# arn/2017002.xml.gz
# tl/2017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Fendengekelay .
(trg)="2"> Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito .

(src)="4"> Ayülmi wülal plata , amunge ta www.jw.org .
(trg)="4"> Para sa donasyon , magpunta sa www.jw.org / tl .

(src)="7"> Tati Biblia müley Griegu Wirintukun mu ( Nuevo Testamento ) , entungey Ngünechen ñi küme Dungu , Sociedades Bíblicas Unidas , 1997 , mapudungun mew .
(trg)="5"> Malibang iba ang ipinakikita , ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong - wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan .

(src)="8"> TÜFACHI CHILLKA , Ti Werken , püramyekefi ta Chaw Ngünechen Jewba , tati kom Ngünenielu .
(trg)="6"> ANG MAGASING ITO , Ang Bantayan , ay nagpaparangal sa Diyos na Jehova , ang Tagapamahala ng uniberso .

(src)="9"> Kimeltukey Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mülelu , pichiñma mu apümafi kom ti wedake dungu ka kiñe küme mülewe elkünutuafi ti Mapu , feymu yafültukukefi tati pu che .
(trg)="7"> Inaaliw nito ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita na di - magtatagal , wawakasan ng Kaharian ng Diyos sa langit ang lahat ng kasamaan at gagawing paraiso ang lupa .

(src)="10"> Ka kellukefi ñi feyentual ta Jesukristo mu , kidu larkelu am taiñ nieal afnoachi mongen , ka fewla Longko Ülmenküley Chaw Ngünechen ñi Ngünenien mu .
(trg)="8"> Pinasisigla nito ang mga tao na manampalataya kay Jesu - Kristo , na namatay para magkaroon tayo ng pag - asang mabuhay nang walang hanggan at namamahala na ngayon bilang Hari sa Kaharian ng Diyos .

(src)="11"> Tüfachi chillka amuley ñi entungeel 1879 tripantu mu .
(src)="12"> Koneltukelay politiko dungu mew .
(trg)="9"> Ang magasing ito ay walang pinapanigan sa politika at patuloy na inilalathala mula pa noong 1879 .

(src)="13"> Yamniekefi ti Biblia ñi doykülen .
(trg)="10"> Sinusunod nito ang Bibliya bilang awtoridad .

# arn/2017003.xml.gz
# tl/2017003.xml.gz


(src)="1"> Chew ñi mülen trokiñke dungu
(trg)="1"> Talaan ng mga Nilalaman

(src)="2"> 3 ¿ Kümeafuy tañi papeltuafiel ti Biblia ?
(trg)="2"> 3 Bakit Magandang Basahin ang Bibliya ?

(src)="3"> 4 ¿ Chumngechi eluwküleafun ?
(trg)="3"> 4 Paano Ko Ito Sisimulan ?

(src)="4"> 5 ¿ Chumngechi doy ayüwmayafiñ ?
(trg)="4"> 5 Paano Ko Ito Mae - enjoy ?

(src)="5"> 6 Tati Biblia , ¿ chumngechi kümelkayaenew tañi mongen mu ?
(trg)="5"> 6 Paano Mapagaganda ng Bibliya ang Buhay Ko ?

(src)="6"> 8 TI BIBLIA KÜME ELKÜNUTUEYEW ÑI MONGEN
(trg)="6"> 8 BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

(src)="7"> ¡ Ayülafun ñi layal !
(trg)="7"> Takót Akong Mamatay !

(src)="8"> 10 INAYENTUÑMAYAFIYIÑ ÑI MUPILTUN | ENOK
(trg)="8"> 10 TULARAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA | ENOC

(src)="9"> “ Enok tuterkefi ta Ngünechen ”
(trg)="9"> “ Lubos Niyang Napalugdan ang Diyos ”

(src)="10"> 14 ¿ FALIN - NGEPEY MAY ÑI WELURAKIDUAMKEN ?
(trg)="10"> 14 MALING AKALA LANG BA ITO ?

(src)="11"> 16 ¿ CHEM KIMELTUKEY TI BIBLIA ?
(trg)="11"> 16 ANO ANG SINASABI NG BIBLIYA ?

# arn/2017004.xml.gz
# tl/2017004.xml.gz


(src)="2"> Kam ¿ petu falintufalngey ?
(trg)="1"> Lipas na ba ang Bibliya o mahalaga pa rin ito ?

(src)="3"> Biblia feypi : “ Kom tati wirikonkülechi dungu ti Wirin Chillka mew wiringey Ngünechen tañi adkünuel ka ñi piel mew , feymew rume kümey ” ( 2 Timotew 3 : 16 , 17 ) .
(trg)="2"> Mababasa sa Bibliya : “ Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki - pakinabang . ” — 2 Timoteo 3 : 16 , 17 .

(src)="4"> Tüfachi chillka Ti Werken feypi kiñeke dungu pengelkelu Biblia ñi kimün taiñ kellukeetew , ka feypi chumngechi doy kümelkayafeiñmu taiñ papeltufiel Biblia .
(trg)="3"> Itinatampok sa isyung ito ng Bantayan ang ilang praktikal na karunungan mula sa Bibliya at ilang mungkahi kung paano mo mas mae - enjoy ang pagbabasa ng Bibliya .

# arn/2017005.xml.gz
# tl/2017005.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> TAMPOK NA PAKSA | MAG - ENJOY AT MAKINABANG SA PAGBABASA NG BIBLIYA

(src)="2"> “ Küdawngelu ñi adümngeal tati Biblia trokifiñ ” ( Jovy ) .
(trg)="2"> “ Akala ko dati , napakahirap maunawaan ang Bibliya . ” — Jovy

(src)="3"> “ Rakiduamkefun ñi afeluwün - ngen ” ( Queennie ) .
(trg)="3"> “ Para sa akin , nakakabagot ang pagbabasa ng Bibliya . ” — Queennie

(src)="4"> “ Ngüneduamlu ñi fenterupan ti Biblia , duamwelan ñi papeltuafiel ” ( Esekiel ) .
(trg)="4"> “ Kapag nakikita ko kung gaano kakapal ang Bibliya , nawawalan ako ng ganang basahin ito . ” — Ezekiel

(src)="5"> Küpa papeltufuymi chi tati Biblia , welu tami rakiduamken mu tüfachi che reke , duamwelaymi chi tami femal .
(trg)="5"> Naisip mo na bang basahin ang Bibliya pero nag - atubili ka dahil nadama mo ang gaya ng mga binanggit sa itaas ?

(src)="6"> Fentren che afeluwün - ngelu trokikefingün ñi papeltufiel Biblia .
(trg)="6"> Para sa marami , ang hirap basahin ng Bibliya .

(src)="7"> Welu , ¿ ngüneduamfulmi kay tati Biblia tami kelluaetew ñi nieal kiñe ayüfal mongen tami ayüwküleal ?
(trg)="7"> Pero paano kung malaman mong makatutulong pala sa iyo ang Bibliya para maging mas maligaya at mas kontento sa buhay ?

(src)="8"> Ka ¿ kimürpulmi kay chumngechi papeltuafiel tami afeluwnoaetew ?
(trg)="8"> At paano kung malaman mong may magagawa ka para maging mas kapana - panabik ang pagbabasa mo ?

(src)="9"> ¿ Doy eluwpeafuymi may tami ngüneduamafiel Biblia ñi feypiel ?
(trg)="9"> Magiging interesado ka ba sa Bibliya ?

(src)="10"> Fentren che eluwlu ñi papeltuafiel tati Biblia , rume ayüfingün .
(src)="11"> Inaduamnge kiñeke ñi feypiel .
(trg)="10"> Pansinin ang ilang komento ng mga taong nakinabang nang simulan nilang basahin ang Bibliya .

(src)="12"> Esekiel nielu 20 tripantu püle , feypi : “ Kuyfi , iñche felekefun kiñe che reke amulniefilu kiñe auto , welu rakiduamkenolu chew tañi amual .
(trg)="11"> Sinabi ni Ezekiel , na mga 20 anyos : “ Dati , para akong nagmamaneho ng sasakyan na wala namang pupuntahan .

(src)="13"> Welu ñi papeltufiel Biblia kellukeenew ñi nieal kiñe ayüfal mongen .
(trg)="12"> Pero dahil sa pagbabasa ng Bibliya , nagkaroon ng direksiyon ang buhay ko .

(src)="14"> Ti Biblia niey falinke ngülam ñi inayafiel fill antü ” .
(trg)="13"> May mga praktikal na payo ito na nagagamit ko sa araw - araw . ”

(src)="15"> Kiñe üllcha domo nielu 20 tripantu püle , Frida pingelu , feypi : “ Iñche lladküfemkefun .
(trg)="14"> Ikinuwento ni Frieda , na mga 20 anyos din : “ May pagka - magagalitin din ako noon .

(src)="16"> Welu ñi papeltufiel Biblia kelluenew ñi ngünewal .
(trg)="15"> Pero unti - unti kong [ nabago ] ito dahil sa pagbabasa ko ng Bibliya .

(src)="17"> Femngechi doy küme yewkülen kakelu che engu , feymu fewla nien doy weni ” .
(trg)="16"> Bihira na ngayon ang hindi ko nakakasundo kaya mas marami na akong kaibigan . ”

(src)="18"> Ti papay Eunice 50 tripantu nielu , feypi ti Biblia mew : “ Kellunieenew ñi doy küme chengeal , tañi elkünual ñi wedake wimtun ” .
(trg)="17"> Sinabi ni Eunice , mga 50 anyos , tungkol sa Bibliya , “ Natulungan ako nito na maging mabuting tao , [ at ] baguhin ang pangit kong pag - uugali . ”

(src)="19"> Tüfachi pu che ka rume fentren che reke , tami papeltufiel Biblia kelluafeymu tami nieal doy ayüwün - ngechi mongen ( Isaías 48 : 17 , 18 ) .
(trg)="18"> Gaya ng napatunayan nila at ng milyon - milyong iba pa , ang pagbabasa ng Bibliya ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng mas kasiya - siyang buhay .

(src)="20"> Fillke dungu mu kelluafeymu ta Biblia , kiñeke tüfa : 1 ) küme dullial tami chumal , 2 ) tami nieal kümeke weni , 3 ) tami chaftuafiel ti afeluwün - ngechi dungu , ka 4 ) tami kimürpuafiel ti rüf dungu Chaw Ngünechen mu , tüfa tati doy falin - ngelu .
(trg)="19"> Makatutulong din ito sa iyo na ( 1 ) makagawa ng tamang mga desisyon , ( 2 ) magkaroon ng tunay na mga kaibigan , ( 3 ) maharap ang stress , at ( 4 ) higit sa lahat , malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos .

(src)="21"> Biblia tañi ngülam Chaw Ngünechen mu küpay ka kidu turpu wülkelay wedake ngülam , feymu refalta inalayafimi .
(trg)="20"> Galing sa Diyos ang mga payo ng Bibliya , kaya hinding - hindi ka mapapahamak kung susundin mo ito .

(src)="22"> Rume fali tami eluwal ñi papeltufiel .
(trg)="21"> Laging tama ang payo na mula sa Diyos .

(src)="23"> Feymu tami afeluwnoal ti papeltun mu ka tami ayüwmafiel , ¿ chem kelluafeymu ?
(trg)="23"> Anong praktikal na mga mungkahi ang tutulong sa iyo para masimulan at ma - enjoy ang pagbabasa ?

# arn/2017006.xml.gz
# tl/2017006.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> TAMPOK NA PAKSA | MAG - ENJOY AT MAKINABANG SA PAGBABASA NG BIBLIYA

(src)="2"> ¿ Chumngechi doy ayüwmafimi tami papeltufiel Biblia ka tami doy kelluaetew ?
(trg)="2"> Ano ang makatutulong sa iyo para masiyahan ka at mas makinabang sa pagbabasa ng Bibliya ?

(src)="3"> Inaduamnge tüfachi kechu ngülam ñi kellukefiel ta fentren che .
(trg)="3"> Tingnan ang limang mungkahi na nakatulong sa marami .

(src)="4"> Pepikange chew tami papeltual .
(trg)="4"> Pumili ng tamang lugar .

(src)="5"> Kintunge chew tami tüngküleal .
(trg)="5"> Humanap ng tahimik na lugar .

(src)="6"> Mülekilpe chem no rume tami katrütuaetew tami papeltun .
(trg)="6"> Para makapagpokus ka sa binabasa mo , bawasan ang mga panggambala .

(src)="7"> Küme pelontule ti mülewe ka füshkülele , fey doy kelluaeymu tami papeltufiel .
(trg)="7"> Makatutulong din sa iyo ang angkop na liwanag at sariwang hangin para mas makinabang sa pagbabasa .

(src)="8"> Küme rakiduam mu papeltunge .
(trg)="8"> Magkaroon ng tamang saloobin .

(src)="9"> Tati Biblia taiñ Wenu Chaw mu küpay , feymu tami kelluaetew ti papeltun , müley tami rakiduamal kiñe pichiche reke eluwkülelu ñi kimeltuetew tañi poyen chaw .
(trg)="9"> Dahil ang Bibliya ay mula sa ating makalangit na Ama , makikinabang ka nang husto kung magiging gaya ka ng isang bata na sabik na matuto sa kaniyang mapagmahal na magulang .

(src)="10"> Feymu tami kimeltuaetew ta Chaw Ngünechen , kiñe pülekünunge chem weda rakiduam tami niefel ti Biblia mu ( Salmo 25 : 4 ) .
(trg)="10"> Kung mayroon kang negatibo o maling impresyon tungkol sa Bibliya , isaisantabi ito para maturuan ka ng Diyos . — Awit 25 : 4 .

(src)="11"> Wüne ngillatunge .
(trg)="11"> Manalangin bago magbasa .

(src)="12"> Chaw Ngünechen ñi rakiduam müley ti Biblia mew , feymu duamnieiñ tañi kellun taiñ adümnieafiel .
(trg)="12"> Mga kaisipan ng Diyos ang mababasa sa Bibliya , kaya hindi nakapagtatakang kailangan natin ang kaniyang tulong para maunawaan ito .

(src)="13"> Kidu ‘ eluafi tañi newen tüfey engün tañi ngillatuetew ’ ( Luka 11 : 13 ) .
(trg)="13"> Nangako ang Diyos na magbibigay siya ng “ banal na espiritu doon sa mga humihingi sa kaniya . ”

(src)="14"> Tüfa kelluaeymu tami kimürpual chumngechi ñi rakiduamken ta Chaw Ngünechen .
(trg)="14"> Ang banal na espiritung iyon ang makatutulong para maunawaan mo ang kaisipan ng Diyos .

(src)="15"> Rupalu chi antü mu , kelluaeymu tami kimafiel “ Ngünechen tañi kimngekenofelchi dungu kütu ” ( 1 Korintio 2 : 10 ) .
(trg)="15"> Sa kalaunan , tutulong ito sa iyo na maunawaan “ maging ang malalalim na bagay ng Diyos . ” — 1 Corinto 2 : 10 .

(src)="16"> Re papeltukawlayaymi müten .
(trg)="16"> Unawain ang binabasa .

(src)="17"> Eluwlayaymi tami fentren papeltual müten .
(trg)="17"> Huwag lang basta magbasa .

(src)="18"> Rakiduamnienge tami papeltun mu .
(trg)="18"> Pag - isipang mabuti ang iyong binabasa .

(src)="19"> Ramtuwnge : “ Tati che ñi papeltupefiel , ¿ chumngey tañi femngen ?
(trg)="19"> Tanungin ang sarili : ‘ Ano ang magagandang katangian ng tauhang binabasa ko ?

(src)="20"> ¿ Chumngechi inayafun tüfa tañi mongen mu ? ” .
(trg)="20"> Paano ko siya matutularan ? ’

(src)="21"> Rakiduamnge chem tami küpa diturpual .
(trg)="21"> Magtakda ng espesipikong tunguhin .

(src)="22"> Tami papeltun mu , kintunge chem tami kelluaetew ti mongen mu , femngechi kümeke kimeltun entuaymi .
(trg)="22"> Para makinabang sa pagbabasa ng Bibliya , humanap ng magagandang aral na talagang makatutulong sa iyo .

(src)="23"> Eluwafuymi tami doy kimal Chaw Ngünechen mu , doy küme chengeal , doy küme fütangeal kam doy küme domongeal .
(trg)="23"> Maaari kang magtakda ng tunguhin gaya ng : ‘ Gusto ko pang makilala ang Diyos . ’
(trg)="24"> ‘ Gusto kong maging mas mabuting tao at mas mabuting asawa . ’

(src)="24"> Fey dullinge ( ngümintunge ) kiñe trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew .
(trg)="25"> Pagkatapos , pumili ng bahagi ng Bibliya na makatutulong sa iyo na abutin ang mga tunguhing iyon .

(src)="25"> *
(trg)="26"> *

(src)="26"> Tüfachi kechu ngülam kelluaeymu tami eluwal ti papeltun mu .
(trg)="27"> Ang limang mungkahing ito ay makatutulong sa iyo na simulan ang pagbabasa .

(src)="27"> Welu , ¿ chumngechi doy ayüwmayafimi ti papeltun ?
(trg)="28"> Pero paano mo mae - enjoy ang pagbabasa ?

(src)="28"> Ti küpachi trokiñ mu müley kiñeke ngülam .
(trg)="29"> Ang susunod na artikulo ay nagbibigay ng ilang mungkahi .

(src)="29"> Newe kimnolmi chem trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew , pu Dungukelu Iney Ngen Jewba ayüwünkechi kelluaeymu .
(trg)="30"> Kung hindi ka sigurado kung anong bahagi ng Bibliya ang makatutulong sa iyo , matutuwa ang mga Saksi ni Jehova na tulungan ka .

(src)="30"> Matu papeltulayaymi
(trg)="31"> Huwag magmadali sa pagbabasa

(src)="31"> Eluwnge tami papeltufiel mu tami peniefiel reke
(trg)="32"> Isiping kasama ka sa eksena na binabasa mo

(src)="32"> Inaduamnge chem ñi nüwkülen tüfachi versikulo mu
(trg)="33"> Tingnan kung paano nauugnay ang bawat talata sa konteksto

(src)="33"> Nentunge falinke kimeltun tami papeltufiel mu
(trg)="34"> Hanapin ang magagandang aral sa binabasa mo

# arn/2017007.xml.gz
# tl/2017007.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> TAMPOK NA PAKSA | MAG - ENJOY AT MAKINABANG SA PAGBABASA NG BIBLIYA

(src)="2"> ¿ Chumngechi trokikefimi tami papeltufiel Biblia ?
(trg)="2"> Boring ?

(src)="3"> ¿ Afeluwkeymi ?
(trg)="3"> Nakaka - enjoy ?

(src)="4"> Kam ¿ füshküduamelkeeymew ?
(trg)="4"> Ano ang pagbabasa ng Bibliya para sa iyo ?

(src)="5"> Chumngechi tami papeltufiel kelluaeymu tami küme duamal ka tami doy ayüwal ti papeltun mu .
(trg)="5"> Depende iyan sa paraan ng pagbabasa mo .

(src)="6"> Inaduamaiñ chem chumal .
(trg)="6"> Alamin kung ano ang magagawa mo para mas ma - enjoy mo ang pagbabasa ng Bibliya .

(src)="7"> Kintunge kiñe Biblia manelfalngelu ka adümfalngelu .
(trg)="7"> Pumili ng isang mapananaligang salin na gumamit ng makabagong wika .

(src)="8"> Dullilmi kiñe Biblia , adümfalngenolu kam wirintukungenolu chumngechi tati pu che ñi dunguken famülke mu , fey afeluwafuymi tami papeltufiel .
(trg)="8"> Kung ang binabasa mo ay gumamit ng maraming makalumang salita na hindi mo naiintindihan , malamang na hindi ka masisiyahan sa pagbabasa nito .

(src)="9"> Feymu kintunge kiñe Biblia adümfalngelu , fey ñi puwal tami piwke mu .
(trg)="9"> Kaya humanap ng Bibliya na gumamit ng mga salitang madaling maunawaan at aantig sa iyong puso .

(src)="10"> Welu ka müley ñi manelfalngeal ka ñi küme rulpadungungeel .
(trg)="10"> Dapat na tumpak din ang pagkakasalin nito .

(src)="11"> *
(trg)="11"> *

(src)="12"> Fillke elektroniko chemkün kelluafeymu .
(trg)="12"> Gamitin ang teknolohiya .

(src)="13"> Famülke mu tati Biblia müley papel mu , welu kafey müleafuy tami elektroniko chemkün mu .
(trg)="13"> Sa ngayon , ang Bibliya ay hindi lang makukuha sa inimprentang edisyon kundi available din ito sa digital format .

(src)="14"> Kiñeke Biblia papeltungeafuy internet mu , kam entungeafuy ñi papeltungeal komputador mu , tablet kam celular mew .
(trg)="14"> May mga Bibliya na mababasa online o mada - download sa computer , tablet , o cellphone .

(src)="15"> Kiñeke nieyngün fillke kellun ñi inaduamal kakelu versikulo nüwkülelu kam trürümafiel kakelu rulpadungungeelchi Biblia .
(trg)="15"> May dagdag na feature ang ilang bersiyon ng Bibliya kung saan mabilis mong makikita ang ibang talata ng Bibliya sa kaparehong paksa o mapaghahambing mo ang iba’t ibang salin .

(src)="16"> Newe ayünolmi tami papeltual , fey allkütuafuymi ti Biblia .
(trg)="16"> Kung mas gusto mong makinig kaysa sa magbasa , mayroon ding audio recording ng Bibliya .