# alz/2017640.xml.gz
# tl/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Umawit Nang Masaya !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Para sa bayan ni Jehova , ang pag - awit ay mahalagang bahagi ng pagsamba .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Pero baka may ilan na naiilang kumanta sa harap ng iba .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Paano natin madaraig ang takot na gamitin ang ating boses para umawit ng mga papuri kay Jehova ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> Tatalakayin ng artikulong ito ang magagandang dahilan para umawit tayo nang masaya at ang ilang mungkahi para mapasulong ang ating pagkanta .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Nanganganlong Ka Ba kay Jehova ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Tularan ang Katarungan at Awa ni Jehova

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> May mahahalagang aral tayong matututuhan mula sa kaayusan ng mga kanlungang lunsod sa sinaunang Israel .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> Sa unang artikulo , tingnan kung paano magiging kanlungan ng mga nagkasala si Jehova sa ngayon .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> Sa ikalawang artikulo , tingnan kung paano tayo tinutulungan ng halimbawa ni Jehova na patawarin ang iba , igalang ang buhay , at maging makatarungan .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 Ang Taong Bukas - Palad ay Pagpapalain

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Tanggihan ang Makasanlibutang Kaisipan

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Huwag Hayaang Mapagkaitan Ka ng Gantimpala

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Ang dalawang artikulong ito ay salig sa kinasihang payo ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> Ipinaliliwanag ng unang artikulo kung ano ang dapat nating gawin kapag nakarinig tayo ng makasanlibutang ideya na parang kapani - paniwala at gusto ng mga tao .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> Ipinaaalaala naman ng ikalawang artikulo kung paano natin maiiwasan ang mga saloobin na maaaring magkait sa atin ng mga pagpapalang ipinangako ni Jehova .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Paano Ka Makakapag - adjust sa Iyong Bagong Kongregasyon ?

# alz/2017641.xml.gz
# tl/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="1"> “ Mabuti ang umawit sa ating Diyos . ” — AWIT 147 : 1 .

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="2"> AWIT : 9 , 138

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="3"> Ano ang papel ng pag - awit sa tunay na pagsamba ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="4"> Paano mo mapagtatagumpayan ang mga hamon sa pag - awit kay Jehova nang buong puso ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="5"> Anong mga pagbabago ang ginawa sa bagong aklat - awitan , at paano ka makikinabang dito ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="6"> Ano ang nagagawa natin sa tulong ng pag - awit ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="7"> ISANG sikat na lyricist ang nagsabi : “ Ang mga salita ay lumilikha ng mga kaisipan .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="8"> Ang musika ay lumilikha ng damdamin .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="9"> Pero ang isang awit ay nagpapadama sa iyo ng isang kaisipan . ”

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="10"> Ang pinakamahalagang kaisipan na dapat nating ‘ madama ’ ay ang mga kapahayagan ng papuri at pag - ibig para sa ating Ama sa langit , si Jehova !

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="11"> Kaya mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba ang pag - awit , mag - isa man tayo o kasama ng mga kapatid .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="12"> 2 , 3 . ( a ) Ano ang saloobin ng iba tungkol sa pag - awit nang malakas kasama ng kongregasyon ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="13"> ( b ) Anong mga tanong ang tatalakayin natin ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="14"> Pero kumusta naman ang pag - awit nang malakas kasama ng kongregasyon ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="15"> Nahihiya ka ba ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="16"> Sa ilang kultura , naiilang ang mga lalaki na kumanta sa harap ng iba .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="17"> May negatibong epekto ito sa buong kongregasyon , lalo na kung nag - aatubiling umawit ang mga elder o may iba silang pinagkakaabalahan habang umaawit ang kongregasyon . — Awit 30 : 12 .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="18"> Kung tatandaan natin na ang pag - awit ay bahagi ng ating pagsamba , hindi tayo aalis o iiwas sa bahaging ito ng pagpupulong .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="19"> Kaya dapat nating tanungin ang sarili : ‘ Ano ang saloobin ko sa pag - awit sa mga pulong ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="20"> Paano ko mapagtatagumpayan ang takot na umawit nang malakas at masaya ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="21"> At paano ako makaaawit nang mula sa puso ? ’

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="22"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="23"> Sa sinaunang Israel , ano ang mga kaayusan sa pag - awit sa templo ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="24"> Noon pa man , umaawit na ang tapat na mga mananamba ni Jehova bilang papuri sa kaniya .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="25"> Kapansin - pansin , kapag tapat na naglilingkod ang mga Israelita kay Jehova , ang pag - awit ay mahalagang bahagi ng kanilang pagsamba .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="26"> Halimbawa , bilang paghahanda sa paglilingkod sa templo , nag - organisa si Haring David ng 4,000 Levita na magbibigay ng papuri kay Jehova sa pamamagitan ng musika .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="27"> Kasama rito ang 288 “ na sinanay sa pag - awit kay Jehova , ang lahat ay mga bihasa . ” — 1 Cro .
(trg)="28"> 23 : 5 ; 25 : 7 .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="29"> Noong panahon ng inagurasyon ng templo , nagkaroon ng mahalagang bahagi ang musika at pag - awit .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="30"> Ayon sa ulat : “ At nangyari , nang ang mga manunugtog ng trumpeta at ang mga mang - aawit ay magkaisa sa pagpaparinig ng isang tunog ng papuri at pasasalamat kay Jehova , at nang ilakas nila ang tunog ng mga trumpeta at ng mga simbalo at ng mga panugtog para sa pag - awit at ng pagpuri kay Jehova , . . . pinunô ng kaluwalhatian ni Jehova ang bahay ng tunay na Diyos . ”

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="31"> Tiyak na napatibay ang pananampalataya ng mga Israelita nang okasyong iyon ! — 2 Cro .
(trg)="32"> 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="33"> Ilarawan ang espesyal na presentasyon ng pag - awit noong gobernador si Nehemias sa Jerusalem .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="34"> Nang organisahin ni Nehemias ang tapat na mga Israelita para muling itayo ang mga pader ng Jerusalem , nag - organisa rin siya ng mga Levitang mang - aawit na sinasabayan ng kumpletong mga panugtog .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="35"> Nang ialay ang mga pader , lalong naging masaya ang pagdiriwang dahil sa espesyal na presentasyon ng pag - awit .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="36"> Sa pagkakataong iyon , nagkaroon ng “ dalawang malalaking koro ng pasasalamat . ”

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="37"> Naglakad ang mga ito sa magkaibang direksiyon at nagtagpo sa pader malapit sa templo .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="38"> Napakalakas ng kanilang pag - awit , na maririnig kahit sa malayo .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="39"> Tiyak na natuwa si Jehova sa masiglang pag - awit ng papuri ng kaniyang mga mananamba !

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="40"> Paano ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pag - awit sa Kristiyanong pagsamba ?

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="41"> Sa pagkakatatag ng kongregasyong Kristiyano , nanatiling mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba ang musika .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="42"> Noong pinakamahalagang gabi sa kasaysayan ng tao , umawit si Jesus kasama ng kaniyang mga alagad matapos idaos ang Hapunan ng Panginoon . — Basahin ang Mateo 26 : 30 .

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="43"> Paano nagpakita ng magandang halimbawa ang unang - siglong mga Kristiyano sa pag - awit para sa pagsamba ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="44"> Magandang halimbawa ang unang - siglong mga Kristiyano sa sama - samang pag - awit para purihin ang Diyos .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="45"> Kahit sa mga tahanan lang sila kadalasang nagpupulong , masigla pa rin silang umaawit kay Jehova .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="46"> Tinagubilinan ni apostol Pablo ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano : “ Patuloy na magturo at magpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo , mga papuri sa Diyos , mga espirituwal na awit na may kagandahang - loob , na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova . ”

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="47"> Ang mga kanta sa ating aklat - awitan ay talagang “ mga espirituwal na awit ” na dapat awitin nang may pagpapahalaga .

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="48"> Ang mga ito ay kasama sa espirituwal na pagkaing inilalaan ng “ tapat at maingat na alipin . ” — Mat .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="49"> 24 : 45 .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="50"> ( a ) Bakit nag - aalangan ang ilan na umawit nang malakas at masaya sa mga pulong at asamblea ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="51"> ( b ) Paano tayo dapat umawit ng mga papuri kay Jehova ?
(trg)="52"> Sino ang dapat manguna rito ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="53"> ( Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="54"> Paano kung ang pag - awit ay hindi kaugalian sa inyong pamilya , kultura , o lugar ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="55"> Dahil sa makabagong teknolohiya , baka nakikinig ka sa mga propesyonal na singer .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="56"> Kaya baka mahiya ka o madismaya kung ikukumpara mo ang boses mo sa boses nila .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="57"> Pero hindi ito dapat makahadlang sa pananagutan mong umawit ng mga papuri kay Jehova .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="58"> Kaya itaas ang iyong aklat - awitan at taas - noong umawit mula sa puso !

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="59"> Ano ang dapat nating tandaan kung takót tayong umawit nang malakas ?

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="60"> Ang isang dahilan kung bakit hindi makaawit nang malakas ang ilan ay dahil sa takot .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="61"> Baka natatakot sila na mangibabaw ang kanilang tinig o hindi maganda ang magiging dating ng boses nila sa iba .

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="62"> Pero tandaan na kapag nagsasalita tayo , “ tayong lahat ay natitisod nang maraming ulit . ”

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="63"> Gayunman , hindi ito dahilan para huminto tayo sa pagsasalita .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="64"> Kaya bakit tayo hihinto sa pag - awit ng papuri kay Jehova dahil lang sa hindi perpekto ang ating pagkanta ?

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="65"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="66"> Ano ang ilang mungkahi para mapahusay natin ang ating pag - awit ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="67"> Baka takót tayong umawit dahil hindi tayo marunong kumanta .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="68"> Mapahuhusay natin ang ating pag - awit kung susundin natin ang ilang mungkahi .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="69"> *
(trg)="70"> Matututo kang umawit nang malakas sa pamamagitan ng tamang paghinga .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="71"> Ang paghinga ay nagbibigay ng puwersa sa iyong boses kapag nagsasalita ka o kumakanta .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="72"> Dapat na ang iyong pag - awit ay kasinlakas ng pagsasalita mo , o mas malakas pa nga .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="73"> ( Tingnan ang mga mungkahi sa Makinabang sa Edukasyon Mula sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo , pahina 181 hanggang 184 , sa ilalim ng subtitulong “ Kontrolin Nang Wasto ang Iyong Suplay ng Hangin . ” )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="74"> Sa katunayan , pinasisigla ng Kasulatan ang mga mananamba ni Jehova na ‘ humiyaw nang may kagalakan ’ kapag umaawit . — Awit 33 : 1 - 3 .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="75"> Ipaliwanag kung paano tayo magkakaroon ng higit na kumpiyansa sa pagkanta .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="76"> Sa inyong pampamilyang pagsamba , o kahit mag - isa ka lang , subukan ito : Pumili ng isa sa mga paborito mong kanta sa ating aklat - awitan .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="77"> Basahin ang liriko nang malakas at may puwersa .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="78"> Sumunod , sa gayunding lakas ng tinig , bigkasin ang lahat ng salita ng isang parirala sa isang hingahan .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="79"> Pagkatapos , awitin ang parirala sa gayunding lakas ng tinig .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(trg)="80"> Mas magiging buo ang boses mo habang kumakanta , at maganda iyon .

(src)="83"> Eno tie ber .
(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="81"> Huwag mo itong ikatakot o ikahiya .

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="82"> ( a ) Paano makatutulong ang pagbukang mabuti ng ating bibig kapag kumakanta ?

(src)="86"> ( Som sanduku ma thiwie tie “ Lembe m’iromo timo kara itund niwer maber . ” ) ( b ) Juk makani m’ineno nia utie ku kony ikind juk ma jumio pi nidaru peko mi dwal ?
(trg)="83"> ( Tingnan ang kahong “ Pasulungin ang Iyong Pagkanta . ” ) ( b ) Anong mga mungkahi para sa mga problema sa boses ang nakita mong makatutulong ?

(src)="87"> Kara itund niwer ku dwal ma tek , ukwayu iyab dhogi ayaba .
(src)="88"> Pieno , kinde m’ibewer , yab dhogi ma lac nisagu m’ibed iweco ko aweca .
(trg)="84"> Para magkaroon ng puwersa ang boses mo kapag kumakanta , ibukang mabuti ang iyong bibig — mas malaki kaysa kung nagsasalita ka .

(src)="89"> Ento kan inwang’u nia dwendi ni piny kunoke eni malu akeca nisagu mukero , ukwayu itim ang’o ?
(trg)="85"> Paano naman kung sa tingin mo ay mahina talaga ang boses mo o masyadong matinis ?