# ami/2017440.xml.gz
# gil/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Maharatengayho Iso Han ?
(trg)="1"> 3 Ko Uringnga ?

(src)="2"> 4 Mihinomay ci Yihofa Kitanan i Masamaamaanay a Pades
(trg)="2"> 4 E Kabebeteira Iehova ni Kataakira Nako

(src)="3"> Ano tahapades kita , mihinomay ci Yihofa .
(trg)="3"> E ngae ngke ti bane ni kaaitara ma kataaki ao rawawata , ma e kabebeteira Iehova n aron are ti kainnanoia .

(src)="4"> Oni lalakaw milengoay to sapafeli ni Yihofa a sapadama , anini ato noikor mahinom kita .
(trg)="4"> A maroroakinaki n te kaongora aei baika katauraoaki aika kakawaki ake ti kona ni kabonganai ibukini kabebeteara ni koaua ngkai , ao n te tai ae imwaira .

(src)="5"> 9 Sarocoden ko Falocoˈ Micangacang to Noˈadingoan a Odoˈ
(trg)="5"> 9 Kabanea Nanom i Aoni Baika Kakawaki n te Onimaki

(src)="6"> Itini toni lalakaw , somowalay ci Yis to cecay sapatinako , mikilimay to odoˈ ko cecay misasingdiay .
(trg)="6"> Ti na buokaki n te kaongora aei ni maiuakina te reirei are e anga Iesu n ana kaikonaki are taekan te tia iokinibwai are kakaaei moomin te bwaeao .

(src)="7"> Padama kitanan i nokaˈorip no Krisciyang .
(src)="8"> Halo padama kitanan samaan ko kapinengneng to mitosilay demak ato kimad no Fangcalay Cudad .
(trg)="7"> Ti na buokaki naba iai n neneri ara iango ibukin te mwakuri ni minita ae karekea te kamaiuaki ae a mwiokoaki iai Kristian , ao koaua ake ti reiakin i nanon ririki aika bati .

(src)="9"> 14 O Papotal Aca no Tamdaw ko Minengnengan Iso Han ?
(trg)="8"> 14 Ko Kona n Aki Kaatuua Taraan Tinanikun te Aomata ?

(src)="10"> 16 Mamisaˈicel Kiso Misaysay to Lacongis Micowat to Rihaday Han ?
(trg)="9"> 16 Ko na Raoiakina te Kangaanga ao ni Karikirakea te Rau ?

(src)="11"> 21 ‘ Nanay Pahemeken no Tamdaw Kiso to Nika Citanengay Kiso ! ’
(trg)="10"> 21 “ Ke E Kakabwaiako te Atua Ibukini Wanawanam ! ”

(src)="12"> 22 Sarocoden ko Falocoˈ to Masaka Limlaan a Demak
(trg)="11"> 22 Kaatuua Am Iango i Aon te Bwai ae Kakawaki Riki

(src)="13"> 27 Dopoen ko Satadamaanay Noka Pikowan ni Yihofa !
(trg)="12"> 27 Boutokaa Riain Iehova n Tautaeka !

(src)="14"> Tona ˈifowaay matayal to sakaˈorip , kahenayay kita matawal ko masaka limlaan a demak .
(trg)="13"> Ibukini katabetaben te maiu aei , ti kona ni kai mwaninga taekan te bwai ae kakawaki .

(src)="15"> Oni tosa lalakaw papadama kitanan cipinang to satadamaanay noka pikowan ni Yihofa , to hakowaay ko nika masaka limlaan , ato samaanen ita midopo ko satadamaanay noka pikowan no Kawas .
(trg)="14"> Ti na buokaki ni kaongora aikai n ataia ae e kakawaki riain Iehova n tautaeka ao n ota bwa ti na kangaa ni boutokaia .

(src)="16"> 32 Mafanaˈay Kiso Han ?
(trg)="15"> 32 Ko Ataia ?

# ami/2017441.xml.gz
# gil/2017441.xml.gz


(src)="2"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 KORINTO 1 : 3 , 4 .
(trg)="1"> ‘ E kabebeteira ni kataakira nako te Atua ae anga te kabebetenano n aekana nako . ’ — 2KOR .
(trg)="2"> 1 : 3 , 4 .

(src)="3"> RADIW : 38 , 56
(trg)="3"> ANENE : 33 , 41

(src)="4"> O mararamoday ato nokaˈorip no paro no lomaˈ hano tataha cada to roray ?
(trg)="4"> E aera bwa ti na kariai kataaki tabeua n ara mare ao ni maiura n ara utu ?

(src)="5"> Nolitengan a madimadiay sikawdan misamaanay pakayni pitolon a mahinom ko falocoˈ ?
(trg)="5"> E kangaa te tataro ni kabebeteia tabeman ake a taekinaki n te Baibara ?

(src)="6"> Misamaan kiso mihinom to tao ?
(trg)="6"> Tera ae ko kona ni karaoia ni kabebeteia iai tabemwaang ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Ano tahapades kita i , misamaanay ci Yihofa mihinom kitanan ?
(trg)="8"> E kangaa Iehova ni kabebeteira ni kataakira nako , ao tera te karaunano ae reke n ana Taeka ?

(src)="9"> Samaanay mikiˈok to sowal ko Fangcalay Cudad ?
(trg)="9"> E KAOTII tabeaiangana te tari te mwaane ae ataei ae tuai n iein ae ti na aranna bwa Eduardo , nakon Stephen ae te unimwaane n te ekaretia ae e a ikawai riki , ao iai buuna .

(src)="10"> O CECAY ci Atewa sanay ko ngangan a kapah salikaka , milicayay ci Stifenan o cecay ciraramodayto a malohemay malitengay pakayni to tatodong no 1 Korinto 7 : 28 : “ O mamaroray ko mararamoday a tamdaw , ” sanay .
(trg)="10"> E iaiangoa Eduardo 1 I - Korinto 7 : 28 ae kangai : “ E na bon reke rawawatan te rabwata irouia ake a karekeia buuia . ”

(src)="11"> Milicay cingra : “ O manan kora roray hananay , ano ciraramod kako wa mamisamaan kako hani ? ”
(trg)="11"> E titiraki ni kangai teuaei : “ Tera ‘ te rawawata ’ anne , ao N na kangaa ni kaitaraa ngkana I mare ? ”

(src)="12"> ˈAyaw no papacaˈof ci Stifen , pasowalay ci Atewaan , papiharatengen to nano sowal ni Pawlo , ci Yihofa : “ O halihinomay a Kawas .
(src)="13"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 Korinto 1 : 3 , 4 .
(trg)="12"> Imwaini kaekaan anne iroun Stephen , e tuanga Eduardo bwa e na iangoa te bwai riki teuana ae e koreia te abotoro Bauro , ae Iehova bon “ te Atua ae anga te kabebetenano n aekana nako , ae e kabebeteira ni kataakira [ “ rawawatara , ” kabwarabwara mai nano ] nako . ” — 2Kor .
(trg)="13"> 1 : 3 , 4 .

(src)="14"> O manonoˈay a Kawas ci Yihofa , tahapades kita mihinomay i kitanan .
(trg)="14"> Bon te Tama ae tatangira Iehova ao e kabebeteira ngkana ti kaaitara ma kangaanga .

(src)="15"> Alatek malifetay iso , pakayniay i Fangcalay Cudad a midama halo mikayat ko Kawas i tisowanan .
(trg)="15"> Ko bae n tia n rinanoni kangaanga ake e boutokaiko iai te Atua ao ni katauraoa te kairiri ibukim , rinanon ana Taeka .

(src)="16"> Papasoˈlinen ita o sakangaˈay ita ko miharatengan ni Yihofa , matira o nika ciharateng Ningra to nolitengan a madimadiay a sikawdan . ​ — ˈOsien ko Yirimiya 29 : 11 , 12 .
(trg)="16"> Ti kona ni koaua raoi bwa e tangira ae te kabanea n tamaroa ibukira , n arona naba nakoia ana toro rimoa . — Wareka Ieremia 29 : 11 , 12 .

(src)="17"> Oni lalakaw mamilengo to manan a salicay ?
(trg)="17"> Baikara titiraki aika ti na rinanoi ?

(src)="18"> Ano mafanaˈ kita tora lalangian nora roray ato pades ita i , o mamadolo a misiˈayaw tora demak .
(trg)="18"> Ni koauana , ti kona riki ni kaaitarai ara kangaanga ao rawawatara ngkana ti atai bukin rikia .

(src)="19"> Ano mamisiˈayaw kita tono raramod anca no paro no lomaˈ a roray , mafanaˈ kita tora lalangian wangaˈ .
(trg)="20"> Baikara bwaai tabeua aika kona n riki ake a na karika “ rawawatan te rabwata ” are e taekinna Bauro ?

(src)="20"> Itini i nokaˈorip o manan demak ko papaira tora nisowalan ni Pawlo a pades hananay hani ?
(trg)="21"> Baikara katoto n taai ake a karakinaki n te Baibara ao n ara bong aikai , aika kona ni buokira ni karekea kabebeteara ae ti kainnanoia ?

(src)="21"> Nano litengan tahanini iraay ko manan tinakoan mamihinom kitanan ano tahapades kita ?
(trg)="22"> N ataakin aei , ti na buokaki iai ni kaaitarai ara kangaanga .

(src)="22"> 4 , 5 .
(trg)="23"> 4 , 5 .

(src)="23"> Faelohay a mararamoday tataha siˈayaw to manan a roray ?
(trg)="24"> Baikara bwaai tabeua aika karika “ rawawatan te rabwata ” ?

(src)="24"> Ya patireng ci Yihofa to saka cecay a raramod i , sanay ko sowal : “ Liyasen no tamdaw ko wama ato wina ningra a malacecay ato fafahi ningra , o malacecayayto ko tireng nonini a tatosaay . ”
(trg)="25"> Ti kona ni wareka ana taeka te Atua ngke e moani karikiia aomata , ae kangai : “ E na kitana tamana ma tinana te mwaane ao e na nim ma buuna ao a na riki n tii te irikona naakai . ”

(src)="25"> ( Satapangan 2 : 24 ) Kawra , mararamod ko cowa ka lefot a tamdaw ato ciwawato i , iraayto ko cariraw no kalalaˈed no paro no lomaˈ .
(trg)="26"> E taekina anne Iehova ngke e karaoa te moani mare .
(trg)="27"> Ma ibukin te aki kororaoi , a kona n reke kangaanga n te mare ao ni waakinan te utu ae boou .

(src)="26"> ( Loma 3 : 23 ) Nohatini o faˈinayto ko tawki no lomaˈ cowato ko wama wina .
(trg)="28"> E a oneaki mwini mwaakaia ni kairiri kaaro ni mwaakan te buu te mwaane .

(src)="27"> Pafelianto no Kawas ko faˈinay malo tangal no fafahi .
(trg)="29"> E baireia te Atua bwa e na riki te mwaane bwa atuni buuna .

(src)="28"> ( 1 Korinto 11 : 3 ) Pakayni toninian cowa ka dolo to faelohay a mararamoday .
(trg)="30"> E kangaanga anne irouia taanga tabeman aika tibwa mare .

(src)="29"> Kawra o sowal no Fangcalay Cudad , o mamicada ko fafahi to sakayat no faˈinay ao cowato ko wama wina ningra sanay .
(trg)="31"> N aron ae kaotaki n Ana Taeka te Atua , e riai te buu te aine ni butimwaea ae e nang kairaki irouni buuna ao ai tiaki ana karo .

(src)="30"> O kalalaˈed no tosaay lomaˈ a malitengay alatek o sakaroray nora mararamod .
(trg)="33"> A a manga reke riki tabeaianga aika raka ngkana e a kangai te buu te aine nakoni buuna , “ I a bikoukou . ”

(src)="31"> Ano pasowalen no fafahi ko faˈinay to mapoyapoyayto cingra i , mamahemek cangra , kawra mamarawraw ko falocoˈ , ano adada ko fafahi to kacipoyapoyan o manan ko sapaising .
(trg)="34"> N angiin te tai , e irianaki kimwareireia taanga ibukin natiia are e nang reke ma raraomaia ibukin te bwainnaoraki are tao e na kainnanoaki n tain te bikoukou ke rimwi riki .

(src)="32"> Anca mahofocto ko wawa , ano awa ko payci , samaanto aki .
(trg)="35"> Ao e na rotaki naba te kataumwane ibukin te tai anne ao taai aika imwaia .

(src)="33"> Cowa koninian aca , ano cato ka sikor ko faˈinay tona matayal a midimokos to wawa i , masomaden ko faˈinay alatek .
(trg)="36"> A bati riki bitaki aika riai ni karaoaki ngkana e a bungiaki te teei .
(trg)="37"> E nang kabanea riki ana tai n tabeakina natina te tina ae e a tibwa kariki .

(src)="34"> O kakaretengto ko ˈinorong nora faelohay wama , samanen o papaliliˈto to saali no wawa cingra .
(trg)="39"> N te itera are teuana , a a manga reke riki taben te karo ae e a tibwa reke natina .

(src)="35"> 6 - 8 .
(trg)="41"> 6 - 8 .

(src)="36"> Hano caka ngaˈay mahofoc to wawa matoled ko falocoˈ ?
(trg)="42"> E kangaa ni karekea te rawawata te aki kariki ?

(src)="37"> O romaroma roray no mararamoday , saka ciwawaaw ˈarawhan cowa ka ngaˈay a mahofoc , alatek mamasomad ko fafahi tona caka ngaˈay a cipoyapoy .
(trg)="43"> Iai riki te aeka n rawawata ae a kaaitara ma ngaia taanga tabeman .
(trg)="44"> A rangi n tangira reken natiia ma a teimatoa n aki kariki .
(trg)="45"> E kona ni korakora rawawatan te buu te aine ae tuai mani bikoukou .

(src)="38"> Ano ciraramodto anca ciwawato iraay ko roray , manaokaniw saka ciwawaaw kawra awa ko wawa o pades kora .
(trg)="46"> Ma tiaki nanona bwa ngkana ko mare ke ko kariki ao ko nang aki tabeaianga , e kona naba ni karika “ rawawatan te rabwata ” te aki kariki .

(src)="39"> ( Taneng 13 : 12 ) Itini i lintad no Fangcalay Cudad , maasic ko fafahiyan tada o kangodoan kora .
(trg)="47"> N taai ake a karakinaki n te Baibara , bon te bwai ni kamaamaa te kanoabo .

(src)="40"> Ci Rakil , fafahi ni Yakop masomadan nanay maˈaraw ira ko wawa no kaka .
(trg)="48"> E rawawata nanoni buun Iakoba ae Rakera ngke e a kariki tarina .

(src)="41"> ( Satapangan 30 : 1 , 2 ) O milakowitay to riyar a matayalay ano tayni i ˈalomanay ko wawa a kakitakitan a dademak i , marariday malicay hano caka ciwawa cangra .
(trg)="49"> A aki toki n titirakinaki mitinare aika beku n aaba ake e rangi ni kakawaki iai te katei utu , bwa e aera ngkai a aki kariki .

(src)="42"> Soˈlinto tadtaden cangra , cisowalayho : “ Paisingen mamaan ! ”
(src)="43"> Sanay .
(trg)="50"> N aki ongei aia kaeka aika riai ao ni kabwarabwaraaki raoi , ma a boni kangai naba tabeman , “ Ti na tataro ibukimi ! ”

(src)="44"> Itini i Ingkelan , saka ciwawaaw ko cecay fafahiyan salikaka , ˈarawhan awaay ko wawa .
(trg)="51"> Ke iangoa aron te tari te aine temanna i Engiran ae e rangi ni kani kariki ma e aki riki anne , ni karokoa e a mwakoro .

(src)="45"> Ikor liteng sato cingra .
(trg)="53"> E a motikia ma buuna bwa a na tobwa .

(src)="46"> Tona awaayto ko pakayraan a ciwawa , matoleday ko falocoˈ .
(trg)="54"> Ma e taku neiei : “ I bon teimatoa naba n nanokawaki .

(src)="47"> Oraanto sapidipotaw to wawa no tao cangra mararamod .
(trg)="55"> I ataia ae e boni kaokoro te tabetabe ma bungiakin oin natiu . ”

(src)="48"> Saan ko sowal nora fafahiyan salikaka : “ Mararomay ko falocoˈ ako , midipot to wawa no tao cowa ka hecad to mihofocan no niyah , ikorto ngaˈ mananamayto ko falocoˈ ningra . ”
(trg)="56"> E taekinaki n te Baibara bwa ‘ e kamanoaki ni bungiakin natina ’ te aine ae te Kristian .

(src)="49"> Somowalay ko Fangcalay Cudad o Krisciyang fafahiyan “ itini i nika hofoc ningra to wawa a mapaˈorip cingra , ” sanay .
(trg)="57"> Ma e aki nanonaki iai bwa e na karekea te maiu ae aki toki ngkana e bungia natina ke iai natina .

(src)="50"> ( 1 Timoti 2 : 15 ) Kawra ciwawa cingra ngaˈ midaˈoc a maˈorip cingra cowa ka saan , mitoroˈan nora o fafahiyan matayal a midimokos to wawa ato demak no paro no lomaˈ , cowa ito ira ko limaw mirarakat miyakayak to sanaysanay a sowal micapid to demak no tao .
(trg)="58"> Ma e nanonaki iai bwa te aine ae iai natina ae e na tabeakinna n ikotaki ma karaoan tabena ni mwengana , e kona ni kamanoaki man te winnanti ao te reberake n roko n tabeia aomata .

(src)="51"> Nikawrira , o fafahiyan kamayanay ira ko roray pakayni i raramod ato nokaˈorip no paro no lomaˈ .
(trg)="59"> Ma e boni kona naba neienne ni boo ma rawawatan te mare ao te maiu n utu .

(src)="52"> Misamaan a pakaremo to nika patay no paro no lomaˈ ?
(trg)="60"> E na kangaa n tokanikai te aomata i aon nanokawakina ni maten ae tangiraki irouna ?

(src)="53"> ( Nengnengen ko saka 9 , 12 fatac )
(trg)="61"> ( Nora barakirabe 9 , 12 )

(src)="54"> O patay no raramod ato roray itini kalalaˈed no raramod hano cowa ka lecad ?
(trg)="62"> E aera bwa bon te kangaanga ae rangi ni karawawata maten te rao ni mare ?

(src)="55"> Pakayni to roray no mararamoday hananay , o ˈalomanay cowa ka tangsol sa maharateng to mamapatay ko raramod .
(trg)="64"> Boni maten ane e tangiraki iroum .
(trg)="65"> Eng , maten te buu ae tangiraki bon te kangaanga ae rangi ni karawawata ae a bati ake a a tia n rinanona .

(src)="56"> O roray itini kalalaˈed ato raramod cowa ka lecad to nika pisiˈayaw to patay no raramod , samanen o mararamoday tamdaw cowa ka maharateng to mamapatay ko raramod itini toni a lintad .
(trg)="66"> E bae n aki kantaningaia te rao are maiu bwa e na riki aei n te waaki ae ngkai i aon te aba .

(src)="57"> Ano soˈlinto mapatay ko raramod , o tokel to papatikor a maˈorip ko mapatayay taˈangayay ko pihinom to Krisciyang .
(trg)="67"> A kakoauaa raoi Kristian ana berita Iesu ibukin te mangauti .

(src)="58"> ( Yohani 5 : 28 , 29 ) Soˈlinay haw i , ano taharoray kita i , cisidaˈitay a Wama o papakayni i Fangcalay Cudad a midama ato mihinom kitanan .
(trg)="68"> Tera aron rotakin te rao are maiu , n te kantaninga anne ?
(trg)="69"> E anganna kabebetean nanona ae bati .

(src)="59"> Nohatini sinanoten ita ko nolitengan a sikawdan , nengnengen to samaanay mahinom ni Yihofa cangra .
(trg)="70"> Aei bon te anga naba teuana are e anga iai te boutoka ao te kabebetenano Tamara ae tatangira rinanon ana Taeka , nakoia naake a rawawata .

(src)="60"> Taharoray ci Hana samaanay mahinom ko falocoˈ ningra ?
(trg)="71"> Ti na rinanoi ngkai aroia ana toro te Atua tabeman ni kabebeteaki iroun Iehova ao ni kakabwaiaaki iai .

(src)="61"> ( Nengnengen ko satapangan coka . )
(trg)="73"> ( Nora te taamnei ni moan te kaongora aei . )

(src)="62"> O fafahi ni Ilkana ci Hana tada mikiriwiˈay ko masiˈayaway ningra a roray .
(trg)="74"> E kaaitara Anna ae buun Erekana ae tangiria , ma te aeka ni kataaki teuana .

(src)="63"> Maasicay cingra , o roma a fafahi no faˈinay ci Pinina iraay ko wawa .
(trg)="75"> E kanoabo neiei ma e kariki buun Erekana are temanna ae Beninna .

(src)="64"> ( ˈOsien ko 1 Samuil 1 : 4 - 7 . )
(trg)="76"> ( Wareka 1 Tamuera 1 : 4 - 7 . )

(src)="65"> To mihecahecaan misamsaman ni Pinina cingra , marorayay ci Hana .
(trg)="77"> E kakanikoaki Anna irouni Beninna “ n te ririki teuana ma teuana . ”

(src)="66"> Mikilimay to pihinom ni Yihofa a mitolon .
(trg)="78"> Aei are e a karika korakain nanon Anna ao rawawatana .

(src)="67"> Sanay ko Fangcalay Cudad : “ Halafin ko nipilongoc ni Hana a mitolon i kaˈayaw [ ni Yihofa ] . ”
(trg)="79"> E karekea kabebeteana n tataroakinan ana kangaanga nakon Iehova .

(src)="68"> Mitokelay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa ko saali ningra .
(trg)="80"> E bon “ tataro n te tai ae maan i matan Iehova . ”

(src)="69"> Soˈlin cowa ka fanaˈ ci Hana to sasamaan ko teloc nora demak , kawra maharek a mitolon i , “ caayto ka rarom cingra . ”
(trg)="81"> E kantaningaa Iehova bwa e na kaekaa ana bubutii ?
(trg)="82"> E boni bae ni kantaningaia , bwa “ e a aki manga mata n rawawata ” imwina .

(src)="70"> ( 1 Samuil 1 : 12 , 17 , 18 ) Pakasoˈlinay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa cingra , anca tano manan a pakayraan a misalo tora noka maasic ningra .
(trg)="83"> E kakoauaa bwa e na anganna Iehova te konaa ni kariki , ke ni katoka rawawatana n aanga tabeua .

(src)="71"> O mitolonay misamaanay mihinom to falocoˈ ita ?
(trg)="84"> Ti na kangaa ni kabebeteaki n te tataro ?

(src)="72"> Cowa ka lefot kita hanaca maˈoripay itini toni miˈemetan ni Satan a hekal , cowa ko aawa ko sapalifet ato roray .
(trg)="85"> A na teimatoa n riki kataaki ao rawawata ibukina bwa ti aki kororaoi , ao ti mena n te waaki aei ae e tautaekanna Tatan .

(src)="73"> ( 1 Yohani 5 : 19 ) Mafanaˈ ci Yihofaan to “ halihinomay a Kawas ” , tada kahemekan !
(trg)="86"> Ma ai raoiroira ataakin ae Iehova bon “ te Atua ae anga te kabebetenano n aekana nako ” !

(src)="74"> Toha ngangaˈay pakaremo to roray a cecay pakayraan i , o mitolonay .
(trg)="87"> Te tataro bon te anga teuana ae ti kona ni buokaki iai ni kataakira ao n rawawatara .

(src)="75"> Fowahan ni Hana ko falocoˈ i ci Yihofaan , ano taharoray kita i , cowa ko nika somowal aca to harateng ci Yihofaan , o mamingitangit to sapadama Ningra , fowahen ko falocoˈ a mitaktak to harateng i Cingranan . ​ — Filipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="88"> E bunra nanona Anna nakon Iehova .
(trg)="89"> N aron naba anne , ngkana ti taonaki n te rawawata , ti riai ni karaoa ae bati riki nakon tii taekinan ara namakin nakon Iehova .
(trg)="90"> Ti riai ni kakorakoraira n tataro ni bubutii , eng , ni kaotii raoi ara namakin rinanon te tataromwaaka mai nanora . — IBir .
(trg)="91"> 4 : 6 , 7 .

(src)="76"> O manan ko padamaay ci Annaan milifok to hemek hani ?
(trg)="92"> Tera are e karekea kimwareirein Ana ae e a tia ni mate buuna ?

(src)="77"> Ano , o pakayniay noka awa no wawa anca mapatay ko raramod a matoleden , wa ngaˈay a mahinom ko falocoˈ ita han ?
(trg)="93"> E ngae ngkana ti rangi n nanokawaki tao ibukin ae ti aki kariki ke ibukini maten raora ae tangiraki , ma e boni kona n reke kabebeteara .

(src)="78"> Itini i lintad ni Yis , ci Anna pito ko mihecaan a mararamod mapatayayto ko faˈinay , awaay ko sowal no Fangcalay Cudad to iraay ko wawa ningra .
(trg)="94"> N ana bong Iesu , e mate buun Ana ae te burabeti n aine itiua te ririki imwini mareia .
(trg)="95"> E aki taekinaki n te Baibara bwa iai natiia .

(src)="79"> Samaanay ci Anna milifok to hemek hani ?
(trg)="96"> Ma tera ae e teimatoa ni karaoia Ana ngke 84 ana ririki ?

(src)="80"> Sanay ko sowal no Luka 2 : 37 : “ Caay piliyas cingra to Pitaˈongan .
(trg)="97"> E kangai Ruka 2 : 37 : “ E a bon roroko naba n te tembora , ma ni beku iai ibukin te Atua ni ngaina ao ni bong n aki mamatam ma ni kakorakoraa n tataro ni bubutii . ”