# am/102011250.xml.gz
# az_Cyrl/102011250.xml.gz


(src)="1"> የወጣቶች ጥያቄ
(trg)="1"> Ҝәнҹләрин Суаллары

(src)="2"> ማኅበራዊ ድረ ገጾችን በተመለከተ ምን ማወቅ ይኖርብኛል ?
(trg)="2"> Сосиал шәбәкәләр барәдә нәји билмәлијәм ?

(src)="3"> ክፍል 1
(trg)="3"> I һиссә

(src)="4"> “ በሌላ አገር የሚኖሩ ጓደኞች አሉኝ ፤ ስለዚህ ከእነሱ ጋር መገናኘት የምችልበት ከሁሉ የተሻለው መንገድ ማኅበራዊ ድረ ገጽ ነው ።
(trg)="4"> [ 16 сәһифәдәки шәкил ]
(trg)="5"> « Мәним башга өлкәләрдә достларым вар , онларла әлагә сахламағын ән јахшы јолу исә сосиал шәбәкәдә үнсијјәт етмәкдир .

(src)="5"> የሚኖሩበት አገር በጣም ሩቅ ቢሆንም ከእነሱ ጋር ማውራት መቻሌ ደስ ይለኛል ። ” ​ — ሱ ፣ ዕድሜ 17 *
(trg)="6"> Бир - биримиздән чох узаг олсаг да , данышмаг имканымызын олмасы хошума ҝәлир » ( Сју * , 17 јаш ) .

(src)="6"> “ በማኅበራዊ ድረ ገጽ መጠቀም ጊዜ እንደማባከን ሆኖ ይሰማኛል ፤ በአንድ ሰው ማኅበራዊ ሕይወት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር ይመስለኛል ።
(trg)="7"> « Мәнҹә , сосиал шәбәкәјә сәрф олунан вахт һәдәр ҝедир , бу , даһа чох тәнбәл адамларын үнсијјәт етдији бир васитәдир .

(src)="7"> ጓደኝነትን ጠብቆ ለማቆየት የሚያስችለው ብቸኛው መንገድ በአካል መገናኘት ነው ። ” ​ — ግሪጎሪ ፣ ዕድሜ 19
(trg)="8"> Достлуғу горумағын јеҝанә үсулу ҹанлы үнсијјәтдир » ( Грегори , 19 јаш ) .

(src)="8"> ከላይ ከተገለጹት ሐሳቦች ውስጥ ከአንተ አመለካከት ጋር ይበልጥ የሚቀራረበው የትኛው ነው ?
(trg)="9"> ЈУХАРЫДА ҝәтирилән фикирләрдән һансы сәнин нөгтеји - нәзәрини әкс етдирир ?

(src)="9"> በዚያም ሆነ በዚህ ፣ ማኅበራዊ ድረ ገጽ በብዙ ሰዎች ዘንድ እጅግ ተወዳጅ መሆኑ አሌ የማይባል ሐቅ ነው ።
(trg)="10"> Фикирләр мүхтәлиф олса да , бир факт данылмаздыр : сосиал шәбәкәләр чох ҝениш јајылыб * .

(src)="10"> * ይህን ልብ በል ፦ ሬድዮ 50 ሚሊዮን አድማጭ ለማግኘት 38 ዓመት ፣ ቴሌቪዥን ደግሞ የዚህኑ ያህል ተመልካች ትኩረት ለመሳብ 13 ዓመት ፈጅቶበታል ፤ ኢንተርኔት 50 ሚሊዮን ተጠቃሚ ለማግኘት የወሰደበት 4 ዓመት ነው ።
(trg)="11"> Бир дүшүн : радиодинләјиҹиләринин сајынын 50 милјона чатмасы үчүн 38 ил тәләб олунмушдур ; телевизија бу саја 13 илә , Интернет исә 4 илә наил олмушдур .

(src)="11"> ፌስቡክ የሚባለው ማኅበራዊ ድረ ገጽ በቅርቡ ፣ በ12 ወራት ጊዜ ውስጥ ብቻ 200 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን አፍርቷል !
(trg)="12"> Сосиал шәбәкә сајты олан « Фејсбук » ( Facebook ) истифадәчиләринин сајы исә ҹәми 1 ил әрзиндә 200 милјона чатмышдыр !

(src)="12"> ቀጥሎ የሰፈረውን ዓረፍተ ነገር ካነበብክ በኋላ እውነት ወይም ሐሰት በል ፦
(trg)="13"> Ашағыдакы фикирләрин дүз вә ја сәһв олдуғуну гејд ет :

(src)="13"> የማኅበራዊ ድረ ገጽ ተጠቃሚዎች ከሆኑት ውስጥ አብዛኞቹ በአሥራዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኙ ወጣቶች ናቸው ። ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="14"> Сосиал шәбәкәләрин истифадәчиләринин бөјүк гисмини ҝәнҹләр тәшкил едир . ․ ․ ․ ․ ․

(src)="14"> እውነት ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="15"> Дүздүр ․ ․ ․ ․ ․

(src)="15"> ሐሰት
(trg)="16"> Сәһвдир

(src)="16"> መልስ ፦ ሐሰት ።
(trg)="17"> Ҹаваб : Сәһвдир .

(src)="17"> ይበልጥ ታዋቂ የሆነውን ድረ ገጽ ከሚጠቀሙት ሰዎች መካከል ሁለት ሦስተኛ የሚሆኑት ዕድሜያቸው 25 ዓመትና ከዚያ በላይ ነው ።
(src)="18"> በ2009 የድረ ገጹ ተጠቃሚዎች ቁጥር በመቶኛ ሲሰላ ከፍተኛ ጭማሪ ያሳየው ዕድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ የሆኑት ሰዎች ቁጥር ነበር !
(trg)="18"> Ән ҝениш јајылмыш сосиал шәбәкә истифадәчиләринин тәхминән үчдә икисини 25 вә ја ондан јухары јашда оланлар тәшкил едир . 2009 - ҹу илдә истифадәчиләрин сајы әсасән 55 јашында оланларын сајәсиндә артды !

(src)="19"> የሆነ ሆኖ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች በማኅበራዊ ድረ ገጽ የሚጠቀሙ ሲሆን እንዲያውም ለአንዳንዶቹ ከሌሎች ጋር ለመገናኘት የሚያስችል ተመራጭ ዘዴ ሆኖላቸዋል ።
(trg)="19"> Бунунла белә , сосиал шәбәкәләрдән милјонларла ҝәнҹләр дә истифадә едир вә онлардан чоху үнсијјәтин бу нөвүнә үстүнлүк верир .

(src)="20"> ጀሲካ የምትባል በአሥራዎቹ ዕድሜ ክልል የምትገኝ አንዲት ወጣት እንዲህ ብላለች ፦ “ የኢንተርኔት አካውንቴን ዘግቼው ነበር ፤ ይሁን እንጂ በስልክ ሊያገኘኝ የሚፈልግ ሰው ባለመኖሩ አካውንቴን እንደገና ለመክፈት ተገድጃለሁ ።
(trg)="20"> Ҹессика адлы ҝәнҹ гыз дејир : « Мән өз сәһифәми бағладым , анҹаг бир мүддәтдән сонра јенидән ачдым , чүнки һеч ким мәни телефонла арајыб - ахтармырды .

(src)="21"> በማኅበራዊ ድረ ገጽ የማትጠቀም ከሆነ ሰዎች ጨርሶ የሚረሱህ ይመስላል ! ”
(trg)="21"> Адама елә ҝәлир , сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјәндә , һамы сәни јаддан чыхарыр ! »

(src)="22"> ማኅበራዊ ድረ ገጽ የብዙዎችን ቀልብ የሚስበው ለምንድን ነው ?
(trg)="22"> Сосиал шәбәкәләрин ҹәлбедиҹи ҹәһәти нәдәдир ?

(src)="23"> የዚህ ጥያቄ መልስ ግልጽ ነው ፦ ሰዎች ከሰዎች ጋር ማኅበራዊ ግንኙነት የመመሥረት ተፈጥሯዊ ፍላጎት ስላላቸው ነው ።
(trg)="23"> Ҹаваб чох садәдир : тәбии олараг инсанын дахилиндә үнсијјәт етмәк тәләбаты вар .

(src)="24"> የዚህ ድረ ገጽ ዓላማም ይኸው ነው ።
(trg)="24"> Сосиал шәбәкәләр дә елә бунун үчүн нәзәрдә тутулуб .

(src)="25"> ብዙ ሰዎች በእነዚህ ድረ ገጾች ለመጠቀም የሚፈልጉት ለምን ሊሆን እንደሚችል ተመልከት ፦
(trg)="25"> Ҝәлин ҝөрәк , нәјә ҝөрә чохларында бундан истифадә етмәк истәји јараныр .

(src)="26"> አመቺ መሆኑ ።
(trg)="26"> Әлверишлидир .

(src)="27"> “ ከጓደኞችህ ጋር መገናኘት ከባድ ሊሆን ይችላል ፤ ሆኖም ሁሉንም በአንድ ድረ ገጽ የምታገኛቸው ከሆነ ሁኔታው ይቀላል ! ” ​ — ሊያ ፣ ዕድሜ 20
(trg)="27"> « Достларла әлагә сахламаг чәтиндир , анҹаг онларын һамысынын бир сајтда олмасы буну асанлашдырыр » ( Лија , 20 јаш ) .

(src)="28"> “ በድረ ገጹ ላይ አስተያየቴን ስጽፍ ፣ በአንድ ጊዜ ለጓደኞቼ በሙሉ ኢሜይል የላክሁላቸው ያህል ነው ። ” ​ — ክሪስቲን ፣ ዕድሜ 20
(trg)="28"> « Мән коментаријаларымы јазырам , санки , онларын һамысына ејни вахтда е - маил ҝөндәрмиш олурам » ( Кристин , 20 јаш ) .

(src)="29"> የእኩዮች ተጽዕኖ ።
(trg)="29"> Һәмјашыдларын тәзјиги .

(src)="30"> “ ሰዎች በድረ ገጹ ላይ በሚገኘው የጓደኞቻቸው ስም ዝርዝር ውስጥ እንድካተት ሁልጊዜ ጥያቄ ያቀርቡልኛል ፤ እኔ ግን አካውንት ስላልከፈትኩ እንዲህ ማድረግ አልቻልኩም ። ” ​ — ናታሊ ፣ ዕድሜ 22
(trg)="30"> « Бәзиләри мәни өз достлары сијаһысына дахил етмәк истәјирләр , анҹаг сәһифәм олмадығындан бу , мүмкүн дејил » ( Натали , 22 јаш ) .

(src)="31"> “ ለሰዎች ፣ አካውንት ላለመክፈት እንደወሰንኩ ስነግራቸው ‘ ምን ነካሽ ? ’
(src)="32"> ዓይነት አስተያየት ያዩኛል ። ” ​ — ኢቭ ፣ ዕድሜ 18
(trg)="31"> « Мән дејәндә ки , сәһифә ачмамаг гәрарына ҝәлмишәм , мәнә гәрибә бахырлар » ( Ева , 18 ) .

(src)="33"> መገናኛ ብዙኃን የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ።
(trg)="32"> Күтләви - информасија васитәләринин тәзјиги .

(src)="34"> “ የመገናኛ ብዙኃን ፣ በተለያዩ የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች አማካኝነት ከሰዎች ጋር ቶሎ ቶሎ የማትገናኝ ከሆነ ጓደኞች አይኖሩህም የሚል አመለካከት ያስፋፋሉ ።
(trg)="33"> « Күтләви - информасија васитәләри инсанларын бејнинә јеридир ки , һәр ан , һәр јердә инсанларла әлагә сахламасан , һеч вахт достун олан дејил .

(src)="35"> ጓደኞች ከሌሉህ ደግሞ ምኑን ኖርከው !
(trg)="34"> Һәјатда достун јохдурса , онда онун нә мәнасы вар ? ! »

(src)="36"> ስለዚህ ማኅበራዊ ግንኙነት ከሌለህ ሕይወትህ ትርጉም አይኖረውም ። ” ​ — ካትሪና ፣ ዕድሜ 18
(trg)="35"> ( Катрина , 18 ) .

(src)="37"> ትምህርት ቤት ።
(trg)="36"> Мәктәб .

(src)="38"> “ አስተማሪዎቼ በማኅበራዊ ድረ ገጽ ይጠቀማሉ ።
(trg)="37"> « Мүәллимләримиз сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .

(src)="39"> አንዳንዶቹ አስተማሪዎች ፈተና መቼ እንደሚኖረን ለማሳወቅ በድረ ገጹ ላይ መልእክት ይጽፋሉ ።
(trg)="38"> Онлардан бәзиләри јохлама ишинин нә вахт олаҹағыны хәбәр вермәк үчүн коментаријаларыны јазырлар .

(src)="40"> ወይም ደግሞ ያልገባኝ ነገር ሲኖር ለምሳሌ ያህል ፣ ከሒሳብ ትምህርት ጋር የተያያዘ ጥያቄ ሲኖረኝ ፣ ጥያቄውን በአስተማሪዬ ድረ ገጽ ላይ እጽፈዋለሁ ፤ እሱም በኢንተርኔት ተጠቅሞ ጥያቄውን መሥራት እንድችል ይረዳኛል ። ” ​ — ማሪና ፣ ዕድሜ 17
(trg)="39"> Мәсәлән , әҝәр мән ријазијјатдан нәјисә баша дүшмәјәндә ону мүәллимин сәһифәсинә јазырам , о да мәнә онлајн режиминдә мәсәләни һәлл етмәкдә көмәк едир » ( Марина , 17 јаш ) .

(src)="41"> ሥራ ።
(trg)="40"> Иш .

(src)="42"> “ ሥራ የሚያፈላልጉ ሰዎች ከሌሎች ጋር ለመገናኘት በማኅበራዊ ድረ ገጽ ይጠቀማሉ ።
(trg)="41"> « Иш ахтаран инсанлар башгалары илә әлагә сахламаг үчүн сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .

(src)="43"> ይህም አንዳንድ ጊዜ ሥራ ለማግኘት ይረዳቸዋል ። ” ​ — ኤሚ ፣ ዕድሜ 20
(trg)="42"> Һәрдән бу , онлара иш тапмагда көмәк едир » ( Еми , 20 јаш ) .

(src)="44"> “ ሥራዬን ለማከናወን በማኅበራዊ ድረ ገጽ እጠቀማለሁ ።
(trg)="43"> « Мән сосиал шәбәкәдән ишим үчүн истифадә едирәм .

(src)="45"> ይህም ደንበኞቼ እየሠራሁላቸው ያለሁትን ዲዛይን እንዲያዩ ያስችላቸዋል ። ” ​ — ዴቪድ ፣ ዕድሜ 21
(trg)="44"> Бунун сајәсиндә мүштәриләрим һал - һазырда һансы график дизајн лајиһәләри үзәриндә ишләдијими ҝөрүрләр » ( Дејвид , 21 јаш ) .

(src)="46"> ታዲያ አንተ የማኅበራዊ ድረ ገጽ አካውንት ሊኖርህ ይገባል ?
(trg)="45"> Сәнә сосиал шәбәкә сәһифәси ачмаг лазымдырмы ?

(src)="47"> የምትኖረው ከወላጆችህ ጋር ከሆነ ይህን የሚወስኑት እነሱ ናቸው ።
(trg)="46"> Валидејнләринлә јашајырсанса , бу гәрары онлар верир ( Сүлејманын мәсәләләри 6 : 20 ) * .

(src)="48"> * ወላጆችህ እንዲህ ባለው ድረ ገጽ እንድትጠቀም የማይፈልጉ ከሆነ ውሳኔያቸውን ማክበር ይኖርብሃል ። ​ — ኤፌሶን 6 : 1
(trg)="47"> Әҝәр онлар сәнин сәһифә ачмағыны истәмирләрсә , онлара табе олмалысан .

(src)="49"> በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ወላጆች የጎለመሱ ልጆቻቸው በማኅበራዊ ድረ ገጾች እንዲጠቀሙ የሚፈቅዱ ሲሆን አጠቃቀማቸውንም ይቆጣጠራሉ ።
(trg)="48"> Диҝәр тәрәфдән исә , бәзи валидејнләр сағлам дүшүнҹәли вә узагҝөрән өвладларына сосиал шәбәкә сајтларындан истифадә етмәјә иҹазә верирләр , анҹаг өзләри нәзарәт етмәк шәртилә .

(src)="50"> የአንተ ሁኔታ እንዲህ ከሆነ ወላጆችህ የኢንተርኔት አጠቃቀምህን መቆጣጠራቸው በግል ሕይወትህ ውስጥ ጣልቃ ገብተዋል ሊያስብላቸው ይችላል ?
(trg)="49"> Әҝәр сәнин валидејнләрин дә белә едирсә , бу о демәкдирми ки , онлар сәнин шәхси һәјатына гарышырлар ?

(src)="51"> በጭራሽ !
(trg)="50"> Гәтијјән јох !

(src)="52"> ማኅበራዊ ድረ ገጽ በጣም ጠቃሚ መሣሪያ መሆኑ ባይካድም ካሉት አንዳንድ አደጋዎች አንጻር ወላጆችህ እንዴት እየተጠቀምክበት እንዳለ ለማወቅ ቢፈልጉ አይፈረድባቸውም ።
(trg)="51"> Сосиал шәбәкәләр ҝүҹлү тәсирә маликдир , бу сәбәбдән , валидејнләринин сәнин онлардан неҹә истифадә етдијинә ҝөрә нараһат олмалары нормалдыр .

(src)="53"> ማኅበራዊ ድረ ገጽ ፣ እንደማንኛውም የኢንተርኔት አጠቃቀም ሁሉ የራሱ የሆኑ አደጋዎች እንዳሉት የተረጋገጠ ነው ።
(trg)="52"> Әслиндә , неҹә ки , сосиал шәбәкәләрин , еләҹә дә үмумијјәтлә Интернетин тәһлүкәли јөнләри вар .

(src)="54"> ታዲያ ወላጆችህ በማኅበራዊ ድረ ገጽ እንድትጠቀም ከፈቀዱልህ ከእነዚህ አደጋዎች ራስህን መጠበቅ የምትችለው እንዴት ነው ?
(trg)="53"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сәһифә ачмаға иҹазә верирләрсә , сосиал шәбәкәнин тәһлүкәләриндән нечә гача биләрсән ?

(src)="55"> በጥንቃቄ “ ማሽከርከር ”
(trg)="54"> Диггәтли « сүр »

(src)="56"> ኢንተርኔት መጠቀም በአንዳንድ ሁኔታዎች መኪና ከማሽከርከር ጋር ሊመሳሰል ይችላል ።
(trg)="55"> Интернетдән истифадә етмәји машын сүрмәклә мүгајисә етмәк олар .

(src)="57"> መንጃ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ኃላፊነት የሚሰማቸው አሽከርካሪዎች እንዳልሆኑ ሳታስተውል አትቀርም ።
(trg)="56"> Гејд етмәк лазымдыр ки , сүрүҹүлүк вәсигәси олан һәр кәси јахшы сүрүҹү адландырмаг олмаз .

(src)="58"> እንዲያውም ብዙ ሰዎች ግዴለሽ ወይም ቸልተኛ ከመሆናቸው የተነሳ ለአሰቃቂ አደጋ ተዳርገዋል ።
(trg)="57"> Тәәссүф ки , бир чохлары өз диггәтсизликләри вә етинасызлыглары уҹбатындан дәһшәтли гәзаја уғрамышлар .

(src)="59"> ኢንተርኔት ከሚጠቀሙ ሰዎች ጋር በተያያዘም ሁኔታው ተመሳሳይ ነው ።
(trg)="58"> Ејни шеј Интернет истифадәчиләри илә дә баш верир .

(src)="60"> አንዳንዶች ኃላፊነት እንደሚሰማቸው በሚያሳይ መንገድ “ ያሽከረክራሉ ” ፤ ሌሎች ደግሞ ግዴለሾች ናቸው ።
(trg)="59"> Онлардан бәзиләрини мәсулијјәтли « сүрүҹү » , диҝәрләрини исә автохулиган адландырмаг олар .

(src)="61"> ወላጆችህ በማኅበራዊ ድረ ገጽ እንድትጠቀም ፈቅደውልህ ከሆነ አስቸጋሪ በሆነው የኢንተርኔት “ መንገድ ” ላይ እንድታሽከረክር እምነት ጥለውብሃል ማለት ነው ።
(trg)="60"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјә иҹазә верирләрсә , демәли , онлар сәнин һипермәканын хүсусилә тәһлүкәли олан саһәләриндән баш чыхараҹағына етибар едирләр .

(src)="62"> ታዲያ ምን ዓይነት “ ሾፌር ” መሆንህን አሳይተሃል ?
(trg)="61"> Бәс сәнин һаггында нә демәк олар ?

(src)="63"> ‘ ጥበብና የማመዛዘን ችሎታ ’ ያለህ መሆንህን አስመሥክረሃል ? ​ — ምሳሌ 3 : 21 NW
(trg)="62"> Сән « сағлам шүура , дәрракәјә бағлан » ан « сүрүҹү » олдуғуну сүбут етмисәнми ? .

(src)="64"> በዚህ ርዕሰ ትምህርት ላይ ከማኅበራዊ ድረ ገጽ ጋር በተያያዘ በቁም ነገር ልታስብባቸው የሚገቡ ሁለት ነገሮችን እንመለከታለን ፤ እነሱም የግል ሚስጥርህና ጊዜህ ናቸው ።
(src)="65"> በሚቀጥለው የንቁ !
(trg)="63"> Бу мәгаләдә сосиал шәбәкәдән истифадә илә бағлы ҹидди јанашмалы олдуғун ики мәгам арашдырылаҹаг : 1 ) шәхси мәлумат , 2 ) вахт .

(src)="66"> መጽሔት እትም ላይ “ የወጣቶች ጥያቄ ” በሚለው ዓምድ ሥር ደግሞ በሌሎች ዘንድ ያለህን ስምና ከሌሎች ጋር ያለህን ጓደኝነት በተመለከተ ተጨማሪ ሐሳብ ይወጣል ።
(trg)="64"> Бу журналын нөвбәти сајынын « Ҝәнҹләрин суаллары » рубрикасында газандығын ад вә достларын мөвзусу мүзакирә олунаҹаг .

(src)="67"> የግል ሚስጥርህ
(trg)="65"> ШӘХСИ МӘЛУМАТ

(src)="68"> በማኅበራዊ ድረ ገጽ ስትጠቀም የግል ሚስጥርህን የመጠበቁ ጉዳይ እምብዛም አያሳስብህ ይሆናል ።
(trg)="66"> Сөһбәт сосиал шәбәкәдән ҝедәндә , јәгин , өзүн һаггында шәхси мәлумат вериб - вермәмәк чох вахт һеч ағлына да ҝәлмир .

(src)="69"> ደግሞስ የማኅበራዊ ድረ ገጽ ዓላማ ከሰዎች ጋር መወዳጀት አይደል ?
(trg)="67"> Мәҝәр сосиал шәбәкәләрин мәгсәди дә елә инсанлары бир - бирилә таныш етмәк дејил ? !

(src)="70"> ይሁን እንጂ አንዳንድ ጥንቃቄዎችን አለማድረግ ለችግር ሊዳርግ ይችላል ።
(trg)="68"> Анҹаг һеч бир тәдбир ҝөрмәсән , асанлыгла тәләјә дүшә биләрсән .

(src)="71"> በምሳሌ ለማስረዳት ያህል ፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ አለህ እንበል ።
(trg)="69"> Буну нөвбәти нүмунәдән ҝөрмәк олар .
(trg)="70"> Тәсәввүр ет ки , сәнин бөјүк мигдарда нәғд пулун вар .

(src)="72"> ከጓደኞችህ ጋር ሕዝብ በሚበዛበት ጎዳና ላይ ስትሄድ የያዝከውን ገንዘብ ሰው ሁሉ እንዲያየው ታደርጋለህ ?
(trg)="71"> Достларынла адамларын чох олдуғу күчә илә ҝедәркән пуллары һамынын ҝөрмәси үчүн әлиндә тутарсанмы ?

(src)="73"> ይህን ማድረግ ሞኝነት ነው ፤ ምክንያቱም ‘ ዝረፉኝ ’ እንደ ማለት ይሆንብሃል !
(trg)="72"> Әлбәттә , бу , ағылсызлыг оларды .
(trg)="73"> Санки , сән өз дилинлә дејирсән : « Гарға , мәндә гоз вар ! »

(src)="74"> ብልጥ ከሆንክ ገንዘብህን ሰው እንዳያየው በጥንቃቄ ትይዛለህ ።
(trg)="74"> Ағыллы адам пулуну елә ҝизләдәр ки , һеч ким ҝөрмәсин .

(src)="75"> የግል መረጃዎችህን እንደ ገንዘብህ አድርገህ ተመልከታቸው ።
(trg)="75"> Инди исә тәсәввүр ет ки , пулларын сәнин шәхси мәлуматларындыр .

(src)="76"> ይህን በአእምሮህ በመያዝ ከዚህ በታች የቀረበውን ዝርዝር ተመልከት ፤ ከዚያም ጨርሶ ለማታውቀው ሰው ማሳወቅ በማትፈልጋቸው ነገሮች ላይ ምልክት አድርግ ።
(src)="77"> ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="76"> Буну нәзәрә алараг , ашағыда ҝәтирилән сијаһыны нәзәрдән кечир вә һансы мәлуматы илк гаршына чыхан адама ачыб - төкмәк истәмәдијини гејд ет :

(src)="78"> የቤቴን አድራሻ
(trg)="77"> ___ ев үнваным

(src)="80"> የኢሜይል አድራሻዬን
(trg)="78"> ___ електрон үнваным

(src)="82"> የምማርበትን ትምህርት ቤት
(trg)="79"> ___ охудуғум мәктәб

(src)="83"> ․ ․ ․ ․ ․
(src)="84"> ቤት የምሆንባቸውን ጊዜያት
(trg)="80"> ___ адәтән , евдә олдуғум вахтлар

(src)="86"> ቤት ማንም ሰው የማይኖርባቸውን ጊዜያት
(trg)="81"> ___ евдә һеч кимин олмадығы вахтлар

(src)="88"> ፍቶግራፎቼን
(trg)="82"> ___ шәкилләрим

(src)="90"> አመለካከቴን
(trg)="83"> ___ фикирләрим

(src)="91"> ․ ․ ․ ․ ․
(src)="92"> የምወዳቸውንና የምፈልጋቸውን ነገሮች
(trg)="84"> ___ хошладығым шејләр вә мараг даирәм

(src)="93"> የፈለገውን ያህል ግልጽ ሰው ብትሆን ፣ ከላይ ከተዘረዘሩት ነገሮች ውስጥ ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀር ሁሉም ሰው ሊያውቃቸው የማይገቡ ቢያንስ አንዳንድ ነገሮች እንዳሉ ሳትስማማ አትቀርም ።
(trg)="85"> Дүнјада ән үнсијјәтҹил адам олсан белә , јәгин разылашаҹагсан ки , јухарыда садаланан шәхси мәлуматлардан , ән азы , бәзиләрини кимә ҝәлди етибар етмәк олмаз .

(src)="94"> ይሁን እንጂ በርካታ ወጣቶችና ትልልቅ ሰዎች ሳይታወቃቸው እንዲህ ያሉ ዝርዝር ጉዳዮችን ለማያውቁት ሰው አሳልፈው ሰጥተዋል !
(trg)="86"> Анҹаг бир чох ҝәнҹләр , һәтта бөјүкләр белә өзләри һагда бу кими мәлуматлары танымадыглары адамларла бөлүшмүшләр !

(src)="95"> ታዲያ እንዲህ ዓይነቱን አደጋ ማስቀረት የምትችለው እንዴት ነው ?
(trg)="87"> Белә бир тәһлүкәдән өзүнү неҹә горуја биләрсән ?

(src)="96"> ወላጆችህ በማኅበራዊ ድረ ገጽ እንድትጠቀም ከፈቀዱልህ የግል ሚስጥርን ለመጠበቅ የሚያስችሉትን ዘዴዎች በደንብ ልታውቃቸውና ልትጠቀምባቸው ይገባል ።
(trg)="88"> Әҝәр валидејнләрин сосиал шәбәкәләрдән истифадә етмәјинә етираз етмирләрсә , шәхси мәлуматларла бағлы параметрләрлә јахшы - јахшы таныш олмалы вә онлардан истифадә етмәлисән .

(src)="97"> የግል ሚስጥርህን የመጠበቁን ጉዳይ ለድረ ገጹ መተው የለብህም ።
(trg)="89"> Сосиал - сајтын сәнин шәхси мәлуматларыны горујаҹағына үмид етмә .

(src)="99"> አሊሰን የምትባል አንዲት ወጣት በድረ ገጿ ላይ የምትጽፋቸውን ነገሮች የቅርብ ጓደኞቿ ብቻ እንዲያዩት በሚያስችል መንገድ የድረ ገጹን አማራጮች ያስተካከለችበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው ።
(trg)="90"> Әслиндә , илкин параметрләр сәнин сәһифәнә нәзәрдә тутдуғундан да чох адамын бахмасына вә өз коментаријаларыны јазмасына јол верир .

(src)="100"> አሊሰን “ አንዳንዶቹ ጓደኞቼ እኔ የማላውቃቸው ጓደኞች አሏቸው ” ብላለች ፤ “ እኔ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ስለ እኔ እንዲያነቡ አልፈልግም ። ”
(trg)="91"> Мәһз буна ҝөрә дә , Елисон адлы гыз өз сәһифәсини елә низамламышдыр ки , онун јаздыгларыны јалныз јахын достлары охуја билсин .

(src)="101"> የሐሳብ ልውውጥ የምታደርገው ከቅርብ ጓደኞችህ ጋር ብቻ ቢሆንም እንኳ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልግሃል ።
(trg)="92"> О дејир : « Бәзи достларымын елә достлары вар ки , мән онлары танымырам вә танымадығым инсанларын мәним һаггымда охумаларыны истәмирәм » .

(src)="102"> “ የጓደኞችህን አስተያየት የማንበብ ሱስ ሊይዝህ ይችላል ” በማለት የ21 ዓመቷ ኮሪን ተናግራለች ፤ “ ይህ ከሆነ ደግሞ በድረ ገጽህ ላይ ከሚገባው በላይ ስለ ራስህ የሚገልጽ ብዙ መረጃ ማስፈር ትጀምራለህ ። ”
(trg)="93"> Һәтта јахын достларла јазышанда белә еһтијаты әлдән вермәк олмаз . 21 јашлы Коррин дејир : « Сән бу ҹүр үнсијјәтә алудә олараг өзүн һаггында лазымындан артыг мәлумат вермәјә башлаја биләрсән » .

(src)="103"> ከኢንተርኔት ጋር በተያያዘ “ የግል ሚስጥር ” የሚባለው ነገር አንጻራዊ መሆኑን ምንጊዜም መዘንጋት የለብህም ።
(trg)="94"> Унутма ки , Интернетдә шәхси мәлуматларын тамамилә горунмасы мүмкүн дејил .

(src)="104"> እንዲህ የምንለው ለምንድን ነው ?
(trg)="95"> Нәјә ҝөрә ?

(src)="105"> “ ትልልቅ የድረ ገጽ ድርጅቶች የያዟቸውን መረጃዎች ቅጂ ያስቀምጣሉ ” በማለት ግዌን ሹርገን ኦኪፍ የተባሉ አንዲት ሴት ሳይበርሴፍ በተሰኘ መጽሐፋቸው ላይ ገልጸዋል ፤ እኚህ ሴት አክለው እንዲህ ብለዋል ፦ “ በኢንተርኔት ላይ ያሰፈርነው መረጃ ፈጽሞ ይጠፋል ብሎ መናገር አይቻልም ።
(trg)="96"> Гвен Шургин О’Киффи өз китабында јазыр : « Бөјүк веб - сајтлар еһтијат үчүн өз мәлумат базаларынын сурәтини чыхарырлар .
(trg)="97"> Буна ҝөрә дә , һипермәкана јерләшдирдијимиз мәлуматлар һеч вахт тамамилә мәһв олунмур .

(src)="106"> የመረጃው ቅጂ የሆነ ቦታ መኖሩ ስለማይቀር ለዘለቄታው እንደተቀመጠ አድርገን ማሰብ ይኖርብናል ፤ መረጃው ይጠፋል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው ። ”
(trg)="98"> Бир шејлә барышмалыјыг ки , Интернетә дахил етдијимиз мәлумат силинмир , һарадаса мүтләг онун сурәти галыр ; башга ҹүр фикирләшмәк ағылсызлыг оларды » ( « CyberSafe » ) .