# am/2016002.xml.gz
# fon/2016002.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ሐቀኛ መሆን ምን ጥቅም አለው ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="2"> ሂቶሺ በጃፓን በሚገኝ አንድ ሥራ አስቀጣሪ ድርጅት ውስጥ በሒሳብ ክፍል ውስጥ ይሠራ ነበር ።
(trg)="2"> Hitoshi nɔ w’azɔ̌ ɖò azɔ̌xɔsa akwɛlínlɛ́n tɔn ɖò azɔ̌xwé e nɔ ba azɔ̌ nú mɛ é ɖé ɖò Japon .

(src)="3"> ከአለቃው ጋር ሆኖ የሒሳብ መዝገብ በሚመረምሩበት ጊዜ አለቃው የሐሰት ሪፖርት እንዲያዘጋጅ አዘዘው ።
(trg)="3"> Hwenu e é ɖò akwɛzinzan ɖé lɛ́n xá gǎn tɔn wɛ é ɔ , gǎn ɔ ɖɔ n’i ɖɔ akɔ́nwunta e ma sɔgbe ǎ é ɖó nukún wɛ emi ɖè ɖò así tɔn .

(src)="4"> ሂቶሺ እንደዚህ ዓይነት ሐቀኝነት የጎደለው ሥራ ለመሥራት ሕሊናው እንደማይፈቅድለት ለአለቃው ነገረው ።
(trg)="4"> Hitoshi tinmɛ ɖɔ ayixa emitɔn kún na yí gbè bonu emi na wà azɔ̌ e na byɔ nugbǒmaɖɔ é ó .

(src)="5"> በመሆኑም አለቃው ከሥራ እንደሚያባርረው አስጠነቀቀው ፤ በመጨረሻም ሂቶሺ ሥራውን አጣ ።
(trg)="5"> É sín enɛ wu bɔ gǎn ɔ gblɔ́n adǎn n’i ɖɔ emi na nya ɛ sín azɔ̌mɛ , bɔ ɖò gudo mɛ ɔ , azɔ̌ gblé dó è nugbǒ .

(src)="6"> በቀጣዮቹ ወራት ሂቶሺ ሥራ ለመቀጠር ያደረገው ጥረት ባለመሳካቱ ተስፋ ቆረጠ ።
(trg)="6"> Ðò sun e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ , awakanmɛ wá kú Hitoshi bǐ dó azɔ̌ e é na wà é biba wu .

(src)="7"> ለምሳሌ ያህል ፣ ለአንድ የሥራ ቃለ መጠይቅ በቀረበበት ወቅት ሐቀኝነት የጎደለው ሥራ ለመሥራት ፈቃደኛ እንዳልሆነ ተናገረ ።
(trg)="7"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , hwenu e Hitoshi ɖò azɔ̌ ba wɛ gbè ɖokpo bɔ è ɖò nǔ kanbyɔ ɛ wɛ é ɔ , é ɖɔ ɖɔ emi kún sixu wà azɔ̌ e nugbǒmaɖɔ na ɖ’emɛ é ó .

(src)="8"> ቃለ መጠይቅ ያደርግለት የነበረው ሰው “ የምታስብበት መንገድ ግራ ይገባል ! ”
(trg)="8"> Mɛ e ɖò nǔ kanbyɔ ɛ wɛ é ɖɔ n’i ɖɔ : “ Linlin towe lɛ bú dò mɛ ! ”

(src)="9"> አለው ።
(src)="10"> ምንም እንኳ ቤተሰቦቹና ወዳጆቹ ሐቀኛ ለመሆን ያደረገውን ቁርጥ ውሳኔ ደግፈው በአቋሙ እንዲጸና ቢያበረታቱትም ሂቶሺ የያዘውን አቋም በተመለከተ ጥርጣሬ አድሮበት ነበር ።
(trg)="9"> Hɛnnumɔ Hitoshi tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni zunfan kú e é kudeji ɖɔ emi na nɔ ɖɔ nugbǒ é , é ɖò mɔ̌ có , é wá jɛ nǔxokpɔ́n jí kpɛɖé kpɛɖé .

(src)="11"> ሂቶሺ “ በእምነቴ ምክንያት እንዲህ ያለ አቋም መያዜ ትክክል ነው የሚለውን ነገር መጠራጠር ጀምሬ ነበር ” በማለት ተናግሯል ።
(trg)="10"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , é ɖɔ : “ Un nɔ wá kanbyɔ nyiɖée ɖɔ gbejininɔ nú nùɖiɖi ce ka nyí nǔ ɖagbe à jí . ”

(src)="12"> በሂቶሺ ላይ የደረሰው ነገር ሐቀኝነትን ከፍ አድርጎ የሚመለከተው ሁሉም ሰው እንዳልሆነ የሚያሳይ አሳዛኝ እውነታ ነው ።
(trg)="11"> Nǔ nyanya enɛ e xá Hitoshi é nɔ flín mǐ ɖɔ nugbǒɖiɖɔ kún nɔ xɔ akwɛ ɖò mɛ bǐ nukúnmɛ ó .

(src)="13"> እንዲያውም አንዳንዶች በንግዱ ዓለም ውስጥ ሐቀኛ መሆን የሚያዋጣ ነገር እንዳልሆነ ይሰማቸዋል ።
(trg)="12"> Nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ , mɛɖé lɛ tlɛ sixu kpɔ́n nugbǒɖiɖɔ dó mɔ agban kpinkpɛn ɖé na , ɖò taji ɔ , ɖò ajɔ̌tɔ́ lɛ tɛntin .

(src)="14"> በደቡብ አፍሪካ የምትኖር አንዲት ሴት በሥራ ቦታዋ ስለሚያጋጥማት ነገር ስትናገር “ ብዙ ሰዎች ሐቀኛ አይደሉም ፤ በመሆኑም አንዳንድ ጊዜ የእነሱ ዓይነት አካሄድ እንድከተል ጫና ይደረግብኛል ” ብላለች ።
(trg)="13"> Nawe ɖé nɔ wà agbazazɔ́ bo nɔ nɔ Afrique du Sud bo ɖɔ : “ Gbɛtɔ́ nugbǒmaɖɔtɔ́ lɛ wɛ lɛlɛ̌ dó mì , bɔ hweɖelɛnu ɔ , cɔcɔ e ye nɔ dó nú mɛ bonu è na wà nǔ ye ɖɔhun é nɔ syɛn tawun . ”

(src)="15"> በአሁኑ ጊዜ ከምናያቸው ሐቀኝነት የጎደላቸው ድርጊቶች መካከል በተለየ ሁኔታ ተስፋፍቶ የሚገኘው ውሸት ነው ።
(trg)="14"> Nugbǒmaɖɔ sín alɔkpa e gbakpé tawun ɖò égbé lɛ é ɖokpo wɛ nyí adingban ɖiɖó .
(trg)="15"> Xwè ɖé lɛ ɖíe wá yì ɔ , Robert S .

(src)="16"> ከጥቂት ዓመታት በፊት በማሳቹሴትስ ኤምኸርስት ዩኒቨርሲቲ የሥነ ልቦና ባለሞያ የሆኑት ሮበርት ፌልድማን ያደረጉት አንድ ጥናት እንዳሳየው 60 በመቶ የሚሆኑት አዋቂዎች በ10 ደቂቃ ውስጥ ቢያንስ አንዴ ይዋሻሉ ።
(trg)="16"> Feldman e nyí dotóo bo nɔ kplɔ́n walɔ gbɛtɔ́ tɔn ɖò Kplɔnyiji - Alavɔxwé Massachusetts Amherst tɔn é ba dò nú nǔ , bo ɖɔ ɖɔ enyi è sɔ́ mɛxo 100 ɖó te ɔ , mɛ 60 nɔ ɖ’emɛ bɔ cobonu ye na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ nú cɛju wǒ ɔ , é hwe bǐ ɔ , ye nɔ ko ɖó adingban ɖokpo .

(src)="17"> ፌልድማን እንዲህ ብለዋል ፦ “ ጥናቱ ያሳየው ውጤት በጣም የሚገርም ነው ።
(trg)="17"> “ Nǔ enɛ e mǐ mɔ é kpaca mǐ tawun , ” wɛ Feldman ɖɔ .

(src)="18"> ውሸት የሕይወታችን አንዱ ክፍል እስኪመስል ድረስ እንደዚህ ተስፋፍቷል ብለን አልጠበቅንም ነበር ። ”
(trg)="18"> “ Mǐ ɖó nukún ɖɔ adingban ɖiɖó na gbakpé ɖò gbɛzinzan ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ lɛ tɔn mɛ mɔ̌ ǎ . ”

(src)="19"> ብዙ ሰዎች ፣ ሌሎች ሲዋሿቸው ደስ ባይላቸውም እነሱ ራሳቸው የሚዋሹ መሆናቸው የሚገርም ነው ።
(trg)="19"> É blawu ɖɔ enyi è ɖó adingban nú mɛ gègě ɔ , é nɔ vɛ́ nú ye , có mɛ gègě ka nɔ ɖó adingban .

(src)="20"> ውሸት ፣ ስርቆት እና ሌሎች ሐቀኝነት የጎደላቸው ድርጊቶች ይህን ያህል የተስፋፉት ለምንድን ነው ?
(trg)="20"> Etɛwu adingban ɖiɖó , ajojija kpo nugbǒmaɖɔ alɔkpa alɔkpa ɖevo lɛ kpo ka gbakpé sɔmɔ̌ ɖò égbé ?

(src)="21"> ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት በማኅበረሰቡ ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል ?
(trg)="21"> Etɛ mɛ nugbǒmaɖɔ ka nɔ tɔ́n kɔ dó ?

(src)="22"> ከሁሉ በላይ ደግሞ እንዲህ ባሉ ሐቀኝነት የጎደላቸው ድርጊቶች ከመካፈል ለመቆጠብ ምን ማድረግ እንችላለን ?
(trg)="22"> Bɔ ee lɛ́ ɖò taji hú enɛ lɛ é wɛ nyí ɖɔ , nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú walɔ nugbǒmaɖɔ tɔn enɛ lɛ gbɔn ?

# am/2016003.xml.gz
# fon/2016003.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ሐቀኛ መሆን ምን ጥቅም አለው ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="2"> “ በመጠኑም ቢሆን ሐቀኝነትን በማጉደል ሊፈቱ የሚችሉ ችግሮች ሁልጊዜ ያጋጥሙናል ። ” — ሳማንታ ፣ ደቡብ አፍሪካ
(trg)="2"> “ Ninɔmɛ syɛnsyɛn e nugbǒmaɖɔ kpɛɖé sixu ɖeɖɛ lɛ é nɔ ɖè hwebǐnu . ” ​ — Samantha , Afrique du Sud .

(src)="3"> በዚህ አባባል ትስማማለህ ?
(trg)="3"> Nugbǒ wɛ nyí xó enɛ à ?

(src)="9"> ለማንኛውም ዝምድና መሠረቱ መተማመን ነው ።
(trg)="4"> Samantha ɖɔhun ɔ , mǐ mɛ bǐ wɛ ko kpannukɔn ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ kpɔ́n hweɖelɛnu .

(src)="10"> ሁለት ሰዎች እርስ በርስ የሚተማመኑ ከሆነ የደኅንነትና የመረጋጋት ስሜት ይሰማቸዋል ።
(trg)="5"> Lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn ɖò ninɔmɛ e nɔ tɛ́n mǐ kpɔ́n bo nɔ zɔ́n nugbǒmaɖɔ mǐ lɛ é mɛ é sixu ɖè nugbodòdó e nɔ xɔ akwɛ nú mǐ lɛ é xlɛ́ .

(src)="14"> አንዴ መተማመን ከጠፋ ደግሞ እንደገና መገንባት በጣም ከባድ ነው ።
(trg)="6"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , enyi winnya ma ɖu nɔ mya nukún nú mǐ hú nǔ bǐ ɔ , mǐ sixu kpɔ́n nugbǒmaɖɔ dó mɔ nǔ e ɖò dandan é ɖé .

(src)="15"> ወዳጄ ነው ብለህ ባሰብከው ሰው ተታልለህ ታውቃለህ ?
(trg)="7"> É ɖò mɔ̌ có , enyi nugbǒ ɔ wá jɛ agbawungba ɔ , nugbǒmaɖɔ nɔ hɛn nǔ gègě gblé dó mǐ wu hwɛhwɛ .

(src)="16"> ከሆነ ምን ተሰማህ ?
(trg)="8"> Lin tamɛ dó nǔ elɔ lɛ wu .

(src)="18"> እንዲህ የተሰማህ መሆኑ የሚያስገርም አይደለም ።
(trg)="9"> Kancica ɖagbe lɛ ɖiɖó nɔ jinjɔn jiɖedomɛwu jí .

(src)="22"> ታዲያ ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት ከመፈጸም መቆጠብ የምትችለው እንዴት ነው ?
(trg)="10"> Hwenu e mɛ wè ɖeji dó yeɖée lɛ wu é ɔ , ayi yetɔn nɔ j’ayǐ dó yeɖée lɛ wu .

(src)="23"> መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ረገድ ሊረዳህ ይችላል ።
(trg)="11"> Amɔ̌ , è nɔ fɔ́n gbè ɖokpo kpowun bo nɔ ɖeji dó mɛ wu ǎ .

(src)="24"> እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ መመሪያዎችን ተመልከት ።
(trg)="12"> Jiɖedomɛwu nɔ tíìn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin hwenu e ye nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ , nɔ ɖɔ xomɛ nú yeɖée lɛ bo nɔ lɛ́ wà nǔ xá yeɖée lɛ cejɛnnabi mɛvo é .

(src)="25"> ምን ማለት ነው ?
(trg)="13"> É ɖò mɔ̌ có , nugbǒmaɖɔ ɖokpo géé sixu zɔ́n bɔ è gɔn jiɖedomɛwu .

(src)="26"> እውነቱን የማወቅ መብት ላለው ሰው ሐሰት መናገር ማለት ነው ።
(trg)="14"> Bɔ enyi é ka cí mɔ̌ ɔ , é sixu vɛwǔ tawun ɖɔ è ni lɛ́ vɔ́ jiɖedomɛwu .

(src)="28"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="15"> Mɛ e a lin ɖɔ é nyí xɔ́ntɔn ɖagbe nú we é ɖé ka ko blɛ́ we kpɔ́n à ?

(src)="31"> ምን ማለት ነው ?
(trg)="16"> Enyi mɔ̌ wɛ ɔ , nɛ̌ é ka cí nú we ?

(src)="33"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="17"> É ɖò wɛn ɖɔ é vɛ́ nú we tawun , bɔ a na ko tlɛ lɛ́ lin ɖɔ é zán emi .

(src)="36"> ምን ማለት ነው ?
(trg)="18"> Nǔ sixu cí mɔ̌ nú mɛ nugbǒ .

(src)="38"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="19"> Nugbǒmaɖɔ sixu hɛn kancica ɖagbe ɖé sín dodonú gblé .

(src)="39"> “ የተቸገረውንና ድሃ የሆነውን ቅጥር ሠራተኛ አታታል ። ”
(trg)="20"> Robert Innes , ee nyí mɛ̌si nùkplɔnmɛtɔ́ ɖò Kplɔnyiji - Alavɔxwé Californie tɔn é ba dò nú nǔ bo mɔ ɖɔ “ nugbǒmaɖɔ cí azɔn e è nɔ sɔ́ ɖò mɛ wu é ɖé ɖɔhun . ”

(src)="40"> “ ችግረኛን የሚያጭበረብር ፈጣሪውን ይሰድባል ፤ ለድሃ የሚራራ ሁሉ ግን አምላክን ያከብራል ። ” — ምሳሌ 14 : 31
(src)="41"> ምን ማለት ነው ?
(trg)="21"> Enɛ wu ɔ , è hɛn ɔ , è na sɔ́ nugbǒmaɖɔ sɔ́ jlɛ́ dó azɔnkwín ɖé wu : enyi a nɔ sɛkpɔ nugbǒmaɖɔtɔ́ ɖé hwɛhwɛ ɔ , hwi lɔ na ɖibla “ bɛ́ ” nugbǒmaɖɔ sín azɔn .

(src)="43"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="22"> Nɛ̌ a ka sixu xó gló fɛ́ca nugbǒmaɖɔ tɔn gbɔn ?

(src)="45"> “ አትታለሉ ፤ . . .
(trg)="23"> Biblu sixu d’alɔ we .

(src)="46"> ሌቦች ወይም ስግብግቦች ወይም ሰካራሞች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ቀማኞች የአምላክን መንግሥት አይወርሱም ። ” — 1 ቆሮንቶስ 6 : 9 , 10
(trg)="24"> Kɛnklɛn lin tamɛ kpɔ́n dó nugbodòdó Biblu tɔn ɖé lɛ jí .

# am/2016004.xml.gz
# fon/2016004.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ሐቀኛ መሆን ምን ጥቅም አለው ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="2"> “ ሐቀኛ ሕሊና እንዳለን እናምናለን ፤ ደግሞም በሁሉም ነገር በሐቀኝነት ለመኖር እንፈልጋለን ። ” — ዕብራውያን 13 : 18
(trg)="2"> “ Mǐ ɖeji ɖɔ ayixa mǐtɔn mɛ́ , ɖó mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe ɖò nǔ bǐ mɛ . ” ​ — Eblée lɛ 13 : 18 .

(src)="3"> በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንዳንድ ጊዜ “ ሐቀኝነት ” ተብሎ የተተረጎመው ግሪክኛ ቃል ቀጥተኛ ፍቺው “ በተፈጥሮው ጥሩ የሆነን ነገር ” ያመለክታል ።
(trg)="3"> Ðò Biblu mɛ ɔ , xókwin dòdó Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “ ɖagbe ” ɖò fí é sín tinmɛ nɔ nyí “ nugbǒɖiɖɔ ” hweɖelɛnu , “ nǔ e nyɔ́ bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é , ” alǒ walɔ e dɔn mɛ é ɖé .

(src)="5"> ክርስቲያኖች ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ “ በሁሉም ነገር በሐቀኝነት ለመኖር እንፈልጋለን ” በማለት የተናገረውን ሐሳብ በቁም ነገር ይመለከቱታል ።
(trg)="4"> Klisanwun lɛ nɔ sɔ́ xó elɔ e Mawu zé d’ayi mɛ nú Pɔlu b’ɛ wlan é ylɔ ɖɔ nùjɔnǔ : “ Mǐ ɖó jló bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [ alǒ nɔ ɖɔ nugbǒ ] ɖò nǔ bǐ mɛ . ”

(src)="6"> ይህ ምን ማድረግን ይጠይቃል ?
(trg)="5"> Etɛ enɛ ka byɔ ?

(src)="7"> አብዛኞቹ ሰዎች ከቤት ከመውጣታቸው በፊት ጠዋት ጠዋት በመስተዋት ራሳቸውን ይመለከታሉ ።
(trg)="6"> Mɛ gègě wɛ nɔ kpɔ́n nùkpɛ́n mɛ zǎnzǎn tɛgbɛ cobo nɔ yì toxo mɛ .

(src)="8"> ይህን የሚያደርጉት ለምንድን ነው ?
(trg)="7"> Etɛwu ?
(trg)="8"> Ðó ye nɔ jló na nyɔ́ kpɔ́n wutu .

(src)="9"> ማራኪ ሆነው መታየት ስለሚፈልጉ ነው ።
(trg)="9"> Amɔ̌ , nǔ ɖevo ɖè bo ɖò taji hú è na kpa ɖa e nyɔ́ é alǒ dó avɔ e ɖò zo ɖu wɛ é .

(src)="10"> ሆኖም ፀጉርን ከማሳመር ወይም ጥሩ ልብስ ከመልበስ የበለጠ አስፈላጊ የሆነ ነገር አለ ።
(trg)="10"> Nugbǒ ɔ , mɛ alɔkpa e mǐ nyí ɖò xomɛ é sixu bló lee mǐ cí ɖò wěxo é ɖó alǒ hɛn gblé .

(src)="12"> የአምላክ ቃል ፣ መጥፎ የሆነውን ነገር የማድረግ ዝንባሌ እንዳለን በግልጽ ይናገራል ።
(trg)="11"> Xó Mawu Tɔn ɖɔ nyì wɛn ɖɔ nǔnyanyawiwa wɛ mǐ nɔ mlɛ́ .

(src)="13"> ዘፍጥረት 8 : 21 “ የሰው የልብ ዝንባሌ ከልጅነቱ ጀምሮ መጥፎ ነው ” ይላል ።
(trg)="12"> “ Sín dò wɛ gbɛtɔ́ ko ɖó ayi nyanya sín , ” wɛ Bǐbɛ̌mɛ 8 : 21 ɖɔ .
(trg)="13"> Enɛ wu ɔ , bonu mǐ na nyí nugbǒɖɔtɔ́ ɔ , mǐ ɖó na fun ahwan xá jlǒ hwɛhuhu tɔn e sín gǔ mǐ ɖu é .

(src)="14"> በመሆኑም ሐቀኛ ለመሆን በውስጣችን ካለው ኃጢአት የመሥራት ዝንባሌ ጋር መታገል ያስፈልገናል ።
(trg)="14"> Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ xó dó ahwan e éɖesunɔ nɔ fun xá hwɛhuhu é wu , bo ɖɔ : “ Ðò linlin ce mɛ ɔ , Mawusɛ́n ɔ wɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mì .

(src)="15"> ሐዋርያው ጳውሎስ ከኃጢአት ጋር የሚያደርገውን ትግል እንደሚከተለው በማለት ጥሩ አድርጎ ገልጾታል ፦ “ በውስጤ በአምላክ ሕግ እጅግ ደስ ይለኛል ፤ በሰውነቴ ውስጥ ግን ከአእምሮዬ ሕግ ጋር የሚዋጋውንና በሰውነቴ ውስጥ ላለው የኃጢአት ሕግ ምርኮኛ አድርጎ የሚሰጠኝን ሌላ ሕግ አያለሁ ። ” — ሮም 7 : 22 , 23
(trg)="15"> Amɔ̌ , sɛ́n ɖevo tíìn ɖò agbaza ce mɛ , bo ɖò hun xò xá sɛ́n e ɖò linlin ce mɛ é wɛ , bo sɔ́ mì dó ɖó gantɔ́ nú hwɛhuhu sɛ́n e ɖò agbaza ce mɛ é . ” ​ — Hlɔmanu lɛ 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> ለምሳሌ ያህል ፣ ልባችን መጥፎ የሆነውን ነገር እንድናደርግ በሚገፋፋን ወቅት ወይም ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት ለመፈጸም በምንፈተንበት ጊዜ ልባችን የሚለንን ከመፈጸም ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም ማለት አይደለም ።
(trg)="16"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , enyi ayi mǐtɔn zín mǐ jí ɖɔ mǐ ni wà nǔ nyanya bonu nugbǒmaɖɔ sín zɛn ɖò mǐ sɔ́ wɛ syɛnsyɛn ɔ , dandan wɛ mǐ na nyí kannumɔ nú nǔ e ayi mǐtɔn ɖò byɔbyɔ wɛ é ǎ .

(src)="17"> በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን መምረጥ እንችላለን ።
(trg)="17"> Ðěwagbɛn ko hán bǐ ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ ǎ .

(src)="18"> በውስጣችን ያለውን መጥፎ አስተሳሰብ ለማስወገድ የምንመርጥ ከሆነ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ሐቀኝነት የጎደላቸው ቢሆኑም እንኳ ሐቀኛ ሆነን መኖር እንችላለን ።
(trg)="18"> Enyi mǐ jló bo nyì alɔ nú linlin nyanya lɛ ɔ , nugbǒmaɖɔ na lɛlɛ̌ dó mǐ có , mǐ hɛn ɔ mǐ na kpó ɖò nugbǒɖɔtɔ́ nyí wɛ .

(src)="19"> ሐቀኛ መሆን ከፈለግን ከሥነ ምግባር አንፃር በጥብቅ የምንከተለው አቋም ሊኖረን ይገባል ።
(trg)="19"> Bo na dó sixu nɔ ɖɔ nugbǒ ɔ , mǐ ɖó sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn lɛ sín hudo .

(src)="20"> የሚያሳዝነው ነገር ፣ ሰዎች ከሥነ ምግባር አቋማቸው ይልቅ ስለ አለባበሳቸውና ስለ መልካቸው ስለሚጨነቁ ለዚህ ብዙ ጊዜ ሲያጠፉ ይታያል ።
(trg)="20"> É ɖò mɔ̌ có , é blawu ɖɔ mɛ gègě nɔ zán hwenu sukpɔ́ dó lin tamɛ dó nǔ e ye na cyan dó ba acɔ́ lɛ é jí hú ee ye nɔ zán dó lin tamɛ dó sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn e ye na xwedó lɛ jí é .

(src)="21"> እነዚህ ሰዎች ሐቀኝነትን የሚለኩት ባሉበት ሁኔታ ላይ ተመሥርተው ነው ።
(trg)="21"> Wǎgbɔ tɔn ɔ , ye nɔ ba hwɛjujɔ nú nugbǒmaɖɔ wɔbuwɔbu e na sɔgbe xá ninɔmɛ yetɔn é .

(src)="22"> ዚ ( ኦነስት ) ትሩዝ አባውት ዲስኦነስቲ የተባለው መጽሐፍ ይህን ሁኔታ በዚህ መንገድ አስቀምጦታል ፦ “ እኛ ለራሳችን ባወጣነው መሥፈርት መሠረት ሐቀኛ እንደሆንን እስከተሰማን ድረስ ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት ብንፈጽምም ምንም አይመስለንም ። ”
(trg)="22"> Wema ɖé ɖɔ kpowun ɖɔ : “ Ðò taji ɔ , mǐ nɔ wá dóve ɖ’emɛ kaka bo nɔ kpó ɖò mimɔ wɛ ɖɔ mǐ nyí nugbǒɖɔtɔ́ . ”

(src)="23"> ታዲያ ምን ያህል ሐቀኛ መሆን አለብን በሚለው ጉዳይ ረገድ ልንተማመንበት የምንችል መሥፈርት አለ ?
(trg)="23"> ( The ( Honest ) Truth About Dishonesty ) Amɔ̌ , nùjlɛnú ɖejid’ewu e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kanɖeji ɖɔ nugbǒmaɖɔ alɔkpa ɖebǔ kún sɔgbe ó é ka ɖè à ?

(src)="24"> ደስ የሚለው ነገር ፣ ሊረዳን የሚችል ነገር አለ ።
(trg)="24"> Mǐ dokú ɖɔ é ɖè .

(src)="25"> በዓለም ዙሪያ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ረገድ ጠቃሚ እርዳታ እንደሚያበረክት አስተውለዋል ።
(trg)="25"> Gbɛtɔ́ livi mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ko mɔ ɖɔ Biblu sú hudo enɛ sín dò bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu .

(src)="26"> በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚገኙት የሥነ ምግባር ደንቦች ተወዳዳሪ የላቸውም ።
(trg)="26"> È nɔ mɔ sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn e è ma sixu jlɛ́ dó nùɖé wu ǎ lɛ é ɖò Biblu mɛ .

(src)="27"> ከቤተሰብ ሕይወት ፣ ከሥራ ፣ ከሥነ ምግባር ፣ ከመንፈሳዊነት እና ከሌሎች ጉዳዮች ጋር በተያያዘ መጽሐፍ ቅዱስ ልንተማመንበት የምንችል መመሪያ ይሰጠናል ።
(trg)="27"> ( Ðɛhan 19 : 8 ) É nɔ na mɛ alixlɛ́mɛ ɖejid’ewu lɛ dó gbɛzinzan xwédo tɔn , azɔ̌wiwa , zinzan ɖagbe kpo kancica ɖagbe ɖiɖó xá Mawu kpo wu .
(trg)="28"> É cá kpɔ́n gbeɖé ǎ .

(src)="28"> ጠቃሚነቱ ደግሞ ጊዜ የማይሽረው እንደሆነ ታይቷል ።
(trg)="29"> Sɛ́n tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo nyɔ́ zán nú tò bǐ , akɔta bǐ , gbè bǐ kpodo togun bǐ kpo .

(src)="29"> በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ ሕጎች እና መመሪያዎች ለሁሉም ብሔር ፣ ዘር ፣ ጎሣና ሕዝብ ይጠቅማሉ ።
(trg)="30"> Enyi mǐ kije Biblu ɔ , bo lin tamɛ dó nǔ e é ɖɔ lɛ é jí , lobo zán wěɖexámɛ tɔn lɛ ɔ , mǐ sixu kplɔ́n ayi mǐtɔn b’ɛ na nɔ ɖɔ nugbǒ bo lɛ́ jlɔ́ .

(src)="31"> ይሁን እንጂ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛ እውቀት ማግኘት ብቻውን ሐቀኛ ለመሆን በምናደርገው ትግል እንድናሸንፍ አይረዳንም ።
(trg)="31"> Amɔ̌ , Biblu tuùntuùn ganji kɛɖɛ wɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò ahwanfunfun xá nugbǒmaɖɔ jí ǎ .

(src)="32"> ምክንያቱም የምንኖረው ጥሩ ሥነ ምግባር የሌላቸው ሰዎች በሞሉበት ዓለም በመሆኑ የእነሱን አካሄድ እንድንከተል ተጽዕኖ ይደርስብናል ።
(trg)="32"> Gbɛ̀ e blí ɖò walɔ ɖagbe linu é mɛ wɛ mǐ ɖè , b’ɛ nɔ gbidi kɔ nú mǐ bonu mǐ na xwedó nugbodòdó tɔn blíblí lɛ .

(src)="33"> ስለዚህ አምላክ እንዲረዳንና እንዲያግዘን ወደ እሱ መጸለይ ይኖርብናል ።
(trg)="33"> Nǔ e wu mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ é ni d’alɔ mǐ bo jɛhun dó mǐ jí é nɛ .

(src)="34"> ይህንን በማድረግ እውነት ለሆነው ነገር ለመቆምና በሁሉም ነገር ሐቀኛ ለመሆን ድፍረት እናገኛለን ።
(trg)="34"> ( Filipunu lɛ 4 : 6 , 7 , 13 ) Mɔ̌ mɛ ɔ , mǐ sixu ɖó adɔgbigbo bo zunfan nǔjlɔjlɔwiwa lobo nɔ ɖɔ nugbǒ ɖò nǔ bǐ mɛ .