# alz/2017640.xml.gz
# rms/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 1 Să cântăm cu bucurie !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Intonarea cântărilor a făcut mereu parte din închinarea adusă lui Iehova .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Totuși , unii nu se simt în largul lor atunci când trebuie să cânte în public .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Cum ne putem depăși reținerile , astfel încât să - i putem cânta lui Iehova cu însuflețire ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> În acest articol vom vedea ce motive avem să - i cântăm cu bucurie lui Iehova , precum și unele sugestii pe care le putem aplica pentru a ne îmbunătăți modul în care cântăm .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 2 Este Iehova refugiul tău ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 3 Să urmăm exemplul de dreptate și de îndurare al lui Iehova !

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> Putem desprinde lecții valoroase analizând măsurile privitoare la orașele de refugiu din anticul Israel .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> În primul articol se va arăta cum pot cei care au păcătuit să găsească refugiu la Iehova în prezent .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="10"> În al doilea articol vom vedea cum ne ajută exemplul lui Iehova să - i iertăm pe alții , să arătăm respect pentru viață și să acționăm cu dreptate .

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="11"> 4 Să respingem gândirea lumii !

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="12"> 5 Nimeni să nu vă împiedice să obțineți premiul vieții !

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="13"> Aceste două articole se bazează pe sfaturile oferite de apostolul Pavel creștinilor din Colose .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="14"> În primul articol se arată ce ar trebui să facem dacă ne dăm seama că unele concepții lumești ni se par atrăgătoare sau convingătoare .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="15"> În al doilea articol ni se amintește cum să evităm acele lucruri care ne - ar putea împiedica să primim binecuvântările promise de Iehova .

# alz/2017641.xml.gz
# rms/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="1"> „ Este bine să - i cântăm melodii Dumnezeului nostru . ”

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="2"> CÂNTĂRILE : 102 , 138

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="3"> Ce rol au cântările în cadrul închinării adevărate ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="4"> Ce putem face pentru a - i cânta lui Iehova cu însuflețire ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="5"> Ce schimbări au fost făcute în noua carte de cântări și de ce ne sunt ele de folos ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="6"> Ce rol are intonarea cântărilor ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="7"> UN RENUMIT textier a spus : „ Cuvintele transmit gânduri , o melodie transmite sentimente , dar un cântec le transmite pe amândouă ” .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="8"> Cele mai frumoase gânduri sunt cele care ne insuflă recunoștință și iubire față de Tatăl nostru ceresc , Iehova .

(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="9"> Înțelegem , așadar , de ce intonarea cântărilor , fie individual , fie împreună cu frații și surorile noastre , reprezintă un aspect important al închinării curate .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="10"> 2 , 3 . a ) Cum consideră unii faptul de a cânta cu voce tare împreună cu congregația ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="11"> b ) Ce întrebări vom analiza ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="12"> Dar te simți cumva stânjenit când trebuie să cânți cu voce tare împreună cu congregația ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="13"> În unele culturi , bărbații nu se simt în largul lor să cânte în public .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="14"> Acest punct de vedere ar putea influența negativ congregația , mai ales dacă bătrânii se rețin să cânte sau preferă să facă altceva în timp ce restul congregației cântă .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(trg)="15"> Intonarea cântărilor face parte din închinarea pe care i - o aducem lui Iehova .

(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="16"> Prin urmare , nu ar trebui să ieșim din sală când se intonează o cântare și nici să lipsim de la această parte a întrunirii .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="17"> De aceea , este bine să ne întrebăm : Cum privesc intonarea cântărilor la întruniri ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="18"> Cum pot înlătura obstacolele care mă împiedică să cânt cu bucurie ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="19"> Ce pot face pentru a cânta cu însuflețire ?

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="20"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="21"> Ce măsuri organizatorice au fost luate la templul din Israelul antic în ce privește intonarea cântărilor ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="22"> De - a lungul timpului , slujitorii lui Iehova i - au adus laude și prin intermediul muzicii .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="23"> Când israeliții îi slujeau cu fidelitate lui Iehova , intonarea cântărilor ocupa un loc important în cadrul închinării lor .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="24"> De exemplu , când a făcut pregătiri pentru templu , regele David a organizat 4 000 de leviți care să - i aducă laude lui Iehova cântând la instrumente muzicale .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="25"> Dintre aceștia , 288 erau „ instruiți pentru a - i cânta lui Iehova , toți fiind maeștri ” .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="26"> Cu ocazia dedicării templului , interpretarea vocală și instrumentală a ocupat un loc important .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="27"> Biblia spune : ‘ De îndată ce trompetiștii și cântăreții , toți ca un singur om , au făcut să se audă un singur sunet de laudă și de mulțumire lui Iehova și de îndată ce au făcut să răsune trompetele , cimbalele și instrumentele cu care acompaniau cântarea , lăudându - l pe Iehova , gloria lui Iehova a umplut casa adevăratului Dumnezeu ’ .

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="28"> Fără îndoială , credința celor prezenți la acest eveniment a fost întărită .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="29"> Descrieți cum i - a organizat Neemia pe cântăreți în perioada când a fost guvernator al Ierusalimului .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="30"> Neemia , care a supravegheat lucrările de reconstruire a zidurilor Ierusalimului , a organizat și corul de leviți , acompaniat de instrumentiști .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="31"> Cu ocazia dedicării zidurilor Ierusalimului , programul muzical a contribuit mult la bucuria celor prezenți la eveniment .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="32"> La acea vreme existau ‘ două coruri mari pentru cântările de mulțumire ’ .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="33"> Corurile mergeau pe zidurile orașului în sensuri opuse și se întâlneau în locul cel mai apropiat de templu .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="34"> Sunetul lor era atât de puternic , încât putea fi auzit de la mare depărtare .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="35"> Fără îndoială , Iehova a fost bucuros să - i audă pe slujitorii săi intonându - i cu însuflețire cântări de laudă .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="36"> Cum a arătat Isus că intonarea cântărilor trebuie să facă parte din închinarea creștină ?

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="37"> Și în timpul lui Isus , muzica a ocupat un loc important în cadrul închinării adevărate .

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="38"> În cea mai importantă noapte din istoria omenirii , după ce Isus a ținut cu apostolii Cina Domnului , ei i - au cântat cântări de laudă lui Iehova .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="39"> ( Citește Matei 26 : 30 . )

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="40"> Ce model ne - au lăsat creștinii din secolul I în ce privește intonarea cântărilor în cadrul închinării ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="41"> Creștinii din secolul I sunt un exemplu în ce privește intonarea cântărilor de laudă la adresa lui Dumnezeu .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="42"> Spre deosebire de israeliți , care mergeau la templu să se închine , creștinii se întruneau în locuințe particulare .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="43"> Deși casele lor nu erau la fel de frumoase și de impunătoare ca templul , frații cântau cu entuziasm .

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="44"> Apostolul Pavel le - a spus colaboratorilor săi creștini : „ Continuați să vă învățați și să vă îndemnați unii pe alții cu psalmi , cu laude la adresa lui Dumnezeu , cu cântări spirituale plăcute , cântându - i lui Iehova în inima voastră ! ” .

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="45"> Cântările noastre sunt „ cântări spirituale ” , care trebuie intonate cu recunoștință .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="46"> Ele fac parte din hrana spirituală oferită de „ sclavul fidel și prevăzător ” .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="47"> a ) Ce i - ar putea împiedica pe unii să cânte cu însuflețire la întrunirile și congresele noastre ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="48"> b ) Cum ar trebui să cântăm și cine trebuie să fie un exemplu ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="49"> ( Vezi imaginea de la începutul articolului . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="50"> De ce se rețin unii să cânte ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="51"> Poate că în familia sau în cultura lor nu se obișnuiește să se cânte .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="52"> Sau poate că , ascultând la radio ori la televizor interpreți profesioniști , își dau seama că nu au o voce bună și , din această cauză , le este jenă să cânte în public .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="53"> Totuși , nimic nu ar trebui să ne împiedice să - i aducem laude lui Iehova prin cântări !

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="54"> Mai degrabă , să cântăm cu însuflețire ținând capul ridicat și cartea de cântări la nivelul ochilor !

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="55"> ( Citește Psalmul 147 : 1 . )

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="56"> În prezent , în multe săli ale Regatului , versurile cântărilor sunt afișate pe ecran , ceea ce ne ajută să cântăm mai ușor .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="57"> Demn de remarcat este că , în prezent , intonarea cântărilor face parte din programa Școlii pentru Serviciul Regatului , la care participă bătrânii .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="58"> Lucrul acesta arată că ei trebuie să fie un exemplu în ce privește intonarea cântărilor la întruniri .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="59"> Ce ar trebui să avem în vedere dacă ne reținem să cântăm cu însuflețire ?

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="60"> Mulți se rețin să cânte cu însuflețire deoarece se tem că vor ieși în evidență sau că nu au o voce melodioasă .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="61"> Însă , chiar și atunci când vorbim „ ne poticnim de multe ori ” .
(trg)="62"> Dar lucrul acesta nu ne împiedică să vorbim .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="63"> Să nu ne reținem deci să - i cântăm lui Iehova din cauza vocii noastre imperfecte .

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="64"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="65"> Ce putem face pentru a cânta mai bine ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="66"> Poate că ne reținem să cântăm deoarece nu știm cum să cântăm .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="67"> Există totuși câteva lucruri simple pe care le putem face pentru a învăța să cântăm mai bine .
(trg)="68"> *

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="69"> Pentru ca vocea ta să fie puternică și să aibă volum , este important să respiri corect .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="70"> Așa cum curentul electric alimentează un bec , tot așa respirația dă forță vocii tale când vorbești sau când cânți .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="71"> Ar trebui să cânți la fel de tare ca atunci când vorbești sau chiar mai tare .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="72"> ( Vezi sugestiile din manualul Să tragem foloase din cursurile Școlii de Minister Teocratic , paginile 181 - 184 , subtitlul „ Controlul corespunzător al coloanei de aer ” . )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="73"> De fapt , uneori , când face referire la intonarea cântărilor , Biblia îi îndeamnă pe slujitorii lui Iehova ‘ să strige de bucurie ’ .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="74"> Explicați cum putem să cântăm cu mai multă încredere .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="75"> Cu ocazia închinării în familie sau chiar la studiul personal , încearcă să aplici următoarele sugestii : Alege o cântare din cartea de cântări , citește versurile cu glas tare și fără să eziți .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="76"> După aceea , menținând același volum al vocii , rostește toate cuvintele unui vers cu o singură respirație .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="77"> Apoi , cu aceeași voce puternică , cântă versul respectiv .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(src)="83"> Eno tie ber .
(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="78"> Vocea va deveni mai plină , ceea ce nu trebuie să te sperie sau să te facă să te simți jenat .

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="79"> a ) De ce este important să deschidem larg gura când cântăm ?

(src)="86"> ( Som sanduku ma thiwie tie “ Lembe m’iromo timo kara itund niwer maber . ” ) ( b ) Juk makani m’ineno nia utie ku kony ikind juk ma jumio pi nidaru peko mi dwal ?
(trg)="80"> ( Vezi chenarul „ Cum să cânți mai bine ” . ) b ) Ce sugestii ți se par utile ?

(src)="87"> Kara itund niwer ku dwal ma tek , ukwayu iyab dhogi ayaba .
(src)="88"> Pieno , kinde m’ibewer , yab dhogi ma lac nisagu m’ibed iweco ko aweca .
(trg)="81"> Pentru a scoate un sunet amplu când cânți , trebuie să deschizi gura mai larg decât atunci când vorbești .

(src)="89"> Ento kan inwang’u nia dwendi ni piny kunoke eni malu akeca nisagu mukero , ukwayu itim ang’o ?
(trg)="82"> Dar ce ar trebui să faci dacă consideri că ai o voce slabă sau stridentă ?

(src)="90"> Iromo nwang’u juk moko ma copo konyi i sanduku ma thiwie tie “ Kite ma juromo daru ko peko ma segi , ” i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 184 .
(trg)="83"> Poți găsi sugestii practice în manualul Să tragem foloase din cursurile Școlii de Minister Teocratic , la pagina 184 , în chenarul „ Cum pot fi corijate anumite deficiențe ” .

(src)="91"> ( Nen udukuwec mir 11 - 14 )
(trg)="84"> ( Vezi paragrafele 11 - 14 )

(src)="92"> Cung atira
(trg)="85"> Stai drept

(src)="93"> Tel yuyo lee
(trg)="86"> Respiră adânc