# am/102012050.xml.gz
# ksw/102012050.xml.gz


(src)="1"> ቢትል ነት ማኘክ ምን ጉዳት አለው ?
(src)="2"> በደቡብ እስያ በሚገኝ አንድ አገር በጎዳና ላይ እየተጓዝክ ነው እንበል ፤ መንገድ ላይ ያገኘኸው ሰው ሲያይህ ፈገግ ይላል ።
(trg)="1"> ဆိ က မိၣ် ကွၢ် န အိၣ် လၢ ကီၢ် အ့ၡၢၣ် က လံၤ ထံး တ က ပၤ ဒီး န ထံၣ် ဘၣ် ပှၤ တ ဂၤ လၢ ကျဲ မုၢ် ခိၣ် လီၤ .

(src)="3"> በዚህ ጊዜ ጥቀርሻ የመሰሉት ጥርሶቹ ይታዩሃል ፤ አፉ ደም በሚመስል ምራቅ ተሞልቷል ።
(src)="4"> ሰውየው ምራቁን ጢቅ ሲል መሬቱ ላይ የሚታየው ደም የመሰለ ነገር ደግሞ ይበልጥ ይዘገንንሃል ።
(trg)="2"> ဖဲ န့ၣ် အခါ အ ဝဲ နံၤ က မှံ ထီၣ် ပၠး နၤ ဒီး န ထံၣ် ဘၣ် လၢ အ မဲ ဖျါ ဝဲ သူ သူ ဒီး အ ကိာ် ပူၤ ပှဲၤ ဒီး အ ထး ခိၣ် ထံ ဂီၤ ဂီၤ , လီၤ ဂာ် ဒ် တၢ် သွံၣ် အ သိး န့ၣ် လီၤ .

(src)="5"> ሰውየው ቢትል ነት እያኘከ ነው ።
(trg)="3"> ဒီး ဖဲ အ ဝဲ ထူး ပှဲာ် လီၤ တၢ် လၢ ကျဲ ဖီ ခိၣ် အခါ တၢ် အ လွဲၢ် ဂီၤ ဂီၤ အိၣ် တ့ၢ် ဝဲ တ က ဝီၤ , တ က ဝီၤ , မ့ၢ် လၢ အ ဝဲ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဃိ လီၤ .

(src)="6"> በምሥራቅ አፍሪካ እንዲሁም ከፓኪስታንና ሕንድ አንስቶ በደቡባዊ ምሥራቅ እስያ የሚገኙ አገራትን አካትቶ እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ እና ማይክሮኔዥያ በሚል የወል መጠሪያ እስከሚታወቁት ደሴቶች ድረስ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ቢትል ነት ይጠቀማሉ ፤ ይህም ከዓለም ሕዝብ ውስጥ 10 በመቶ ገደማ የሚሆነው ማለት ነው ።
(trg)="4"> စး ထီၣ် လၢ ကီၢ် အၤ ဖြံၤ ကၤ မုၢ် ထီၣ် တ ခီ ပၢၢ် တုၤ လၢ ဖး ခံး စ တဲၤ , အ့ ဒ ယါ , အ့ၡၢၣ် မုၢ် ထီၣ် က လံၤ ထံး , ကီၢ် ဖး ပူၣ် အၣ် န ယူ ကံၣ် နံၣ် ဒီး မၢၣ် ခ ရိၣ် နံၡါ ကီး သ့ၣ် တ ဖၣ် န့ၣ် ပှၤ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် က အိၣ် ဝဲ အ က ကွဲၢ် လၢ အ က ယၤ လီၤ .

(src)="7"> የቢትል ነት ነጋዴዎች አንዳንድ ጊዜ ልጆቻቸውንም ይዘው በገበያ ቦታዎችና በየጎዳናዎች ላይ ጠረጴዛቸውን ዘርግተው ሲቸረችሩ ይታያሉ ።
(trg)="5"> ပ မ့ၢ် ထိၣ် သ တြီၤ ဒီး ပှၤ ဟီၣ် ခိၣ် ဖိ ခဲ လၢာ် အ နီၣ် ဂံၢ် န့ၣ် ပှၤ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အိၣ် ဝဲ အ မျး က ယၤ ၁၀ ဃၣ် ဃၣ် န့ၣ် လီၤ .

(src)="8"> ሌሎች ሻጮች ደግሞ ደንበኞችን ለመሳብ የሚያብረቀርቁ መብራቶችንና “ የቢትል ነት ቆነጃጅት ” እያሉ የሚጠሯቸውን የፆታ ስሜት የሚያነሳሳ ልብስ የለበሱ ሴቶች ይጠቀማሉ ።
(trg)="6"> ပှၤ အါ ဂၤ ဆီ လီၤ စီၤ နီၤ ခိၣ် တ ဖၣ် လၢ ဖၠါ ပူၤ ဒီး လၢ ကျဲ က ပၤ ဒ် သိး က ဆါ ဝဲ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဂီၢ် လီၤ .

(src)="9"> በመላው ዓለም የቢትል ነት ንግድ በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገቢ ያስገኛል ።
(trg)="8"> ပ မ့ၢ် ဒွး ပှၤ ဆါ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် လၢ ဟီၣ် ခိၣ် ဒီ ဘ့ၣ် န့ၣ် စ့ ဟဲ နုာ် အိၣ် ဝဲ ဒီ လၣ် အ က ကွဲၢ် လၢ အက ထိ ညါ .

(src)="10"> ይሁን እንጂ ቢትል ነት ምንድን ነው ?
(trg)="9"> ဘၣ် ဆၣ် တၢ် လၢ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် မ့ၢ် မ နုၤ လဲၣ် .

(src)="11"> ይህን ያህል ብዙ ሰዎች የሚያኝኩትስ ለምንድን ነው ?
(trg)="10"> ဘၣ် မ နုၤ အ ဃိ ပှၤ အီၣ် သ ဘျုၣ် အါ ဝဲ ထဲ အံၤ ညါ လဲၣ် .

(src)="12"> ይህ ልማድ በጤና ላይ ምን ጉዳት ያስከትላል ?
(src)="13"> መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ልማድ ምን ይላል ?
(trg)="11"> တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် မၤ ဘၣ် ဒိ ပ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ သ့ လၢ ကျဲ ဒ် လဲၣ် .

(src)="14"> ከዚህ ሱስ መላቀቅ የሚቻለውስ እንዴት ነው ?
(trg)="12"> ဘၣ် ဃး ဒီး တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် လံာ် စီ ဆှံ တဲ ဝဲ ဒ် လဲၣ် .

(src)="15"> ቢትል ነት ምንድን ነው ?
(trg)="13"> ပှၤ လၢ အ အီၣ် ညီ နုၢ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် တ ဖၣ် ဒုၣ် ဝဲ က န့ၢ် ဒ် လဲၣ် .

(src)="16"> በተለምዶ ቢትል ነት ተብሎ የሚጠራው ነገር በፓስፊክ ደሴቶችና በደቡባዊ ምሥራቅ እስያ የሚገኘው አሪካ ፓልም የሚባለው ዘንባባ መሰል ዛፍ ፍሬ ነው ።
(trg)="14"> တၢ် လၢ သဲး အ ထူၣ် န့ၣ် မဲ ထီၣ် လၢ ပ စံး ဖံး ဒီး အ့ၡၢၣ် မုၢ် ထီၣ် က လံၤ ထံး တ ခီ လၢ တၢ် ကိၢ် အ လီၢ် န့ၣ် လီၤ .

(src)="17"> ቢትል የሚለው ስም የመጣው ከዚህ ፍሬ ጋር ምንም ዓይነት ተዛማጅነት ከሌለው ቢትል ፔፐር ከተባለው ተክል ነው ።
(trg)="16"> ဒီး ဖဲ န့ၣ် အခါ ထူၣ် က ထုး ထီၣ် ဝဲ အဲ ( လ် ) ခၢၤ လွဲး ( alkaloid ) လၢ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ကျါ လၢ အ မၤ ဖှံ ထီၣ် ပှၤ သး န့ၣ် လီၤ .

(src)="18"> ቢትል ነትን የሚያኝኩ ሰዎች ከአሪካ ዛፍ ፍሬ ላይ ትንሽ ቆርጠው በቢትል ፔፐር ቅጠል ከጠቀለሉት በኋላ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ የተባለውን ማዕድን ይጨምሩበታል ።
(trg)="17"> ပှၤ အီၣ် သ ဘျုၣ် တ နီၤ န့ၣ် ထၢ နုာ် ဃုာ် ဝဲ တၢ် နၢ မူ , ညါ သူး လၣ် ဒီး တၢ် ဆၢ တ နီၤ ဒ် သိး က ဝံၣ် ထီၣ် အ ဂီၢ် န့ၣ် လီၤ .

(src)="19"> ይህ ማዕድን የሚያነቃቁ ንጥረ ነገሮች ከፍሬው እንዲወጡ ያደርጋል ።
(trg)="19"> အဃိ ပှၤ လၢ အ အီၣ် သ ဘျုၣ် တ ဖၣ် န့ၣ် ထူး ပှဲာ် တၢ် ခဲ အံၤ ခဲ အံၤ လီၤ .

(src)="20"> ቢትል ነት የሚያኝኩ አንዳንድ ሰዎች የተሻለ ጣዕም እንዲኖረው ለማድረግ ሲሉ ቅመሞች ፣ ትንባሆ ወይም ማጣፈጫዎች ይጨምሩበታል ።
(trg)="20"> ဖဲ ပှၤ ဒိး ကါ အ ခါ နာ် က့ ပှၤ အီၣ် သ ဘျုၣ် ဖိ တ ဖၣ် ထူး ပှဲာ် လီၤ တၢ် အ ဃိ တ ဘျီ တ ခီၣ် သ ဘျုၣ် အ ထံ ဖျိး ဘၣ် ဝဲ ပှၤ ဟး လၢ ကျဲ တ ဖၣ် လီၤ .

(src)="21"> በዚህ መንገድ የተዘጋጀውን ቢትል ነት የሚያኝኩ ሰዎች አፋቸው ደም በሚመስል ምራቅ ይሞላል ።
(trg)="21"> လံာ် တ ဘ့ၣ် ( Oral Health ) ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ – “ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် ဘၣ် တၢ် သူ အီၤ လၢ ပျၢၤ လံၤ လံၤ လီၤ .

(src)="22"> በመሆኑም አሁንም አሁንም ምራቃቸውን ይተፋሉ ፤ ሌላው ቀርቶ እየተንቀሳቀሰ ባለ መኪና ውስጥ ሆነው እንኳ ምራቃቸውን ስለሚተፉ ይብላኝ ለእግረኞች ያስብላል !
(trg)="22"> လၢ တၢ် ရ့ လိာ် မုာ် လိာ် , တၢ် ဆဲး တၢ် လၤ ဒီး တၢ် ဘူၣ် တၢ် ဘါ အ ပူၤ ဒၣ် လဲာ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် မ့ၢ် တၢ် လၢ အ ရ့ ဒိၣ် တ ခါ လီၤ .

(src)="23"> በራስ ላይ መከራ ማምጣት !
(src)="24"> ኦራል ሄልዝ የተባለው መጽሔት ያቀረበው ሪፖርት እንደሚገልጸው “ የአሪካ ፍሬ ከጥንት ዘመን ጀምሮ በማኅበራዊ ፣ በባሕላዊና ሌላው ቀርቶ በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ውስጥ ትልቅ ሚና ነበረው ። ”
(trg)="23"> ပှၤ အါ တ က့ၢ် လၢ အ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် ဆိ က မိၣ် ဝဲ လၢ တ မၤ ဘၣ် ဒိ အ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ ဘၣ် , ဒီး အ ဝဲ သ့ၣ် တူၢ် ဘၣ် ဝဲ လၢ တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် မၤ ဖှံ ထီၣ် အ သူၣ် အ သး တ ကး ဒံး ဘၣ် မၤ ကိၢ် လူး ထီၣ် အ နီၢ် ခိ မိၢ် ပှၢ် လီၤ . . .

(src)="25"> “ ተጠቃሚዎቹ ምንም ጉዳት እንደሌለው የሚያስቡ ሲሆን ጥሩ ስሜት እንደሚፈጥርላቸውና ከፍተኛ ደስታና ሞቅታ እንደሚሰማቸው ይናገራሉ ። . . .
(trg)="24"> ဘၣ် ဆၣ် တၢ် အုၣ် အ သး တ ဖၣ် ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် မၤ ဘၣ် ဒိ ပ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ လီၤ . ”

(src)="26"> ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት ግን [ ቢትል ነት ] በጤና ላይ ጉዳት ያስከትላል ። ”
(trg)="25"> မၤ ဘၣ် ဒိ ဝဲ လၢ ကျဲ ဒ် လဲၣ် .

(src)="27"> እንዴት ?
(src)="28"> የመድኃኒት ቁጥጥር ባለሥልጣናት በቢትል ነት ውስጥ ከሚገኙት ንጥረ ነገሮች አንዱ ሱስ የሚያስይዝ እንደሆነ ያምናሉ ።
(trg)="26"> ပှၤ ဘၣ် မူ ဘၣ် ဒါ လၢ အ တြီ ဆၢ က သံၣ် မူၤ ဘှီး တ ဖၣ် ဆိ က မိၣ် ဝဲ ခီ ဖျိ လၢ အဲ ( လ် ) ခၢၤ လွဲး ( alkaloid ) လၢ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ကျါ တ ခါ စွဲ ပှၤ သ့ အ ဃိ ပှၤ လၢ အ အီၣ် ညီ နုၢ် တ ဖၣ် မ့ၢ် တ အီၣ် ဘၣ် န့ၣ် အိၣ် ဝဲ တ ကဲ ဘၣ် .

(src)="29"> እንዲያውም አንዳንድ ተጠቃሚዎች በቀን ውስጥ እስከ 50 የሚደርሱ ቢትል ነቶችን ያኝካሉ !
(trg)="27"> ဒီး ပှၤ တ နီၤ န့ၣ် အီၣ် ဝဲ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် တ နံၤ အမီ ၅၀ ညါ .

(src)="30"> እነዚህ ሰዎች ብዙም ሳይቆይ ጥርሳቸው የሚበልዝ ሲሆን ለድድ በሽታም ይጋለጣሉ ።
(trg)="28"> ခီ ဖျိ လၢ ပှၤ အီၣ် ဝဲ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဃိ တ ယံာ် ဘၣ် န့ၣ် အ မဲ ထီၣ် သူ ဒီး ကဲ ထီၣ် မဲ ကူၤ တၢ် ဆါ သ့ ဝဲ လီၤ .

(src)="31"> ኦራል ሄልዝ እንደሚለው ከሆነ አዘውትረው ቢትል ነትን የሚያኝኩ ሰዎች የአፋቸው ውስጠኛ ክፍል የተጨማደደና የቀይ ቡኒ ቀለም ያለው ይሆናል ።
(trg)="29"> လံာ် တ ဘ့ၣ် ( Oral Health ) ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ ပှၤ လၢ အ အီၣ် ညီ နုၢ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် အ ကိာ် ပူၤ ဖျါ ဂီၤ ဝဲ ထီ ဘိ ဒီး အ ကိာ် ပူၤ အ ဖံး ဘ့ၣ် သွံး ထီၣ် ဝဲ လီၤ .

(src)="32"> በተጨማሪም ቢተል ነት ማኘክ ኦራል ሰብሚውከስ ፋይብሮሲስ የሚባል የአፍ ውስጠኛ ክፍል ቀስ በቀስ እየተበላ እንዲሄድና እንዲቆስል የሚያደርግ ሥር የሰደደ በሽታ ሊያስከትል እንደሚችል ኦራል ሄልዝ ገልጿል ።
(trg)="30"> တ ကး ဒံး ဘၣ် ဘၣ် သ့ၣ် သ့ၣ် ကိာ် ပူၤ တၢ် ဆါ က ကဲ ထီၣ် တ ခါ ဒီး လၢ ခံ အ ပူၤ လီၢ် က ထီၣ် ဝဲ ဒံး ယံာ် ဒံး နး ထီၣ် ဝဲ လီၤ .

(src)="33"> ከዚህም ሌላ ቢትል ነት ማላመጥ ኦራል ስኩዌመስ ሴል ካርስኖማ ለሚባለው የአፍ ካንሰር መንስኤ ሊሆን ይችላል ፤ ይህ ካንሰር በጉሮሮ ላይም ሊከሰት ይችላል ።
(trg)="31"> တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် ကဲ ထီၣ် ဝဲ ကိာ် ပူၤ ခဲ စၢၣ် တၢ် ဆါ ဒီး ကိာ် ယူၢ် ခဲ စၢၣ် တၢ် ဆါ သ့ ဝဲ လီၤ .

(src)="34"> በደቡብ ምሥራቅ እስያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አዋቂዎች በአፍ ካንሰር የሚጠቁ መሆኑ ይህንኑ የሚያሳይ ነው ።
(trg)="32"> လၢ တၢ် န့ၣ် အ ဃိ ပ မ့ၢ် ကွၢ် လၢ ကီၢ် အ့ၡၢၣ် မုၢ် ထီၣ် က လံၤ ထံး တ က ပၤ န့ၣ် ပှၤ အါ ဂၤ အိၣ် ဒီး ကိာ် ပူၤ ခဲ စၢၣ် တၢ် ဆါ လီၤ .

(src)="35"> በታይዋን አካባቢ 85 በመቶ ገደማ የሚሆኑት የአፍ ካንሰር በሽተኞች ቢትል ነት የሚያላምጡ ሰዎች ናቸው ።
(trg)="33"> လၢ ကီၢ် ထဲၣ် ဝၣ် အ ပူၤ ပှၤ လၢ အ ကိာ် ပူၤ ကဲ ထီၣ် ခဲ စၢၣ် တၢ် ဆါ ၈၅ မျး က ယၤ န့ၣ် မ့ၢ် လၢ အ ဝဲ သ့ၣ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဃိ လီၤ .

(src)="36"> ከዚህም በላይ ዘ ቻይና ፖስት እንደሚለው “ በታይዋን በዋነኝነት ለሰዎች ሞት መንስኤ ከሚሆኑት 10 ነገሮች መካከል የሚመደበው የአፍ ካንሰር ባለፉት 40 ዓመታት ውስጥ በአራት እጥፍ ጨምሯል ። ”
(trg)="34"> လံာ် တၢ် က စီၣ် ( The China Post ) စံး ဝဲ လၢ “ တ ကး ဒံး ဘၣ် လၢ ကီၢ် ထဲၣ် ဝၣ် အ ပူၤ တၢ် ဆါ လၢ အ မၤ သံ ပှၤ က ညီ အ အါ က တၢၢ် အခါ ၁၀ အ ကျါ န့ၣ် ပၣ် ဃုာ် ဒီး ကိာ် ပူၤ ခဲ စၢၣ် တၢ် ဆါ န့ၣ် လီၤ .

(src)="37"> በሌሎች አካባቢዎችም ያለው ሁኔታ ተመሳሳይ ነው ።
(trg)="36"> လၢ တၢ် လီၢ် အ ဂၤ စ့ၢ် ကီး တၢ် ဆါ အံၤ ကဲ ထီၣ် ဝဲ လီၤ .

(src)="38"> ፓፑዋ ኒው ጊኒ ፖስት - ኩርየር እንዲህ ይላል ፦ “ የፓፑዋ ኒው ጊኒ ተወዳጅ ዕፅ የሆነው ቢትል ነት በየዓመቱ ቢያንስ ለ2,000 ሰዎች ሞት ምክንያት ከመሆኑም በላይ ብዙ የጤና ችግሮችን እንደሚያስከትል የፓፑዋ ኒው ጊኒ የሕክምና ማኅበር አስታውቋል ። ”
(trg)="37"> ဖး ပူၣ် အၣ် န ယူ ကံၣ် နံၣ် အ လံာ် တၢ် က စီၣ် ( Papua New Guinea Post - Courier ) ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ ဒ် အံၤ လီၤ – “ ဖး ပူၣ် အၣ် န ယူ ကံၣ် နံၣ် က သံၣ် က သီ တၢ် က ရၢ က ရိ စံး ဝဲ လၢ ပှၤ ထံ ဖိ ကီၢ် ဖိ လၢ အ အိၣ် ဖဲ န့ၣ် တ ဖၣ် အီၣ် သ ဘျုၣ် ဝံၣ် ဒိၣ် မး ဒီး လၢ တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် အ ဃိ တ နံၣ် အ တီၢ် ပူၤ န့ၣ် ပှၤ သံ ဝဲ အ ဂၤ ၂,၀၀၀ ဃၣ် ဃၣ် လီၤ .

(src)="39"> አንድ ሐኪም በጽሑፋቸው ላይ እንደገለጹት “ ቢትል ነትን ለረጅም ጊዜ መጠቀም የማጨስን ያህል የተለያዩ ችግሮች ያስከትላል ። ”
(trg)="38"> တ ကး ဒံး ဘၣ် တၢ် အီၣ် သ ဘျုး န့ၣ် ဒုး အိၣ် ထီၣ် စ့ၢ် ကီး တၢ် ဆါ အ ဂၤ တ ဖၣ် လီၤ . ”

(src)="40"> ከዚህም ሌላ በልብና በደም ዝውውር ሥርዓት ላይ የሚደርሱ እክሎችን ያመጣል ።
(trg)="40"> ဒီး တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် ဒုး အိၣ် ထီၣ် ဝဲ သး တၢ် ဆါ သ့ စ့ၢ် ကီး လီၤ .

(src)="41"> መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ልማድ ምን ይላል ?
(trg)="41"> လံာ် စီ ဆှံ န့ၣ် တ မ့ၢ် က သံၣ် က သီ အ လံာ် တ ဘ့ၣ် အ ဃိ တ ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် အ ဂ့ၢ် ဘၣ် .

(src)="42"> መጽሐፍ ቅዱስ የሕክምና መጽሐፍ አይደለም ፤ ቢትል ነትን ስለማኘክም የሚናገረው ነገር የለም ።
(trg)="42"> ဘၣ် ဆၣ် လံာ် စီ ဆှံ အိၣ် ဒီး တၢ် သိၣ် တၢ် သီ မိၢ် ပှၢ် တ ဖၣ် လၢ က မၤ စၢၤ ပှၤ ဒ် သိး ပ က အိၣ် က ဆှဲ က ဆှီ , ပ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ က ဂ့ၤ ဒီး ပ တၢ် အိၣ် မူ က ဂ့ၤ ထီၣ် ဝဲ လီၤ .

(src)="43"> ይሁን እንጂ ንጹሕ ፣ ጤናማና የተሻለ ሕይወት ለመምራት የሚረዱንን በርካታ መመሪያዎች ይዟል ።
(trg)="43"> ဆိ က မိၣ် ကွၢ် လံာ် စီ ဆှံ အ ဆၢ တ ဖၣ် အံၤ ဒီး တၢ် သံ ကွၢ် လၢ လာ် တ ဖၣ် အံၤ တ က့ၢ် .

(src)="44"> በሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችና በቀረቡት ጥያቄዎች ላይ እስቲ ቆም ብለህ አስብ ።
(trg)="44"> “ မၤ သး ဒ် န့ၣ် ဒီး ပှၤ သး ဘိ သ့ၣ် သု ဧၢ , ပ အိၣ် ဒီး တၢ် စံး ပာ် တ ဖၣ် အံၤ ဒီး , မ် ပ မၤ က ဆှီ ပ သး လၢ က ယဲၢ် တၢ် ဃံၣ် တၢ် မူး , ဘၣ် ဃး ဒီး ပ ဖံး ပ ညၣ် , ဒီး ပ သူၣ် ပ သး ခဲ လၢာ် တ က့ၢ် . ”

(src)="45"> “ የተወደዳችሁ ወንድሞች ፣ . . .
(trg)="45"> ( ၂ က ရံၣ် သူး ၇ : ၁ ) “ ပာ် သု နီၢ် ခိ လၢ တၢ် လုၢ် မူ စီ ဆှံ , တၢ် ဘၣ် ယွၤ အ သး ” တ က့ၢ် .

(src)="46"> ሥጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ነገር ሁሉ ራሳችንን እናንጻ ፤ እንዲሁም አምላካዊ ፍርሃት በማሳየት ቅድስናችንን ፍጹም እናድርግ ። ”
(src)="47"> “ ሰውነታችሁን . . .
(trg)="46"> ( ရိ မ့ၤ ၁၂ : ၁ ) ပှၤ လၢ အ မၤ ဘၣ် အၢ အ နီၢ် ခိ ခီ ဖျိ လၢ အ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဃိ န့ၣ် က က ဆှီ လၢ က စၢ် ယွၤ အ မဲာ် ညါ စ့ၢ် ကီး ဧါ .

(src)="48"> ቅዱስና በአምላክ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መሥዋዕት አድርጋችሁ [ አቅርቡ ] ። ”
(trg)="47"> “ လၢ အ ဝဲ ဒၣ် [ က စၢ် ယွၤ ] အ ပူၤ ပ မူ ” ဝဲ လီၤ .

(src)="49"> አንድ ሰው ቢትል ነት በማኘክ ሰውነቱን እየበከለ በአምላክ ዓይን ቅዱስ ወይም ንጹሕ ሊሆን ይችላል ?
(src)="50"> ‘ ሕይወት ያገኘነው በአምላክ ነው ። ’
(trg)="48"> ( မၤ တၢ် ၁၇ : ၂၈ , ခ့ ခါ စှီၤ ကျိာ် ) “ က ယဲၢ် တၢ် ဟ့ၣ် အ ဂ့ၤ အဝါ , ဒီး က ယဲၢ် တၢ် ဟ့ၣ် အ လၢ အ ပှဲၤ တ မံၤ လၢ် လၢ် န့ၣ် , ဟဲ လီၤ လၢ တၢ် က ပီၤ အ ပၢ် လၢ ထး န့ၣ် လီၤ . ”

(src)="51"> “ መልካም ስጦታ ሁሉና ፍጹም ገጸ በረከት ሁሉ ከላይ ነው ። ”
(src)="52"> ሕይወት ከአምላክ የተገኘ ውድ ስጦታ ነው ።
(trg)="49"> ( ယၤ ကိာ် ၁ : ၁၇ ) ပ သး သ မူ မ့ၢ် တၢ် ဟ့ၣ် လၢ အ လုၢ် ဒိၣ် ပှ့ၤ ဒိၣ် လၢ ယွၤ အ အိၣ် လီၤ .

(src)="53"> ታዲያ ለበሽታ ሊዳርገው በሚችል ሱስ የተጠመደ ሰው ለዚህ ስጦታ አድናቆት እንዳለው እያሳየ ነው ማለት ይቻላል ?
(trg)="50"> ပှၤ လၢ အ မၤ ဘၣ် ဒိ အ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ ခီ ဖျိ လၢ တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဃိ န့ၣ် မ့ၢ် အ ပာ် ဖျါ ထီၣ် လၢ အ ပာ် လုၢ် ပာ် ပှ့ၤ ယွၤ အ တၢ် ဟ့ၣ် အံၤ ဧါ .

(src)="54"> “ ለሁለት ጌቶች ባሪያ ሆኖ መገዛት የሚችል የለም ። ”
(trg)="51"> “ က စၢ် ခံ ဂၤ အ တၢ် မၤ န့ၣ် ပှၤ မၤ တ သ့ နီ တ ဂၤ ဘၣ် . ”

(src)="55"> “ ለምንም ነገር ተገዢ መሆን አልሻም ። ”
(trg)="52"> ( မး သဲ ၆ : ၂၄ ) “ ယ တ ပျဲ တၢ် တ မံၤ မံၤ ဒုး ကဲ ယၤ လၢ အ ကုၢ် အ ပှၤ ဘၣ် . ”

(src)="56"> አምላክን ማስደሰት የሚፈልግ ሰው ንጹሕ ላልሆነ ልማድ ባሪያ መሆን ወይም ይህ ልማድ ሕይወቱን እንዲቆጣጠረው መፍቀድ ይኖርበታል ?
(trg)="53"> ( ၁ က ရံၣ် သူး ၆ : ၁၂ , ခ့ ခါ စှီၤ ကျိာ် ) ပှၤ လၢ အဲၣ် ဒိး အိၣ် မူ ဒ် တၢ် ဘၣ် ယွၤ အ သး တ ဂၤ န့ၣ် မ့ၢ် အ ဝဲ က ကဲ ကုၢ် လၢ လုၢ် လၢ် လၢ အ တ က ဆှီ အံၤ အ ဖီ လာ် ဧါ ဒီး မ့ၢ် အ ဝဲ က ပျဲ ဝဲ လုၢ် လၢ် အံၤ ဒိၣ် စိ လၢ အ ဖီ ခိၣ် စ့ၢ် ကီး ဧါ .

(src)="57"> “ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ። ”
(trg)="54"> “ အဲၣ် ပှၤ လၢ န ဃၢၤ ဒ် န အဲၣ် လီၤ န သး ဒၣ် နဲ အ သိး န့ၣ် တ က့ၢ် . ”

(src)="58"> “ ፍቅር በባልንጀራው ላይ ክፉ አያደርግም ። ”
(trg)="55"> ( မၢ် ကူး ၁၂ : ၃၁ ) “ တၢ် အဲၣ် န့ၣ် တ မၤ အၢ ဘၣ် ပှၤ အိၣ် လၢ အ ဃၢၤ နီ တ မံၤ ဘၣ် . ”

(src)="59"> በእግረኛ መተላለፊያዎች ወይም በሌሎች ቦታዎች ላይ ደም የመሰለ ምራቅ በመትፋት ለማየት የሚያስጠላና ንጽሕና የጎደለው ድርጊት የምንፈጽም ከሆነ ለሌሎች እውነተኛ ፍቅር እያሳየን ነው ሊባል ይችላል ?
(trg)="56"> ( ရိ မ့ၤ ၁၃ : ၁၀ ) ပ မ့ၢ် ထူး ပှဲာ် လီၤ သ ဘျုး ထံ လၢ ကျဲ ဖီ ခိၣ် , လၢ ပှၤ လဲၤ ထီၣ် လဲၤ လီၤ အ လီၢ် ဒီး တၢ် လီၢ် အ ဂၤ တ ဖၣ် န့ၣ် မ့ၢ် ပ ပာ် ဖျါ ထီၣ် လၢ ပ အဲၣ် ပှၤ ဂၤ နီၢ် နီၢ် ဧါ .

(src)="60"> ይዋል ይደር እንጂ ‘ የዘራነውን መልሰን ማጨዳችን ’ አይቀርም ።
(trg)="57"> “ က ယဲၢ် တၢ် လၢ ပှၤ က ညီ ဖှံ ဝဲ တ မံၤ မံၤ န့ၣ် , က ကူး အ ဝဲ န့ၣ် စ့ၢ် ကီး လီၤ . ”

(src)="61"> ይህ መሠረታዊ የሆነ የተፈጥሮ ሕግ ነው ።
(trg)="58"> ( က လၤ တံ ၆ : ၇ , ၈ ) တၢ် က တိၤ အ ဝဲ အံၤ ဘၣ် ဝဲ ထီ ဘိ လီၤ .

(src)="62"> ስለሆነም መጥፎ ልማድ ከዘራን መጥፎ የሆነ ነገር እናጭዳለን ።
(trg)="59"> အဃိ ပ မ့ၢ် အိၣ် ဒီး လုၢ် လၢ် လၢ အ တ ဂ့ၤ န့ၣ် ပ က ထံၣ် ဘၣ် တၢ် ကီ တၢ် ခဲ လီၤ .

(src)="63"> አምላክ ለእኛ ባሰበው መንገድ የምንኖር ከሆን ግን ጥሩ ልማዶች የምናዳብር ሲሆን የተሻለ ጤንነት ብቻ ሳይሆን እውነተኛና ዘላቂ ደስታም እናገኛለን ።
(trg)="60"> ဘၣ် ဆၣ် ပ မ့ၢ် အိၣ် မူ ဒ် တၢ် ဘၣ် က စၢ် ယွၤ အ သး ဒီး ပ မ့ၢ် အိၣ် ဒီး လုၢ် လၢ် လၢ အ ဂ့ၤ န့ၣ် ပ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ က ဂ့ၤ ထီၣ် ဒီး ပ က အိၣ် ဒီး တၢ် သူၣ် ခု သး ခု နီၢ် နီၢ် လီၤ .

(src)="64"> ይሁንና ቢትል ነት የማላመጥ ሱስ ይኖርብህ ይሆናል ፤ ታዲያ በአምላክ ዓይን ጥሩ የሆነውን በማድረግ የተሻለ ብሎም ይበልጥ የሚያረካ ሕይወት መምራት የምትፈልግ ከሆነ ከዚህ ሱስ እንዴት መላቀቅ ትችላለህ ?
(trg)="61"> န မ့ မ့ၢ် ပှၤ တ ဂၤ လၢ အ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် ဘၣ် ဆၣ် န မ့ၢ် အဲၣ် ဒိး အိၣ် မူ က့ၤ ဒ် တၢ် ဘၣ် ယွၤ အ သး အ သိး ဒီး အဲၣ် ဒိး အိၣ် ဒီး တၢ် အိၣ် မူ လၢ အ ပှဲၤ ဒီး တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ န့ၣ် န ဒုၣ် သ ဘျုး သဲး သၣ် က သ့ လၢ ကျဲ ဒ် လဲၣ် .

(src)="65"> ከዚህ በታች የቀረቡትን ውጤታማ የሆኑ ሦስት እርምጃዎች ለምን አትሞክራቸውም ?
(trg)="62"> ဃ့ ဘါ ထု က ဖၣ် ဒီး မၤ ကွၢ် တၢ် ဟ့ၣ် ကူၣ် သၢ မံၤ လၢ လၢ လာ် အံၤ တ က့ၢ် .

(src)="66"> ከዚህ ሱስ ለመላቀቅ የሚረዱ ሦስት እርምጃዎች
(trg)="63"> အိၣ် ဒီး တၢ် သူၣ် ဆူၣ် သး ဆူၣ် .

(src)="67"> ተነሳሽነት ይኑርህ ።
(src)="68"> አንድን መጥፎ ልማድ ለማሸነፍ ከፈለግህ በጤንነትህ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ከማወቅ ባለፈ ይህን ልማድ ለማስወገድ ከፍተኛ ተነሳሽነት ሊኖርህ ይገባል ።
(trg)="64"> ဒ် သိး ပ ပ တုာ် တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် က န့ၢ် အ ဂီၢ် ထဲ ပ သ့ၣ် ညါ လၢ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် မၤ ဘၣ် ဒိ ပ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ န့ၣ် တ လၢ ပှဲၤ ဒံး ဘၣ် .

(src)="69"> ቢትል ነት ማላመጥ ፣ ትንባሆ ማጨስ ወይም ዕፅ መወሰድ በጤንነታቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ ቢያውቁም ይህን ማድረጋቸውን የሚቀጥሉ ሰዎች ብዙ ናቸው ።
(trg)="66"> ပှၤ အါ ဂၤ န့ၣ် သ့ၣ် ညါ ဝဲ လၢ တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် , တၢ် အီ မိာ် , တၢ် သူ တၢ် မူၤ တၢ် ဘှီး န့ၣ် မၤ ဘၣ် ဒိ ပ တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ သ နာ် က့ အ ဝဲ သ့ၣ် ဆဲး သူ ဒံး ဝဲ လီၤ .

(src)="70"> ከዚህ ልማድ ለመላቀቅ ይበልጥ እንድትነሳሳ መጽሐፍ ቅዱስን በመመርመር ስለ ፈጣሪህና ለአንተ ስላለው ጥልቅ ፍቅር ለምን አትማርም ?
(trg)="67"> ဒ် သိး န က အိၣ် ဒီး တၢ် သူၣ် ဆူၣ် သး ဆူၣ် လၢ န က ပ တုာ် တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဂီၢ် မၤ လိ အါ ထီၣ် လံာ် စီ ဆှံ , တၢ် ဘၣ် တ့ က စၢ် အ ဂ့ၢ် ဒီး က စၢ် အဲၣ် နၤ ထဲ လဲၣ် အ ဂ့ၢ် တ က့ၢ် .

(src)="71"> ዕብራውያን 4 : 12 “ የአምላክ ቃል ሕያውና ኃይለኛ ነው ” ይላል ።
(trg)="68"> ဧ့ၤ ဘြံၤ ၄ : ၁၂ ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ “ ယွၤ အ က လုၢ် န့ၣ် မ့ၢ် တၢ် မူ , ဒီး မၤ တၢ် သ့ ” လီၤ .

(src)="72"> አምላክ እንዲረዳህ ጠይቀው ።
(trg)="69"> ဃ့ တၢ် မၤ စၢၤ လၢ က စၢ် ယွၤ အ အိၣ် .

(src)="73"> ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሏል ፦ “ ደጋግማችሁ ለምኑ ፣ ይሰጣችኋል ፤ ሳታሰልሱ ፈልጉ ፣ ታገኛላችሁ ፤ ደጋግማችሁ አንኳኩ ፣ ይከፈትላችኋል ።
(trg)="70"> ယ့ၣ်ၡူး စံး ဝဲ လၢ “ ဃ့ တ က့ၢ် , ဒီး တၢ် က ဟ့ၣ် သု လီၤ .
(trg)="71"> ဃု တ က့ၢ် , ဒီး သု က ထံၣ် န့ၢ် တၢ် လီၤ .

(src)="74"> ምክንያቱም የሚለምን ሁሉ ይሰጠዋል ፤ የሚፈልግ ሁሉ ያገኛል ፤ የሚያንኳኳም ሁሉ ይከፈትለታል ። ”
(trg)="72"> ဒိ တ ကျိာ် တ က့ၢ် , ဒီး တၢ် က အိး ထီၣ် န့ၢ် သု လီၤ .

(src)="75"> እውነተኛው አምላክ ይሖዋ ፣ እርዳታና ብርታት እንዲሰጥህ የምታቀርበውን ልባዊ ጸሎት ሰምቶ ዝም አይልም ።
(trg)="73"> အ ဂ့ၢ် ဒ် အံၤ , က ယဲၢ် ပှၤ လၢ အ ဃ့ တၢ် တ ဂၤ လၢ် လၢ် န့ၣ် , န့ၢ် ဘၣ် တၢ် လီၤ .

(src)="76"> አንደኛ 1 ዮሐንስ 4 : 8 “ አምላክ ፍቅር ነው ” ይላል ።
(trg)="74"> ဒီး ပှၤ လၢ အ ဃု တၢ် န့ၣ် , ထံၣ် န့ၢ် တၢ် လီၤ .

(src)="77"> ክርስቲያኑ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን የአምላክ ፍቅር ከቀመሱ ሰዎች አንዱ ነበር ።
(trg)="75"> ဒီး ပှၤ လၢ အ ဒိ တ ကျိာ် တၢ် န့ၣ် တၢ် က အိး ထီၣ် န့ၢ် အ ဂီၢ် လီၤ . ”

(src)="78"> “ ኃይልን በሚሰጠኝ በእሱ አማካኝነት ሁሉን ማድረግ የሚያስችል ብርታት አለኝ ” ሲል ጽፏል ። — ፊልጵስዩስ 4 : 13
(trg)="77"> ၁ ယိၤ ဟၣ် ၄ : ၈ ပာ် ဖျါ ဝဲ လၢ “ ယွၤ မ့ၢ် တၢ် အဲၣ် တၢ် ကွံ လီၤ . ”

(src)="79"> የሌሎችን እርዳታና ድጋፍ ጠይቅ ።
(trg)="79"> ဃ့ တၢ် မၤ စၢၤ လၢ ပှၤ ဂၤ အ အိၣ် .

(src)="80"> አብረውህ የሚሆኑት ሰዎች በአንተ ላይ በጎም ሆነ መጥፎ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ።
(trg)="80"> ပှၤ လၢ န ရ့ ဒီး အီၤ တ ဖၣ် န့ၣ် မၤ ဂ့ၤ ထီၣ် န တၢ် အိၣ် မူ သ့ မ့ တ မ့ၢ် မၤ ဟး ဂီၤ န တၢ် အိၣ် မူ သ့ ဝဲ လီၤ .

(src)="81"> ምሳሌ 13 : 20 “ ከጠቢብ ጋር የሚሄድ ጠቢብ ይሆናል ፤ የተላሎች ባልንጀራ ግን ጕዳት ያገኘዋል ” ይላል ።
(trg)="81"> က တိၤ ဒိ ၁၃ : ၂၀ ပာ် ဖျါ ထီၣ် ဝဲ လၢ “ ပှၤ လၢ အ လဲၤ တၢ် ဒီး ပှၤ ကူၣ် တၢ် သ့ န့ၣ် က ကဲ ထီၣ် ပှၤ ကူၣ် တၢ် သ့ လီၤ .

(src)="82"> ስለዚህ ጓደኞችህን በጥንቃቄ ምረጥ !
(trg)="82"> မ့ မ့ၢ် ပှၤ ဒီ တံၤ ဒီ သ ကိး ဒီး ပှၤ ဟး ဂီၤ ဖိ န့ၣ် က တုၤ လၢ တၢ် ဟး ဂီၤ လီၤ . ”

(src)="83"> በይሖዋ ምሥክሮች መካከል በአንድ ወቅት ቢትል ነት ሲጠቀሙ የነበሩ ብዙ ሰዎች አሉ ።
(trg)="83"> ပှၤ တ နီၤ နီၤ န့ၣ် တ ချုး လၢ အ ကဲ ထီၣ် ယ ဟိ ဝၤ ပှၤ အုၣ် အ သး ဒံး အခါ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် လီၤ .

(src)="84"> ይሁንና እነዚህ ሰዎች ከእምነት ባልንጀሮቻቸው ጋር አብረው መሆናቸውና መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናታቸው መጥፎ ልማዳቸውን ለማሸነፍ የሚያስችል ብርታት ሰጥቷቸዋል ።
(trg)="84"> ဘၣ် ဆၣ် ဖဲ အ ဝဲ သ့ၣ် ရ့ ဒီး ယ ဟိ ဝၤ ပှၤ အုၣ် အ သး တ ဖၣ် ဒီး မၤ လိ လံာ် စီ ဆှံ အခါ အ ဝဲ သ့ၣ် ဒိး န့ၢ် ဘၣ် တၢ် မၤ စၢၤ ဒ် သိး က ပ တုာ် ကွံာ် တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် အ ဂီၢ် လီၤ .

(src)="85"> [ በገጽ 24 እና 25 ላይ የሚገኝ ሣጥን / ​ ሥዕል ]
(src)="86"> ከዚህ መጥፎ ልማድ ተላቅቀዋል
(trg)="85"> အဃိ ဃု ထၢ န တံၤ သ ကိး လၢ တၢ် ကူၣ် သ့ အ ပူၤ တ က့ၢ် .

(src)="87"> ንቁ !
(src)="88"> በአንድ ወቅት ቢትል ነት የማላመጥ ልማድ ከነበራቸውና አሁን ግን ከሱሱ ሙሉ በሙሉ ከተላቀቁ አምስት ሰዎች ጋር ቃለ ምልልስ አድርጓል ።
(trg)="86"> ခဲ အံၤ ပ က ကွၢ် သ ကိး တၢ် သံ ကွၢ် စံး ဆၢ ဒီး ပှၤ ယဲၢ် ဂၤ လၢ အ မ့ၢ် တ့ၢ် ပှၤ လၢ အ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် ဒီး အ ဝဲ သ့ၣ် ဒုၣ် ဝဲ န့ၢ် လၢ ကျဲ ဒ် လဲၣ် အ ဂ့ၢ် န့ၣ် လီၤ .

(src)="89"> እስቲ የሚናገሩትን እንስማ ፦
(src)="90"> ቢትል ነት ማኘክ የጀመራችሁት እንዴት ነው ?
(trg)="87"> န စး ထီၣ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် လၢ တၢ် ဂ့ၢ် မ နုၤ အ ဃိ လဲၣ် .

(src)="91"> ፖሊን ፦ ወላጆቼ ቢትል ነት ማኘክ ያስለመዱኝ ገና ሕፃን ሳለሁ ነው ።
(trg)="88"> ဖီ လ့ – ဖဲ ယ နီၢ် ဆံး အ ခါ န့ၣ် ယ မိ ယ ပါ ဒုး အီၣ် ယၤ သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် လီၤ .

(src)="92"> በፓፑዋ ኒው ጊኒ ደሴት በሚገኘው በምኖርበት መንደር እንዲህ ማድረግ የተለመደ ነበር ።
(trg)="89"> ယ အိၣ် လၢ ကီၢ် ဖး ပူၣ် အၣ် န ယူ ကံၣ် နံၣ် ဒီး ပှၤ သ ဝီ ဖိ တ ဖၣ် န့ၣ် အိၣ် ဒီး လုၢ် လၢ် လၢ အ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် လီၤ .

(src)="93"> ቤቲ ፦ ገና የሁለት ዓመት ሕፃን ሳለሁ አባቴ ቢትል ነት ይሰጠኝ ነበር ።
(trg)="90"> ဘဲ ထံၤ – ဖဲ ယ အိၣ် ခံ နံၣ် အခါ ယ ပၢ် ဟ့ၣ် ဒုး အီၣ် ယၤ သဲး သၣ် လီၤ .

(src)="94"> በአሥራዎቹ ዕድሜ እያለሁ በጣም ብዙ ቢትል ነት ስለምይዝ የቢትል ነት ዛፍ የሆንኩ ይመስል ነበር !
(trg)="91"> ဒီး တုၤ လၢ ယ မုၣ် က နီၤ ထီၣ် , ဖဲ ယ လဲၤ တၢ် က့ၤ တၢ် တ ဘျီ လၢ် လၢ် အခါ ယ ဟး စိာ် သဲး သၣ် အါ မး အ ဃိ ယ လီၤ ဂာ် ဒ် သဲး ထူၣ် အ သိး လီၤ .

(src)="95"> በጣም ከባድ ሱስ ስለነበረብኝ ጠዋት እንደተነሳሁ የመጀመሪያ ሥራዬ ቢትል ነት ማኘክ ነበር ።
(trg)="93"> ဝဲ ခၠီၣ် – ဖဲ ယ သး အိၣ် ၁၆ နံၣ် အခါ ယ စး ထီၣ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် လီၤ .

(src)="96"> ዌን - ጁንግ ፦ ቢትል ነት ማኘክ የጀመርኩት በ16 ዓመቴ ነው ።
(trg)="95"> ယၤ စ့ၢ် ကီး ယ အဲၣ် ဒိး လၢ ပှၤ က ထံၣ် ယၤ ဒ် န့ၣ် လီၤ .

(src)="97"> ይህን ማድረግ አሪፍ እንደ መሆንና የማደግ ምልክት እንደሆነ ተደርጎ ይታይ ነበር ፤ በተጨማሪም በሌሎች ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ፈልጌ ነበር ።
(trg)="96"> ကၠ့ အိ လ ယၢၣ် – ဒ် သိး ယ လုၢ် အီၣ် ယ သး သ မူ က သ့ အ ဂီၢ် ယ ဆါ အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် လီၤ .

(src)="98"> ጂዬል - ሊያን ፦ የምተዳደረው ቢትል ነት በመሸጥ ነበር ።
(trg)="97"> ဒီး ဒ် သိး ယ ဆါ သ ဘျုၣ် က န့ၢ် အါ အါ အ ဂီၢ် ယ က ဘၣ် အီၣ် ကွၢ် မ့ၢ် ယ သ ဘျုၣ် န့ၣ် အ ဝံၣ် ဧါ တ ဝံၣ် ဧါ န့ၣ် လီၤ .

(src)="99"> ንግዴ የተሳካ እንዲሆን የምሸጠው ሸቀጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ እንዳለብኝ ተሰማኝ ፤ ስለዚህም መቅመስ ጀመርኩ ።
(trg)="98"> အ ဃိ ယ စး ထီၣ် အီၣ် သ ဘျုၣ် တ စဲး ဘၣ် တ စဲး ဒီး လၢ ခံ ယ မ့ၢ် တ အီၣ် န့ၣ် ယ အိၣ် တ ကဲ ဘၣ် .

(src)="100"> ከዚያም ቀስ በቀስ ሱሰኛ ሆንኩ ።
(src)="101"> ሱሱ በጤንነታችሁ ላይ ምን ጉዳት አስከትሏል ?
(trg)="99"> တၢ် အီၣ် သ ဘျုၣ် သဲး သၣ် န့ၣ် မၤ ဘၣ် ဒိ န တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ ဒ် လဲၣ် .

(src)="102"> ጂዬል - ሊያን ፦ አፌ ፣ ከንፈሬና ጥርሶቼ ደም ይመስሉ ነበር ።
(trg)="100"> ကၠ့ အိ လ ယၢၣ် – လၢ ညါ ယ ကိာ် ပူၤ , ယ မဲ ဒီး ယ ပျ့ၤ ဂီၤ ဝဲ ခဲ လၢာ် လီၤ .

(src)="103"> በዚያ ጊዜ የተነሳሁትን ፎቶግራፍ ማየት ያሳፍረኛል ።
(src)="104"> አሁንም ቢሆን የከንፈር ቁስለት ያሠቃየኛል ።
(trg)="101"> ဒီး တၢ် ဂီၤ လၢ ယ ဒိ အီၤ ဖဲ ယ အီၣ် သ ဘျုၣ် အ ခါ န့ၣ် ယ ကွၢ် လီၤ တ ဘူၣ် နီ တ စဲး ဘၣ် .