# am/2015001.xml.gz
# cjk/2015001.xml.gz


(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="3"> መርዝ የሆነው ሙስና 3
(trg)="2"> Ulembe wa Yiyulo ya Kalimbalimba 3

(src)="4"> የአምላክ መንግሥት — ከሙስና የጸዳ መስተዳድር 4
(trg)="3"> Wanangana wa Zambi ​ — Chiyulo Chize Kuchishi Kalimbalimba 4

(src)="5"> መጽሐፍ ቅዱስ የሰዎችን ሕይወት ይለውጣል
(trg)="4"> Kumbululo lia Yihula ya Mbimbiliya 32
(trg)="5"> Sakwilenu Yehova Hanga Anuwahise

(src)="6"> ለነበሩኝ ጥያቄዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አጥጋቢ መልስ አገኘሁ 8
(trg)="8"> Chisoneko chetu cha mwaka 2015 muchitwiwulula yuma yacho ha mwaka uno .
(trg)="9"> Mumu liaka Twakwiwuluka Chiwanyino cha Mwene cha Ufuku

(src)="7"> ባሎች — ቤታችሁ ስጋት የሌለበት ቦታ እንዲሆን አድርጉ 10
(trg)="10"> Mutwe uno muusolola kanawa mumu liaka twatamba kwiwuluka kufwa cha Yesu .

(src)="8"> ይህን ያውቁ ኖሯል ?
(src)="9"> 13
(trg)="14"> Echenu Yehova Akolese ni Kufunga Ulo Wenu

(src)="10"> መጸለይ ያለብን ወደ ኢየሱስ ነው ?
(trg)="15"> Akwa - kulimbata kanamono kapinda ni yeseko yinji .

(src)="11"> 1 4
(src)="12"> የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው 16
(trg)="16"> Chipwe chocho , ni ukwaso wa Yehova , ayo mahasa kukolesa ulo wo ni kupwa ni uwahililo .

(src)="13"> ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው
(trg)="18"> Mutwe wamuchiali muulumbununa chize chatamba kukolesa ulo ku spiritu .

(src)="14"> መጽሐፍ ቅዱስ ተመሳሳይ ፆታ ባላቸው ሰዎች መካከል የሚደረግ ጋብቻን በተመለከተ ምን ይላል ?
(trg)="19"> Shina Chili Chashi Kupwa ni Zango Lize Kulishi Kuhwa ?
(trg)="20"> Zango liamwenemwene hakachi ka lunga ni pwo yika linalumbunuka ?
(trg)="21"> Kutala lunga ni pwo mahasa kulizanga mashimbu eswe nyi ?

(src)="15"> ( የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች > የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው > ቤተሰብ በሚለው ሥር ይገኛል )
(trg)="22"> Kuchi mahasa kusolola zango liacho ?
(trg)="23"> Nyingikenu yize Mwaso wa Solomone unatulongesa hakutwala ku zango lize kulishi kuhwa .

# am/2015002.xml.gz
# cjk/2015002.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ከሙስና የጸዳ መንግሥት
(trg)="1"> MITWE YA KULILONGESA | MUTWE WA HELU LIA KAPOSHI

(src)="3"> እንዲህ ዓይነቱ ድርጊት በጥንት ዘመንም ነበር ።
(trg)="2"> Kalimbalimba wa yiyulo kakumulumbununa ngwo , kuzachisa chipi wata kuli akwa - kuyula hanga ayuke .

(src)="4"> ለምሳሌ ያህል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ፍርድ ነክ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ሰዎች ጉቦ መቀበል እንደሌለባቸው የሚገልጽ ሕግ ይዟል ፤ ይህ ፣ እንዲህ ዓይነቱ ተግባር ከ3,500 ዓመታት በፊትም ይፈጸም እንደነበር ይጠቁማል ።
(trg)="3"> Yitanga yacho yaputukile kulu .
(trg)="4"> Chakutalilaho , Mbimbiliya yili ni shimbi yize yakanjisa kuliaha chijiko ha kusopa milonga , chekwamba ngwo yitanga ya kalimbalimba hi yalinga miaka 3,500 .

(src)="5"> እርግጥ ነው ፣ ሙስና ሲባል ጉቦ መቀበል ማለት ብቻ አይደለም ።
(trg)="5"> ( Kutuhuka 23 : 8 ) Chochene , kalimbalimba hi kutambula chijiko wika ko .

(src)="6"> ሙሰኛ የሆኑ የሕዝብ ባለሥልጣናት የሌሎችን ንብረት ይወርሳሉ ፤ አንዳንድ አገልግሎቶችን ለግል ጥቅማቸው ያውላሉ ፤ አልፎ ተርፎም ገንዘብ ይሰርቃሉ ።
(trg)="6"> Akwa - kukalakala akalimbalimba ha mashimbu akwo kakumbata yuma yambala ni kulinga yimwe milimo yize kuyaatambile hanga atambule ko yuma hanji kwiya mbongo jambala ja ku mulimo .

(src)="7"> በተጨማሪም ጓደኞቻቸውንና ዘመዶቻቸውን ለመርዳት ሲሉ ሥልጣናቸውን አላግባብ ይጠቀሙበታል ።
(trg)="7"> Ayo nawa kakuzachisa wata uze alinawo ku mulimo hanga akwase masepa ni asoko jo .

(src)="8"> ሙስና በማንኛውም ሰብዓዊ ድርጅት ውስጥ ሊኖር ቢችልም በመንግሥት ተቋማት ውስጥ ግን እጅግ ተስፋፍቶ ይገኛል ።
(trg)="8"> Chipwe ngwe kalimbalimba mahasa kupwa mu ululikiso weka wa atu , alioze wahiana naye kuli akwa - kuyula .

(src)="9"> በመላው ዓለም ያሉ ብዙ ሰዎች እጅግ ሙሰኛ እንደሆኑ አድርገው የሚፈርጇቸው አምስት ተቋማት የፖለቲካ ፓርቲዎች ፣ ፖሊስ ፣ የሕዝብ ባለሥልጣናት ፣ ሕግ አውጪዎችና ዳኞች መሆናቸውን ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የተባለው ተቋም በ2013 ያወጣው ግሎባል ኮራፕሽን ባሮሜትር የተሰኘው ጽሑፍ ዘግቧል ።
(trg)="9"> Mukanda umwe afwambwishile kuli akwa - chizavu cha Transparência Internacional , unambe ngwo , hashi heswe atu kakwamba ngwo ululikiso utano uze ukwete kalimbalimba munji uli yizavu ya mafwefwe , policia , akwa - kukalakala mu unguvulu , akwa - kulinga shimbi ni ngaji .

(src)="10"> ችግሩን አጉልተው የሚያሳዩ ጥቂት ዘገባዎችን እስቲ ተመልከት ፦
(trg)="10"> ( 2013 Barômetro Global da Corrupção ) Tutalenu jimwe sango jinasolola yuma yacho .

(src)="11"> አፍሪካ ፦ በ2013 ፣ በደቡብ አፍሪካ 22,000 ያህል የሕዝብ ባለሥልጣናት በሙስና ተከሰው ነበር ።
(trg)="11"> AFRICA : Ha mwaka 2013 , akwa - kukalakala ku nguvulu 22,000 mu Africa do Sul , kanakafwetesa mbongo ha mukunda wa yitanga ya kalimbalimba .

(src)="12"> ደቡብ አሜሪካ ፦ በ2012 በብራዚል 25 ባለሥልጣናት ፖለቲካዊ ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ የሕዝብን ገንዘብ አላግባብ ጥቅም ላይ በማዋላቸው ተፈርዶባቸው ነበር ።
(trg)="12"> AMERICA : Ha mwaka 2012 , mu Brazil miata 25 kanakasopesa ha mukunda wa kuzachisa mbongo ja nguvulu hanga atu asakule .

(src)="13"> ከተፈረደባቸው ሰዎች መካከል በአገሪቱ ውስጥ ሁለተኛውን ከፍተኛ ሥልጣን የያዙት ግለሰብ ይኸውም የቀድሞው ፕሬዚዳንት ዋና ሹም ይገኙበታል ።
(trg)="13"> Hali waze asopesele , umwe te muhato wa mwata , mutu wamuchiali mu chifuchi .

(src)="14"> እስያ ፦ በደቡብ ኮሪያ ፣ ሶል ከተማ ውስጥ በ1995 አንድ የገበያ አዳራሽ ተደርምሶ 502 ሰዎች ሞተው ነበር ።
(trg)="14"> ASIA : Mu Seoul , Korea do Sul , kwafwile atu 502 muze zuwo liakulanjishila liapuzukile ha mwaka wa 1995 .

(src)="16"> አውሮፓ ፦ የአውሮፓ አገራት የውስጥ ጉዳይ ኮሚሽነር የሆኑት ሲሲሊያ ማልምስትሮም እንደገለጹት ከሆነ “ [ በአውሮፓ የሙስና ] ችግር በአስደንጋጭ ሁኔታ እየተስፋፋ መጥቷል ። ”
(trg)="15"> Akwa - kuhengula yawana ngwo yilolo a mbonge katambwile mbongo hanga eche akwa - kutunga atunge chakuhona kukaula shimbi ja kutunga najo mazuwo .

(src)="17"> እኚህ ሴት አክለው “ የፖለቲካው ሥርዓት ፣ ሙስናን ከሥሩ ነቅሎ ለማስወገድ የሚያስችል ጥንካሬ የጎደለው ይመስላል ” በማለት ተናግረዋል ።
(trg)="16"> EUROPA : Mwata wa Comissão Europeia dos Assuntos Internos , Cecília Malmström , kambile ngwenyi : “ Kalimbalimba kanoko chinji mu europa . ”

(src)="18"> ሙስና በመንግሥት ተቋማት ውስጥ ሥር የሰደደ ችግር ነው ።
(trg)="17"> Iye yamba nawa ngwenyi : “ Chinakaliwa chinji manguvulu kuhwisa yitanga ya kalimbalimba . ”

(src)="19"> ከፀረ ሙስና ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሚያጠኑት ፕሮፌሰር ሱዛን ሮዝአከርማን ፣ ሙስናን ለማስወገድ “ በመንግሥት አሠራር ላይ መሠረታዊ ለውጥ ማድረግ ” እንደሚያስፈልግ ጽፈዋል ።
(trg)="18"> Kalimbalimba wa unguvulu kali ni miji yikolo .
(trg)="19"> Mutu walilongesa chinji , Suzana Rose - Ackeman , yoze wakuhengwojola yikuma ya kuhwisa kalimbalimba , yasoneka ngwenyi , kuhwisa kalimbalimba , “ ndo kwalumuna chize unguvulu wakukalakala .

(src)="20"> ሁኔታው ተስፋ አስቆራጭ ይመስል ይሆናል ፤ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከዚህም የሚበልጡ ለውጦችን ማድረግ እንደሚቻልና ይህ መሆኑም እንደማይቀር ይገልጻል ።
(trg)="20"> Chipwe yitanga yacho muyisoloka ngwe yikalu chinji , alioze Mbimbiliya yinasolola ngwo yuma yinji muyikalumuka pundu .

# am/2015003.xml.gz
# cjk/2015003.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ከሙስና የጸዳ መንግሥት
(trg)="1"> MITWE YA KULILONGESA | MUTWE WA HELU LIA KAPOSHI

(src)="2"> የኒካራጉዋ መንግሥት ዋና ኦዲተር ፣ በመንግሥት ተቋማት ውስጥ የሚፈጸመውን ሙስና ማስወገድ እንደማይቻል የሚሰማቸው ለምን እንደሆነ ሲገልጹ እንዲህ ብለዋል ፦ “ ምንም ተባለ ምን የሕዝብ ባለሥልጣናት ያው የአገሩ ዜጎች ናቸው ፤ ሁላችንም የማኅበረሰቡ ውጤት ነን ። ”
(trg)="2"> Mwata wa akwa - kuhitulula mu mbongo ku Nicaragua yamba ngwenyi : “ Kalimbalimba kakusoloka chinji mumu ni waze akalakala ku nguvulu kali atu ngwe yetu , kashika nyi atu mu chifuchi mapwa akwa - kalimbalimba no nawa mapwa ni kalimbalimba . ”

(src)="3"> ‘ የማኅበረሰቡ ሥነ ምግባር የተበላሸ ከሆነ ከዚህ ማኅበረሰብ የሚወጣ ማንኛውም መንግሥት የሥነ ምግባር ችግር ይኖርበታል ’ ቢባል አትስማማም ?
(trg)="3"> Yamba chocho ha kulumbununa yize unguvulu unahonena kuhwisa kalimbalimba .
(trg)="4"> Amu atu eswe kali akwa - kalimbalimba kukushi unguvulu niumwe uze kuushi kalimbalimba .

(src)="4"> ሁኔታው ይህ ከሆነ ደግሞ ከሙስና የጸዳ መንግሥት ሊኖር የሚችለው ከማኅበረሰቡ ውጭ በሆነ አካል ከተቋቋመ ብቻ ነው ማለት ነው ።
(trg)="5"> Chekwamba ngwo , atu kechi kuhasa kuneha unguvulu uze kuushi kalimbalimba .

(src)="5"> መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ስላለው መንግሥት ማለትም ስለ አምላክ መንግሥት የሚናገር ሲሆን ኢየሱስ ተከታዮቹን ስለዚህ መንግሥት እንዲጸልዩ አስተምሯቸዋል ። — ማቴዎስ 6 : 9 , 10
(trg)="6"> Alioze , Mbimbiliya yakuvuluka unguvulu wacho ​ — we Wanangana wa Zambi , unguvulu uze Yesu alongesele tumbaji twenyi kulemba . ​ — Mateu 6 : 9 , 10 .

(src)="6"> የአምላክ መንግሥት ፣ በሰማይ ሆኖ የሚገዛ እውነተኛ መስተዳድር ነው ።
(trg)="7"> Wanangana wa Zambi uli unguvulu wamwenemwene uze unayulu mu malilu .
(trg)="8"> Muukasalakana unguvulu weswe wa atu .

(src)="7"> ይህ መንግሥት ሁሉንም ሰብዓዊ መንግሥታት አጥፍቶ በምትካቸው ይገዛል ።
(trg)="9"> ( Masamu 2 : 8 , 9 ; Usolwelo 16 : 14 ; 19 : 19 - 21 ) Wanangana wa Zambi muukanongesa unguvulu wa atu weswe wa kalimbalimba .

(src)="8"> መንግሥቱ ለሰው ልጆች ከሚያመጣቸው በረከቶች መካከል አንዱ ሙስናን ማስወገድ ነው ።
(trg)="10"> Tutalenu yuma yisambano yize Wanangana muukalinga .
(trg)="11"> KAPINDA : Unguvulu wa atu wakuzachisa mbongo jize atu jo akufweta , ja lijimu ni ja milimo yikwo yize nguvulu akulinga .

(src)="9"> የአምላክ መንግሥት ይህን እንደሚፈጽም እንድንተማመን የሚያደርጉ ስድስት ነጥቦችን እስቲ እንመልከት ።
(trg)="12"> Kashika akwa - kukalakala ku nguvulu kakwivwa kuzo ni kwiya mbongo jacho .
(trg)="13"> Akwo kakulinga kalimbalimba ha kukolweza atu amwe afwete lijimu hanji kwafweta mbongo jize te atamba kufweta nguvulu .

(src)="10"> ችግሩ ፦ ሰብዓዊ መንግሥታት የሚተዳደሩት በአብዛኛው በግብርና በቀረጥ መልክ ከዜጎቻቸው በሚሰበሰበው ገንዘብ ነው ።
(trg)="14"> Yitanga yacho yakulingisa unguvulu kwokesa fweto lia lijimu hanga awane mbongo , alioze achi chakwokesa nawa chinji kalimbalimba .

(src)="13"> በእንዲህ ዓይነቱ ሁኔታ የሚጎዱት ሐቀኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው ።
(trg)="15"> Ha chino atu a yitanga yipema mahasa kumona lamba .

(src)="14"> መፍትሔው ፦ የአምላክ መንግሥት ሥልጣኑን ያገኘው ሁሉን ቻይ አምላክ ከሆነው ከይሖዋ ነው ።
(trg)="16"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi wakutambula ndundo kuli Yehova , Zambi mukwa - ndundo - jeswe .

(src)="15"> * የአምላክ መንግሥት ለሚያከናውናቸው ሥራዎች ማስኬጃ እንዲሆን ከዜጎቹ ግብር መሰብሰብ አያስፈልገውም ።
(trg)="17"> * ( Usolwelo 11 : 15 ) Wanangana wacho kuushi kufupa mbongo ja lijimu hanga ukalakale .

(src)="16"> ከዚህ ይልቅ አምላክ ‘ ታላቅ ኃይል ’ ያለው ከመሆኑም ሌላ ለጋስ ነው ፤ በመሆኑም ለመንግሥቱ ዜጎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር በሙሉ ማቅረብ ይችላል ። — ኢሳይያስ 40 : 26 ፤ መዝሙር 145 : 16
(trg)="18"> Alioze Zambi , wa ‘ ndundo jinene ’ yoze nawa ukwete mbunge ya kuhana , kakuzachisa Wanangana ni kuhana atu jenyi yuma yinji . ​ — Izaia 40 : 26 ; Masamu 145 : 16 .

(src)="17"> ችግሩ ፦ ቀደም ባለው ርዕስ ላይ የተጠቀሱት ሱዛን ሮዝአከርማን ሙስናን ለማስወገድ የሚደረገው ጥረት “ ከላይ መጀመር አለበት ” በማለት ገልጸዋል ።
(trg)="19"> KAPINDA : Susan Rose - Ackerman yoze twevwa ha chikuma chize chahwa , kambile nawa ngwenyi , “ chatamba kuteta chishina cha kalimbalimba ” mba kalimbalimba ahwe .

(src)="19"> ደግሞም በጣም ሐቀኛ ነው የሚባለው መሪም እንኳ ፍጹም አይደለም ።
(trg)="20"> Unguvulu unji keshi kuusa vumbi , nyi muweseka kuhwisa kalimbalimba mukachi ka ma policia ni kuli akwa - kukalakala akwo , alioze uneche yilolo alemu kupwa ni kalimbalimba .

(src)="20"> መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው “ ትክክለኛውን ነገር የሚያደርግ . . .
(trg)="21"> Chikwo nawa , chipwe tuhu nguvulu mapwa mupema nihindu kali chihenge .

(src)="21"> ጻድቅ ሰው በምድር ላይ የለም ። ” — መክብብ 7 : 20
(trg)="22"> Kashika Mbimbiliya yinambe ngwo : ‘ Pundu kuheshi mutu niumwe hano hashi yoze wakulinga chipema ni kuvulumuna ka . ’ ​ — Chilumbununyi 7 : 20 .

(src)="22"> ኢየሱስ ፣ እስከ ዛሬ ለሰዎች ከቀረቡት ሁሉ የሚበልጠውን ጉቦ ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነም
(trg)="23"> Wanangana wa Zambi uli chiyulo chamwenemwene chize chinayulu mu malilu

(src)="23"> መፍትሔው ፦ ፍጹም ካልሆኑት የሰው ልጆች በተለየ መልኩ አምላክ የመንግሥቱ መሪ እንዲሆን የመረጠው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥፎ ነገር ለመሥራት አይፈተንም ።
(trg)="24"> KUHWA CHA KAPINDA : Yesu Kristu , yoze Zambi hanasakula hanga apwe Mwanangana mu Wanangana wenyi , kalisa ni atu akwa - uhenge , kashika niumwe mahasa kumweseka hanga alinge yuma ya kalimbalimba wakuhi .

(src)="24"> ኢየሱስ እስከ ዛሬ ለሰዎች ከቀረቡት ሁሉ የሚበልጠውን ጉቦ ይኸውም “ የዓለምን መንግሥታት ሁሉና ክብራቸውን ” ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆን ይህን አሳይቷል ።
(trg)="25"> Yesu kasolwele ngwo keshi kalimbalimba ha kulituna kutambula “ mawanangana eswe a hano hashi ni uhenya wo . ”

(src)="25"> የዚህ ዓለም ገዢ የሆነው ዲያብሎስ ፣ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ብቻ ተደፍቶ ቢሰግድለት ይህን ጉቦ እንደሚሰጠው ቃል ገብቶ ነበር ።
(trg)="26"> Yesu yamulakenya kumwaha yuma yino nyi te mafukama ni kuwayila Ndiapu , mwanangana wa hano hashi .

(src)="26"> ኢየሱስ ከመገደሉ በፊት ከፍተኛ ሥቃይ ቢደርስበትም እንኳ ታማኝነቱን ለመጠበቅ ቆርጦ ነበር ፤ በመሆኑም የሚያደነዝዝ መድኃኒት በሰጡት ጊዜ ሥቃዩን ሊቀንስለት እንደሚችል ቢያውቅም ስሜቱን መቆጣጠር እንዳይሳነው ሲል መድኃኒቱን ለመጠጣት ፈቃደኛ አልሆነም ።
(trg)="27"> ( Mateu 4 : 8 - 10 ; Yoano 14 : 30 ) Ni muze te Yesu anamumwesa lamba shimbu kanda afwa , iye yalituna kunwa vinyu amuhele ngwo yitepulule yikola ni kumuzengewesa .

(src)="27"> አምላክ ከሞት አስነስቶ ሰማያዊ ሕይወት የሰጠው ኢየሱስ ፣ የአምላክ መንግሥት መሪ የመሆን ብቃት እንዳለው አስመሥክሯል ። — ፊልጵስዩስ 2 : 8 - 11
(trg)="28"> ( Mateu 27 : 34 ) Muze amuhindwishile kuli Zambi ni kuya mu malilu , Yesu yasolola ngwenyi kajama kanawa kuyula Wanangana wa Zambi . ​ — A - Fwilipu 2 : 8 - 11 .

(src)="28"> ችግሩ ፦ ብዙ አገሮች በየጊዜው ምርጫ የሚያካሂዱ ሲሆን ይህም ሕዝቡ ሙሰኛ ባለሥልጣናትን ከሥልጣን ለማውረድ አጋጣሚ እንደሚሰጠው ይታሰባል ።
(trg)="29"> KAPINDA : Mu yifuchi yinji kakuvotala mashimbu eswe ni kusakula tetekeli jo , chino chakulingisa atu asakule tetekeli akwa - kalimbalimba .

(src)="29"> እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ፣ ያደጉ ናቸው በሚባሉት አገሮች ውስጥ የሚካሄዱት የምረጡኝ ቅስቀሳዎችና ምርጫዎችም እንኳ ለሙስና የተጋለጡ ናቸው ።
(trg)="30"> Alioze atu kakuzachisa chinji kalimbalimba hanga aasakule , chipwe ni mu yifuchi yize yikwete upite unji .
(trg)="31"> Pichi kakuzachisa mbongo ni yuma yikwo hanga atu aasakule .

(src)="31"> የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የሆኑት ጆን ፖል ስቲቨንስ እንዲህ ዓይነቱ ተጽዕኖ “ በመንግሥት ሕጋዊነትና ጥራት ላይ ብቻ ሳይሆን ሕዝቡ በመንግሥት ላይ በሚኖረው እምነት ላይም ” ስጋት እንደሚፈጥር ጽፈዋል ።
(trg)="32"> Ngaji wa chota chinene cha mu EUA , Justice John Paul Stevens , kasonekene ngwenyi yitanga yacho kuyishi kwenyeka wika “ ulite ni kuyula chipema cha manguvulu , alioze yakulingisa atu ahone kufuliela muli tetekeli jo . ”

(src)="32"> ከዚህ አንጻር ሲታይ በመላው ዓለም የሚኖሩ ብዙ ሰዎች ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከየትኛውም ተቋም የበለጠ ሙሰኛ እንደሆኑ ማሰባቸው አያስደንቅም ።
(trg)="33"> Hi kukomoka ko , ha kumona atu anji mamba ngwo yizavu ya mafwefwe ye yikwete kalimbalimba munji .

(src)="33"> መፍትሔው ፦ የአምላክ መንግሥት ቋሚና ዘላቂ አገዛዝ ስለሆነ ከምርጫ ቅስቀሳም ሆነ ከምርጫ ጋር የተያያዙ የሙስና ድርጊቶች አይኖሩም ።
(trg)="34"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi kuushi kufupiwa kulinga votu , mumu , uli unguvulu ungunu nawa wa mutolo .

(src)="34"> እንዲሁም መሪው የተመረጠው በአምላክ ስለሆነ በዜጎች ድምፅ ከሥልጣን ሊወርድ አይችልም ።
(trg)="35"> ( Daniele 7 : 13 , 14 ) Amu Mwanangana wamo kali wakusakula kuli Zambi , kashika Wanangana wacho kuushi kufupiwa kulinga votu chipwe kuuchizaho .

(src)="35"> የአምላክ መንግሥት ቋሚ ስለሆነ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ለተገዢዎቹ ዘላቂ ጥቅም የሚያመጡ ናቸው ።
(trg)="36"> Ungunu wawo unahana ushindakenyo ngwo yuma yize wakulinga mashimbu eswe yipema hali atu jawo .

(src)="36"> የአምላክ መንግሥት ፣ በሰማይ ሆኖ የሚገዛ እውነተኛ መስተዳድር ነው
(trg)="37"> Wanangana wa Zambi uli unguvulu wamwenemwene uze unayulu mu malilu

(src)="37"> ችግሩ ፦ አዳዲስ ሕጎችን ማውጣት ችግሩን ሊያሻሽል እንደሚችል ይሰማህ ይሆናል ።
(trg)="38"> KAPINDA : Kota mutuhasa kunyonga ngwetu kusa shimbi jaha muchihasa kupemesa yuma .

(src)="38"> ይሁን እንጂ ብዙውን ጊዜ ሕጎችን ማብዛት ለሙስና ተጨማሪ አጋጣሚዎችን እንደሚከፍት ባለሙያዎች ደርሰውበታል ።
(trg)="39"> Alioze akwa - kuhengula yikuma ngwo , kwokesa shimbi chakwokesa nawa chinji kalimbalimba .

(src)="39"> ከዚህም ሌላ ሙስናን ለመቀነስ ታስበው የሚወጡ ሕጎችን ማስፈጸም በአብዛኛው ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃል ፤ ያም ቢሆን ግን ያን ያህል ውጤታማ አይደለም ።
(trg)="40"> Chikwo nawa , shimbi ja kutepulula kalimbalimba ja kufwika mbongo jinji , alioze kujishi kulinga nichimwe .

(src)="40"> መፍትሔው ፦ የአምላክ መንግሥት ሕጎች ሰብዓዊ መንግሥታት ከሚያወጧቸው ሕጎች እጅግ የላቁ ናቸው ።
(trg)="41"> KUHWA CHA KAPINDA : Shimbi ja Wanangana wa Zambi jahiana chinji ja unguvulu wa atu .

(src)="41"> ለምሳሌ ያህል ፣ ኢየሱስ አድርግ እና አታድርግ የሚሉ ብዙ ደንቦችን ከመዘርዘር ይልቅ ወርቃማው ሕግ እየተባለ የሚጠራውን ትእዛዝ ሰጥቷል ።
(trg)="42"> Chakutalilaho , Yesu kakahanyine shimbi jinji alioze kahanyine wika yize akuvuluka ngwo Shimbi ya Oru .

(src)="42"> ኢየሱስ እንዲህ ብሏል ፦ “ እንግዲህ ሰዎች እንዲያደርጉላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ እናንተም እንደዚሁ ልታደርጉላቸው ይገባል ። ”
(trg)="43"> Iye yamba ngwenyi : “ Yuma yeswe kashika nunazange atu alinge hali yenu , lingenu chizechene hali ayo . ”

(src)="43"> የአምላክ መንግሥት ሕጎች ያላቸው አንዱ ጥሩ ገጽታ በሰዎች ድርጊት ላይ ብቻ ሳይሆን አንድን ነገር እንዲፈጽሙ በሚያነሳሳቸው ውስጣዊ ዝንባሌም ላይ የሚያተኩሩ መሆናቸው ነው ።
(trg)="44"> ( Mateu 7 : 12 ) Chochene , shimbi ja Wanangana jakutondekeza ha mbunge ni yitanga ya mutu .

(src)="44"> ኢየሱስ “ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ” ብሏል ።
(trg)="45"> Yesu ngwenyi , “ Ukazange mwenyembo we ngwe wakulizanga yena mwene . ”

(src)="45"> እርግጥ ነው ፣ እንዲህ ዓይነቶቹን ትእዛዛት በትክክል ማስፈጸም የሚችለው ልብን ማንበብ የሚችለው አምላክ ብቻ ነው ። — 1 ሳሙኤል 16 : 7
(trg)="46"> ( Mateu 22 : 39 ) Chochene , Zambi yoze wakuhasa kumona yize yili ku mbunge , mwe watamba kusa shimbi jacho . ​ — 1 Samuele 16 : 7

(src)="46"> ችግሩ ፦ ሰዎች ሙስናን እንዲፈጽሙ የሚገፋፏቸው ስግብግብነትና ራስ ወዳድነት ናቸው ።
(trg)="47"> KAPINDA : Kuzo ni chipululu ye yakuneha kalimbalimba .
(trg)="48"> Akwa - kuyula ni atu anji e akusolola yitanga yacho .

(src)="47"> የመንግሥት ባለሥልጣናትም ሆኑ ሌሎች ዜጎች ብዙውን ጊዜ እነዚህ አሉታዊ ባሕርያት አሏቸው ።
(trg)="49"> Chitanda chapuzukile mu mbonge ya Seoul chize twatongola ha chikuma chize chapalika , yilolo a mbonge yatayiza mbongo ja akwa - kutunga waze te ananyingika ngwo chili chashi kufweta mbongo jikehe ja kalimbalimba kuhiana kutunga zuwo likolo .

(src)="49"> እንግዲያውስ ሙስናን ለማጥፋት ከተፈለገ ሰዎች እንደ ስግብግብነትና ራስ ወዳድነት ያሉ ሥር የሰደዱ አሉታዊ ባሕርያትን እንዴት ማስወገድ እንደሚችሉ መማር አለባቸው ።
(trg)="50"> Mba kalimbalimba ahwe , atu katamba kwaalongesa chize mahasa kwehuka mbunge ya kuzo ni chipululu .

(src)="50"> ይሁን እንጂ ሰብዓዊ መንግሥታት እንዲህ ዓይነቱን የትምህርት መርሐ ግብር ተግባራዊ ለማድረግ ፍላጎቱም ሆነ ችሎታው የላቸውም ።
(trg)="51"> Alioze , akwa - kuyula kazangile chocho nawa keshi ni uhashi wa kululieka malongeso jacho .

(src)="51"> መፍትሔው ፦ የአምላክ መንግሥት ሰዎች ለሙስና መንስኤ የሆኑ መጥፎ ዝንባሌዎችን እንዴት ማስወገድ እንደሚችሉ በማስተማር ሙስናን ከሥሩ ነቅሎ ያስወግደዋል ።
(trg)="52"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi wakuchiza chishina cha kalimbalimba ha kulongesa atu chize atamba kwehuka mbunge yize yakuneha yitanga yacho .

(src)="52"> * ሰዎች ይህን ትምህርት ማግኘታቸው ‘ አእምሯቸውን በሚያሠራው ኃይል እንዲታደሱ ’ ይረዳቸዋል ።
(trg)="53"> Longeso liacho liakwaakwasa hanga ‘ apwe atu aha mu kunyonga cho . ’

(src)="53"> በስግብግብነትና በራስ ወዳድነት ፈንታ ያለኝ ይበቃኛል ማለትንና ለሌሎች አሳቢነት ማሳየትን ይማራሉ ። — ፊልጵስዩስ 2 : 4 ፤ 1 ጢሞቴዎስ 6 : 6
(trg)="54"> ( A - Efwesu 4 : 23 ) Ayo kakulilongesa kuchiza kuzo ni chipululu ku mbunge hanga awahilile ni yize alinayo ni kuzanga akwo . ​ — A - Fwilipu 2 : 4 ; 1 Timoteu 6 : 6 .

(src)="55"> ባለሙያዎች ፣ መንግሥታት ሙስናን ማጥፋት የማይችሉበት አንዱ ምክንያት ይህ እንደሆነ ይገልጻሉ ።
(trg)="55"> KAPINDA : Chipwe mu yifuchi yize yikwete upite unji ni malongeso a yitanga yipema , nihindu amwe atu kakuzanga kulinga kalimbalimba .

(src)="56"> በመሆኑም መንግሥታት ሙስናንና የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት ለመቀነስ ከመጣር ባለፈ ምንም ማድረግ አይችሉም ።
(trg)="56"> Akwa - kuhengula yikuma kakwamba ngwo ayi ye yakulingisa unguvulu uhone kuhwisa kalimbalimba .
(trg)="57"> Chuma ayo akushimbwila wika ndo kutepuluka cha kalimbalimba .

(src)="57"> መፍትሔው ፦ የተባበሩት መንግሥታት አባል አገራት ፀረ ሙስናን በተመለከተ ባደረጉት ስምምነት ላይ እንደተገለጸው መንግሥታት ሙስናን ለመዋጋት በአገራቸው የሚገኙ የሕዝብ ባለሥልጣናት “ ታማኞች ፣ ሐቀኞችና ኃላፊነት የሚሰማቸው ” እንዲሆኑ ማበረታታት ይኖርባቸዋል ።
(trg)="58"> KUHWA CHA KAPINDA : Chipatulo cha Nações Unidas chize chatala ha kalimbalimba yichamba ngwo manguvulu katamba kulongesa atu apwe ni yitanga “ yingunu , ashishika nawa amwenemwene , ” mba kalimbalimba ahwe .

(src)="58"> ይህ ክቡር ዓላማ ቢሆንም የአምላክ መንግሥት ፣ ዜጎቹ እነዚህ ባሕርያት እንዲኖሯቸው ከማበረታታት ያለፈ ነገር ያደርጋል ፤ የአምላክ መንግሥት ፣ ዜጎቹ እነዚህን ባሕርያት እንዲያሳዩ ይጠብቅባቸዋል ።
(trg)="59"> Lino lili nyonga lipema , Wanangana wa Zambi ushi kulongesa wika yitanga yacho , alioze wakuzanga ngwo atu jamo apwe ni yitanga yacho .

(src)="59"> መጽሐፍ ቅዱስ “ ስግብግቦች ” እና “ ውሸታሞች ” የአምላክን መንግሥት እንደማይወርሱ ይናገራል ። — 1 ቆሮንቶስ 6 : 9 - 11 ፤ ራእይ 21 : 8
(trg)="60"> Mbimbiliya yinambe ngwo “ akwa kwivwa kuzo ” ni “ akwa mahuza ” kechi kajama kuhinga Wanangana . ​ — 1 A - Korindu 6 : 9 - 11 ; Usolwelo 21 : 8 .

(src)="60"> የጥንቶቹ ክርስቲያኖች እንዳደረጉት ሁሉ ሰዎች እነዚህን ከፍ ያሉ የሥነ ምግባር ደንቦች በጥብቅ መከተል ይችላሉ ።
(trg)="61"> Atu mahasa kulilongesa kukaula shimbi jino jipema , ngwe chize alingile akwa - Kristu atangu .

(src)="61"> ለምሳሌ ያህል ፣ ስምዖን የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ለሐዋርያት ጉቦ በመስጠት አንድ ዓይነት መንፈሳዊ ስጦታ ለማግኘት በሞከረበት ወቅት ሐዋርያቱ ጉቦውን ከመቀበል ይልቅ “ ከዚህ ክፋትህ ንስሐ ግባ ” ብለውት ነበር ።
(trg)="62"> Chakutalilaho , muze kambaji yoze avuluka ngwo Semone yeseka kulanda yiwape ya ku spiritu kuli apostolo , ayo yalituna kulinga kalimbalimba , ni kwamba ngwo : “ Likonyeke ha uno ungulungulu we . ”