# arh/2017416.xml.gz
# as/2017416.xml.gz


(src)="1"> « Simón Juan zʉ gʉmʉsinʉ , ema gwasiri ingumʉ́n awtari ki nʉnʉnkʉregówkwe » ( JUAN 21 : 15 ) .
(trg)="1"> “ হে যোহনৰ পুতেক চিমোন , তুমি এইবিলাকতকৈ মোক অধিক প্ৰেম কৰিছা নে ? ” — যোহন ২১ : ১৫ .

(src)="2"> Nikamʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="2"> আমি কেনেকৈ চাকৰিৰ প্ৰতি সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিব পাৰোঁ ?

(src)="3"> Umʉngwi kwa re’kusʉkwa neykari , azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="3"> মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিবলৈ কি কথাই আমাক সহায় কৰিব পাৰে ?

(src)="4"> Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n niwe’zanu ’ nanʉngwasiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="4"> সুখ - বিলাস হাবিয়াস কৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি কেনেকৈ যুঁজ দিব পাৰোঁ ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> ১ , ২ .

(src)="6"> Pedru wakʉ tasi sey a’ney uye’ri , Jesukristu inʉ kʉriwiaye .
(trg)="6"> গোটেই ৰাতি মাছ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছত , পিতৰে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰিছিল ?

(src)="7"> Jesukristuri así niwe’zʉnari azi niwikizanʉkwey nʉnni niwikeye ’ .
(trg)="7"> খ্ৰীষ্টানসকলক কিয় সজাগ হৈ থকা উচিত ?

(src)="8"> Jesukristusí kinki na’zanʉn niwe’zʉn awʉngwásiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="8"> যীচুৰ প্ৰতি যে আমাৰ প্ৰেম কম হৈ যোৱা নাই , তাক আমি কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ ?

(src)="9"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="9"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )

(src)="10"> Cheyrwa neykari bema nikamʉ kʉnanʉn nuga no .
(trg)="10"> পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব কি ?

(src)="11"> Iari nikamʉ tanʉ niwe’kusu ’ nanʉkwey nanʉnno .
(trg)="11"> কৰ্মক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ চাপৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় ?
(trg)="12"> ৭ , ৮ .

(src)="12"> 7 , 8 . a ) Bemakʉ’chʉ gwásiri , bema nʉ’kin gugin ka’mʉkanamʉ niwikawʉnno . b ) I’ngwi sinamʉ Tailandia zanʉnri nikamʉ awkwasíri , inʉ ʉnkʉriwiaye .
(trg)="14"> ( খ ) থাইলেণ্ডৰ এজন ভাইয়ে চাকৰিৰ বিষয়ে কি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰে ?

(src)="13"> Nikámʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="15"> আমি কেনেকৈ চাকৰিৰ প্ৰতি সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিব পাৰোঁ ?

(src)="14"> Jesukristu bema ga’kʉnamʉ a’zʉna neyka zawiaye .
(trg)="16"> যীচুৱে কি উত্তম শিক্ষা দিছিল ?

(src)="15"> Ʉnkʉmechi awiri kwa re’kusa awkwasíri , Bibriase’ri azi wásʉya nanʉnno .
(trg)="17"> বিশ্ৰাম কৰা বা মনোৰঞ্জন উপভোগ কৰাৰ বিষয়ে বাইবেলে কি বৰ্ণনা কৰে ?

(src)="16"> Iari umʉngwi kwa re’kusawa yʉkwari du nanu ’ nanʉnno , zaka’cho awʉnke .
(trg)="18"> মনোৰঞ্জনৰ বিষয়ে আমাক কিয় সতৰ্ক হোৱা উচিত ?

(src)="17"> a ) Umʉngwi kwa re’kusawa yʉkwari , iari chów a’zʉna nanʉnno . b ) Umʉngwi kwa re’kusʉkwa neykari , azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="21"> ( খ ) মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিবলৈ কি কথাই আমাক সহায় কৰিব পাৰে ?

(src)="18"> Azi nisi du nari kwa re’kusa awkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="25"> ( খ ) এই বিষয়ে যীচুৱে কি উচিত পৰামৰ্শ দিছিল ?

(src)="19"> 15 , 16 . a ) Iari umʉngwi inʉ nʉkʉnanʉngwa re’kusʉkwari chów a’zʉna nanʉnno . b ) Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n me’zanʉkwasíri , Jesukristuse’ri azi gwase .
(trg)="26"> ( ক ) কিছুমান লোকে সুখ - বিলাসৰ বস্তুবোৰৰ প্ৰতি কিয় সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিব নোৱাৰে ?

(src)="20"> a ) Iari I’ngwineri inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n a’zʉna no . b ) Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n niwe’zanu ’ nanʉngwásiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="27"> ( খ ) সুখ - বিলাস হাবিয়াস কৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি কেনেকৈ যুঁজ দিব পাৰোঁ ?

(src)="21"> Jesukristusí kinki niwe’zari mʉna’kin zoya awkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="28"> আপুনি কি কৰিবলৈ সংকল্প লৈছে ?

# arh/2017453.xml.gz
# as/2017453.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Buní’gʉmʉ niwikʉnʉneʼri azi nisi Jeuwá tanʉ niwe’kússʉya no
(trg)="2"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ সকলো পৰীক্ষাৰ সময়ত শান্ত্বনা দিয়ে

(src)="3"> Anugwesí awʉtari aʼzʉna neykari niwi anugwesin aguzanamʉ niwikawa ni
(trg)="3"> ঈশ্বৰৰপৰা পোৱা ধনক অমূল্য বুলি গণ্য কৰক

(src)="4"> Niwipawseʼ re’gukamʉ kʉnʉnari niweʼtikumuʼ nanamʉ niwikawa ni
(trg)="4"> গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো সদায় মনত ৰাখক

(src)="5"> Jeuwáseʼ re’gukamʉ kʉnanʉn nuga twiré kʉyamʉ kawa ni
(trg)="5"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ শাসনক সমৰ্থন কৰক !

# arh/2017454.xml.gz
# as/2017454.xml.gz


(src)="1"> « Niwipaw tanʉ zanamʉ zʉ paw ni [ . . . ] buní’gʉmʉ niwikʉnʉneʼri tanʉ niwe’kússʉya ni » ( 2 COR .
(trg)="1"> “ সকলো শান্ত্বনাৰ ঈশ্বৰ . . .

(src)="2"> 1 : 3 , 4 ) .
(trg)="3"> ১ : ৩ , ৪ .

(src)="3"> Iari urákʉseʼ awiri ʉnkachwi nanʉnge buní’gʉmʉ nʉkʉnanu ’ nʉngwaná me’zanamʉ kauʼ nanʉnno .
(trg)="4"> বিবাহিত জীৱনত কিছুমান ক্লেশ কিয় আহে ?

(src)="4"> Iʼngwí ikʉ , Bibriase ’ wásʉya , iari Niwipawsin rimaseykwari tanʉ ʉnteʼ a’zʉnʉnno .
(trg)="5"> বিগত সময়ত ঈশ্বৰৰ সেৱকসকলে প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা কেনেকৈ শান্ত্বনা লাভ কৰিছিল ?

(src)="5"> Azi nisi iʼngeygwi tanʉ aʼkussa awkwéy nanʉnno .
(trg)="6"> আপুনি আনক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিব পাৰে ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="7"> ১ , ২ .

(src)="7"> Jeuwári chʉwi niweʼzanʉn nuge’ri azi nisi tanʉ niwe’kússʉya no , awiri A zʉ gaʼkʉnamʉseʼ azi niwikʉya no .
(trg)="8"> আমাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিয়ে আৰু তেওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত কি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে ?

(src)="8"> Bema re’zasisamʉ riwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="9"> এই লেখত আমি কি প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰি পাম ?

(src)="9"> 4 , 5 .
(trg)="10"> ৪ , ৫ .

(src)="10"> I’ngwi zakaʼchóʼ ú buní’gʉmʉ me’kusʉkwéy neyka .
(trg)="11"> স্বামী - স্ত্ৰীয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ?

(src)="11"> 6 - 8 .
(trg)="12"> ৬ - ৮ .

(src)="12"> Ʉnkachwi neyka gʉmʉsinʉ kʉnanʉn ayúnʉya , kʉnanʉkwéy nanu ’ neyka , azi aʼzʉna no .
(trg)="13"> যেতিয়া সন্তান জন্ম নহয় , তেতিয়া স্বামী - স্ত্ৰীয়ে কেনে অনুভৱ কৰে ?

(src)="13"> Ʉnkachwi nʉnna iʼngwi ʉnwicha ʉwe’ri , azi name iʼngwi eygumʉ́n chʉwi aʼzʉna no .
(trg)="14"> বিবাহিত লোকসকলে আৰু কি ক্লেশৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ?

(src)="14"> Ánari azi nikʉn nusi tanʉ a’zarise .
(trg)="15"> শান্ত্বনা পাবলৈ হান্নাই কি কৰিছিল ?

(src)="15"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="16"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )

(src)="16"> Niwipawsin rimaseykwari azi nisi tanʉ niwe’kússʉya no .
(trg)="17"> প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ শান্ত্বনা লাভ কৰিব পাৰোঁ ?

(src)="17"> Ánari azi nikʉn nusi zeyzey a’zarise .
(trg)="18"> নিজৰ সমস্যা থকাৰ সত্ত্বেও বিধৱা হান্নাই কেনেকৈ আনন্দেৰে থাকিব পাৰিছিল ?

(src)="18"> Urákʉse ’ tanʉ zanamʉ kuʼ nanʉnge , azi nisi niwiɉúnʉkʉnʉseʼ newe’wesʉkwéy nanʉnno zakaʼchóʼ ú .
(trg)="19"> যদি সম্বন্ধীয় লোকসকলে আমাক নিৰাশ কৰে , তেনেহ’লে এজন প্ৰকৃত বন্ধুৱে কেনেকৈ শান্ত্বনা দিব পাৰে ?

(src)="19"> I’ngeygwi tanʉ a’kussʉn nʉkʉnge’ri iari niwika’mʉkanagwi awʉnno .
(trg)="20"> আনক শান্ত্বনা দিলে কি আশীৰ্ব্বাদ লাভ কৰিব পাৰি ?

(src)="20"> Gʉmʉsinʉse ’ eygumʉ́n Niwipawsí pʉré awiamʉ kawʉnno .
(trg)="21"> ল’ৰা - ছোৱালীক যিহোৱাৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়াটো কাৰ দায়িত্ব ?

(src)="21"> Gʉmʉsinʉ du chukwa niwikeykumʉye’ri inʉ rigʉnchunhasamʉ niwikawʉnno .
(trg)="22"> ল’ৰা - ছোৱালীক সহায় কৰাৰ সময়ত আমি কি কথা মনত ৰখা উচিত ?

(src)="22"> Gʉmʉsínʉri azi nisi urákʉseʼ tanʉ zanamʉ unakʉkwéy nanʉnno .
(trg)="23"> ল’ৰা - ছোৱালীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিব পাৰে ?

(src)="23"> Buní’gʉmʉ niwikʉnanʉnge’ri azi nisi a’mechʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="24"> সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলৈ কি কথাই আমাক সহায় কৰিব ?

# arh/2017455.xml.gz
# as/2017455.xml.gz


(src)="1"> « Awiri inʉ umʉngwi mikawá nʉneʼri aminhanugweri Niwipaw sírigʉn neki miwinukuʼ neyka , inʉ mikʉnʉnabaʼ gwi zʉʼn mikinukʉkwari naʼnó – winʉkʉyana » ( LUKA 12 : 34 , GD ) .
(trg)="1"> “ য’তে তোমালোকৰ ধন , ত’তে তোমালোকৰ মনো হব । ” — লূক ১২ : ৩৪ .

(src)="2"> Niwipawseʼ reʼgukʉngwasi chusana niwianugwesíkʉkin aguzʉna nanʉndi azi nikʉn niweʼyuná uniko .
(src)="3"> Niwipawsí gaʼkʉnamʉ ʉnkʉbasʉkwari , azi nisi aguzʉna chwizʉnhásʉko .
(trg)="2"> যদি আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যক অমূল্য বুলি গণ্য কৰোঁ , তেনেহ’লে ইয়ে আমাক কি কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ?

(src)="4"> Jeuwáseʼ inʉ awʉtari aʼzʉna niwikʉnʉya azi nisi ingumʉ́n reʼkʉkusa awkwéy nanʉnno awiri azi naʼba eyméy awkwari niwikaʼmʉkana awʉnno .
(trg)="3"> আপুনি কেনেকৈ দেখুৱাব যে ঘোষণা কাৰ্য্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেম আছে ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Máykʉnʉ ɉuna anugwesí awʉtari aʼzʉna aneyka zakaʼchóʼ ú . b ) Iwari inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="4"> আমি কেনেকৈ ঈশ্বৰৰপৰা পোৱা ধন সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এইদৰে কৰিলে কি লাভ আছে ?
(trg)="5"> ১ , ২ .

(src)="6"> Inʉ ʉngeykʉyari aʼnʉ awʉtari aʼzʉna kaʼchona uyeʼri azi nise .
(trg)="6"> ( ক ) যিহোৱা ঈশ্বৰৰপৰা আমি কি অমূল্য ধন লাভ কৰিছোঁ ?

(src)="7"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="7"> ( খ ) এই লেখত আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ?

(src)="8"> Inʉ ʉngeykʉyaseʼ aʼnʉ awʉtari aʼzʉna kaʼchona uye aʼzʉnnáy niweʼzanʉndi , Niwipawseʼ re’gukʉn gwasi chusanazey nari azi nikʉn niweʼyuná uniko .
(trg)="8"> যীচুৱে কোৱা দৃষ্টান্তত , সদাগৰজনে এটা মূল্যৱান মুকুতা কিনিবলৈ কি কৰিছিল ?

(src)="9"> Zakeori Niwipawseʼ re’gukʉn gwasi chusanazey nari azi nikiza aʼzare .
(trg)="10"> আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাবে কি কৰিবলৈ সাজু থকা উচিত ?

(src)="10"> Roseri azi nise awiri azi nameʼri .
(trg)="11"> চক্কেয়ে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাবে কি কৰিছিল ?

(src)="11"> Anugwesin gugín niwe’zari Niwipawseʼ re’gukʉn gwasi chusana du kaʼmʉkanʉn niwingwásiri iari du ʉndinhachwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="12"> এগৰাকী মহিলাই জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু এনে কৰিবলৈ তাইক কি কথাই অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ?

(src)="12"> a ) Niwipawsí gaʼkʉnamʉ ʉnkʉbasʉkwari , Pabruseʼri « kaʼ yueru ni » gwana , azi nameʼri eméy gwanʉnno . b ) Pabruri azi nisi Niwipawsí gaʼkʉnamʉ ʉnkʉbasʉkwari awʉtari kaʼzʉna chwizʉnhasíe .
(trg)="13"> কি বিষয়বোৰে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতি থকা আমাৰ প্ৰেম দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে ?

(src)="13"> Azi nisi Niwipawsí gaʼkʉnamʉ ʉnkʉbasʉkwari , awʉtari aʼzʉna ni niwe’zʉnari chwizʉnhásʉko .
(trg)="14"> ( ক ) পাঁচনি পৌলে ঘোষণা কাৰ্য্যক কিয় ‘ মাটিৰ পাত্ৰত ৰখা দীপ্তিৰূপ ধন ’ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ?

(src)="14"> Ireneri du gaʼkʉnamʉ ʉnkʉbaʼsa uname ari azi aʼzʉna íe .
(trg)="15"> ( খ ) পৌলে কেনেকৈ দেখুৱায় যে তেওঁ ঘোষণা কাৰ্য্যক অমূল্য বুলি গণ্য কৰে ?

(src)="15"> Buní’gʉmʉ zʉnaʼba neki gaʼkʉnamʉ ʉnkʉbaʼsa awkwa nanʉndi azi nika awkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="16"> আমিও ঘোষণা কাৰ্য্যক অমূল্য বুলি কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ ?

(src)="16"> Azi níkʉkwa awʉtari niwikaʼzʉna no .
(trg)="17"> আইৰিনে শুভবাৰ্ত্তা ঘোষণা কৰাৰ বাবে যি পৰিশ্ৰম কৰে , তাৰ পৰিণাম কি হ’ল ?

(src)="17"> 13 , 14 . a ) Mateo 13 : 52seʼri Jesukristuseʼri inʉ awʉtari aʼzʉnasí wasaíe . b ) Azi nisi ineysa awkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="18"> তাড়না পোৱাৰ সত্ত্বেও শুভবাৰ্ত্তা ঘোষণা কৰি থাকিলে কি ভাল পৰিণাম দেখিবলৈ পোৱা যায় ?

(src)="18"> a ) Inʉ taʼ nanʉn nugari , « birin zanʉn » ni gwakʉkwéy niwikʉnanʉnno . b ) Mari bémari ingumʉ́n awʉtari nʉnkaʼchwʉya no .
(trg)="19"> আপুনি কি কৰিবলৈ সংকল্প লৈছে ?
(trg)="20"> ১৩ , ১৪ .

(src)="19"> Taʼ nanʉn nuga Bibriaseʼ ke awʉn awkwa nanʉngeʼri azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="22"> কিছুমান সত্য “ পুৰণি ” বুলি কিয় কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ বাবে কোনটো সত্য অমূল্য হয় ?

(src)="20"> 17 , 18 .
(trg)="24"> ১৭ , ১৮ .

(src)="21"> Ánugwe sémʉkeri azi naʼba niwingunámʉsa awkwéy nanʉnno .
(trg)="25"> পবিত্ৰ আত্মাই আমাক কেনেকৈ সহায় আগবঢ়াব পাৰে ?

(src)="22"> Anugwesí awʉtari aʼzʉna neykari , azi name awʉtari aʼchwi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="26"> ঈশ্বৰৰপৰা পোৱা ধন আমি কিয় সুৰক্ষিত ৰখা উচিত ?

(src)="23"> Anugwesí awʉtari aʼzʉna neykazey nari azi nikʉn ninzáy meʼzano .
(trg)="27"> নিজৰ ধন সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে আপুনি কি কৰিবলৈ সংকল্প লৈছে ?

# arh/2017456.xml.gz
# as/2017456.xml.gz


(src)="1"> « Ikʉseʼ agʉnchona awʉngwásiri mari Jeuwá nʉzaʼkinuga ni ma nʉʼkin inʉ kwéy ʉwa gwasiri ingumʉ́n aʼzʉna nʉnʉnʉn » ( SALMO 83 : 18 ) .
(trg)="1"> “ যিহোৱা নামেৰে বিখ্যাত যি তুমি , অকল তুমিয়েই যে সমুদায় পৃথিবীৰ ওপৰত সৰ্ব্বোপৰি জনা , তাক সিহঁতে জানক । ” — গীত .
(trg)="2"> ৮৩ : ১৮ .

(src)="2"> Jeuwáseʼ re’gukamʉ kʉnʉna ɉwaʼkuma awizari , iari ikʉseʼri awʉtari ʉnkaʼchwʉn niwínzʉna nanʉnno .
(trg)="3"> ঈশ্বৰৰ শাসনক সাব্যস্ত কৰাটো সকলো মানৱৰ বাবে কিয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ?

(src)="3"> Jobri azi nisi Jeuwáseʼ re’gukamʉ kʉnʉnari twiré kʉya unʉnno , ey ʉweʼki azi naʼba ʉnkureʼbekuma ʉye .
(trg)="4"> ইয়োবে ঈশ্বৰৰ শাসনক কেনেকৈ সমৰ্থন কৰিছিল ?

(src)="4"> Inʉ ɉuna awʉn nusi Jeuwáseʼ re’gukamʉ kʉnʉnari twiré kʉya niwikawʉnno .
(trg)="5"> পাছলৈ তেওঁৰ চিন্তা - ধাৰাক কেনেকৈ শুধৰণি কৰা হৈছিল ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Inʉ aʼzʉna neyka ikʉseʼri nʉnkuraseʼri sekʉnanamʉ niwikawa nanʉnno . b ) Iari eymari ɉwa ʉnkaʼsamʉ niwikawʉnno .
(trg)="8"> ( ক ) সকলো মানৱে কি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সন্মুখীন হৈছে ?

(src)="6"> Niwipawseʼ re’gukamʉ kʉnanʉn nugari , ikʉnusiseʼri azi gwakʉya no .
(trg)="10"> চয়তানে ঈশ্বৰৰ শাসনৰ ওপৰত কি দাবী কৰিছে ?

(src)="7"> Niwipaw re’gukamʉ kʉnʉnari iari kʉrigʉnchona awkwa kawʉnno .
(trg)="11"> শাসনৰ ওপৰত উত্থাপন হোৱা বিষয়টো কিয় সমাধান কৰা উচিত ?

(src)="8"> Azi nisi Jeuwá re’gukamʉ kʉnʉnari twiré kʉya awkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="12"> ঈশ্বৰৰ শাসন সাব্যস্ত কৰাত আমাৰ ভূমিকা কি ?

(src)="9"> Iari Jeuwá re’gukamʉ kʉnʉnari ɉwaʼkumamʉ kawʉnno .
(trg)="13"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ শাসনক সাব্যস্ত কৰাটো কি বিষয়তকৈ বেছি প্ৰয়োজন ?

(src)="10"> 7 , 8 .
(trg)="14"> ৭ , ৮ .

(src)="11"> Iari Jeuwá re’gukamʉ ɉwaʼsʉn gwaʼsʉngwa neyka awiri zakussʉngwa neykari akingwí nanʉnno .
(trg)="15"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ শাসনক সাব্যস্ত কৰিলে আমাৰ কি লাভ হ’ব ?

(src)="12"> Ikʉnúsiri Jobsiri azi íe .
(trg)="16"> চয়তানে ইয়োবৰ বিষয়ে কি দাবী কৰিছিল ?

(src)="13"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="17"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )

(src)="14"> a ) Jobri azi nisi gugín Jeuwá kaʼmʉkana chwizʉnhasa ʉye . b ) Azi naʼba ʉnkʉreʼbékuma ʉye .
(trg)="18"> ( ক ) ইয়োবে ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী হয় বুলি কেনেকৈ দেখুৱায় ?

(src)="15"> 11 , 12 . a ) Job Jeuwáseʼ igunámʉsa ʉwame inʉ ʉnkʉriwiaye . b ) Jobri azi arunhíe .
(trg)="19"> ( খ ) তেওঁৰ চিন্তা - ধাৰাক কেনেকৈ শুধৰণি কৰা হৈছিল ?

(src)="16"> Job diwʉ́n anaʼzanika anowye neki , azi naʼba Jeuwá zʉ gaʼkʉnamʉseʼri kaʼmʉkana ʉye .
(trg)="20"> ১১ , ১২ .
(trg)="21"> যিহোৱা ঈশ্বৰে ইয়োবক কি বুজিবলৈ সহায় কৰিছিল আৰু ইয়োবে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাইছিল ?

(src)="17"> Job aʼzʉnna neykari , manʉnkaʼri inʉ ʉnkʉriwia awkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="22"> সমস্যা শেষ হোৱাৰ পাছতো ঈশ্বৰৰ পৰামৰ্শৰপৰা ইয়োবে কেনেকৈ লাভৱান হৈছিল ?

(src)="18"> Chʉwi niweʼzanʉn nukʉngeʼ aʼmeʼcha awkwa nanʉndi , inʉ chwizʉnhasʉn nuʼkʉko .
(trg)="23"> ইয়োবৰ অনুভৱৰপৰা আমি কি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ ?

(src)="19"> Iari Jeuwá re’gukamʉ kʉnʉnari ɉwaʼkuma awʉngwa ni rigʉnchunhasamʉ niwikawʉnno .
(trg)="24"> সমস্যাৰ মাজতো বিশ্বাসী হৈ থাকিলে কি সম্ভৱ হ’ব পাৰে ?