# ami/2017440.xml.gz
# hy_arevmda/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Maharatengayho Iso Han ?
(trg)="1"> 3 Կը յիշե ՞ ս

(src)="2"> 4 Mihinomay ci Yihofa Kitanan i Masamaamaanay a Pades
(trg)="2"> 4 Եհովան մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ

(src)="3"> Ano tahapades kita , mihinomay ci Yihofa .
(src)="4"> Oni lalakaw milengoay to sapafeli ni Yihofa a sapadama , anini ato noikor mahinom kita .
(trg)="3"> Թէեւ բոլորս ունինք նեղութիւններ , բայց Եհովան մեզի պէտք եղած մխիթարութիւնը կու տայ ։

(src)="5"> 9 Sarocoden ko Falocoˈ Micangacang to Noˈadingoan a Odoˈ
(trg)="5"> 9 Հոգեւոր գանձերը սրտանց արժեւորէ

(src)="6"> Itini toni lalakaw , somowalay ci Yis to cecay sapatinako , mikilimay to odoˈ ko cecay misasingdiay .
(trg)="6"> Այս յօդուածը մեզի պիտի օգնէ որ կարեւոր դասեր սորվինք Յիսուսին առակէն ՝ վաճառականի մը մասին որ մարգարիտներ կը փնտռէր ։

(src)="7"> Padama kitanan i nokaˈorip no Krisciyang .
(src)="8"> Halo padama kitanan samaan ko kapinengneng to mitosilay demak ato kimad no Fangcalay Cudad .
(trg)="7"> Յօդուածը նաեւ մեզի պիտի օգնէ որ տեսնենք թէ որքա ՛ ն կ’արժեւորենք մեր ծառայութիւնը եւ այն ճշմարտութիւնները որ տարիներու ընթացքին սորված ենք ։

(src)="9"> 14 O Papotal Aca no Tamdaw ko Minengnengan Iso Han ?
(trg)="8"> 14 Կրնա ՞ ս արտաքին երեւոյթէն չդատել

(src)="10"> 16 Mamisaˈicel Kiso Misaysay to Lacongis Micowat to Rihaday Han ?
(trg)="9"> 16 Պիտի ջանա ՞ ս հարցը լուծել եւ խաղաղութիւնը պահպանել

(src)="11"> 21 ‘ Nanay Pahemeken no Tamdaw Kiso to Nika Citanengay Kiso ! ’
(trg)="10"> 21 « Քու դատողութիւնդ օրհնեա ՜ լ ըլլայ »

(src)="12"> 22 Sarocoden ko Falocoˈ to Masaka Limlaan a Demak
(trg)="11"> 22 Աչքերդ ամէնէն կարեւոր հարցին վրայ պահէ

(src)="13"> 27 Dopoen ko Satadamaanay Noka Pikowan ni Yihofa !
(trg)="12"> 27 Եհովային գերիշխանութեան թիկո ՛ ւնք կանգնէ

(src)="14"> Tona ˈifowaay matayal to sakaˈorip , kahenayay kita matawal ko masaka limlaan a demak .
(trg)="13"> Այս խճողուած կեանքին մէջ դիւրութեամբ կրնանք մոռնալ ինչ որ կարեւոր է ։

(src)="15"> Oni tosa lalakaw papadama kitanan cipinang to satadamaanay noka pikowan ni Yihofa , to hakowaay ko nika masaka limlaan , ato samaanen ita midopo ko satadamaanay noka pikowan no Kawas .
(trg)="14"> Այս յօդուածները մեզի պիտի օգնեն որ հասկնանք , թէ Եհովային գերիշխանութիւնը որքա ՛ ն կարեւոր է եւ թէ մենք ինչպէ ՛ ս կրնանք ատոր թիկունք կանգնիլ ։

(src)="16"> 32 Mafanaˈay Kiso Han ?
(trg)="15"> 32 Գիտէի ՞ ր

# ami/2017441.xml.gz
# hy_arevmda/2017441.xml.gz


(src)="1"> “ O halihinomay a Kawas .
(src)="2"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 KORINTO 1 : 3 , 4 .
(trg)="1"> « Ամէն մխիթարութեան Աստուածը . . . մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ » ։

(src)="3"> RADIW : 38 , 56
(trg)="2"> ԵՐԳԵՐ .
(trg)="3"> 38 , 56

(src)="4"> O mararamoday ato nokaˈorip no paro no lomaˈ hano tataha cada to roray ?
(trg)="4"> Ինչո ՞ ւ կրնանք ակնկալել որ ամուսնութեան եւ ընտանեկան կեանքին մէջ նեղութիւններ ըլլան ։

(src)="5"> Nolitengan a madimadiay sikawdan misamaanay pakayni pitolon a mahinom ko falocoˈ ?
(trg)="5"> Աղօթքը անցեալին ինչպէ ՞ ս մխիթարեց Աստուծոյ ծառաները ։

(src)="6"> Misamaan kiso mihinom to tao ?
(trg)="6"> Ի ՞ նչ կրնաս ընել որ ուրիշները մխիթարես ։

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Ano tahapades kita i , misamaanay ci Yihofa mihinom kitanan ?
(trg)="8"> Եհովան ինչպէ ՞ ս կը մխիթարէ մեզ մեր նեղութիւններուն մէջ , եւ ի ՞ նչ խոստում կայ իր Խօսքին մէջ ։

(src)="9"> Samaanay mikiˈok to sowal ko Fangcalay Cudad ?
(trg)="10"> Կորնթացիս 7 ։

(src)="10"> O CECAY ci Atewa sanay ko ngangan a kapah salikaka , milicayay ci Stifenan o cecay ciraramodayto a malohemay malitengay pakayni to tatodong no 1 Korinto 7 : 28 : “ O mamaroray ko mararamoday a tamdaw , ” sanay .
(trg)="11"> 28 – ին մասին , որ կ’ըսէ թէ ամուսնացողները « մարմնի նեղութիւն պիտի ունենան » ։

(src)="11"> Milicay cingra : “ O manan kora roray hananay , ano ciraramod kako wa mamisamaan kako hani ? ”
(trg)="12"> Ան Սթիվըն անունով ամուսնացած երէցի մը հարցուց .

(src)="12"> ˈAyaw no papacaˈof ci Stifen , pasowalay ci Atewaan , papiharatengen to nano sowal ni Pawlo , ci Yihofa : “ O halihinomay a Kawas .
(trg)="13"> « Այստեղ նշուած ‘ նեղութիւնը ’ ի ՞ նչ է , եւ ատոր հետ ինչպէ ՞ ս գլուխ պիտի ելլեմ երբ ամուսնանամ » ։

(src)="13"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 Korinto 1 : 3 , 4 .
(trg)="14"> Առաջ որ Սթիվըն պատասխանէ հարցումին , Էտուարտոյէն խնդրեց որ նկատի առնէ Պօղոս առաքեալին խօսքը , թէ Եհովան ‘ ամէն մխիթարութեան Աստուածն է , որ մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ ’ ։

(src)="14"> O manonoˈay a Kawas ci Yihofa , tahapades kita mihinomay i kitanan .
(trg)="15"> Եհովան , մեր Հայրը , մեզ կը սիրէ եւ դժուարութիւններուն մէջ կը մխիթարէ ։

(src)="15"> Alatek malifetay iso , pakayniay i Fangcalay Cudad a midama halo mikayat ko Kawas i tisowanan .
(trg)="16"> Թերեւս անձնապէս յիշես պարագաներ , երբ Եհովան քեզի օգնած է եւ առաջնորդած է իր Խօսքին միջոցաւ ։

(src)="16"> Papasoˈlinen ita o sakangaˈay ita ko miharatengan ni Yihofa , matira o nika ciharateng Ningra to nolitengan a madimadiay a sikawdan . ​ — ˈOsien ko Yirimiya 29 : 11 , 12 .
(trg)="17"> Մենք կրնանք վստահ ըլլալ որ ան լաւագոյնը կը կամենայ մեզի , ինչպէս որ անցեալին կը կամենար իր ծառաներուն ( կարդա ՛ Երեմիա 29 ։
(trg)="18"> 11 , 12 ) ։

(src)="17"> Oni lalakaw mamilengo to manan a salicay ?
(trg)="19"> Ի ՞ նչ հարցումներ նկատի պիտի առնենք ։

(src)="18"> Ano mafanaˈ kita tora lalangian nora roray ato pades ita i , o mamadolo a misiˈayaw tora demak .
(trg)="20"> Ընդհանրապէս , երբ մեր խնդիրներուն եւ դժուարութիւններուն պատճառը կը գիտնանք , աւելի դիւրին կ’ըլլայ ատոնց հետ գլուխ ելլել ։

(src)="19"> Ano mamisiˈayaw kita tono raramod anca no paro no lomaˈ a roray , mafanaˈ kita tora lalangian wangaˈ .
(trg)="21"> Լաւ , ի ՞ նչ են կարգ մը պատճառները , որ ամուսնութեան կամ ընտանիքին մէջ նեղութիւններ կ’ունենանք ։

(src)="20"> Itini i nokaˈorip o manan demak ko papaira tora nisowalan ni Pawlo a pades hananay hani ?
(src)="21"> Nano litengan tahanini iraay ko manan tinakoan mamihinom kitanan ano tahapades kita ?
(trg)="22"> Եւ Սուրբ Գիրքին օրերուն ու մեր օրերուն ի ՞ նչ օրինակներ կան , որոնք մեզի կ’օգնեն որ պէտք եղած մխիթարութիւնը ստանանք ։

(src)="22"> 4 , 5 .
(trg)="23"> 4 , 5 .

(src)="23"> Faelohay a mararamoday tataha siˈayaw to manan a roray ?
(trg)="24"> Ամուսինն ու կինը ի ՞ նչ նեղութիւններ կրնան ունենալ ։

(src)="24"> Ya patireng ci Yihofa to saka cecay a raramod i , sanay ko sowal : “ Liyasen no tamdaw ko wama ato wina ningra a malacecay ato fafahi ningra , o malacecayayto ko tireng nonini a tatosaay . ”
(trg)="28"> Անշուշտ , քանի որ անկատար ենք , ամուսինն ու կինը կրնան ակնկալել որ խնդիրներ պիտի ունենան ։

(src)="25"> ( Satapangan 2 : 24 ) Kawra , mararamod ko cowa ka lefot a tamdaw ato ciwawato i , iraayto ko cariraw no kalalaˈed no paro no lomaˈ .
(trg)="29"> Օրինակ , կինը ամուսնանալէ առաջ կը հնազանդէր իր ծնողքին , բայց ամուսնութենէն ետք ՝ իր գլուխը ամուսինը կ’ըլլայ ։

(src)="26"> ( Loma 3 : 23 ) Nohatini o faˈinayto ko tawki no lomaˈ cowato ko wama wina .
(trg)="30"> Կարգ մը նոր ամուսնացող զոյգերու համար ասիկա դիւրին չէ ։

(src)="27"> Pafelianto no Kawas ko faˈinay malo tangal no fafahi .
(trg)="31"> Ըստ Սուրբ Գիրքին , կինը պէտք է ընդունի որ իր ամուսի ՛ նը զինք պիտի ուղղէ , եւ ոչ թէ իր ծնողքը ։

(src)="28"> ( 1 Korinto 11 : 3 ) Pakayni toninian cowa ka dolo to faelohay a mararamoday .
(trg)="34"> « Պզտիկ պիտի ունենանք » ։

(src)="29"> Kawra o sowal no Fangcalay Cudad , o mamicada ko fafahi to sakayat no faˈinay ao cowato ko wama wina ningra sanay .
(trg)="35"> Ճիշդ է որ անոնք ուրախ կ’ըլլան , բայց միեւնոյն ատեն կը մտահոգուին որ արդեօք յղութիւնը լաւ պիտի անցնի ՞ եւ պզտիկին առողջութիւնը լաւ պիտի ըլլա ՞ յ ։

(src)="30"> O kalalaˈed no tosaay lomaˈ a malitengay alatek o sakaroray nora mararamod .
(trg)="36"> Անոնք նաեւ գիտեն թէ իրենց ծախսերը պիտի աւելնան ։

(src)="31"> Ano pasowalen no fafahi ko faˈinay to mapoyapoyayto cingra i , mamahemek cangra , kawra mamarawraw ko falocoˈ , ano adada ko fafahi to kacipoyapoyan o manan ko sapaising .
(trg)="37"> Պզտիկը ծնելէն ետք , զոյգը պէտք կ’ունենայ ուրիշ փոփոխութիւններ ալ ընելու ։

(src)="32"> Anca mahofocto ko wawa , ano awa ko payci , samaanto aki .
(trg)="38"> Մօր ժամանակին եւ հոգատարութեան մեծ մասը պզտիկին կ’երթայ ։

(src)="33"> Cowa koninian aca , ano cato ka sikor ko faˈinay tona matayal a midimokos to wawa i , masomaden ko faˈinay alatek .
(trg)="39"> Ասոր համար , թերեւս ամուսինն ու կինը չկարենան առաջուան պէս ժամանակ անցընել իրարու հետ ։

(src)="34"> O kakaretengto ko ˈinorong nora faelohay wama , samanen o papaliliˈto to saali no wawa cingra .
(trg)="40"> Ասկէ զատ , հօր պատասխանատուութիւնները կ’աւելնան , քանի որ ընտանիքին նոր անդամին պէտքերը պէտք է ապահովէ ։

(src)="35"> 6 - 8 .
(trg)="41"> 6 - 8 .

(src)="36"> Hano caka ngaˈay mahofoc to wawa matoled ko falocoˈ ?
(trg)="42"> Ամուսնացած զոյգ մը ի ՞ նչ կրնայ զգալ եթէ չի կրնար պզտիկ ունենալ ։

(src)="37"> O romaroma roray no mararamoday , saka ciwawaaw ˈarawhan cowa ka ngaˈay a mahofoc , alatek mamasomad ko fafahi tona caka ngaˈay a cipoyapoy .
(trg)="43"> Կարգ մը ամուսնացած զոյգեր ուրիշ տեսակ նեղութիւն մը ունին ։

(src)="38"> Ano ciraramodto anca ciwawato iraay ko roray , manaokaniw saka ciwawaaw kawra awa ko wawa o pades kora .
(trg)="44"> Անոնք շատ կ’ուզեն պզտիկ ունենալ , բայց չեն կրնար ունենալ ։

(src)="39"> ( Taneng 13 : 12 ) Itini i lintad no Fangcalay Cudad , maasic ko fafahiyan tada o kangodoan kora .
(trg)="45"> Կինը յղի չմնալով կրնայ զգացական նեղութիւն քաշել ։

(src)="40"> Ci Rakil , fafahi ni Yakop masomadan nanay maˈaraw ira ko wawa no kaka .
(trg)="47"> Սուրբ Գիրքի օրերուն , պզտիկ ունենալը շատ կարեւոր էր ։

(src)="41"> ( Satapangan 30 : 1 , 2 ) O milakowitay to riyar a matayalay ano tayni i ˈalomanay ko wawa a kakitakitan a dademak i , marariday malicay hano caka ciwawa cangra .
(trg)="48"> Այս պատճառով , Յակոբին կինը Ռաքէլ շատ ընկճուեցաւ երբ տեսաւ թէ իր քոյրը պզտիկ կ’ունենայ , մինչ ինք չի կրնար ունենալ ։

(src)="42"> Soˈlinto tadtaden cangra , cisowalayho : “ Paisingen mamaan ! ”
(src)="43"> Sanay .
(trg)="49"> Այն միսիոնարները որոնք կ’ապրին այնպիսի երկիրներու մէջ , ուր սովորութիւն է շատ պզտիկներ ունենալ , յաճախ իրենց կը հարցուի թէ ինչո ՛ ւ պզտիկ չունին ։

(src)="44"> Itini i Ingkelan , saka ciwawaaw ko cecay fafahiyan salikaka , ˈarawhan awaay ko wawa .
(trg)="50"> Նոյնիսկ երբ անոնք տրամաբանօրէն եւ փափկանկատութեամբ բացատրեն պատճառը , ոմանք տակաւին կ’ըսեն .

(src)="45"> Ikor liteng sato cingra .
(trg)="51"> « Ձեզի համար պիտի աղօթենք » ։

(src)="46"> Tona awaayto ko pakayraan a ciwawa , matoleday ko falocoˈ .
(trg)="52"> Նկատի առ ուրիշ օրինակ մը ։

(src)="47"> Oraanto sapidipotaw to wawa no tao cangra mararamod .
(trg)="53"> Անգլիոյ մէջ քոյր մը շատ կ’ուզէր պզտիկ ունենալ ։

(src)="48"> Saan ko sowal nora fafahiyan salikaka : “ Mararomay ko falocoˈ ako , midipot to wawa no tao cowa ka hecad to mihofocan no niyah , ikorto ngaˈ mananamayto ko falocoˈ ningra . ”
(trg)="54"> Երբ ան անդրադարձաւ որ այս դրութեան մէջ պիտի չկարենայ պզտիկ ունենալ , սիրտը այրեցաւ ։

(src)="49"> Somowalay ko Fangcalay Cudad o Krisciyang fafahiyan “ itini i nika hofoc ningra to wawa a mapaˈorip cingra , ” sanay .
(trg)="55"> Ետքը , ինքը եւ իր ամուսինը որոշեցին պզտիկ մը որդեգրել ։
(trg)="56"> Ան ըսաւ .

(src)="50"> ( 1 Timoti 2 : 15 ) Kawra ciwawa cingra ngaˈ midaˈoc a maˈorip cingra cowa ka saan , mitoroˈan nora o fafahiyan matayal a midimokos to wawa ato demak no paro no lomaˈ , cowa ito ira ko limaw mirarakat miyakayak to sanaysanay a sowal micapid to demak no tao .
(trg)="57"> « Որոշ ժամանակ մը տակաւին շատ նեղուած էի , քանի որ գիտէի թէ պզտիկ որդեգրելը հարիւր առ հարիւր պզտիկ ունենալուն պէս պիտի չըլլար » ։

(src)="51"> Nikawrira , o fafahiyan kamayanay ira ko roray pakayni i raramod ato nokaˈorip no paro no lomaˈ .
(trg)="58"> Սուրբ Գիրքը կ’ըսէ թէ կինը ‘ պիտի փրկուի որդեծնութեամբ ’ ։

(src)="52"> Misamaan a pakaremo to nika patay no paro no lomaˈ ?
(trg)="60"> Լաւ , այս համարը ի ՞ նչ կը նշանակէ ։

(src)="53"> ( Nengnengen ko saka 9 , 12 fatac )
(trg)="63"> Ինչպէ ՞ ս կրնանք մխիթարուիլ եթէ սիրելի մը մահանայ ( տե ՛ ս պարբերութիւն 9 , 12 )

(src)="54"> O patay no raramod ato roray itini kalalaˈed no raramod hano cowa ka lecad ?
(trg)="64"> Ամուսնացած զոյգերը ուրիշ ի ՞ նչ նեղութիւն կրնան ունենալ ։

(src)="55"> Pakayni to roray no mararamoday hananay , o ˈalomanay cowa ka tangsol sa maharateng to mamapatay ko raramod .
(trg)="65"> Երբ ամուսնական նեղութիւններուն մասին կը խօսինք , կայ նեղութիւն մը որ մեր մտքէն շատ չ’անցնիր . սիրելիի մը մահը ։

(src)="56"> O roray itini kalalaˈed ato raramod cowa ka lecad to nika pisiˈayaw to patay no raramod , samanen o mararamoday tamdaw cowa ka maharateng to mamapatay ko raramod itini toni a lintad .
(trg)="66"> Թէեւ շատեր չէին ակնկալած որ ասիկա իրենց հետ պատահի , բայց պատահած է ։

(src)="57"> Ano soˈlinto mapatay ko raramod , o tokel to papatikor a maˈorip ko mapatayay taˈangayay ko pihinom to Krisciyang .
(trg)="67"> Քրիստոնեաները մեծ հաւատք ունին յարութեան հանդէպ , եւ ասիկա կը մխիթարէ զիրենք ։

(src)="58"> ( Yohani 5 : 28 , 29 ) Soˈlinay haw i , ano taharoray kita i , cisidaˈitay a Wama o papakayni i Fangcalay Cudad a midama ato mihinom kitanan .
(trg)="68"> Մեր սիրալիր Հայրը ՝ Եհովան իր Խօսքին միջոցաւ կ’օգնէ եւ կը մխիթարէ մեզ մեր նեղութիւններուն մէջ ։

(src)="59"> Nohatini sinanoten ita ko nolitengan a sikawdan , nengnengen to samaanay mahinom ni Yihofa cangra .
(trg)="69"> Այժմ նկատի առնենք թէ Աստուծոյ կարգ մը ծառաները ինչպէ ՛ ս մխիթարուած են եւ արդիւնքը ինչ եղած է ։

(src)="60"> Taharoray ci Hana samaanay mahinom ko falocoˈ ningra ?
(trg)="70"> Աննան ինչպէ ՞ ս մխիթարուեցաւ ( տե ՛ ս բացման նկարը ) ։

(src)="61"> ( Nengnengen ko satapangan coka . )
(trg)="71"> Նկատի առ ինչ պատահեցաւ Եղկանայի կնոջ ՝ Աննային ։

(src)="62"> O fafahi ni Ilkana ci Hana tada mikiriwiˈay ko masiˈayaway ningra a roray .
(trg)="72"> Ան կ’ուզէր պզտիկ ունենալ , բայց չէր կրնար ունենալ ։

(src)="63"> Maasicay cingra , o roma a fafahi no faˈinay ci Pinina iraay ko wawa .
(trg)="73"> Անդին , իր ամուսինին միւս կինը Փենանան շատ պզտիկներ ունէր ( կարդա ՛ Ա .
(trg)="74"> Թագաւորաց 1 ։

(src)="64"> ( ˈOsien ko 1 Samuil 1 : 4 - 7 . )
(trg)="75"> 4 - 7 ) ։

(src)="65"> To mihecahecaan misamsaman ni Pinina cingra , marorayay ci Hana .
(trg)="78"> Ան ի ՞ նչ ըրաւ մխիթարուելու համար ։

(src)="66"> Mikilimay to pihinom ni Yihofa a mitolon .
(trg)="79"> Եհովային աղօթեց ։

(src)="67"> Sanay ko Fangcalay Cudad : “ Halafin ko nipilongoc ni Hana a mitolon i kaˈayaw [ ni Yihofa ] . ”
(trg)="80"> Ան նոյնիսկ գնաց ուր որ Եհովան կը պաշտեն եւ երկար ժամանակ աղօթեց ։

(src)="68"> Mitokelay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa ko saali ningra .
(trg)="81"> Ան Եհովայէն խնդրեց որ իրեն տղայ մը տայ , եւ կասկած չունէր որ Եհովան իրեն պիտի օգնէր ։

(src)="69"> Soˈlin cowa ka fanaˈ ci Hana to sasamaan ko teloc nora demak , kawra maharek a mitolon i , “ caayto ka rarom cingra . ”
(trg)="82"> Աղօթելը վերջացնելէ ետք , Աննան շատ աւելի լաւ զգաց եւ « երեսը անգամ մըն ալ չտրտմեցաւ » ։

(src)="70"> ( 1 Samuil 1 : 12 , 17 , 18 ) Pakasoˈlinay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa cingra , anca tano manan a pakayraan a misalo tora noka maasic ningra .
(trg)="83"> Ան վստահ էր որ Եհովան իրեն տղայ մը պիտի տար , կամ ալ ուրիշ կերպով մը այդ պարապութիւնը պիտի գոցէր ։

(src)="71"> O mitolonay misamaanay mihinom to falocoˈ ita ?
(trg)="84"> Աղօթելը ինչպէ ՞ ս կրնայ մխիթարել մեզ ։

(src)="72"> Cowa ka lefot kita hanaca maˈoripay itini toni miˈemetan ni Satan a hekal , cowa ko aawa ko sapalifet ato roray .
(trg)="86"> Բայց մեր նեղութիւններուն մէջ կրնանք օգնութիւն ստանալ ։

(src)="73"> ( 1 Yohani 5 : 19 ) Mafanaˈ ci Yihofaan to “ halihinomay a Kawas ” , tada kahemekan !
(trg)="87"> Կրնանք աղօթել Եհովային ՝ ‘ ամէն մխիթարութեան Աստուծոյն ’ ։

(src)="74"> Toha ngangaˈay pakaremo to roray a cecay pakayraan i , o mitolonay .
(trg)="88"> Աննան իր սիրտը Եհովային բացաւ ։

(src)="75"> Fowahan ni Hana ko falocoˈ i ci Yihofaan , ano taharoray kita i , cowa ko nika somowal aca to harateng ci Yihofaan , o mamingitangit to sapadama Ningra , fowahen ko falocoˈ a mitaktak to harateng i Cingranan . ​ — Filipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="89"> Երբ մենք ալ նեղութեան մէջ ըլլանք , չի բաւեր միայն Եհովային ըսենք մեր զգացումները , հապա ՝ իրեն պէտք է աղաչենք , սրտանց մեր զգացումները արտայայտելով ։

(src)="76"> O manan ko padamaay ci Annaan milifok to hemek hani ?
(trg)="90"> Ի ՞ նչը օգնեց Աննային որ ուրախ ըլլայ ։