# ami/2017440.xml.gz
# tl/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Maharatengayho Iso Han ?
(trg)="1"> 3 Natatandaan Mo Ba ?

(src)="2"> 4 Mihinomay ci Yihofa Kitanan i Masamaamaanay a Pades
(trg)="2"> 4 Naglalaan si Jehova ng Kaaliwan sa Lahat ng Ating Kapighatian

(src)="3"> Ano tahapades kita , mihinomay ci Yihofa .
(trg)="3"> Kahit napapaharap tayo sa mga pagsubok at kapighatian , naglalaan si Jehova ng kaaliwang kailangan natin .

(src)="4"> Oni lalakaw milengoay to sapafeli ni Yihofa a sapadama , anini ato noikor mahinom kita .
(trg)="4"> Rerepasuhin ng artikulong ito ang mahahalagang paglalaan para magkaroon tayo ng kaaliwan ngayon at sa hinaharap .

(src)="5"> 9 Sarocoden ko Falocoˈ Micangacang to Noˈadingoan a Odoˈ
(trg)="5"> 9 Ituon ang Iyong Puso sa Espirituwal na mga Kayamanan

(src)="6"> Itini toni lalakaw , somowalay ci Yis to cecay sapatinako , mikilimay to odoˈ ko cecay misasingdiay .
(src)="7"> Padama kitanan i nokaˈorip no Krisciyang .
(trg)="6"> Tutulungan tayo ng artikulong ito na sundin ang aral na itinuro ni Jesus sa ilustrasyon tungkol sa mangangalakal na naghahanap ng mga perlas .

(src)="8"> Halo padama kitanan samaan ko kapinengneng to mitosilay demak ato kimad no Fangcalay Cudad .
(trg)="7"> Tutulungan din tayo nitong suriin ang ating pananaw sa nagliligtas - buhay na ministeryong iniatas sa mga Kristiyano at sa mga katotohanang natutuhan natin .

(src)="9"> 14 O Papotal Aca no Tamdaw ko Minengnengan Iso Han ?
(trg)="8"> 14 Huwag Lang Tumingin sa Hitsura

(src)="10"> 16 Mamisaˈicel Kiso Misaysay to Lacongis Micowat to Rihaday Han ?
(trg)="9"> 16 Makikipag - ayos Ka Ba Para sa Kapayapaan ?

(src)="11"> 21 ‘ Nanay Pahemeken no Tamdaw Kiso to Nika Citanengay Kiso ! ’
(trg)="10"> 21 “ Pagpalain ang Iyong Katinuan ”

(src)="12"> 22 Sarocoden ko Falocoˈ to Masaka Limlaan a Demak
(trg)="11"> 22 Magpokus sa Malaking Isyu

(src)="13"> 27 Dopoen ko Satadamaanay Noka Pikowan ni Yihofa !
(trg)="12"> 27 Itaguyod ang Soberanya ni Jehova !

(src)="14"> Tona ˈifowaay matayal to sakaˈorip , kahenayay kita matawal ko masaka limlaan a demak .
(trg)="13"> Sa ating abalang buhay , baka makalimutan natin kung ano ang mahalaga .

(src)="15"> Oni tosa lalakaw papadama kitanan cipinang to satadamaanay noka pikowan ni Yihofa , to hakowaay ko nika masaka limlaan , ato samaanen ita midopo ko satadamaanay noka pikowan no Kawas .
(trg)="14"> Tutulungan tayo ng mga artikulong ito na maunawaan kung gaano kahalaga ang soberanya ni Jehova at kung paano natin ito maitataguyod .

(src)="16"> 32 Mafanaˈay Kiso Han ?
(trg)="15"> 32 Alam Mo Ba ?

# ami/2017441.xml.gz
# tl/2017441.xml.gz


(src)="2"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 KORINTO 1 : 3 , 4 .
(trg)="1"> “ Ang Diyos ng buong kaaliwan [ ang ] umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian . ” — 2 COR .
(trg)="2"> 1 : 3 , 4 .

(src)="3"> RADIW : 38 , 56
(trg)="3"> AWIT : 38 , 56

(src)="4"> O mararamoday ato nokaˈorip no paro no lomaˈ hano tataha cada to roray ?
(trg)="4"> Bakit hindi maiiwasan ang mga kapighatian sa pag - aasawa at buhay pampamilya ?

(src)="5"> Nolitengan a madimadiay sikawdan misamaanay pakayni pitolon a mahinom ko falocoˈ ?
(trg)="5"> Paano naging kaaliwan sa mga lingkod ng Diyos noon ang panalangin ?

(src)="6"> Misamaan kiso mihinom to tao ?
(trg)="6"> Paano ka makapaglalaan ng kaaliwan sa iba ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Ano tahapades kita i , misamaanay ci Yihofa mihinom kitanan ?
(trg)="8"> Paano tayo inaaliw ni Jehova sa ating mga kapighatian ?

(src)="9"> Samaanay mikiˈok to sowal ko Fangcalay Cudad ?
(trg)="9"> At ano ang tinitiyak sa atin ng kaniyang Salita ?

(src)="10"> O CECAY ci Atewa sanay ko ngangan a kapah salikaka , milicayay ci Stifenan o cecay ciraramodayto a malohemay malitengay pakayni to tatodong no 1 Korinto 7 : 28 : “ O mamaroray ko mararamoday a tamdaw , ” sanay .
(trg)="10"> KINAUSAP ng binatang si Eduardo si Stephen , isang elder na may asawa at nakatatanda sa kaniya .

(src)="11"> Milicay cingra : “ O manan kora roray hananay , ano ciraramod kako wa mamisamaan kako hani ? ”
(trg)="11"> Pinag - iisipan ni Eduardo ang nakaulat sa 1 Corinto 7 : 28 : “ Ang mga [ nag - aasawa ] ay magkakaroon ng kapighatian sa kanilang laman . ”

(src)="12"> ˈAyaw no papacaˈof ci Stifen , pasowalay ci Atewaan , papiharatengen to nano sowal ni Pawlo , ci Yihofa : “ O halihinomay a Kawas .
(trg)="12"> Itinanong niya , “ Ano ang ‘ kapighatiang ’ iyon , at paano ko iyon mahaharap kung mag - aasawa ako ? ”

(src)="13"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 Korinto 1 : 3 , 4 .
(trg)="13"> Bago sumagot si Stephen , sinabi niya kay Eduardo na pag - isipan ang isa pang bagay na isinulat ni apostol Pablo , na si Jehova “ ang Diyos ng buong kaaliwan , na umaaliw sa [ atin ] sa lahat ng [ ating ] kapighatian . ” — 2 Cor .
(trg)="14"> 1 : 3 , 4 .

(src)="14"> O manonoˈay a Kawas ci Yihofa , tahapades kita mihinomay i kitanan .
(trg)="15"> Talagang si Jehova ay isang maibiging Ama na umaaliw sa atin kapag may mga problema tayo .

(src)="15"> Alatek malifetay iso , pakayniay i Fangcalay Cudad a midama halo mikayat ko Kawas i tisowanan .
(trg)="16"> Baka naranasan mo na rin ang pag - alalay at patnubay ng Diyos , kadalasan sa pamamagitan ng kaniyang Salita .

(src)="16"> Papasoˈlinen ita o sakangaˈay ita ko miharatengan ni Yihofa , matira o nika ciharateng Ningra to nolitengan a madimadiay a sikawdan . ​ — ˈOsien ko Yirimiya 29 : 11 , 12 .
(trg)="17"> Makatitiyak tayo na hangad niya ang pinakamabuti para sa atin , gaya rin sa mga lingkod niya noon . — Basahin ang Jeremias 29 : 11 , 12 .

(src)="17"> Oni lalakaw mamilengo to manan a salicay ?
(trg)="18"> Anong mga tanong ang sasagutin natin ?

(src)="18"> Ano mafanaˈ kita tora lalangian nora roray ato pades ita i , o mamadolo a misiˈayaw tora demak .
(trg)="19"> Siyempre pa , mas madaling harapin ang mga problema o kapighatian kung alam natin ang dahilan ng mga ito .

(src)="19"> Ano mamisiˈayaw kita tono raramod anca no paro no lomaˈ a roray , mafanaˈ kita tora lalangian wangaˈ .
(trg)="20"> Totoo rin iyan pagdating sa kapighatiang kaakibat ng buhay may - asawa o buhay pampamilya .

(src)="20"> Itini i nokaˈorip o manan demak ko papaira tora nisowalan ni Pawlo a pades hananay hani ?
(trg)="21"> Kung gayon , ano ang ilang sanhi ng ‘ kapighatian sa laman ’ na binanggit ni Pablo ?

(src)="21"> Nano litengan tahanini iraay ko manan tinakoan mamihinom kitanan ano tahapades kita ?
(trg)="22"> Anong mga halimbawa sa Bibliya at sa panahon natin ang tutulong para magkaroon tayo ng kaaliwan at makapagbata ?

(src)="22"> 4 , 5 .
(trg)="23"> 4 , 5 .

(src)="23"> Faelohay a mararamoday tataha siˈayaw to manan a roray ?
(trg)="24"> Ano ang ilang sanhi ng ‘ kapighatian sa laman ’ ?

(src)="24"> Ya patireng ci Yihofa to saka cecay a raramod i , sanay ko sowal : “ Liyasen no tamdaw ko wama ato wina ningra a malacecay ato fafahi ningra , o malacecayayto ko tireng nonini a tatosaay . ”
(trg)="25"> Sinabi ng Diyos noong pasimula ng kasaysayan ng tao : “ Iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at pipisan siya sa kaniyang asawa at sila ay magiging isang laman . ”
(trg)="26"> Sinabi iyan ni Jehova nang ikasal niya ang unang mag - asawa .

(src)="25"> ( Satapangan 2 : 24 ) Kawra , mararamod ko cowa ka lefot a tamdaw ato ciwawato i , iraayto ko cariraw no kalalaˈed no paro no lomaˈ .
(trg)="27"> Pero dahil lahat tayo ngayon ay hindi sakdal , ang mga nag - aasawa at bumubuo ng pamilya ay maaaring magkaproblema .

(src)="26"> ( Loma 3 : 23 ) Nohatini o faˈinayto ko tawki no lomaˈ cowato ko wama wina .
(trg)="28"> Halimbawa , ang babae na dating nasa ilalim ng awtoridad ng kaniyang mga magulang ay kailangan na ngayong magpasakop sa awtoridad ng kaniyang asawa .

(src)="27"> Pafelianto no Kawas ko faˈinay malo tangal no fafahi .
(trg)="29"> Ang Diyos mismo ang nagbigay ng awtoridad sa lalaki na maging ulo ng kaniyang asawa .

(src)="28"> ( 1 Korinto 11 : 3 ) Pakayni toninian cowa ka dolo to faelohay a mararamoday .
(trg)="30"> Hindi ito madali para sa ilang bagong kasal .

(src)="29"> Kawra o sowal no Fangcalay Cudad , o mamicada ko fafahi to sakayat no faˈinay ao cowato ko wama wina ningra sanay .
(trg)="31"> Ayon sa Salita ng Diyos , dapat nang kilalanin ng babae na ang kaniyang asawa , hindi ang kaniyang mga magulang , ang mangunguna sa kaniya .

(src)="30"> O kalalaˈed no tosaay lomaˈ a malitengay alatek o sakaroray nora mararamod .
(trg)="32"> Baka magkaroon ng tensiyon sa pagitan ng mga magbiyenan , na magiging sanhi ng kapighatian para sa mga bagong kasal .

(src)="31"> Ano pasowalen no fafahi ko faˈinay to mapoyapoyayto cingra i , mamahemek cangra , kawra mamarawraw ko falocoˈ , ano adada ko fafahi to kacipoyapoyan o manan ko sapaising .
(trg)="33"> Nadaragdagan din ang kabalisahan kapag sinabi ng misis sa kaniyang mister , “ Buntis ako . ”
(trg)="34"> Kahit masaya , baka nag - aalala sila sa posibleng mga komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis o pagkatapos manganak .

(src)="32"> Anca mahofocto ko wawa , ano awa ko payci , samaanto aki .
(trg)="35"> Alam din nilang madaragdagan ang kanilang gastusin .

(src)="33"> Cowa koninian aca , ano cato ka sikor ko faˈinay tona matayal a midimokos to wawa i , masomaden ko faˈinay alatek .
(trg)="36"> Kapag naisilang na ang sanggol , marami pang adjustment ang kailangang gawin ng mag - asawa .

(src)="34"> O kakaretengto ko ˈinorong nora faelohay wama , samanen o papaliliˈto to saali no wawa cingra .
(trg)="37"> Baka mapokus ang panahon at atensiyon ng ina sa pag - aalaga sa kanilang anak .

(src)="35"> 6 - 8 .
(trg)="40"> 6 - 8 .

(src)="36"> Hano caka ngaˈay mahofoc to wawa matoled ko falocoˈ ?
(trg)="41"> Ano ang maaaring madama ng ilang mag - asawang hindi magkaanak ?

(src)="37"> O romaroma roray no mararamoday , saka ciwawaaw ˈarawhan cowa ka ngaˈay a mahofoc , alatek mamasomad ko fafahi tona caka ngaˈay a cipoyapoy .
(trg)="42"> Ibang kapighatian naman ang nararanasan ng ilang mag - asawa .
(trg)="43"> Kahit gustong - gusto nila , hindi sila magkaanak .

(src)="38"> Ano ciraramodto anca ciwawato iraay ko roray , manaokaniw saka ciwawaaw kawra awa ko wawa o pades kora .
(trg)="44"> Baka maghirap ang kalooban ng asawang babae kung hindi siya makapagdalang - tao .

(src)="39"> ( Taneng 13 : 12 ) Itini i lintad no Fangcalay Cudad , maasic ko fafahiyan tada o kangodoan kora .
(trg)="45"> Bagaman hindi solusyon sa lahat ng problema ang pag - aasawa at pag - aanak , kung hindi naman magkaanak ang mag - asawa kahit gusto nila , isa rin itong ‘ kapighatian sa laman . ’

(src)="40"> Ci Rakil , fafahi ni Yakop masomadan nanay maˈaraw ira ko wawa no kaka .
(trg)="46"> Noong panahon ng Bibliya , isang kahihiyan ang pagiging baog .

(src)="41"> ( Satapangan 30 : 1 , 2 ) O milakowitay to riyar a matayalay ano tayni i ˈalomanay ko wawa a kakitakitan a dademak i , marariday malicay hano caka ciwawa cangra .
(trg)="47"> Nagbulalas ng sama ng loob si Raquel , asawa ni Jacob , nang makita niyang nagkakaanak ang kaniyang ate .
(trg)="48"> Sa ilang lupain , karaniwan ang malalaking pamilya .

(src)="42"> Soˈlinto tadtaden cangra , cisowalayho : “ Paisingen mamaan ! ”
(trg)="50"> Sa kabila ng makatuwiran at mataktikang paliwanag , baka sabihin pa rin sa kanila , “ Hayaan n’yo , ipapanalangin namin kayo ! ”

(src)="43"> Sanay .
(trg)="52"> Pagkatapos , nag - menopause siya .

(src)="44"> Itini i Ingkelan , saka ciwawaaw ko cecay fafahiyan salikaka , ˈarawhan awaay ko wawa .
(trg)="53"> Inamin niya na nanlumo siya dahil alam niyang hindi na siya magkakaanak sa sistemang ito .

(src)="45"> Ikor liteng sato cingra .
(trg)="54"> Nagpasiya sila ng mister niya na mag - ampon .

(src)="46"> Tona awaayto ko pakayraan a ciwawa , matoleday ko falocoˈ .
(trg)="55"> Pero sinabi niya : “ Nalungkot pa rin ako .

(src)="47"> Oraanto sapidipotaw to wawa no tao cangra mararamod .
(trg)="56"> Iba pa rin ang magsilang ng sariling anak kaysa sa mag - ampon . ”

(src)="48"> Saan ko sowal nora fafahiyan salikaka : “ Mararomay ko falocoˈ ako , midipot to wawa no tao cowa ka hecad to mihofocan no niyah , ikorto ngaˈ mananamayto ko falocoˈ ningra . ”
(trg)="57"> Sinasabi ng Bibliya na ang babaeng Kristiyano ay ‘ maiingatang ligtas sa pamamagitan ng pag - aanak . ’

(src)="49"> Somowalay ko Fangcalay Cudad o Krisciyang fafahiyan “ itini i nika hofoc ningra to wawa a mapaˈorip cingra , ” sanay .
(trg)="58"> Ibig bang sabihin , kailangan siyang magkaanak para matamo ang buhay na walang hanggan ?
(trg)="59"> Hindi naman .

(src)="50"> ( 1 Timoti 2 : 15 ) Kawra ciwawa cingra ngaˈ midaˈoc a maˈorip cingra cowa ka saan , mitoroˈan nora o fafahiyan matayal a midimokos to wawa ato demak no paro no lomaˈ , cowa ito ira ko limaw mirarakat miyakayak to sanaysanay a sowal micapid to demak no tao .
(trg)="60"> Ipinakikita lang nito na kung ang isang babae ay may inaalagaang mga anak , bukod pa sa ibang gawain sa tahanan , maiiwasan niya ang pagtsitsismis at panghihimasok sa buhay - buhay ng iba .

(src)="51"> Nikawrira , o fafahiyan kamayanay ira ko roray pakayni i raramod ato nokaˈorip no paro no lomaˈ .
(trg)="61"> Pero makararanas pa rin siya ng mga kapighatian sa pag - aasawa at buhay pampamilya .

(src)="52"> Misamaan a pakaremo to nika patay no paro no lomaˈ ?
(trg)="62"> Paano makakayanan ng isa ang pagkamatay ng mahal sa buhay ?

(src)="53"> ( Nengnengen ko saka 9 , 12 fatac )
(trg)="63"> ( Tingnan ang parapo 9 , 12 )

(src)="54"> O patay no raramod ato roray itini kalalaˈed no raramod hano cowa ka lecad ?
(trg)="64"> Ano pang kapighatian ang maaaring maranasan ng ilang may asawa ?

(src)="55"> Pakayni to roray no mararamoday hananay , o ˈalomanay cowa ka tangsol sa maharateng to mamapatay ko raramod .
(trg)="65"> Kapag pinag - uusapan ang mga kapighatiang kaakibat ng pag - aasawa , may isa pa na baka hindi natin agad naiisip — ang pagkamatay ng mahal sa buhay .

(src)="56"> O roray itini kalalaˈed ato raramod cowa ka lecad to nika pisiˈayaw to patay no raramod , samanen o mararamoday tamdaw cowa ka maharateng to mamapatay ko raramod itini toni a lintad .
(trg)="66"> Oo , marami ang nakaranas ng matinding dagok nang mamatay ang kanilang minamahal na kabiyak .

(src)="57"> Ano soˈlinto mapatay ko raramod , o tokel to papatikor a maˈorip ko mapatayay taˈangayay ko pihinom to Krisciyang .
(trg)="67"> Isa itong pagsubok na hindi nila inaasahan .
(trg)="68"> Pero matibay ang paniniwala ng mga Kristiyano sa pangako ni Jesus na pagkabuhay - muli .

(src)="58"> ( Yohani 5 : 28 , 29 ) Soˈlinay haw i , ano taharoray kita i , cisidaˈitay a Wama o papakayni i Fangcalay Cudad a midama ato mihinom kitanan .
(trg)="70"> Malaking kaaliwan ito sa asawang namatayan .
(trg)="71"> Sa pamamagitan ng Kaniyang Salita , inaalalayan at inaaliw ng ating maibiging Ama ang mga dumaranas ng kapighatian .

(src)="59"> Nohatini sinanoten ita ko nolitengan a sikawdan , nengnengen to samaanay mahinom ni Yihofa cangra .
(trg)="72"> Talakayin naman natin kung paano nakadama ng kaaliwan mula kay Jehova ang ilang lingkod niya at kung paano ito nakatulong sa kanila .

(src)="60"> Taharoray ci Hana samaanay mahinom ko falocoˈ ningra ?
(trg)="73"> Paano nakasumpong ng kaaliwan si Hana ?

(src)="61"> ( Nengnengen ko satapangan coka . )
(trg)="74"> ( Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo . )

(src)="62"> O fafahi ni Ilkana ci Hana tada mikiriwiˈay ko masiˈayaway ningra a roray .
(trg)="75"> Naiibang kapighatian naman ang naranasan ni Hana , ang minamahal na asawa ni Elkana .

(src)="63"> Maasicay cingra , o roma a fafahi no faˈinay ci Pinina iraay ko wawa .
(trg)="76"> Baog siya samantalang nagkaroon ng maraming anak ang isa pang asawa ni Elkana , si Penina .

(src)="64"> ( ˈOsien ko 1 Samuil 1 : 4 - 7 . )
(trg)="77"> ( Basahin ang 1 Samuel 1 : 4 - 7 . )

(src)="65"> To mihecahecaan misamsaman ni Pinina cingra , marorayay ci Hana .
(trg)="78"> “ Taun - taon , ” tinutuya ni Penina si Hana .
(trg)="79"> Napakasakit nito para kay Hana .

(src)="66"> Mikilimay to pihinom ni Yihofa a mitolon .
(trg)="80"> Humingi siya ng tulong kay Jehova sa panalangin .

(src)="67"> Sanay ko Fangcalay Cudad : “ Halafin ko nipilongoc ni Hana a mitolon i kaˈayaw [ ni Yihofa ] . ”
(trg)="81"> Sa katunayan , nanalangin siya “ nang matagal sa harap ni Jehova . ”

(src)="68"> Mitokelay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa ko saali ningra .
(trg)="82"> Umasa ba siya na sasagutin ni Jehova ang kahilingan niya ?

(src)="69"> Soˈlin cowa ka fanaˈ ci Hana to sasamaan ko teloc nora demak , kawra maharek a mitolon i , “ caayto ka rarom cingra . ”
(trg)="83"> Posible .
(trg)="84"> Pagkatapos nito , siya ay “ hindi na nabahala . ”

(src)="70"> ( 1 Samuil 1 : 12 , 17 , 18 ) Pakasoˈlinay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa cingra , anca tano manan a pakayraan a misalo tora noka maasic ningra .
(trg)="85"> Nagtiwala siya na bibigyan siya ni Jehova ng anak , at kung hindi man , magbibigay Siya ng kaaliwan sa ibang paraan .

(src)="71"> O mitolonay misamaanay mihinom to falocoˈ ita ?
(trg)="86"> Paano magsisilbing kaaliwan sa atin ang panalangin ?

(src)="72"> Cowa ka lefot kita hanaca maˈoripay itini toni miˈemetan ni Satan a hekal , cowa ko aawa ko sapalifet ato roray .
(trg)="87"> Hangga’t hindi tayo sakdal at nasa sistemang ito na kontrolado ni Satanas , magpapatuloy ang mga pagsubok at kapighatian .

(src)="73"> ( 1 Yohani 5 : 19 ) Mafanaˈ ci Yihofaan to “ halihinomay a Kawas ” , tada kahemekan !
(trg)="88"> Mabuti na lang , si Jehova ang “ Diyos ng buong kaaliwan ” !

(src)="74"> Toha ngangaˈay pakaremo to roray a cecay pakayraan i , o mitolonay .
(trg)="90"> Ibinuhos ni Hana kay Jehova ang laman ng kaniyang puso .

(src)="75"> Fowahan ni Hana ko falocoˈ i ci Yihofaan , ano taharoray kita i , cowa ko nika somowal aca to harateng ci Yihofaan , o mamingitangit to sapadama Ningra , fowahen ko falocoˈ a mitaktak to harateng i Cingranan . ​ — Filipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="91"> Kaya kapag dumaranas ng kapighatian , hindi lang natin dapat banggitin kay Jehova ang ating nadarama .
(trg)="92"> Kailangan nating magsumamo sa kaniya , oo , ibuhos ang ating niloloob sa pamamagitan ng marubdob na pananalangin . — Fil .
(trg)="93"> 4 : 6 , 7 .

(src)="76"> O manan ko padamaay ci Annaan milifok to hemek hani ?
(trg)="94"> Ano ang nakatulong sa biyudang si Ana na makadama ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok ?

(src)="77"> Ano , o pakayniay noka awa no wawa anca mapatay ko raramod a matoleden , wa ngaˈay a mahinom ko falocoˈ ita han ?
(trg)="95"> Baka parang may kulang sa buhay natin dahil wala tayong anak o dahil namatayan tayo ng mahal sa buhay .

(src)="78"> Itini i lintad ni Yis , ci Anna pito ko mihecaan a mararamod mapatayayto ko faˈinay , awaay ko sowal no Fangcalay Cudad to iraay ko wawa ningra .
(trg)="96"> Pero makasusumpong pa rin tayo ng kaaliwan .
(trg)="97"> Noong panahon ni Jesus , ang propetisang si Ana ay nabiyuda pagkaraan lang ng pitong - taóng pagsasama nila ng kaniyang asawa .