> Feymu tami afeluwnoal ti papeltun mu ka tami ayüwmafiel , ¿ chem kelluafeymu ?
(trg)="23"> Những gợi ý thực tế nào có thể giúp việc đọc Kinh Thánh trở nên dễ dàng và thú vị hơn ?

# arn/2017006.xml.gz
# vi/2017006.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> BÀI TRANG BÌA | LÀM SAO NHẬN ĐƯỢC LỢI ÍCH KHI ĐỌC KINH THÁNH ?

(src)="2"> ¿ Chumngechi doy ayüwmafimi tami papeltufiel Biblia ka tami doy kelluaetew ?
(trg)="2"> Những yếu tố nào sẽ giúp bạn thích đọc Kinh Thánh và nhận được lợi ích tối đa khi làm thế ?

(src)="3"> Inaduamnge tüfachi kechu ngülam ñi kellukefiel ta fentren che .
(trg)="3"> Hãy lưu ý năm đề nghị đã giúp ích cho nhiều người .

(src)="4"> Pepikange chew tami papeltual .
(trg)="4"> Tạo không gian thích hợp .

(src)="5"> Kintunge chew tami tüngküleal .
(trg)="5"> Hãy cố gắng tạo một không gian yên tĩnh .

(src)="6"> Mülekilpe chem no rume tami katrütuaetew tami papeltun .
(trg)="6"> Hãy giảm thiểu những điều gây phân tâm để bạn có thể tập trung vào nội dung mà mình đọc .

(src)="7"> Küme pelontule ti mülewe ka füshkülele , fey doy kelluaeymu tami papeltufiel .
(trg)="7"> Ánh sáng đầy đủ và không khí trong lành có thể giúp bạn nhận được nhiều lợi ích nhất từ việc đọc .

(src)="8"> Küme rakiduam mu papeltunge .
(trg)="8"> Có thái độ đúng .

(src)="9"> Tati Biblia taiñ Wenu Chaw mu küpay , feymu tami kelluaetew ti papeltun , müley tami rakiduamal kiñe pichiche reke eluwkülelu ñi kimeltuetew tañi poyen chaw .
(trg)="9"> Vì Kinh Thánh đến từ Cha trên trời của chúng ta , nên bạn sẽ nhận được lợi ích tối đa nếu có thái độ giống như một em nhỏ sẵn sàng học từ bậc cha mẹ yêu thương .

(src)="10"> Feymu tami kimeltuaetew ta Chaw Ngünechen , kiñe pülekünunge chem weda rakiduam tami niefel ti Biblia mu ( Salmo 25 : 4 ) .
(trg)="10"> Nếu bạn có những định kiến hoặc suy nghĩ tiêu cực về Kinh Thánh , hãy cố gắng gạt chúng sang một bên để Đức Chúa Trời có thể dạy dỗ bạn . — Thi - thiên 25 : 4 .

(src)="11"> Wüne ngillatunge .
(trg)="11"> Cầu nguyện trước khi đọc .

(src)="12"> Chaw Ngünechen ñi rakiduam müley ti Biblia mew , feymu duamnieiñ tañi kellun taiñ adümnieafiel .
(trg)="12"> Kinh Thánh chứa đựng tư tưởng của Đức Chúa Trời , nên điều hợp lý là chúng ta cần sự trợ giúp của ngài để hiểu Kinh Thánh .

(src)="13"> Kidu ‘ eluafi tañi newen tüfey engün tañi ngillatuetew ’ ( Luka 11 : 13 ) .
(trg)="13"> Đức Chúa Trời hứa ban “ thần khí cho những người cầu xin ngài ” .

(src)="14"> Tüfa kelluaeymu tami kimürpual chumngechi ñi rakiduamken ta Chaw Ngünechen .
(trg)="14"> Thần khí có thể giúp bạn hiểu lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời .

(src)="15"> Rupalu chi antü mu , kelluaeymu tami kimafiel “ Ngünechen tañi kimngekenofelchi dungu kütu ” ( 1 Korintio 2 : 10 ) .
(trg)="15"> Với thời gian , thần khí sẽ giúp bạn được mở trí để hiểu “ ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời ” . — 1 Cô - rinh - tô 2 : 10 .

(src)="16"> Re papeltukawlayaymi müten .
(trg)="16"> Đọc để hiểu .

(src)="17"> Eluwlayaymi tami fentren papeltual müten .
(trg)="17"> Đừng chỉ đọc cho xong .

(src)="18"> Rakiduamnienge tami papeltun mu .
(trg)="18"> Hãy tích cực suy nghĩ về điều mình đang đọc .

(src)="19"> Ramtuwnge : “ Tati che ñi papeltupefiel , ¿ chumngey tañi femngen ?
(trg)="19"> Hãy tự hỏi những câu như : “ Mình thấy được những đặc tính nào nơi nhân vật này ?

(src)="20"> ¿ Chumngechi inayafun tüfa tañi mongen mu ? ” .
(trg)="20"> Mình có thể áp dụng thông tin ấy ra sao trong đời sống ? ” .

(src)="21"> Rakiduamnge chem tami küpa diturpual .
(trg)="21"> Đặt những mục tiêu cụ thể .

(src)="22"> Tami papeltun mu , kintunge chem tami kelluaetew ti mongen mu , femngechi kümeke kimeltun entuaymi .
(trg)="22"> Để nhận được lợi ích từ việc đọc Kinh Thánh , hãy đặt mục tiêu học một điều nào đó sẽ thật sự làm cho đời sống bạn tốt hơn .

(src)="23"> Eluwafuymi tami doy kimal Chaw Ngünechen mu , doy küme chengeal , doy küme fütangeal kam doy küme domongeal .
(trg)="23"> Bạn có thể đặt các mục tiêu như : “ Mình muốn học nhiều hơn về Đức Chúa Trời ” , “ Mình muốn trở thành một người chồng hoặc người vợ tốt hơn ” .

(src)="24"> Fey dullinge ( ngümintunge ) kiñe trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew .
(trg)="24"> Sau đó , hãy chọn những đoạn Kinh Thánh sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu ấy .

(src)="25"> *
(trg)="25"> *

(src)="26"> Tüfachi kechu ngülam kelluaeymu tami eluwal ti papeltun mu .
(trg)="26"> Năm đề nghị trên sẽ giúp bạn biết cách bắt đầu .

(src)="27"> Welu , ¿ chumngechi doy ayüwmayafimi ti papeltun ?
(trg)="27"> Nhưng bạn có thể làm gì để việc đọc Kinh Thánh trở nên thú vị hơn nữa ?

(src)="28"> Ti küpachi trokiñ mu müley kiñeke ngülam .
(trg)="28"> Bài tới sẽ cho biết thêm một số gợi ý .

(src)="29"> Newe kimnolmi chem trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew , pu Dungukelu Iney Ngen Jewba ayüwünkechi kelluaeymu .
(trg)="29"> Nếu bạn không biết chắc những đoạn Kinh Thánh nào sẽ phù hợp nhất với mục tiêu của mình , Nhân Chứng Giê - hô - va sẵn lòng giúp bạn .

(src)="30"> Matu papeltulayaymi
(trg)="30"> Đọc từ từ , đừng đọc một cách vội vàng

(src)="31"> Eluwnge tami papeltufiel mu tami peniefiel reke
(trg)="31"> Chú tâm vào những gì mình đọc và hình dung về những điều đang xảy ra

(src)="32"> Inaduamnge chem ñi nüwkülen tüfachi versikulo mu
(trg)="32"> Cố gắng xem xét các câu Kinh Thánh phù hợp thế nào với ngữ cảnh

(src)="33"> Nentunge falinke kimeltun tami papeltufiel mu
(trg)="33"> Rút ra các bài học từ những điều mình đọc

# arn/2017007.xml.gz
# vi/2017007.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> BÀI TRANG BÌA | LÀM SAO NHẬN ĐƯỢC LỢI ÍCH KHI ĐỌC KINH THÁNH ?

(src)="2"> ¿ Chumngechi trokikefimi tami papeltufiel Biblia ?
(trg)="2"> Việc đọc Kinh Thánh sẽ trở nên buồn tẻ hay thú vị với bạn ?

(src)="3"> ¿ Afeluwkeymi ?
(src)="4"> Kam ¿ füshküduamelkeeymew ?
(trg)="3"> Điều này tùy thuộc phần lớn vào cách tiếp cận của bạn .

(src)="5"> Chumngechi tami papeltufiel kelluaeymu tami küme duamal ka tami doy ayüwal ti papeltun mu .
(src)="6"> Inaduamaiñ chem chumal .
(trg)="4"> Hãy xem xét những điều bạn có thể làm để giúp việc đọc Kinh Thánh trở nên thú vị và hấp dẫn hơn .

(src)="7"> Kintunge kiñe Biblia manelfalngelu ka adümfalngelu .
(trg)="5"> Chọn một bản dịch dùng ngôn ngữ hiện đại và đáng tin cậy .

(src)="8"> Dullilmi kiñe Biblia , adümfalngenolu kam wirintukungenolu chumngechi tati pu che ñi dunguken famülke mu , fey afeluwafuymi tami papeltufiel .
(trg)="6"> Nếu một tài liệu có quá nhiều từ khó hiểu hoặc lỗi thời , có lẽ bạn sẽ không thích đọc .

(src)="9"> Feymu kintunge kiñe Biblia adümfalngelu , fey ñi puwal tami piwke mu .
(trg)="7"> Do đó , hãy tìm một bản Kinh Thánh dùng ngôn ngữ dễ hiểu và dễ động đến lòng bạn .

(src)="10"> Welu ka müley ñi manelfalngeal ka ñi küme rulpadungungeel .
(trg)="8"> Nhưng đồng thời , đó cũng nên là bản Kinh Thánh được dịch cẩn thận và chính xác .

(src)="11"> *
(trg)="9"> *

(src)="12"> Fillke elektroniko chemkün kelluafeymu .
(trg)="10"> Dùng công nghệ hiện đại .

(src)="13"> Famülke mu tati Biblia müley papel mu , welu kafey müleafuy tami elektroniko chemkün mu .
(trg)="11"> Ngày nay , Kinh Thánh không chỉ có dưới dạng bản in và đóng thành quyển , mà còn có dưới dạng sách điện tử .

(src)="14"> Kiñeke Biblia papeltungeafuy internet mu , kam entungeafuy ñi papeltungeal komputador mu , tablet kam celular mew .
(trg)="12"> Một số bản dịch Kinh Thánh có thể đọc trực tuyến hoặc tải về để đọc trên máy vi tính , máy tính bảng hay điện thoại di động .

(src)="15"> Kiñeke nieyngün fillke kellun ñi inaduamal kakelu versikulo nüwkülelu kam trürümafiel kakelu rulpadungungeelchi Biblia .
(trg)="13"> Một số phiên bản có thêm những công cụ hỗ trợ giúp bạn dễ dàng tra các câu Kinh Thánh khác về cùng chủ đề , hoặc thậm chí có thể so sánh các bản dịch .

(src)="16"> Newe ayünolmi tami papeltual , fey allkütuafuymi ti Biblia .
(trg)="14"> Nếu thích nghe hơn đọc , bạn cũng có thể nghe Kinh Thánh thu âm .

(src)="17"> Fentren che ayükey ñi allkütuafiel mikro mu amulelu , küchatumekelu kam kangelu küdaw mu ñi femngekeel .
(trg)="15"> Nhiều người thích nghe đọc Kinh Thánh trong khi giặt ủi , đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc tham gia những sinh hoạt khác .

(src)="18"> Tüfachi kellun mu dulliafuymi chuchi tami doy ayüfiel .
(trg)="16"> Sao không thử một phương pháp phù hợp với bạn ?

(src)="19"> Allmalltunge ti fillke kellun tami chillkatuafiel ti Biblia .
(trg)="17"> Dùng những công cụ nghiên cứu Kinh Thánh .