# alz/2017640.xml.gz
# sk/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Spievajme s radosťou !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Jehovovi služobníci vždy považovali spev za neoddeliteľnú súčasť uctievania .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Niektorí sa však zdráhajú spievať pred inými .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Ako môžeme prekonať zábrany a chváliť svojím spevom Jehovu ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> V tomto článku sú uvedené dôvody , prečo by sme mali spievať s radosťou .
(trg)="6"> Nájdeme v ňom aj niekoľko návrhov , ako sa zlepšiť v speve .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="7"> 8 Hľadáš útočisko u Jehovu ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="8"> 13 Napodobňuj Jehovu , spravodlivého a milosrdného Boha

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="9"> Zo zákona o útočištných mestách v starovekom Izraeli sa môžeme veľa naučiť .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="10"> V prvom článku si rozoberieme , ako môžu previnilci hľadať útočisko u Jehovu .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="11"> V druhom článku sa dozvieme , ako nám Jehovov príklad pomáha odpúšťať , prejavovať úctu k životu a držať sa Božích spravodlivých noriem .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="12"> 18 Štedrý človek „ bude požehnaný “

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="13"> 20 Odmietni svetské zmýšľanie

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="14"> 25 Nech vás nič nepripraví o cenu

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="15"> Tieto dva články sú založené na Pavlovom inšpirovanom liste kresťanom v Kolosách .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="16"> Prvý článok obsahuje rady , čo môžeme robiť , keď sa stretneme so svetskými názormi , ktoré sa zdajú príťažlivé alebo znejú presvedčivo .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="17"> V druhom článku si povieme , ako zavrhnúť postoje , ktoré by nás mohli pripraviť o sľúbenú odmenu od Jehovu .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="18"> 30 Ako si môžeš zvyknúť v novom zbore ?

# alz/2017641.xml.gz
# sk/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="1"> „ Je dobré hrať melódie nášmu Bohu . “

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="2"> PIESNE : 9 , 138

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="3"> Akú úlohu má spev v pravom uctievaní ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="4"> Ako môžeš prekonať zábrany a radostne chváliť Jehovu spevom ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="5"> Aké úpravy boli urobené v novom spevníku a ako ho môžeš čo najlepšie využiť ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="6"> Čo nám umožňuje spev ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="7"> ISTÝ obľúbený textár piesní raz povedal : „ Slová vám umožňujú premýšľať .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="8"> Hudba vám umožňuje precítiť emócie .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="9"> Ale pieseň vám umožňuje precítiť myšlienku . “

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="10"> Existujú lepšie myšlienky , ktoré môžeme precítiť , ako tie , ktorými vyjadrujeme chválu a lásku nášmu nebeskému Otcovi , Jehovovi ?

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="11"> Nie div , že spev je dôležitou súčasťou pravého uctievania , či už spievame sami , alebo s našimi bratmi a sestrami .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="12"> , 3 . a ) Ako sa niektorí cítia , keď majú spievať pred inými ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="13"> b ) O akých otázkach budeme uvažovať v tomto článku ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="14"> Ako sa pozeráš na to , keď máš spievať s bratmi a sestrami na zhromaždení ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="15"> Cítiš sa pri tom trápne ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="16"> V niektorých kultúrach sa muži možno necítia vo svojej koži , keď majú spievať na verejnosti .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="17"> Ale ak by sa zdráhali spievať vymenovaní bratia alebo by sa počas spevu zaoberali niečím iným , mohlo by to mať negatívny vplyv na celý zbor .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="18"> Ak považujeme spev za súčasť nášho uctievania , nebudeme počas spevu piesní vychádzať von ani vynechávať túto časť programu .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="19"> Každý z nás by si mal položiť otázky : Ako sa pozerám na spev na zhromaždeniach ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="20"> Ako môžem prekonať zábrany , ktoré mi bránia spievať s radosťou ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="21"> A čo môžem urobiť pre to , aby som pri speve precítil emócie vyjadrené v piesni ?

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="22"> , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="23"> Akú úlohu hral spev pri uctievaní v starovekom izraelskom národe ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="24"> Jehovovi služobníci vždy považovali hudbu za prostriedok , ako môžu chváliť Jehovu .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="25"> Stojí za povšimnutie , že keď Izraeliti v staroveku verne slúžili Jehovovi , spev mal popredné miesto v ich uctievaní .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="26"> Napríklad keď Dávid robil prípravy na službu v chráme , zorganizoval 4 000 Lévitov , ktorí mali chváliť Jehovu hudbou .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="27"> Z nich bolo 288 „ cvičených v piesni Jehovovi , všetkých znalcov “ .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="28"> Hudba a spev hrali dôležitú úlohu aj pri zasvätení chrámu .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="29"> V Biblii o tejto udalosti čítame : „ Ihneď ako trubači a speváci vydali jednohlasný zvuk na chválu a ďakovanie Jehovovi a ihneď ako pozdvihli zvuk trúbok a činelov a nástrojov piesne a chválenia Jehovu . . .

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="30"> Jehovova sláva naplnila dom pravého Boha . “
(trg)="31"> Predstav si , ako to muselo posilniť vieru Izraelitov !

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="32"> Opíš , akú úlohu mala hudba a spev , keď bol Nehemiáš miestodržiteľom Jeruzalema .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="33"> Keď Nehemiáš viedol verných Izraelitov pri obnove jeruzalemských múrov , zorganizoval aj lévitských spevákov , ktorých sprevádzal orchester .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="34"> Pri zasvätení múrov hrala hudba , ktorá bola zvlášť pripravená na túto udalosť a veľmi prispievala k radostnej atmosfére .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="35"> Nehemiáš vytvoril „ dva veľké zbory vďakyvzdania “ .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="36"> Každý zbor vychádzal z iného miesta a kráčal po múre oproti tomu druhému .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="37"> Stretli sa v blízkosti chrámu , pričom vydávali zvuk , ktorý sa rozliehal doďaleka .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="38"> Jehova mal nepochybne veľkú radosť , keď počul , ako ho jeho služobníci nadšene chvália spevom .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="39"> Ako Ježiš ukázal , že spev je dôležitou súčasťou kresťanského uctievania ?

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="40"> Aj v Ježišových dňoch bola hudba dôležitou súčasťou pravého uctievania .

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="41"> V najvýznamnejší deň v ľudských dejinách , keď Ježiš ustanovil Pánovu večeru , chválil so svojimi učeníkmi Jehovu spevom .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="42"> ( Prečítajte Matúša 26 : 30 . )

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="43"> Aký vzor nám dali kresťania v prvom storočí ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="44"> Kresťania v prvom storočí nám dali vzor , keď spoločne chválili Boha spevom .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="45"> Hoci sa často stretávali len v skromných príbytkoch , neoslabovalo to ich nadšenie pre spev na Jehovovu chválu .

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="46"> Boh podnietil apoštola Pavla , aby dal spolukresťanom tento pokyn : „ Vyučujte a napomínajte jeden druhého žalmami , chválami Boha , ľúbeznými duchovnými piesňami a spievajte Jehovovi vo svojom srdci . “

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="47"> O piesňach v našom spevníku môžeme s istotou povedať , že sú „ ľúbeznými duchovnými piesňami “ .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="48"> Patria k duchovnému pokrmu od „ verného a rozvážneho otroka “ .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="49"> a ) Prečo sa niektorí na zhromaždeniach a zjazdoch zdráhajú spievať ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="50"> b ) Ako by si mal spievať , keď chváliš Jehovu ?
(trg)="51"> c ) Kto by mal dávať zboru dobrý príklad v speve ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="52"> ( Pozri obrázok v úvode článku . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="53"> Ale čo ak nie je v tvojej rodine , v tvojej kultúre ani v tvojom okolí bežné spievať ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="54"> Možno rád počúvaš nahrávky profesionálnych spevákov , čo je dnes vďaka modernej technike dostupnejšie než kedykoľvek predtým .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="55"> Keď porovnáš svoje spevácke schopnosti s tým , ako spievajú školení profesionáli , možno sa cítiš znechutený alebo sklamaný .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="56"> Mal by si si však uvedomiť , že každý z nás má zodpovednosť chváliť Jehovu spevom .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="57"> Preto neváhaj !
(trg)="58"> Pri speve drž spevník hore , zdvihni hlavu a spievaj z celého srdca !

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="59"> V mnohých sálach Kráľovstva sú monitory , na ktorých môžeme sledovať text piesne , vďaka čomu sa nám ľahšie spieva .

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="60"> Je zaujímavé , že spev našich piesní bol zaradený aj do osnov školy služby Kráľovstva pre zborových starších .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="61"> Z toho vidno , aký veľký dôraz sa kladie na to , aby starší v tejto veci dávali zboru dobrý príklad .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="62"> Na čo by sme si mali spomenúť , keď sa váhame zapojiť do spevu ?

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="63"> Prečo sa mnohí váhajú zapojiť do spevu ?

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="64"> Možno nechcú na seba pútať pozornosť alebo sa boja , že budú druhých rušiť , lebo nemajú dobrý hlas .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="65"> Ale spomeň si , že keď rozprávame , „ všetci sa mnohokrát potkýname “ .
(trg)="66"> A predsa nám to nebráni rozprávať .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="67"> Tak prečo by nám naše nedokonalé spevácke schopnosti mali brániť , aby sme chválili Jehovu spevom ?

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="68"> , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="69"> Ako sa môžeme zlepšiť v speve ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="70"> Niekedy možno váhame spievať preto , lebo nevieme , ako máme spievať .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="71"> Keď však uplatníme niekoľko jednoduchých návrhov , môžeme sa zlepšiť .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="72"> *

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="73"> Ak chceš spievať hlasnejšie , musíš sa naučiť správne dýchať .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="74"> Podobne ako žiarovka nemôže svietiť bez elektrickej energie , ani ty nemôžeš hovoriť či spievať bez toho , aby si sa nadýchol .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="75"> Mal by si spievať aspoň tak hlasno , ako hovoríš , alebo ešte hlasnejšie .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="76"> ( Pozri návrhy v knihe Maj úžitok z teokratickej školy kazateľskej služby , strany 181 – 184 , pod medzititulkom „ Osvoj si správnu techniku dýchania “ . )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="77"> V súvislosti so spevom nás Biblia na viacerých miestach vyzýva , aby sme „ radostne volali “ na chválu Jehovu .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="78"> Ako môžeš získať väčšiu istotu pri speve ?

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="79"> Na rodinnom uctievaní , alebo aj keď si sám , vyskúšaj nasledujúce návrhy : Vyber si zo spevníka svoju obľúbenú pieseň .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="80"> Silným a pevným hlasom prečítaj text celej piesne .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="81"> Potom rovnakým spôsobom prečítaj na jeden nádych jednu hudobnú frázu .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="82"> Nakoniec zaspievaj frázu tým istým zvučným hlasom .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(src)="83"> Eno tie ber .
(trg)="83"> Pomocou takéhoto cvičenia získaš silnejší hlas a to skvalitní tvoj spev .

(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="84"> Nedaj sa odradiť ani sa necíť trápne !

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="85"> a ) Ako môžeš dosiahnuť lepšiu kvalitu hlasu ?

(src)="86"> ( Som sanduku ma thiwie tie “ Lembe m’iromo timo kara itund niwer maber . ” ) ( b ) Juk makani m’ineno nia utie ku kony ikind juk ma jumio pi nidaru peko mi dwal ?
(trg)="86"> ( Pozri rámček „ Návrhy na zlepšenie spevu “ . ) b ) Aké praktické návrhy by si rád uplatnil ?