# am/101985643.xml.gz
# it/101985643.xml.gz


(src)="1"> ንባብህን ልታሻሽል ትችላለህ
(trg)="1"> Imparate a leggere meglio : Potete riuscirci !

(src)="2"> እርግጥ ንባብን ለማሻሻል ተዓምራዊ መንገድ የለውም ።
(trg)="2"> SI AMMETTE che non esiste una formula magica per leggere meglio .

(src)="3"> ይሁን እንጂ ማንበብ የምትችል ከሆነ ከዚያ በተሻለም ሁኔታ ለማንበብ ትችላለህ !
(trg)="3"> Però , se sapete leggere , allora potete imparare a leggere meglio !

(src)="4"> አዘውትረን የማናነብ ከሆነ በተሻለ ሁኔታ ማንበብ እንችላለን ብለን ተስፋ ማድረግ አንችልም ።
(trg)="4"> Non possiamo sperare di leggere meglio senza leggere regolarmente .
(trg)="5"> Si dovrebbe riservare almeno mezz’ora al giorno a questo scopo , di più se possibile .

(src)="5"> ለዚሁ ዓላማ ቢያንስ በቀን ግማሽ ሰዓት ከተቻለም ከዚያ በላይ ሊመደብለት ይገባል ።
(trg)="6"> Bisogna essere selettivi
(trg)="7"> Siate selettivi nelle vostre letture , scegliendo materiale contenente parole che vi siano familiari e soggetti che non siano tecnici .

(src)="6"> መራጭ የመሆን አስፈላጊነት
(trg)="8"> Quindi passate progressivamente a materiale che accresca il vostro vocabolario .

(src)="7"> የምታነበውን ነገር በተመለከተ መራጭ ሁን ።
(trg)="9"> Siate selettivi anche in un altro senso , poiché non tutte le letture edificano o ristorano la mente .

(src)="8"> ለንባብ የምትመርጠው ጽሑፍ አንተ በምታውቃቸው ቃላት የተዘጋጀና ቴክኒካዊ ያልሆነ ርዕሰ ጉዳይ የሚያብራራ ይሁን ።
(trg)="10"> Un saggio disse una volta : “ Al fare molti libri non c’è fine , e la molta dedizione ad essi è faticosa per la carne ” .

(src)="9"> ከዚያ ቀስ በቀስ የቃላት ዕውቀትህን የሚያሰፉልህን ጽሑፎች ምረጥ ።
(trg)="11"> Oggi le pubblicazioni abbondano e molte costituiscono una lettura sana .

(src)="10"> ሁሉም ጽሑፎች የሚያንጹና አእምሮን የሚያድሱ ስላልሆኑ በሌላ መልክም መራጭ ሁን ።
(trg)="12"> Scegliete quelle che vi recheranno il massimo beneficio morale e spirituale .

(src)="11"> በአንድ ወቅት አንድ ጥበበኛ ሰው እንዲህ ብሏል : – “ ብዙ መጻሕፍትን ማድረግ ፍጻሜ የለውም ፣ እጅግም ምርምር ሰውነትን ያደክማል ። ”
(trg)="13"> Nel libro biblico di Proverbi , capitolo 13 , versetto 20 , si legge : “ Chi cammina con le persone sagge diverrà saggio , ma chi tratta con gli stupidi se la passerà male ” .

(src)="12"> በአሁኑ ጊዜ ብዙ ጽሑፎች ይገኛሉ ፤ ብዙዎቹ ሥነ ምግባርን የማያቆሽሹ ትምህርት ይዘው ይወጣሉ ።
(trg)="14"> Questo principio vale tanto per la scelta delle proprie letture quanto per la scelta delle proprie compagnie .
(trg)="15"> Cambiamento nelle abitudini di lettura

(src)="13"> በይበልጥ በሥነ ምግባር ንጽህናህና በመንፈሳዊነትህ እንድትቀጥል የሚረዱህን ጽሑፎች ምረጥ ።
(trg)="16"> Ovviamente non sappiamo leggere dalla nascita .
(trg)="17"> Come molte altre cose della vita , la capacità di leggere si acquisisce .

(src)="14"> የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሆነው የምሳሌ መጽሐፍ በምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል : - “ ከጠቢባን ጋር የሚሄድ ጠቢብ ይሆናል ፤ የሰነፎች ባልንጀራ ግን ክፉ መከራን ይቀበላል ። ”
(trg)="18"> Si può diventare bravi pianisti senza fare esercizi al pianoforte ?
(trg)="19"> O si può diventare bravi giocatori di tennis senza giocare tanto a tennis ?

(src)="15"> ይህ መሠረታዊ ሥርዓት አንድ ሰው በጓደኛ ረገድ መራጭ መሆን እንዳለበት ለማሳሰብ የሚሠራ ቢሆንም የምናነበውን ነገር መራጮች እንድንሆን ለመምከርም ሊሠራ ይችላል ።
(trg)="20"> Se uno prende cattive abitudini all’inizio della sua carriera di pianista o di tennista , deve correggerle altrimenti gli saranno di intralcio .

(src)="16"> በአነባብ ልማድ ላይ ለውጥ ማድረግ
(trg)="21"> Questo vale anche per la lettura .

(src)="17"> ገና እንደተወለድን ማንበብ እንደማንችል ግልጽ ነው ።
(trg)="22"> Se da piccolo l’alunno prende cattive abitudini di lettura , si mette in una condizione di svantaggio .

(src)="18"> በሕይወታችን ውስጥ እንደሚያጋጥሙን ሌሎች ነገሮች ሁሉ ንባብም የሚዳብር ችሎታ ነው ።
(trg)="23"> Così , per il fatto che sa leggere molto poco , sarà per tutta la vita alle prese con la pagina stampata .

(src)="19"> አንድ ሰው ፒያኖ መጫወት ሳይለማመድ ጥሩ ችሎታ ያለው ፒያኖ ተጫዋች ሊሆን ይችላልን ?
(trg)="24"> Man mano che gli anni passano è più difficile perdere le cattive abitudini di lettura .
(trg)="25"> Ma è possibile , se si è disposti a fare lo sforzo !

(src)="20"> ወይስ ብዙ ጊዜ የጠረጴዛ ኳስ ሳይጫወት ጥሩ የጠረጴዛ ኳስ ተጫዋች ይወጣዋልን ?
(trg)="26"> Consideriamo alcune di queste abitudini .
(trg)="27"> Il principale aspetto fisico della lettura riguarda il movimento degli occhi .

(src)="21"> አንድ ሰው ፒያኖ ወይም የጠረጴዛ ኳስ ተጫዋች ሲሆን ገና ከመጀመሪያው መጥፎ ልማዶችን ካዳበረ ሊያስወግዳቸው ይገባል አለበለዚያ ግን የእነርሱ እስረኛ ሆኖ ይቀራል ።
(trg)="28"> Ogni volta che si legge una riga stampata gli occhi fanno una serie di fermate .
(trg)="29"> Queste fermate sono importanti perché solo quando avvengono l’occhio vede veramente ciò che ha davanti .
(trg)="30"> Durante questi intervalli l’impressione visiva viene trasmessa al cervello per essere “ decifrata ” .

(src)="22"> ይህ ለንባብም ይሠራል ።
(trg)="31"> È il cervello , non l’occhio , a leggere .

(src)="23"> አንድ ተማሪ በልጅነቱ ደካማ የንባብ ልማዶችን ከጀመረ ንባቡ ሰንካላ ይሆናል ።
(trg)="32"> Gli occhi sono un’estensione del cervello .
(trg)="33"> Il lettore lento si ferma quasi a ogni parola .

(src)="24"> በዚህም ምክንያት ሕይወቱን በሙሉ ባለው የተወሰነ የማንበብ ችሎታ ከጽሑፍ ጋር ሲታገል ይኖራል ።
(trg)="34"> In questo modo i messaggi inviati al cervello vengono disarticolati , e la lettura diventa un lavoro faticoso perché gli occhi sono sovraffaticati e poco di quello che si legge viene ricordato .

(src)="25"> ዕድሜው እየገፋ ሲሄድም መጥፎዎቹን የንባብ ልማዶች ማሸነፉ አስቸጋሪ ይሆንበታል ።
(trg)="35"> I lettori efficienti , invece , muovono gli occhi in modo uniforme e ritmico sulla pagina stampata .
(trg)="36"> Imparano a ridurre per ogni riga il numero di fermate .

(src)="26"> ይሁንና አንድ ሰው ጥረት ለማድረግ ፈቃደኛ ከሆነ ሊሳካለት ይችላል !
(trg)="37"> Leggendo frasi o gruppi di parole , possono avanzare più rapidamente sulla pagina stampata e capire di più .

(src)="27"> እስቲ ከእነዚህ ልማዶች አንዳንዶቹን እንመልከት ።
(trg)="38"> Questo ci porta al fatto di tornare indietro e rileggere materiale già letto .

(src)="28"> ንባብን ለማሻሻል የሚያስችለው አካላዊ ሁኔታ በመጀመሪያ የሚያተኩረው በዓይን እንቅስቃሴ ላይ ነው ።
(trg)="39"> Nella maggioranza dei casi è un’abitudine .
(trg)="40"> Certo , un particolare pensiero può a volte essere oscuro .
(trg)="41"> In questo caso può essere indispensabile tornare indietro e rileggere quello che diceva .

(src)="29"> አንድ መስመር ባነበብክ ቁጥር ዓይኖችህ በርካታ ቆምታዎችን ያደርጋሉ ።
(trg)="42"> Ma il più delle volte non occorre tornare indietro e , facendolo , si rallenta la lettura .
(trg)="43"> Ogniqualvolta sia possibile , evitatelo .

(src)="30"> እነዚህ ቆምታዎች አስፈላጊ ናቸው ፤ ምክንያቱም ዓይናችን የሚያየው ምን እንደሆነ የሚያስተውለው ቆምታ ሲኖር ብቻ ነው ።
(trg)="44"> Un’altra abitudine che molti esperti ritengono impedisca di imparare a leggere bene è quella di muovere le labbra , di bisbigliare ripetendo fra sé ogni parola , e quella simile di pronunciare dentro di sé le parole , “ udendole ” nella mente .

(src)="31"> ዓይናችን ያየው ነገር በእነዚህ ቆምታዎች ወቅት ወደ አእምሮ ይተላለፋል ።
(trg)="45"> In entrambi i casi , il numero di parole che possiamo leggere al minuto viene limitato perché , in effetti , leggiamo solo alla velocità a cui parliamo .

(src)="32"> አእምሮም የመልእክቱን ምንነት ይተረጉማል ።
(trg)="46"> La persona media può pronunciare circa 125 parole al minuto , mentre risulta che nella lettura la velocità media è di 230 - 250 parole al minuto .

(src)="33"> ንባቡን የሚያካሂደው ዓይን ሳይሆን አእምሮ ነው ።
(trg)="47"> Dato che ci sono molte cose che vorremo leggere più velocemente di quanto non sia possibile se leggiamo sottovoce , è bene non prendere questa abitudine .

(src)="34"> ዓይኖችህ ከአእምሮ ጋር ተያይዘው የሚሠሩ ቅጥያዎች ናቸው ።
(trg)="48"> Imponetevi di leggere più velocemente di quanto non potreste fare se leggeste sottovoce o pronunciaste mentalmente le parole .

(src)="35"> አዝጋሚ አንባቢ በየቃላቱ ላይ ይቆማል ።
(trg)="49"> Fate uno sforzo per leggere gruppi di parole .

(src)="36"> ይህ ደግም ወደ አእምሮ የሚላከውን መልእክት የተቆራረጠ ስለሚያደርገውና ዓይኖቻችን ስለሚደክሙ ከተነበበውም የምናስታውሰው ትንሹን ስለሚሆን ንባቡን አሰልቺ ያደርገዋል ።
(trg)="50"> E ricordate che in genere leggere muovendo le labbra o udendo le parole nella propria mente non favorisce la comprensione .
(trg)="51"> Tuttavia , come a volte è appropriato tornare indietro , può esserlo anche leggere sottovoce .
(trg)="52"> Se si vuole meditare profondamente su certe informazioni o impararle a memoria , può essere utile non solo ripetere più e più volte le parole , ma anche muovere le labbra mentre si legge .

(src)="37"> ጥሩ ችሎታ ያላቸው አንባቢዎች ዓይኖቻቸውን በጽሑፉ ላይ አሳርፈው ሲያነቡ ቀላልና አንድ ዓይነት መልክ ያለው የዓይን እንቅስቃሴ ይኖራቸዋል ።
(trg)="53"> In genere si fa questo o “ sottovoce ” , o ad alta voce .
(trg)="54"> Giosuè , un condottiero dell’antica nazione di Israele , ricevette questo comando : “ Questo libro della legge [ di Dio ] non dovrebbe dipartirsi dalla tua bocca e vi devi leggere sottovoce giorno e notte ” .
(trg)="55"> Perché ?

(src)="38"> በየመስመሩ ቆም የሚሉባቸውን ቦታዎች ቁጥር መቀነስን ይማራሉ ።
(trg)="56"> “ Per aver cura di fare secondo tutto ciò che vi è scritto ; poiché allora avrai successo nella tua via e allora agirai con saggezza ” .

(src)="39"> በአንድ ጊዜ ሐረጐችን በማንበብ የጽሑፉን ገጽ በፍጥነት ማንበብ ይችላሉ ፤ እንዲሁም የመረዳት ችሎታቸው ይጨምራል ።
(trg)="57"> Leggere il “ libro della legge ” sottovoce sarebbe stato utile per impararlo a memoria e per meditare attentamente su tutti i pensieri che vi erano espressi .

(src)="40"> ይህም ወደ ኋላ እየተንሸራተቱ የማንበብን ልማድ ያስታውሰናል ።
(trg)="58"> In tal modo la Legge sarebbe stata continuamente dinanzi a Giosuè per rammentargli come doveva comportarsi quale servitore di Dio .

(src)="41"> ይህም ማለት ወደ ኋላ ተመልሰን ያነበብናቸውን ነገሮች ደግመን ማንበብ ማለት ነው ።
(trg)="59"> Similmente oggi i fedeli cristiani riconoscono che è saggio ‘ ricordare ’ la Parola di Dio e meditare su di essa , ragion per cui la leggono regolarmente . — Salmo 103 : 17 , 18 ; confronta Proverbi 4 : 5 .

(src)="42"> ወደ ኋላ እየተንሸራተቱ ማንበብ ብዙ ጊዜ ልማድ ይሆናል ።
(trg)="62"> Le altre cose sono di secondaria importanza ” .

(src)="43"> እርግጥ ነው ፤ አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ሐሳቦች ግልጽ የማይሆኑበት ጊዜ አለ ።
(trg)="63"> Basilarmente , comprendere quello che si legge vuol dire afferrarne il senso , capirlo .

(src)="44"> በዚህ ጊዜ የተባለውን ነገር መለስ ብሎ ማንበቡ አስፈላጊ ይሆናል ።
(trg)="64"> Questo è ciò che rende utile e interessante la lettura .

(src)="45"> ይሁን እንጂ አብዛኛው ድግግሞሽ አላስፈላጊና እንዲያውም ንባቡን የሚያጓትት ነው ።
(trg)="65"> Robert Krych , educatore e assistente al City College di New York , raccomanda : “ Per favorire la comprensione cercate sempre di leggere con uno scopo .

(src)="46"> የሚቻል ሲሆን እየተንሸራተቱ የማንበብን ልማድ አስወግድ ።
(trg)="66"> Decidete in anticipo cosa volete ottenere dal materiale che scegliete di leggere .

(src)="47"> ጥሩ የንባብ ችሎታን ይገታል ብለው ባለሙያዎች የሚናገሩለት ሌላው ልማድ ደግሞ ቮካላይዜሽን ማለትም ከንፈርን እያንቀሳቀሱ ማንበብ ነው ።
(trg)="67"> In un’occasione forse vorrete leggere per procurarvi fatti specifici .
(trg)="68"> Altre volte forse leggerete semplicemente per piacere e per svago .

(src)="48"> ይህም ማለት አንባቢው ከንፈሩን እያንቀሳቀሰ እያንዳንዱን ቃል ለራሱ ያነባል ማለት ነው ።
(trg)="69"> In ogni caso adattate la velocità della lettura allo scopo e al grado di difficoltà del materiale da leggere .
(trg)="70"> Abbiate uno spirito indagatore quando leggete .

(src)="49"> በተመሳሳይም አንዳንዶች ድምፅ ሳያሰሙ ቃላቱን በአእምሯቸው ውስጥ ይጠሯቸዋል ።
(trg)="72"> Qual era il suo obiettivo ?
(trg)="73"> Isolate il punto o il pensiero principale del paragrafo .
(trg)="74"> Chiedetevi : In che modo influisce su di me lettore ? ”

(src)="50"> ይህም ሰብቮካላይዜሽን ተብሎ የሚጠራ ነው ።
(trg)="75"> Sì , prendete l’abitudine di leggere con uno scopo e la lettura diventerà un piacere .

(src)="51"> ድምፅ እያሰማንም ሆነ ሳናሰማ የምናደርገው ንባብ በደቂቃ ልናነባቸው የምንችላቸውን ቃላት ቁጥር ይገድብብናል ፤ ምክንያቱም የምናነበው በንግግራችን ፍጥነት ብቻ ነው ።
(trg)="76"> Saper leggere bene reca molti benefìci
(trg)="77"> È essenziale avere buone abitudini di lettura , sia che siate studenti , professionisti , casalinghe , impiegati o operai .
(trg)="78"> Coloro che sanno leggere bene hanno molte porte aperte .
(trg)="79"> Lo studente che sa leggere bene diventa più bravo nello studio e imparerà senz’altro di più a scuola .

(src)="52"> አማካይ የንግግር ፍጥነት በደቂቃ 125 ቃላት ሲሆን አማካይ የማንበብ ፍጥነት ግን በደቂቃ ከ230 – 250 ቃላት መሆኑን ተመዝግበው የሚገኙ ማስረጃዎች ያሳያሉ ።
(trg)="80"> Può ridurre il tempo che impiega a leggere e rileggere il materiale assegnatogli .
(trg)="81"> Analogamente un uomo d’affari o un professionista che sa leggere bene sarà in grado di esaminare in fretta lunghe relazioni e simili .

(src)="53"> ድምፅ እያሰማን ከምናነብበት ፍጥነት በበለጠ ለማንበብ የምንፈልጋቸው ነገሮች ስለሚኖሩ ከንፈርን እያንቀሳቀሱ ማንበብን ልማድ አታድርገው ።
(trg)="82"> Questo a sua volta gli permetterà di avere più tempo da dedicare ai contatti personali con pazienti , clienti o acquirenti .
(trg)="83"> Sapendo leggere meglio potrà leggere più materiale , e questo lo aiuterà a conoscere meglio l’opera , gli studi e gli esperimenti altrui .

(src)="54"> በዚህ መንገድና ውስጣዊ ድምፅ በማሰማት ስታነብ ከሚኖርህ በተሻለ ፍጥነት ለማንበብ ሞክር ።
(trg)="84"> Con l’accresciuta conoscenza acquisita grazie alla migliorata capacità di leggere , i capifamiglia possono spesso diventare più bravi nel lavoro e più abili nell’assolvere le loro responsabilità .

(src)="55"> ቃላትን አንድ ላይ ሰብሰብ እያደረግህ ለማንበብ ጣር ።
(trg)="85"> In molte parti del mondo la capacità di leggere istruzioni , norme e cose simili è utile per avere miglior cura delle cose di casa .

(src)="56"> እንዲሁም ከንፈር በማንቀሳቀስ ሆነ ቃላቱን በውስጥ በማሰማት የሚደረጉ ንባቦች ነገሩን ለመረዳት እንደሚያግዙ አስተውል ።
(trg)="87"> Le casalinghe che si mantengono più informate attraverso la lettura saranno maggiormente in grado di aver cura della famiglia per quanto riguarda corretta nutrizione , igiene , prevenzione delle malattie , come pure di aver cura di quelli che si ammalano .

(src)="57"> ይሁን እንጂ ወደ ኋላ እየተመለሱ እንደማንበብ ሁሉ ከንፈርን እያንቀሳቀሱ ማንበብ ተገቢ የሚሆንባቸው ጊዜያት አሉ ።
(trg)="89"> del 22 novembre 1968 , pagine 20 - 2 .
(trg)="90"> Soprattutto , chi sa leggere bene può acquistare un tipo di conoscenza che condurrà alla vita anche oltre questo attuale sistema di cose .

(src)="58"> አንድ ሰው በተለዩ ነጥቦች ላይ በጥልቀት ለማሰላሰል ወይም በአእምሮው ለመቅረጽ ከፈለገ ቃላቱን አሁንም አሁንም መደጋገም ብቻ ሳይሆን በተወሰነ መጠን ድምፅ እያሰማ በውስጡ ማንበብም አስፈላጊ ነው ።
(trg)="91"> Le profezie bibliche relative al termine dell’attuale sistema di cose si stanno ora adempiendo .
(trg)="92"> È indispensabile che tutti coloro che vogliono avere la speranza di vivere in eterno su una terra paradisiaca acquistino conoscenza del nostro Creatore e dei suoi propositi .

(src)="59"> በአብዛኛው ጊዜ ይህ የሚደረገው “ ከንፈርን በማንቀሳቀስ ” ወይም ጮክ ብሎ በማንበብ ነው ።
(trg)="93"> In Giovanni 17 : 3 Gesù disse : “ Questo significa vita eterna , che acquistino conoscenza di te , il solo vero Dio , e di colui che tu hai mandato , Gesù Cristo ” .

(src)="60"> የጥንቱ የእስራኤል መሪ ኢያሱም እንደሚከተለው ተብሎ ታዝዞ ነበር : - “ ይህ [ የአምላክ ] ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ ፣ መጽሐፉንም በተመስጦ ከንፈርህን እያንቀሳቀስህ ቀንና ሌሊት አንብበው ። ”
(trg)="94"> Non c’è dubbio quindi : dinanzi a chiunque sia disposto a entrare c’è una porta che si apre su un mondo di conoscenza e di avventura .

(src)="61"> ለምን ?
(trg)="95"> La chiave è la lettura .

(src)="62"> “ በውስጡ የተጻፈውን ሁሉ ለመፈጸም ጠንቃቃ ትሆን ዘንድ ፤ በዚህ ሁኔታ መንገድህ ይቀናልሃል ፣ በጥበብም ትመላለሳለህ ። ”
(src)="63"> " >
(trg)="96"> Sì , imparate a leggere bene e quella porta sarà sempre aperta per voi !
(trg)="97"> [ Figura a pagina 7 ]
(trg)="98"> Siate selettivi nelle vostre letture

# am/101988247.xml.gz
# it/101988247.xml.gz


(src)="1"> የወጣቶች ጥያቄ . . .
(trg)="1"> I giovani chiedono . . .

(src)="2"> “ አባትህንና እናትህን አክብር ” ​ — ግን ለምን ?
(trg)="2"> “ Onora tuo padre e tua madre ” : Perché ?

(src)="3"> የቬዳ አባት በጣም ተበሳጭቶ “ ከአንቺ ጋር ምንም ነገር ለማድረግ አልችልም ።
(trg)="3"> “ SEI così cocciuta che non si può ragionare con te ” , disse esasperato il padre di Veda .

(src)="4"> ፈጽሞ አታከብሪኝም ።
(trg)="4"> “ Non mi mostri il minimo rispetto .

(src)="5"> በራስሽ ላይ ችግር እየጠራሽ ነው ” አላት ።
(trg)="5"> Vai in cerca di guai ” .

(src)="6"> ቬዳ የአደንዛዥ ዕጽና የመጠጥ ሱስ ካለበት ልጅ ጋር ተወዳጅታ ነበር ።
(trg)="6"> Veda frequentava un ragazzo che si drogava e beveva .

(src)="7"> ሙሉ ሌሊት በዲስኮ ቤቶች ስትጨፍር ታድር ነበር ።
(trg)="7"> Rimaneva in discoteca fino alle prime ore del mattino .

(src)="8"> አባትዋ አጥብቆ ቢከለክላትም ቬዳ የአባትዋን ተቃውሞ ከጉዳይ አልቆጠረችውም ።
(trg)="8"> Non le importava che il padre disapprovasse energicamente .

(src)="9"> “ አባቴ ከመጠን በላይ ጥብቅ የሆነ ይመስለኝ ነበር ” በማለት ቬዳ ትገልጻለች ።
(trg)="9"> “ Pensavo fosse troppo severo ” , ha spiegato Veda .

(src)="10"> “ በዚያ ጊዜ አሥራ ስምንት ዓመት ሆኖኝ ስለነበረ ሙሉ ሰው የሆንኩና ሁሉንም ነገር ያወቅሁ ይመስለኝ ነበር ።
(trg)="10"> “ A quell’epoca avevo diciotto anni e pensavo d’essere grande e di sapere tutto .

(src)="11"> አባቴ ክፉና እኔ እንድደሰት የማይፈልግ ይመስለኝ ስለነበረ ከፈቃዱ ወጥቼ የፈለግሁትን አደርግ ነበር ። ”
(trg)="11"> A mio giudizio , papà era meschino e non voleva che mi divertissi , così uscivo e facevo come mi pareva ” .

(src)="12"> ሌላዋ ጂና የተባለች ወጣት ደግሞ “ አባቴ ከመጠን በላይ ይጠጣ ነበር ።
(trg)="12"> Un’altra ragazza , Gina , ha scritto : “ Papà beveva molto , e io non riuscivo a dormire perché i miei genitori non facevano altro che discutere e gridare .

(src)="14"> አልጋዬ ላይ ሆኜ አለቅስ ነበር ።
(trg)="13"> Me ne stavo sdraiata sul letto e piangevo .

(src)="15"> እናቴ ትመታኛለች ብዬ ስለምፈራ እንዴት እንደሚሰማኝ ልነግራቸው አልቻልኩም ።
(trg)="14"> Non potevo dire loro come mi sentivo perché probabilmente la mamma mi avrebbe picchiato .

(src)="16"> መጽሐፍ ቅዱስ ‘ አባትህንና እናትህን አክብር ’ ይላል ።
(trg)="15"> La Bibbia dice di ‘ onorare tuo padre ’ , ma io non ci riesco ” .

(src)="17"> እኔ ግን ላከብራቸው አልችልም ። ”
(trg)="16"> Forse anche tu , come Veda e Gina , trovi difficile onorare i tuoi genitori .

(src)="18"> አንተም እንደ ቬዳና ጂና ወላጆችህን ማክበር ያስቸግርህ ይሆናል ።
(trg)="17"> Forse ti chiedono cose che a tuo avviso sono irragionevoli o forse ti danno un cattivo esempio con la loro condotta .

(src)="20"> ይሁን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ “ አባትህንና እናትህን አክብር ” ብሎ ያዝዛል ።
(trg)="18"> Tuttavia il chiaro comando della Bibbia è : “ Onora tuo padre e tua madre ” .

(src)="21"> አባትንና እናትን ማክበር ምን ነገሮችን ያካትታል ?
(trg)="19"> Cosa significa questo ?

(src)="22"> ወላጆች ራሳቸው እነርሱን ማክበር አስቸጋሪ እንዲሆን በሚያደርጉበት ጊዜ እንኳን እነርሱን የምናከብርበት በቂ ምክንያት አለንን ?
(trg)="20"> E ci sono buone ragioni per onorarli , anche se essi lo rendono difficile ?

(src)="23"> ማክበር ማለት ምን ማለት ነው ?
(trg)="21"> Cosa significa l ’ “ onore ” ?

(src)="24"> “ ማክበር ” ማለት ሕጋዊነት ያለውን ሥልጣን ማወቅና መቀበል ማለት ነው ።
(trg)="22"> L ’ “ onore ” implica il riconoscimento dell’autorità debitamente costituita .

(src)="25"> ለምሳሌ ያህል ክርስቲያኖች “ ንጉሥን አክብሩ ” የሚል ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል ።
(trg)="23"> Per esempio , ai cristiani è comandato : “ Mostrate onore al re ” .

(src)="26"> የአንድ አገር አስተዳዳሪ ከሚያደርገው ጋር ሁልጊዜ ልትስማማ ባትችልም ሥልጣኑን ወይም ቦታውን ማክበር ይኖርብሃል ።
(trg)="24"> Anche se forse non sei d’accordo con il capo del governo di una nazione , la sua posizione o la sua carica deve essere comunque rispettata .

(src)="27"> በቤተሰብ ክልል ውስጥ አምላክ ለወላጆች ወኪሎቹ እንዲሆኑ የተወሰነ ሥልጣን ሰጥቷቸዋል ።
(trg)="25"> Nella cerchia familiare , Dio ha dato ai genitori una certa autorità come suoi rappresentanti .

(src)="28"> ፈሪሀ አምላክ ያላቸው ልጆች ይህን ሥልጣን ማክበር ይኖርባቸዋል ።
(trg)="26"> I figli devoti , perciò , dovrebbero onorare quell’autorità .

(src)="29"> ይሁን እንጂ ልጆች የታይታ አክብሮት ብቻ ማሳየት አይገባቸውም ።
(trg)="27"> Ma dovrebbero mostrare più che un semplice rispetto formale .

(src)="30"> በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “ ማክበር ” ተብሎ የተተረጎመው የግሪክኛ ግሥ መሠረታዊ ትርጉም አንድን ሰው ትልቅ ዋጋ እንዳለው መቁጠር ማለት ነው ።
(trg)="28"> Il verbo greco originale tradotto “ onorare ” nella Bibbia significa basilarmente attribuire a qualcuno grande valore .

(src)="31"> ስለዚህ አንድ ወላጅ ውድ ፣ ከፍተኛ ግምት ሊሰጠው የሚገባና በጣም የሚወደድ ሆኖ መታየት ይኖርበታል ።
(trg)="29"> Per te un genitore dovrebbe quindi essere prezioso , caro e da stimare assai .

(src)="32"> ይህ ደግሞ ለእነርሱ ሞቅ ያለና አድናቆት የተሞላበት ስሜት እንዲኖረን ይጠይቅብናል ።
(trg)="30"> Questo vuol dire provare nei confronti dei genitori sentimenti calorosi , di apprezzamento .

(src)="33"> ‘ ይሁን እንጂ ይህን ያህል እያስቸገሩኝ እንዴት ለእነርሱ ይህን የመሰለ ስሜት ሊኖረኝ ይችላል ? ’
(trg)="31"> ‘ Ma come posso provare questi sentimenti quando mi rendono le cose così difficili ? ’ , ti chiedi .