# alz/2017640.xml.gz
# sr_Cyrl/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Радосно певајмо Јехови

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Певање песама је одувек био важан део обожавања Јехове .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Међутим , некима није пријатно да певају у јавности .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Шта можемо учинити како бисмо слободно певали у част Јехови ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> У овом чланку ћемо осмотрити неке разлоге због којих би требало да радосно певамо Јехови , као и неке практичне предлоге како да се у томе побољшамо .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Да ли је Јехова твоје уточиште ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Будимо праведни и милосрдни попут Јехове

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> Шта учимо из тога што су у древном Израелу постојали градови уточишта ?

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> У првом чланку ћемо видети како они који погреше могу пронаћи уточиште код Јехове .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> У другом ћемо видети како нам Јеховин пример опраштања помаже да и ми опраштамо другима , да ценимо живот и да будемо праведни .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 Великодушност доноси благослове

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Одупримо се светском размишљању

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Не дозволимо да нас ишта лиши наше награде

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Ова два чланка се темеље на саветима која је апостол Павле под Божјим надахнућем дао хришћанима у Колосима .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> У првом чланку ћемо осмотрити како се можемо одупрети светским идејама које делују примамљиво и уверљиво .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> У другом чланку ћемо осмотрити зашто је важно да избегавамо гледишта због којих можемо остати без благослова које је Јехова обећао .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Како да се прилагодим новој скупштини

# alz/2017641.xml.gz
# sr_Cyrl/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="1"> Добро је песмом хвалити Бога нашега

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="2"> ПЕСМЕ : 10 , 2

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="3"> Коју улогу има певање у обожавању Јехове ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="4"> Шта можемо учинити да бисмо слободно и од срца певали ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="5"> Шта је промењено у новој песмарици и како је можемо најбоље користити ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="6"> Како песма утиче на нас ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="7"> ЈЕДАН популарни текстописац је једном рекао : „ Речи те подстичу да размишљаш .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="8"> Музика те подстиче да осећаш .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="9"> Али песма те подстиче да осетиш речи . “

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(trg)="10"> То се сигурно може рећи за песме које одају част и славу нашем небеском Оцу , Јехови , јер у нама стварају дубоке емоције .

(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="11"> Оне нас зближавају с њим .

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="12"> Зато нас не изненађује што је певање песама важан део обожавања Јехове , било да то чинимо сами или у друштву суверника .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="13"> 2 , 3 . ( а ) Како неки могу гледати на певање са суверницима ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="14"> ( б ) Која ћемо питања размотрити у овом чланку ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="15"> Међутим , како се осећаш када треба да певаш са суверницима у скупштини ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="16"> Да ли ти је можда нелагодно ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="17"> У неким културама , мушкарцима није пријатно да певају у јавности .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="18"> Такво гледиште се може негативно одразити на целу скупштину , поготово када старешине нерадо певају или баш за време певања песама гледају да нешто обаве .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="20"> Зато је на месту да се свако од нас пита : „ Како гледам на певање песама у скупштини ?

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="21"> Шта могу да учиним да бих слободно певао пред другима ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="22"> Како могу с више осећања певати у част Јехови ? “

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="23"> У овом чланку ћемо размотрити ова питања .

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="24"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="25"> Колико је било важно певање песама у древном Израелу ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="26"> Верне Јеховине слуге су одувек песмом хвалиле и славиле Јехову .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="27"> Вредно је запазити да када су древни Израелци били духовно јаки , певање је имало истакнуто место у њиховој служби Богу .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="28"> На пример , краљ Давид је организовао 4 000 левита да песмом и музиком хвале Јехову у његовом дому .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="29"> За 288 њих се у Библији каже да су били „ увежбани и вешти у певању песама у част Јехови “ .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="30"> Надаље , музика и песма су имале важну улогу приликом посвећења Јеховиног храма .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="31"> О томе у Библији стоји : „ Док су они који су трубили у трубе и певачи сложно у један глас хвалили Јехову и захваљивали му , и док је одјекивао звук труба , чинела и других инструмената и хвалоспев Јехови [ . . . ] дом истинитог Бога био [ је ] пун Јеховине славе . “

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="32"> То је сигурно ојачало веру свих присутних ! .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="33"> Како је Немија организовао једну посебну музичку свечаност ?

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="34"> Певање је било важно и у Немијино време .
(trg)="35"> Након што је организовао обнову јерусалимских зидина , тај намесник је организовао једну посебну музичку свечаност поводом посвећења обновљених зидина .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="37"> На том месту су удружили гласове , који су се могли надалеко чути .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="38"> Та посебна свечаност је допринела радости тог догађаја и Јехова је сигурно уживао у одушевљеном певању својих слугу .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="39"> Како је Исус показао да је певање део нашег обожавања Јехове ?

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="40"> Певање и музика су били важни и у Исусово време .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="41"> Како то знамо ?

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="42"> На пример , шта су Исус и његови ученици радили након успостављања Спомен - свечаности ?

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="43"> Тог најважнијег датума у људској историји они су певали хвале Јехови .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="44"> ( Прочитати Матеја 26 : 30 . )

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="45"> Зашто су хришћани из првог века добар пример ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="46"> Хришћани из првог века су такође добар пример у певању песама у част Јехови .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="47"> За разлику од Израелаца , који су ишли у храм да би обожавали Јехову , они су се састајали у приватним кућама .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="48"> То што су обожавали Јехову у скромним кућама , а не у велелепном здању храма , није их спречило да ревно песмом славе Јехову .

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="49"> С тим у вези , апостол Павле је под Божјим надахнућем подстакао браћу : „ Поучавајте и опомињите један другога псалмима , хвалоспевима Богу , пријатним духовним песмама .

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="50"> Певајте Јехови у свом срцу “ .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="52"> Оне су део духовне хране коју пружа верни и разборити роб .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="54"> ( б ) Како треба да певамо наше песме ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="55"> ( в ) Ко треба да предводи у певању ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="56"> ( Видети слику на почетку чланка . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="57"> Због чега нам је можда нелагодно да певамо ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="58"> Можда у нашој породици или култури певање није уобичајено .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="59"> Можда волимо да слушамо музику и неког извођача , али не волимо сами да певамо .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="60"> Можда упоређујемо свој глас с његовим , па се разочарамо и буде нам непријатно .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="61"> Али то не треба да буде случај с певањем у част Јехови .

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="62"> Ми имамо одговорност да га песмом славимо .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="63"> Зато се немојмо устезати , већ подигнимо главу , држимо песмарицу високо и од срца певајмо ! .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="64"> О чему треба да размишљамо ако се плашимо да певамо ?

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="65"> Још једна препрека може бити страх .

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="66"> Можда се плашимо да ћемо бити прегласни или да ћемо лоше звучати .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="68"> Да ли нас то што у говору „ сви често грешимо “ спречава да говоримо ? .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="69"> Па не .
(trg)="70"> Зашто бисмо онда дозволили да нас то што не певамо савршено спречава да песмом славимо Јехову ?

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="71"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="72"> Наведи неке предлоге како се можемо побољшати у певању .

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="73"> Можда се плашимо да пустимо глас и због тога што не знамо како да певамо .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="74"> Ако је то у питању , постоје смернице о томе како да се побољшамо у певању .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="75"> *

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="76"> Код певања је важно правилно дисање .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="77"> Као што је електричној сијалици потребна струја да би могла да светли , тако је и нашем гласу потребан ваздух да би могао произвести звук .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="78"> Када певамо , глас треба да нам буде јачине као када говоримо , или чак јачи .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="79"> ( Видети предлоге из нашег уџбеника Извуци корист из образовања у Теократској школи службе , стране 181 - 184 , под поднасловом „ Исправно диши “ . )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="80"> Када је реч о певању , Библија понекад Јеховиним слугама каже : „ Кличите радосно “ .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="81"> Објасни како можемо певати с више самопоуздања .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="82"> Још један добар предлог је да током породичног или личног проучавања пробамо следеће : Изаберимо неку од омиљених песама .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="83"> Прочитајмо текст снажним , сигурним гласом .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="84"> Затим истом јачином гласа , у једном даху изговоримо речи једне музичке фразе .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="85"> Затим ту фразу отпевајмо .